Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej

Transkrypt

Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Transakcja złożona poprzez usługi bankowości elektronicznej
Z rachunku
12 1090 1173 0000 0001 0402 3038
Adres nadawcy
BARTŁOMIEJ BORKOWSKI BORKOW.ORG 21 STYCZNIA 3 63-520 GRABÓW
Na rachunek
29 1020 2212 2001 0000 9723 6916
Adres odbiorcy
PZU S.A., al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
Tytułem
Polisa seria TPP nr 6667300
Kwota
1 077,00 PLN
Data zlecenia
2011-01-18
Data wykonania
2011-01-18
Typ
Przelew złotowy na rachunek obcy, elixir
Status
Wykonany
Numer transakcji
478966
Dokument jest wydrukiem komputerowym i nie wymaga dodatkowych podpisów oraz stempla bankowego.
Podstawa prawna: art. 7 Ustawy Prawo Bankowe (Dz.U. nr 72 z 2002 roku, poz. 665 z późniejszymi zmianami).
Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950 Wrocław, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej
we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000 56 73. Wysokość kapitału
zakładowego 730 760 130 zł. Wysokość kapitału wpłaconego: 730 760 130 zł.

Podobne dokumenty