STOWARZYSZENIE CENTRUM DIALOGU I MEDIACJI „BLIŻEJ

Transkrypt

STOWARZYSZENIE CENTRUM DIALOGU I MEDIACJI „BLIŻEJ
STOWARZYSZENIE CENTRUM DIALOGU I MEDIACJI „BLIŻEJ”
LISTA MEDIATORÓW STAŁYCH
ul. Elsnera 6, 47-320 Gogolin k. Opola
tel. 530 697 250
www.mediacje-blizej.pl
Lp.
IMIĘ
NAZWISKO
1
Daniel
Życiński
TELEFON
Kontaktowy, e-mail
tel. 601 983 572
e-mail: [email protected]
Wykształcenie oraz zdobyte wykształcenie w zakresie
mediacji
Obszary mediacji
Wykształcenie – Absolwent kierunku Nauki o Rodzinie na  rodzinne
Uniwersytecie Opolskim
 gospodarcze
 pracownicze
Kursy/Szkolenia
 Szkoła Mediacji
 Warsztat dot. Konstruowania dokumentów mediacyjnych
 Mediacje w prawie

Podobne dokumenty