Zakres obróbki mechanicznej walców roboczych lewy i prawy.

Transkrypt

Zakres obróbki mechanicznej walców roboczych lewy i prawy.
Zakres obróbki mechanicznej walców roboczych lewy i prawy.
Wykonanie obróbki mechanicznej 2 par walców roboczych nowych w gatunku WCV:
( 1 para = 1 walec Prawy + 1 walec Lewy ).
W zakres obróbki mechanicznej walca Prawego wchodzi wykonanie według rysunku R 269 – 598:
szczegół „E”:
- wybranie Ø671mm / Ø640mm L=25mm
- wybranie Ø628mm / Ø602mm / Ø12 L=45mm
- wybranie Ø590H7 / Ø420mm L=140mm + L=165mm / Ø540mm+ stożek 10º
- nie wykonujemy nawierceń pod gwint M12, Ø7.
szczegół „A” :
- wybranie Ø200mm / Ø320H7 L=70mm rysunkowo.
W zakres obróbki mechanicznej walca Lewego wchodzi wykonanie według rysunku R 269 – 600:
szczegół „A”:
- wybranie Ø200 / Ø320H7 L=70