PSP Kostów

Transkrypt

PSP Kostów
PSP Kostów
PRZEDMIAR
Lp. Podstawa
Opis i wyliczenia
1 KNR-W 4-01 PrzełoŜenie gąsiorów ceramicznych
0504-08
26,01+5,07=31,0m
31.08
j.m.
m
m
2 KNR-W 4-01 PrzełoŜenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki
0504-04
ceramicznej karpiówki
(26,01x7,0x2)-(7,0x9,1x0,5)+(6,55+1,48)x7,0x)0,5x2 =388,51m2
388.51
m2
3 KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-04
9,25+7,66+26,91+0,93+0,93+5,72+0,2+10,23+0,47=62,3m
62.3
m
4 KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do uŜytku
0545-06
4,22x7=29,54
29.54
m
5 KNR-W 2-02 Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0519-04
62.3
m
6 KNR-W 2-02 Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej
0526-03
29.54
m
7 KNR-W 4-01 Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy
0537-05
ocynkowanej o szerokości do 25 cm
((7,0+7,0+16,0+16,0+13,0+13,0+(0,38+1,5)2x8))x 0,25=22,47m2
22.47
m2
8 KNR-W 4-01 Wymiana łacenia dachu pod pokrycie dachówką o odstępie łat ponad 16 cm
0419-04
56
m2
9 KNR-W 4-01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3
0310-01
038x1,0x0,8=0,30
0.30
m3
10 KNR-W 2-02 Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe
0504-01
6,5x16,0x2=208m2
208
-1-
Norma PRO Wersja 4.21 Licencja: 16048 dla Urząd Miejski Byczyna
m2
m
m
m
m
m2
m2
m3
Poszcz
Razem
31.080
RAZEM
31.080
388.510
RAZEM
388.510
62.300
RAZEM
62.300
29.540
RAZEM
29.540
62.300
RAZEM
62.300
29.540
RAZEM
29.540
22.470
RAZEM
22.470
56.000
RAZEM
56.000
0.300
RAZEM
0.300
208.000
RAZEM
208.000
m2
m2

Podobne dokumenty