Zestaw 3, klasa 6

Komentarze

Transkrypt

Zestaw 3, klasa 6
IVKONKURS MATEMATYCZNO – FIZYCZNY O PUCHAR
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY
PUBLICZNE GIMNAZJUM
IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA
Zestaw 3, klasa 6
Listopad 2016
Zadanie 1. (3 pkt)
Zapisz liczby od 1 do 10 za pomocą czterech siódemek oraz znaków działań i nawiasów.
Zadanie 2. (3 pkt)
Liczbę 3953,(64) zaokrąglij do:
a) części tysięcznych
b) jedności
c) setek
Zadanie 3. (4 pkt)
Oblicz:
a) 348m ile to centymetrów, a ile kilometrów?
b) 2354kg ile to gramów, a ile ton?
𝑚𝑚
𝑘𝑘𝑘𝑘
c) 20 𝑠𝑠 ile to ℎ
d) 18
𝑘𝑘𝑘𝑘
ℎ
ile to
𝑚𝑚
𝑠𝑠
𝑐𝑐𝑐𝑐
, a ile 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
Zadanie 4. (4 pkt)
𝑚𝑚
1
Mrówka idąca z prędkością 2 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 pokonuje pewien dystans w czasie 12 godziny. Jaka
jest prędkość ślimaka, który pokonuje ten sam dystans w czasie 2,5 godziny?
Zadanie 5. (5 pkt)
Bracia wybrali się na dwudniową wycieczkę. Pierwszego dnia przeszli 18 km, na mapie,
którą otrzymali od mamy odcinek ten miał długość 3 cm. Trasa drugiego dnia zaznaczona
na mapie ma długość 2,6 cm. Wyznacz skalę mapy. Ile kilometrów mieli do przejścia
chłopcy w czasie wycieczki. Jaką część trasy bracia przeszli pierwszego dnia, a jaką
drugiego?
Zadanie 6. (5 pkt)
Marek wybrał się na zakupy do sklepu. Najpierw szedł pieszo z domu na przystanek
autobusowy, z którego pojechał autobusem, a później znowu szedł pieszo. Podczas
zakupów spotkał tatę, z którym wrócił do domu samochodem. Poniższy wykres
przedstawia jak zmieniała się odległość Marka od domu wyrażona w kilometrach w
zależności od czasu wyrażonego w minutach.
5
4
3
2
1
0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
a)
b)
c)
d)
e)
Jak daleko od domu znajduje się sklep, ile czasu Marek spędził poza domem?
Na którym przystanku wysiadł Marek?
Ile Marek czekał na autobus, jak długo przebywał w sklepie?
Jaką drogę pokonał pieszo, ile czasu spędził w autobusie?
𝑘𝑘𝑘𝑘
Oblicz z jaką prędkością w ℎ Marek jechał autobusem, a z jaką wracał z tatą.
IVKONKURS MATEMATYCZNO – FIZYCZNY O PUCHAR
DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY
ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY
PUBLICZNE GIMNAZJUM
IM. KRÓLA JANA KAZIMIERZA
Listopad 2016
Zestaw 3, klasa 6
Zadanie 7. (3 pkt)
Dlaczego w czasie wyładowania atmosferycznego najpierw widzimy błysk, a później
słyszymy huk?
Zadanie 8. (4 pkt)
Sprawdź dostępne w domu urządzenia pomiarowe i zapisz dla wybranych trzech
przyrządów co mierzą i w jakich jednostkach.
Zadanie 9. (5 pkt)
Wyszukaj w dostępnych Ci źródłach, jak zmienia się temperatura z głębokością
w zamarzających zbiornikach wodnych i jakie to ma znaczenie dla życia.