Skład osobowy Gminnej komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi

Transkrypt

Skład osobowy Gminnej komisji Wyborczej w Polskiej Cerekwi
Skład osobowy
Gminnej Komisji Wyborczej
w Polskiej Cerekwi
ul. Raciborska 4 pok. Nr 16
1. Wanda
2.
Moryl
Brygida Piegsa
3. Agnieszka
Grzymajło
4. Edeltrauda
- przewodnicząca komisji
- zastępca przewodniczącego
- członek
Harz
- członek
5. Gabriela
Kochon
- członek
6. Jadwiga
Moj
- członek
7. Elżbieta
Piróg
- członek

Podobne dokumenty