FAAC

Komentarze

Transkrypt

FAAC
FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
[email protected] - www.faacgroup.com
ODDZIAŁY
AFRYKA POŁUDNIOWA
FRANCJA
NIEMCY
FAAC SOUTH AFRICA
2040 Johannesburg
tel. +27 11 794 4525
www.faac.international
FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
www.faac.fr
FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
AUSTRALIA
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
www.faac.fr
FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
[email protected]
www.faac-tubularmotors.com
FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au
AUSTRIA
FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
www.faac.at
FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
[email protected]
www.faac-tubularmotors.com
AZJA - PACYFIK
FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.international
BLISKI WSCHÓD
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae
BRAZYLIA
INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br
CHINY
FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr
HISZPANIA
CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es
INDIE
FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
www.faacindia.com
IRLANDIA
NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie
KRAJE BENELUXU
FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
www.faacbenelux.com
FAAC TUBULAR MOTORS
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 475 406014
[email protected]
www.faac-tubularmotors.com
KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 378777
www.kemko.nl
ROSJA
FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru
SKANDYNAWIA
FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se
SZWAJCARIA
FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch
TURCJA
FAAC OTOMATİK GEÇİȘ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRTEKI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr
U.S.A.
FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com
WIELKA BRYTANIA
FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk
OTWIERAMY DRZWI DO PRZYSZŁOŚCI
Katalog 2016
CENTRALA – WŁOCHY
FAAC Polska Sp. z o.o.
ul. Kopijników 12, 03-274 Warszawa
tel.: +48 22 814 14 22, fax: +48 22 814 20 24
www.faac.pl
W trosce o ciągłe doskonalenie produktów FAAC S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfi kacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia o zamiarze ich wprowadzenia.
Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie w jakiejkolwiek formie, za pomocą dowolnych środków, którejkolwiek z części bądź całości niniejszego dokumentu bez zgody FAAC S.p.A. jest surowo zabronione.
POLSKA
KATALOG
2016
GIUSEPPE MANINI
GDY POMYSŁY ZMIENIAJĄ
ŚWIAT
Innowacja, to umiejętność działania poza ustaloną
praktyką, odwaga do przekraczania granic i tworzenia wielu nowych: są
to wartości które wpłynęły na całą historię
Grupy FAAC od jej powstania w 1965 roku. Tak wiele różnych rozdziałów, wszystkie oznaczone przez unikalną wizję i pionierski duch, które stanowią stały fundament,
na którym Grupa kontynuuje budowę swojej pozycji w świecie. W 50
napęd hydrauliczny, porocznicę powstania firmy, FAAC korzysta z okazji, aby uczcić te wartości.
czątek lat 70tych
Oddaje hołd dla tym, którzy po raz pierwszy określili nowe cele, urzeczywistniające podejście, które zawsze wyróżniało firmę, jej pracowników i partnerów. Słowa
uznania dle poświęcenia wynalazcy i pioniera, który znacznie poprawił jakość i wygodę
naszego codziennego życia, najpierw we Włoszech, a następnie na całym świecie. Innowacyjny geniusz, który Giuseppe Manini zaszczepił i pielęgnował w firmie FAAC od początku jej powstania
polega na tym, że sukces i zrównoważony, solidny biznes oparty jest na dostarczaniu prostych i skutecznych
rozwiązań dla naszych codziennych potrzeb. Rozwiązań, które otworzyły drzwi do wielu, wielu innych.
FAAC SpA
FAAC
EKOLOGIA.
Innowacyjność zyskuje
nowy wymiar.
BEZPIECZE STWO I EKOLO IA
FAAC
FAAC, pionier w świecie systemów automatyki bramowej, wprowadza na rynek nowe systemy
i rozwiązania stanowiące efektywną odpowiedź na zagadnienia znajdujące się w obszarze zain
teresowania firmy
B
w
O
jest w pełni dostosowane do aktualnie obowiązujących
norm i standardów
pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
a w rezultacie, zaoferowanie odbiorcy ko cowemu bardziej przyjazne rozwiązania.
FAAC
Strefa
C
S WA.
Wszystko staje się
prostsze i bardziej
bezpieczne.
zięki Strefie
C
S WA FAAC jest w stanie zaproponowa systemy i lub urządzenia
upraszczające wykonanie systemów automatyki, odpowiadających aktualnie obowiązującym
wymogom dyrektywy maszynowej
W .
Strefa
C
S WA to szeroka gama oferowanych przez FAAC rozwiąza napędów hy
draulicznych i elektromechanicznych z zasilaniem
dc i
ac , które dzięki zastosowaniu no
wych paneli sterujących i lub nowych urządze , wśród których wymieni należy uniwersalny ko
der SAF coder patent FAAC , umożliwiających nie tylko wykonanie nowych instalacji w sposób
zgodny z wymaganiami ormy uropejskiej, ale i unowocześnienie już wprowadzonych instalacji,
bez konieczności wymiany zainstalowanych systemów automatyki.
SAFE
owy, uniwersalny koder SAF coder zapewnia pełną kontrolę ruchu, natychmiastowe
wykrywanie przeszkody oraz przełączanie styku, a ponadto, oferuje następujące korzy
ści
ożna go zainstalowa w już zamontowanych systemach uchylnych bram garażo
wych z napędem hydraulicznym i elektromagnetycznym o zasilaniu
ac i
dc.
ożna go zainstalowa w już zamontowanych systemach FAAC nie wymaga mody
fikowania wymiarów wysięgników czy całego systemu .
możliwia automatyczne, niezwykle precyzyjne ustawienie pozycji opadania i za
trzymania bez konieczności stosowania elektronicznych ograniczników.
ozwala na uniknięcie wymuszonej pracy napędu po osiągnięciu pozycji zatrzyma
nia, a tym samym wydłużenie żywotności instalacji i cyklów roboczych.
feruje możliwoś wyeliminowania mechanicznego zatrzymywania poprzez ręczne
ustawianie pozycji zatrzymania, w tym także przy częściowym otwarciu.
możliwia uniknięcie nieprawidłowych pozycji po awarii zasilania uniwersalny ko
der zawsze przechowuje w pamięci pozycję skrzydła .
4
C
oczywisty sposób
na oszczędzanie
energii.
zięki
C , FAAC tworzy systemy będące połączeniem najnowszych osiągnię elek
troniki i innowacyjnych urządze mechanicznych, a także nowatorskich, opatentowanych
rozwiąza umożliwiających znaczące zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów bieżą
cych wykonania instalacji, między innymi
ontuje w panelach sterujących wysoko wydajne zasilacze impulsowe zamiast tradycyj
nych transformatorów warstwowych czy pierścieniowych
ontuje w napędach wysoko wydajne reduktory mechaniczne patent Cyclo FAAC, wy
dajnoś mechaniczna
, ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu do reduktorów
tradycyjnych
ptymalizuje czas otwarcia i zamknięcia oszczędnoś energii automatycznych bramek
dla pieszych
lektroniczne panele sterujące umożliwiają pracę w trybie uśpienia podczas oczekiwa
nia, dzięki czemu spada iloś energii zużywanej przez niepracujący system
Absolutny enkoder SAF coder patent FAAC skraca czas pracy
aszym celem jest poszanowanie dla środowiska naturalnego i zyskanie przez odbiorcę ko
cowego oszczędności kosztów związanych z przeprowadzeniem instalacji. Cele te osiągamy
z rozwiązaniami FAAC.
W
SAFE
REENTECH
PRZYKŁAD KARTY
KATALO OWEJ.
Wykaz akcesoriów bądź
kombinacji produktów po
zwala na dobranie zestawu
w kontekście wymaga
SAF zone i lub
C .
5
FAAC
rzyszłoś poparta pię dziesięcioletnim
doświadczeniem
Szesnaście zakładów produkcyjnych, dwa działy bada nad
elektroniką i jeden nad mechaniką,
przedstawicielstwa
w krajach, ponad osiemdziesięciu dystrybutorów na całym
świecie FAAC jest niekwestionowanym liderem w dziedzinie
systemów automatyki bramowej i garażowej i przedsiębior
stwem niezwykle ważnym dla europejskiego przemysłu.
ferujemy szeroką gamę produktów
napędy do bram uchylnych
silniki przekładniowe fob ram rozsuwanych
szlabany
drzwi automatyczne
słupki
systemy kontroli dostępu
napędy do okiennic
napędy do rolet antywłamaniowych i markiz.
WAC
W roku
wprowadziliśmy w sektorze bram napędy hy
drauliczne, przez lata doskonaliliśmy tę technologię, dosto
sowując ją do zróżnicowanych potrzeb. ziś, systemy auto
matyki FAAC spełniają wymogi intensywnego użytkowania
pomyślcie tylko o milionach ruchów wykonywanych rocznie
przez bramki drogowe i oszczędności, jak to ma miejsce
w przypadku systemów obsługujących np. osiedla mieszkal
ne.
aczynaliśmy od produkcji własnego sprzętu elektroniczne
go, a pod koniec lat osiemdziesiątych produkowaliśmy już
centrale sterujące, radiowe stacje sterujące, a także sys
temy bezpiecze stwa i sygnalizacyjne. FAAC zawsze o krok
wyprzedzał przemysł elektroniczny jako pierwsi zastosowa
liśmy mikroprocesory w jednostkach sterujących, technolo
gię S , a także uproszczoną technologię zapamiętywania
ustawie w urządzeniach radiowych.
C
S W
FAAC zawsze przywiązywało najwyższą wagę do zapobiega
nia wypadkom i bezpiecze stwa systemów automatyki bra
mowej i garażowej. stotnoś bezpiecze stwa znajduje swo
je potwierdzenie w dokonanym przez nas lata temu wyborze
technologii hydraulicznej określanej mianem najbezpiecz
niejszej oraz zgodności naszych produktów z najnowszymi
normami europejskimi, a także specyfikacjami odnoszącymi
się do znaku C . rzed naniesieniem znaku C na nasze pro
dukty FAAC testuje je w niezależnym laboratorium, nie tylko
odrębnie, ale i we wszelkich możliwych kombinacjach. zna
cza to, że w przypadku FAAC, przestrzeganie standardów
europejskich to nie tylko deklaracje, ale fakty potwierdzone
przez uznaną organizację.
S
S W
FAAC przez lata budowało swoją silną pozycję również w za
kresie samoorganizacji, a naszym celem było planowanie
i realizacja rozwoju naszego przedsiębiorstwa poprzez roz
wijanie jego struktur. Schemat organizacyjny oraz stworzenie
zintegrowanej polityki spółki wynika z szeregu czynników, do
których należą tworzenie złożonej sieci sprzedaży w ponad
osiemdziesięciu krajach, trzy zakłady produkcyjne i przedsta
wicielstwa w czternastu pa stwach, ponad tysiąc pracowni
ków ok.
we Włoszech i skonsolidowane obroty w
generowane zagranicą.
6
S
A
W A
A
A W
Siedziba główna spółki i zakłady produkcyjne mieszczą się w ola redosa, przemysłowym zagłębiu olo
nii. utaj projektuje się, produkuje i testuje napędy zautomatyzowanych systemów wstępu. FAAC zorgani
zowano wzorując się na wiodących, nowoczesnych spółkach i ich wewnętrznej architekturze, a także ko
nieczności zaspokojenia szczególnych potrzeb funkcjonalnych. Wszystkimi istotnymi aspektami zarządza
wyspecjalizowany system
kieruje on produkcją techniczną, sprawami administracyjnymi oraz kontrolą
dzięki temu zwiększyły się moce przerobowe i wydajnoś pracowników. akład produkcyjny, dzięki odpo
wiedniej organizacji, zapewnia moc produkcyjną na poziomie
.
napędów rocznie.
rowadzona przez FAAC działalnoś badawcza w dziedzinie mechaniki, hydrauliki i elektroniki cyfrowej
WYPRODUKOWANO WE
pozwala na ciągłe doskonalenie się techniczne oraz technologiczne zapewniające spółce pozycję nie WŁOSZECH-IRLANDII-FRANCJI
kwestionowanego lidera w tym sektorze.
.
A
A
FAAC
C
CS
.W
FAAC
C
CS td. ieści się w ublinie, w rlandii ółnocnej. en nowoczesny zakład zajmuje się
działalnością badawczą, projektowaniem i produkcją urządze elektronicznych w najnowszej techno
logii. FAAC
C
CS td. stał się integralną częścią rupy FAAC pod koniec lat osiemdziesiątych,
a specjalizującą się w produkcji elektronicznych jednostek sterujących do kontroli wstępu. utaj kon
centruje się całą produkcja elektroniki urządze sterujących opartych na mikroprocesorach, fotoko
mórek na podczerwie , radiowych urządze sterujących i kodowanych systemów dostępowych. liska
współpraca między działami badawczymi zakładów w olonii i ublinie umożliwia FAAC oferowanie sys
temów o największej gamie podzespołów i produktów przy jednoczesnym utrzymaniu doskonałej jakości
i niezawodności.
.
7
FAAC
Cykl doskonalenia jakości
Sprzedaż
osprzedażowa
obsługa
techniczna
nformacje
zwrotne
z sieci i od
użytkowników
oskonalenie
adania
rynkowe
Wsparcie
sprzedaży
akoś FAAC
Sie
sprzedaży
Szkolenia
amówienia i linie
montażowe
ostawcy
walifikacja
dostawcy
rodukcja
przy
kontroli
cena
rojektu
ontrole
projektu
ostawcy
worzenie
prototypu
i testy
adania
rynkowe
lanowanie
projektu
lan
produktu
ygorystyczny System warancji akości
Filozofia FAAC opiera się na jakości.
W lutym
r. FAAC uzyskało certyfikat zgodny z
S
.
Certyfikat ten potwierdza ciągłe zaangażowanie spółki w osiąganie coraz bardziej ambitnych celów w zakresie poziomu
zadowolenia klienta przy jednoczesnym prowadzeniu produkcji po konkurencyjnych cenach i w oparciu o ustalone
harmonogramy.
8
9
C
F A S S
A
A A A
C
SPIS TREŚCI
rzewodnik
Wszystko czego potrzebujesz
atalog cennik FAAC jest łatwy w przeglądaniu i pomoże Ci wybra produkt FAAC dostosowany do woich potrzeb.
znaczenia kolorystyczne
Wszystkie produkty objęte katalogiem cennikiem FAAC należą do określonych rodzin . znaczono je odrębnymi kolorami.
S AW
A
A
WA
S S
A
A
A
WA
S S
A
A
A
WA
S S
A
S A A
A
C
A
A
A
S
W C
S W
A A
C
W C
A C
WA
S
S S
C,
A
C
AKCESORIA
A
S
S
W
W A
A C
alety
atalog cennik FAAC zawiera krótkie objaśnienia właściwości oraz zalet wynikających ze stosowania produktów
oferowanych przez FAAC.
raktyczne i proste wskazówki
atalog cennik zawiera ilustracje, wymiary oraz informacje dotyczące dostępnych pakietów umożliwiające Ci łatwe
zorientowanie się w potrzebach i ofercie.
Specyfikacje techniczne
łatwością odnajdziesz w katalogu specyfikacje techniczne każdego produktu, urządze elektronicznych oraz akcesoriów.
orady i informacje dla klientów
zięki tabelom z objaśnieniami możesz ułatwi klientom dokonanie możliwie najlepszego wyboru i przekaza im wszelkie,
niezbędne informacje.
ody i ceny
zięki cenom netto w
oraz kodowi produktu lub akcesoriów z łatwością można obliczy koszty instalacji.
pis symboli
lektroniczny panel sterujący ze
zintegrowanym dekoderem radiowym
anel sterujący z okablowaniem dwużyłowym,
opatentowany protokół FAAC
S
apędy hydrauliczne z silnikiem elektrycznym
zasilanym prądem
dc
10
anel sterujący kompatybilny z modułami zewnętrz
nymi umożliwiającymi zdalne sterowanie systema
mi automatyki
Silniki podwójnie izolowane
S AW S A
W
estaw startowy Alfa
estaw startowy andy S
estaw startowy nergy
estaw startowy Cyclo C
estaw startowy Cyclo C
estaw startowy elta
estaw startowy elta
estaw startowy ratico
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
S S
A
A
A S
W C
apęd elektromechaniczny
do bram przydomowych
i
apęd elektromechaniczny z ramieniem przegubowym
do bram przydomowych
apęd hydrauliczny
do bram osiedlowych i zakładowych
apęd hydrauliczny
do bram przydomowych
apęd elektromechaniczny
do bram przydomowych
apęd elektromechaniczny
do bram przydomowych
apęd elektromechaniczny
do bram przydomowych
apęd elektromechaniczny
do bram przydomowych
i
apęd elektromechaniczny S
do bram przydomowych
apęd hydrauliczny
do bram przydomowych i osiedlowych
apęd S
do bram przydomowych i osiedlowych
odziemny napęd elektromechaniczny
do bram przydomowych
i
odziemny napęd hydrauliczny S
C do bram przydomowych i osiedlowych
A
A
S W
apęd elektromechaniczny C
apęd elektromechaniczny
apęd elektromechaniczny
apęd elektromechaniczny
apęd elektromechaniczny
apęd elektromechaniczny C
apęd elektromechaniczny
C
C
do bram przydomowych C
, osiedlowych C
do bram przydomowych
do bram przydomowych i osiedlowych
do bram osiedlowych i osiedlowych
F do bram przemysłowych
do bram przemysłowych
C F do bram przemysłowych
A
A
A A W C
apędy elektromechaniczne
S
apędy przekładniowe
do przemysłowych bram segmentowych
apędy przekładniowe
F do przemysłowych bram segmentowych
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
11
SPIS TREŚCI
S A A A
A C
Szlaban automatyczny
Szlaban elektromechaniczny
Szlaban hydrauliczny
S A
Szlaban hydrauliczny
A
Szlaban hydrauliczny
S
Szlaban hydrauliczny
Szlaban hydrauliczny
A
W
A
A
C,
A
Automatyczny system do okiennic
apęd przekładniowy
apędy tubowe
apęd tubowy o średnicy mm
apęd tubowy o średnicy mm
apęd tubowy o średnicy mm
C
A S
estawienie
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
A
C
S
S
S
SAF coder
budowy
AKCESORIA
hz S
sterowanie radiowe z kodem zmiennym
S
C sterowanie radiowe
Wyłączniki kluczykowe
Wyłączniki kodowane
etektory indukcyjne
Fotokomórki
istwy optyczne
istwy rezystancyjne
ampy ostrzegawcze
ateriały eksploatacyjne
12
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
pstrona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
A S
A
A
Cobra
lus
programowanie i karty
programowanie zarządzające ACC SS lus
S
W
Automatyczny słupek
A
ółautomatyczny słupek
SA
Stały słupek
F
Automatyczny słupek
Stały słupek
F
Automatyczny słupek
A
ółautomatyczny słupek
SA
Stały słupek
F
W A
A C
Automatyka do drzwi przesuwnych A
Automatyka do drzwi przesuwnych A
Automatyka do drzwi skrzydłowych
strona
strona
pstrona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
strona
A
C
A
AC
strona
strona
strona
strona
13
Zestawy
ZestawStr.
• Zestaw startowy Alfa 414
16
• Zestaw startowy Handy S418 24V
16
• Zestaw startowy Energy 391 24V
17
• Zestaw startowy Cyclo C720 24V 17
• Zestaw startowy Cyclo C721 24V
18
• Zestaw startowy Delta 2 740 230V
18
• Zestaw startowy Delta 3 741 230V
19
• Zestaw startowy Pratico 746 230V
19
Zestawy startowe
Zestawy
Zestaw startowy Alfa
- 414
414 - Zestaw „Alfa”
I
estaw elektromechanicznych siłowników
centrali dla skrzydła o długości do m
awartoś
Centrala sterująca
dbiornik radiowy
C
ilot
S
czarny
ara fotokomórek
do użytku przydomowego z obudową do
Kod
C
1
1
1
2
1
kanałowy
2 169,00
51700421
Zestaw startowy Handy 24V
- S418
S418 - Zestaw „Handy 24V”
I
lektromechaniczny siłownik S
skrzydła o długości do , m
awartoś
16
Centrala E024S
oduł radiowy F
ilot
S
ara fotokomórek
czarny
do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla
Kod
C
2
1
1
2
1
105998931
2 520,00
Zestawy
391 - Zestaw „Energy 24V”
awartoś
ZESTAWY
Zestaw startowy Energy 24V
- 391
I
Kod
lektromechaniczny siłownik
z ramieniem i wbudowaną centralą do użytku przydomowego dla skrzydła o długości do , m
1
lektromechaniczny siłownik
długości do , m
1
oduł radiowy F
ilot
S
ara fotokomórek
z ramieniem do użytku przydomowego dla skrzydła o
C
2 590,00
104575931
1
2
1
czarny
Zestaw startowy Cyclo 24V
- C720
C720 - Zestaw „Cyclo 24V C720”
I
apęd elektromechaniczny C
z wbudowaną centralą
użytku przydomowego dla skrzydła o wadze maks.
kg
awartoś
do bram przesuwnych do
Kod
1
odstawa montażowa
1
oduł radiowy F
ilot
S
ara fotokomórek
1
2
1
czarny
C
105999931
1 610,00
17
Zestawy
Zestaw startowy Cyclo 24V
- C721
C721 - Zestaw „Cyclo 24V C721”
I
apęd elektromechaniczny C
z wbudowaną centralą
użytku przydomowego dla skrzydła o wadze maks.
kg
awartoś
do bram przesuwnych do
Kod
C
1
odstawa montażowa
oduł radiowy F
ilot
S
czarny
ara fotokomórek
1
1
2
1
2 200,00
105999941
Zestaw startowy Delta 2
- 740
740 - Zestaw „Delta 2 PL”
I
apęd elektromechaniczny C
z wbudowaną centralą
użytku przydomowego dla skrzydła o wadze maks.
kg
awartoś
18
odstawa montażowa
dbiornik radiowy
ilot
S
ara fotokomórek
C
czarny
do bram przesuwnych do
Kod
1
1
kanałowy
C
1
2
1
105630345
1 669,00
Zestawy
ZESTAWY
Zestaw startowy Delta 3
- 741
741 - Zestaw „Delta 3 PL”
I
apęd elektromechaniczny C
z wbudowaną centralą
użytku przydomowego dla skrzydła o wadze maks.
kg
awartoś
do bram przesuwnych do
C
czarny
C
1
odstawa montażowa
dbiornik radiowy
ilot
S
Fotokomórka
Kod
1
kanałowy
1
2
1
1 969,00
10563045
Zestaw startowy Pratico
- 746
746 - Zestaw „Pratico”
I
apęd elektromechaniczny
z wbudowaną centralą
przydomowego i osiedlowego dla skrzydła o wadze maks.
awartoś
odstawa montażowa
dbiornik radiowy
ilot
S
ara fotokomórek
C
czarny
do bram przesuwnych do użytku
kg
Kod
1
1
kanałowy
C
1
2
1
105649931
2 729,00
19
Typ instalacji
napęd zewnętrzny
rzydomowe
390
230V
391
24V
402
siedlowe
400
rzemysłowe
400
Maks.
długoś
skrzydła m
2,20
3,00
2,50
(CBCCBACCBACLN)
1,80
(CBC)
3,00
(SBS)
4,00
(SB)
7,00
(SBS)
napęd podziemny
rzydomowe
770N
siedlowe
Maks.
długoś
skrzydła m
S800H ENC
S800H ENC
3,50
2,00
C AC
4,00
S W
aks. waga
skrzydła kg
20
500
800
412
230V
1,80
413
230V
2,50
414
4,00
414
LONG
5,00
415
415
24V
415 L
415 L
24V
3,00
3,00
4,00
(L)
4,00
(L)
S418
2,30
422
S450H
422
S450H
1,80
3,00
(CBAC) (SB)
3,00
(SB)
apędy do bram
skrzydłowych
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
21
W
apęd elektromechaniczny
z ramieniem przegubowym
do bram skrzydłowych przydomowych dla skrzydła
o długości do , m m z zamkiem elektromagnetycznym ,
do drzwi dwuskrzydłowych o maks. szerokości
jednego skrzydła , m
apęd z silnikiem samoblokującym, nie wymaga
stosowania zamka elektromagnetycznego.
aksymalne zabezpieczenie przeciwzgnieceniowe.
Akumulator gwarantujący działanie w przypadku
awarii zasilania opcja .
ompaktowa budowa, szybkoś i łatwoś montażu
bez konieczności przeróbek adaptacyjnych.
S
WA A aby zagwarantowa prawidłowe działanie
należy się upewni , że
odległoś między zawiasem
bramy a słupkiem wynosi
maks.
mm.
REENTECH
lub
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE
390
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
390
z
asilanie
obór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
Współczynnik redukcji
rędkoś kątowa
W
, A
obr. min.
s
aks. moment obrotowy
chrona termiczna uzwojenia silnika
akres temperatur pracy
lasa ochrony
Waga
Wymiary
Sz W w mm
m
140°C
C do
C
, kg
Ref. I . Opis



Ž




2 apędy
- 230V
2 amiona przegubowe
1 ampa FAAC
1 Wyłącznik kluczykowy T10 E
1 Centrala sterująca
1 budowa mod.
oduł radiowy F
z
1
1 ara fotokomórek
1 ilot kanałowy
C
Kod
104570
738705
410013
785103
787454
P
przewód
przewód
,
,
przewód
przewód
przewód
,
,
,
P
waga
22
rzekroje przewodów w mm2
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
390
P
Zastosowanie
C
.
1,80
15
z blokadą
napęd elektromechaniczny, akcesoria montażowe, kondensator
-
loś
C
.
pis wyposażenia
ie zawiera
F
104570
738705
loś
1 092,00
104570
Cena
netto zł
C
, klucz odblokowujący.
D
od
2
apędy
z elementami mocującymi
2
amiona łamane
1 Centrala sterująca
1
budowa do centrali sterującej model
1
dbiornik radiowy
S
hz, kan.
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
1 Fotokomórka
o zasięgu m
Cena zestawu
z kanałowym odb. radiowym
pilotami kanałowymi
C C
Kod
W C
M
.
pis wyposażenia
E
Cena
netto zł
od
2
apędy
z elementami mocującymi
104570
2
amiona łamane
738705
1 Centrala sterująca
1
budowa do centrali sterującej model
1
oduł radiowy F
hz
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
1 Fotokomórka
o zasięgu m
785103
Cena zestawu
z modułem radiowym F
i pilotami kanałowymi
C C
787828
785102
Ci
A S
M
WA
S S
CENTRALE STERUJ CE
E
790005
E
I
O
BUS XIB
E
Kod
C
Kod
C
R
Z
K
C
Kod
C
S
.E
E
Kod
C
29,00
720119
A
Kod
C
C
S
A
C
S
AKCESORIA
R
Kod
C
XK L
738705
–W
-
Kod
C
401301
W
401057
K
C
wagi
o montażu z wyłącznikiem kluczykowym
lub
F lub
F patrz strona
.
apędy
można wyposaży w ogranicznik otwarcia i zamknięcia. W przypadku zastosowania
elektronicznych ograniczników wymagana jest centrala
.
WA NE N
.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
23
W
apęd elektromechaniczny z ramieniem
przegubowym
do bram skrzydłowych przydomowych dla skrzydła
o długości do m , m z zamkiem elektromagnetycznym
ompaktowe, eleganckie wykonanie. Szerokoś najistotniejszy wymiar nie przekracza
mm
rosta instalacja. amie przegubowe zapewnia dużą elastycznoś zastosowa , umożliwiając instalację
także na szerokich słupkach.
zięki samoblokującemu napędowi nie ma potrzeby instalowania zamków elektromagnetycznych. W
przypadku awarii zasilania łatwy w obsłudze system zwalniający z indywidualnym kluczem pozwala na
otwarcie lub i zamknięcie bramy.
Wbudowane blokady mechaniczne nie wymaga się instalowania mechanicznych blokad otwierania i
zamykania.
owa centrala sterująca z zabezpieczeniem
przeciwzgnieceniowym z funkcją biegu
wstecznego po wykryciu przeszkody.
Akumulator awaryjny gwarantuje działanie
w przypadku awarii zasilania opcja .
S
REENTECH
WA A aby uzyska gwarancję prawidłowego działania należy się upewni , że odległoś między
zawiasem bramy a jakąkolwiek ścianą lub ko cem ogrodzenia przekracza
mm.
WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE
asilanie
Silnik elektryczny
obór mocy
aks. moment obrotowy
aks. prędkoś kątowa
aks. długoś ramienia
aks. waga ramienia
Częstotliwoś użytkowania przy
Cykle przy
C
230 V
dc
W
W
lasa ochrony
akres temperatur pracy
Waga
Wymiary
Sz W w mm
m
sek
. m
atrz rys. A
C
cykli dzie
C do
. kg
C
* W przypadku ramion o długości przekraczającej 2m należy zamontować blokadę elektryczną.
** Waga ramienia zależy od jego długości (sprawdź wykres A).
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
2
3
1
A B
4
4
4
4
1
Ref.
I.
Opis



1
1
1
1
1
1
1
apęd
ze sterownikiem i ramieniem przegubowym
apęd
z ramieniem przegubowym
oduł radiowy F
z
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
dc
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy


Ž
Kod
104577
787454
410014
785103
P
P
przewód
przewody
przewód
przewód
,
,
,
,
przewód
.
(230 V)
waga rzekroje przewodów w mm2
24
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
391
Zastosowanie
M
C
.
C
m . z blokadą elektryczną
m . z blokadą elektryczną
E
estaw startowy nergy
.
pis wyposażenia
apęd
z elementami mocującymi i ramieniem łamanym
apęd
z wbudowanym modułem sterującym
oduł radiowy F
hz
ilot kanałowy
C C
Fotokomórka
1
1
1
2
1
1 499,00
1 007,00
104577
napęd elektromechaniczny z centralą sterującą, ramię przegubowe, klucz.
napęd elektromechaniczny, ramie przegubowe, klucz.
-
loś
S w zestawie
ie zawiera
C
Cena netto zł
Cena
netto zł
od
A S
P
P
80
80
Kod
W C
M
104577
2 590,00
785103
CENTRALE STERUJ CE
AKCESORIA DEDYKOWANE
Z
XBAT
Kod
C
Kod
C
S
C
S
790282
L
E
Kod
C
790284
FAACLI HT
Kod
C
WA
BUS XIB
Podstawa akumulatora
E
K
C
K
C
350 kg
410014
300 kg
W
Kod
C
250 kg
737403
200 kg
P
Kod
C
O
O
K
C
K
C
I
A
E
A
C
S
E
390923
XK
738010
XF
XF
L
W
150 kg
Kod
C
M
M
XF
Z
XF
Kod
C
401301
100 kg
50 kg
XK
L
424001
0 kg
Wykres A
1m
1,5 m
1,8 m
2m
2,3 m
U
W przypadku bram z jednym ramieniem stosowa napęd
. W przypadku bram dwuramiennych stosowa napęd
i
.
WA A zięki zastosowaniu nowoczesnych
technologii centrala sterująca
S jest kompatybilna tylko z nadajnikiem F
oraz z fotokomórką
złącze S owe .
FAAC nie dostarcza akumulatorów b. Wymagane akumulatory
Ah o wymiarach
mm.
2,5 m
F
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
S S
atrz estawy str.
nne
str. 153
25
400
S
S
W
W
apęd hydrauliczny
do bram uchylnych osiedlowych i przemysłowych
S
SAFE
lub
S
SAF coder
REENTECH
lub
Szeroki i wszechstronny zakres do ciężkich
lub intensywnie używanych bram
lokada hydrauliczna z zabezpieczeniem
przeciwwłamaniowym mod. C C C AC
Cicha praca napędu
rządzenie odblokowujące z kluczem
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU
C C
apięcie zasilające
obór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
rędkoś wysuwu
Wydajnoś pompy
Siła ciągu
akres temperatur pracy
abezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika
Waga
yp oleju
lasa ochrony
Wymiary
Sz W w mm
C AC
S
S S
C AC
z
W
A
obr. min.
. cm s
. l min
do
C do
C
120 °C
cm s
l min
do
. cm s
. l min
do
. kg
kg
FAAC
mm wersja wydłużona
mm
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
5
Ref.
I.
Opis




1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
apęd
S S
Centrala sterująca
budowa mod.
oduł radiowy F
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Aluminiowe słupki do fotokomórek F
odstawa fundamentowa pod słupki
Wyłącznik kluczykowy



P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
Ž

1
Kod
104203
720118
787454
410013
SW C
401028
amek elektromagnetyczny
lement zamka do montażu poziomego
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
400
C
C
2.20
4.00
7.00
2.20
2.20
S
AC
AC long
70
70
Kod
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
70
50
C
W C
C
S
S
C
C
.
2 550,00
104481
104201
104202
2 700,00
3 100,00
P
napęd hydrauliczny z blokadą hydrauliczną zamknięcia 400 CBC , bez blokady 400 SB bez blokady do skrzydeł ciężkich 400 SB ,
napęd hydrauliczny z hydrauliczną blokadą otwarcia zamknięcia 400 SBAC i CBAC LN , akcesoria montażowe, klucz odblokowujący, kondensator F
P
CBAC -
loś
2
1
1
1
2
1
.
pis wyposażenia
D
Cena
netto zł
od
apędy
C AC z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
dbiornik radiowy
S
hz, kan.
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
P
CBAC -
loś
104201
2
1
1
1
2
1
787828
785102
.
pis wyposażenia
od
apędy
C AC z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
oduł radiowy F
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
.
E
Cena
netto zł
A S
M
104201
S S
M
Zastosowanie
C
785103
A
WA
CENTRALE STERUJ CE
E
Kod
C
C
S
790005
E
O
Kod
C
Kod
C
W
Z
K
C
K
C
.E
A
C
S
720119
AKCESORIA DEDYKOWANE
O
RTA
Kod
C
710010
15,00
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
27
402
W
apęd hydrauliczny
do bram uchylnych przydomowych dla
skrzydła o długości do . m
C C
i m
S S
S
S
SAFE
lub
SAF coder
REENTECH
lub
• Wyjątkowo kompaktowy, idealny do instalacji
wymagających zaoszczędzenia miejsca.
• owłoka antykorozyjna odporna na warunki atmosferyczne.
• Wersja C C z blokadą zamknięcia i S S bez blokady .
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU
C C
apięcie zasilające
obór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
rędkoś wysuwu
Wydajnoś pompy
Siła ciągu
S S
C C
akres temperatur pracy
chrona termiczna na uzwojeniu silnika
Waga
yp oleju
lasa ochrony
Wymiary
Sz W w mm
z
W
A
obr. min.
. cm s
l min
do
cm s
. l min
do
C do
120 °C
. kg
FAAC
S S
C
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.



Ž
I.
Opis
2
1
1
1
1
1
1
1
apęd
C C
Centrala sterująca
budowa mod.
oduł radiowy F
ilot kanałowy
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
Kod
C
787454
410013
785103
P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
28
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
402
C C
S S
P
P
.
Zastosowanie
C
1.80
3.00
CBC
SBS
55
55
CBC -
1 550,00
1 500,00
104474
.
pis wyposażenia
D
Cena
netto zł
od
apędy
C C z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
dbiornik radiowy
C
z, kan.
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
P
SBS-
loś
2
1
1
1
2
1
4 050,00
787828
785102
F
.
pis wyposażenia
od
apędy
C C z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
oduł radiowy F
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
.
E
Cena
netto zł
104474
3 950,00
785103
S S
2
1
1
1
2
1
C
napęd hydrauliczny z blokadą hydrauliczną, akcesoria montażowe, klucz trójkątny odblokowujący, kondensator
napęd hydrauliczny bez hydraulicznej blokady zamknięcia, akcesoria montażowe, kondensator F
.
P
loś
Kod
W C
M
A S
M
E
Kod
C
C
S
790005
E
O
.E
Kod
C
Kod
C
W
D
SAFECODER
P
FAAC
K
C
Kod
C
I
Kod
C
720119
BUS XIB
29,00
AKCESORIA DEDYKOWANE
713002
Kod
C
404040
U
a napędach bez blokady należy zainstalowa zamek elektromagnetyczny.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
A
C
S
A
WA
CENTRALE STERUJ CE
413
W
apęd elektromechaniczny
do bram skrzydłowych przydomowych dla skrzydła o
długości do . m . m z zamkiem elektromagnetycznym
S
SAFE
lub
SAF coder
S
REENTECH
lub
Wbudowane mechaniczne blokady otwarcia i zamknięcia
nie wymaga instalowania ogranicznika .
orpus aluminiowy na całej długości powlekany podwójną warstwą farby ochronnej.
ęczny mechanizm odblokowujący zabezpieczony kluczem.
oziome wyprowadzenie przewodów umożliwiające niską instalację w pobliżu podłoża.
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU
413
230 V
W
. A
140 °C
. F
2000 N
mm
mm bez blokad
. cm sec
asilanie
obór mocy
obór prądu
chrona termiczna
ondensator
Siła ciągu
Skok śruby
rędkoś wysuwu
413
. m
aks. długoś skrzydła
Częstotliwoś użytkowania
S
rientacyjna minimalna godzinowa iloś cykli przy
akres temperatur pracy
Waga napędu
Wymiary
Sz W w mm
lasa ochrony
graniczniki prędkości
lokady otwarcia i zamknięcia
C
~30
C do
. kg
C
A
(*) Zaleca się stosowanie zamka elektromagnetycznego powyżej 1.80 m
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.
I.
Opis



2
1
1
1
1
1
1
1
apęd
Centrala sterująca
budowa mod.
oduł radiowy F
ilot kanałowy
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy


Ž
Kod
104413
C
787454
410013
785103
P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
30
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
413
Zastosowanie
C
.
C
Kod
,
, z zamkiem
30
ie zawiera
jeden napęd elektromechaniczny, akcesoria montażowe, klucz odblokowujący, kondensator .
-
.
D
loś
pis wyposażenia
2
apędy
z elementami mocującymi
1 Centrala sterująca
1
budowa do centrali sterującej model
dbiornik radiowy
S
hz, kanałowy
1
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
1 Fotokomórka
o zasięgu m
od
104413
787742
P
Cena
netto zł
C
.
-
.
loś
pis wyposażenia
2
apędy
z elementami mocującymi
1 Centrala sterująca
1
budowa do centrali sterującej model
1
oduł radiowy F
z
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
1 Fotokomórka
2 989,00
785102
1 133,00
104413
F
W C
413 - 230V
P
M
E
Cena
netto zł
od
104413
A S
M
2 989,00
785103
WA
S S
CENTRALE STERUJ CE
Kod
C
E
.
790005
C
S
I
E
BUS XIB
O
.
Kod
C
K
C
Kod
C
.E
A
C
S
720119
A
AKCESORIA
W
XK
K
C
Kod
C
L
W
SAFECODER
P
FAAC
401301
Kod
C
404040
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
31
414
W
apęd elektromechaniczny
do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła
o długości do m m z zamkiem elektromagnetycznym
•
ajbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny napęd do bram
skrzydłowych pasuje do każdego rodzaju słupków
• ajsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku
• Wyposażony w siłowniki samoblokujące nie wymaga instalowania
zamków elektromagnetycznych nawet w przypadku bardzo szerokich bram
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU
414
asilanie
asilanie silnika
obór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
rędkoś wysuwu
z
414
3500 N
140°C
C do
aksymalna siła ciągu
abezpieczanie termiczne
akres temperatur pracy
Stopie ochrony
Ciężar
Wymiary
Sz W w mm
230 V
W
, A
g min
, cm sek.
C
, kg
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.
I.
Opis



1
1
1
1
1
1
1
1
1
apęd
prawy
apęd
lewy
Centrala sterująca
budowa mod.


Ž
oduł radiowy F
ilot kanałowy
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
Kod
z
C
787454
410013
785102
P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
32
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
414
M
Zastosowanie
C
.
4
4
loś
pis wyposażenia
1
apęd
komplet z elementami mocującymi
1 Centrala sterująca
1
budowa do centrali sterującej model
1
dbiornik radiowy
C, kanałowy
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
o zasięgu m
738,00
20
20
.
C
5170042
D
od
5170042
Cena
netto zł
estaw startowy Alfa
Cena netto zł
A S
prawy lewy
komplet
Kod
W C
M
2 180,00
787742
785102
atrz estawy str.
WA
S S
CENTRALE STERUJ CE
E
.
C
S
O
E
.E
.
A
C
S
790005
K
C
Kod
C
720119
A
Kod
C
AKCESORIA DEDYKOWANE
W
SAFECODER
P
FAAC
K
C
Kod
C
D
404041
Kod
C
713009
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
33
W
apęd elektromechaniczny
do bram skrzydłowych do użytku przydomowego dla skrzydła
o długości do m z zamkiem elektromagnetycznym
•
ajbardziej praktyczny, ekonomiczny i uniwersalny napęd do bram
skrzydłowych pasuje do każdego rodzaju słupków
• ajsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku
• Wyposażony w siłowniki samoblokujące nie wymaga instalowania zamków
elektromagnetycznych nawet w przypadku bardzo szerokich bram
• dealny napęd do automatyzacji bram o długich skrzydłach, w tym bram
jednoskrzydłowych o długości do m..
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU
asilanie
asilanie silnika
obór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
rędkoś wysuwu trzpienia
LON
z
aksymalna siła ciągu
abezpieczanie termiczne
akres temperatur pracy
Stopie ochrony
Ciężar
Wymiary
Sz W w mm
230 V
W
, A
g min
, cm sek.
3500 N
140°C
C do
C
, kg
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.
I.
Opis



1
1
1
1
1
1
1
1
1
apęd
prawy
apęd
lewy
Centrala sterująca
budowa mod.


Ž
oduł radiowy F
ilot kanałowy
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
Kod
z
C
787454
410013
785102
P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
34
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
414 LONG
1
1
1
1
2
1
20
.
D
pis wyposażenia
LON Cena
netto zł
od
apęd
z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
dbiornik radiowy
C
z, kan.
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
Ci
.
pis wyposażenia
1 755,00
D
Cena
netto zł
od
apędy
z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
dbiornik radiowy
C
z, kan.
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
1
1
1
1
2
1
785102
LON -
2
1
1
1
2
1
loś
1 785,00
787828
Cena zestawu
z kanałowym odb. radiowym
pilotami kanałowymi
C C
loś
C
W C
5
LON -
loś
Kod
loś
2
1
1
1
2
1
785102
Ci
2 480,00
apęd
z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
oduł radiowy F
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
z modułem radiowym F
C C
785103
C i pilotami
.
pis wyposażenia
1 755,00
E
od
apędy
z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
oduł radiowy F
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
Cena zestawu
kanałowymi
1 785,00
z modułem radiowym F
C C
Cena
netto zł
2 510,00
785103
C i pilotami
2 480,00
A
Cena zestawu
z kanałowym odb. radiowym
pilotem przyciskowym
C C
Cena
netto zł
od
LON -
2 510,00
787828
pis wyposażenia
Cena zestawu
kanałowymi
.
E
A S
prawy lewy
Zastosowanie
C
.
S S
M
WA
M
A
CENTRALE STERUJ CE
C
S
Kod
C
E
.
790005
C
S
O
E
.E
.
K
C
Kod
C
720119
AKCESORIA DEDYKOWANE
W
SAFECODER
P
FAAC
K
C
Kod
C
D
404041
Kod
C
713009
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
35
415
W
apęd elektromechaniczny
i
do bram skrzydłowych przydomowych dla skrzydła
o długości do , m
i m
odpowiednio m i m
z zamkiem elektromagnetycznym
S
SAFE
S lub
S
SAFE
lub
S
S
SAF coder
REENTECH
REENTECH
lub
•
•
•
•
ostępny w wersjach
mm maks. dł. skrzydła m i
mm maks. dł. skrzydła m .
orpus aluminiowy na całej długości pokrywy z podwójną warstwą farby ochronnej.
ęczny mechanizm odblokowujący z uproszczonym uruchamianiem za pomocą klucza.
ezpieczne
zasilanie ograniczników jeśli dostępne z funkcją kontroli stopnia otwarcia i
spowolnienia ruchu.
• oziome wyprowadzenie przewodów umożliwiające niską instalację nad podłożem.
• Akumulator awaryjny gwarantujący działanie w przypadku awarii zasilania opcja dla mod.
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU
415
-
415 L
asilanie
obór mocy
obór prądu
230 V
W
. A
abezpieczanie termiczne
140 °C
ondensator
Siła ciągu
Wysuw ramienia
rędkoś wysuwu
.
aks. długoś skrzydła
Częstotliwoś pracy przy
mm
mm
. cm sec
akres temperatur pracy
Waga napędu
Wymiary
Sz W w mm
lasa ochrony
(*) Zaleca się stosowanie zamka elektromagnetycznego powyżej 2.5 m.
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
415 L
m
m
~30
~25
C
rientacyjna minimalna godzinowa iloś cykli
przy
C
F
3000 N
415
C do
.
C
g
g
(**) Zaleca się stosowanie zamka elektromagnetycznego powyżej 3 m.
Ref I . Opis


Ž




2
apęd
1 ampa FAAC
1 Wyłącznik kluczykowy T10 E
1 Centrala sterująca
1 budowa mod. do central sterujących
1
oduł radiowy F
z
1 ara fotokomórek
1 ilot kanałowy
C
Kod
104415
410013
785103
787454
mm2
P
przewód
przewód
,
,
waga rzekroje przewodów w
P
przewód
przewód
przewód
,
,
,
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
-
415 L
asilanie
415
dc
Częstotliwoś pracy przy
obór mocy
W
obór prądu
A
rientacyjna minimalna godzinowa
iloś cykli przy
C
Siła ciągu
2800 N
Wysuw ramienia
mm
, cm sec
~25
m
(*) Zaleca się stosowanie zamka elektromagnetycznego powyżej 2.5 m.
C do
Waga napędu
,
Wymiary W
m
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
~30
C
g
g
in mm
lasa ochrony
(**) Zaleca się stosowanie zamka elektromagnetycznego powyżej 3 m.
Ref I . Opis
1044151
410014
785103
787454
WA
P
Kod
2
apęd
1 ampa FAAC
1 Wyłącznik kluczykowy T10 E
1 Centrala sterująca
z obudową
oduł radiowy F
z
1
1 ara fotokomórek
1 ilot kanałowy
C


Ž



P
przewód
,
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
415
M
M
.
Zastosowanie
C
C
Kod
C
415
,
m z zamkiem elektr.
30
ie zawiera
104415
1 092,00
415 L
,
m z zamkiem elektr.
25
ie zawiera
104417
1 175,00
415 - 24V
,
m z zamkiem elektr.
praca ciągła
ie zawiera
1044151
1 248,00
415 L - 24V
,
m z zamkiem elektr.
praca ciągła
ie zawiera
1044171
1 341,00
P
napęd elektromechaniczny, akcesoria montażowe, klucz odblokowujący, kondensator
LS -
.
pis wyposażenia
loś
2
1
1
2
1
-
pis wyposażenia
apędy
z elementami mocującymi
Centrala sterująca
w obudowie
oduł radiowy F
z
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
Cena zestawu
kanałowymi
S
z modułem radiowym F
C C
3 180,00
787828
785102
Ci
.
od
3 150,00
loś
.
.
785103
4 120,00
od
2
apędy
z elementami mocującymi
104415
1 Centrala sterująca
1
budowa do centrali sterującej model
1
oduł radiowy F
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
1 Fotokomórka
o zasięgu m
785103
Cena zestawu
z modułem radiowym F
i pilotami kanałowymi
C C
Cena
netto zł
E
pis wyposażenia
E
4 150,00
i pilotami
F
Cena
netto zł
od
2
apędy
S z elementami mocującymi
1 Centrala sterująca
1
budowa do centrali sterującej model
1
dbiornik radiowy
C
z, kan.
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
1 Fotokomórka
o zasięgu m
Cena zestawu
S z kanałowym odb. radiowym
pilotami kanałowymi
C C
LS
D
loś
2
1
1
2
1
E
S
pis wyposażenia
apędy
z elementami mocującymi
Centrala sterująca
S w obudowie
oduł radiowy F
z
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
Cena zestawu
kanałowymi
z modułem radiowym F
C C
Cena
netto zł
2 940,00
2 910,00
.
od
Cena
netto zł
1044151
3 480,00
785103
i pilotami
3 450,00
37
A
A
przewód
,
przewód
,
przewód
,
przewód
,
waga rzekroje przewodów w mm2
loś
S S
aks. długoś skrzydła
raca ciągła
akres temperatur pracy
mm
rędkoś wysuwu
415 L
C
W C
415
A S
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU
415
W
CENTRALE STERUJ CE
C
S
E
Kod
C
C
S
790005
E
I
BUS XIB
do panelu sterującego
bez fotokomórki S
Kod
C
S lub
Kod
C
Kod
C
AKCESORIA DO
SAFECODER
P
FAAC
Kod
C
404040
CENTRALE STERUJ CE
C
S
E
Kod
C
C
S
790284
E
S
Kod
C
I
BUS XIB
do panelu sterującego
bez fotokomórki S
S lub
Kod
C
AKCESORIA DO
A
XBAT
Podstawa pod baterie zasilania
E
E
Kod
C
390923
Kod
C
U
FAAC nie dostarcza akumulatorów b. Wymagane akumulatory
38
Ah o wymiarach
O
mm.
.E
720119
W C
AKCESORIA WSPÓLNE DO OBU NAP DÓW
W
A
Kod
C
Kod
C
L
401301
727525
100,00
A
A
WA
S S
Kod
C
A S
W
XK
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
S418
W
apęd elektromechaniczny
do przydomowych bram uchylnych o maks. długości skrzydła
pojedynczego . m . m z zamkiem elektromagnetycznym
S
S
SAFE
S lub
S
S
REENTECH
• lokady otwarcia i zamknięcia.
• Wysuw ramienia
mm.
• owe wielopozycyjne złącze montażowe o instalacji niewymagającej spawania.
• owa centrala sterująca z urządzeniem przeciwzgnieceniowym
i koderem biegu wstecznego w przypadku wykrycia przeszkody.
• oskonały do montażu w ciągach pieszych.
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU S
dc
W
. A
1800 N
mm
mm bez blokad
. cm s
asilanie
obór mocy
obór prądu
Siła ciągu**
Wysuw ramienia
rędkoś wysuwu
aks. długoś skrzydła
akres temperatur pracy
Waga
Wymiary
Sz W w mm
lasa ochrony
ikroograniczniki biegu
lokady otwarcia i zamknięcia
(*) powyżej 2,30 m zaleca się obowiązkowe stosowanie zamka
elektromagnetycznego gwarantującego automatyczną blokadę
(**) z centralą sterującą E124.
, m
C do
kg
C
A
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref
I.
Opis


Ž
2
1
1
1
1
1
1
apędy S
dc
Centrala sterująca


Kod
104301
S z obudową
oduł radiowy F
z
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
dc
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
787454
410014
785103
P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
P
.
waga rzekroje przewodów w mm2
40
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
-
M
M
S
dc
P
Zastosowanie
C
.
C
(%)
raca ciągła
2.3
. z zamkiem elektromagnetycznym
Kod
ie zawiera
C
W C
S
904,00
104301
jeden napęd elektromechaniczny, akcesoria montażowe, klucz odblokowujący.
S
loś
pis wyposażenia
2
1
1
2
1
apędy S
Centrala sterująca
oduł radiowy F
ilot kanałowy
Fotokomórka
E
S
Cena
netto zł
od
estaw startowy andy
Cena
netto zł
S
A S
P
104301
S w obudowie
z
C C
2 540,00
2 520,00
785103
S S
atrz estawy str.
A
WA
CENTRALE STERUJ CE
E
S
C
S
S
K
C
Kod
C
E
I
790284
BUS XIB
Kod
C
A
C
AKCESORIA DEDYKOWANE
Podstawa pod baterie zasilania
A
XBAT
E
E
K
C
Kod
C
390923
U
FAAC nie dostarcza akumulatorów b. Wymagane akumulatory
Ah o wymiarach
mm.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
41
422
S
W
W
apęd hydrauliczny
do przydomowych i osiedlowych bram skrzydłowych
o maks. długości . m
C AC i m
S
S
SAFE
lub
S
SAF coder
REENTECH
lub
ontaż czołowy za pomocą złącza sferycznego.
owłoka antykorozyjna odporna na warunki atmosferyczne.
dblokowanie z klucza.
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU 422
C AC
apięcie zasilające
obór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
rędkoś tłoczyska
Wydajnoś pompy
Siła ciągu
akres temperatur pracy
abezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika
Waga
yp oleju
lasa ochrony
Wymiary
Sz W w mm
S
z
W
A
obr. min.
. cm s
l min
do
cm s
. l min
do
C do
120 °C
kg
FAAC
C
mm ciągi piesze
mm
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.
I.
Opis



2
1
1
1
1
1
1
1
apęd
C AC
Centrala sterująca
budowa mod.
oduł radiowy F
ilot kanałowy
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy

Ž
Kod
104200
720118
z
C
787454
410013
785103
P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
42
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
422
M
C AC
S
.
Zastosowanie
C
Kod
1.80
3.00
55
55
C
W C
M
2 100,00
1 950,00
104200
104212
P
napęd hydrauliczny z hydrauliczną blokadą otwarcia zamknięcia 422 CBAC , bez blokady 422 SB , akcesoria montażowe, klucz
odblokowujący, kondensator F
.
CBAC -
2
1
1
1
2
1
pis wyposażenia
D
Cena
netto zł
od
apędy
C AC z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
dbiornik radiowy
C
z, kan.
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
P
loś
104200
2
1
1
1
2
1
5 150,00
787828
CBAC -
785102
.
pis wyposażenia
od
apędy
C AC z elementami mocującymi
Centrala sterująca
budowa do centrali sterującej model
oduł radiowy F
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
E
Cena
netto zł
104200
5 150,00
785103
S S
loś
.
A S
P
A
WA
CENTRALE STERUJ CE
E
Kod
C
C
S
790005
E
O
.E
A
C
S
Kod
C
Kod
C
W
Z
SAFECODER
P
FAAC
K
C
K
C
Kod
C
720119
AKCESORIA DEDYKOWANE
O
Kod
C
404040
RTA
710010
U
W napędach bez blokady należy zainstalowa blokadę elektryczną.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
43
S450H
W
W
S
apęd hydrauliczny
do przydomowych, osiedlowych bram skrzydłowych
o maks. długości skrzydła do m S i m C AC
S
S
SAFE
S lub
S
S
REENTECH
• echnologia hybrydowa
• Wbudowany koder z funkcją przeciwzgnieceniową z funkcją biegu
wstecznego po wykryciu przeszkody
• Wysuw ramienia
mm
• owe wielopozycyjne złącze montażowe niewymagające spawania
• W zestawie mechaniczne blokady otwarcia zamknięcia
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA S
asilanie
Silnik elektryczny
obór mocy
obór prądu
Siła ciągu
Wysuw ramienia
Maks. prędkoś wysuwu regulowana
H
230 V
dc
W
A
do
mm
, cm s.
Częstotliwoś użytkowania
akres temperatur pracy
Waga
yp oleju
lasa ochrony
Wymiary
Sz W w mm
praca ciągła
C do
C
, kg
FAAC
(*) Z obudową E124.
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
5
Ref
I.
Opis


Ž
2
1
1
1
1
1
1
apęd S
Centrala sterująca


Kod
104100
S z obudową
oduł radiowy F
z
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
dc
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
787454
410014
785103
P
przewód
przewody
przewód
przewód
.
.
.
.
przewód
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
44
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
H-
M
M
S
S
C AC
S
P
Zastosowanie
C
.
2
3
C
raca ciągła
raca ciągła
Kod
ie zawiera
ie zawiera
C
104100
104101
W C
S
1 950,00
1 900,00
napęd hydrauliczny, akcesoria montażowe, klucz odblokowujący.
S
H-
.
loś
pis wyposażenia
od
2
1
1
apędy S
C AC
Centrala sterująca
oduł radiowy F
104100
2
ilot przyciskowy
1
E
S
Cena
netto zł
S w obudowie
z
S
A S
P
4 980,00
cz. b.
Fotokomórka
785103
WA
S S
CENTRALE STERUJ CE
S
C
S
Kod
C
E
Kod
C
I
BUS XIB
jeżeli używa się
fotokomórki S
790284
A
E
S bez
Kod
C
A
C
S
AKCESORIA DEDYKOWANE
Z
O
.
RTA
Podstawa pod baterie zasilania
.
A
E
K
C
Kod
C
710010
XBAT
E
Kod
C
Kod
C
390923
U
FAAC nie dostarcza akumulatorów b. Wymagane akumulatory
Ah o wymiarach
mm.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
45
770N
W
odziemny napęd elektromechaniczny
230V i 24V
do przydomowych bram
skrzydłowych o maks.
dł. skrzydła . m i wadze
maks.
kg patrz rys. str.
•
•
•
•
•
iewidoczny napęd
ożliwoś dostępu do napędu bez zdejmowania skrzydła
lasa ochrony
ez biegu wstecznego
owy sterownik elektroniczny z zabezpieczeniem
przeciwzgnieceniowym i koderem wykrywania przeszkody
• Akumulator awaryjny na wypadek awarii zasilania
opcja .
S
SAFE
S lub
S
SAFE
lub
S
S
SAF coder
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
REENTECH
REENTECH
lub
N
770N 230V
Współczynnik redukcji
asilanie
obór mocy
obór prądu
abezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika
aksymalny moment obrotowy
rędkoś kątowa
yp i częstotliwoś użytkowania przy
C
aks. kąt drzwi
770N 24V
z
dc
W
A
-
W
, A
140° C
m
m
S
. m
aksymalna długoś skrzydła
Waga
lasa ochrony
Wymiary napędu
akres temperatur pracy
Wymiary obudowy
i
z zestawem opcjonalnym
, m z opcjonalnym zestawem otwierającym
. m z opcjonalnym zestawem otwierającym
kg z obudową kg
C do
,
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
m
sec
,
mm
C
mm
N
Ref I . Opis
P
P
przewód
przewód
,
,
waga rzekroje przewodów w mm2
przewód
przewód
przewód
,
,
,
Kod

2

2
budowa napędu z systemem zwalniającym
patent

Ž






1
1
1
1
1
1
2
2
1
ampa FAAC
Wyłącznik kluczykowy T10
Centrala sterująca
budowa mod. do central sterujących
oduł radiowy F
z
ara fotokomórek
Słupek wys. maks.
mm
Cokół pod słupki fotokomórek
ilot kanałowy
C
apęd
- 230 V
410013
785103
787454
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
770N
Zastosowanie
M
.
770N 230V
770N - 24V
,
,
, z ryglem
, z ryglem
P
N
.
Kod
C
1 341,00
ie zawiera
ie zawiera
F
.
napęd elektromechaniczny, akcesoria montażowe, dwa klucze odblokowujące.
napęd, pokrywę ze stali nierdzewnej, złącze montażowe z systemem zwalniania dźwigni, dwa klucze odblokowujące, akcesoria
atrz rysunek poniżej.
N-
2
2
1
1
1
2
1
.
20
raca ciągła
500
500
napęd elektromechaniczny, dźwigar, kondensator
P
loś
C
.
pis wyposażenia
D
Cena
netto zł
od
apęd
budowy podziemne do napędu
Centrala sterująca
budowa centrali sterującej model
dbiornik radiowy
S
hz, kanałowy
ilot kanałowy
hz
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
4 430,00
787828
785102
Ci
4 400,00
N-
loś
2
2
1
1
1
2
1
pis wyposażenia
apęd
budowy podziemne do napędu
Centrala sterująca
budowa centrali sterującej model
oduł radiowy F
hz
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
Cena zestawu
łowymi
z modułem radiowym F
C C
.
E
od
Cena
netto zł
4 430,00
785103
i pilotami kana-
4 400,00
A
A
Cena zestawu
z kanałowym odb. radiowym
pilotami kanałowymi
C C
P
A S
P
montażowe.
C
S S
N
.W
WA
P
M
W C
M
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
N
Ref I . Opis
P
P
przewód
przewód
przewód
przewód
,
,
,
,
waga rzekroje przewodów w mm2
przewód
Kod

2

2
budowa napędu z systemem zwalniającym
patent

Ž





1
1
1
1
2
2
2
1
ampa FAAC
Wyłącznik kluczykowy T10
Centrala sterująca
S z obudową
oduł radiowy F
z
ara fotokomórek
Słupek wys. maks.
mm
Cokół pod słupki fotokomórek
ilot kanałowy
C
apęd
- 24 V
410014
785103
787454
,
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
47
770N
W
CENTRALE STERUJ CE DO
C
S
E
Kod
C
C
S
790005
E
I
Kod
C
D.
500
0,5
500
1
500
1,25
500
1,5
500
1,8
480
2
300
2,25
250
2,5
240
3
230
3,5
220
E
S
.E
Kod
C
720119
600 kg
500 kg
400 kg
300 kg
200 kg
100 kg
0 kg
CENTRALA STERUJ CA DO
C
S
O
Kod
C
K
0
BUS XIB
0 m 0,5 m 1 m 1,25 m 1,5 m 1,8 m 2 m
2,25 m 2,5 m 3 m 3,5 m
AKCESORIA DO
C
S
E
A
XBAT
Podstawa pod baterie zasilania
E
E
Kod
C
Kod
C
790284
D.
I
Kod
C
BUS XIB
K
0
500
0,5
500
1
500
1,25
500
1,5
500
1,8
480
2
280
2,25
220
2,5
200
3
3,5
48
Kod
C
Kod
C
600 kg
500 kg
400 kg
300 kg
200 kg
100 kg
0 kg
180
390923
0 m 0,5 m 1 m 1,25 m 1,5 m 1,8 m 2 m
2,25 m 2,5 m 3 m 3,5 m
AKCESORIA WSPÓLNE DO OBU NAP DÓW
W C
Zestaw do otworu 140 °
Kod
C
Zestaw do otworu 180 °
Kod
C
Obudowa ze stali nierdzewnej
490111
Kod
C
O
-
E
Kod
C
W
W
N
404035
A
A
Kod
C
-
S S
490110
WA
Kod
C
A S
Z
Kod
C
722121
Kod
C
722122
U
OSTRZE ENIA N
N
.
FAAC nie dostarcza akumulatorów b. Wymagane akumulatory
Ah o wymiarach
mm.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
S800H ENC
S
W
W
odziemny napęd hydrauliczny
do przydomowych i osiedlowych bram skrzydłowych
o maks. długości skrzydła m i wadze maks.
kg
raca ciągła
Wbudowany absolutny enkoder magnetyczny z szyną
asy połączenie dwużyłowe bez polaryzacji .
zięki wbudowanym blokadom nie wymaga instalowania mechanicznych blokad otwarcia
lub zamknięcia na powierzchni. FAAC PATENT.
echnologia hybrydowa.
Serwisowe urządzenie odblokowujące.
rosta obsługa i instalacja dzięki wbudowanym uchwytom. FAAC PATENT.
•S
SBW
.
S
S
SAFE
S lub
S
S
REENTECH
WYMIARY I SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO NAP DU S
S
asilanie
Silnik elektryczny
obór mocy
aks. moment obrotowy
aks. prędkoś kątowa
akres temperatur pracy
Waga napędu
yp oleju
aks. kąt otwarcia
lasa ochrony
yp spowalniacza
aksymalna długoś skrzydła
Częstotliwoś użytkowania
lokada hydrauliczna
H
C AC
S
S W
230 V
dc
W
m z centralą sterującą
S
m z centralą sterującą
. s z centralą sterującą
S . s z centralą sterującą
C do
C
. kg . kg
FAAC
113°
187°
elektroniczne
m
m
praca ciągła
zainstalowana
nie zainstalowana
(*) dla każdego napędu.
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.
I.
Opis

2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
1
apędy S
C AC
budowy napędów S
ydrauliczne urządzenie odblokowujące
estaw złącza
Centrala sterująca
S



P
przewody
przewód
.
.
przewody
przewód
przewód
.
.
.
Ž
oduł radiowy F
z
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
dc
ara fotokomórek
Słupki aluminiowe
odest pod słupki
Wyłącznik kluczykowy
Kod
108720
787454
410014
785103
P
waga rzekroje przewodów w mm2
50
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych
lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej instalacji patrz orma uropejska
i
.
S
H ENC
Zastosowanie
M
S
S
S
S
C
C
S
S
AC
AC
W
W
M
2.00
2.00
4.00
4.00
Centrala
C
.W
.
raca ciągła
raca ciągła
raca ciągła
raca ciągła
800
800
800
800
Kod
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
C
3 250,00
3 490,00
3 250,00
3 490,00
108720
108722
108724
108725
S
loś
H-
.
pis wyposażenia
2
2
1
1
2
1
2
E
Cena
netto zł
od
apędy S
C C AC
budowy podziemne do napędów S
Centrala sterująca
oduł radioodbiornika F
hz
ilot kanałowy
S
cz. b.
Fotokomórka
o zasięgu m
echanizmy awaryjnego odblokowania
108720
S S
P
A S
napęd hydrauliczny z hydrauliczną blokadą otwarcia zamknięcia CBAC , enkoder magnetyczny, klucz odblokowujący i nastawny.
aluminiową obudowę napędu ze sworzniem mocującym, pokrywę ze stali nierdzewnej.
785103
CENTRALE STERUJ CE
WA
P
O
łamane
łamane
łamane
łamane
.
W C
M
A
A
AKCESORIA DEDYKOWANE
C
S
C
S
EO S
K
C
Kod
C
E
Obudowa
790284
Stalowa obudowa
Kod
C
490112
Kod
C
B
.
Podstawa pod baterie zasilania
E
.
Kod
C
H
CBAC
SBW
Kod
C
U
390035
Z
(z kodem 390035)
Kod
C
Kod
C
A
Z
.
390972
FAAC nie dostarcza akumulatorów b. Wymagane akumulatory
490113
K
C
Kod
C
Ah o wymiarach
XBAT
E
.
390923
mm.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str.
Fotokomórki
str.
istwy
zabezpieczające
str.
ampy
str.
iloty
str.
nne
str.
51
Typ instalacji
Maks. waga
skrzydła kg
Przydomowe
400
C720
500
740
600
746
746
800
C721
C721
900
741
1 800
52
Osiedlowe
844
rzemysłowe
844 - C850
2 200
844 3F
3 500
884 3F
apędy do bram
przesuwnych
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
53
C720 - C721
W
W
S
apęd elektromechaniczny
do przydomowych i osiedlowych bram przesuwnych
o wadze maks.
kg C
kg C
o użytku przydomowego C
, do bram
osiedlowych C
.
rzekładnia cykloidalna redukująca drgania i
hałas. PATENT FAAC
Wyjątkowa wydajnoś mechaniczna
.
ednostka sterująca z elektronicznym systemem antyzgnieceniowym oraz enkoderem
odwracającym ruch skrzydła przy wykryciu
przeszkody.
agnetyczne wyłączniki kra cowe.
Funkcja aster Sla e kontrolująca
przeciwległe skrzydła za pomocą jednostki
sterującej
.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA C
-C
C720
apięcie zasilające
asilanie napędu
obór mocy
obór prądu
Silnik elektryczny
aks. moment obrotowy
Siła ciągu
C721
oło zębate
rędkoś przesuwu
Zakres temperatur pracy
Waga
Wyłączniki kra cowe
Klasa ochrony
Wymiary
S W w mm
z
dc
220 W
7A
obr. min.
18 Nm
320 N
290 W
12 A
obr. min.
30 Nm
530 N
moduł
18 m/min.
-20 °C do +55 °C
8 kg
Magnetyczne
IP 44
300 x 180 x 280
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
2
4
Ref
I.
O

1
apęd C
dc z wbudowaną centralą sterującą
i płytą montażową
4
1
1
1
1
istwa zębata, metalowa
oduł radiowy F
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
dc
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
3
5
1
B
A
5


Ž
Kod
mm
109320
LZ 08
319006
787454
410014
785102
401019001/36
rzewody niskonapięciowe
3 przewody 3x0.75
1 przewód 2x0.50
rzewody zasilające
1 przewód 2x1.5+T
1 przewód 2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
54
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
C
-C
Z
dc
dc
P
montażową.
C
C
C
-
Kod
C
C
.
400
800
raca ciągła
raca ciągła
wbudowana
wbudowana
109320
109321
niskonapięciowy napęd elektromechaniczny z centralą sterującą
C
, koło zębate, klucz odblokowujący, podstawę
C
loś
pis wyposażenia
1
apęd C
z wbudowaną centralą
1
oduł radiowy F
hz
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
o zasięgu m
C
loś
pis wyposażenia
1
apęd C
z wbudowaną centralą
1
oduł radiowy F
hz
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
o zasięgu m
Cena netto zł
estaw startowy Cyclo
Cena
Kod
netto zł
109321
319006
787452/787454
785103
C
Cena netto zł
A
estaw startowy Cyclo
Kod
109320
319006
787452/787454
785103
Cena
netto zł
A
C
C
W
S W
M
atrz estawy, str.
atrz estawy, str.
CENTRALA STERUJ CA
C
K
S
E
C
AKCESORIA DEDYKOWANE
.
C
A
XBAT
K
L
.
E
.
Patrz strona 67
K
C
Kod
C
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
Inne
str. 153
55
740 - 741
z battery
W
apęd elektromechaniczny
do przydomowych bram przesuwnych o wadze
maks.
kg
i
kg
Szybka i prosta instalacja dzięki wbudowanej jednostce sterującej
apęd samoblokujący nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasiania.
W przypadku awarii zasilania, urządzenie odryglowujące z kluczem umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy.
proszczone programowanie z wyświetlacza.
agnetyczny wyłącznik kra cowy.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy
obór prądu
Siła tarcia i skoku
rędkoś obrotowa napędu
abezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika
350 W
1.5 A
45 daN
Współczynnik redukcji
aks. waga skrzydła
rędkoś przesuwu
Zakres temperatur pracy
Klasa ochrony
Wymiary
Sz W w mm
z
500 W
2.2 A
65 daN
obr. min.
140 °C
1:25
500 kg
900 kg
obr. min. zębatka
-20 °C do +55 °C
IP 44
z zębatką
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
2
4
R .
I.
O

1
apęd przekładniowy
sterującą i płytą montażową
istwa zębata, metalowa
dbiornik
C
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
3
5
1
B
A
5


Ž
4
1
1
1
1
Kod
z wbudowaną centralą
mm
109780
LZ 08
787742
787454
410013
785102
401019001/36
rzewody niskonapięciowe
3 przewody 3x0.75
1 przewód 2x0.50
rzewody zasilające
1 przewód 2x1.5+T
1 przewód 2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
56
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
Z
W
C
C
C
S
S
napęd elektromechaniczny z centralą
wbudowana
wbudowana
109780
109781
, koło zębate, dwa klucze do odblokowania podestu, ograniczniki magnetyczne.
-
-
loś
pis wyposażenia
1
apęd
z wbudowaną centralą
1
dbiornik radiowy
C
z, kanałowy
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
o zasięgu m
loś
pis wyposażenia
1
apęd
z wbudowaną centralą
1
dbiornik radiowy
C
z, kanałowy
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
o zasięgu m
Cena netto zł
estaw startowy elta
Cena
Kod
netto zł
109321
787742
787452/787454
785102
Cena netto zł
A
estaw startowy elta
Kod
109780
787742
787452/787454
785102
Cena
netto zł
A
P
Kod
C
.
500
900
S W
M
atrz estawy, str.
atrz estawy, str.
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA DEDYKOWANE
W
K
.
L
D
S
Patrz strona 67
.
Kod
C
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
Inne
str. 153
57
S
W
W
apęd
do przydomowych i osiedlowych bram
przesuwnych o wadze maks. 600 kg
aksymalne zabezpieczenie przeciwuderzeniowe dzięki zastosowaniu dwutarczowego sprzęgła przeciwzgnieceniowego oraz
inteligentnej centrali sterującej.
apęd samoblokujący nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasiania.
echanizm odblokowujący z kluczem indywidualnym.
agnetyczne wyłączniki kra cowe o uproszczonej instalacji.
rzystosowany do montażu na wysokości.
ednostka sterująca zabezpieczona obudową, ułatwione programowanie przy użyciu wyświetlacza.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ER
Z16
apięcie zasilające
apęd elektryczny
obór mocy
obór prądu
aks. siła ciągu
rędkoś obrotowa napędu
abezpieczenie termiczne na uzwojeniu
silnika
Sprzęgło
Z20
Z16
Współczynnik redukcji
Zakres temperatur pracy
Waga przy napełnieniu olejem
Typ oleju
rędkoś przesuwu bramy
Klasa ochrony
Wymiary
Sz W w mm
Wyłącznik kra cowy
z
jednofazowy, dwukierunkowy
400 W
2.15 A
810 N
650 N
obr. min.
120 °C
Z20
1:30
-20 °C do +55 °C
14 kg
FAAC
9.6 m/min.
12 m/min.
IP 44
275 x 191 x 336
magnetyczny
wutarczowe w oleju
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
2
R .
I.
O

1
1
4
1
1
1
1
apęd
z wbudowaną centralą sterującą
odstawa montażowa
istwa zębata, metalowa
mm
dbiornik
C
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
3
1
5
5


Ž
A
B
Kod
109776
737816
LZ 12
787742
787454
410013
785102
401019001/36
P
3 przewody 3x0.75
1 przewód 2x0.50
P
1 przewód
1 przewód
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
58
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
M
Z
C
W
C
C
.
600
400
70
70
wbudowana
wbudowana
109776
109773
S W
P
Kod
C
ER Z
ER Z zaprojektowanego do mocowania na wsporniku zawiera napęd przekładniowy z kołem zębatym i centralą sterującą
, ograniczniki magnetyczne, mechanizm odblokowujący z kluczem, pokrywę mocowaną na śruby.
-
1
pis wyposażenia
apęd
z wbudowana centralą
1
dbiornik radiowy
2
ilot kanałowy
C
z, kanałowy
C C
Fotokomórka
o zasięgu
Zestaw startowy Pratico - 746
Cena netto zł
109776
787742
787452/787454
m
785102
A
1
Cena
netto zł
Kod
A
loś
CENTRALA STERUJ CA
atrz estawy, str.
J
D
S
.
AKCESORIA DEDYKOWANE
K
P
Z
.
K
C
L
K
C
Patrz strona 67
K
.
Z
K
C
K
C
Uwagi
WA
kowującym.
Z
ie montowa napędu na wysokościach niedostępnych dla użytkowników. ie ma możliwości zdalnego sterowania mechanizmem odblo
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
Inne
str. 153
59
S
S
W
W
apęd
do osiedlowych i przemysłowych bram
przesuwnych o wadze maks. 1 800 kg
dealny do zastosowa komercyjnych i przemysłowych.
abezpieczenie przeciwzgnieceniowe.
apęd samoblokujący nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasilania.
W przypadku awarii zasilania mechanizm odblokowujący z kluczem umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy.
Sprzęgło dwutarczowe w oleju.
• Ogranicznik magnetyczny
S
REENTECH
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy
obór prądu
aks. siła ciągu
rędkoś obrotowa napędu
Współczynnik redukcji
Zakres temperatur pracy
Waga przy napełnieniu olejem
ER
z
Klasa ochrony
Typ oleju
rędkoś przesuwu
abezpieczenie termiczne na uzwojeniu silnika
apęd elektryczny
Wyłącznik kra cowy
Sprzęgło
Wymiary
Sz W w mm
660 W
3.6 A
obr. min.
1:30
-20 °C do +55 °C
14.5 kg
IP 44
FAAC
. m min.
120 °C
ednofazowy, dwukierunkowy
Magnetyczny
wutarczowe w oleju
275 x 191 x 387
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
2
4
R .
I.
O

1
1
4
1
1
1
2
2
2
1
apęd
z wbudowaną centralą sterującą
odstawa montażowa
istwa zębata, metalowa
mm
dbiornik
C
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Aluminiowe słupki do fotokomórek
odstawa fundamentowa pod słupki
Wyłącznik kluczykowy
3

5
1
A
B
5
5
5
P
4 przewody 3x0.75
2 przewody 2x0.50


Ž
Kod
109837
737816
LZ 12
787742
787454
410013
785105
401028
737630
401019001/36
P
1 przewód
1 przewód
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
60
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
ER
Z
M
W
C
C
Kod
C
C
.
wbudowana
ER Z , zawiera napęd z kołem zębatym oraz centralą sterującą
109837
, ograniczniki, mechanizm odblokowujący, pokrywę mocowaną na
-
Kod
109837
787742
787452/787454
785102
Cena
loś
pis wyposażenia
Kod
netto zł
1
apęd
z wbudowaną centralą
109837
1
dbiornik radiowy
S
z, kanałowy
787828
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
7870091/787009
1 Fotokomórka
o zasięgu m
785102
A
loś
pis wyposażenia
1
apęd
z wbudowaną centralą
1
dbiornik radiowy
C
z, kanałowy
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
o zasięgu m
Cena
netto zł
A
P
śruby.
70
S W
,
CENTRALA STERUJ CA
J
D
S
.
AKCESORIA DEDYKOWANE
K
P
Z
.
K
C
L
K
C
Patrz strona 67
K
.
Z
K
C
K
C
Uwagi
WA
kowującym.
Z
ie montowa napędu na wysokościach niedostępnych dla użytkowników. ie ma możliwości zdalnego sterowania mechanizmem odblo
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
Inne
str. 153
61
F
S
W
apęd
do przemysłowych bram przesuwnych
o wadze maks.
g
dealny do zastosowa komercyjnych i przemysłowych.
apęd samoblokujący nie wymaga stosowania zamka
elektromagnetycznego nawet w sytuacji braku zasiania.
echanizm odblokowujący zabezpieczony kluczem.
Sprzęgło dwutarczowe w oleju zabezpieczenie
przeciwzgnieceniowe .
ndukcyjny wyłącznik kra cowy.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa napędu
Współczynnik redukcji
Zakres temperatur pracy
Waga przy napełnieniu olejem
Klasa ochrony
R F
f
Typ oleju
z
950 W
2.5 A
obr. min.
1:30
-20 °C do +55 °C
15 kg
IP 44
rędkoś przesuwu bramy
aks. moment obrotowy
Wyłącznik kra cowy
Sprzęgło
odzaj zabezpieczenia
Wymiary
Sz W w mm
FAAC
. m min.
. m min.
. m min.
62 Nm
ndukcyjny z płytką
wutarczowe w oleju
Kataforeza
275 x 191 x 387
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
2
4
3
5
1
A
B
I.
O


1
1
1
1
1
4
1
1
1
2
2
2
1
apęd trójfazowy
przekładniowy
ednostka sterująca
budowa mod.
odstawa montażowa
oło zębate
do listwy zębatej
istwa zębata, metalowa
mm
dbiornik
C
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Aluminiowe słupki do fotokomórek
odstawa fundamentowa pod słupki
Wyłącznik kluczykowy
5
5
5
P
4 przewody 3x0.75
2 przewody 2x0.50
P




Ž
1 przewód
1 przewód
Kod
109896
790862
720118
737816
719130
LZ 12
787742
787454
410013
785105
401028
737630
401019001/36
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
62
R .
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
R F
Z
M
W
C
C
Kod
C
C
.
70
ie uwzględniono
109896
S W
,
,
F
P
napęd, bez koła zębatego oraz bez centrali sterującej, ograniczniki do montażu mechanicznego, mechanizm odblokowujący,
przykręcaną obudowę.
FKod
109896
719166
790862
720119
787742
787452/787454
785102
Cena
loś
pis wyposażenia
Kod
netto zł
1
apęd
F
109896
1
oło zębate
719166
1 Centrala sterująca
790862
1
budowa mod. do centrali sterującej
720119
1
dbiornik radiowy
S
z, kanałowy
787828
2
ilot kanałowy
S
cz. b.
7870091/787009
1 Fotokomórka
o zasięgu m
785102
A
loś
pis wyposażenia
1
apęd
F
1
oło zębate
1 Centrala sterująca
1
budowa mod. do centrali sterującej
1
dbiornik radiowy
C
z, kanałowy
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
o zasięgu m
Cena
netto zł
A
F-
CENTRALA STERUJ CA
C
AKCESORIA DEDYKOWANE
T
S
.
O
K
C
K
C
L
K
Patrz strona 67
Uwagi
WA
P
.E
.
K
C
Z
K
K
C
ednostka sterująca
Z
K
C
K
Z
Z
.
K
C
jest kompatybilna z obudowami mod.
.
K
C
i nie wolno jej instalowa wewnątrz napędu.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
Inne
str. 153
63
C850
S
W
apęd
do bram o wadze do
kg
o bram przesuwnych o wadze do
g, z prędkością
regulowaną do , m s, zalecana długoś maksymalna m
dealny do specjalnych zastosowa , w których liczy się prędkoś
zadziałania i praca ciągła
, na przykład w zakładach karnych,
ambasadach, obiektach wymagających nadzoru.
Funkcja blokady gwarantowana przez zamek elektromagnetyczny o
mocy 1.1KW
rogramowanie prędkości dzięki wbudowanemu inwerterowi
częstotliwości
lektroniczna centrala sterująca wbudowana w metalowy pojemnik
w przezroczystej, plastikowej pokrywie.
echanizm zwalniania prędkości początkowej i wyłączniki kra cowe
wbudowane w napęd, z regulacją nie wymagają dodatkowego
sygnału zwrotnego
okrywa ze stali z cynkową powłoką ochronną powlekana proszkowo
farbą poliestrową
echanizm odblokowujący sterowany ręcznie z zewnątrz z
kodowanym kluczem
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA C
apięcie zasilające
obór mocy
z
1800 W
Typ silnika
1.1 KW smarowany olejem
aks. siła ciągu
moduł
oment obrotowy
rędkoś przesuwu bramy
Maks. przetwornik
inwerterem
wbudowane, mechaniczne
Zakres temperatur pracy
Waga napędu
110 Nm
aks. zalecana długoś bramy m
egulacja prędkości i mocy
Wyłączniki kra cowe
Klasa ochrony
20
Wymiary
Sz W w mm
-20°C do +55°C
49 kg
IP54
510x295x467
20 do 42 m/min.
,
W
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
R . I. O
2
3
4
1
A
B
4
4
4





Ž



1
1
4
1
1
1
2
2
2
1
apęd C
odstawa montażowa C
istwa zębata, metalowa mod.
dbiornik
C
Lampa FAAC
Wyłącznik kluczykowy
ara fotokomórek
Kolumna aluminiowa
Podstawa fundamentowa do kolumny
ilot kanałowy
C
Kod
mm
109819
737850
719328
787742
410013
401019001-36
785105
401028
737630
787454
P
przewody
przewody
,
,
przewody
przewody
,
P
,
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
64
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
C
Z
M
W
C
C
Kod
C
P
wbudowana
napęd z kołem zębatym
P
C
, z centralą
, inwerterami i ogranicznikami.
-
P
loś
pis wyposażenia
1
apęd C
1
odstawa montażowa do napędu
1
oło zębate
1
dbiornik radiowy
C
z, kanałowy
2
ilot kanałowy
C C
1 Fotokomórka
Kod
109819
737850
719169
787742
787452/787454
785102
109819
S W
1.800
Cena
netto zł
C
-
loś
pis wyposażenia
1
apęd C
1
odstawa montażowa do napędu
1
oło zębate
1
dbiornik
S
ilot kanałowy
S
b. cz.
2
1 Fotokomórka
Kod
109819
737850
719169
787828
7870091/787009
Cena
netto zł
A
C850
C
.
785102
A
CENTRALA STERUJ CA
C
S
E
.
AKCESORIA DEDYKOWANE
P
C
P
-
L
OMRON C
K
C
K
C
Patrz strona 67
Uwaga
anel zdalnego sterowania umożliwia łatwe programowanie inwertera i funkcje diagnostyczne. ostarczany z kablem łączącym.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
Inne
str. 153
65
884 MC 3F
S
W
apęd
do bram przesuwnych
o wadze maks. 3 500 kg
dealny do najcięższych bram przemysłowych, intensywnie używanych.
echanizm hamujący gwarantujący niewielką drogę
zatrzymania, utrzymujący bramę w pozycji zamkniętej, nie
wymaga instalowania blokady elektrycznej.
W przypadku awarii zasilania, mechanizm odryglowujący z
kluczem umożliwia ręczne otwarcie i zamknięcie bramy.
Sprzęgło dwutarczowe w oleju.
odstawa na śrubach poziomujących.
Stalowa obudowa zabezpieczona w procesie kataforezy
i pokryta farbą poliestrową
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy
obór prądu
aks. moment obrotowy
rędkoś obrotowa napędu
Współczynnik redukcji
Zakres temperatur pracy
Waga
MC F
f
Klasa ochrony
Typ oleju
rędkoś przesuwu bramy
Wyłącznik kra cowy
Sprzęgło
Wymiary
S W w mm
z
850 W
. A
155 Nm
obr. min.
1:43.2
-20 °C do +55 °C
50 kg
IP 55
FAAC
m min.
z dźwignią i mikrowyłącznikiem
dwutarczowe w oleju
430 x 310 x 586
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
2
4
R .
I.
O

1
1
1
4
1
1
1
1
2
2
2
1
apęd trójfazowy przekładniowy
C
odstawa montażowa
oło zębate
moduł
istwa zębata, metalowa mod.
mm
akiet elementów mocujących do listwy zębatej
dbiornik
C
ilot kanałowy
C
Lampa FAAC
ara fotokomórek
Aluminiowe słupki do fotokomórek
odest pod słupki
Wyłącznik kluczykowy
3
5
1
A
B
5
5
5
P
4 przewody 3x0.75
2 przewody 2x0.50




Ž
Kod
109885
737628
719169
719328
722123
787742
787454
410013
785105
401028
737630
401010001/36
P
1 przewód
1 przewód
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
66
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
MC F
Z
M
W
C
C
Kod
C
P
kg
kg
wbudowana
napęd bez koła zębatego i z centralą sterującą
P
, ograniczniki.
MC F -
loś
P
pis wyposażenia
Cena
netto zł
Kod
apęd
F z wbudowaną centralą
odstawa montażowa do napędu
oło zębate
moduł
dbiornik radiowy
C
z, kanałowy
ilot kanałowy
C C
Fotokomórka
A o zasięgu m
MC F -
loś
109885
737628
719169
787742
787452/787454
785163
1
1
1
1
2
1
pis wyposażenia
Cena
netto zł
Kod
apęd
F z wbudowaną centralą
109885
odstawa montażowa do napędu
737628
oło zębate
moduł
719169
dbiornik radiowy
C
z, kanałowy
787828
ilot kanałowy
S
cz. b.
7870091/787009
Fotokomórka
A o zasięgu m
785163
A
1
1
1
1
2
1
109885
S W
do ,
ponad ,
,
A
884 MC 3F
C
.
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA DEDYKOWANE
P
.
K
C
W
P
K
K
C
K
C
L
Z
T
S
.
K
C
istwy zębate
do automatyki bram przesuwnych
C
C
L
.
Kod
C
L
L
.
LZ
RC
L
L
.
-
-
.
.
K
C
Kod
C
LZ
LZ
K
C
K
C
LZ
LZ
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
Inne
str. 153
67
yp instalacji
aks. wymiary drzwi
szer. wys. m
rzydomowe
,
,
C
sprężyna siłownik
S
z adapterem
A
,
S
W
S
siedlowe
rzemysłowe
,
F
apęd podsufitowy
Podnoszone/segmentowe
możliwe napędy
C WWA
z adaptorem A
68
apęd boczny
S
S
W
W
S
W
z ramieniem łamanym
apędy do bram
garażowych
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
69
S
W
W
S
apęd elektromechaniczny
do bram segmentowych lub podnoszonych ze sprężyną siłownikiem,
przydomowych
S i osiedlowych
D
HS
.
echanizm przeciwwłamaniowy samoblokujący nie wymaga dodatkowych blokad.
odwójnie stabilizowane odblokowanie opatentowane .
echanizm przeciwzgnieceniowy umożliwia instalację automatyki spełniającej
wymogi dyrektyw europejskich. ie wymaga krawędzi zabezpieczającej.
Szybka, prosta instalacja dzięki wstępnie zainstalowanej szynie oraz instalacja
automatyki bez narzędzi za pomocą złącza.
rzekładnia ła cuchowa paskowa.
egulowany ogranicznik prędkości z elektronicznym spowalnianiem.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA D
-D
HS - D
S
asilanie
apęd elektryczny
aks. pobór mocy
aks. siła ciągu
yp pracy
aksymalne wymiary całkowite od sufitu
ampa zewnętrzna
Czas działania lampy zewnętrznej
Standardowa prędkoś wózka
redukowana prędkoś wózka
rędkoś przy spowolnieniu
oziom hałasu przy prędkości standardowej
ługoś prześwitu przy spowolnieniu
Wbudowany mechanizm zabezpieczający
lasa ochrony
akres temperatur pracy
Wymiary
Sz W w mm
dc
W
W
. m min.
. m min.
ciągła
mm
W ma
s.
. m min.
. m min.
. m min.
d A
zmienna zależnie od konfiguracji
zasilanie standardowe
do użytku wewn.
od
C do
C
W
. m min.
. m min.
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.
1


A
I.
O
Kod
łowica napędu
Szyna pojedyncza ,
mm
oduł radiowy F
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Wyłącznik kluczykowy
A
A
R
amię do bram segmentowych
P
przewód
.
waga rzekroje przewodów w mm
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktyw
nych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
W
A
W
D
HS
D
A
D
S A AC
D
HS D
A
A
A A
W C
D
W
mm
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA DEDYKOWANE
R
A
K
C
K
C
P
L
DA
.
W
E
P
E
HS E
.
.
O
XF
MH - XF
MH
XF
C
Kod
K
C
K
C
XF
C
Kod
Z
A
XL
L
XBAT
M
.
K
C
U
K
C
.
K
C
apędy automatyczne
S
zaprojektowano do stosowania z zewnętrznym akumulatorem awaryjnym A
rzy instalacji należy zamontowa przewód i osłonę zewnętrznego mechanizmu odblokowującego.
WA NE parte na nowej technologii
centrale sterujące
S
są kompatybilne tylko z odbiornikiem F
F .
kłady
S
można wyposaży jedynie w lampę
.
opcja .
S
D
D
W
W
S
HS D
ŁOWICE
łowica
łowica
łowica
P
Kod
C
S
napęd elektromechaniczny z centralą sterującą i czasową lampą zewnętrzną, akcesoria montażowe i wewnętrzny mechanizm odblokowujący.
D
loś
-
D
pis wyposażenia
łowica napędu
centralą sterującą
Szyna
Kod
C
D
z, kan.
C C
Kod
S z wbudowaną
C
ilot kanałowy
D
oduł radioodbiornika F
z
cz. b.
pis wyposażenia
Szyna
z, kan.
C C
łowica napędu
centralą sterującą
Kod
z wbudowaną
mm z ła cuchem
dbiornik radiowy
ilot kanałowy
C
z
ilot kanałowy
cz. b.
S
Kod
Cena
netto zł
-
pis wyposażenia
łowica napędu
centralą sterującą
Szyna
z, kan.
C C
loś
Cena
netto zł
mm z ła cuchem
D
pis wyposażenia
Kod
S z wbudowaną
oduł radioodbiornika F
Cena
netto zł
S
HS -
łowica napędu
centralą sterującą
mm z ła cuchem
dbiornik radiowy
Szyna
loś
Cena
netto zł
mm z ła cuchem
D
Cena
netto zł
Kod
z wbudowaną
ilot kanałowy
HS -
łowica napędu
centralą sterującą
Szyna
pis wyposażenia
Szyna
pis wyposażenia
-
łowica napędu
centralą sterującą
mm z ła cuchem
dbiornik radiowy
loś
loś
z wbudowaną
ilot kanałowy
loś
Cena
netto zł
z wbudowaną
mm z ła cuchem
oduł radioodbiornika F
z
ilot kanałowy
cz. b.
S
m
.
.
M
.
m
.
.
-
D
M
mm
.
Kod
C
mm
ojedyncza z ła cuchem
.
.
.
.
,
ojedyncza z ła cuchem
.
.
.
.
,
ojedyncza z ła cuchem
.
.
.
.
,
ojedyncza z ła cuchem
.
.
.
.
,
odwójna z ła cuchem
.
.
.
.
,
odwójna z ła cuchem
.
.
.
.
,
odwójna z ła cuchem
.
.
.
.
,
ojedyncza z paskiem
.
.
.
.
,
ojedyncza z paskiem
.
.
.
.
,
ojedyncza z paskiem
.
.
.
.
,
odwójna z paskiem
.
.
.
.
,
odwójna z paskiem
.
.
.
.
,
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str.
Fotokomórki
str.
istwy
zabezpieczające
str.
ampy
str.
iloty
str.
nne
str.
W C
.
A A
M
HS - D
A
S
-D
A
DO ZASTOSOWANIA W NAP DACH D
S
W
apędy przekładniowe
do przemysłowych bram
segmentowych
z wbudowaną centralą sterującą
dealne do zastosowa przemysłowych z logiką pracy dead man .
typy zastosowa przez bezpośrednie przełożenie na wale sprzęgła
lub pośrednio na ła cuchu w przypadku braku miejsca po bokach
lub zbyt krótkich nadszybi .
apęd samoblokujący. W przypadku awarii zasilania bramę można
przesuną ręcznie za pomocą urządzenia odblokowującego
lub wciągarki ła cucha.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
asilanie
apęd elektryczny
aks. pobór mocy
obór prądu
ondensator rozruchowy
rędkoś obrotowa wału
abezpieczenie termiczne silnika
Częstotliwoś użytkowania
apęd
BPR
oment obrotowy wału
aks. liczba obrotów wału
lasa ochrony
akres temperatur pracy
aks. waga napędu
yp oleju
loś oleju
Wymiary
Sz W w mm
z
synchroniczny jednofazowy
obr. min.
W
. A
F
obr. min.
C
S
przez wał o śr. . mm
m
od
C do
kg
FAAC
.
C
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref.
1



A B
2
I.
O
Kod
apęd
z ogranicznikiem biegu i wbudowaną
centralą sterującą
dbiornik
S
ilot kanałowy
ara fotokomórek
S
2
P
przewody
przewód
przewód
.
.
.
przewód
.
P
waga rzekroje przewodów w mm
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktyw
nych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
Z
Kod
C
Z
A A
w zestawie
w zestawie
w zestawie
w zestawie
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA DEDYKOWANE
A
A
A
A
.
P
W
BPR
S
F
.
t
K
C
Z
K
C
A
A
P
R. .
łytkę montażową, w tym układ
napinania ła cucha
ębatkę
z wałem do
zainstalowania na napędzie
ębatkę
z wałem do
zainstalowania na wale bram
segmentowych
a cuch
K
C
XB
K
C
P
Ł
K
C
K
C
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
C
A
RYSUNEK – TYPY ZASTOSOWA
Aby oceni prawidłowoś zastosowania,
zmierzy moc wymaganą do uniesienia
bramy wartoś tę można również
odnaleź w dokumentacji bramy oraz
średnicę liny.
ysunek pozwala na ustalenie
możliwego zastosowania napędu oraz
konieczności użycia zestawu przekładni
do instalacji poza osiowej patrz
akcesoria dedykowane
.
Z
R. .
łytkę montażową, w tym układ
napinania ła cucha
ębatkę
z wałem do
zainstalowania na napędzie
ębatkę
z wałem do
zainstalowania na wale bram
segmentowych
a cuch
A
A S. S A
S
A
CA
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
A
A
atrz rysunek
atrz rysunek
atrz rysunek
atrz rysunek
C
W C
C
M
F
S
W
apędy przekładniowe
do przemysłowych bram
segmentowych
z zewnętrzną centralą sterującą
dealny do montażu w bramach przemysłowych ze sterowaniem
automatycznym półautomatycznym, z zewnętrzną centralą sterującą.
Wydajnoś
m.
typy zastosowa przez bezpośrednie przełożenie na wale sprzęgła lub
pośrednio na ła cuchu w przypadku braku miejsca po bokach lub zbyt
krótkich nadszybi .
apęd samoblokujący.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
asilanie
apęd elektryczny
aks. pobór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa wału
abezpieczenie termiczne silnika
Częstotliwoś użytkowania
apęd
- F
oment obrotowy wału
aks. liczba obrotów wału
lasa ochrony
akres temperatur pracy
aks. waga napędu
yp oleju
loś oleju
Wymiary
Sz W w mm
z
asynchroniczny fazowy
obr. min.
W
. A
obr. min.
C
S
przez wał o śr. . mm
m
C do
kg
FAAC
.
C
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
1
3
Ref.



2
Ž
A B
4
I.
O
Kod
apęd
F z wbudowanym koderem
Centrala sterująca
F
dbiornik
S
ilot kanałowy
S
ara fotokomórek
A
4
P
przewody
przewód
przewód
.
.
.
przewód
.
P
waga rzekroje przewodów w mm
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktyw
nych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
Z
C
Z
brak
należy dokupi
lub
brak
należy dokupi
atrz rysunek
atrz rysunek
A
F
C
A A
F
Kod
W C
C
M
A
CENTRALA STERUJ CA
C
EB
BPR F
w tym obudowa
, wyłącznik,
przyciski zdalnego sterowania, panel
sterujący i klucz aktywujący
C
EB
D F
w tym obudowa
, wyłącznik,
przyciski zdalnego sterowania, panel
sterujący i klucz aktywujący
K
C
K
C
AKCESORIA DEDYKOWANE
A
A
Z
Z
R.
.
.
K
C
P
Ł
K
C
K
C
F
K
C
t
A
A S. S A
S
A
CA
A
Fotokomórki
str. 148
C
A
A
RYSUNEK – TYPY ZASTOSOWA
Aby oceni prawidłowoś zastosowania,
zmierzy moc wymaganą do uniesienia
bramy wartoś tę można również
odnaleź w dokumentacji bramy oraz
średnicę liny.
ysunek umożliwia na ustalenie
możliwego zastosowania napędu
oraz konieczności użycia zestawu
przenośnikowego do instalacji poza
osiowej patrz akcesoria dedykowane
.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
.
P
R.
K
C
A
A
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
Typ instalacji
Przydomowe
615
RAPID
615
STANDARD
617/3
617/4
Osiedlowe
615
RAPID
615
STANDARD
617/3
617/4
617/6
620
STANDARD
617/6
620
STANDARD
B680H
620
RAPID
P
620 SR
Parkingowe
C
M
.
ramienia (m)
C
(s)
78
B680H
640
642
INOX
B680H
620
RAPID
620 SR
Praca
Praca
Praca
Praca
B680H
40%
50%
50%
60%
70%
2,50
5,00
3,00
5,00
7,00
5,00
4,00
3,00
7,00
8,30
3
6
od 2,5
do 4
8,00
od 3,5
do 4,5
od 2
do 3
od 0,8
do 2,2
od 4
do 8
od 1,5
do 6
Szlabany
automatyczne
615 BPR
S
W
W
Szlaban automatyczny 230V
z ramieniem do 5 m
apęd hydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
dealny do średniego obciążenia ruchem oraz kontrolowania
małych i średnich terenów prywatnych
ydrauliczne zabezpieczenie przeciwwyłamaniowe
anualny mechanizm odblokowujący z kluczem trójkątnym
Wyposażony w ograniczniki
możliwia użycie zaworu Anty Wandal
ostępny również z
• Nowym ramieniem owalnym z lekkim wspornikiem
• Nowy kolor RAL 9006 (szary).
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BPR
615 BPR STD
apięcie zasilające
apęd elektryczny
Pobór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
Wydajnoś pompy
Zabezpieczenie termiczne
fektywny moment obrotowy
Zakres temperatur pracy
Waga
Typ oleju
Obróbka korpusu szlabanu
Farba
lasa ochrony
Maks. cykle (przy 20°)
yp ramienia prostokątnego
Wymiary
Sz W w mm
Kondensator
615 BPR RAP
230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz
jednofazowy, dwukierunkowy
W
1A
1400 obr./min.
, min
2800 obr./min.
min
C
0 do 400 Nm
0 do 300 Nm
C do
C
34 kg
FAAC
mikr. żywiczno cynkowa, zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Poliester RAL 2004 - RAL 9006
220
standard standard z fartuchem m przegubowe
270 x 140 x 1015
8 µF 400 V
340
standard
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
3
2
5
1
Ref.
Il.
Opis

1
standardowy korpus szlabanu z centralą
596/615BPR
łyta montażowa
ocowania do ramion prostokątnych
amie prostokątne ,
mm
rzewód sprężynowy
Odbiornik RP 433 SLH
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Słupki aluminiowe F
SW C
Wyłącznik kluczykowy
łyty montażowe pod słupki
ojemnik plastikowy naścienny
4
5

A
B
Ž

P
3 przewody 3x0.5
1 przewód 2x0.5
P
1 przewód
1 przewód

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Kod
104904
490073
428342
428091
721018
787824
787454
410013
785105
401028
401010001/36
737630
720086
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
80
615 BPR
Model
615 BPR standard
615 BPR standard RAL 9006 szary
615 BPR rapid
615 BPR rapid RAL 9006 szary
M . .
ramienia (m)
Czas
5.00
5.00
2.50
2.50
6
6
3
3
C
C
(%)
50
50
40
40
Kod
Wbudowana
Wbudowana
Wbudowana
Wbudowana
C
3 466,00
3 466,00
3 466,00
3 466,00
104906
104910
104907
104911
P
korpus szlabanu, hydrauliczny układ przekładniowy z hydrauliczną centralą sterującą i podwójnym tłokiem, akcesoria montażowe, trójkątny klucz odblokowujący.
C
Model
Cena netto zł
S
S
S
S
S
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym , m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
A
z ramieniem prostokątnym m
A
z ramieniem prostokątnym , m
S z ramieniem S , m
S z ramieniem S , m
S z ramieniem S , m
S z ramieniem S m
4 002,00
4 040,00
4 081,00
4 121,00
4 192,00
4 002,00
4 040,00
4 273,00
4 355,00
4 461,00
4 586,00
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA DEDYKOWANE
W
596/615 BPR
S
F
F
.
.
Kod
C
S
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
Z
428088
428441
M
nych lub owalnych
R
Kod
428342
C
Kod
C
-
428446
Kod
C
428137
P
Kod
C
490073
428089
428090
428091
U
WA
mocowanie ramienia i sprężyna nie są objęte zestawem, a zatem należy je zamówi oddzielnie.
atrz Akcesoria dedykowane i Sprężyny montażowe .
do stosowania z fartuchem i lub podporą, zalecamy wybranie najbardziej odpowiedniej sprężyny patrz
właściwa tabela .
81
SZLABANY AUTOMATYCZNE
Z
615 BPR
P
S
Z
Kod
C
737621
W
W
-
Kod
C
713002
Z
Kod
C
ANTY-WANDAL
401066
OWALNE RAMIONA S I AKCESORIA DEDYKOWANE
Ramiona owalne "S"
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
428045
U
"S" 615/620 (ramiona owalne)
Kod
428445
C
P
N
Z
Kod
C
728487
428043
428002
728488
Kod
C
490117
F
F
S L
S L
82
428442
428042
Kod
C
Kod
C
Kod
C
P
428441
Kod
C
428446
Kod
C
390081
L
Kod
C
LED
390993
S
R
,
,
,
,
,
R
,
,
,
mm do ,
mm do ,
mm do ,
mm
mm
mm
,
mm do ,
mm
R
,
,
mm do ,
mm do ,
mm
mm
,
mm do ,
mm
S
R
,
,
,
i podpora
mm do ,
mm do ,
mm do ,
mm
mm
mm
,
mm do ,
mm
Kod
,
,
mm do ,
mm do ,
mm
mm
,
mm do ,
mm
C
SZLABANY AUTOMATYCZNE
Ø
87,00
89,00
122,00
142,00
154,00
721008
721005
721006
721007
721018
S
Ø
R
S
R
,
,
,
,
,
,
,
do ,
mm
do ,
mm
do ,
mm
do ,
mm
,
,
Ø
R
S
R
,
,
,
,
,
,
,
do ,
mm
do ,
mm
do ,
mm
do ,
mm
S
do ,
S
R
S
-
mm
do ,
do ,
S
R
do ,
mm
,
do ,
mm
,
do ,
mm
mm
mm
do ,
mm
,
do ,
mm
Kod
C
87,00
89,00
122,00
154,00
721008
721005
721006
721018
S
S
do ,
,
,
R
mm
do ,
do ,
S
do ,
mm
mm
,
,
do ,
do ,
R
S
Kod
mm
do ,
mm
,
do ,
mm
mm
mm
C
87,00
89,00
122,00
154,00
721008
721005
721006
721018
O
S
L
1.815
A (mm)
do ,
,
do ,
,
do ,
do ,
85 110
2.815
A
3.815
Kod
721008
721005
721008
721005
721006
H
B
rostokątne
ramię
L
930
A
LT
Wymiary w
mm
długoś ramienia
wysokoś od podłogi do sufitu maks. .
A = H - 1.125 mm
m
U
Szlaban
S A A jest przystosowany do zainstalowania ramienia przegubowego przez użycie zestawu do łamania ramienia maks. wysokoś pomieszczenia , m . atrz A C S A
WA do
na poprzedniej stronie.
WA
ramię prostokątne posiada gumowe zabezpieczenia antyuderzeniowe ze względów na właściwe wyważenie ramienia, aktywne zabezpieczenia nie mogą by instalowane na ramieniu.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
83
617
W
W
S
Szlaban elektromechaniczny
z ramieniem do 7 m
Szlaban elektromechaniczny samoblokujący
Wersja standardowa wyposażona w regulowane ograniczniki
elektroniczne i mechaniczne
atwa modyfikacja z ramienia lewego na prawe
rwała i solidna stalowa obudowa, zabezpieczona w procesie kataporezy,
malowana proszkowo farbą poliestrową
dealny do średnio obciążonych przejś i kontrolowania małych,
średnich terenów prywatnych i parkingów
ęczne odblokowanie kluczem sześciokątnym
ompatybilny z ramieniem owalnym z opcjonalnie wbudowanym oświetleniem
ompatybilny z aktualnie oferowanymi ramionami FAAC
wolnienie prędkości przy zamykaniu i otwieraniu w ko cowych fazach ruchu ramienia
Automatyczna konfiguracja dzięki funkcji samouczenia.
uża przestrze wewnętrzna ułatwiająca instalację oraz pozycjonowanie akcesoriów
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model
apięcie zasilające
apęd elektryczny
Moc maks.
fektywny moment obrotowy
ateriał
Obróbka
Zwolnienie
Typ ramienia
Zakres temperatur pracy
Zabezpieczenie termiczne
lasa ochrony
Waga
Wymiary
Sz W
Ograniczniki
Wbudowane blokady otwarcia
echanizm odblokowujący
617/613
617/614
230 V~ 50 Hz
ednofazowy, jednokierunkowy
617/6
W
W
100 Nm
150 Nm
Stal
Zabezpieczenie przeciwkorozyjne + farba poliestrowa
lektroniczne i mechaniczne z regulacją
prostokątne prostokątne z fartuchem prostokątne przegubowe owalne
C
C
C
60 Nm
63 kg
360x210x1 085 mm
69 kg
410x210x1 085 mm
Tak
Tak
ewnętrzny z kluczem sześciokątnym, opcjonalnie z kodowanym kluczem
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
3
2
4
1
A
B
5
5
P
przewód
przewody
,
,
przewód
przewód
,
,
Ref
Il.
Opis



1
1
1
1
1
1
617/4
łyta montażowa
Sprężyna do ramienia owalnego
dbiornik kanałowy
S
chwyt mocowania ramienia
Standardowe ram. okr. dł. .
mm
ampa FAAC
Wyłącznik kluczykowy
Obudowa fotokomórki
ara fotokomórek
Słupki aluminiowe do fotokomórek


Ž




1
1
2
Kod
1046174
00058P1800
6100126
787824
428445
428002
410013
401010001-36
720086
785105
401028
P
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
84
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
617
617/3 BPR
617/4 BPR
617/6 BPR
D
ramienia (m)
3m
5m
7m
Czas
C
C
2.5 s
4s
8s
50%
50%
60%
Kod
615 BPR w zestawie
615 BPR w zestawie
615 BPR w zestawie
1046173
1046174
1046176
C
3 746,00
3 189,00
3 850,00
A C
Z
Model
Model
Cena netto zł
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA
W
596/615 BPR
S
F
.
P
428441
P
737621
Kod
C
490117
Kod
C
P
Kod
C
428446
Kod
C
00058P1800
728487
Kod
C
728488
P
428442
Z
ramion owalnych
N
Kod
C
Kod
C
F
S A A
4 361,00
3 915,00
5 630,00
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
Kod
C
A
P
Kod
C
L
390081
(*) Przy korzystaniu z podpory
bocznej lub fartucha zalecamy
wybranie najbardziej odpowiedniej sprężyny mocującej patrz
właściwa tabela .
LED
Kod
C
390993
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
85
617
W
W
S
AKCESORIA DEDYKOWANE DO
WYŁ CZNIE Z RAMIONAMI PROSTOK TNYMI
Z
.
Kod
C
428137
RAMIONA PROSTOK TNE
I
TAKIE JAK FAAC
I
WA
S
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
SPR
428088
428342
428089
428090
428091
YNY MOCUJ CE
R
2 – 2.7
2.7 – 2.4
3.4 – 4
4 – 4.6
4.6 - 5
86
U
szlabanu
R
Kod
C
umożliwia instalację jedynie samego ramienia
A C S
W
R
R
2 – 2.7
2.7 – 3.4
3.4 - 4
R
2 – 2.7
2.7 – 3.4
3.4 – 4
4–5
2 – 2.7
2.7 – 3.4
3.4 – 4
4 – 4.6
4.6 - 5
Kod
00058F1811
00058F1812
00058F1813
00058F1814
00058F1815
6100126
C
65,00
73,00
74,00
78,00
107,00
115,00
I
S TAKIE JAK FAAC
I
A C
RAMIONA OWALNE
Ramiona owalne "S"
.
428042
K
owalnych
Kod
C
.
428043
SPR
A
.
428045
Uwagi
WA
umożliwia instalację jedynie samego ramienia
A C S
W
428445
S A A
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
YNY MOCUJ CE
O
O
O
O
O
O
O
C
Kod
(m)
0 - 2.3
2.31 – 3.3
0 - 2.3
0 - 2.3
0 - 2.3
0 - 2.3
2.31 – 3.3
2.31 – 3.3
2.31 – 3.3
2.31 – 3.3
3.31 – 4.3
3.31 – 4.3
3.31 – 4.3
3.31 – 4.3
3.31 – 4.3
4.31- 5
0 - 2.3
0 - 2.3
2.31 – 3.3
2.31 – 3.3
3.31 – 4.3
3.31 – 4.3
00058F1811
00058F1812
00058F1813
00058F1814
00058F1815
6100126
65,00
73,00
74,00
78,00
107,00
115,00
RAMIONA PROSTOK TNE TAKIE JAK FAAC
S
-
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
.
428061
.
428062
K
.
428063
Kod
C
428154
.
428064
SPR
YNY MOCUJ CE
R
R
R
4 – 4.8
4.8 – 5.5
5.5 – 6.3
6.3 - 7
4 – 4.8
4.8 – 5.5
5.5 - 6
Kod
4 – 4.8
4.8 – 5.5
5.5 - 6
C
101,00
125,00
139,00
206,00
00058F1816
00058F1817
00058F1818
6100024
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
87
620 Standard
W
W
S
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 5 m
apęd hydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
dealne rozwiązanie do wysokiego, ale nie ciągłego obciążenia ruchem
Wyhamowanie ramienia, opatentowane
• Status szlabanu może by przekazywany do urządze sterujących
ruchem
• Zastosowania automatyczne, półautomatyczne,
parkingowe, osiedlowe i przydomowe
dblokowanie zewnętrzne z kluczem trójkątnym
Wbudowany detektor, dwa niezależne kanały
echnologia S
owe ramię owalne lekką podpórką.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
apęd elektryczny
Pobór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
Wydajnoś pompy
Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu
fektywny moment obrotowy
Wyhamowanie ramienia
Zakres temperatur pracy
STANDARD
230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz
jednofazowy, dwukierunkowy
W
1A
1400 obr./min.
0.75/1 l/min
C
0 do 200 / 0 do 150 Nm
Regulowane z kam.
C do
C
Waga
Typ oleju
Obróbka korpusu
Farba
lasa ochrony
Typ ramienia
Wymiary Sz W mm
Kondensator
73 kg
FAAC
mikr. żywiczno cynkowa,
zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Poliester RAL 2004
prostokątne standard standard
prostokątne z fartuchem przegubowe
standard owalne wychylne owalne owalne S
350 x 170 x 1080
8 µF 400 V
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
3
2
5
1
4
5
A
B
P
3 przewody 3x0.5
1 przewód 2x0.5
Ref.
Il.

1




1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
Ž





Opis
620 standardowy korpus szlabanu z centralą 624 BLD
chwyt mocowania ramienia do szlabanu
łyta montażowa
amie prostokątne ,
mm
Odbiornik RP 433 SLH
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Słupki aluminiowe
Wyłącznik kluczykowy T10
łyty montażowe pod słupki
ojemnik plastikowy naścienny
Kod
Patrz
str. obok
428342
490058
428091
787824
787454
410013
785105
401028
401010001/36
737630
720086
P
1 przewód
1 przewód
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
88
620 STANDARD
Model
620 standard LH/RH
620 standard przegubowe LH/RH
P
wego
S
,
C
C
Kod
C
M . .
ramienia (m)
Czas
,
3.5 (3m) / 4.5 (4m)
(%)
70
Wbudowana
atrz poniższa tabela
5 760,00
3.5 (3m) / 4.5 (4m)
70
Wbudowana
atrz poniższa tabela
5 760,00
przegubowe
korpus szlabanu do ramienia prostokątnego, owalnego, wychylnego
A . , napęd hydrauliczny ze sprężyną, akcesoria montażowe, klucz trójkątny.
S
SZLABANY AUTOMATYCZNE
Z
do prostokątnego ramienia przegubo-
P
Model
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Cena netto zł
6 231,00
6 302,00
6 341,00
6 379,00
6 502,00
6 576,00
6 677,00
6 765,00
7 929,00
7 985,00
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem S , m
z ramieniem S , m
z ramieniem S , m
z ramieniem S m
z ramieniem owalnym wychylnym , m
z ramieniem owalnym wychylnym m
TABELA KODÓW DLA SZLABANÓW
Model
STANDARD
P
D
K
620
prostokątne standard
620
prostokątne standard z
fartuchem
620 STD
620
S owalne
620
S owalne
z fartuchem
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
620
wychylne owalne
prostokątne przegubowe
A(*) = 815 do 1314 mm
620 STD
Przegubowe
prostokątne przegubowe
A(*) = 1315 do 1814 mm
prostokątne przegubowe
A(*) = 1815 do 2075 mm
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
do ,
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
,
,
,
,
,
,
,
,
do ,
1046268
1046208
1046278
1046288
1046228
1046208
1046218
1046228
1047508
1046268
1046208
1046278
1046288
1046228
1046228
1046268
1046208
1046218
1046228
1047508
1047508
1046268
1046208
1046278
1047018
1047028
1047038
1047038
1047048
LH
Kod wersji RH
1046468
1046408
1046478
1046488
1046428
1046408
1046418
1046428
1047518
1046468
1046408
1046478
1046488
1046428
1046128
1046468
1046408
1046418
1046428
1047508
1047518
1046468
1046408
1046478
1047118
1047128
1047138
1047138
1047148
1047048
1047148
U
Właściwą wersję szlabanu można określi patrząc na szlaban
od strony drzwiczek patrz rys. . azwyczaj drzwiczki wchodzą do
wewnątrz posiadłości.
WA
ramie prostokątne posiada odbojnik ze względów bezpiecze stwa. a profile ramienia nie można instalowa aktywnych
zabezpiecze krawędziowych.
WA
w obudowie nie zainstalowano ko cówki mocującej i
należy ją zamówi oddzielnie. atrz Akcesoria edykowane .
A
mm gdzie W to wysokoś od podłogi do sufitu.
Szlaban prawy
Szlaban lewy
89
620 Standard
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA DEDYKOWANE
W
W
S
.
S
U
owalnego wychylnego - (INOX)
U
szlabanu
BLD
D
Kod
C
D
Kod
C
.
428175
.
428176
W
W
R
Kod
C
428342
Kod
C
428163
S
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
428088
428089
Z
428090
P
428091
Kod
C
F
(
D
Kod
C
D
Kod
C
428442
M
kluczem ind. od no. 1 do no. 36
Kod od 424641 do 424676
C
.
)
.
428441
Kod
C
728487
428137
P
P
Kod
C
Kod
C
737621
Kod
C
490058
.
428446
AKCESORIA SPECJALNE O PRZEZNACZENIA
Z
-
Kod
C
713002
.
Czujnik wychylenia ramienia
owalnego
Z
ANTY-WANDAL
abezpiecza układ hydrauliczny w
przypadku sforsowania szlabanu
Z
Kod
C
Kod
C
Kod
C
390828
U
estaw A
90
.
P
A
iA
WA
A nie mogą by instalowane na wspólnym ramieniu.
401066
ANTY-PANIK
o ręcznego otwierania ramienia
w przypadku awarii
401051
A C
RAMIONA OWALNE I AKCESORIA DEDYKOWANE
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
.
428045
K
owalnych
Kod
C
428445
S L
728487
S A A
.
428043
.
428002
Kod
C
Kod
C
428442
P
owalnych
Kod
C
.
428042
Z
N
F
P
S L
Kod
C
A
Ramiona owalne "S"
728488
S L
Kod
C
F
428441
Kod
C
490117
Kod
C
L
390992
Kod
C
LED
390993
S L
428446
91
620 Rapid
S
W
W
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 4 m
• apęd hydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
• dealny do rozwiąza obciążonych dużym natężeniem ruchu
• Wyhamowanie ramienia, opatentowane
• Statusy szlabanów można przekazywa do urządze sterujących ruchem
• astosowania automatyczne, półautomatyczne, parkingowe,
osiedlowe i przydomowe
• dblokowanie zewnętrzne z kluczem trójkątnym
• Wbudowany detektor, dwa niezależne kanały
• echnologia S
• owe ramię owalne z lekką podpórką.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
apęd elektryczny
Pobór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
Wydajnoś pompy
Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu
fektywny moment obrotowy
Wyhamowanie ramienia
Zakres temperatur pracy
RAPID
Waga
Typ oleju
230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz
jednofazowy, dwukierunkowy
W
1A
1400 - 2800 obr./min.
1.5/2 l/min
C
m
Regulowane z kam.
C do
C
Obróbka korpusu
Farba
lasa ochrony
Chłodzenie
Typ ramienia
Wymiary
Sz W w mm
Kondensator
73 kg
FAAC
mikr. żywiczno cynkowa,
zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Poliester RAL 2004
Obieg wymuszony
standard prost. - standard przegubowe prost. owalne wychylne owalne S owalne
350 x 170 x 1080
8 µF 400 V
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
3
2
5
1
4
5
A
B
P
3 przewody 3x0.5
1 przewód 2x0.5
Ref.
Il.
Opis

1




1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
orpus szlabanu
apid z wbudowaną centralą
sterującą
chwyt mocowania ramienia do szlabanu
łyta montażowa
rostokątne ramię ,
mm
Odbiornik RP 433 SLH
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Słupki aluminiowe
Wyłącznik kluczykowy
łyty montażowe do słupków
ojemnik plastikowy naścienny
Ž





Kod
Patrz kolejna
strona
428342
490058
428090
787824
787454
410013
785105
401028
401010001/36
737630
720086
P
1 przewód
1 przewód
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
92
620 RAPID
A
LH/RH STD
A
przegubowe LH/RH
P
bowych
C
C
Kod
C
M . .
ramienia (m)
Czas
4.00
2 (3m)
3 (4m)
raca ciągła
Wbudowana
BLD
atrz poniższa
tabela
6 311,00
3.00
(przegubowe)
3
raca ciągła
Wbudowana
BLD
atrz poniższa
tabela
6 311,00
SZLABANY AUTOMATYCZNE
Z
Model
korpus szlabanu do ramion prostokątnych owalnych obrotowych owalnych
A . do prostokątnych ramion przeguA . A . , hydrauliczny układ napędowy ze sprężyną, akcesoria montażowe, trójkątny klucz odblokowujący.
P
Model
A
A
A
Cena netto zł
6 782,00
6 853,00
6 892,00
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
TABELA KODÓW DO SZLABANU
Model
RAPID
P
D
620
standard
prostokątne
620
A
620
owalne S
620
wychylne owalne
prostokątne przegubowe
A(*) = 815 do 1314 mm
620 A
W
prostokątne przegubowe
A(*) = 1315 do 1814 mm
prostokątne przegubowe
A(*) = 1815 do 2075 mm
Szlaban prawy
K
,
do
,
do
,
do
,
do
do ,
,
do ,
,
do ,
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
do
,
,
,
,
,
mm
mm
mm
,
,
,
,
,
,
do ,
1046328
1046338
1046348
1046358
1046328
1046338
1046348
1046328
1046338
1046348
1047208
1047218
1047228
LH
Kod wersji RH
1046528
1046538
1046548
1046558
1046528
1046538
1046548
1046528
1046538
1046548
1047308
1047318
1047328
1047238
1047338
Szlaban lewy
U
WA
w obudowie nie zainstalowano ko cówki mocującej i należy ją zamówi oddzielnie Akcesoria edykowane .
A W .
mm gdzie W to wysokoś od podłogi do sufitu.
Wersję prawą lub lewą szlabanu można określi patrząc na szlaban od strony drzwiczek patrz rysunek . rzwiczki zazwyczaj wychodzą do
wewnątrz posesji.
WA
ramię prostokątne posiada odbojnik ze względów wyważeniowych, na odbojniku nie można instalowa aktywnych lub pasywnych
krawędzi zabezpieczających.
a ramieniu owalnym nie można instalowa zestawu fartucha i lub podpory.
93
620 Rapid
S
CENTRALA STERUJ CA
AKCESORIA DEDYKOWANE
W
BLD
S
Z
S
P
.
.
Kod
C
W
D
Kod
C
D
Kod
C
.
428176
Kod
C
428137
U
szlabanu
R
Kod
C
INOX W
ramiona owalne
Kod
C
.
428175
Kod
C
428342
713002
.
P
owalnych
Kod
C
728487
Z
ANTY-PANIK
o ręcznego otwierania ramienia
w przypadku awarii
Czujnik wychylenia ramienia
owalnego
Kod
C
Kod
C
Kod
C
401051
U
estaw A
94
A
iA
WA
728488
.
428090
S L
ANTY-WANDAL
abezpiecza układ hydrauliczny w
przypadku sforsowania szlabanu
401066
Kod
C
.
428089
737621
AKCESORIA SPECJALNE O PRZEZNACZENIA
Z
.
428088
428163
-
Kod
C
490058
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
P
Z
M
kluczem ind. od no. 1 do no. 36
Kod od 424641 do 424676
C
.
W
W
A nie mogą by instalowane na wspólnym ramieniu.
390828
A C
RAMIONA OWALNE I AKCESORIA DEDYKOWANE
428045
S L
728487
Kod
C
728488
428042
Z
N
Kod
C
428445
P
owalnych
Kod
C
S A A
D
Kod
C
D
Kod
C
K
owalnych
Kod
C
A
Ramiona owalne "S"
490117
Kod
C
L
390992
LED
Kod
C
390993
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
95
620 SR
W
W
S
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 3 m
•
•
•
•
apęd hydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
ewnętrzny mechanizm odblokowujący z kluczem trójkątnym
egulowane, hydrauliczne zwalnianie prędkości
budowa stalowa malowana farbą poliestrową modele S
lub ze stali nierdzewnej A S
modele ino .
• Wbudowany czujnik, dwa niezależne kanały.
• echnologia S.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
apęd elektryczny
Pobór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
Wydajnoś pompy
Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu
Wyhamowanie ramienia
Zakres temperatur pracy
SR
230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz
jednofazowy, dwukierunkowy
W
1A
2800 obr./min.
3 l/min
C
Regulowane z kam.
C do
C
Waga
Typ oleju
80 kg
FAAC
mikr. żywiczno cynkowa,
zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Poliester RAL 2004/inox
Obróbka korpusu
Farba
lasa ochrony
Chłodzenie
Typ ramienia
Wymiary
Sz W w mm
Obieg wymuszony
prostokątne owalne
wychylne owalne
380 x 200 x 1080
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
3
2
5
1
4
5
A
B
P
3 przewody 3x0.5
1 przewód 2x0.5
Ref.
Il.
Opis

1
Szlaban
BLD




1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
chwyt mocowania ramienia do szlabanu
łyta montażowa
rostokątne ramię ,
mm
Odbiornik RP 433 SLH
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Słupki aluminiowe
Wyłącznik kluczykowy
łyty montażowe do słupków
ojemnik plastikowy naścienny
Ž





Kod
S z wbudowaną centralą sterującą
Patrz kolejna
strona
428344
490059
428089
787824
787454
410013
785105
401028
401010001/36
737630
720086
P
1 przewód
1 przewód
2x1.5+T
2x1.5
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
96
620 SR
M . .
ramienia (m)
Czas
C
C
Kod
C
620 SR LH/RH
, , s S
2.815
,
,
raca ciągła
Wbudowana
624 BLD
atrz poniższa
tabela
8 331,00
620 SR LH/RH
, , s S
2.815
,
,
raca ciągła
Wbudowana
624 BLD
atrz poniższa
tabela
8 331,00
SZLABANY AUTOMATYCZNE
Z
Model
P
Model
S
S
S
S
Cena netto zł
A
A
A
A
8 802,00
8 873,00
10 500,00
10 556,00
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem prostokątnym m
z ramieniem owalnym wychylnym , m
z ramieniem owalnym wychylnym m
TABELA KODÓW DO SZLABANU
Model
620 SR
, , s)
STANDARD
620 SR
, , s)
STANDARD
620 SR
, , s)
SR
R
620
prostokątne
wychylne owalne
620
prostokątne
wychylne owalne
620
prostokątne
wychylne owalne
620 SR
, , s)
620
prostokątne
wychylne owalne
P
2.065 do 2.305
K
104781
LH
Kod wersji RH
104761
2.315 do 2.815
104780
104760
2.250 do 3.000
104781
104761
2.250 do 2.490
104791
104771
2.500 do 3.000
104790
104770
2.250 do 3.000
104791
104771
2.065 do 2.305
104821
104801
2.315 do 2.815
104820
104800
2.250 do 3.000
104821
104801
2.065 do 2.305
104831
104811
2.315 do 2.815
104830
104810
2.250 do 3.000
104831
104811
97
620 SR
S
Szlaban prawy
U
• WA
ko cówki mocującej ramienia nie zawarto w zestawie
i należy ją zamówi oddzielnie Akcesoria edykowane .
•
A W
mm gdzie W to wysokoś od podłogi do sufitu.
• Wersję prawą lub lewą można określi patrząc na szlaban od
strony drzwiczek patrz rysunek . rzwiczki zazwyczaj otwierają
się do wewnątrz posesji.
• WA
ramie prostokątne posiada profil umieszczony w
osłonie przeciwuderzeniowej ze względów wyważeniowych,
na profile ramienia nie wolno instalowa aktywnych lub
pasywnych krawędzi bezpiecznych.
• a ramieniu owalnym nie można instalowa zestawu fartucha
i podpory.
Szlaban lewy
CENTRALA STERUJ CA
W
S
BLD
.
AKCESORIA DEDYKOWANE
S
P
Kod
C
U
szlabanu
R
Kod
C
INOX W
owalne
Kod
C
98
490058
428344
428163
D
Kod
C
D
Kod
C
W
428089
428088
W
W
D
Kod
C
D
Kod
C
428176
428175
A C
AKCESORIA DEDYKOWANE
Kod
C
P
owalnych
Kod
C
713002
.
P
S L
Kod
C
A
M
kluczem ind. od no. 1 do no. 36
Kod od 424641 do 424676
C
.
-
Kod
C
728487
737621
S A A
Z
728488
AKCESORIA SPECJALNE O PRZEZNACZENIA
Z
ANTY-WANDAL
abezpiecza układ hydrauliczny w
przypadku sforsowania szlabanu
Z
Kod
C
Kod
C
401066
ANTY-PANIK
o ręcznego otwierania ramienia
w przypadku awarii
401051
Czujnik wychylenia ramienia
owalnego
Kod
C
390828
U
estaw A
A
iA
WA
A nie mogą by instalowane na wspólnym ramieniu.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
99
640
S
W
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem do 7 m
•
•
•
•
•
•
•
ydrauliczny z blokadą otwarcia i zamknięcia
amek zewnętrzny z kluczem
obre rozwiązanie do wymagających zastosowa przemysłowych,
szczególnie obciążonych ruchem
Wyhamowanie ramienia, opatentowane
Statusy szlabanu można przekazywa do urządze zarządzających ruchem.
Wbudowany detektor, dwa niezależne kanały.
echnologia S.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
apęd elektryczny
Pobór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
Wydajnoś pompy
Zabezpieczenie termiczne na uzwojeniu
fektywny moment obrotowy
Wyhamowanie ramienia
Zakres temperatur pracy
230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz
jednofazowy, dwukierunkowy
W
1A
1400 - 2800 obr./min.
0.75 - 1 - 1.5 - 2 l/min
C
m
Regulowane z kam.
C do
C
Waga
Typ oleju
Obróbka korpus
Farba
lasa ochrony
Chłodzenie
Typ ramienia
Wymiary
Sz W w mm
Kondensator
84 kg
FAAC
mikr. żywiczno cynkowa,
zabezpieczenie przeciwkorozyjne
Poliester RAL 2004
Obieg wymuszony
prostokątne prostokątne z fartuchem
380 x 200 x 1080
8 µF 400 V
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
3
2
5
1
P
3 przewody 3x0.5
1 przewód 2x0.5
P
1 przewód
1 przewód
2x1.5+T
2x1.5
Il.
Opis

1
Szlaban
BLD





1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
chwyt mocowania ramienia do szlabanu
łyta montażowa
odpora stała
amię m do szlabanu
Odbiornik RP 433 SLH
ilot kanałowy
C
ampa FAAC
ara fotokomórek
Słupki aluminiowe
Wyłącznik kluczykowy
łyty montażowe do słupków
Podstawa fundamentowa do podpory
ojemnik plastikowy naścienny
4
5
A
B
Ref.
Ž






Kod
z wbudowaną centralą sterującą
Patrz kolejna
strona
428154
490059
722633
428064
787824
787454
410013
785105
401028
401010001/36
737630
737621
720086
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej
instalacji patrz orma uropejska
i
.
100
640
M . .
ramienia (m)
Czas
,
4 (5m)
640 LH/RH
P
C
C
raca ciągła
Kod
Wbudowana
624 BLD
C
atrz poniższa
tabela
SZLABANY AUTOMATYCZNE
Z
Model
6 709,00
korpus szlabanu, napęd hydrauliczny ze sprężyną, akcesoria montażowe, trójkątny klucz zwalniający.
P
Model
Cena netto zł
z ramieniem prostokątnym
z ramieniem prostokątnym
z ramieniem prostokątnym
z ramieniem prostokątnym
7 775,00
7 891,00
7 996,00
8 283,00
m
m
m
m
TABELA KODÓW DO SZLABANU
Model
R
640
prostokątne
640
640
prostokątne z fartuchem
P
K
LH
Kod wersji RH
3.750 do 4.240
1046828
1046608
4.250 do 5.240
1046838
1046618
5.250 do 6.740
1046848
1046628
6.750 do 7.000
1046858
1046638
3.750 do 4.740
1046898
1046688
4.750 do 5.240
1046908
1046698
5.250 do 5.740
1046858
1046638
5.750 do 7.000
1046918
1046708
101
640
S
W
U
WA
ko cówki mocującej ramienia nie zawarto w zestawie
i należy ją zamówi oddzielnie Akcesoria edykowane . Wersję
prawą lub lewą można określi patrząc na szlaban od strony
drzwiczek (patrz rysunek).
rzwiczki zazwyczaj otwierają się do wewnątrz posesji.
Szlaban prawy
Szlaban lewy
CENTRALA STERUJ CA
W
BLD S
.
AKCESORIA DEDYKOWANE
F
Kod
C
S L
F
428441
S
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
D
Kod
C
102
Kod
C
U
szlabanu
S L
428446
P
.
428061
.
428062
.
428063
.
428064
Kod
C
Kod
C
P
owalnych
490059
Kod
C
428154
S L
728487
P
Kod
C
737621
A C
AKCESORIA DEDYKOWANE
713002
.
P
S L
Kod
C
428442
S A A
Kod
C
-
A
Z
M
kluczem ind. od no. 1 do no. 36
Kod od 424641 do 424676
C
.
AKCESORIA SPECJALNE O PRZEZNACZENIA
Z
ANTY-WANDAL
abezpiecza układ hydrauliczny w
przypadku sforsowania szlabanu
Z
Kod
C
Kod
C
401066
ANTY-PANIK
o ręcznego otwierania ramienia
w przypadku awarii
401051
U
estaw A
A
iA
WA
A nie mogą by instalowane na wspólnym ramieniu.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
Lampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 155
103
B680H
S
W
W
Szlaban hydrauliczny
z ramieniem od 2 do 8 m
• echnologia hybrydowa hydraulika silnik bezszczotkowy
• Szlaban z wieczną sprężyną ponad , ,
cykli pracy ciągłej bez specjalnej
konserwacji
• Wyjątkowa konstrukcja tylko jeden model szlabanu i dwie sprężyny do ramion
dzielonych o długości od do m, wersja prawa lub lewa oraz różne prędkości
• dejmowalna obudowa dostępna w kolorach lub wersji nierdzewnej
• uża prędkoś otwarcia dobierana elektronicznie od , sekund w przypadku
przejś m do sekund w przypadku przejś do m
• atwo programowalna i technologicznie zaawansowana centrala sterująca
wbudowany kodek z biegiem wstecznym po wykryciu przeszkody , dwa
wbudowane czujniki pętlowe, logika aster Sla e i zarządzanie szlabany
przeciwległe
• integrowane oświetlenie
z układem A
WA A oraz
oświetleniem
do ramienia akcesoria
• ompatybilne z płytą montażową
i
etrofit
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA B
H
apięcie zasilające
Silnik elektryczny
Pobór mocy
obór prądu
rędkoś obrotowa silnika
Wydajnoś pompy
lektroniczne zwolnienie prędkości biegu
Robocza temperatura otoczenia
Waga
Typ oleju
Obróbka korpusu szlabanu
lasa ochrony
Typ ramienia
Wymiary
Sz W w mm
rzełączane
do
z
bezszczotkowy 36 Vdc
W
1.1 A (a 230 V)
,
do ,
obr. min.
, l min ma
Koder magnetyczny
C do
C
85 kg (65 kg podstawa + 20 kg obudowa)
FAAC
100 mikr. zabezpieczenie przeciwkorozyjne +farba
certyfikowana
walne lub eliptyczne z oświetleniem i gumową listwą bezpiecze stwa
469 x 279 x 1100
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
4
3
2
1
6
5
6
A
B
P
3 przewody 3x0.5
P
1 przewód
2x1.5+T
Uwaga: Przekroje przewodów w mm2
Uwagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających ak
tywnych lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka
każdej instalacji patrz orma uropejska
i
.
104
Ref. Il. Opis
Kod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
104680
416016
490139
428437
428616
428048
428051
410022
390992
390993
787824
787454
785103
401039
737637
401010001/36
728487
737621
490117








Ž
Ž





Szlaban
z wbudowaną centralą sterującą
Obudowa w kolorze czerwonym RAL 3020
łyta montażowa
Sprężyna z uchwytem moc. ramienia
łącze
amię wstępne
m
amię ko cowe . m
świetlenie szlabanu
estaw połączeniowy oświetlenia ramienia
istwa oświetleniowa
m
Odbiornik RP 433 SLH
ilot kanałowy
C
Fotokomórka
Kolumna do fotokomórki
łyta montażowa wsporników
Wyłącznik kluczykowy
odpora stała do ramienia S
odstawa fundamentowa do podpory stałej
aklejki na ramię
B680H od 2 m do 8 m
M . .
ramienia (m)
Czas
B680H
Od 2.3 m do 8.3 m
Od 1.5 s (2 m)
do 6 s (8 m)
P
AW
C
C
Ciągła
Wbudowana
Kod
C
SZLABANY AUTOMATYCZNE
Z
Model
5 155,00
104680
B H
szlaban z centralą sterującą i koderem, napęd hydrauliczny, akcesoria montażowe, trójkątny klucz odblokowujący.
A ko cówki mocującej ani sprężyny sprzedawanych łącznie pod innym numerem części .
P
Model
Cena netto zł
7 535,00
7 609,00
7 710,00
7 805,00
8 631,00
9 185,00
9 320,00
9 428,00
S m
S m
S m
S m
B680H L 5m
B680H L 6m
B680H L 7m
B680H L 8m
CENTRALA STERUJ CA
W
E
S
.
AKCESORIA DEDYKOWANE
O
Kod
C
O
Kod
C
RAL
O
416016
Kod
C
RAL
RAL
416017
O
RAL
Kod
C
416018
O
416019
Kod
C
416020
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str. 144
Fotokomórki
str. 148
Listwy
zabezpieczające
str. 150
ampy
str. 152
Piloty
str. 140
nne
str. 153
105
B680H
S
A
S PRZEDŁU ENIE RAMIENIA DO
RAMI
.
AKCESORIA DEDYKOWANE
A
S
do 4.5 m
od 4.5 do 5 m
od . do m dzielone z łącznikiem
O
F
Podpora
Wszystkie ramiona są dostarczane z odbojnikiem z boku i dostosowane do montażu oświetlenia
górnego.
aski odblaskowe nie znajdują się w zestawie.
ącznik ramienia dzielonego jest niewidoczny po montażu.
R
W
S
ramienia "S"
Kod
C
428436
S
Model
amię jednoczęściowe S
amię jednoczęściowe .
amię jednoczęściowe .
amię jednoczęściowe .
Kod
428045
428042
428043
428044
C
. m
m
m
m
Model
ącznik ramienia S
amię pierwsze S . m
amię pierwsze S . m
rzedłużenie ramienia o m S
Kod
428615
428045
428042
428046
C
,
,
,
,
Ramiona dzielone "S"
L PRZEDŁU ENIE RAMIENIA OD DO
A
od 5 m do 7 m
od 7 m do 7.5 m
L
RAMI
.
,
,
,
,
AKCESORIA DEDYKOWANE
O
F
(bez podpory)
Podpora
bez fartucha
od 7.5 m do 8 m
• Wszystkie ramiona są dostarczane z odbojnikiem z boku i dostosowane do montażu oświetlenia
górnego. aski odblaskowe nie znajdują się w zestawie.
• ącznik ramienia dzielonego jest niewidoczny po montażu.
J
. m
Kod
C
428437
Kod
428047
C
Kod
428616
C
,
L
Model
ącznik ramienia
106
L
L
Model
amię jednoczęściowe
R
S
,
amię główne m do
rzedłużenie ramienia o , m do
428048
428049
,
,
rzedłużenie ramienia o , do
rzedłużenie ramienia o , m do
428050
428051
,
,
A C
AKCESORIA DEDYKOWANE
U
owalnego wychylnego - (INOX)
P
szlabanu B680
D
Kod
C
D
Kod
C
Kod
C
Kod
C
S
428176
428163
S
B
Kod
C
Z
390992
P
owalnych
Kod
C
737621
410022
H
LED
Kod
C
P
Kod
C
63000169
L
Kod
C
490139
S A A
428175
O
A
Ramie do szlabanu - owalne
wychylne
390993
F
S L
Kod
C
P
428441
Kod
C
Z
Z
("S") (maks. 4 m)
S L
Kod
C
728487
428442
Kod
C
Kod
C
728488
428444
Z
X BAT
Kod
C
Z
-
Kod
C
713002
.
390080
B
awaryjnego XBAT
Kod
C
390923
F
D
Kod
C
-
428446
N
Kod
C
490117
AKCESORIA SPECJALNE O PRZEZNACZENIA
M
kluczem ind. od nr 1 do nr 36
Z
ANTY-WANDAL
abezpiecza układ hydrauliczny w
przypadku sforsowania szlabanu
Z
ANTY-PANIK
o ręcznego otwierania ramienia
w przypadku awarii
Czujnik wychylenia ramienia
owalnego
Kod
C
Kod
C
Kod
C
Kod
C
od 424641 do 424676
.
401066
401051
390828
U
stnieje również możliwoś podłączenia oświetlenia zewnętrznego FAAC
, patrz. str.
estaw A
A
iA
WA A nie mogą by instalowane na wspólnym ramieniu.
.
107
Typ instalacji
Przydomowe
R 180N
Osiedlowe
R 180N
R 280N**
227 L
R 180N
R 280N**
227 L
60
48*
42*
60
48*
42*
76
200
220**
240
280
160
P
rolety (mm)
200
220**
U
180
ZA POMOC KOMPENSATORA
ZA POMOC PRZEKŁADKI KORONKI
108
A
C,
A
apędy do okiennic,
rolet i markiz
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str.
Fotokomórki
str.
istwy
zabezpieczające
str.
ampy
str.
Piloty
str.
nne
str.
109
A
rzydomowe
Automatyczny
system do okiennic
Ł
estawy
A pozwalają na łatwe zautomatyzowanie nowych,
a także już istniejących okiennic. redukowane rozmiary pozwalają na ich
użycie także w przypadku zainstalowanych moskitier wystarczy przestrze
cm Automatykę instaluje się szybko, a dzięki zastosowaniu wysokiej
jakości materiałów, jest ona trwała i odporna na czynniki atmosferyczne.
A
Automat składa się z silnika i przekładni w aluminiowej obudowie o ładnym
wyglądzie. redukowane rozmiary powodują, że automat jest praktycznie
niewidoczny, co wpływa na estetykę frontu, fasady domu. ostępnoś
automatyki w kolorze białym A
i brązowym A
pozwala na
wybór wersji najbardziej pasującej do okna.
C
uch okiennic zostaje wywołany za pośrednictwem dwóch zakrzywionych
ramion, które poruszają się po prowadnicy, przytwierdzonej do okiennicy,
gwarantując cichą pracę. System charakteryzuje się dużą odpornością na
wiatr, utrzymując okiennice zablokowane w każdym położeniu.
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NI HT ONE DAY
NI HT ONE DAY
apięcie zasilania
oc W
atężenie A
ominalny moment obrotowy
rędkoś obrotowa silnika
rzełożenie
Czas otwarcia zamknięcia
oprowadzenie zasilania
olorystyka
Sterowanie
NI HT ONE DAY RADIO
NI HT ONE DAY AUTO
NI HT ONE DAY RADIO AUTO
230 V
W
. A
m
W
. A
m
obr. min.
ok. s
prawej lub lewej strony, z góry lub z dołu
iały A
rązowy A
A
przytrzymanie wciśniętego
przycisku
ilot FAAC
rzełącznik otwórz
zamknij impulsowy
z
ilot FAAC
z
O RANICZENIA DOTYCZ CE ZASTOSOWA
in. szerokoś otworu
aks. szerokoś otworu
ostępna min. głębokoś otworu
z ramieniem
dostarczo
nym w zestawie
z pozostałymi ramionami
akcesoria
N
ONE D
skrzydło
skrzydła
mm
mm
mm
mm
mm
mm
późnienie skrzydła przy
zamykaniu
aks. gruboś okiennicy
aks. powierzchnia okiennicy
strefa wietrzna
strefa osłonięta
110
N
ONE D
skrzydło
mm
mm
R
skrzydła
mm
mm
N
ONE D A
skrzydło
skrzydła
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
N
ONE D
skrzydło
mm
mm
R
mm
mm
o wyboru prawego lub lewego
mm
, m2
, m2
, m2
, m2
, m2
, m2
, m2
, m2
A
skrzydła
mm
mm
SYSTEMY DO OKIENNIC
ay iały A
ay rązowy A
ay adio iały A
ay adio rązowy A
ay Auto iały A
ay Auto rązowy A
ay adio Auto iały A
ay adio Auto rązowy A
A
ight
ight
ight
ight
ight
ight
ight
ight
K
A
estaw
estaw
estaw
estaw
estaw
estaw
estaw
estaw
Z
aksymalna powierzchnia skrzydła
strefa wietrzna
strefa osłonięta
, m2
, m2
2
, m
, m2
, m2
, m2
, m2
, m2
2
, m
, m2
2
, m
, m2
, m2
, m2
, m2
, m2
C,
Model
SKRZYDŁO
estaw ight
ay
mm
mm
estaw ight
ay adio
mm
mm
mm
mm
ay adio Auto
mm
mm
estaw ight
ay
mm
mm
estaw ight
ay adio
mm
mm
mm
mm
mm
mm
estaw ight
estaw ight
Auto
L
SKRZYDŁA
estaw ight
estaw ight
Auto
ay adio Auto
L
111
rzydomowe
siedlowe
rzemysłowe
apęd przekładniowy
do rolet antywłamaniowych ze sprężyną
ożliwoś zainstalowania urządzenia zapobiegającego
przypadkowemu opadnięciu rolety
Wyłączniki kra cowe z funkcją automatycznej regulacji
opatentowaną
ożliwoś montażu z zawartymi w zestawie adaptora
mi, na roletach o średnicy wału
mm i sprężyną
mm
aks. wysokoś rolety m
WYMIARY I SPECYFIKACJA TECHNICZNA R
R
apięcie zasilające
obór prądu
aks. moment obrotowy
obocza temperatura otoczenia
dźwig
rędkoś zwijania
rednica wału rolety
rednica kołnierza
aksymalna wysokoś rolety
aksymalna szerokoś rolety
Waga napędu
N-R
N R
N-
L
N EF
R
N R
N EF
227 L
z
. A
m
z
. A
m
C do
C
kg
obr. min.
kg
obr. min.
. A
m
kg
obr. min.
mm
mm
mm
mm
m
. m
. kg
. kg
kg
PRZYKŁAD TYPOWEJ INSTALACJI
Ref
I.
Opis


Ž

1
1
1
1
1
apęd
moc podnoszenia
amulec elektryczny do
Centrala sterująca
S
Wyłącznik kluczykowy
Wkładka do wyłącznika
,
K
kg
109910
od
do
P
przewód
.
przewód
przewód
.
.
P
waga rzekroje przewodów w mm2
112
wagi
WA
onfiguracja nie uwzględnia urządze zabezpieczających aktywnych
lub pasywnych , które należy określi zgodnie z analizą ryzyka każdej instala
cji patrz orma uropejska
i
.
R
N-R
N-
L
Model
Z
C
K
C
(mm)
25
25
25
25
20
F
F
R
N-R
N
napęd przekładniowy, adaptor kołnierza
odele F dostarcza się z zamontowanym hamulcem elektrycznym.
, reduktor wału
109910
109922
109921
109923
, akcesoria montażowe.
C,
P
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
ie zawiera
A
(mm)
CENTRALA STERUJ CA
O
.
.E
MPS
H
MPS
S
R
R
A
C
.
K
K
AKCESORIA DEDYKOWANE DO R
B
R
K
-R
A
XK
K
H
A
-
tylko do
XK L
tylko z centralą sterującą
K
K
EF-
H
S
K
U
o obsługi z zewnątrz stosowa antywłamaniowy wyłącznik kluczykowy
o obsługi z zewnątrz stosowa wyłącznik kluczykowy
Fi
F
ębenek sprzedawany jest jako odrębna częś patrz str.
POZOSTAŁE AKCESORIA
Wyłączniki
str.
Fotokomórki
str.
istwy
zabezpieczające
str.
ampy
str.
Piloty
str.
nne
str.
113
siedlowe
rzydomowe
apędy tubowe
do automatyzacji rolet i markiz
R
Szeroki asortyment modeli napędów tubowych
wraz z liczny
mi adaptorami i wspornikami oznacza, że mogą one by stosowane w
konstrukcjach o różnych rozmiarach, konfiguracjach i wykonanych z
różnorodnych materiałów, spełniając w ten sposób najbardziej zróżnicowa
ne wymagania.
N
iezawodnoś produktów
jest gwarantowana lat gwarancji
dzięki starannemu doborowi materiałów i w następstwie testów, przepro
wadzonych na
produkcji.
Ł
odzina napędów
charakteryzuje się wysoce niezawodnymi
mechanicznymi oraz elektronicznymi wyłącznikami kra cowymi, które
można szybko i łatwo ustawi . ołożenia ich można szybko zmienia przez
obracanie śrub regulujących za pomocą specjalnego, dołączonego do
zestawu klucza lub za pomocą pilota w przypadku wersji .
T-MODE - DOBÓR MODELI
ajczęściej stosowane materiały
kg m2
CW
rewno
Aluminium z warstwą pianki poliuretanowej izolacja
Wytłaczane profile aluminiowe
Stal z warstwą pianki poliuretanowej izolacja
Stal wzmocniona Sicofer
5
10
8
10
U
Wartości ciężaru odnoszą się do powszechnie stosowanych konstrukcji, a zatem należy je traktowa wyłącznie jako orientacyjne, bowiem są one
zależne od grubości oraz wzmocnie , zastosowanych w konstrukcji.
WARTO CI INSTALACYJNE
90
100
110
130
względnione zostały współczynniki nawijania i tarcia
m
m
m
80
120
U
m
m
m
m
50
m
rednica wałka nawojowego w mm
Ciężar kg
ruby regulacyjne
wyłączników kra cowych
C,
A
słona wyłączników kra cowych
Wyjście wałka mocowanie adaptora
łowica napędu
T-MODE - O
TM
TM
A
skrót od
średnica napędu tubowego
moment obrotowy prędkoś w obrotach na minutę
L
-
M
R
E
ER
napęd tubowy z możliwością ręcznego otwierania awaryjnego
napęd tubowy z wbudowanym odbiornikiem do sterowania radiowego
napęd tubowy z elektronicznymi wyłącznikami kra cowymi
napęd tubowy z wbudowanym odbiornikiem do sterowania radiowego oraz elektronicznymi wyłącznikami kra cowymi
apędy tubowe
są dostępne w szerokiej gamie modeli, pozwalającej zaspokoi zróżnicowane wymagania. W ramach każdej z nich, można
dokona wyboru wśród wersji, różniących się udźwigiem kg lub momentami obrotowymi m , w zależności od rodzaju i wymiarów konstrukcji, na
której system ma zosta zainstalowany.
AKCESORIA
P
-
TM XTT
R
A
W
TM XA R
K
O
TM XR
115
TM 35
siedlowe
rzydomowe
apęd tubowy o średnicy
mm
z mechanicznymi lub elektronicznymi wyłącznikami kra cowymi.
TM
- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
ø
mm
egulacja mechanicznego wyłącznika kra cowego.
atwy montaż.
Model
M
Obrotowy (Nm)
TM
TM
TM
P
U
.
5
10
13
D
K
.
28
8
18
22
130001
130002
130003
2 mm
TM
ER - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
ø
mm
egulacja elektronicznego wyłącznika kra cowego przy pomocy pilota.
integrowany odbiornik radiowy częstotliwoś
,
z.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody zatrzymanie lub odwrócenie ruchu napędu w przypadku napotkania przeszkody.
Model
TM
TM
TM
M
Obrotowy (Nm)
ER
ER
ER
5
10
13
P
U
.
D
K
.
28
8
18
22
130005
2 mm
mm
siedlowe
rzydomowe
apęd tubowy o średnicy
mm
C,
A
z mechanicznymi lub elektronicznymi wyłącznikami kra cowymi.
- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
A
TM
egulacja mechanicznego wyłącznika kra cowego.
atwy montaż.
Model
M
Obrotowy (Nm)
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
P
U
.
8
15
20
25
30
35
D
K
.
15
28
12
12
12
50
130100
130101
130110
130111
130102
130103
90
100
130112
M - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja mechanicznego wyłącznika kra cowego.
bsługa manualna w przypadku braku zasilania.
Model
TM
TM
TM
TM
TM
M
Obrotowy (Nm)
M
M
M
M
M
P
15
30
35
U
.
D
K
.
28
12
12
12
50
130201
130202
130203
90
100
130209
AKCESORIA
P
-
TM XTT
R
A
W
TM XA R
K
O
TM XR
siedlowe
rzydomowe
TM
R - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja mechanicznego wyłącznika kra cowego.
integrowany odbiornik radiowy częstotliwoś
,
Model
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
M
Obrotowy (Nm)
R
R
R
R
R
R
z.
P
U
.
8
15
25
30
35
D
K
.
15
28
12
12
130300
130301
130305
130302
130303
90
E - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja elektronicznego wyłącznika kra cowego.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody zatrzymanie lub odwrócenie ruchu napędu w przypadku napotkania przeszkody.
tryby programowania dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
M
Obrotowy (Nm)
E
E
E
E
E
E
E
P
U
.
8
15
20
30
35
D
K
.
15
28
12
12
12
50
500
500
500
500
90
100
130500
130501
130502
130503
130505
ER - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja elektronicznego wyłącznika kra cowego przy pomocy pilota.
integrowany odbiornik radiowy częstotliwoś
,
z.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody zatrzymanie lub odwrócenie ruchu napędu w przypadku napotkania przeszkody.
tryby programowania dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
PRO RAMATOR TM XTT
M
Obrotowy (Nm)
ER
ER
ER
ER
ER
ER
ER
8
15
20
30
35
50
P
U
.
D
15
28
12
12
12
90
100
R
Częstotliwoś
,
z
Służy do programowania czasu i trybu pracy urządze typu rolety, okiennice
oddzielnie kodowanych kanałów
ryby pracy manualny, automatyczny, automatyczny wakacyjny,
automatyczny planetarny, manualny z opcją włączenia wyłączenia czujnika sło ca
Cykl
godzinny lub tygodniowy
sobne cykle poszczególnych kanałów dla poszczególnych dni lub grup dni
118
K
.
500
500
500
500
130520
130521
130522
130523
130525
TM 58
siedlowe
rzydomowe
apęd tubowy o średnicy
mm
C,
A
z mechanicznymi lub elektronicznymi wyłącznikami kra cowymi.
TM
- CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja mechanicznego wyłącznika kra cowego.
atwy montaż.
M
Obrotowy (Nm)
TM
TM
TM
TM
TM
P
U
.
12
12
12
12
80
100
120
D
K
.
110
120
150
180
598
130108
130105
A
Model
M - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja mechanicznego wyłącznika kra cowego.
bsługa manualna w przypadku braku zasilania.
Model
TM
TM
TM
TM
TM
M
Obrotowy (Nm)
M
M
M
M
P
U
.
12
12
12
12
80
100
120
D
K
.
110
120
150
180
130208
130205
E - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja elektronicznego wyłącznika kra cowego.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody zatrzymanie lub odwrócenie ruchu napędu w przypadku napotkania przeszkody.
tryby programowania dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM
TM
TM
TM
TM
M
Obrotowy (Nm)
E
E
E
E
P
U
.
12
12
12
12
80
100
120
D
K
.
110
120
150
180
515
535
ER - CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
egulacja elektronicznego wyłącznika kra cowego przy pomocy pilota.
integrowany odbiornik radiowy częstotliwoś
,
z.
atwe programowanie.
Wykrywanie przeszkody zatrzymanie lub odwrócenie ruchu napędu w przypadku napotkania przeszkody.
tryby programowania dla rolet, markiz i markiz kasetowych.
Model
TM
TM
TM
TM
M
Obrotowy (Nm)
ER
ER
ER
ER
80
100
120
P
U
.
D
K
.
12
12
12
12
110
120
150
180
515
535
119
Centrale sterujące
CentralaStr.
• 455 D
124
• E045125
• E145126
• E024S127
• E 124
127
• 740 D
128
• E 721
128
• 780 D
129
• 844 T
130
• 884 T
130
• E850131
• E 600-E 700HS-E 1000
132
• 540 BPR
132
• 200 MPS
133
• 596 / 615 BPR
134
• 624 BLD
134
• E 680
135
• JE275136
• SAFEcoder
137
• Obudowy
137
Centrale sterujące
ZESTAWIENIE
ZASTOSOWANIE
SKRZYDŁOWE
CENTRALA
455 D
E045
E145
E 024 S
E 124
Zasilanie silnika
230V
230V
230V
24V
24V
rzy pomocy
wyświetlacza i
mikroswitch y
rzy pomocy
wyświetlacza i
mikroswitch y
rzy pomocy wyświetlacza i mikroswitch y
lub PC/MAC
a pomocą
dip switch y
rzy pomocy wyświetlacza i mikroswitch y
lub PC/MAC
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Programowanie centrali
Logika pracy „automatycznaL
-
U
C
-
TAK
Zamek elektromagnetyczny
TAK
S
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
W
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
S
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Elektroniczne wykrywanie przeszkody
NIE
A
z SAF coder
A
z SAF coder
TAK
TAK
NIE
A
z SAF coder
A
z SAF coder
TAK
TAK
S
F
M
M
R
Foto-test
S
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
Wyświetlacz
Diagnostyka
C
Wyświetlacz
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
A
A
TAK
TAK
Wyświetlacz
PC
LED
zaawansowana
NIE
TAK
TAK
Wyświetlacz
PC
A
TAK
zaawansowana
TAK
W
TAK
Licznik cykli pracy
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
K
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
Programowanie z poziomu PC/MAC
NIE
NIE
TAK
NIE
TAK
M
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
Omnidec
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
P
NIE
NIE
NIE
NIE
F
122
BUS
M
S
A
A
regulowane
Wejście da C
Wyjście
TAK
TAK
NIE
NIE
A
A
regulowane
Wejście da C
Wyjście
NIE
E721
624 BLD
E680
JE275
230V
24V
230V
36V
230V
rzy pomocy
wyświetlacza
rzy pomocy
wyświetlacza
rzy pomocy
wyświetlacza
rzy pomocy
wyświetlacza
rzy pomocy
wyświetlacza
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
ylko zamykanie
ylko zamykanie
ylko zamykanie
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
ncoder
TAK
TAK
TAK
TAK
ncoder
TAK
ncoder
TAK
NIE
ncoder
NIE
ncoder
TAK
NIE
ncoder
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
LED
LED
LED
LED
LED
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
A regulowane
A regulowane
NIE
TAK
NIE
TAK
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
TAK
TAK
TAK
TAK
NIE
TAK
NIE
NIE
NIE
A
Wyjście
NIE
A
Wyjście
TAK
A
Wyjście
TAK
A
Wyjście
TAK
A
S
740D 578D 780D
C
SŁUPKI
A
SZLABANY
C
PRZESUWNE
regulowane
A
Wyjście
TAK
123
455 D
Model
C
A AS
Kod
790917
CA
C
572,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
z
apięcie zasilające
10W
obór mocy czuwanie
800W
aks. moc silnika
C maks. obc.
asilanie akcesoriów
ac maks.
asilanie elektrozamka
C do
akres temperatur pracy
F F A, F
ezpieczniki
ogika pracy
mA
A
C
mA
ółautomatyczna / Automatyczna / ezpieczna / ółautomatyczna krokowa
/ rokowa automatyczna / ezpieczna krokowa / ółautomatyczna / ead man C
Czas pracy
rogramowalny od do min.
Automatyczne zamykanie bramy
rogramowalne (od do min.
późnienie zamykania
rogramowalne (od do min.
późnienie otwierania
Siła siłownika
Wejścia
Wyjścia
rogramowanie centrali
Funkcje uczenia się
124
s możliwoś wyłączenia
programowalna niezależnie dla każdego siłownika
pełne otwarcie furtka S
poziomów
wył. kra cowe urządzenia zabezp. zasilanie
lampa ostrzegawcza zasilanie siłowników zasilanie akcesoriów
sygnalizacja stanu bramy foto test zasilanie elektrozamka
Wyświetlacz
przyciski
apamiętanie pojedynczego lub pełnego cyklu pracy z ogranicznikami i lub koderem.
E045
Model
C
A AS
Kod
790005
C
572,00
C
CA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
apięcie zasilające
z
S
800W
C
mA
asilanie elektrozamka
lokada FAAC
AC
C do
akres temperatur pracy
F
ezpieczniki
S easy
C
C
, A
twarcie otwarcie częściowe S
Wejścia
S easy asilanie
ampa ostrzegawcza silnik zasilanie akcesoriów
C
Sygnalizacja stanu bramy
C zasilanie zamka elektromagnetycznego
Wyjścia
F
Szybkozłącze
moduł do
Wyświetlacz
rogramowanie centrali
A
mA
C
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
AC
C, S
i przyciski
Wyświetlacz i
Sygnalizacja statusu
C
AC
4W w gotowości
obór mocy
E
FUNKCJE PRO RAMOWANIE Z WY WIETLACZA I PRZYCISKÓW
Programowanie podstawowe
ółautomatyczna automatyczna półautomatyczna stopniowa auto stopniowa zabezpieczenie autom.
ółautomatyczna
C dead man
ogika pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła siłownika
rogramowalny od do min
egulowana,
s.
poziomów dla każdego silnika oddzielnie
życie ncodera
o wyboru
Czas zamykania
rogramowalny od do min
Akcesoria
s.
o wyboru
oc silnika
i
Funkcje uczenia się
niezależnie
apamiętywanie pojedynczego skrzydła maks min i s. .
ozpoznanie czasu pracy i zwolnienia obu skrzydeł z jednym, pełnym cyklem pracy, przez koder SAF coder
zapamiętuje otwarcie zamknięcie zwolnienie
Programowanie zaawansowane
Skok wsteczny i skok ramienia
późnienie otwierania
o wyboru umożliwia odblokowanie i uruchomienie sprzęgła elektrycznego
o wyboru
Spowolnienie biegu skrzydła
rogramowalne, procent pełnego biegu
do
Spowolnienie biegu skrzydła
rogramowalne, procent pełnego biegu
do
W
abezpieczenie przeciwzgnieceniowe
Wykrywanie odboju mechanicznego
Z
rogramowalne o ile zastosowano
C
o wyboru o ile zastosowano
poziomów
C
USB
aktualnianie oprogramowania centrali
o wyboru
aktualnianie konfiguracji centrali
o wyboru
aktualnianie listy pilotów
o wyboru
obieranie konfiguracji centrali
o wyboru
obieranie listy pilotów
o wyboru
125
E145
Model
C
A AS
Kod
790006
CA
C
795,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
asilanie elektrozamka
akres temperatur pracy
ezpieczniki
S S od
AC do
AC
z
W w gotowości W z trybem uśpienia
800W
mA
C
mA S easy
lokada FAAC
AC
C bez FAAC
C
C do
C
F
A
mA
Wejścia
tarcie otwarcie ciągu pieszego stop zamknięcie
S easy bezpieczne
otwarcie bezpieczne zamknięcie zasilanie uziemienie ograniczniki otwarcia i zamknięcia
Wyjścia
lampa silniki zasilanie awaryjne
C programowalne W
CA
domyślnie lampa i zabezpieczenie przeciwawaryjne blokady elektryczne
Szybkozłącze
rogramowanie centrali
Sygnalizacja statusu
F
moduł do dekodera
C łącznik do C
minidec , S A, S
, C
Wyświetlacz C i klawiatura, z poziomu C AC przez łącze S
lub moduł C
Wyświetlacz C i
C
E
uchylno-przesuwnymi.
FUNKCJE PRO RAMOWANIE Z WY WIETLACZA I PRZYCISKÓW
Programowanie podstawowe
odele napędów
ogika pracy
Automatyczne zamykanie bramy
umery silnika
Siła siłownika
życie ncodera
Wyłącznik kra cowy
późnienie otwarcia skrzydła
Akcesoria S asy
oc silnika
Funkcje uczenia się
Programowanie zaawansowane
aks. moment obrotowy przy starcie
Skok wsteczny i skok ramienia
późnienie otwarcia skrzydła
Spowolnienie biegu skrzydła
Spowolnienie biegu skrzydła
adiowe zapamiętywanie kodu
W
Fotokomórka w obudowie
Funkcja A A
abezpieczenie przeciwzgnieceniowe
Wykrywanie odboju mechanicznego
odatkowy czas pracy
rogramowanie W
CA i
icznik cykli
rośba o przegląd
oduł
Z
C
USB-A
aktualnianie oprogramowania centrali
aktualnianie konfiguracji centrali
aktualnianie konfiguracji timera
aktualnianie listy pilotów
obieranie konfiguracji do centrali
obieranie konfiguracji timera centrali
obieranie listy pilotów
o wyboru uchylne, przesuwne, mieszane uchylno przesuwne
ółautomatyczna półautomatyczna stopniowa automatyczna bezpieczna stopniowa automatyczna bezpieczna automatyczna z postojem wstecznym stopniowa automatyczna automatyczna automatyczna
automatyczna z timerem półautomatyczna
mieszana A z impulsem C z czuwakiem dead man
C standardowa C AC
rogramowany niezależnie po otwarciu całkowitym lub częściowym od do min
o wyboru
egulowana powyżej poziomów dla każdego silnika oddzielnie
o wyboru
granicznik działa niezależnie przy otwarciu i zamknięciu
rogramowalne od do min s.
o wyboru
i niezależnie
s.
atwe zapamiętywanie maks min i s. .
automatyczne zapamiętywanie czasu pracy i zwalniania skrzydeł tylko w jednym, pełnym cyklu pracy z
uniwersalnym koderem SAF coder otwarcia zamknięcia zwolnienia
o wyboru
Wybierany niezależnie ułatwia zasprzęglenie i wysprzęglenie blokady elektrycznej
o wyboru
rogramowalne, procent pełnego biegu od
do
rogramowalne, procent pełnego biegu od
do
iczba kodów radiowych zaprogramowanych na
C przez moduł wizualizacji F
Funkcja do wyboru
o wyboru
rogramowalne o ile zastosowano C
poziomów
rogramowalne o ile zastosowano C
o wyboru o ile zastosowano C
lub ograniczniki
iezależnie programowane
statusów każdego
o wyboru uaktualnienie odliczania maks. nastawa
cykli
o wyboru po osiągnięciu zaprogramowanej liczby cykli system uruchamia sek.
wiatło ostrzegawcze przed wykonaniem jakiegokolwiek ruchu
eset i konfiguracja modułu C
o wyboru
o wyboru
o wyboru
o wyboru
o wyboru
o wyboru
o wyboru
ącze C AC do programowania za pomocą oprogramowania darmowe pobieranie ze FAAC www.faacgroup.com
możliwia ustawienie centrali sterującej w celu sprawdzenia statusu pracy centrali i akcesoriów peryferyjnych, ustawienie funkcji timera funkcji czasu , wykonanie uaktualnienia i pobrania bezpośrednio na C AC z pominięciem urządze zewnętrznych, nastawy centrali chronione hasłem.
126
E024S
Model
C
A AS
CA
S
AS
WA
WA W
S AW
Kod
790286
C
795,00
A
z
4W
150W x 2
mA
mA
C to
C
F samodzielny reset F
A
EP, A
minut stałe
óżny zależnie od zapamiętywania ma . min.
twarcie A, twarcie , atrzymanie, S
asilanie z akumulatora moduł F
lub F
Silniki, lampy, zasilanie akcesoriów, blokada elektryczna, załączanie oświetlenia serwisowego
ogika A, , A , , A , , C , prędkoś wysoka niska
Automatyczne zamykanie bramy, skrzydło opóźnienie przy zamknięciu
S, S , C C ma .
kanałów
C
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
asilanie akcesoriów S
akres temperatur pracy
ezpieczniki
Funkcjonalnoś
Czas pracy wyłączenie
Automatyczne zamykanie bramy
Wejścia zacisków
Wejścia złączki
Wyjścia płyty
Funkcje programowalne
Funkcje uczenia się
integrowane kanały radiowe typu
S
C
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
s. stałe
* typy silników (391, S418, 413, 415, 390, 770, S700H, S450H); zabezpieczenie przed wiatrem, skok wsteczny, delikatne dotknięcie, światło ostrzegawcze,
opóźnienie otwarcia/zamknięcia skrzydła, czas przestoju
E 124
Model
C
A AS
CA
AS
WA
WA W
S AW
Kod
790284
C
1 300,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy
aks. pobór prądu
asilanie awaryjne
aks. prąd awaryjny
akres temperatur pracy
ezpieczniki
ogika pracy
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
Wejścia
Wyjścia
Szybkozłączki
rogramowanie centrali
Funkcje programowalne
rędkoś
z
W w trybie czuwania ok.
W ma .
7A
24V
mA
mA S
asy
C do
C
Samodzielny reset
Automatyczna A , półautomatyczna , automatyczna A . stopniowa automatyczna A , dead man
C , automatyczna bezpieczna S , stopniowa bezpieczna S , stopniowa półautomatyczna
półautomatyczna
, mieszana C , standardowa regulowana, programowana sterownik z C
rogramowalny od do min.
rogramowalny od do min.
egulowana na poziomach
BUS E
PC otwarte A, otwarte , zamknięte, pierwsze stwo otwarcia, pierwsze stwo zamknięcia, zamknięcie awaryjne, otwarcie awaryjne, stop, zabezpieczenie otwarcia,
zabezpieczenie zamknięcia W
otwarcie, zamknięcie, silnik silnik ,
programowalne wyjścia wielofunkcyjne
C F
lub F
, C , pin połączenie jednostki inidec, decoder,
odbiornik
klawisze , , F oraz na wyświetlaczu C , z poziomu C z kablem S , z poziomu C i C
bezprz.
ogiczne, czas przestoju a, czas przestoju b, skok, prędkoś , zwolnienie, opóźnienie,
zabezpieczenie przeciwwiatrowe, skok wsteczny, delikatne dotknięcie, skok otwarcia i zamknięcia, skok
wstępny, zwolnienie prędkości, kontrolka, zabezpieczenie przeciwawaryjne, programowanie urządze ,
prośba o przegląd, oszczędnoś energii, funkcja czasowego ładowania baterii, licznik działania baterii,
wyłączenie, czas działania światła ostrzegawczego, typ silnika, czułoś kodera,
egulowana na poziomach
* typy silników (391, 413, 415, 390, 770, S700H, inne niż FAAC)
Częstość transmisji: 868 MHz +/- 100 Khz; opatentowany protokół transmisji ; dane netto ~100 Kbit/s; 3,3V moc
Średnie zużycie: praca ciągła 45mA, (cykl 5 ms/1s), 5ouA; wbudowany wielozadaniowy system pracy „czasu rzeczywistego:, kompatybilny wyłącznie z jednostką sterującą
E124
127
740 D
Model
C
A AS
CA
W
Kod
202269
WA A
C
557,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
ezpieczniki
z
10W
1000W
0,5A
C do
C
F2
Automatyczna stopniowa automatyczna półautomatyczna bezpieczna półautomatyczna
dead man C stopniowa półautomatyczna mieszana C
rogramowalny do min.
rogramowalny do min.
egulowana na poziomach
twarcie otwarcie częściowe otwarcie z zabezpieczeniem zamknięcie z zabezpieczeniem
Stop krawędź zasilanie uziemienie
graniczniki otwarcia i zamknięcia oder opcja
ampa, silnik
dc zasilanie akcesoriów
kontrolka czasowe wyłączenie,
zabezpieczenie przeciwawaryjne
stykowe złącze kart inidec, dekodera lub odbiorników
klawisze , , F i wyświetlacz, tryb podstawowy i zaawansowany
ogika pracy
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
Wejścia centrali sterującej
Wejścia złącza
Wyjścia zacisków centrali sterującej
Szybkozłącze
rogramowanie centrali
Funkcje programowalne w trybie podstawowym
Funkcje programowalne w trybie
zaawansowanym
Funkcje Automatyczne zamykanie bramy Siła ciągu
ierunek bramy
oment obrotowy skoku początkowego hamulec abezpieczenie przeciwawaryjne
cia i zamknięcia K
wolnienie prędkości Czas otwarcia częściowego
abezpieczenie otwarrośba o przegląd
E 721
Model
C
A AS
CA
W
WA A W
A A
A C
A
A C
Kod
63002485
C
C
644,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie awaryjne
aks. prąd awaryjny
akres temperatur pracy
ezpieczniki
ogika pracy
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
Wejścia
Wyjścia
Szybkozłącze
rogramowanie centrali
Funkcje programowalne
rędkoś
128
z
10W
220W
24V
mA
C do
C
Samodzielny reset
Automatyczna A półautomatyczna
timer automatyczny At zabezpieczenie automatyczne SA
automatyczna parkowania A Czuwak C automatyczna bezpieczna S stopniowa bezpieczna
S
stopniowa
S
rogramowalny od do min i sek
rogramowalny od to min i sek
rogramowalny na poziomach
asy wejś otwarcie A, otwarcie zamknięcie, stop, zabezpieczenie otwarcia zamknięcia
programowalne wyjście zabezpieczenie przeciwawaryjne, alarmy, kontrolka,
oświetlenie można aktywowa na kanale , lampa ostrz.
C F
lub F
klawisze , , F oraz wyświetlacz C
ogiczne, czas przestoju A, czas przestoju , skok, prędkoś otwarcia, prędkoś zamknięcia, zwolnienie
prędkości, światło ostrzegawcze, zabezpieczenie otwarcia, zabezpieczenie zamknięcia
Wykrywania przeszkód, Częściowe otwarcie, nadrzędny podległy tylko
rogramowalne na
poziomach
780 D
Kod
7909212
A C
C
622,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ransformator
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
ezpieczniki
ogika pracy
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
Wejścia zacisków centrali
Wejścia złącza
Wyjścia zacisków centrali
Szybkozłącze
rogramowanie centrali
rogramowalne funkcje trybu podstawowego
rogramowalne funkcje
trybu zaawansowanego
Sygnalizowanie statusu
ompatybilnoś obudowy
D
ddzielny wpinany w obwód drukowany
z
10W
1000W
0,5A
C do
C
F2
automatyczna stopniowa automatyczna półautomatyczna stopniowa półautomatyczna bezpieczna
półautomatyczna
dead man C C mieszana
rogramowalny do min
rogramowalna do min
egulowana na poziomach
twarte częściowe otwarcie zabezpieczenie otwarcia zabezpieczenie zamknięcia
Stop krawędź zasilanie
graniczniki otwarcia i zamknięcia silnik kondensatorowy
ontrolka silnik zasilanie akcesoriów
dc kontrolka
czasowa moc wyjściowa sterowanie blokadą elektryczną oświetlenie zabezpieczenie przeciwawaryjne
wtykowe gniazdo kart inidec, dekoder lub odbiorniki
klawisze , , F oraz wyświetlacz, tryb podstawowy i zaawansowany
Funkcje czas przestoju moc skoku kierunek otwarcia zamknięcia
oment obrotowy skoku początkowego hamowanie zabezpieczenie przeciwawaryjne oświetlenie
ostrzegawcze kontrolka czasowa moc wyjściowa elektryczna blokada otwarcia i zamknięcia zabezpieczenie otwarcia i zamknięcia oder blokada przeciwuderzeniowa zwolnienie prędkości biegu czas otwarcia
częściowego czas pracy prośba o przegląd licznik cykli
a wyświetlaczu
-
129
S
C
A A
A
WA A W
C
Model
Centrala sterująca 780 D (W
844 T
Model
C
A AS
Kod
790862
CA
C
1 211,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
asilanie lampy ostrzegawczej
ezpieczniki
abezpieczenie czasowe
amowanie silnika
W
– otwarcie, częściowe otwarcie, stop, zabezpieczenie zamknięcia
W
– kontrolka, lampa sygnalizacyjna, silnik, zasilanie akcesoriów
P
– czas przestoju
s. , A A S S
f
F F F
f
z
1300W
24V
mA
C do
C
W ma
A na każdą fazę F , A na akcesoria
255s.
stałe
C lampa ostrzegawcza
884 T
Model
C
A AS
CA 884 T (W
WA A W
A A
A C
Kod
202254
C
1 310,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
ac f
z
ac f
aks pobór mocy
1300W
asilanie akcesoriów
24V
asilanie akcesoriów
mA
akres temperatur pracy
C do
C
asilanie lampy ostrzegawczej
W ma
ezpieczniki
F A transformator F , A akcesoria
abezpieczenie czasowe
255s.
W
– otwarcie, częściowe otwarcie, stop, zabezpieczenie zamknięcia, ograniczniki
W
– kontrolka, lampa sygnalizacyjna, silnik, zasilanie akcesoriów
P
– czas przestoju
s. , A A S S
C, lampa ostrzegawcza
130
z
E850
Kod
63002935
CA E850
C
1 020,00
C
Model
C
A AS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
z
asilanie akcesoriów
24V
mA
akres temperatur pracy
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
Wejścia zacisków centrali sterującej
Wejścia łączników centrali sterującej
Wyjścia centrali sterującej
Szybkozłącze
rogramowanie centrali
Funkcje programowalne
Wyjścia programowalne
Wbudowany detektor niezależne kanały
F1=F 5A-250V
C
F2=T 0,8A-250V
Automatyczna, automatyczna , półautomatyczna, półautomatyczna stopniowa,
automatyczna fotokomórka, dead man , standardowa
C
ogika pracy
C do
A
asilanie akcesoriów
ezpieczniki
S
7W
1800W
rogramowalna od do min
rogramowalna od do min
rogramowalna na
poziomach
pętla , pętla , otwarcie, zamknięcie, zabezpieczenie w obudowie, Stop,
zabezpieczenie otwarcia, zasilanie
uziemienie
granicznik otwarcia i zamknięcia, zwolnienie prędkości otwarcia i zamknięcia
ampa sygnalizacyjna, elektrohamulec, zasilanie,
, zabezpieczenie przeciwwłamaniowe,
status wyjścia, test falownika S
wtykowe złącze jednostki sterującej
przyciski
inidec, dekoder, odbiornik
, , F oraz wyświetlacz
Automatyczne zamykanie bramy, zasilanie, pętla i , fotokomórka otwarcia, czas pracy, wyjście kontrolki, zabezpieczenie przeciwawaryjne, wyjście S, prośba o przegląd
wyjścia falownika, programowalne wyjście w
różnych funkcjach
Automatyczna kalibracja czasu rzeczywistego, czułoś niezależna od przewodzenia pętli,
częstoś pracy pętli, zajęta pamię z wizualizacją
, status pętli adresowalny na wyjściach
programowalnych, czas regulacji regulowany na poziomach.
131
E 600-E 700HS-E 1000
Model
C
A AS
C
A AS
C
A AS
CA E 600 (W
CA E 700HS (W
CA E 1000 (W
WA A W A
WA A W A
WA A W A
A
A
A
S
Kod
2024015
63002425
2024025
C
340,00
390,00
380,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
E600
E700HS
E1000
230V - 50Hz
24V
mA
C do
C
o odbiorników kart F
F
moduł baterii
Automatyczna półautomatyczna
otwarcie Stop zabezpieczenie zabezpieczenie przeciwawaryjne
lampa sygnalizacyjna
min
Automatyczna
rzemian
apięcie zasilające
asilanie akcesoriów
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
Szybkozłącze
ogika pracy
ołączenia centrali sterującej
Czas oświetlenia wewnętrznego
egulacja siły otwarcia zamknięcia
540 BPR
Model
C
A AS
CA 540 BPR (W
WA A W A
A
Kod
2022805
C
371,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
ezpieczniki
ogika pracy
Czas pracy wyłączenie
Automatyczne zamykanie bramy
Wejścia zacisków centrali sterującej
Wyjścia centrali sterującej
łączka radiowa
Funkcje programowalne
Funkcje uczenia się
132
z
4W
800W
mA
C to
C
F
, A
F automatyczny reset
C, , C, , A , domyślnie
C
Automatyczne zapamiętywanie
min ze stopniami , sek domyślna min
Automatyczne zapamiętywanie
min ze stopniami of , sek domyślna min.
twarcie zamknięcie stop zabezpieczenie zamknięcia ograniczniki zasilanie
silnik zasilanie akcesoriów
dbiornik jednokanałowy dwukanałowy karty karty dekodujące
ogiczne
Czas pracy, czas przestoju
200 MPS
CA 200 MPS
Kod
790905
C
525,00
C
Model
C
A AS
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
A
S
z
800W
mA
C do
C
24V
A, e P
F1 = 10A - 250V - F3 = 0,5A - 250V
egulowany od do s.
twarcie zamknięcie stop zabezpieczenie zamknięcia zasilanie
Silnik, lampa sygnalizacyjna
IP 55
C
apięcie zasilające
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
Wyjście na akcesoria
ogika pracy
ezpieczniki
Automatyczne zamykanie bramy
Wejścia zacisków centrali sterującej
Wyjścia zacisków centrali sterującej
lasa ochrony
Technologia SMT
T
S
LED
S
A
Przycisk resetowania
133
596/615 BPR
Model
C
A AS
CA 596 / 615 BPR (W
WA A W A
A
Kod
790281
C
565,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
ezpieczniki
Funkcje logiczne
Czas pracy wyłączenie
Automatyczne zamykanie bramy
Wejścia zacisków centrali sterującej
Wyjścia zacisków centrali sterującej
Funkcje programowania
Funkcje uczenia się
z
4W
800W
mA
C do
C
F
, A
F automatyczny reset
C
C
A
domyślnie
Automatyczne zapamiętywanie
min ze stopniami , sek domyślne min
Automatyczne zapamiętywanie
min ze stopniami , sek domyślne sek
twarcie zamknięcie stop zabezpieczenie zamknięcia wyłączniki zasilanie
Silnik lampa sygnalizacyjna oświetlenie i zasilanie akcesoriów
apęd do szlabanu lub bram podnoszonych logika
Czas pracy czas przestoju
624 BLD
Model
C
A AS
CA 624 BLD (W
WA A W A
A
Kod
2022715
C
1 000,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
ezpieczniki
ogika pracy
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
Wejścia zacisków centrali sterującej
Wejścia złącza
Wyjścia zacisków centrali sterującej
Szybkozłącze
rogramowanie centrali
Funkcje programowalne
Wyjścia programowalne
Wbudowany detektor, niezależne kanały
134
z
7W
300W
24V
mA
C do
C
F1=F 5A-250V F2=T 0,8A-250V
Automatyczna, automatyczna , półautomatyczna. arking, parking automatyczna, osiedlowa,
osiedlowo automatyczna, FAAC C , dead man , zdalny, standardowe
rogramowalne do min
rogramowalne do min
rogramowalne na poziomach
ętla , pętla , otwarcie, zamkniecie, zabezpieczenie zamknięcia, Stop, awaryjne,
zasilanie
uziemienie
graniczniki otwarcia i zamknięcia, kondensator silnika, czujnik zwolnienia ramienia
ampa ostrzegawcza, wentylator, silnik, zasilanie
, zabezpieczenie przeciwawaryjne,
status wyjścia, kontrolka
, S
wtykowe gniazdo karty inidec, detektor lub odbiornik
klucze , , F i wyświetlacz
ogiczne, czas przestoju, skok, pętla i , moment obrotowy skoku wstępnego, oświetlenie,
powolne zamykanie, czas zwalniania, czas pracy, wyjście kontrolki, wyjście zabezpieczenie przeciwawaryjne,
wyjście statusu, wyjście S, prośba o przegląd
programowalne wyjścia w funkcjach
Auto kalibracja czasu rzeczywistego, czułoś niezależna od geometrii pętli,
regulacja częstości pracy pętli, komunikat pętla uruchomiona na wyświetlaczu
,
status pętli adresowalny do wyjś programowalnych, regulacja powyżej poziomów.
E 680
WA A W A
WA
A
Kod
63000128
63000119
A
C
1 029,00
1 026,00
C
Model
C
A AS
CA E680 (W
ZASILACZ DO B680H (W
WA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ogika robocza
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
rędkoś silnika
Wejścia zacisków centrali sterującej
Wejścia złącza
Wyjścia zacisków centrali sterującej
Szybkozłącze
rogramowanie centrali
Funkcje programowalne
Wyjścia programowalne
integrowany detektor pętli niezależne
kanały
A
S
z
7W
240W
24V
mA
C do
C
F automatyczny reset
Automatyczna, automatyczna , półautomatyczna, parking, parking automatyczna, osiedlowe,
osiedlowo automatyczna, ręczna, zdalna, standardowa,
rogramowalny od do , min
rogramowalny od do , min
rogramowalny na poziomów
rogramowalny na poziomów
C
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
ezpieczniki
ętla , pętla , otwarcie, zamknięcie, zabezpieczenie podczas zamykania, Stop, awaryjne,
zasilanie.
C, bateria A , S asy
oder, czujnik zwolnienia ramienia, wbudowane oświetlenie sygnalizacyjne drogowe,
S do uaktualnienia firmware
ampa sygnalizacyjna
, silnik bezszczotkowy, zasilanie akcesoriów
programowalne wyjścia, każde z przekaźnikiem
C,
o montażu wtykowego gniazda jednostki sterującej inidec, dekoder,
odbiornik
, rozszerzenie łączności et Com, Com, etc.
klucze , ,F i wyświetlacz, klucz konfiguracji automatycznej
ogika, czas przestoju, moc otwarcia zamknięcia, prędkoś otwarcia zamknięcia, pętla i , oświetlenie, czas
pracy, czułoś wykrywania przeszkody, cykl licznika konserwacji, wyjście lampy sygnalizacyjnej, wyjście
zabezpieczenia przeciwawaryjnego, wyjście statusu, prośba o przegląd, wyjście oświetlenia ramienia
programowalne wyjścia dla
różnych funkcji
Automatyczna kalibracja czasu rzeczywistego, czułoś niezależna od geometrii pętli, regulacja częstości pracy
pętli, komunikat pętli zajętej z wizualizacją
, status pętli adresowalny na wyjściach programowalnych
135
JE275
Model
C
Kod
A AS
CA JE275
116300
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilające
obór mocy czuwanie
aks pobór mocy
asilanie akcesoriów
asilanie akcesoriów
akres temperatur pracy
ezpieczniki
Funkcje logiczne
Czas pracy
Automatyczne zamykanie bramy
Siła ciągu
Wejścia zacisków centrali sterującej
Wejścia podłączenia
Wyjścia zacisków centrali sterującej
Funkcje programowalne
Wbudowany detektor pętli, niezależne kanały
136
z
7W
1200W
C
mA
C do
C
F1 = 10A-250~ F2=T 0,8A-250~
Automatyczna, automatyczna , półautomatyczna, arking, arking automatyczna, osiedlowa,
osiedlowa automatyczna serii , ręczna, zdalna, standardowa
rogramowalny do min
rogramowalny do min
rogramowalny na poziomach
pętla , pętla , otwarcie, zamknięcie, zabezpieczenie zamknięcia, Stop, awaryjne,
zasilanie, bateria
, uziemienie
granicznik otwarcia i zamknięcia, kondensator silnika
ampa sygnalizacyjna, silnik, zasilanie akcesoriów
C, zabezpieczenie przeciwawaryjne,
wyjście statusu, wyjście oświetlenia
, S
ogika, czas przestoju, zasilanie, pętla i , oświetlenie ostrzegawcze, wolne zamykanie, czas pracy, wyjście
oświetlenia
, wyjście zabezpieczenia przeciwawaryjnego, wyjście statusu, wyjście S,
prośba o przegląd
Automatyczna kalibracja czasu rzeczywistego, czułoś niezależne od geometrii pętli,
regulacja częstości pracy pętli, komunikat zajętej pętli z wizualizacją
, status pętli adresowalny na
wyjściach programowalnych, regulacja czasu regulowana na poziomach
SAFEcoder
K
W
SA
A
SAF C
S
C
W
A
A
A
FAAC
FAAC
Uwagi
SAF coder jest kompatybilny wyłącznie z następującymi centralami sterującymi
218,00
404041
218,00
404035
225,00
C
ncoder do
C
404040
A
M
,
,
S and
.
Obudowy
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
lasa ochrony
ontaż naścienny lub wpuszczany w podłoże
rzeznaczony do sterownika
prawka bezpiecznika
rzeznaczony do instalacji przełącznika zamykania bramy
dejmowalne zawiasy wersja lewa lub prawa
niazda do wsporników kondensatora
amek ze standardowym kluczem trójkątnym
amek z kluczem kodowanym opcja
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOD. L
Wymiary
Sz W
zaślepki do otworu
gotowe otwory
mm
M
K
budowa mod.
C
720118
109,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOD. LM
Wymiary
Sz W
zaślepki do otworu
gotowe otwory
gotowe otwory
mm
M
K
budowa mod.
C
720309
168,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA MOD. E
lasa ochrony
ontaż naścienny lub wpuszczany w podłoże
rzeznaczony do sterownika
prawka bezpiecznika
rzeznaczony do instalacji przełącznika zamykania bramy
amknięcie obudowy za pomocą wkrętów samogwintujących
niazda do wsporników kondensatora
Wymiary
Sz W
mm
M
K
budowa mod.
. L - LM
A
C
C
720119
A
W
A
S
ncoder absolutny służący niezwłocznemu wykrywaniu przeszkody, dokładnej kontroli ruchu urządzenia oraz precyzyjnemu ustalaniu położe kra cowych przechowuje
w pamięci pozycję skrzydła ramienia również w przypadku zanik zasilania .
odłączenie poprzez okablowanie S asy z
,
,
S,
.
asilanie
S asy
lasa ochrony
IP 66
ozdzielczoś
0,3°
akres temperatur pracy
C do
C
C
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
K
712805
74,00
C
63,00
137
Akcesoria
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
868 Mhz SLH - sterowanie radiowe z kodem zmiennym
SLHP LR/RC - sterowanie radiowe
Wyłączniki kluczykowe
Wyłączniki kodowane
etektory indukcyjne
Fotokomórki
Listwy optyczne (MSE 110W)
istwy rezystancyjne S
Lampy
ozostałe akcesoria zamki blokady mechaniczne olej
138
Str.
140
142
144
146
147
148
150
151
152
153
Sistemi di comando
Akcesoria
139
STEROWANIE RADIOWE
868Mhz SLH LR
C
.
MH
FAAC
yp dekodowania technologia S
SLH SELF LEARNIN HOPPIN kod ulega zmianie przy każdorazowym
użyciu nadajnika. Algorytm rozpoznaje i potwierdza sygnał tylko z nadajników zakodowanych przez odbiornik.
alety klonowanie praktycznie niemożliwe. akodowane nadajniki można
replikowa nawet zdalnie z odbiornika za pomocą opatentowanego przez
FAAC systemu zapamiętywania S F A
z nadajnika na nadajnik
poprzez wybranie odpowiedniej kombinacji przycisków.
LR LON RAN E
nadajniki mogą pokry odległoś
niemal dwukrotnie większą od rzeczywistej dzięki dodatkowej opatentowanej przez FAAC funkcjonalności zwiększającej ich wydajnoś , każde
naciśnięcie przycisków nadajnika S
A
uruchamia rozpoznawanie otoczenia w czasie rzeczywistym, położenie dłoni, obecnoś
szumu elektrycznego, itp. oraz automatycznie rekonfiguruje elektronikę
maksymalizując moc sygnału. W
SLH.
PILOTY DALEKIE O ZASI
U
MH
D
FAAC
T
PATEN
O
SLH
Kod
ilot kanałowy
kolor biały
kolor czarny
S
ilot kanałowy
kolor biały
kolor czarny
S
C
787009
7870091
787010
7870101
S
M
S
K
O
powiązanego z elektronicznymi jednostkami sterującymi z wbudowanym dekodowaniem
C
FAAC lub zastosowa zewnętrznych z jednostką z przekaźnikiem interfejsu
powiązane z sygnałem radiowym
i dedykowanym dekodowaniem
C akceptuje systemy S S
C
MODUŁY RADIOWE
M
MH DO PILOTÓW DALEKIE O ZASI
U
kompatybilny z elektronicznymi jednostkami sterującymi FAAC wyposażonymi w uniwersalny system dekodowania
C, rozpoznawalny przez dedykowane logo
D
O
oduł radiowy F
Kod
z
C
154,00
319007
W
kompatybilny ze wszystkimi elektronicznymi jednostkami sterującymi FAAC wyposażonymi z szybkozłącze wtykowe lub do zastosowa zewnętrznych za pomocą podłączenia do przekaźnika
D
O
Kod
dbiornik radiowy kanałowy
S
787730
dbiornik radiowy kanałowy
S
787828
SLH
140
C
144,00
O
do zastosowa wymagających więcej niż kanałów, w takiej sytuacji układ będzie się
składał z odbiornika i kart dekodera w liczbie równej liczbie kontrolowanych użytkowników
PLUS
M
DEKODER SLH
O
Kod
dbiornik radiowy
S
dbiornik wielokanałowy z wbudowaną
anteną dipolową
787827
arta dekodująca
C
S
C
AKCESORIA
D
214,00
785534
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PLUS
PL
asilanie
C
obór mocy
mA C
aks. liczba kart dekodujących
MINIDEC SLH
AC
mA AC
rzez
C lub
30 mA
-
-
C
amię
odłączenie
O
10 mA
50
ekodowanie sygnału radiowego
DECODER SLH
20 ÷ 30 VDC
SLH
SLH
250 kodów
1000 kodów
A złącze jednostki FAAC
A złącze jednostki FAAC
i lub zacisk
układ z wbudowanym dekodowaniem w dedykowanej obudowie do zastosowa zewnętrznych
D
O
Kod
C
dbiornik kanałowy
z
787749
C
dbiornik kanałowy
z
787750
C
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
XR
apięcie zasilania
Częstotliwoś pracy
obór mocy
Dekodowanie (system OMNIDEC)
Zapisywane kody
iczba kanałów
C
XR
C
12 ÷ 24 Vdc - Vac
.
.
100 mA
DS-SLH-RC
250
2
impulsowy C
impulsowy stały wybierany C
iczba wyjś przekaźnika zwierny
ojemnoś styków przekaźnika
Stopie ochrony
emperatura pracy C
Wymiary W Sz
250 CH 1-2 / 250 CH 3-4
4
impulsowy C
impulsowy stały wybierany C
zegarowy C
0,5 A/12 ÷ 24 ac - dc
IP 44
C
C
90 x70 x 32,5 mm
AKCESORIA
A
AE -
MH
-
U
SLH
I
RP R
C
K
C
K
C
MULTIDEC
RP XF XR
K
C
K
C
141
STEROWANIE RADIOWE
SLHP LR
C
.
MH
yp dekodowania technologia
.
MH
FAAC
S
kład S
wywodzi się z technologii S
A
FAAC i
narodził się dla potrzeb wykonania zaawansowanych technologicznie instalacji wymagających programowania jednostek zdalnych oraz
kart pamięci z kodami za pomocą dedykowanego oprogramowania i
lub z poziomu oprogramowania C. możliwia również tworzenie archiwów kodów C, co ułatwia zarządzanie układem dodawanie zdalnych kodów radiowych).
echnologia S
będzie się składa z odbiornika wielokanałowego
hz lub
hz
AS
w liczbie równej liczbie
kontrolowanych użytkowników.
adajniki są identyczne jak S
zależnie od wybranej częstotliwości
hz lub
hz
WIELOKANAŁOWE ODBIORNIKI DO UKŁADÓW SLHP
M
D
Kod
PLUS
M
dbiornik radiowy
S
PLUS
M
dbiornik radiowy
S
S
z anteną
z anteną
C
787827
200,00
787826
JEDNOSTKA DEKODUJ CA DEKODERA SLHP
M
D
DECODER SLHP
URZ DZENIA PRO RAMUJ CE do układu S
R
O
AKCESORIA
K
C
142
S
DECODERA SLHP
SLHP
ednostka programująca do dekodera S
C
785535
i odbiorniki
D
P
P
arta dekodująca C
S A
ojemnoś pamięci
kodów z możliwością rozbudowania do
kodów
S
z akcesoriami z podłączeniem do jednostki
programującej S
. kład programowania S
M
Kod
S
Kod
C
404015
SLH
rządzenie do transmisji kodu standardowego z jednostki programującej S
lub z do dekodera S
i nadajników
SLH LR.
103054
SLHP
programowanie do programowania z
poziomu dekodera S
i jednostek
zdalnych S
785538
armowe pobieranie z
www.faacgroup.com
section prodotti manuali
software
ednostka programująca do
AS
kod
jest niezbędna nawet
jeżeli używa się oprogramowania C. W takim przypadku jednostka programująca służy
jako interfejs między
S
a C
C
.
MH
Typ dekodowania: technologia C
RC ROLLIN
kod ulega zmianie z chwilą użycia nadajnika. Algorytm rozpoznaje i potwierdza sygnał wyłącznie z nadajników zakodowanych na odbiorniku.
PILOTY RC
MH
D
O
RC
kanałowy pilot
biały
granatowy
Kod
C
C
787452
787454
każdy
S
M
S
K
powiązanego z elektronicznymi centralami sterującymi z wbudowanym dekodowaniem
FAAC
MODUŁY RADIOWE
M
C
MH DO PILOTÓW RC
kompatybilny z elektronicznymi jednostkami sterującymi FAAC wyposażonymi w uniwersalny system dekodowania
C, rozpoznawalny przez dedykowane logo
O
oduł radiowy F
Kod
z
C
154,00
319006
W
kompatybilny ze wszystkimi elektronicznymi jednostkami sterującymi FAAC wyposażonymi z szybkozłącze wtykowe lub do zastosowa zewnętrznych za pomocą podłączenia do przekaźnika
D
O
RC
Kod
dbiornik radiowy kanałowy wtykalny
C
787741
dbiornik radiowy kanałowy wtykalny
C
787742
C
177,00
O
do zastosowa wymagających więcej niż kanałów, w takiej sytuacji układ będzie się
składał z odbiornika i kart dekodera w liczbie równej liczbie kontrolowanych użytkowników
D
O
Kod
C
AE -
z
787747
dbiornik kanałowy
z
787748
Specyfikacje techniczne
AKCESORIA
A
dbiornik kanałowy
MH
U
-
RC
, patrz strona
I
RP R
RP XF XR
K
C
K
C
K
C
143
AKCESORIA
433Mhz RC System
Wyłączniki kluczykowe
WYŁ CZNIKI KLUCZYKOWE
M
S
T
T
T
T
nstalacja podtynkowa lub na kolumnie
mikrowyłącznik zwierany
mikrowyłączniki zwierane
aksymalne obciążenie styków . A
dc
lasa ochrony
akres temperatury pracy
C do
C
T E
T
T E
T
nstalacja natynkowa lub na kolumnie
mikrowyłącznik zwierany
mikrowyłączniki zwierane
aksymalne obciążenie styków , A
dc
lasa ochrony
akres temperatury pracy
C do
C
T E (*)
T E
T E (*)
T E
nstalacja natynkowa
mikrowyłącznik zwierany
mikrowyłączniki zwierane
aksymalne obciążenie styków A
lasa ochrony
akres temperatury pracy
C do
T
T
T
T
I (*)
I (*)
T
C
169,00
od 401011001 do 401011036
187,00
od 401019001 do 401019036
180,00
od 401018001 do 401018036
197,00
401012
126,00
401013
135,00
401014
131,00
401015
142,00
401016
168,00
401017
177,00
ac
C
I
T I
nstalacja podtynkowa
mikrowyłącznik zwierany
mikrowyłączniki zwierane
aksymalne obciążenie styków A
lasa ochrony
akres temperatury pracy
C do
T EF
EF (*)
IF (*)
Kod
od 401010001 do 401010036
ac
C
T IF
nstalacja natynkowa
F lub podtynkowa
mikrowyłączniki zwierane
aksymalne obciążenie styków A
ac
F
P
.
lasa ochrony
akres temperatury pracy
C do
C
AKCESORIA
O
budowa plastikowa, wpuszczana
lement do montażu podtynkowego
budowa metalowa do przyspawania
olumna aluminiowa wysoka
olumna aluminiowa podwójna
odstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej
budowa podtynkowa
Cylinder zamka
z kluczem indywidualnym od nr do nr
U
amek
144
,
i
jest dostarczany bez cylindra z kluczem.
Kod
720086
722400
720089
401034
401035
737630
720316
od 712052 do 712087
C
20,00
18,00
69,00
245,00
325,00
49,00
14,00
67,00
ANTYWŁAMANIOWY
M
XK H
antywłamaniowy
z dźwignią odblokowującą
XK L
antywłamaniowy
z dźwignią odblokowującą
AKCESORIA
O
Cylinder zamka
S
nstalacja natynkowa
mikrowyłączniki zwierane
aksymalne obciążenie styków
od
, A
dc od
U
D
A
K
DIN
z kluczem indywidualnym od nr do nr
Kod
A
ac
.
AKCESORIA
WYŁ CZNIK KLUCZYKOWY XK
C
401300
418,00
401301
445,00
-
Kod
od 712052 do 712087
C
Kod
C
67,00
WYŁ CZNIK PRZYCISKOWY
M
FAAC SWITCH
S
nstalacja podtynkowa lub na kolumnie
mikrowyłączniki zwierane
aksymalne obciążenie styków , A
dc
odświetlenie migające Siluro S
W
lasa ochrony
akres temperatury pracy
C do
C
401002
125,00
AKCESORIA
O
budowa plastikowa, wpuszczana
lement do montażu podtynkowego
budowa metalowa do przyspawania
olumna aluminiowa wysoka
olumna aluminiowa podwójna
odstawa fundamentowa do kolumny aluminiowej
Kod
720086
722400
720089
401034
401035
737630
C
20,00
18,00
69,00
245,00
325,00
49,00
145
Wyłączniki kodowane
NADAJNIK
T
C
SLH
868 MHz
O
Wyłącznik kodowany
WYŁ CZNIK KODOWANY
Kod
S
SLH
K
asilanie
redni cykl życia baterii
aktywacji dziennie
lasa ochrony
Wymiary (D x Sz x W) w mm
akres temperatury pracy
Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa rozpoznania kodu
- DOBÓR ODBIORNIKA
Według liczby niezbędnych kanałów lub , dobór odbiornika do jednostki o tym samym rodzaju C
co nadajnik do zainstalowania na odpowiednim złączu jednostki układu automatyki.
KOLUMNY DO
T -T - T E - T E - FAAC SWITCH - METAL DI IKEY - DI ICARD - FOTOSWITCH - PHOTOBEAM
S
olumna aluminiowa
olumna aluminiowa podwójna
odstawa fundamentowa kolumny do fotokomórki
chwyt mocowania czytnika kart
CA
146
C
404026
RP
SLH
bateria alkaliczna
lata
IP 54
72 x 31 x 117
C do
C
S
W
Kod
401034
401035
737630
428109
C
WA A
C
245,00
AKCESORIA
etektory indukcyjne
DETEKTORY
M
S
F DETEKTOR -KANAŁOWY
Kod
785529
F
785527
DETEKTOR -KANAŁOWY
F
F
C
o kontroli jednej pętli F
lub do kontroli dwóch pętli F
asilanie
dc
ac
aksymalne obciążenie styków
mA
Cztery poziomy czułości bez względu na indukcyjnoś pętli
Ciągłe uaktualnianie częstotliwości pracy
Styki N.O/N.C.
Styki impulsowe przy ko cu detekcji
Samokalibracja przy włączaniu
ętla awaryjna lub sygnalizacja zwarcia
nstalacja na listwie podłączeniowej
Wielofunkcyjna dioda sygnalizacyjna
akres temperatur pracy
C do
C
ZASILACZ DO AKCESORIÓW DODATKOWYCH
M
K
M
S
asilanie
ac
z
obór prądu
A
aksymalne obciążenie styków A
dc A
Wyjście
ac dla zamka elektromagnetycznego
Wyjście dla akcesoriów
mA
dc
akres temperatur pracy
C to
C
Sygnalizacja
zasilania
rzystosowany do podłączenia odbiorników radiowych FAAC
Kod
C
790904
OBUDOWA DO KARTY MINISER ICE
M
S
odel
lasa ochrony
Kod
720050
C
147
FOTOKOMÓRKI Z RE ULACJ K TA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilania
asięg nominalny
yp instalacji
Wymiary (DxWxSz)
oziomy kąt regulacji
ąt samoregulacji
Czas wykrywania przeszkody
obór prądu
lasa ochrony
Typ styków
aksymalna wydajnoś styku
akres temperatury pracy
/24V~
20 m
ontaż naścienny
41,5 x 130 x 42,5
24V
m
,
m
13ms
mA
mA
IP54
N.C.
60VA/24W
C
C
M
Kod
785102
C
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilania
asięg nominalny
yp instalacji
Wymiary (DxWxSz)
oziomy kąt regulacji
ąt samoregulacji
Czas wykrywania przeszkody
obór prądu
lasa ochrony
akres temperatury pracy
rzez S
S ową easy, dwa przewody
20 m
ontaż naścienny
41,5 x 130 x 42,5
bez polaryzacji
m
,
m
20ms
mA
mA
IP54
C
C
M
M
W
Kod
785103
C
205,00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
apięcie zasilania
apięcie zasilania
asięg nominalny
yp instalacji
Wymiary (DxWxSz)
oziomy kąt regulacji
ąt samoregulacji
Czas wykrywania przeszkody
obór prądu
lasa ochrony
akres temperatury pracy
12-24V~ /
12-24V~ /V
lub z akumulatora
c
20 m
ontaż naścienny
41,5 x 130 x 42,5
mA
brak w zestawie
m
,
m
40ms
mA z akumulatora lub mA
IP54
C
C
M
M
W
148
Kod
785104
C
)
AKCESORIA
rządzenie typu
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M
apięcie zasilania
asięg nominalny
yp instalacji
lasa ochrony
oziomy kąt regulacji
ąt samoregulacji
Wymiary (DxWxSz)
obór prądu
Typ styków
aksymalna wydajnoś styku
akres temperatury pracy
XP
- 24V~
30 m
naścienny na kolumnie
IP54
Automatyczny
m
,
m
55,4 x 21,5 x 78,4 mm
mA
mA
elay .C. . .
60 VA / 24 W
C
C
24V
M
Kod
785105
7851051
XP
INOX
24V
- 24V~
30 m
naścienny na kolumnie
IP54
Automatyczny
m
,
m
55,4 x 21,5 x 78,4 mm
mA
mA
elay .C. . .
60 VA / 24 W
C
C
C
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M
apięcie zasilania
asięg nominalny
yp instalacji
lasa ochrony
oziomy kąt regulacji
ąt samoregulacji
Wymiary (DxWxSz)
obór prądu
akres temperatury pracy
M
XP
B
XP B INOX
S ową easy, dwa przewody
bez polaryzacji
30 m
30 m
naścienny na kolumnie
naścienny na kolumnie
IP54
IP54
Automatyczny
Automatyczny
m
,
m
m
,
m
55,4 x 21,5 x 78,4 mm
55,4 x 21,5 x 78,4 mm
mA
mA
mA
mA
C
C
C
C
rzez S
Kod
785106
7851061
C
149
Listwy optyczne
rządzenie typu C
Certyfikowane w kategorii normy
LISTWY OPTYCZNE MSE
S
MSE
W
istwa S
W przeznaczona jest do bram przesuwnych, w których pełni funkcję
zabezpieczenia głównej krawędzi ruchomego skrzydła. W momencie najdelikatniejszego kontaktu czułego profilu gumowego z przeszkodą np. z przejeżdżającym samochodem lub przechodzącym człowiekiem listwa wysyła w ciągu milisekund sygnał do
zatrzymania i odwrócenia ruchu bramy.
asilane bateriami litowymi AA lata gwarancji .
ie wymaga dodatkowego zasilania.
rofil gumowy, wysokoś
mm
świetlenie
lasa ochrony
listwa bezpiecze stwa
akres temperatur pracy
C do
C
TX
RX
TX
RX
RX
TX
M
Kod
rofil gumowy , m do listwy optycznej
estaw optyczny do listwy optycznej
S
S
W
112000
W
112001
AKCESORIA DEDYKOWANE DO MSE
W
M
rawędź przeciwuderzeniowa , m do listwy optycznej
chwyt boczny do odbiornika listwy optycznej
S
olumna do fotokomórki
A
S
W SAF
odstawa kolumny do fotokomórki SAF
C
S
Kod
112002
W
W
C
112003
401039
A
737637
PRZYKŁADY INSTALACJI
R .A
K
R .C
K
ontaż naścienny
ontaż na kolumnie SAF
A
rządzenie optyczne
rama
Listwa optyczna
rama
Listwa optyczna
C
A
SAF
B
A
R .B
K
R .D
K
ontaż naścienny z profilem prowadzącym
rama
C
A
aścienny z regulowanym wspornikiem
D
Listwa optyczna
B
rama
Listwa optyczna
D
rządzenie optyczne wraz
z profilem prowadzącym
egulowany wspornik naścienny
U
o listwy optycznej
150
S
W stosowa
kod
i kod
.
istwy rezystancyjne
rządzenie typu C (EN 12453)
AKCESORIA
Certyfikowane w kategorii normy EN 12978
LISTWA REZYSTANCYJNA
S
Ł
rofil gumowy, wysokoś
mm
Aluminiowy profil
ąt wykrywania przeszkody
lasa ochrony
D
.
edna na rynku listwa rezystancyjna typu lug and lay
S
N
.
WYPOSA ENIE XS
L
XS
Z
XS
C
XS
P
XS
.
Kod
C
Kod
C
57,00
Kod
C
Kod
C
151
P
ozostałe
LISTWA BEZPIECZE STWA M
S
rofil gumowy, wysokoś
m
ikroprzełącznik ze sterowaniem napięciem kabla
niskonapięciowego
ikroprełącznik do wykrywania przeszkód
egulacja czułości
lasa ochrony
akres temperatur pracy
C do
C
LAMPY OSTRZE AWCZE
S
FAACLI HT
Z
lasa ochrony
akres temperatur pracy
C do
C
M
istwa bezpiecze stwa
długoś , m
736425
istwa bezpiecze stwa
długoś , m
736426
istwa bezpiecze stwa
długoś , m
736428
M
Kod
FAAC
FAAC LAMP
arta sterująca czasem świecenia
XL
FAAC LED
FAAC
410001
175,00
4070232
122,00
410024
FAAC LED 24 V
FAAC
175,00
410015
W
L LF
24V
C
410011
W
FAAC LAMP 230 V/60 W
12V
274,00
410013
W
A
C
410023
FAAC LED 230 V
230V
BILAMP
Kod
410014
W
W
tylko do napędów
410017
LAMPY SEMAFOROWE
S
ampa dwukolorowa
zielono czerwona
Z
230V
24V
152
M
Kod
LAMPA SEMAFOROWA
PODWÓJNA 230V
ad/sem2
A AS
W
AF
WA
WA
C A
ad sem led
-230V
A AS
W
AF
WA
WA
C A
ad sem led
-24V
C
504,00
P
AKCESORIA
Akcesoria i materiały eksploatacyjne
ZAMEK ELEKTROMA NETYCZNY
S
amek
ac do montażu pionowego do bram dwuskrzydłowych
lement zamka do montażu poziomego
do bram jednoskrzydłowych i przesuwnych
Cylinder wewnętrzny z kluczami
Cylinder zewnętrzny z kluczami
Kod
712650
C
712990
od 712651001
do 712651036
od 712652001
do 712652036
75,00
75,00
BLOKADA MECHANICZNA
S
Kod
401026
C
lokada mechaniczna do skrzydła bramy
Kod
722162
C
dbój pionowy
Kod
714017
714018
C
104,00
ODBOJE
S
55,00
OLEJ
S
FAAC
FAAC
lej hydrauliczny l
lej hydrauliczny l
55,00
1 000,00
153
ontrola dostępu
•
•
•
•
•
Str.
155
156
AT-4/868
AT-4
Cobra
lus
programowanie i karty 158
Access lus
ontrola dostępu
AT-4/868
W
A
WA
P
S
A
ST P
PIES C
W
A
A
ednostka kontroli dostępu pojazdów A
F została stworzona w celu identyfikowania pojazdów wyposażonych z samoprzylepne,
pasywne A umieszczane na przedniej szybie pojazdu. ozpoznanie następuje z maksymalnej odległości m.
S
S
TR
AT-4/868
Model
F
O
AT-4/868
E
C
A
A
Kod
ednostka odczytująca A
patrz str.
Kod
T
A
F
Kod
A
etektor F
etektor F
iegun do podłączenia jednostki odczytującej A
łyta
iniser ice do zasilania A
budowa mod.
do płyty miniser ice
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRANSPONDERA
ednostka odczytująca
Czytnik A
onstrukcja
ontaż
anel sterujący
Wymiary
Waga
akres temperatur pracy
obór prądu napięcie zasilające
lasa ochrony
nterfejs
aks. odległoś między czytnikiem a jednostką sterującą
do wykrywania do maks. m
pasywny F
Aluminiowa ze wspornikiem przegubowym
aścienny lub na wsporniku
plastikowy
mm
kg
C to
C
A przy
i , A przy
IP 65
S
or
S
m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRANSPONDERA
Model
A
F
M
.
m
M
samoprzylepne
W
mm Sz W
Uwaga: maks. zasięg odczytu można uzyska wyłączne po spełnieniu poniższych warunków
A
mocowany frontem, poziomo
A przyklejony do szyby o maksymalnej przejrzystości nieprzyciemnionej
ie można stosowa mieszanego układu kontroli dostępu pojazdów samochodów osobowych oraz ciężarówek autokarów.
dklejenie A u grozi jego uszkodzeniem
155
AT-4
A
P
S
A
A
S
C
W
W
TR
ST P
PIES C
WA
-
C
ednostkę sterującą A zaprojektowano w celu identyfikowania pojazdów wyposażonych w A i aktywne przy .
z, umożliwiających instalację na
szybie przedniej pojazdu z wykorzystaniem przyssawek. ożliwe jest podwójne identyfikowanie pojazdu i kierowcy za pomocą aktywnego transpondera
PROX-BOOSTER.
AT-4
Model
O
AT - 4
E
C
A
.
rzyssawka
Kod
ednostka odczytująca na .
z długodystansowe transpondery aktywne
patrz str.
H
DALEKIE O ZASI
U
Kod
DALEKIE O ZASI
U
Kod
SSAW A
.
H
etektor F
etektor F
AT 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ednostka odczytująca
rędkoś odczytu
Czytnik A
onstrukcja
ontaż
anel sterujący
Wymiary
Waga
akres temperatur pracy
apięcie zasilające
obór prądu
lasa ochrony
nterfejs
Sygnał identyfikujący
aks. odległoś między czytnikiem a jednostką sterującą
wykrywanie do m
STOP & GO
aktywny przy .
z
aluminiowa na wsporniku przegubowym
naścienny lub na słupku
plastikowy
mm
kg
C do
C
dc
A
dc , A
dc
IP 65
S
lub
S
m
SPECYFIKACJA TECHNICZNA TRANSPONDERA
Model
SSAW A
Z
156
O
m
Z
ateria litowa,
lat żywotności
kontrola pojazdów przy odpowiedniej odległości i prędkości.
M
jedna przyssawka
W
mm
mm
C
C
P
A AS
CA
A
S
owa jednostka sterująca C
A
S, wraz z nowym oprogramowaniem
ACC SS
S, umożliwia skonfigurowanie układu kontroli dostępu
dowolnego typu i wielkości, a ponadto może obsłuży ponad
czytników z połączeniem sieciowym A .
Wszystkie technologie służące obsłudze kontroli dostępu oraz czytniki są
kontrolowane przez jednostki C
A
S.
ojemnoś pamięci do .
użytkowników, zarządzanie
bramkami czasowymi tygodniowo, zarządzanie rocznym kalendarzem
uwzględniającym święta, w przypadku zarządzania online, za pomocą
oprogramowania ACC SS
S.
estaw jednostki kontrolnej zawiera oprogramowanie AS C
bezpłatny służący programowaniu parametrów roboczych jednostki
C
A
S.
Model
C
O
P
Kod
ostarczane z zasilaniem stabilizującym i obudową
Model
ateria
Kod
olt . Ah
onwerter
onwerter
SPECYFIKACJA TECHNICZNA COBRA PLUS
ieszych i pojazdów
kład kontroli dostępu
C
amię programu
abele pamię transakcyjna
orty szeregowe
asada działania
arządzanie czytnikami
arządzanie użytkownikiem niezależne
Archiwum odczytów niezależne
arządzanie czasem niezależne
arządzanie miejscami parkingowymi
ontrola jednej bramy
ontrola bramy podwójnej
arządzanie
Wejścia i wyjście
apięcie zasilające
bit
byte, z uaktualnieniem przez port szeregowy, wszystkie warianty funkcji
byte buforowana pamię A
port szeregowy port szeregowy pomocniczy S
S
port szeregowy S
szeregowy podsieci
W trybie niezależnym w przypadku konfigurowania z laptopa C, lub w sieci C
aks. czytniki z płytą
mienne od do ,
wstępne nastawy do ,
mienne od
,
kart do ,
kart wtępne nastawy do ,
z ,
uż.
amię
S
ash
port
lub , programowalne
Czytnik wejścia, przycisk wyjścia czytnik wejścia, czytnik wyjścia, możliwoś kontroli stanu bramy alarmem
Czytnik na bramie A czytnik na bramie
a obu, można zainstalowa przyciski wyjścia oraz kontrolę stanu bramy i alar
rzez połączenie z czytnikiem wyposażonym w wyświetlacz manipulator
i
wejś , alarm antywłamaniowy, wyjścia przekaźnika
do
ac
karta
PODSTAWOWE FUNKCJE OPRO RAMOWANIA BASIC LITE DOSTARCZANE O BEZPŁATNIE Z JEDNOSTK COBRA PLUS
roste i łatwe w instalacji, zaprojektowano z myślą o jednostkach Cobra lus pracujących w trybie niezależnym.
możliwia podstawową konfigurację jednostek Cobra lus w trybie niezależnym autoryzowane karty są zawsze odczytywane bez opóźnienia, zapewniając ochronę przed powtórnym przejściem, co z kolei pozwala na uaktywnienie wyjścia czytnika A, lub A i tzn. alarmu
dla kart nieautoryzowanych, procedury szybkiego ładowania karty tzn. od do
arządzanie wieloobszarowe oprogramowanie rejestruje nastawy jednostki Cobra dla poszczególnych obszarów
programowanie dostarczone jest bezpłatnie z jednostką Cobra lus. aawansowane zarządzanie, liczenie pojazdów, kontrola pętli,
kontrola statusu bramy wymaga oprogramowania Access lus.
157
A
WA
A
A
C
programowanie ACC SS
S nadaje się do zarządzania wszystkimi, wyprodukowanymi przez FAAC czytnikami kontroli dostępu
pieszych i pojazdów. programowanie zarządza wieloma archiwami informacji użytkownika, kryteriami identyfikacji personelu podlegającemu weryfikacji, trybami pracy służącymi kontroli jednostek
sterujących oraz czytników zamontowanych przy bramach oraz
dostępu do obszarów kontrolowanych. bsługuje do .
użytkowników i zawiera moduł ACC SS
S
, bezpłatny do monitorowania i wymiany archiwów oprogramowania ACC SS
S
zainstalowanego na innym komputerze C i sieci A .
AKCESORIA DO PC
Model
Kod
onwerter interfejsu
onwerter S
S
linie
pto
Analogowy modem kontroli dostępu
OPROGRAMOWANIE
Model
Kod
programowanie ACC SS
S
SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPROGRAMOWANIA
System operacyjny
ostęp
omunikacja
dentyfikacja
owiązania użytkownika
Sterowanie logistyką
ontrole czasowe
Warunki otwarcia
icrosoft Windows
S A
oufny, hasło
ort szeregowy S
A
transpordery, karty magnetyczne, kod
ieograniczony poziom dostępu
Strefy aktywne, ruchy, zabezpieczenie przed ponownym przejściem, liczba wejś
wiązek czasowych tydzie
oziom dostępu, bramki czasowe, kody
, czasowe wyłączenie
waga urządzenie umożliwia programowanie jednostki sterującej z C bez portu S
online. ie funkcjonuje w przypadku podłączenia do S
.
A S
AS W
. konwerter S
pto
nie zapewnia stałej łączności
A
arty magnetyczne i zbliżeniowe są dostępne w S A A
in S A A
S karta kredytowa
. mm . arty zbliżeniowe są
również dostępne w dogodnym formacie brelokowym.
W przypadku wszystkich kart, minimalna wielkoś zamówienia wynosi co najmniej sztuk, z wyjątkiem kart spersonalizowanych patrz
przypis .
Model
K
Kod
magnetyczna FAAC, z numerem i zakodowana
Spersonalizowana
magnetyczna według potrzeb klienta
iała
zbliżeniowa bez paska magnetycznego
iała
zbliżeniowa z numerem, bez paska magnetycznego
K
zbliżeniowa FAAC z numerem, bez paska magnetycznego
Spersonalizowana
zbliżeniowa według potrzeb klienta
iała
zbliżeniowa z numerem, z neutralnym paskiem magnetycznym
iała
zbliżeniowa z numerem i kodowanym paskiem magnetycznym
K
T
zbliżeniowa z paskiem magnetycznym, spersonalizowana według potrzeb klienta
w formie klucza
wagi: (**): Aby uzyskać karty spersonalizowane należy się skontaktować się z biurem sprzedaży FAAC Sp z o o
sztuk
158
ależy uzgodnić minimalną liczbę
CCESSP
Model
O
Accessplus
onwerter interfejsu
onwerter S
pto
programowanie
Akcesoria do C
Akcesoria do C
S
linie
Wszystkie wersje zarządzają do ,
użytkowników i zawierają moduł Access lus
bezpłatny do monitorowania oraz
wymiany archiwów Access lus zainstalowanego na innym C w
sieci A .
programowanie Access lus
jest w stanie komunikowa się z
maksymalnie stacjami roboczymi C połączonymi w jedną sie .
Kod
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Model
System operacyjny
ostęp
omunikacja
dentyfikacja
owiązania użytkownika
Sterowanie logistyką
ontrole czasowe
Warunki otwarcia
A
icrosoft Windows
S A
Chronione hasłem
ort szeregowy
arty transpondera, magnetyczne, kod
ieograniczony poziom dostępu
Strefy otwarte, ruchy, zabezpieczenie przed ponownym przejściem, wejście ilościowe
bramek dziennych
oziom dostępu, bramki czasowe, kody
, wyłączenie czasowe
U
rządzenie umożliwia zaprogramowanie jednostki sterującej za
pomocą portów szeregowych C
onwerter S
nie umożliwia stałego połączenia online.
ie współpracuje w przypadku podłączenia do
S .
159
A
programowanie sterujące Access lus umożliwia zarządzanie
terminalami lub jednostkami centralnymi podłączonymi do koncentratora danych komputera. programowanie zarządza szeregiem
archiwów związanych z rejestracją danych, kryteriami identyfikacji
osób podlegających weryfikacji, trybami funkcjonalności oraz jednostkami sterującymi, czytnikami zainstalowanymi w przejściach i
punktami dostępu w obszarach kontrolowanych.
S
programowanie zarządzające
Słupek
• J275 HA V2
• J275 SA
• J275 F
• J 355 M30-P1 HA
• J 355 M30-P1 F
• J200 HA
• J200 SA
• J200 F
Str.
164
166
168
170
172
174
176
178
Słupki drogowe
W
Słupki drogowe FAAC linia
ozwiązania FAAC to elegancka i funkcjonalna alternatywa dla słupków stałych, bram, szlabanów, ła cuchów i tym podobnych.
Słupek wyznacza strefy ruchu pieszego w godzinach szczytu lub na stałe, umożliwia wjazd i lub wyjazd z określonych terenów
wyłącznie uprawnionym pojazdom właścicieli firm, mieszka ców, gości hotelowych, klientów garażu, taksówkarzy, właścicieli
miejsc parkingowych , wyznacza miejsca parkingowe, place lub chodniki oraz zabezpiecza tereny wrażliwe, na przykład ambasady,
placówki wojskowe, zabytki itp.
Linie
L
L
Zastosowanie
J
J
W
C
S
CA
,
W ,
S
Typ
Cel
HA Automatyczne
ontrola wjazdu pojazdów na
posesje
(SA)
ółautomatyczne
ontrola wjazdu na obszary
okazjonalnie otwarte dla ruchu
lub trudne do okablowania
(F) Stałe
zupełnienie instalacji ze
słupkami automatycznymi na
drogach wjazdowych
HA Automatyczne
ontrola wjazdu pojazdów
na tereny komercyjne i
przemysłowe oraz miejskie
(SA)
ółautomatyczne
ontrola wjazdu pojazdów
na starówki, obszary trudne
do okablowania lub czasowo
otwarte dla ruchu
(F) Stałe
zupełnienie instalacji ze
słupkami automatycznymi na
drogach wjazdowych
HA Automatyczne
L
J
M -P
S
S C
C
F
(F) Stałe
C
o wyznaczania, ochrony
i kontrolowania wjazdu
pojazdów na tereny wrażliwe
ambasady, placówki
wojskowe, itp. oraz tereny
wymagające szczególnej
ochrony
o ochrony terenów
wrażliwych wraz z instalacjami
stałymi lub innymi modelami
automatycznymi
161
S
ozwiązania FAAC do kontrolowania przejazdu pojazdów przez obszary
przydomowe, przemysłowe i miejskie, a także w celu zapewnienia
bezpiecze stwa w strefach brzegowych.
J275 HA V2
Chowany słupek
automatyczny
Automatyczny chowający się słupek
A polecany wszędzie
tam, gdzie przewiduje się duża liczbę przejazdów dziennie. ożna nim
sterowa w trybie ręcznym operator lub automatycznym centrala
sterująca .
. warancja niezawodności w warunkach wysokiej intensywności
pracy
. Szybka i cicha praca
. rodukt kompletny dostarcza się go jako wyposażony w główne
akcesoria
. adzwyczajna troska o dobór materiałów
. rosta konserwacja jednoosobowa
. oskonała zamiennoś ze słupkami pierwszej generacji
. Funkcja łagodnego zatrzymania gwarantująca delikatne zatrzyma
nie na pozycji kra cowej
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
Model
apęd
Wysokoś cylindra
rednica cylindra
J
HA H
hydrauliczny
mm
mm
Stal S
gruboś mm
faac j
ateriał cylindra
owłoka cylindra
órna częś cylindra głowica
Czas podnoszenia
Czas opuszczania standard
Czas opuszczania szybki
Czas opuszczania awaryjnego
Wykrywanie przeszkody przy
podnoszeniu
echanizm odblokowujący
asilanie
obór mocy
lasa ochrony
Częstotliwoś użytkowania
Wysokoś paska odblaskowego
olor paska odblaskowego
dpornoś na uderzenie
dpornoś na wyłamanie
Waga całkowita
Waga kieszeni montażowej
Waga słupka
akres temperatur pracy
akres temperatur pracy z grzałką
Wymiar kieszeni montażowej
Wymiary wykopu
rzewód podłączeniowy
aks. długoś przewodu
* Z mikrowyłącznikiem
162
ha h
faac j
J
td height cylinder from ground
ha h
HA H
INOX
hydrauliczny
mm
mm
AS
satynowe
wyko czenie
gruboś mm
faac j
td cylinder diameter
faac j
ha h
faac j
faac j
ha h
ha h
ha h
ino td height cylinder from ground
ha h
Satyna
A
td rise time
Aluminium
s
, s
do wyboru
, s
faac j
td descent time
faac j
A
td emergency descent time
faac j
ha h
ha h
ha h
ino td rise time
ino td descent time
ino td emergency descent time
ha h
faac j
faac j
ha h
faac j
faac j
ha h
ha h
ha h
faac j
faac j
td impact resistance
faac j
faac j
faac j
faac j
ha h
kg
kg
kg
td o erall weight
ha h
td pit weight
td bollard weight
faac j
faac j
ha h
ha h
ha h
ha h
ha h
ha h
ha h
faac j
ha h
ino td bollard weight
ino td pit weight
Satyna
A
Aluminium
s
, s
do wyboru
, s
faac j
faac j
A
td emergency descent time
faac j
ha h
ha h
ha h
ino td rise time
ino td descent time
ino td emergency descent time
A
A
ha h
faac j
faac j
faac j
kg
kg
kg
ha h
ha h
ha h
ha h
z
ino td power supply
W
td ma power
ha h
faac j
faac j
td re ecting strip height
faac j
td impact resistance
faac j
faac j
ha h
td o erall weight
faac j
faac j
ha h
td bollard weight
ha h
td pit weight
W
ino td ma power
ha h
ino td hydraulic unit ip
raca intensywna
mm
omara cz
td break in resistance
faac j
ha h
td hydraulic unit ip
raca intensywna
mm
omara cz
faac j
ha h
ino td cylinder diameter
ino td type cylinder material
td descent time
ino td hydraulic unit ip
faac j
ino td o erall weight
ha h
z
ino td impact resistance
ha h
faac j
ino td height cylinder from ground
ha h
td rise time
td power supply
faac j
ino td re ecting strip height
faac j
kg
kg
kg
ha h
ha h
ha h
ino td re ecting strip height
ino td impact resistance
ino td break in resistance
faac j
ha h
ino td o erall weight
faac j
faac j
ha h
ha h
ino td pit weight
ino td bollard weight
kg
kg
kg
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Standard
kable
Standard
kable
Standard
kable
Standard
kable
przewodzące, min. przekrój przewodzące, min. przekrój przewodzące, min. przekrój przewodzące, min. przekrój
, mm brak w zestawie
, mm brak w zestawie
, mm brak w zestawie
, mm brak w zestawie
m
m
m
m
faac j
faac j
faac j
faac j
ha h
td e ca ation dimensions
ha h
ha h
ha h
td ambient temperature
td ambient temperature heater
C
C
ha h
ino td break in resistance
faac j
ha h
faac j
A
faac j
raca intensywna
mm
omara cz
td re ecting strip height
ha h
faac j
W
ino td ma power
td hydraulic unit ip
td break in resistance
faac j
ha h
faac j
td cylinder diameter
poddana kataforezie i
malowana proszkowo farbą
poliestrową A
szary metalik
A
Aluminium
s
, s
A do wyboru
, s
z
faac j
HA H
INOX
hydrauliczny
mm
mm
AS
satynowe
wyko czenie
gruboś mm
A
ino td power supply
W
td ma power
raca intensywna
mm
omara cz
faac j
ha h
J
td height cylinder from ground
ha h
A
z
td power supply
faac j
ha h
faac j
A
A
ha h
faac j
ino td cylinder diameter
A
faac j
HA H
hydrauliczny
mm
mm
Stal S
gruboś mm
ino td type cylinder material
poddana kataforezie i
malowana proszkowo farbą
poliestrową A
szary
metalik
A
Aluminium
s
, s
A do wyboru
, s
faac j
ha h
faac j
J
faac j
ha h
ino td ambient temperature
faac j
faac j
td dimensions underground structure
faac j
faac j
ha h
ino td e ca ation dimensions
ha h
ino td dimensions underground structure
faac j
faac j
ha h
td e ca ation dimensions
ha h
ha h
ha h
td ambient temperature
faac j
td ambient temperature heater
faac j
td dimensions underground structure
faac j
faac j
ha h
ha h
ha h
ha h
ino td ambient temperature
ino td ambient temperature heater
ino td dimensions underground structure
ino td e ca ation dimensions
f
TERE
I MIEJSKIE
ERC
E PR E
S
E
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
W
W
mm
mm
Kod
W
Modele
J
HA
J
HA
Stal malowana
W
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Modele
J
HA
J
HA
W
S
cylinder ze stali nierdzewnej o gr. mm poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo, szary metalik A
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
dźwiękowa sygnalizacja ruchu słupka
awaryjne opuszczenie na wypadek zaniku zasilania można obejś
klucz odblokowujący do awaryjnego, ręcznego opuszczenia
L
W
mm
mm
Stal nierdzewna A S
Kod
satyna
W
cylinder ze stali nierdzewnej o gr. mm wyko czony satyną
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
dźwiękowa sygnalizacja ruchu słupka
awaryjne opuszczenie na wypadek zaniku zasilania można obejś
klucz odblokowujący do awaryjnego, ręcznego opuszczenia
CENTRALE STERUJ CE
C
JE
Steruje maks. słupkami typu
A
K
AKCESORIA MONTA OWE
K
JP
E
JP
H
K
K
(*) oba elementy są niezbędne dla
wersji 800 mm 11 100 11 101.
OPCJONALNE AKCESORIA
JH
K
P
JC
K
163
J275 SA
Chowany słupek
półautomatyczny
Słupek ten rozwiązuje wszystkie problemy związane z kontrolą
przejazdu i lub parkowania bez konieczności stosowania zasilania
elektrycznego szczególnie przydatny na starówkach i na terenach
trudnych do okablowania . zięki napędowi gazowemu, podnoszenie
następuje automatycznie po zwolnieniu blokady mechanicznej przy
pomocy klucza. puszczenie następuje poprzez naciśnięcie stopą na
koronę słupka.
. ie wymaga zasilania i okablowania.
. rosta i bezpieczna obsługa dzięki dedykowanemu kluczowi
odblokowującemu.
. rodukt kompletny dostarcza się go jako wyposażony w główne
akcesoria.
. lokada zapobiegająca przypadkowemu opuszczeniu utrzymuje
słupek w pozycji podniesionej .
. ardzo prosta konserwacja.
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
Model
apęd
Wysokoś cylindra
rednica cylindra
ateriał cylindra
owłoka cylindra
órna częś cylindra głowica
echanizm odblokowujący
Wysokoś paska odblaskowego
olor paska odblaskowego
dpornoś na uderzenie
dpornoś na wyłamanie
Waga całkowita
Waga kieszeni montażowej
Waga słupka
Wymiar kieszeni montażowej
Wymiary wykopu
164
J
SA H
Siłownik gazowy
mm
mm
Stal S
gr. mm
poddana kataforezie i malowana
proszkowo farbą poliestrową A
szary metalik
Aluminium A
kluczem w zestawie
mm
omara cz
faac j
sa h
faac j
td height cylinder from ground
sa h
faac j
faac j
sa h
sa h
sa h
faac j
sa h
td e ca ation dimensions
sa h
ino td height cylinder from ground
sa h
Aluminium A
kluczem w zestawie
mm
omara cz
faac j
faac j
faac j
sa h
td o erall weight
sa h
sa h
td pit weight
td bollard weight
ino td cylinder diameter
ino td type cylinder material
td impact resistance
faac j
td dimensions underground structure
faac j
td re ecting strip height
faac j
sa h
sa h
faac j
td break in resistance
faac j
faac j
faac j
td cylinder diameter
faac j
J
SA H
INOX
Siłownik gazowy
mm
mm
AS
Satyna gr. mm
Satyna
kg
kg
kg
sa h
sa h
sa h
ino td re ecting strip height
ino td impact resistance
ino td break in resistance
faac j
sa h
ino td o erall weight
faac j
faac j
mm
mm
faac j
faac j
sa h
ino td e ca ation dimensions
sa h
ino td dimensions underground structure
sa h
sa h
ino td pit weight
ino td bollard weight
kg
kg
kg
mm
mm
TERE
I MIEJSKIE
ERC
E PR E
S
E
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
W
Stal malowana
mm
cylinder ze stali nierdzewnej o gr. mm poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo, szary metalik A
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
blokada mechaniczna w pozycji podniesionej ze specjalnym kluczem odblokowującym
klucz odblokowujący szt.
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Modele
J
SA
W
Kod
W
mm
L
W
Stal nierdzewna A S
Kod
S
W
W
W
Modele
J
SA
satyna
cylinder ze stali nierdzewnej o gr. mm wyka czanej satyną
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
blokada mechaniczna w pozycji podniesionej ze specjalnym kluczem odblokowującym
klucz odblokowujący szt.
(*) Zasilacza (24 dc) i przewodu (2 1,5 mm) do diody sygnalizacyjnej brak w zestawie.
AKCESORIA MONTA OWE
K
JP
K
OPCJONALNE AKCESORIA
P
K
JC
Z
K
165
J275 F
Słupek przemysłowy
stały
Słupek stały FAAC
nie wymaga skomplikowanych czynności
instalacyjnych ani okablowania elektrycznego. Co się z tym wiąże,
świetnie nadaje się do instalacji stałych wymagających wyznacze
nia ciągów pieszych lub instalacji mieszanych z innymi słupkami
automatycznymi lub półautomatycznymi.
.
.
.
ie wymaga zasilania i okablowania
rosta instalacja i ograniczone prace ziemne
warancja spójności estetycznej w wielu instalacjach ze słupka
mi automatycznymi.
. ożliwoś demontażu słupka w celu czasowego otwarcia prze
strzeni dla ruchu
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
J
Wysokoś cylindra
rednica cylindra
ateriał cylindra
owłoka cylindra
ateriał cylindra w wersji ze stali nierdzewnej
órna częś cylindra głowica
Standardowy pasek odblaskowy
dpornoś na uderzenie
Waga całkowita
ama montażowa
166
FH
mm
J
FH
mm
mm
S
stal mm grubości
poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową
A
szary metalik
Satynowe wyko czenie A S
mm grubości
Aluminium A
Wysokoś
mm
stal malowana
wersja ze stali nierdzewnej
kg słupek
kg słupek
mm
TERE
I MIEJSKIE
ERC
E PR E
S
E
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
W
W
mm
mm
Kod
W
Modele
J
F
J
F
Stal malowana
W
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo na kolor szary metalik A
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
Modele
J
F
J
F
W
L
W
mm
mm
Stal nierdzewna A S
S
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Kod
satyna
W
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, wyko czenie satynowe
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
(*) asilacz ( 4 Vdc) i przewód ( 1,5 mm) do diody sygnalizacyjnej nie znajduje się w zestawie
AKCESORIA MONTA OWE
JPF
K
OPCJONALNE AKCESORIA
P
JC
K
167
J 355 M30-P1 HA
Słupek antyterrorystyczny
automatyczny
Słupek FAAC
A
posiada certyfikat uprawniający
do jego używania w instalacjach zabezpieczających strefy
wymagające szczególnego bezpiecze stwa zaprojektowano
go w szczególności z myślą o ochronie terenów wrażliwych
takich, jak lotniska, ambasady, konsulaty, banki, przystanie, itp.
Słupek FAAC
A
został przetestowany zgodnie
z normami ameryka skimi AS
F
Standardowa
etoda adania rób derzeniowych arier rzegowych ,
w związku z czym uzyskał certyfikat potwierdzający
najwyższy wskaźnik penetracji.
lasa
wskazuje, że słupek FAAC
jest w stanie zatrzyma
samochód ciężarowy o wadze
kg jadący z prędkością km h na odcinku
metra
.
Słupek jest również dostępny w wersji F Szybka raca Awaryjna gwarantującej
bardzo wysoką prędkoś podnoszenia , s zwiększającą poziom bezpiecze stwa.
. estowany w oparciu o normy ameryka skie AS
F
. rodukt kompletny dostarcza się go jako wyposażony w główne akcesoria
. warantowana wytrzymałoś na wysokie obciążenia
. lokada zapobiegająca przypadkowemu opuszczeniu
utrzymuje słupek w pozycji podniesionej
. adzwyczajna dbałoś o dobór materiałów
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
M
apęd
Wysokoś cylindra
rednica cylindra
ateriał cylindra
owłoka cylindra
órna częś cylindra głowica
Czas podnoszenia
Czas opuszczania szybki
Czas podnoszenia awaryjnego
Czas opuszczania
echanizm odblokowujący
asilanie
obór mocy
lasa ochrony
astosowanie
Wysokoś paska odblaskowego
olor paska odblaskowego
dpornoś na uderzenie
dpornoś na wyłamanie
Waga całkowita
Waga kieszeni montażowej
Waga słupka
akres temperatur pracy
akres temperatur pracy z grzałką
Wymiar kieszeni montażowej
Wymiary wykopu
rzewód podłączeniowy
aks. długoś przewodu
lasa obciążenia
168
J
HA M -P
J
HA M -P INOX
J
HA M -P EFO
J
HA M -P EFO
INOX
hydrauliczny
,
mm
mm
Stal S
mm grubości
poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą
Satynowe wyko czenie A S
poliestrową A
szary metalik
Aluminium A
s
A
F
, s
s
opcja
z
W
faac j
ha m
p td height cylinder from ground
faac j
ha m
p td cylinder diameter
faac j
faac j
ha m
p td emergency
ha m
p td rise time
uick rise time
faac j
faac j
faac j
ha m
ha m
ha m
p efo td emergency
uick rise time
p td descent time
p td power supply
faac j
ha m
p td ma power
faac j
ha m
p td hydraulic unit ip
strefy wymagające szczególnego poziomu bezpiecze stwa
mm
iały
faac j
faac j
faac j
ha m
ha m
ha m
p td impact resistance
p td break in resistance
faac j
faac j
faac j
ha m
ha m
ha m
kg
kg
kg
p td o erall weight
p td pit weight
p td bollard weight
C
C
mm
mm
kable przewodzące min. przekrój , mm brak w zestawie
m
C
t
faac j
faac j
faac j
faac j
Standard
p td re ecting strip height
ha m
ha m
ha m
ha m
C
C
p td ambient temperature
p td ambient temperature heater
p td dimensions underground structure
p td e ca ation dimensions
faac j
faac j
ha m
p td load class
ha m
p td ma connection cable lenght
STREFY SZCZEGÓLNEJ OCHRONY
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
W
mm
Stal malowana
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo na kolor szary metalik A
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej w przypadku awarii zasilania
obwód awaryjny do szybkiego podnoszenia tylko wersja F
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Modele
J
HA M
J
HA M
W
Kod
W
-P
-P EFO
S
W
W
-P
-P EFO
W
Modele
J
HA M
J
HA M
L
W
mm
Stal nierdzewna A S
Kod
satyna
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej kataforezie, z wyko czeniem satynowym
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej w przypadku awarii zasilania
obwód awaryjny do szybkiego podnoszenia tylko wersja F
CENTRALE STERUJ CE
C
JE
do słupka automatycznego
K
AKCESORIA MONTA OWE
K
J
K
J
J
HA
K
K
169
J355 M30-P1 F
Słupek antyterrorystyczny
stały
Słupek FAAC
F
pomyślnie przeszedł próby
symulacyjne AS
F
. Słupek FAAC
nadaje się
do stałej ochrony terenów wrażliwych, samodzielnie lub w
instalacjach mieszanych z modelami automatycznymi A .
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
Model
Wysokoś cylindra od podłoża
rednica cylindra
ateriał cylindra
owłoka cylindra
órna częś cylindra głowica
Wysokoś paska odblaskowego
olor paska odblaskowego
dpornoś na wyłamanie
Waga całkowita
Wymiary wykopu
170
J
F M -P
J
F M -P INOX
mm
mm
kołnierz S
gruboś
mm
poddana kataforezie i malowana
Stal nierdzewna A S
z
proszkowo farbą poliestrową A
wyko czeniem satynowym
szary metalik
Aluminium A
mm
iały
kg
mm
SICUREZZA PERIMETRALE
STREFY SZCZEGÓLNEJCERTIFICATA
OCHRONY
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
J
W
mm
Kod
malowany proszkowo, szary metalik
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo na kolor szary metalik A
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
podziemna konstrukcja modułowa
S
W
W
F M -P
W
Modele
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Modele
J
W
F M -P
W
L
W
mm
Kod
Stal nierdzewna A S
z wyko czeniem satynowym
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej poddanej kataforezie, z wyko czeniem satynowym
oświetlenie
pokrywy z centralną diodą
podziemna konstrukcja modułowa
(*) asilacz ( 4 Vdc) i przewód ( 1,5 mm) do diody sygnalizacyjnej nie znajduje się w zestawie
AKCESORIA MONTA OWE
P
J
F
Kod
171
J200 HA
Chowany słupek przydomowy
automatyczny
Automatyczny, chowany słupek FAAC
A jest szczególnie
przydatny do kontrolowania ruchu pojazdów na terenach
mieszkalnych, gdzie wymaga się inteligentnej kontroli i estetyki.
ożna nim sterowa za pomocą polece wykonywanych
przez uprawniony personel lub w trybie ręcznym operator lub
automatycznym centrala sterująca .
. Szybka i cicha praca.
. rodukt konfigurowalny, można go zestawia z wybranymi,
dedykowanymi akcesoriami.
. atwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze.
. rosta konserwacja może by przeprowadzona przez jedną osobę.
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
apęd
Wysokoś cylindra
rednica cylindra
ateriał cylindra, wersja standardowa
owłoka cylindra
ateriał cylindra, wersja ze stali nierdzewnej
órna częś cylindra głowica
Czas podnoszenia
Czas opuszczania
ompa hydrauliczna
obór mocy
lasa ochrony
astosowanie
Wysokoś paska odblaskowego
puszczanie ręczne
Waga całkowita
akres temperatur pracy
akres temperatur pracy z grzałką
Wymiary całkowite
rzewód podłączeniowy
ługoś maks.
172
hydrauliczny
mm
mm
stal Fe
gruboś mm
poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową
A
szary metalik
AS
z wyko czeniem satynowym gruboś mm
Aluminium A
ok. sec
ok. sec
asilanie
z
W
przydomowe
Wysokoś
mm
odblokowanie mechaniczne z obwodem hydraulicznym
kg
C
C
C
C
mm
Standard
, min. przekrój , mm brak w zestawie
m
PR
E
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
W
Stal malowana
mm
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo na kolor szary metalik A
blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej w przypadku awarii zasilania ze specjalnym kluczem odblokowującym
podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy nie wymaga kieszeni montażowej
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Modele
J
W
Kod
W
L
W
Kod
Stal nierdzewna A S
z wyko czeniem satynowym
mm
HA
S
W
W
W
Modele
J
HA
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, wyko czenie satynowe
blokada hydrauliczna pozycji podniesionej w przypadku awarii zasilania ze specjalnym kluczem odblokowującym
podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy nie wymaga kieszeni montażowej
CENTRALE STERUJ CE
C
JE
do słupka automatycznego
K
OPCJONALNE AKCESORIA
G
K
J
HA
O
J
K
S
HA
O
J
K
HA
J
LED
HA
K
173
J200 SA
Chowany słupek przydomowy
półautomatyczny
Słupek ten rozwiązuje problemy związane z kontrolą przejazdu i
lub parkowania nie wymagając zasilania szczególnie przydatny
w centrach miast i na terenach trudnych do okablowania .
Siłownik gazowy umożliwia jego automatyczne podniesienie po
odblokowaniu za pomocą klucza. puszczenie następuje poprzez
naciśnięcie pokrywy słupka.
.
.
.
.
.
.
ie wymaga zasilania i okablowania.
rosta i bezpieczna obsługa dzięki specjalnemu kluczowi
odblokowującemu.
rodukt konfigurowalny, można zestawia z wybranymi,
dedykowanymi akcesoriami.
atwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze.
lokada położenia niskiego pozycja otwarta zabezpieczająca
przed przypadkowym podniesieniem.
rosta konserwacja może by przeprowadzona przez jedną
osobę.
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
Model
apęd
Wysokoś cylindra od podłoża
rednica cylindra
J SA H
Siłownik gazowy
mm
mm
Stal
Stal S
owłoka cylindra
poddana kataforezie i malowana prosz
kowo farbą poliestrową, szary metalik
A
Wyko czenie satynowe
Aluminium A
zwalniany kluczem w zestawie
mm
omara czowy
kg
mm
mm
Aluminium A
zwalniany kluczem w zestawie
mm
omara czowy
kg
mm
mm
174
W
mm
SA H
INOX
Siłownik gazowy
mm
mm
z wyko czeniem satynowym
gruboś mm
ateriał cylindra
órna częś cylindra głowica
echanizm odblokowujący
Wysokoś paska odblaskowego
olor paska odblaskowego
Waga całkowita
Wymiary konstrukcji podziemnej Sz
Wymiary wykopu Sz
W
egulacja siły
gruboś
J
PR
E
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
mm
W
Stal malowana
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo na kolor szary metalik A
podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy nie wymaga kieszeni montażowej
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Modele
J
W
Kod
W
SA
L
W
mm
S
W
W
W
Modele
J
SA
Kod
Stal nierdzewna A S
z wyko czeniem satynowym
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, wyko czenie satynowe
blokada hydrauliczna w pozycji podniesionej w przypadku awarii zasilania ze specjalnym kluczem odblokowującym
podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy nie wymaga kieszeni montażowej
OPCJONALNE AKCESORIA
O
J
K
LED
HA
Z
K
175
J200 F
Słupek przydomowy
stały
Słupek stały FAAC
nie wymaga skomplikowanych prac
instalacyjnych ani okablowania elektrycznego.
adaje się do instalacji stałych wyznaczających ciągi piesze na
terenach mieszkalnych, składających się również z innych typów
słupków automatycznych lub półautomatycznych.
.
.
.
ie wymaga zasilania ani okablowania.
rosta instalacja i ograniczone prace ziemne.
bałoś o estetykę nie wyróżnia się w instalacjach mieszanych
składających się z innych automatycznych słupków drogowych
. atwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze
WYMIARY I WŁA CIWO CI TECHNICZNE
Wysokoś cylindra
mm
rednica cylindra
mm
ateriał cylindra, w wersji standardowej
Stal S
owłoka cylindra
poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową
A
szary metalik
ateriał cylindra, wersja ze stali nierdzewnej
AS
órna częś cylindra głowica
Aluminium A
Wysokoś paska odblaskowego
Waga całkowita
176
Wysokoś
kg
gruboś
mm
z wyko czeniem satynowym gruboś
mm
mm
PR
E
WERSJE STANDARDOWE ZE STALI MALOWANEJ
mm
W
Stal malowana
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, poddanej kataforezie i malowanej
malowany proszkowo na kolor szary metalik A
podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy nie wymaga kieszeni montażowej
WERSJE SPECJALNE ZE STALI NIERDZEWNEJ Z WYKO CZENIEM SATYNOWYM AISI
Modele
J
W
Kod
W
mm
F
S
W
W
W
Modele
J
F
L
W
Stal nierdzewna A S
z wyko czeniem satynowym
Kod
cylinder ze stali nierdzewnej, gr. mm, wyko czenie satynowe
podstawa montażowa zabezpieczona w procesie kataforezy nie wymaga kieszeni montażowej
OPCJONALNE AKCESORIA
O
J
LED
HA
K
177
Drzwi przesuwne
Model
P
Waga
D
A
COMPACT
K
A
AIR
K
A
AIR T
K
S
rzwi skrzydłowe
M
Model
950N
.
D
K
iezawodnoś produktów zagwarantowana dzięki dbałości o dobór materiałów i próbom wykonywanych na
wyprodukowanej partii.
MADE IN ITALY
K
Drzwi automatyczne
A100 COMPACT
Automatyka do drzwi przesuwnych
ze skrzydłem pojedynczym lub podwójnym
ompaktowe wymiary umożliwiają dostosowanie FAAC A
C
AC
do pracy w dowolnych aranżacjach architektonicznych, nawet przy
ograniczonej ilości miejsca. zięki maksymalnej możliwej szerokiej gamie
zastosowa , produkty serii A
C
AC można instalowa w drzwiach
przesuwnych ze skrzydłami pojedynczymi o wadze
kg lub podwójnymi o
wadze maksymalnej kg każde.
Zgodny z
EN16005
Model
A
A
C
C
S
AC
AC
pojedyncze
podwójne
SPECYFIKACJA TECHNICZNA A
N
obór mocy
Częstotliwoś użytkowania
Silnik elektryczny
asilanie akcesoriów
rzesuw
egulacja prędkości otwarcia
egulacja prędkości zamknięcia
egulacja częściowego otwarcia
Automatyczne zamykanie
Automatyczne zamykanie tryb nocny
abezpieczenie przeciwzgnieceniowe
onitorowanie czujnika zabezpieczającego
akres temperatur pracy
lasa ochrony
180
P
M
.
.
.
S
K
nie
nie
C
COMPACT
–
H
W
asilanie silnika przy
C z enkoderem
C maks. A
a pomocą pasa zębatego
cm s skrzydło
cm s skrzydła
cm s skrzydło
cm s skrzydła
pełnego otwarcia
s
s
W standardzie
W standardzie można wyłączy
C
C
tylko do użytku wewnętrznego
Centrala sterująca
A
•
•
•
•
•
•
A
C
AC
ikroprocesorową jednostkę
sterującą
z wbudowaną
blokadą silnika, zasilaniem
awaryjnym i możliwością
podłączenia fotokomórek
asilacz impulsowy
dejmowalne zaciski
rogramowanie za pomocą
klawiatury S
rogramowanie funkcji
podstawowych za pomocą
bezprzewodowego zdalnego
sterowania S i klawiatury
S
tryb automa
tyczny, nocny, jednostronny,
częściowy, ręczny
egulacja automatyczna
– efiniowanie pozycji otwar
tej i zamkniętej
– omiar masy skrzydła i
oporów
AW
A AS
–
•
•
•
•
•
•
obór optymalnej pręd
kości, przyspieszenia i
zwolnienia
– onitorowanie czujnika
zgodnie z
– abezpieczenie prze
ciwzgnieceniowe zgodnie z
normą
– ożliwoś regulowania
prędkości oraz bezpośred
niego programowania bez
pomocy oprogramowania
zewnętrznego
Funkcja S
konfigurowalny styk wyjścia
konfigurowalne styki
wejścia
Funkcja blokady
Funkcja gongu
Funkcja oświetlenia zewnętrz
nego
C
S
• Funkcja natychmiastowego
zamknięcia
• Wyświetlacz C pokazujący
statusy i diagnostykę awarii
• przyciski do podstawowego
programowania
– prędkości otwarcia i
zamknięcia
– czasu przestoju
– przestoju nocnego
– blokady silnika
– baterii
– przyspieszania i zwalniania
– siły otwarcia i zamknięcia
– przerywnik trybu nocnego
• ort S do uaktualnienia
oprogramowania
Wspornik
• Wykonany z aluminium,
otwory do regulacji wysokości
i szerokości
• Wymiary W S
mm
• Szyna jezdna wmontowana
w profil
okrywa
• Aluminium naturalne lub ano
dowane,
mm lub
mm z
profilem
• rządzenia zabezpieczające
do łatwego montażu z częścią
czołową zapobiegające
odpadnięcie pokrywy
• Adaptery umozliwiające
mintaż drzwi o różnej grubości
ma . mm
• ocowanie zawiasu na
wsporniku antywibracyjnym
otwarcie pokrywy poprzez
przekręcenie ku górze
•
lokowanie w pozycji otwartej
dla przeprowadzenia czynno
ści serwisowych
ednostka
napędowa z
• Silnikiem
C z przekładnią
oraz enkoderem optycznym
• Centralą sterującą
• loczkiem zwrotnym ze śrubą
do regulacji napięcia paska
•
•
asilaczem impulsowym
o niskim poborze mocy
tech
Wózki jezdne
•
•
onstrukcja z aluminium
odlewanego
• wa łożyskowane koła z
poliamidu
• egulacja wysokości
. mm
wózkami jezdnymi A
AC skrzydło lub
wózkami jezdnymi A
C
AC skrzydła
C
egulacja głębokości skrzydła
mm
• Szczotka do czyszczenia szyny
jezdnej
181
DRZWI AUTOMATYCZNE
A A
A140 AIR
Automatyka do drzwi przesuwnych
ciężkich, z pojedynczym lub podwójnym skrzydłem teleskopowym
Automatyka FAAC S
SA
A jest dostarczana w długości i konfiguracji
wymaganej przez klienta. ama obejmuje różne modele do uruchamiania
skrzydła pojedynczego lub skrzydeł podwójnych, samonośnych lub podpar
tych w części czołowej oraz uruchamiania pojedynczych lub podwójnych
skrzydeł teleskopowych.
zięki nowoczesnej energooszczędnej jednostce sterującej, identyfikuje ruch
pieszy oraz doskonale optymalizuje czasy otwarcia zamknięcia.
Zgodny z
EN16005
Model
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
pojedyncze
podwójne
pojedyncze
podwójne
pojedyncze
teleskopowe
podwójne
teleskopowe
SPECYFIKACJA TECHNICZNA A
N
obór mocy
Częstotliwoś użytkowania
Silnik elektryczny
asilanie akcesoriów
rzesuw
egulacja prędkości otwarcia
egulacja prędkości zamknięcia
egulacja częściowego otwarcia
Automatyczne zamykanie
Automatyczne zamykanie tryb nocny
abezpieczenie przeciwzgnieceniowe
onitorowanie czujnika zabezpieczającego
akres temperatur pracy
lasa ochrony
182
P
M
.
.
.
.
.
S
K
.
.
nie
nie
tak
tak
nie
.
.
nie
C
C
AIR
–
H
W
asilanie silnika przy
C z enkoderem
C maks. A
a pomocą pasa zębatego
cm s skrzydło
cm s skrzydła
cm s skrzydło
cm s skrzydła
pełnego otwarcia
s
s
W standardzie
W standardzie można wyłączy
C
C
tylko do użytku wewnętrznego
A
Centrala sterująca
•
•
•
•
•
•
okrywa
ednostka
napędowa A
Wózki
jezdne
AW
A AS
ikroprocesorowa centrala
sterująca
z wbudowaną
blokadą silnika, zasilaniem
awaryjnym i możliwością
podłączenia fotokomórek
asilacz impulsowy
dejmowalne zaciski
rogramowanie za pomocą
klawiatury S
rogramowanie funkcji
podstawowych za pomocą
bezprzewodowego zdalnego
sterowania S i klawiatury
S
tryb automa
tyczny, nocny, jednostronny,
częściowy, ręczny
egulacja automatyczna
– efiniowanie pozycji otwar
tej i zamkniętej
– omiar masy skrzydła i
oporów
C
–
•
•
•
•
•
•
•
obór optymalnej pręd
kości, przyspieszenia i
zwolnienia
– onitorowanie czujnika
zgodnie z normą
– abezpieczenie prze
ciwzgnieceniowe zgodnie z
normą
– ożliwoś regulowania
prędkości oraz bezpośred
niego programowania bez
pomocy oprogramowania
zewnętrznego
Funkcja S
konfigurowalny styk wyjścia
konfigurowalne styki
wejścia
Funkcja blokady
Funkcja gongu
Funkcja oświetlenia zewn.
Funkcja natychmiastowego
zamknięcia
S
• Wyświetlacz C pokazujący
statusy i diagnostykę awarii
• przyciski do podstawowego
programowania
– rędkości otwarcia i
zamknięcia
– Czasu przestoju
• ednostkę energooszczędną
zapewniającą
– przestój nocny
– blokadę silnika
– baterię
– przyspieszenia i zwalniania
– regulację siły otwarcia i
zamknięcia
• ort S do uaktualnienia
oprogramowania
• Szyna jezdna wmontowana w
• Wykonany z aluminium,
profil z podkładką antywibra
otwory do regulacji wysokości
cyjną
i szerokości
• o montażu naściennego lub
• Wymiary W S
mm
sufitowego
Wspornik
ednostka
napędowa A
A
z
z
• Aluminium naturalne lub ano
dowane,
mm lub
mm z
profilem
• rządzenia zabezpieczające
do łatwego montażu z częścią
czołową zapobiegające
odpadnięcie pokrywy
• Adaptery umozliwiające
mintaż drzwi o różnej grubości
ma . mm
• ocowanie zawiasu na
wsporniku antywibracyjnym
otwarcie pokrywy poprzez
przekręcenie ku górze
•
lokowanie w pozycji otwartej
dla przeprowadzenia czynno
ści serwisowych
• Silnikiem
C z przekładnią
oraz enkoderem optycznym
• ikroprocesorową centralą
sterującą
• loczkiem zwrotnym ze śrubą
do regulacji napięcia paska
•
wózkami jezdnymi A
AC
skrzydło lub
wózkami jezdnymi A
C
AC
skrzydła
•
asilaczem impulsowym o
niskim poborze mocy
tech
• Silnikiem
C z przekładnią
oraz enkoderem optycznym
• ikroprocesorową centralą
sterującą
•
loczkiem zwrotnym z liną
stalową do regulacji paska
•
wózki jezdne wersje A
lub wózków jezdnych
wersje A
•
•
onstrukcja z ze stali
ocynkowanej
• łożyskowane koła z
poliamidu
• egulacja wysokości
C
egulacja głębokości skrzydła
mm
• Szczotka do czyszczenia szyny
jezdnej
. mm
183
DRZWI AUTOMATYCZNE
A A
950N
Automatyka do drzwi skrzydłowych
lektromechaniczne urządzenia automatyki FAAC do drzwi skrzydłowych z
silnikiem prądu stałego i sprężyną powrotną.
okrywa ochronna z plastiku malowanego na kolor aluminium anodowa
nego. Wbudowana centrala sterująca z automatyczną diagnostyką oraz
stałym monitorowaniem wszystkich funkcji bramy. ontaż na ościeżnicy
lub na drzwiach z otwarciem do wewnątrz lub na zewnątrz.
amiona z aluminium anodowanego. abezpieczenie przeciwzgnieceniowe
w pozycji otwartej i zamkniętej SAF zone .
Selektor funkcji wbudowany w napęd z możliwością wyboru trybów
pracy A
A C
C
S A
WA
. Automatyczne zapa
miętywanie pozycji otwarcia i zamknięcia drzwi oraz pomiar masy skrzydła.
Funkcja
C A gwarantuąca zamknięcie drzwi nawet przy silnym
wietrze.
Wybierana funkcja C
i W
. bsługa ręczna w przypadku
awarii zasilania. aprojektowane z myślą o instalacji z ontrolerem .
ednostka oferuje następujące funkcje
egulację prędkości otwarcia i zamknięcia
egulację czasu przestoju
egulację szerokości otwarcia
Wybór trybów działania C
WA
A
A C
W
C
Funkcja blokady
Wersja AS
S A do drzwi dwuskrzydłowych
eaguje na sygnały dźwiękowe lub świetlne
Zgodny z
EN16005
SPECYFIKACJA TECHNICZNA FAAC
N
obór mocy
Częstotliwoś użytkowania
Silnik elektryczny
asilanie akcesoriów
asilanie elektrozamka
Wymiary
Waga
raca w przypadku awarii zasilania
ąt otwarcia
egulacja prędkości otwarcia
egulacja prędkości zamknięcia
egulacja częściowego otwarcia
Automatyczne zamykanie
Automatyczne zamykanie tryb nocny
abezpieczenie przeciwzgnieceniowe
onitorowanie czujnika zabezpieczającego
akres temperatur pracy
lasa ochrony
184
N
–
H
W
C
C maks. A
styk . . .C.
C maks.
mA
mm
W S
kg
ęczne otwarcie ciągnij pchnij sprężyna zamykająca
s
s
pełnego otwarcia
s
s
W standardzie
W standardzie można wyłączy
C
C
tylko do użytku wewnętrznego
Model
O
K
DRZWI AUTOMATYCZNE
oprzyrządowaniem elektronicznym, wybierakiem funkcji i plastikową pokrywą
oprzyrządowaniem elektronicznym, wybierakiem funkcji i pokrywą z aluminium
anodowanego
oprzyrządowaniem elektronicznym, wybierakiem funkcji and bez pokrywy
WYMIARY RAMIENIA
D
M
.
M
.
M
.
185
Notes
Notes
Notes
Notes
Notes
Notes
FAAC SpA
Via Calari 10 - 40069 Zola Predosa (BO)
Tel. +39 051 61724 - Fax +39 051 758518
[email protected] - www.faacgroup.com
ODDZIAŁY
AFRYKA POŁUDNIOWA
FRANCJA
NIEMCY
FAAC SOUTH AFRICA
2040 Johannesburg
tel. +27 11 794 4525
www.faac.international
FAAC FRANCE
Saint Priest - Lyon, France
tel. +33 4 72218700
www.faac.fr
FAAC GMBH
Freilassing, Germany
tel. +49 8654 49810
www.faac.de
AUSTRALIA
FAAC FRANCE - AGENCE PARIS
Massy - Paris, France
tel. +33 1 69191620
www.faac.fr
FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
[email protected]
www.faac-tubularmotors.com
FAAC AUSTRALIA PTY LTD
Homebush – Sydney, Australia
tel. +61 2 87565644
www.faac.com.au
AUSTRIA
FAAC GMBH
Salzburg, Austria
tel. +43 662 8533950
www.faac.at
FAAC TUBULAR MOTORS
tel. +49 30 56796645
[email protected]
www.faac-tubularmotors.com
AZJA - PACYFIK
FAAC MALAYSIA
Selangor, Malaysia
tel. +60 3 5123 0033
www.faac.international
BLISKI WSCHÓD
FAAC MIDDLE EAST FZE
Dubai Silicon Oasis Operation Center - Dubai, UAE
tel. + 971 4 3724190
www.faac.ae
BRAZYLIA
INDÚSTRIAS ROSSI ELETROMECÂNICA SA
Brasilia DF, Brazil
tel. +55 61 33998787
www.rossiportoes.com.br
CHINY
FAAC SHANGHAI
Shanghai, China
tel. +86 21 68182970
www.faacgroup.cn
FAAC FRANCE - DEPARTEMENT VOLETS
Saint Denis de Pile - Bordeaux, France
tel. +33 5 57551890
www.faac.fr
HISZPANIA
CLEM, S.A.U.
San Sebastián de los Reyes - Madrid, Spain
tel. +34 91 3581110
www.faac.es
INDIE
FAAC INDIA PVT. LTD
Noida – Delhi, India
tel. +91 120 3934100/4199
www.faacindia.com
IRLANDIA
NATIONAL AUTOMATION LTD
Co. Roscommon, Ireland
tel. +353 71 9663893
www.nal.ie
KRAJE BENELUXU
FAAC BENELUX NV/SA
Brugge, Belgium
tel. +32 50 320202
www.faacbenelux.com
FAAC TUBULAR MOTORS
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 475 406014
[email protected]
www.faac-tubularmotors.com
KEMKO AUTOMATIC ENTRANCES
7007 CN Doetinchem, The Netherlands
tel. +31 314 378777
www.kemko.nl
ROSJA
FAAC RUSSIA
Moscow, Russia
tel. +7 (495) 646 24 29
www.faac.ru
SKANDYNAWIA
FAAC NORDIC AB
Perstorp, Sweden
tel. +46 435 779500
www.faac.se
SZWAJCARIA
FAAC AG
Altdorf, Switzerland
tel. +41 41 8713440
www.faac.ch
TURCJA
FAAC OTOMATİK GEÇİȘ SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. LTD. SIRTEKI
İstanbul, Turkey
tel.+90 (0)212 - 3431311
www.faac.com.tr
U.S.A.
FAAC INTERNATIONAL INC
Rockledge, FL - U.S.A.
tel. +1 866 925 3222
www.faacusa.com
FAAC INTERNATIONAL INC
Fullerton, California - U.S.A.
tel. +1 714 446 9800
www.faacusa.com
WIELKA BRYTANIA
FAAC UK LTD.
Basingstoke Hampshire, UK
tel. +44 1256 318100
www.faac.co.uk
OTWIERAMY DRZWI DO PRZYSZŁOŚCI
Katalog 2016
CENTRALA – WŁOCHY
FAAC Polska Sp. z o.o.
ul. Kopijników 12, 03-274 Warszawa
tel.: +48 22 814 14 22, fax: +48 22 814 20 24
www.faac.pl
W trosce o ciągłe doskonalenie produktów FAAC S.p.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfi kacji technicznych bez wcześniejszego powiadomienia o zamiarze ich wprowadzenia.
Wszystkie prawa zastrzeżone, powielanie w jakiejkolwiek formie, za pomocą dowolnych środków, którejkolwiek z części bądź całości niniejszego dokumentu bez zgody FAAC S.p.A. jest surowo zabronione.
POLSKA
KATALOG
2016

Podobne dokumenty