Katalog Maloprodaje 2010

Komentarze

Transkrypt

Katalog Maloprodaje 2010
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 1
19.3.10 12:01
ABECEDNO KAZALO
ADHE
HEZI
ZIV
IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A AD
ADHE
AD
HEZI
HE
ZIVV S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ZI
A UM
AL
UMIN
INIJIJIJAS
IN
ASTA
AS
TA LLOP
OPAT
OP
ATIC
AT
ICAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
IC
B BEACHVOLLE
LEEY SA
SAND
AND
N
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
BELA
BE
LA GGRA
RADBENA MIIVK
VKAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
BETO
BE
TONP
NPPRO
NPRO
ROTE
OTE
TEKT
KTT F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
BETO
BE
ONP
NPRO
PRO
R TE
TEKT
KT K . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
B TONPPRO
BE
ROTE
TEKT
KTT RRPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1
BEETO
BETO
TONP
NPRO
R TEEKT RT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
DRRES
E SI
SING
N SAN
NG
ANDD
D DRES
............................
300
E
EPPOX
O Y SA
SAND
NNDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
F
FILTTER SAN
ND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FLOO
FL
O ROKOL LI
LINO
NO-G
-GUM
-G
UM
M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
FLOO
FL
O RO
OO
R KOL PARKKET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2
F OOOOROOKO
FL
K L PARK
RKET PU 2KK . . . . . . . . . . . . . . . 21
F OOOORO
FL
R KO
K L PA
P RKETT SMP . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
21
F OOOROKO
FL
ROOKO
KOLL UN
UNIV
IVERSALL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2
F GA SAN
FU
ANDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
AN
G GRRADBE
AD
DBENA MIVVKKAA
..........................
2
29
H DR
D OSTO
OSSTO
T P 944
H HI
................................8
HIDR
DR
ROS
O TOOP 94 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HIDROSSTOP
TOOP AN
N ((ko
komp
ko
mpoonnennta
t a) . . . . . . . . . . . 9
HIDROSTOPP AC
ACRY
RYLL (k
( om
o po
pone
neent
n a B)
B .......8
HIDROSTOP DPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HIDR
HI
DROSSTOP ELASTI
TIKK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HIDR
HI
DROS
OSTO
TOP FLEX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HIDR
ROS
OSTO
TOPP KI
KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
HIDROSSTO
TOPP PE
PENE
NETRAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HIDROSTO
TOPP VH ((ko
k mp
m onenta A) . . . . . . . . . . . 9
H DROZAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
HI
HOLKER PROFI
HO
FILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
HYYDR
D OMENT FINI
NI OOME
METT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
HYDR
DROM
O ENT SUŠIILNNI OMET . . . . . . . . . . . . . . 14
I
ISOTAL
IS
........................................
MENO
N L
K KAAME
13
......................................3
KEMA
KEMA
M AM RAAPI
P D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
KEMA
KE
MAA GARDEN
NCLEAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
KEMA
MA DRA
RAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
KEMAA EEXP
XPAND H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KEMAA FFLO
LOOR
O RAPPID
I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
KEMA FOR
ORMW
M AX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
MW
KEMA FUGGAAB
BLO
L CK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
KEMA IMPRE
REGGNATORR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KEMA IMPRE
REGN
G ATORR PPOWDER . . . . . . . . . . . 22
GN
KEMA PP FIBE
KE
BERR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KEMA PROFIL CP
KE
C CI/75--10
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 2
KEEMA PPRO
ROFI
FILL CP
CPCI
CI/7
/755-10
510EE . . . . . . . . . . . . . . . 31
3
KEMA
KE
MA PPRO
RO
OFI
FILL CP
CPCI
CII/775--1100G . . . . . . . . . . . . . . . 31
KEMA
KE
M PRO
MA
ROFI
FILL NZZA/
A/80
80-A
80
-ALU
-A
L . . . . . . . . . . . . . . . . 31
LU
KEMA
KE
MA SSTA
TARL
R IG
RL
IGHT
HT FLE
LEXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KEMA
KE
MABA
BAND
ND
Dm
man
annše
šeta
ta M122 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
K MA
KE
MABA
BAND
ND m
man
anše
šeta
t M24
ta
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KEMA
KE
MABA
MA
B ND tac
BA
ackk 122 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
K MA
KE
M BA
BAND
ND tes
esni
n ln
ni
lnii tr
t ak 12 . . . . . . . . . . . . . . . 10
KEEMAABA
BAND
ND ttes
essni
niln
l i tr
ln
trak
ak 224 . . . . . . . . . . . . . . . 10
KEMA
KE
MABAAND tes
esni
niln
ni
l i trrak
ln
a H . . . . . . . . . . . . . . . . 11
K M
KE
MAABA
BAND
N X vvog
ND
ogal
og
alni
al
nikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ni
K MA
KE
M BAAND Y vvog
ogal
alni
lniik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
KEEMA
KEMA
M BO
B ND 1110
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KEMA
KE
M CRYL
MA
CRRYL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,
122, 27
27
KKEEMACU
MAACU
CURE
R EEKO
RE
KO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
KEMAFINN CE
KE
C MENT
MEENT
N W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
KEMA
KE
M FI
F N GI
G PSS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
KEEMA
MAFLEX
E ACRYL
YL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KEMAFLEX MS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KE
KEMA
MAFLEX PEE X6
X .............................6
KEMAFO
FOBB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1
KEMAFOBB AQ
KE
AQUA
UA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KEMA
KE
MAAFO
M
F IL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KKEEMA
MAFO
FO
FOIL
OIL
I X vog
ogal
alni
nikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1
KEMA
KE
MAAFO
F ILL Y vogal
alni
nikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KEMA
KE
MAGL
GLLET
E F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
KEMA
KE
M GL
MA
GLET
ETT FFXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
KEMA
KE
MAAGL
G ET
E G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
KEMA
M GR
MA
RES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KEMAGR
KE
G UNDD A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
GR
KEMA
MAGR
RUUNND DEEEPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
2
KEMAGR
GRUN
U D S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
K MAKOL FL
KE
FLEX 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
KKEEMA
M KOL MARM
RMOR
OR 1800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KEEMAAKOL MARMOR
OR 18811 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
K MA
KE
MAKO
OL RAPID 1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KKEEMA
M KO
KOLL UL
U TRAFLEX 1777 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KEMA
KE
MALA
L ST
STIC
C ...................................3
KEEMALLAATE
KEM
TEXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
13, 27
2
K MA
KE
MAM
MEENT BBVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288
K MA
KE
M ME
M NNTT L 110 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
K MA
KE
MAME
MEENT VDP
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KEEMA
M MI
MIXX F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1
KEMA
MAAMI
M X G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
KEMAMI
M X PR
MI
PRIS
ISSMAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KEMAPO
OX CH
CHIPS
IPPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KEMAPOX FI
FILL
LLL 1100
0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
00
2
KEMAPOX FILL
LLL 11550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13, 233
KEMAPOX FINAAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
24, 25
KEMAPOX GRUNDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KEMAPOX KIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
2
KEMAPOX LF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
KEMAPOX SOLVENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
KEMAPUR FILL 1150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133, 23
KEMASA
KEMA
SANN 52
5200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KEMA
KE
MASA
SANN 52
5200 F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KEMA
KE
MASA
SAN 55
5500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KEMA
KE
MASA
SANN 55
5 0 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KEMA
KE
MASA
SANN 5550 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
KEMA
KE
MASA
SANN 57
5700 W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KEMA
KE
MASA
SANN 57
5700 WS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
KEMA
KE
MASI
SILL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
KEMA
KE
MASO
SOLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
KEMA
KE
MASO
SOLL MI
MICR
CROO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166
KEMA
KE
MATE
TERM
RM 2225
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KEMA
KE
MATE
TERM
RM 2230
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KEMA
KE
MATE
TERM
RM 2231
31 RAP
APID
ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KEMA
KE
MATE
TERM
RM PU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
KEMA
KE
MAZI
Z M OC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
KOVI
V NS
N KI
K ŽIČ
IČNI POD
ODPL
PLAT
AT . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
LINE
NEAA 803 SL (LINEA 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
NE
L LI
LINEEA 81
8100 SL (LINEA 10 RAPID) . . . . . . . . . . 19
L NEAA 8111 SL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
LI
LINEA 8220 M (LLIN
I EA 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
LINEA 8221 M (L
(LIN
INEA
IN
EA 20 RAPID) . . . . . . . . . . 20
LINEA 8300 SL
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
LINEA 840 M (L
(LIN
NEAA 4400 NO
N NSHRINK) . . . 20
LINEA 841 SL (LI
LINE
NEAA 40 RRAP
APID) . . . . . . . . . . 19
LOPATICA ZA VELIIKE POV
OVRŠ
R IN
NE . . . . . . . . . . 32
LTAA ZA
Z POOPRAAVI
VILO
LO BET
ETON
O A
M MAALT
12
METLAA S PE
P NA
NAST
STOO GU
GUMO
MO . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
...........
N NANOCOLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
NA
NANOCOLOR
FLOO
O R ..........................5
NAAZOBLJEN LIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
A EVALNI VALJČEK
O ODZRRAČ
..................
P PA
P KEERJ
RJII ZA INJEKTIRANJE
.................
ROČN
ČNAA TLLAČ
AČNNA
NA PIŠŠTO
TOLA
LA
R RO
..................
322
33
PPEENETR
TRAT
AT ADITIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
P SEK
PE
SEEK ZA M
MAL
A TO IN OMET . . . . . . . . . . . . . . . . 29
PEESE
SEKK ZA
Z OTR
TROŠ
OŠKO
KO IGRRO (Baby Sandd) . . 29
PROFFIL
PR
I ZA STTOP
OPNI
NICE
C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
S ST
STYR
YROK
OKEM
EM 215
33
...............................7
T TAAL M KO
KORU
RUNDD 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
TAL M KO
KORU
RUND
ND 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2
TAL M KVAR
ARCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
TAL M ST
STRO
RONG
NG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Ž ŽLEBIČAST VA
V LJ
LJČE
Č K, TEF
EFLO
LONN . . . . . . . . . . . . . 32
LO
www.kema.si
19.3.10 12:01
LEPILA ZA PLOŠČICE, NARAVNI KAMEN, PLINOBETON
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
25 / 1
KEMABOND 110
48 vreč / paleto
PRODUKT
Lepilo za ploščice
Cementno vezano lepilo za polaganje ploščic v sloju debeline 3 mm. Uporablja se za notranjo in zunanjo uporabo na talnih in stenskih površinah betona ter različnih ometih.
C1T
Poraba: 2-4 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načina nanosa
25 / 1
48 vreč / paleto
ADHEZIV
5/1
6 vrečk / karton
30 kartonov / paleto
Lepilo za ploščice
Cementno vezano in s polimeri obogateno lepilo za polaganje ploščic v sloju debeline 3
mm. Uporablja se za zunanje in notranje lepljenje keramičnih ploščic, mozaika, naravnega kamna in ploščic na talnih in stenskih površinah.
C1T
Poraba: 2-4 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načinom nanosa
10 / 1
60 ročk / paleto
KEMALASTIC
1/1
8 plastenk / karton
72 kartonov / paleto
Elastična disperzija za izboljšanje cementnih lepil
Elastična disperzija izboljša cementna lepila, kot sta ADHEZIV in KEMAGRES. Z dodatkom disperzije KEMALASTIC lepiloma ADHEZIV in KEMAGRES nastane lepilo z izboljšanimi lastnostmi in z visoko fleksibilnostjo razreda C2TE / S2 po EN 12004. Visoko deformabilno lepilo ADHEZIV / KEMAGRES + KEMALASTIC je primerno za specialne sisteme
lepljenja keramike, mozaika, granitogresa, umetnega in naravnega kamna na posebej
zahtevne površine.
Poraba: 4 l KEMALASTICA + 3,5-4 l vode + 25 kg ADHEZIVA / KEMAGRESA
25 / 1
KEMAGRES
48 vreč / paleto
Univerzalno lepilo za lepljenje granitogresa
Cementno vezano in s polimeri obogateno lepilo za polaganje ploščic v sloju debeline
3 mm. Uporablja se za zunanje in notranje lepljenje talne in stenske keramike z nizko
vpojnostjo vode, naravnega in umetnega kamna.
C2T
Poraba: 2-4 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načina nanosa
25 / 1
48 vreč / paleto
KEMAKOL FLEX 170
5/1
6 škatel / karton
30 kartonov / paleto
Fleksibilno lepilo za ploščice
C2TE
S1
Fleksibilno cementno vezano in s polimeri obogateno lepilo za polaganje oblog v sloju
debeline 3 mm. Uporablja se za zunanje in notranje lepljenje novih ploščic na stare,
težke stenske in talne keramike ter na keramiko v plavalnih bazenih, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, za lepljenje na talno gretje in mavčno-kartonske plošče, za
lepljenje na podlago iz litega asfalta (v notranjih prostorih).
Poraba: 2-4 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načina nanosa
KEMA STARLIGHT FLEX
17,5 / 1 56 vreč / paleto
Univerzalno lahko fleksibilno lepilo
C2TE
S1
Industrijsko mešana, praškasta, fleksibilna lahka lepilna malta z dolgim časom obdelovalnosti za polaganje keramičnih in drugih ploščic. Uporablja se za lepljenje stenskih
in talnih ploščic ter plošč iz kamna, grisporcelana in steklenega mozaika na tla in stene
ter za polaganje na beton, omet, estrih, klinker, lahki beton in porobeton na zunanjih
in notranjih površinah. Lepilo je posebno primerno za polaganje na ploščice, kakor tudi
pri talnem in stenskem gretju.
Poraba: cca 2,2 kg / m², pri uporabi lopatice 8 × 8 mm
25 / 1
48 vreč / paleto
KAMENOL
Malta za polaganje kamna
Srednjeslojna cementno vezana in s polimeri obogatena malta za polaganje oblog z
močno profilirano zadnjo stranjo ali neenakomerno debelino. Uporabna za polaganje
kamna, kamnitih ploščic, klinkerja, terakota ploščic in mozaika v sloju debeline 5-15
mm. Za zunanjo in notranjo uporabo.
Poraba: cca 14 kg / m² pri nanosu debeline 10 mm
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 3
3
19.3.10 12:01
LEPILA ZA PLOŠČICE, NARAVNI KAMEN, PLINOBETON
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
KEMAKOL MARMOR 180
25 / 1
48 vreč / paleto
Belo fleksibilno lepilo za ploščice in marmor
5/1
6 škatel / karton
36 kartonov / paleto
Fleksibilno, cementno vezano in s polimeri obogateno lepilo dekorativne bele barve za
polaganje oblog v sloju debeline 3 mm. Uporablja se za lepljenje prosojne keramike,
belega marmorja, za posebne sisteme lepljenja, kjer se zahteva bela barva lepila, za
lepljenje novih ploščic na stare, za lepljenje na talno gretje in mavčno-kartonske plošče, za lepljenje na podlago iz litega asfalta (v notranjih prostorih). Za zunanjo in
notranjo uporabo.
C2TE
S1
Poraba: 2-4 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načina nanosa
KEMAKOL MARMOR 181
25 / 1
48 vreč / paleto
Belo fleksibilno srednjeslojno lepilo
Belo fleksibilno srednjeslojno lepilo za lepljenje prosojne keramike in belega marmorja
v sloju debeline 3-10 mm. Uporablja se za lepljenje prosojne keramike, belega marmorja, za posebne sisteme lepljenja, kjer se zahteva bela barva lepila, za lepljenje novih
ploščic na stare, za lepljenje na talno gretje in mavčno-kartonske plošče, za lepljenje
na podlago iz litega asfalta (v notranjih prostorih). Za zunanjo in notranjo uporabo.
C2TE
S1
Poraba: 3-5 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načina nanosa
KEMAKOL RAPID 193
25 / 1
48 vreč / paleto
Hitrovezno fleksibilno lepilo za talne ploščice večjega formata
Fleksibilno hitrovezno plastificirano cementno lepilo za polaganje oblog v sloju debeline
3-10 mm. Uporablja se za lepljenje talnih oblog večjega formata, težke talne keramike,
klinkerja, naravnega in umetnega kamna, talnih plošč iz marmorja in grisporcelana, za
lepljenje oblog na talno gretje, na podlago iz litega asfalta (v notranjih prostorih). Za
zunanjo in notranjo uporabo, izključno na talnih površinah.
C2F
S1
Poraba: 3-5 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načina nanosa
KEMAKOL ULTRAFLEX 177
17 / 1
Visoko fleksibilno 2K lepilo za ploščice
Visoko fleksibilno, dvokomponentno, cementno vezano in s polimeri obogateno lepilo za
polaganje oblog v sloju debeline 3 mm. Uporablja se za zunanje in notranje lepljenje
novih ploščic na stare, težke, stenske in talne keramike ter keramiko v plavalnih bazenih, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, za lepljenje na talno gretje in mavčnokartonske plošče, na podlago iz litega asfalta (znotraj), za lepljenje nevpojnih oblog,
za lepljenje keramike na obstoječa lesena tla. Za zunanjo in notranjo uporabo na talnih
in stenskih površinah.
plastično vedro
(13 kg komponente A
in 4 kg komponente B)
C2TE
S2
Poraba: 2-4 kg / m², odvisno od podlage, velikosti obloge in načina nanosa
KEMAPOX LF
Kislinsko odporno epoksi lepilo in fugirna masa
8,8 / 1 (0,8 kg komponente A in
8 kg komponente B)
Dvokomponentno epoksi lepilo, odporno na kisline, in fugirna masa na vodni osnovi.
Uporablja se za lepljenje in fugiranje keramičnih ploščic, odpornih na kisline. Uporabljamo ga v prehrambni in kemični industriji, za zaščito bazenov za odpadne vode in
kemikalije, v bolnišnicah, za plavalne bazene in sanitarije.
Poraba: 0,6-1,4 kg / m² za lepljenje ploščic (1 mm debeline)
0,5-1,2 kg / m² za fugiranje, odvisno od debeline in globine fug
ADHEZIV S
25 / 1
48 vreč / paleto
Lepilo za plinobeton
Suha, industrijsko pripravljena mešanica na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov ter specialnih dodatkov. Uporablja se za lepljenje
plinobetonskih elementov, zidakov in plošč. Za notranjo in zunanjo uporabo v nanosu
debeline 3 mm.
Poraba: 20-25 kg za m³ plinobetonskih elementov
4
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 4
www.kema.si
19.3.10 12:01
FUGIRNE IN TESNILNE MASE
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
FUGIRNE MASE
2/1
8 veder / karton
30 kartonov / paleto
5/1
6 škatel / karton
30 kartonov / paleto
NANOCOLOR
Visoko zmogljiva fleksibilna cementna fugirna masa
(CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 2-20 mm
25 (5x5) / 1 30 kartonov / paleto
CG2
Prašna mešanica cementa, polimerov v prahu, kremenovega peska izbrane zrnavosti,
polnil, oksidnih pigmentov in specialnih dodatkov. Uporablja se za fugiranje notranjih
in zunanjih stenskih in talnih oblog iz keramike, granitogresa, steklenega in marmornega mozaika, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, pečarske keramike, na terasah,
balkonih, estrihih s talnim gretjem, v plavalnih bazenih, za fuge širine 2-20 mm.
Barve: N10 - siva, N15 - medium siva, N20 - temno siva, N30 - antracit siva, N40 - svetlo rjava,
N50 - rjava, N60 - bela, N70 - manhattan, N75 - vanilija, N80 - beige, N85 - almond, N90 - sahara,
N100 - terracotta, N105 - rumena, N110 - pink, N115 - ledeno modra, N120 - svetlo modra,
N130 - modra, N135 - zelena, N140 - svetlo zelena
Poraba: cca 0,2-0,5 kg / m² ploščic, odvisno od debeline in globine fug
NANOCOLOR FLOOR
25 (5x5) / 1 30 kartonov / paleto
Samorazlivna talna cementna fugirna masa
(CG2, SIST EN 13888) za fuge širine 3-20 mm
Prašna mešanica cementa, polimerov v prahu, superplastifikatorja, kremenovega peska izbrane zrnavosti, polnil, oksidnih pigmentov in specialnih dodatkov. Uporablja
se za fugiranje notranjih in zunanjih talnih oblog iz keramike, granitogresa, debelejše
keramike industrijskih tlakov, mozaika, klinkerja, naravnega in umetnega kamna, v
supermarketih, skladiščih, tovarnah, na terasah, balkonih, estrihih s talnim gretjem, v
plavalnih bazenih za fuge širine 3-20 mm. Ker je fugirna masa Nanocolor Floor samorazlivna, je uporaba dovoljena samo na talnih površinah.
CG2
25 / 1, 48 vreč / paleto
Barve: NF10 - siva, NF20 - temno siva
Poraba: cca 0,2-0,5 kg / m² keramičnih ploščic, odvisno od debeline in globine fug
cca 1,2-3,8 kg / m² klinker ploščic, odvisno od debeline in globine fug
KEMA FUGABLOCK
Fugirna malta za fugiranje tlakovcev
Fugirna malta za fugiranje tlakovcev je gotovo pripravljena suha mešanica, katero z
metlo pometemo v fuge tlakovcev. Sveže položene tlakovce moramo najprej popolnoma
očistiti gline in prsti. Suho mešanico razprostremo po površini tlakovcev in jo pometemo v fuge. Nato površino tlakovcev operemo z vodo. Naslednji dan postopek še enkrat
ponovimo tako, da še v drugo v fuge pometemo suho mešanico fugirne malte. Po popolni zapolnitvi fug, celotno površino tlakovcev polijemo z vodo.
Poraba: 5-10 kg / m² odvisno od oblike in dimenzije tlakovcev
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 5
5
19.3.10 12:02
FUGIRNE IN TESNILNE MASE
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
TESNILNE MASE
KEMASIL
310 ml v kartuši
Silikonska tesnilna masa
Enokomponentna, visokoelastična silikonska tesnilna masa s fungicidnim delovanjem.
Izdelana je na acetatni osnovi. Utrjuje z zračno vlago. Popolnoma utrdi, ko iz mase
izhlapi ocetna kislina. Uporablja se za izvedbo trajnih elastičnih reg v gradbeništvu za
zunanje in notranje prostore ter tesnjenje v sanitarijah.
Barve, prilagojene fugirni masi NANOCOLOR: S10 - siva, S15 - medium siva, S20 - temno siva,
S30 – antracitno siva, S40 - svetlo rjava, S50 - rjava, S60 - bela, S70 - manhattan, S75 - vanilija,
S80 - beige, S85 - almond, S90 - sahara, S100 - terracotta, S105 - rumena, S110 - pink, S115 - ledeno
modra, S120 - svetlo modra, S130 - modra, S135 - zelena, S140 - svetlo zelena, S150 - transparentna
Barve, prilagojene fugirni masi NANOCOLOR FLOOR: SF10 - siva, SF20 - temno siva
KEMAFLEX ACRYL
310 ml v kartuši
Trajnoelastična tesnilna masa
Enokomponentna, trajnoelastična tesnilna masa, izdelana na akrilni osnovi. Utrjuje z
zračno vlago. Uporablja se za zaključne fuge v gradbeništvu, v zunanjih in notranjih
prostorih, primerna za les, beton, opeko, vlaknocementne plošče, za tesnjenje stikov pri
vgradnji okvirjev in polic ter različnih stikov pri montažni gradnji, za stike v estrihu, plinastem betonu, mavčnem kartonu in lesenih podlagah. Primerna je tudi za enostransko
stičenje PVC profilov, pocinkanih in lakiranih kovin z vpojnimi materiali. Masa KEMAFLEX ACRYL ni primerna za površine iz polipropilena, polietilena, teflona, neoprena,
bitumna, stekla in naravnega kamna.
Barve: bela, siva in rjava
KEMAFLEX MS
600 ml v ALU črevu
Trajnoelastična tesnilna masa na osnovi hibridnega MS polimera
Enokomponentna trajnoelastična tesnilna masa na osnovi hibridnega MS polimera.
MS polimeri so nova generacija tesnilnih mas, ki v enem izdelku združujejo pozitivne
lastnosti poliuretanskih in silikonskih tesnilnih mas. Utrjuje z zračno vlago. Tesnilna masa KEMAFLEX MS ima tudi brez predhodnega namaza dober oprijem na večino
gradbenih materialov, kot so: steklo, glazirane površine, anodizirani aluminij, pločevina
(aluminijasta, bakrena, pocinkana), emajliran, lakiran les, beton, keramika, kamen,
omet in različne vrste plastike. Primerna je za izvedbo trajnoelastičnih reg v gradbeništvu, v zunanjih in notranjih prostorih in za izvedbo stičnih reg pri betonu, plastiki in
kovini, prav tako za izvedbo navideznih, stičnih in talnih reg pri keramiki, marmorju,
teracu in naravnemu kamnu ter za tesnjenje stekla in oken. Povsod tam, kjer moramo
rege prebarvati oziroma tam, kjer ne smemo uporabiti silikonske tesnilne mase. Masa
KEMAFLEX MS ni primerna za površine iz PE, PP, PTFE (teflona), neoprena in bitumna.
Barva: siva
KEMAFLEX PE X6
100 m
Polietilenski okrogli penasti profil za rege 6 mm
Okrogli penasti profil iz polietilena zaprte celične strukture je popolna neobčutljiv na
vlago in vodo. Elastičen, fleksibilen, odporen na staranje in kompatibilen z vsemi tesnilnimi masami. Ustreza normi DIN 18540. Uporablja se za izdelavo dilatacijskih reg,
za zapolnjevanje dilatacijskih reg pred končno zatesnitvijo s trajnoelastičnimi masami.
6
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 6
www.kema.si
19.3.10 12:02
PRODUKTI ZA TOPLOTNOIZOLACIJSKO FASADO
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
25 / 1
STYROKEM 215
48 vreč / paleto
PRODUKT
Lepilo za stiropor
Mešanica na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov
ter specialnih dodatkov. Uporablja se za lepljenje stiropora na opečno ali betonsko
podlago in trdne, ometane površine.
Poraba: cca 4 kg / m² (lepljenje po sistemu »klobasa-točka«)
25 / 1
48 vreč / paleto
KEMATERM 225
Lepilna in izravnalna masa za toplotnoizolacijske plošče
Mešanica na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov ter specialnih dodatkov. Uporablja se kot lepilo za lepljenje toplotnoizolacijskih
oblog na različne podlage in kot malta za polaganje steklene mrežice na toplotnoizolacijske plošče (armiranje) ter za končno obdelavo (izravnavo) pred nanašanjem
dekorativnega ometa.
Poraba: cca 4 kg / m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
cca 4 kg / m² za izdelavo armiranega ometa (sloj debeline cca 3 mm)
25 / 1
48 vreč / paleto
KEMATERM 230
Fleksibilna lepilna in izravnalna masa za toplotnoizolacijske plošče
Mešanica na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov
ter specialnih dodatkov. Uporablja se kot lepilo za lepljenje toplotnoizolacijskih oblog
na opečno ali betonsko podlago in zadostno trdne, ometane površine ter kot malta
za polaganje steklene mrežice na toplotnoizolacijske plošče (armiranje) in za končno
obdelavo (izravnavo) pred nanašanjem dekorativnega ometa.
Poraba: cca 4 kg / m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
cca 4 kg / m² za izdelavo armiranega ometa (sloj cca 3 mm)
25 / 1
48 vreč / paleto
KEMATERM 231 RAPID
Hitrovezna lepilna in izravnalna masa za toplotnoizolacijske plošče
Mešanica na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov ter specialnih dodatkov za hitrejše vezanje in prirastek trdnosti. Uporablja se za
lepljenje toplotnoizolacijskih oblog na opečno ali betonsko podlago in zadostno trdno
ometane površine ter izvedbo armiranega ometa s stekleno mrežico.
Poraba: cca 4 kg / m² za lepljenje toplotnoizolacijskih plošč
cca 4 kg / m² za izdelavo armiranega ometa (sloj cca 3 mm)
750 ml aerosol doza
KEMATERM PU
Poliuretansko lepilo za toplotnoizolacijske plošče
Poliuretansko lepilo za toplotnoizolacijske plošče je enokomponentna poliuretanska
pena, ki se nanaša s pomočjo montažne pištole in utrjuje z zračno vlago. Namenjena je
pritrjevanju termoizolacijskih plošč iz polistirena na bitumensko podlago kot izolacija
na zunanjih stenah v kleteh. Uporablja se tudi kot pomožni material pri pritrjevanju
izolacijskih plošč pred zasutjem gradbene jame. Dober oprijem na zelo veliko podlag,
kot so npr. beton, zid, ometi, les, kovina, bitumen.
Poraba: 1 kartuša zadostuje za cca 8-10 m² izolacije
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 7
7
19.3.10 12:02
VODOTESNE MASE IN HITROVEZNE MALTE
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
HIDROSTOP 94
25 / 1
48 vreč / paleto
1K cementna vodotesna masa
5/1
6 vrečk / karton
30 kartonov / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
28 / 1
(20 kg komponente A
in 8 kg komponente B)
Mešanica na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov
ter specialnih dodatkov, ki omogočajo izdelavo mase za vodotesno zaščito zunanjih in
notranjih horizontalnih in vertikalnih betonskih in cementnih površin. Uporablja se za
zaščito pred vlago in vodo, za zatesnitev tušev, sanitarij, kopalnic, bazenov in pralnic,
notranjih kletnih površin in vodnih rezervoarjev.
Poraba: cca 3-4 kg / m² pri dveh nanosih s čopičem
HIDROSTOP 94 W
1K vodotesna masa bele barve
Polimercementna vodotesna masa dekorativne bele barve. Uporablja se za horizontalno
in vertikalno zaščito pred vlago, atmosfersko in podtalno vodo, za zatesnitev mokrih / vlažnih prostorov (tušev, sanitarij, kopalnic, plavalnih bazenov in pralnic), za naknadno zatesnitev notranjih kletnih površin, za notranjo vodotesno prevleko vodnih rezervoarjev …
Poraba: cca 3-4 kg / m² pri dveh nanosih s čopičem
HIDROSTOP ELASTIK
2K elastična vodotesna masa
Dvokomponentna, visokoelastična, cementno vezana vodotesna masa, narejena iz industrijsko pripravljene suhe mešanice cementa, polnil in dodatkov (komponenta A) in
polimerne vodne disperzije (tekoča komponenta B). Masa je vodotesna pri pozitivnem
in negativnem tlaku vode, propustna za paro in zmrzlinsko odporna. Uporablja se za tesnjenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd. tik pod ploščicami.
Za notranjo in zunanjo uporabo.
17.5 / 1 (12,5 kg komponente A
in 5 kg komponente B)
v plastičnem vedru
7/1
(5 kg komponente A
in 2 kg komponente B)
v plastičnem vedru
20 / 1
60 vreč / paleto
14 / 1
33 veder / paleto
HIDROSTOP KIT
25 / 1
48 vreč / paleto
Cementni hitrovezni kit
5/1
6 škatel / karton
36 kartonov / paleto
HIDROSTOP ACRYL (komponenta B)
10 / 1
60 ročk / paleto
Polimerna disperzija
5/1
128 ročk / paleto
Tekočina mlečne barve, komponenta B za pripravo dvokomponentne, cementno vezane
vodotesne mase HIDROSTOP VH in AN.
1/1
8 plastenk / karton
72 kartonov / paleto
Poraba: cca 3-4 kg pripravljene mase na m² pri dveh nanosih s čopičem
HIDROSTOP FLEX
1K elastična vodotesna masa
Enokomponentna, visokoelastična, cementno vezana masa, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, propustna za paro in zmrzlinsko odporna. Uporablja
se za tesnjenje balkonov, teras, kopalnic, bazenov, rezervoarjev za vodo itd. tik pod
ploščicami. Za notranjo in zunanjo uporabo.
Poraba: cca 3-4 kg pripravljene mase na m² pri dveh nanosih s čopičem ali gladilko
HIDROSTOP DP
Vodotesni disperzijski premaz
Enokomponentna, trajnoelastična, vodotesna masa na osnovi polimerne disperzije s
polnili in posebnimi dodatki. HIDROSTOP DP je namenjen za izvedbo zaščitnega vodotesnega premaza pod keramičnimi ploščicami. Uporablja se za zatesnitev tušev,
sanitarij, kopalnic in pralnic, za notranjo uporabo. Za lepljenje keramike na HIDROSTOP
DP moramo uporabiti izključno fleksibilna lepila, kot so: KEMAKOL FLEX 170, KEMAKOL
MARMOR 180, KEMAKOL PLAST 190 ipd.
Poraba: 1,3 kg / m² za vsak mm debeline nanosa
Cementni hitrovezni kit, ki zveže po približno 20 minutah. Uporaben za kitanje polkrožnih spojev vodoravnih in navpičnih površin (holkel), razpok v betonu in segregacijskih
gnezd na površini betona.
Poraba: 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra
cca 2,5 kg po tekočem metru za izdelavo zaokrožnic
Poraba: 2 l HIDROSTOP ACRYL emulzije na 25 kg suhe mešanice HIDROSTOP VH, AN
8
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 8
www.kema.si
19.3.10 12:02
VODOTESNE MASE IN HITROVEZNE MALTE
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
25 / 1
HIDROSTOP VH (komponenta A)
48 vreč / paleto
PRODUKT
2K vodotesna masa za bazene in rezervoarje s pitno vodo
Dvokomponentna, cementno vezana masa, ki je vodotesna pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, propustna za paro in zmrzlinsko odporna. Komponenta A je industrijsko
pripravljena prašnata zmes, sestavljena iz finega kremenovega peska, portland cementa, vodoodbojnih in drugih posebnih dodatkov. Tekoča komponenta B je polimerna
disperzija HIDROSTOP ACRYL. Uporablja se za vodotesno zaščito betonskih bazenov in
rezervoarjev s pitno vodo ter vodotesno zaščito drugih objektov pred vlago, podtalnico
in vodo pod pritiskom.
Poraba: cca 3-4 kg / m² pri dveh nanosih s čopičem
25 / 1
48 vreč / paleto
HIDROSTOP AN (komponenta A)
2K sulfatno odporna vodotesna masa
Dvokomponentna, sulfatno odporna, cementno vezana vodotesna masa, ki je vodotesna
pri pozitivnem in negativnem tlaku vode, propustna za paro in zmrzlinsko odporna. Prašna komponenta, komponenta A, je industrijsko pripravljena prašnata zmes iz finega kremenovega peska, portland cementa, vodoodbojnih in drugih posebnih dodatkov. Tekoča
komponenta, komponenta B, je polimerna disperzija HIDROSTOP ACRYL. Uporablja se za
zaščito vodoravnih in navpičnih notranjih površin betonskih silosov za siliranje živinske
krme, bazenov za nevtralizacijo odpadnih voda, bazenov za tehnološko vodo in druge
raztopine, greznic, betonskih kanalizacijskih cevi, za oljetesno zaščito betonskih lovilcev
olja ter vodotesno zaščito drugih objektov pred vlago, podtalnico in vodo pod pritiskom.
Poraba: cca 3-4 kg / m² pri dveh nanosih s čopičem
25 / 1
48 vreč / paleto
HIDROSTOP PENETRAT
Vodotesna penetracijska masa
Mešanica na osnovi cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov
in specialnih kristalizacijskih dodatkov.
HIDROSTOP PENETRAT deluje dvojno, in sicer:
Kapilarno - aktivni kemijski dodatki prodrejo globoko v pore gradbene snovi, tam tvorijo
netopne kristale in s tem zatesnijo pore in kapilare pred vdirajočo vodo in drugimi
tekočinami.
Barierno - s tvorbo trdnega, za vodo nepropustnega izolirnega sloja na površini gradbenega materiala.
Vodotesna penetracijska masa HIDROSTOP PENETRAT zagotavlja najučinkovitejšo trajno zatesnitev betonskih površin pred vdorom vode. Odlikujejo jo odločilne prednosti:
globinsko delovanje, zagotovljena vodotesnost kljub poškodbam na površini, kristalizacijski dodatki zatesnijo pore in kapilare v betonu, 100 % vodotesnost, odpornost na
pozitivni in negativni tlak vode, propustnost za paro, nanos na vlažno mineralno podlago, enostavna uporaba, zmrzlinska obstojnost. Vodotesna zaščita betonskih površin
je trajna in učinkovita. Uporabna za zaščito pred vlago in vodo, za zatesnitev tušev, sanitarij, kopalnic, bazenov in pralnic, notranjih kletnih površin, vodnih rezervoarjev itd.
Poraba: 3-4 kg / m² za dva nanosa s čopičem (cca 2 mm debeline)
25 / 1
48 vreč / paleto
HIDROZAT
5/1
6 škatel / karton
36 kartonov / paleto
Cementna hitrovezna malta
Cementna hitrovezna malta, ki zveže po približno 4 minutah, polno pa jo je mogoče
obremeniti že po 15 minutah. Uporablja se za montažo izložbenih oken, strojev, mostnih, stopniščnih in balkonskih ograj, vrtnih ograj in vrat, centralnega gretja, za hitro
pritrditev prometnih znakov in oznak, za sanitarne in električne instalacije, za hitro
popravilo poškodb na betonskih prefabrikatih, za ustavitev prodorov vode. Lahko jo
uporabimo tudi kot dodatek za pospeševanje vezanja cementnih malt v količini do ca.
10% na težo malte (nujen je predhodni preizkus).
Poraba: 2 kg za zapolnitev prostornine 1 litra
10 / 1
40 veder / paleto
PENETRAT ADITIV
Hidroizolacijski kristalizator - koncentrat
Industrijsko mešana, modificirana, visoko koncentrirana anorganska zmes aktivnih
kemijskih dodatkov s sposobnostjo prodiranja globoko v pore gradbene snovi, kjer tvori
netopne kristale, s čimer zatesni pore in kapilare pred vdirajočo vodo in drugimi tekočinami. Uporablja se kot dodatek k betonu in cementnim maltam, saj izboljša njihove
končne lastnosti in poveča odpornost na pritisk vode in odpornost proti agresivnim
snovem. Primeren je za uporabo na kritičnih mestih betonske konstrukcije (stik sten
in tal, delovni stiki).
Poraba: cca 0,4-1,0 % na težo cementa
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 9
9
19.3.10 12:02
TESNILNI TRAKOVI
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
KEMABAND tesnilni trak 12
Rola 10 m
Tesnilni trak 12 cm
Rola 50 m
Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na poliestrski tkanini širine 120
mm s sredinsko raztezno cono, vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Uporablja se za tesnjenje stikov in dilatacijskih
reg pri tesnjenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP FLEX, HIDROSTOP DP in HIDROSTOP 94.
KEMABAND tack 12
Rola 10 m
Samolepilni tesnilni trak
Rola 20 m
Samolepilni gumirani trak na osnovi butila širine 120 mm. Vodotesen, elastičen tudi
pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem. Uporablja se za
tesnjenje stikov in dilatacijskih reg v kopalnicah, pralnicah ali na površinah, ki so
obremenjene z vlago, s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP
FLEX, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP DP.
KEMABAND tesnilni trak 24
Rola 10 m
Tesnilni trak 24 cm
Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na specialni tkanini širine 240
mm. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, visoko odporen proti alkalijam,
kislinam in solem. Uporablja se za tesnjenje stikov in dilatacijskih reg gradbenih elementov, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK
in KEMAPOX LF.
KEMABAND Y vogalnik
1/1
25 kos / škatlo
1/1
25 kos / škatlo
1/1
25 kos / škatlo
1/1
25 kos / škatlo
Notranji vogalni element tesnilnega traka
Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak širine 120 mm na poliestrski tkanini, oblikovan v notranji vogalnik dimenzij 140 x 140 mm. Uporablja se za lažje in
varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg v vogalih.
KEMABAND X vogalnik
Zunanji vogalni element tesnilnega traka
Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak širine 120 mm na poliestrski tkanini, oblikovan v zunanji vogalnik dimenzij 210 x 210 mm. Uporablja se za lažje in
varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg na vogalih.
KEMABAND manšeta M12
Stenska manšeta dimenzije 120 x 120 mm
Specialna tkanina, prevlečena s trajnoelastičnimi elastomeri. Vodotesna, elastična
tudi pri nizkih temperaturah, odporna proti alkalijam, kislinam in solem. Stenska manšeta za tesnjenje instalacijskih prebojev na steni.
KEMABAND manšeta M42
Talna manšeta dimenzije 420 x 420 mm
Specialna tkanina, prevlečena s trajnoelastičnimi elastomeri. Vodotesna, elastična
tudi pri nizkih temperaturah, odporna proti alkalijam, kislinam in solem. Talna manšeta za tesnjenje odtokov in instalacijskih prebojev na tleh.
10
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 10
www.kema.si
19.3.10 12:02
TESNILNI TRAKOVI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
Rola 20 m / 100 mm
KEMABAND tesnilni trak H
Rola 20 m / 200 mm
Tesnilni trak na osnovi hypalona
Elastični tesnilni trak na osnovi hypalona (polietilenske sintetične gume) standardne
širine 100 ali 200 mm in debeline 1 mm, z luknjami na robovih (luknja na vsakih 5
cm, 1 cm od roba). V kombinaciji z epoksidnim lepilom tvori visoko kakovostni tesnilni
sistem za razpoke in dilatacijske stike. Namenjen za tesnjenje stikov v betonu, ki so izpostavljeni negativnemu tlaku vode, za tesnjenje razteznih fug ter stikov, obremenjenih
z negativnim ali s pozitivnim tlakom vode.
Rola 30 m (30 m²)
KEMAFOIL
Elastična vodotesna folija
Elastična vodotesna folija iz treh slojev, med zunanjima, netkanima polipropilenskima
plastema je sloj polietilenske vodotesne folije, širine 1000 mm in debeline 0,5 mm.
Vodotesna folija ščiti tankoslojno položene talne in stenske ploščice pred razpokami
in vlago iz podlage. Namenjena za tesnjenje vseh mokrih prostorov pred lepljenjem
keramike. KEMAFOIL se vgrajuje v sveži sloj lepila, razreda minimalno C2 (KEMAGRES,
KEMAKOL FLEX 170, KEMA STARLIGHT FLEX …).
1/1
25 kos / škatlo
KEMAFOIL Y vogalnik
Notranji vogalni element tesnilne folije
Elastična, vodotesna folija iz treh slojev, oblikovana v notranji vogalnik dimenzij 140 x
140 mm. Uporablja se za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg v vogalih.
1/1
25 kos / škatlo
KEMAFOIL X vogalnik
Zunanji vogalni element tesnilne folije
Elastična, vodotesna folija iz treh slojev, oblikovana v zunanji vogalnik dimenzij 210 x
210 mm. Uporablja se za lažje in varnejše tesnjenje stikov in dilatacijskih reg v vogalih.
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 11
11
19.3.10 12:02
PRODUKTI ZA SANACIJO IN ZAŠČITO BETONA
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
BETONPROTEKT K
25 / 1
48 vreč / paleto
Zaščita armature in vezni sloj
5/1
5 vreč / karton
30 kartonov / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
30 / 1
42 vreč / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
8/1
v plastičnem vedru
24 veder / paleto
S polimeri obogatena cementna masa z dodatki migracijskih inhibitorjev korozije.
Uporablja se za zaščito armature poškodovanega armiranega betona in kot vezni sloj
pred nanašanjem reparaturnih malt BETONPROTEKT. Posebej primerno za preventivno
zaščito armature pri gradnji na območjih, ki so še posebej izpostavljena za pojav
korozije (morska obala, prometnice itd.). Zaradi visoke alkalnosti pasivizira armaturo
in jo ščiti pred nadaljnjim rjavenjem. Enostavna uporaba, nanos s čopičem ali strojno
po mokrem postopku.
Poraba: cca 0,5 kg / m² za enkratni premaz
BETONPROTEKT RT
Mikroarmirana tiksotropna reparaturna malta
SIST EN 1504-3: PCC malta za konstrukcijska popravila, razred R4
Enokomponentna, mikroarmirana, tiksotropna, sulfatno odporna reparaturna PCC malta. Uporablja se za popravilo vidnih poškodb na površini betona (segregacijska gnezda,
razpoke, korodirani beton itd.), za izravnave betonskih površin, za reprofiliranje vogalov,
stopnic, robov itd. Debelina sloja v enem nanosu: min. 5, maks. 40 mm.
Poraba: 18 do 20 kg / m² za vsak cm debeline nanosa
BETONPROTEKT RP
Mikroarmirana reparaturna malta SIST EN 1504-3: PCC
malta za konstrukcijska popravila, razred R2 (R4 pogojno)
Enokomponentna, mikroarmirana, superplastificirana, sulfatno odporna reparaturna
PCC malta za horizontalne ali opažene površine. Uporablja se za popravilo in izravnavo
vodoravnih površin betona. Debelina sloja v enem nanosu: min. 10, maks. 40 mm.
Poraba: 18 do 20 kg / m² za vsak cm debeline nanosa
BETONPROTEKT F
Fina masa za izravnavo in protikorozijsko zaščito betonskih
površin, SIST EN 1504-2: PCC zaščitni premaz za beton
Enokomponentna, mikroarmirana, sulfatno odporna PCC masa. Uporablja se za izravnavo in zaščito novih in nepoškodovanih starih poroznih betonskih površin, za popravilo
površinskih poškodb na betonskih prefabrikatih in za fino izravnavo cementnih in cementno apnenih ometov: za zaščito vodoravnih in navpičnih notranjih površin betonskih
silosov za siliranje živinske krme, bazenov za nevtralizacijo odpadnih voda, bazenov za
tehnološko vodo in druge raztopine, greznic, betonskih kanalizacijskih cevi, za oljetesno
zaščito betonskih lovilcev olja ter vodotesno zaščito drugih objektov pred vlago, podtalnico in vodo pod pritiskom. Debelina sloja v enem nanosu: min. 1, maks. 5 mm.
Poraba: 3 do 4 kg / m² za cca 2 mm debeline nanosa
MALTA ZA POPRAVILO BETONA
Reparaturna malta za navpične in stropne površine betona,
SIST EN 1504-3: PCC malta za konstrukcijska popravila, razred R4
Enokomponentna, mikroarmirana, tiksotropna, sulfatno odporna reparaturna PCC malta. Uporablja se za popravilo vidnih poškodb na površini betona (segregacijska gnezda,
razpoke, korodirani beton itd.), za izravnave betonskih površin, za reprofiliranje vogalov,
stopnic, robov itd. Debelina sloja v enem nanosu: min. 5, maks. 40 mm.
Poraba: 18 do 20 kg / m² za vsak cm debeline nanosa
KEMACRYL
10 / 1
60 ročk / paleto
Univerzalna polimerna disperzija
5/1
128 ročk / paleto
Polimerna disperzija – tekočina mlečne barve. Uporablja se za vez staro-novo, izboljšave cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno vpojnih mineralnih površin.
1/1
8 plastenk / karton
72 kartonov / paleto
•
•
•
•
•
12
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 12
Povečuje sprijemljivost svežih betonov in malt s staro podlago
Povečuje upogibno, tlačno in strižno trdnost
Povečuje obdelavnost betona in cementnih malt
Znižuje v / c faktor
Povečuje odpornost na mineralna olja, razredčene luge in druga agresivna
sredstva
www.kema.si
19.3.10 12:02
PRODUKTI ZA SANACIJO IN ZAŠČITO BETONA
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
10 / 1
60 ročk / paleto
KEMALATEX
50 / 1
16 sodov / paleto
Polimerna disperzija za vezni most (vez staro-novo)
pri preplastitvah površin starega betona
Polimerna disperzija sintetičnih smol in dodatkov na vodni osnovi. Uporablja se za pripravo veznega mosta (vezi staro-novo) pri izvedbi vezanega estriha oziroma dolepljenju
izravnalnega sloja malte (npr. BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA 840 M) na pripravljeno in stabilno površino starega betona. Glede na vpojnost podlage ga lahko uporabljamo koncentriranega ali pa ga redčimo z vodo v razmerju 1:1. Za najboljši učinek
vezni most pripravimo v obliki »pačoka« - mešanjem s cementom v razmerju 1:2. Pri
tem moramo biti še posebej pozorni, da malto vgrajujemo po sistemu »sveže na sveže«.
Poraba: cca 0,5-0,7 l / m² za vezni sloj
30 / 1
42 vreč / paleto
ISOTAL
Masa za podlivanje
Plastificirana cementna masa granulacije do 4 mm s kompenzacijo krčenja, visokimi
zgodnjimi in končnimi trdnostmi. Uporablja se za podlivanje jeklenih konstrukcij, za
zalivanje sider, za podlivanje temeljnih plošč strojev, za podlivanje temeljev, za zalivanje stikov.
Poraba: cca 2 kg za zapolnitev 1 l prostornine
1,5 / 1 (1 kg komponenta A
+ 0,5 kg komponenta B)
3/1
(2 kg komponenta A
+ 1 kg komponenta B)
4,5 / 1 (3 kg komponenta A
+ 1,5 kg komponenta B)
KEMAPOX FILL 1150
Fleksibilna epoksidna smola za injektiranje
Dvokomponentna, fleksibilna epoksidna smola za injektiranje in povezovanje elementov
v gradbeništvu. Uporablja se za zapolnjevanje in povezovanje različnih razpok in elementov v gradbeništvu. Možna je izvedba z nizkotlačno pištolo na vertikalnih površinah
in površinsko zalivanje ali dolepljenje odstopljenih podlag na horizontalnih površinah.
Za notranje in zunanje površine.
Poraba: 0,3-0,5 kg / m², odvisno od podlage in debeline nanosa
27,5 / 1 (20 kg komponenta A
+ 7,5 kg komponenta B)
KEMAPUR FILL 1150
Poliuretanska smola za injektiranje
Elastična, 2-komponentna poliuretanska smola brez topil, za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu, ki ostane po reakciji žilavo elastična in je sposobna
premoščati premike razpok. Uporablja se za zapolnjevanje mokrih in suhih razpok in
elementov v gradbenih objektih, za utrjevanje starih objektov in zrahljanih kamnitih
zidov, za tesnjenje razpok v kletnih prostorih in v tunelski gradnji, …, na betonu, premazih, izolacijskih, bitumenskih in plastičnih podlagah ter v primerih, ko ne moremo
izključiti kasnejšega posedanja ali premikanja objekta.
Poraba: 0,3-0,5 kg / m² odvisna od širine in globine razpoke
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 13
13
19.3.10 12:03
SANIRNI OMETI
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
HYDROMENT SUŠILNI OMET
30 / 1
42 vreč / paleto
30 / 1
42 vreč / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
Sušilni omet
Sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko
odprtih mikropor. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga
in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na področjih, obremenjenih z vlago in solmi. Primeren za neomejeno razvlaževanje vseh vrst zidov, zasičenih s kapilarno vlago
in solmi, celo v primerih, ko vlage ni mogoče blokirati. Notranji in zunanji osnovni
omet, omet za podzidek (cokel), kletni omet, omet na kletnih obokih za vse vrste zidov
(opečnate, kamnite, betonske). Ni primeren za sanacijo prodorov vode. Pri mešanju z
vodo ometu ne dodajamo nobenih drugih snovi.
Poraba: cca 30 kg / m² za nanos v debelini 2 cm
HYDROMENT FINI OMET
Fini sanirni omet
Fini sanirni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko
odprtih mikropor. Notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo Hydroment sušilnega
ometa, po cca 2-3 tednih od izvedbe primarnega ometa.
Poraba: cca 5-6 kg / m² za nanos v debelini 2 mm
KEMASAN 570 W
Beli sušilni omet
Beli sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko
odprtih mikropor. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na področjih, obremenjenih z vlago in
solmi. Notranji in zunanji osnovni omet, omet za podzidek (cokel), kletni omet, omet na
kletnih obokih za vse vrste zidov (opečnate, kamnite, betonske). Zaradi fine zrnavosti
(do 1 mm) je primeren tudi za izvedbo finega sušilnega ometa kot bela alternativa
finemu ometu Hydroment. Ni primeren za sanacijo prodorov vode.
Poraba: cca 25 kg / m² za sloj debeline 2 cm
KEMASAN 570 WS
Beli sušilni omet za strojno nanašanje
Beli sušilni omet na osnovi hidravličnih veziv z visoko vsebnostjo specialnih difuzijsko
odprtih mikropor, prilagojen za strojni nanos. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je
poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na področjih,
obremenjenih z vlago in solmi. Notranji in zunanji osnovni omet, omet za podzidek
(cokel), kletni omet, omet na kletnih obokih za vse vrste zidov (opečnate, kamnite,
betonske). Ni primeren za sanacijo prodorov vode.
Poraba: cca 25 kg / m² za sloj debeline 2 cm
KEMASAN 550
Sanirni omet
Apneno cementni sanirni omet z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko odprtih mikropor. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot
preventivna zaščita pri novogradnjah na področjih, obremenjenih z vlago in solmi. Notranji in zunanji omet, kletni omet, omet na kletnih obokih za vse vrste zidov (opečnate,
kamnite, betonske). Zaradi fine zrnavosti (do 1 mm) je primeren tudi za izvedbo finega
sanirnega ometa. Ni primeren za sanacijo prodorov vode.
Poraba: 25 kg / m² za sloj debeline 2 cm
KEMASAN 550 S
Sanirni omet za strojno nanašanje
Apneno cementni sanirni omet z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko odprtih mikropor, prilagojen za strojni nanos. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala
kapilarna vlaga in kot preventivna zaščita pri novogradnjah na področjih, obremenjenih z vlago in solmi. Notranji in zunanji omet, kletni omet, omet na kletnih obokih za vse
vrste zidov (opečnate, kamnite, betonske). Zaradi fine zrnavosti (do 1 mm) je primeren
tudi za izvedbo finega sanirnega ometa. Ni primeren za sanacijo prodorov vode.
Poraba: 25 kg / m² za sloj debeline 2 cm
14
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 14
www.kema.si
19.3.10 12:03
SANIRNI OMETI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
25 / 1
KEMASAN 550 W
48 vreč / paleto
PRODUKT
Apneni sanirni omet
Apneni sanirni omet z visoko vsebnostjo specialnih, difuzijsko odprtih mikropor. Uporablja se za obnovo ometov, ki jih je poškodovala kapilarna vlaga in kot preventivna
zaščita pri novogradnjah na področjih, obremenjenih z vlago in solmi. Notranji in zunanji omet, kletni omet, omet na kletnih obokih za vse vrste zidov (opečnate, kamnite,
betonske). Zaradi fine zrnavosti (do 1 mm) je primeren tudi za izvedbo finega sanirnega
ometa. Ni primeren za sanacijo prodorov vode.
Poraba: 25 kg / m² za sloj debeline 2 cm
25 / 1
48 vreč / paleto
KEMASAN 520
Grobi apneni omet
Gotovo pripravljen, rahlo podaljšan grobi apneni omet. To je idealni omet za ometavanje
zgradb pod spomeniškim varstvom, kjer se zahteva kontrolirana sestava in enakomerna
kakovost ometa. Lahko obdelovalen, vodoodbojen, mikroarmiran in prepusten za paro.
Poraba: cca 15 kg / m² za sloj debeline 1 cm
20 / 1
60 vreč / paleto
KEMASAN 520 F
Fini apneni omet
Gotovo pripravljen fini apneni omet. Uporablja se za fino izravnavo ometanih površin
in sanacijo obstoječih finih ometov. Omet omogoča lahko obdelavo, je vodoodbojen,
mikroarmiran in prepusten za paro.
Poraba: cca 3 kg / m² za izdelavo finega ometa
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 15
15
19.3.10 12:03
SREDSTVA ZA INJEKTIRANJE IN POVRŠINSKO ZAŠČITO
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
KEMAFOB
1/1 l
Silikonska vodoodbojna impregnacija
Brezbarvna silikonska vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo za mineralne
površine. Uporabljamo ga za vodoodbojno impregnacijo in grundiranje mineralnih
površin, kot so beton, mineralni ometi, strešniki, opeka, plinobeton, silikatna opeka,
naravni in umetni kamen, vključno s fugami, fasade z mineralnimi barvami itd. KEMAFOB prodre 3-4 mm v globino, kjer učinkuje vodoodbojno. Večja ko je vpojnost površine,
trajnejši je premaz. Premaz je potrebno obnavljati. Ne tesni na površinah z razpokami.
Na površini, premazani s KEMAFOB emulzijo, se lahko - odvisno od podlage - pojavi le
rahel »mat« učinek.
6 pločevink / škatlo
72 škatel / paleto
10 / 1 l 45 pločevinastih posod / paleto
Poraba: cca 0,2 do 1,0 l / m², odvisno od vpojnosti površine
KEMAFOB AQUA
Silikonska vodoodbojna impregnacija na vodni osnovi
Brezbarvna vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo za mineralne površine.
Uporablja se za vodoodbojno impregnacijo in grundiranje mineralnih površin, kot so
beton, mineralni ometi, strešniki, opeka, plinobeton, silikatna opeka, naravni in umetni
kamen, vključno s fugami, fasade z mineralnimi barvami itd. KEMAFOB AQUA prodre
3-4 mm v globino, kjer učinkuje vodoodbojno. Večja ko je vpojnost površine, trajnejši je
premaz. Premaz je potrebno obnavljati. Ne tesni na površinah, kjer so prisotne razpoke.
1/1
8 plastenk / škatlo
72 škatel / paleto
10 / 1
60 ročk / paleto
1/1
8 plastenk / škatlo
72 škatel / paleto
10 / 1
60 ročk / paleto
50 / 1
16 sodov / paleto
1/1
8 plastenk / škatlo
72 škatel / paleto
10 / 1
60 ročk / paleto
3/1
5 vrečk / škatlo
30 škatel / paleto
Poraba: cca 0,2 do 1,0 l / m², odvisno od vpojnosti površine
KEMASOL
Silikonska emulzija za blokado kapilarne vlage
Silikonska emulzija za vzpostavljanje blokade kapilarni vlagi v opečnih, kamnitih in
mešanih zidovih z vrtanjem in prepajanjem zidu po celotnem prerezu. Nanos: gravitacijsko (brez pritiska) prepajanje zidov, minimalno 1 dan.
Poraba: cca 6 do 8 l / m za 40 cm debel zid oz. cca 20 l po m² prerezanega zidu
KEMASOL MICRO
Mikroemulzija za blokado kapilarne vlage
Silikonska mikroemulzija za blokiranje kapilarne vlage v opečnih, kamnitih in mešanih
zidovih z vrtanjem in prepajanjem zidu po celotnem prerezu. Koncentrat, ki se redči s
pitno vodo na dan uporabe v razmerju 1:14. Nanos: injektiranje s pritiskom ali brez.
Odprtine se lahko odprejo takoj. Primeren za zidove z visoko vlažnostjo.
Poraba: cca. 1,33 l koncentrata (ca. 20 l vodne raztopine) po m² prereza zidu
KEMA EXPAND H
Dodatek za kompenzacijo krčenja, plastificiranje
in hidrofobiziranje injekcijskih mas
Kemijski dodatek v prahu za kompenzacijo krčenja in plastificiranje. Uporablja se za
pripravo malt, cementnih injekcijskih suspenzij ali betonov, kjer se mora kompenzirati
krčenje. Hkrati zmanjšuje potrebno količino vode, kar občutno povečuje plastičnost oz.
pretočnost malt in betonov.
Poraba: 0,6 do 2,0 % / težo cementa, odvisno od želenega nabrekanja
16
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 16
www.kema.si
19.3.10 12:03
IZRAVNALNE MASE ZA STENO IN STROP
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
20 / 1
50 vreč / paleto
KEMAGLET FX
4/1
5 vrečk / karton
30 kartonov / paleto
Mavčna izravnalna masa
PRODUKT
Izravnalna masa, mešanica na osnovi mavca, polnil in specialnih dodatkov za izboljšanje obdelovalnosti. Uporablja se za izravnavo sten in stropov pred polaganjem tapet
ali pred opleskom, za zapolnjevanje stikov, razpok in različnih poškodb pri montaži
mavčno- kartonskih plošč. Za notranjo uporabo.
Poraba: 0.5 do 1.5 kg / m²
20 / 1
50 vreč / paleto
KEMAGLET F
Mavčna izravnalna masa
Izravnalna masa, mešanica na osnovi mavca, polnil ter specialnih dodatkov, pripravljena za nanos na notranjih površinah sten in stropov. Uporablja se za glajenje sten
in stropov pred polaganjem tapet ali pred opleskom, za zapolnjevanje stikov, razpok in
razičnih poškodb pri montaži sten in stropov mavčno-kartonskih plošč.
Poraba: 0,5 do 1,5 kg / m²
20 / 1
60 vreč / paleto
KEMAGLET G
5/1
5 vrečk / karton
30 kartonov / paleto
Bela cementna izravnalna masa
Cementno vezana in s polimeri obogatena izravnalna masa dekorativno bele barve.
Uporablja se za izravnavo ometanih fasadnih površin, notranjih zidov in stropov, kletnih površin in betonskih stebrov v debelini 1-5 mm enkratnega nanosa. Za pokrivanje
stikov, kitanje lukenj v steni do 1 cm globine.
Poraba: 1,0 kg / m² za vsak mm debeline
25 / 1
48 vreč / paleto
KEMA AM RAPID
Hitrovezna izravnalna masa
Industrijsko pripravljena, hitrovezna, hidravlično vezana specialna masa v prahu na
osnovi cementa, finega peska in posebnih dodatkov. Uporablja se za izravnavo talnih (tolerance ravnosti) in stenskih površin pred polaganjem ploščic, za notranjo in
zunanjo uporabo na vseh običajnih mineralnih podlagah, kot so cementni estrih in
osnovni cementni ali apneno cementni omet. KEMA AM RAPID je mogoče nanašati v
debelini 2-30 mm.
Poraba: 13,5 kg / m² za vsak cm debeline nanosa
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 17
17
19.3.10 12:03
GOTOVO PRIPRAVLJENI OMETI IN MALTE
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
KEMAMIX G
25 / 1
48 vreč / paleto
20 / 1
60 vreč / paleto
30 / 1
42 vreč / paleto
Grobi apnenocementni omet
Suha, industrijsko pripravljena mešanica na osnovi apna in cementa, točno določene granulacijske sestave kremenovih peskov ter specialnih dodatkov. Uporablja se za
osnovni (grobi) omet za fasadne in notranje površine, primeren tudi za prostore, ki so
obremenjeni z vlago.
Poraba: 13 do 15 kg / m² za sloj debeline 10 mm
KEMAMIX F
Fini apneno cementni omet
Industrijsko pripravljena mešanica na osnovi apna in cementa, točno določene granulacijske sestave finih kremenovih peskov ter specialnih dodatkov. Uporablja se za
notranji in zunanji fini omet za finalno izravnavo grobega apneno cementnega ometa.
Poraba: 3 do 5 kg / m²
KEMAMIX PRISMA
Cementna malta za zidanje steklenih prizem
Industrijsko pripravljena cementna malta dekorativno bele barve za zidanje steklenih
prizem. Med zidanjem steklenih prizem je možno sprotno zapolnjevanje in oblikovanje fug.
Poraba: cca 13 kg / m² za debelino nanosa 10 mm za prizme formata 18 × 18 cm
18
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 18
www.kema.si
19.3.10 12:03
TALNE IZRAVNALNE MASE
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
SAMORAZLIVNE TALNE IZRAVNALNE MASE
25 / 1
48 vreč / paleto
LINEA 803 SL (LINEA 3)
Samorazlivna talna izravnalna masa, 1-3 mm, C30 / F6 po SIST EN 13813
Samorazlivna, brezkazeinska cementno vezana in s polimeri obogatena talna izravnalna masa. Uporablja se za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in cementnih estrihov pred polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog). Sloj debeline 1–3 mm, za notranjo uporabo.
Poraba: 1,0 kg / m² za vsak mm debeline
25 / 1
48 vreč / paleto
LINEA 810 SL (LINEA 10 RAPID)
Hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 1-10 mm,
C20 / F5 po SIST EN 13813
Hitrovezna, polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Uporablja se za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred
polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse
vrste PVC talnih oblog). Sloj debeline 1-10 mm.
Poraba: cca 1,5 kg / m² za vsak mm debeline
25 / 1
48 vreč / paleto
LINEA 811 SL
Hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 1-10 mm,
C30 / F7 po SIST EN 13813
Hitrovezna, polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Uporablja se za tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred
polaganjem talnih oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse
vrste PVC talnih oblog). Sloj debeline 1-10 mm.
Poraba: cca 1,5 kg / m² za vsak mm debeline
25 / 1
48 vreč / paleto
LINEA 830 SL
Hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 3-30 mm,
C40 / F7 po SIST EN 13813
Hitrovezna, polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Uporablja se za izvedbo nove cementne prevleke na obstoječem betonu in za
tankoslojno izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih
oblog (parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih
oblog). Sloj debeline 3-30 mm.
Poraba: cca 1,5 kg / m² za vsak mm debeline
25 / 1
48 vreč / paleto
LINEA 841 SL (LINEA 40 RAPID)
Hitrovezna samorazlivna talna izravnalna masa, 3-40 mm,
C20 / F6 po SIST EN 13813
Hitrovezna, polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Za izravnavo vseh vrst podložnih betonov in estrihov pred polaganjem talnih oblog
(parket, leseni pod, keramične ploščice, tapison, itison ter vse vrste PVC talnih oblog).
Sloj debeline od 3-40 mm.
Poraba: cca 1,8 kg / m² za vsak mm debeline
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 19
19
19.3.10 12:03
TALNE IZRAVNALNE MASE
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
TALNE IZRAVNALNE MALTE
LINEA 820 M (LINEA 20)
30 / 1
42 vreč / paleto
30 / 1
42 vreč / paleto
30 / 1
42 vreč / paleto
25 / 1
48 vreč / paleto
Talna izravnalna malta, 5-20 mm, C40 / F6 po SIST EN 13813
Polimercementna talna izravnalna malta za izvedbo nove cementne prevleke, debeline
5 do 20 mm. Uporablja se za izravnavo starih, poškodovanih betonskih tlakov in novih
cementnih estrihov pred polaganjem oblog. Za zunanjo in notranjo uporabo.
Poraba: cca 20 kg / m² za vsak cm debeline
LINEA 821 M (LINEA 20 RAPID)
Hitrovezna talna izravnalna malta, 5-20 mm,
C40 / F6 po SIST EN 13813
Hitrovezna polimercementna talna izravnalna malta za izvedbo nove cementne prevleke,
debeline 5 do 20 mm. Uporablja se za izravnavo starih, poškodovanih betonskih tlakov
in novih cementnih estrihov pred polaganjem oblog. Za zunanjo in notranjo uporabo.
Poraba: cca 20 kg / m² za vsak cm debeline
LINEA 840 M (LINEA 40 NONSHRINK)
Neskrčljiva talna izravnalna malta, 5-40 mm,
C40 / F7 po SIST EN 13813
Polimercementna talna izravnalna malta, ki se ne krči, za izvedbo nove cementne prevleke debeline 5 do 40 mm. Uporablja se za izravnavo starih, poškodovanih betonskih tlakov
in novih cementnih estrihov pred polaganjem oblog. Za zunanjo in notranjo uporabo.
Poraba: cca 20 kg / m² za sloj debeline 10 mm
ESTRIHI
KEMA FLOOR RAPID
Gotovi estrih
Industrijsko pripravljena suha mešanica za pripravo estriha na osnovi hitrega cementa, izbranih granulacij peska in dodatkov. Lahko se vgradi kot lepljeni ali plavajoči
estrih. V ustreznih klimatskih razmerah je estrih KEMA FLOOR RAPID primeren za polaganje oblog že po 36 urah*. Pri debelini estriha 5 cm in normalnih klimatskih razmerah
(temperatura > 15 °C, relativna zračna vlažnost < 65 %) se CM-vrednost 2 % običajno
doseže že po 48 urah*.
Poraba: cca 20 kg / m² za vsak cm debeline
20
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 20
www.kema.si
19.3.10 12:03
LEPILA ZA TALNE OBLOGE
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
12 / 1
FLOOROKOL UNIVERSAL
33 veder / paleto
PRODUKT
Univerzalno disperzijsko lepilo
Disperzijsko lepilo brez organskih topil za lepljenje PVC in tekstilnih oblog ter oblog iz
plute na porozne podlage. Uporablja se za lepljenje homogenih in heterogenih PVC talnih
oblog v ploščah in rolah, tekstilnih talnih oblog s PVC, PU, lateks in tekstilnim hrbtiščem
ter plastificirane in naravne plute. Primerno za izravnane cementne in druge porozne
podlage ter tudi za lepljenje na stenske površine.
Poraba: 0,25-0,35 kg / m² odvisno od podlage in uporabljenega orodja
20 / 1
33 veder / paleto
FLOOROKOL LINO-GUM
Disperzijsko lepilo za lepljenje gume in linoleja
Disperzijsko lepilo brez organskih topil za lepljenje oblog iz gume in linojeja na porozne podlage. Uporablja se za lepljenje gume v ploščah in rolah do debeline 4 mm, za
lepljenje linoleja in homogenih ter heterogenih PVC talnih oblog v ploščah in rolah,
kot tudi za lepljenje keramičnih ploščic in stopnic. Primerno za izravnane cementne in
druge porozne podlage.
Poraba: 0,3-0,35 kg / m² odvisno od podlage
25 / 1
33 veder / paleto
FLOOROKOL PARKET
Disperzijsko lepilo za parket
Disperzijsko lepilo brez organskih topil za lepljenje klasičnega in lamelnega parketa.
Uporablja se v gradbeništvu za lepljenje lamelnega in klasičnega parketa na beton,
lesovinske plošče in druge porozne podlage. Odsvetujemo lepljenje nestabilnih in
eksotičnih vrst lesa, za kar priporočamo uporabo poliuretanskega lepila FLOOROKOL
PARKET PU.
Poraba: 0,6-1,0 kg / m² odvisno od podlage in uporabljenega orodja
14/1
(12,85 kg komponenta A
in 1,15 kg komponenta B)
FLOOROKOL PARKET PU 2K
Dvokomponentno poliuretansko lepilo za parket
Dvokomponentno tiksotropno poliuretansko reakcijsko lepilo brez topil za lepljenje
parketa. Primerno za lepljenje vseh vrst parketa (klasični, lamelni, lam, ladijsko pod,
gotovi, intrazije,…) na vse vrste podlag, tako na porozne cementne, lesene in anhidridne podlage, kot tudi na neporozne podlage, npr. na keramične ploščice, marmor, …
Primerno za podlage s talnim gretje, kot tudi za lepljenje lesenih stopnic in gume na
porozne in neporozne podlage. Primerno za notranjo uporabo.
Poraba: 0,8-0,9 kg/m² za nanos z zobato lopatico B3
1,0-1,5 kg/m² za nanos z zobato lopatico 23/48
2 x 7 kg v plastičnem vedru
33 veder / paleto
FLOOROKOL PARKET SMP
Enokomponentno reakcijsko lepilo za parket
Enokomponentno tiksotropno lepilo brez lahko hlapnih topil za lepljenje vseh vrst parketa. Lepilo reagira z vodo in se strjuje na osnovi kemijske reakcije. Primerno za lepljenje
na vse vrste podlag, tako na porozne cementne podlage, lesene in anhidridne podlage,
kot tudi na neporozne podlage. Prav tako se lahko uporablja na podlagah s povišano
vsebnostjo vlage do 4CM %, brez predhodne impregnacije oziroma premazovanja. Uporablja se lahko tudi za lepljenje lesenih stopnic, keramičnih ploščic in oblog iz gume.
Poraba: 0,7-1,2 kg / m² odvisno od podlage in uporabljenega orodja (na suhe podlage)
do 2,5 kg / m² odvisno od podlage (na mokre podlage)
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 21
21
19.3.10 12:03
INDUSTRIJSKI TLAKI
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
TAL M KVARC
30 / 1
42 vreč / paleto
Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov
siva
Suhi posip – mešanica trdih mineralov za površinsko oplemenitenje industrijskih betonskih tlakov in estrihov. Mineralni posip po površini svežega betonskega industrijskega tlaka izboljša mehanske lastnosti in odpornost proti obrabi. Uporablja se za izdelavo
betonskih tlakov s povečano odpornostjo proti obrabi in zgoščeno (neporozno) površino.
PO NAROČILU:
temno siva, rdeča, oker, antracitno siva,
rjava, zelena, modra
Poraba: 4 do 6 kg / m²
TAL M KORUND 3
30 / 1
42 vreč / paleto
Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov
siva
Suhi posip – mešanica trdih mineralov za površinsko oplemenitenje industrijskih betonskih tlakov in estrihov. Mineralni posip po površini svežega betonskega industrijskega tlaka izboljša mehanske lastnosti in odpornost proti obrabi. Uporablja se za izdelavo
betonski tlakov s povečano odpornostjo proti obrabi in zgoščeno (neporozno) površino.
PO NAROČILU:
temno siva, rdeča, oker, antracitno siva,
rjava, zelena, modra
Poraba: 4 do 6 kg / m²
TAL M STRONG
30 / 1
42 vreč / paleto
Mineralni posip za oplemenitenje betonskih tlakov
siva
Suhi posip na osnovi cementa, trdih mineralov kremena, korunda, silicijevega karbida, mikroarmirnih vlaken in dodatkov. Mineralni posip po površini svežega betonskega industrijskega tlaka izboljša mehanske lastnosti in odpornost proti obrabi. Uporablja se za izdelavo betonskih tlakov, izpostavljenih kombiniranim obremenitvam
(kotaljenje, obrus, udarci).
PO NAROČILU:
temno siva, rdeča, oker, antracitno siva,
rjava, zelena, modra
Poraba: 4 do 6 kg / m²
TAL M KORUND 10
30 / 1
42 vreč / paleto
Mineralna prevleka za oplemenitenje betonskih tlakov
siva
Gotovo pripravljena mešanica na osnovi cementa, trdih mineralov kremena in korunda,
mikroarmirnih vlaken in dodatkov. Uporablja se za pripravo mikroarmirane cementne
prevleke za površinsko oplemenitenje svežih industrijskih betonskih tlako, izpostavljenih visokim obremenitvam, za doseganje kontrolirane debeline obrabnega sloja. Uporablja se tudi za izdelavo betonskih tlakov izpostavljenih kombiniranim obremenitvam
(kotaljenje, obrus, udarci). V prisilnem mešalcu zmešamo malto do popolne homogenosti. Kontrola predpisane debeline nanosa 10 mm s pomočjo šipk φ 10 mm.
PO NAROČILU:
temno siva, rdeča, oker, antracitno siva,
rjava, zelena, modra
Poraba: 21 kg / m² za sloj debeline cca 10 mm
4 do 6 kg / m² (suhi posip)
KEMA IMPREGNATOR POWDER
500 / 1 1000 litrski kontejner
Kemijski utrjevalec betonskih površin v prahu
10 / 1
33 veder / paleto
15/1
vedro
Specialni, stoodstotno koncentrirani praškasti utrjevalec betonskih površin, ki je razredčen z vodo v ustreznem razmerju, gotovo pripravljen izdelek, z enakimi lastnostmi
kot koncentrat. Razmerje mešanja z vodo je odvisno od namena uporabe.
Poraba: 0,02-0,035 kg / m², odvisno on namena uporabe
KEMA IMPREGNATOR
Kemijski utrjevalec betonskih površin v tekoči obliki
Specialni, gotovo pripravljen kemijski utrjevalec betonskih površin. Uporablja se za povečanje abrazijske, zmrzlinske in kemijske odpornosti na cementno vezanih podlagah.
KEMA IMPREGNATOR izrazito zmanjša vpojnost vode in olj na impregniranih površinah.
Poraba: 0,02-0,035 kg / m², odvisno on namena uporabe
22
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 22
www.kema.si
19.3.10 12:03
EPOKSIDNI IN POLIURETANSKI TLAKI IN PREMAZI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
PRIPRAVA PODLAGE
Smole za injektiranje in povezovanje
1,5 / 1 (1 kg komponenta A
+ 0,5 kg komponenta B)
3/1
(2 kg komponenta A
+ 1 kg komponenta B)
4,5 / 1 (3 kg komponenta A
+ 1,5 kg komponenta B)
KEMAPOX FILL
Epoksidna smola za injektiranje
Dvokomponentna, visoko lepljiva, nizko viskozna epoksidna smola za injektiranje in
povezovanje elementov v gradbeništvu. Uporablja se za zapolnjevanje in povezovanje
raznih vrst razpok in elementov v gradbeništvu. Možna izvedba z nizkotlačno pištolo
na vertikalnih površinah ali tudi kot površinsko zalivanje ali dolepljenje odstopljenih
podlag na horizontalnih površinah. Uporablja se za notranje in zunanje površine.
KEMAPOX FILL 1000
EPOKSIDNA SMOLA ZA INJEKTIRANJE
Uporaba: na betonu z zaključenim delovanjem in podlagah, kjer ne pričakujemo omejene deformacije
Razmerje mešanja: A : B = 2 : 1 (ut)
Odprti čas: cca 45 min pri +23°C
Poraba: 0,3-0,5 kg / m´, odvisna od širine in globine razpoke
KEMAPOX FILL 1150
FLEKSIBILNA EPOKSIDNA SMOLA ZA INJEKTIRANJE
Uporaba: na betonu s še ne zaključenim delovanjem in na podlagah, kjer pričakujemo omejeno
deformacijo
Razmerje mešanja: A : B = 2 : 1 (ut)
Odprti čas: cca 35 min pri +23°C
Poraba: 0,3-0,5 kg / m´, odvisna od širine in globine razpoke
27,5 / 1 (20 kg komponenta A
+ 7,5 kg komponenta B)
KEMAPUR FILL 1150
Poliuretanska smola za injektiranje
Elastična, dvokomponentna poliuretanska smola brez topil za injektiranje in povezovanje elementov v gradbeništvu, ki ostane po reakciji žilavo elastična in je sposobna
premoščati premike razpok. Uporablja se za zapolnjevanje mokrih in suhih razpok in
elementov v gradbenih objektih, za utrjevanje starih objektov in zrahljanih kamnitih
zidov, za tesnjenje razpok v kletnih prostorih in v tunelski gradnji … na betonu, premazih, izolacijskih, bitumenskih in plastičnih podlagah ter v primerih, ko ne moremo
izključiti kasnejšega posedanja ali premikanja objekta.
Poraba: 0,3-0,5 kg / m´´ odvisna od širine in globine razpoke
Impregnacija podlage in vezni sloj
18 / 1
(12 kg komponenta A
+ 6 kg komponenta B)
KEMAPOX GRUND
Impregnacijski epoksidni premaz
Dvokomponentni impregnacijski epoksidni premaz in vez staro-novo. Uporablja se za
grundiranje cementno vezanih podlag, za zapolnitev kapilar in por, za utrjevanje in tankoslojno izravnavo. Je nizke viskoznosti, primeren za polnjenje s kremenovim peskom,
za izdelavo različnih epoksidnih malt. Za zunanje in notranje površine.
KEMAPOX GRUND 2000
OSNOVNI IMPREGNACIJSKI EPOKSIDNI PREMAZ
Uporaba: za impregnacijo normalnih cementnih podlag
Odprti čas: cca 30 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 2 : 1 (ut)
Poraba: 0,3-0,5 kg / m², odvisno od vpojnosti podlage
KEMAPOX GRUND 2400
EPOKSIDNA SMOLA ZA PRIPRAVO EPOKSIDNE MALTE
Uporaba: za sanacijo večjih lukenj v podlagi, za debeloslojno epoksidno izravnavo (več kot 1 cm) …
Odprti čas: cca 30 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 2 : 1 (ut)
Poraba: 0,3-0,5 kg / m², odvisno od vpojnosti podlage
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 23
23
19.3.10 12:03
EPOKSIDNI IN POLIURETANSKI TLAKI IN PREMAZI
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
BARVNI ZAKLJUČNI PREMAZI
KEMAPOX FINAL
Zaključni epoksidni premaz
Dvokomponentni, tankoslojni epoksidni premaz, primeren za zaščito tal v garažah,
skladiščih, delavnicah itd. Primeren za nanašanje na beton, asfalt, magnezitno in anhidridno podlago. V trdnem stanju tvori rahlo pomarančasto površino, odporno proti
kemikalijam, ki se lahko čisti. Nanašamo v dveh ali treh slojih, primeren je za objekte
z lahko obremenitvijo. Za objekte s srednjo obremenitvijo je možna tudi vgradnja z dodatno, tretjo komponento, suhim kremenovim peskom EPOXY SAND, kar znatno poveča
njegove mehanske lastnosti.
KEMAPOX FINAL 6000
OSNOVNI ZAKLJUČNI EPOKSIDNI PREMAZ
Uporaba: za finalni premaz normalnih cementnih podlag
Odprti čas: cca 30 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 100 : 31 (ut)
Poraba: 0,2-0,4 kg / m² v enem nanosu
KEMAPOX FINAL 6000
17 / 1 (13 kg komponenta A
+ 4 kg komponenta B)
KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES
ZAKLJUČNI EPOKSIDNI PREMAZ, ODPOREN NA KISLINE
Uporaba: za zaključni premaz cementnih podlag v objektih, kjer se zahteva povečana odpornost na
kemikalije, kot so npr. avtomobilske delavnice, garažne hiše …
Odprti čas: cca 30 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 100 : 31 (ut)
Poraba: 0,2-0,4 kg / m² v enem nanosu
KEMAPOX FINAL 6100 CHEMRES
15,5 / 1 (13kg komponenta A
+ 2,5 kg komponenta B)
KEMAPOX FINAL 6500 AQUA
ZAKLJUČNI EPOKSIDNI PREMAZ NA VODNI OSNOVI – PREPUSTEN ZA PARO
Uporaba: za zaključni premaz cementnih podlag z višjo vsebnostjo vlage, kot so npr. objekti brez
hidroizolacije
Odprti čas: cca 60 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 1 : 3 (ut)
Poraba: cca 0,2-0,4 kg / m² v enem nanosu
KEMAPOX FINAL 6500 AQUA
20 / 1 (5 kg komponenta A
+ 15 kg komponenta B)
KEMAPOX FINAL 6700 THIXO
TIKSOTROPNI ZAKLJUČNI EPOKSIDNI PREMAZ
Uporaba: za finalni premaz na vertikalnih površinah kot epoksidna barva
Odprti čas: cca 30 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 100 : 31 (ut)
Poraba: cca 0,2-0,3 kg / m² v enem nanosu
KEMAPOX FINAL 6700 THIXO
17 / 1 (13 kg komponenta A
+ 4 kg komponenta B)
SAMORAZLIVNI BARVNI ZAKLJUČNI PREMAZI
KEMAPOX FINAL
25 / 1
Samorazlivni epoksidni zaključni premaz
(21 kg komponenta A
+ 4 kg komponenta B)
Samorazlivna, pigmentirana, dvokomponentna epoksidna smola z modificiranim aminskim trdilcem, namenjena predvsem za cementno vezane podlage, ki so kemično in
mehansko močno obremenjene, kot so na primer skladišča, laboratoriji, bolnišnice,
trgovine, prehrambna industrija, delovne hale, garaže ipd. V strjenem stanju je lahko:
zelo trden, elastičen, odporen na obrabo, proti lugom, razredčenim kislinam, slanim
raztopinam, mineralnim oljem in alifatskim ogljikovodikom. Tvori sijajno, gladko, ravno
in protidrsno površino.
KEMAPOX FINAL 5000
OSNOVNI SAMORAZLIVNI ZAKLJUČNI EPOKSIDNI PREMAZ
Uporaba: za finalni premaz normalnih cementnih podlag
Odprti čas: cca 20 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 100 : 19 (ut)
Poraba: 1,4-2,0 kg / m² v enem nanosu
KEMAPOX FINAL 5100 CHEMRES
KISLINSKO ODPORNI SAMORAZLIVNI ZAKLJUČNI EPOKSIDNI PREMAZ
Uporaba: za zaključni premaz cementnih podlag v objektih, kjer se zahteva povečana odpornost na
kemikalije, kot so npr. avtomobilske delavnice, garažne hiše, predelovalna industrija …
Odprti čas: cca 20 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 100 : 19 (ut)
Poraba: 1,4-2,0 kg / m² v enem nanosu
24
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 24
www.kema.si
19.3.10 12:03
EPOKSIDNI IN POLIURETANSKI TLAKI IN PREMAZI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
FINALNE TRANSPARENTNE SMOLE
KEMAPOX FINAL
Epoksidni transparentni lak
Dvokomponentna transparentna epoksidna smola, namenjena za lakiranje in zaščito
pripravljenega epoksidnega tlaka, ki zaradi svojih lastnosti izrazito poveča končno kemijsko odpornost tlaka in odpornost na obrabo. Primerna je za ustrezno pripravljene
podlage v objektih, ki so kemično in mehansko obremenjene, kot so na primer skladišča,
laboratoriji, prehrambna industrija, proizvodne hale, letališča ipd. Glede na izvedbo in
število nanosov lahko tvori bodisi izrazito gladko ali protidrsno površino.
KEMAPOX FINAL 4000
18 / 1 (12 kg komponenta A
+ 6 kg komponenta B)
KEMAPOX FINAL 4000
SIJAJNI EPOKSIDNI TRANSPARENTNI LAK
Uporaba: za dodatno zaščito epoksidnih tlakov
Odprti čas: cca 30 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 2 : 1 (ut)
Poraba: 0,25-0,5 kg / m² v enem nanosu
KEMAPOX FINAL 4000 M
8,07 / 1 (7,27 kg komponenta A
+ 0,8 kg komponenta B)
KEMAPOX FINAL 4000 M
MATIRAN EPOKSIDNI TRANSPARENTNI LAK
Uporaba: za dodatno zaščito epoksidnih tlakov, za enakomeren mat učinek potrebna najmanj 2 nanosa
Odprti čas: cca 30 min pri +23°C
Mešalno razmerje: A : B = 2 : 1 (ut)
Poraba: 0,25-0,5 kg / m² v enem nanosu
SMOLE ZA KITANJE
KEMAPOX KIT
Epoksidni kit za kitanje dilatacij
Dvokomponentna epoksidna smola za kitanje delovnih dilatacij in stikov pri epoksidnih
tlakih. Ker dilatacije togo in vodotesno zatesni, je primerna za kitanje vseh vrst dilatacij,
tudi na epoksidnih tlakih, obremenjenih z vodo in s kemikalijami. Kitanje izvedemo, ko je
epoksidni tlak popolnoma strjen.
KEMAPOX KIT EP
5,5 / 1 (4 kg komponenta A
+ 1,5 kg komponenta B)
KEMAPOX KIT EP
BREZBARVNI EPOKSIDNI KIT
Uporaba: za kitanje delovnih dilatacij in stikov
Odprti čas: cca 45 min pri +20°C
Mešalno razmerje: A : B = 8 : 3 (ut)
Poraba: 0,3-0,5 kg / m´ odvisna od širine in globine dilatacije
KEMAPOX KIT EPC
11 / 1 (8 kg komponenta A
+ 3 kg komponenta B)
KEMAPOX KIT EPC
BARVNI EPOKSIDNI KIT
Uporaba: za kitanje delovnih dilatacij in stikov, v različnih barvah po RAL barvni lestvici
Odprti čas: cca 45 min pri +20°C
Mešalno razmerje: A : B = 8 : 3 (ut)
Poraba: 0,3-0,5 kg / m´ odvisna od širine in globine dilatacije
1/1
KEMAPOX CHIPS
Dekorativni lističi
Dekorativni lističi za pripravo dekorativnega samorazlivnega tlaka. Dekorativne lističe
KEMAPOX CHIPS posujemo na svežo samorazlivno smolo. Ko je smola pohodna, lahko
dekorativne lističe zaščitimo s transparentnim lakom na epoksidni ali poliuretanski
osnovi KEMAPOX FINAL 400 ali KEMAPUR FINAL 400 v sijajni ali mat izvedbi.
Poraba: odvisna od želenega izgleda tlaka
5/1
KEMAPOX SOLVENT
10 / 1
Čistilo za epoksidne smole
Namenjeno je za čiščenje orodja po opravljenem delu z epoksidnimi smolami in za redčenje
epoksidnih smol KEMAPOX.
Poraba: odvisna od želenega izgleda tlaka
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 25
25
19.3.10 12:04
VEZIVA
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
KEMAFIN CEMENT W
20 / 1
60 vreč / paleto
Beli cement CEM I 52,5 N
5/1
5 vrečk / karton
30 kartonov / paleto
KEMAFIN GIPS
20 / 1
60 vreč / paleto
Fino mleti alabaster mavec
3/1
5 vrečk / karton
30 kartonov / paleto
Namenjen je za restavratorska dela, vidne betone, betonske prefabrikate …
26
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 26
www.kema.si
19.3.10 12:04
GRUNDIRNA SREDSTVA IN PREMAZI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
10 / 1
60 ročk / paleto
KEMACRYL
5/1
128 ročk / paleto
Polimerna disperzija - vezni sloj »staro - novo«
1/1
8 plastenk / kartonu
72 kartonov / paleto
Polimerna disperzija – tekočina mlečne barve. Uporablja se za vez staro-novo, za izboljšanje cementnih malt in impregnacijo (grundiranje) močno vpojnih mineralnih površin.
Poraba: 0,3 do 0,5 l / m² za vezni sloj
0,7 do 1,0 l / m² za cementno prevleko
0,25 do 0,5 l / m² za impregnacijo močno vpojnih mineralnih površin
10 / 1
60 ročk / paleto
KEMAGRUND S
5/1
128 ročk / paleto
Grundirno sredstvo za visoko in srednje vpojne mineralne površine
1/1
8 plastenk / kartonu
72 kartonov / paleto
Polimerna disperzija sintetičnih smol in dodatkov na vodni osnovi. Sredstvo je pripravljeno in primerno za takojšnjo uporabo. Uporablja se za grundiranje visoko in srednje vpojnih mineralnih površin, predvsem materialov na osnovi mavca (strojni ometi,
mavčno-kartonske plošče, anhidritni estrihi) ter cementnih in apneno cementnih ometov pred oblaganjem oblog in ploščic. Mineralni površini zmanjša in poenoti vpojnost
vode, jo utrdi ter s tem zviša sprijemne trdnosti naknadno vgrajenih malt, lepil in izravnalnih mas. Lahko ga uporabljamo koncentriranega ali ga razredčimo z vodo v razmerju
1:1, odvisno od vpojnosti podlage.
Poraba: 0,1–0,2 kg / m², odvisno od vpojnosti podlage
10 / 1
60 ročk / paleto
KEMAGRUND A
5/1
128 ročk / paleto
Grundirno sredstvo za vpojne in nizko vpojne mineralne površine
1/1
8 plastenk / kartonu
72 kartonov / paleto
Polimerna disperzija sintetičnih smol in dodatkov na vodni osnovi. Uporablja se za
grundiranje betonskih površin pred polaganjem keramičnih ploščic in kamna, za grundiranje betonskih površin pred nanosom cementnih vodotesnih mas ter za grundiranje
srednje vpojnih in nizko vpojnih mineralnih površin estrihov in betonov pred vgradnjo
samorazlivnih talnih izravnalnih mas in za polaganjem oblog. Pred uporabo ga moramo
obvezno razredčiti z vodo v razmerju najmanj 1:1 do največ 1:2.
Poraba: 0,1-0,2 kg / m², odvisno od vpojnosti podlage
10 / 1
60 ročk / paleto
KEMAGRUND DEEP
5/1
128 ročk / paleto
1/1
8 plastenk / kartonu
72 kartonov / paleto
Globinsko grundirno sredstvo brez topil za srednje
in nizko vpojne mineralne površine
Specialna polimerna disperzija izjemno majhnih delcev nano velikosti (cca 50 nm),
ki zagotavljajo hiter in globok penetracijski učinek. Narejena je na vodni osnovi in
ne vsebuje topil. Zaradi hitre in globoke penetracije v podlago je posebej primerna za
impregnacijo srednje in nizko vpojnih mineralnih površin. Uporablja se za grundiranje
betonskih površin pred polaganjem keramičnih ploščic in kamna, za grundiranje betonskih površin pred nanosom cementnih vodotesnih mas, za grundiranje srednje vpojnih
in nevpojnih mineralnih površin estrihov in betonov pred vgradnjo samorazlivnih talnih
izravnalnih mas in polaganjem oblog. Lahko jo uporabljamo koncentrirano ali pa jo
razredčimo z vodo v razmerju 1:1, odvisno od vpojnosti podlage.
Poraba: 0,1-0,2 kg / m², odvisno od vpojnosti podlage
10 / 1
60 ročk / paleto
KEMALATEX
50 / 1
16 sodov / paleto
Polimerna disperzija za vezni most (staro-novo) pri preplastitvah
površin starega betona
Polimerna disperzija sintetičnih smol in dodatkov na vodni osnovi. Uporablja se za pripravo veznega mosta (vezi staro-novo) pri izvedbi vezanega estriha oziroma dolepljenju
izravnalnega sloja malte (BETONPROTEKT RP, LINEA 820 M, LINEA 821 M, LINEA 840 M)
na pripravljeno in stabilno površino starega betona. Lahko jo uporabljamo koncentrirano ali pa jo razredčimo z vodo v razmerju 1:1, odvisno od vpojnosti podlage. Za najboljši
učinek vezni most pripravimo v obliki »pačoka« - mešamo s cementom v razmerju 1:2.
Pri tem moramo biti še posebej pozorni, da ga vgrajujemo po sistemu »sveže na sveže«.
Poraba: cca 0,5–0,7 l / m² za vezni sloj
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 27
27
19.3.10 12:04
DODATKI K BETONU IN CEMENTNI MALTI
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
KEMAMENT BV
1000 / 1 plastični kontejner (1000 l)
Brezkloridni plastifikator z učinkom zavlačevanja
50 / 1
16 sodov / paleto
Učinek plastificiranja se doseže zaradi zmanjšanja površinske napetosti zamesne vode.
Zaradi boljše omočljivosti so fini delci enakomerneje porazdeljeni, kar daje homogenejši
cementni kamen v betonu. Pozitivno vpliva na obdelovalnost betona, zvišuje gostoto in
odpornost proti zmrzovanju. Poleg močnega plastificiranja in homogeniziranja betona
deluje tudi kot zavlačilo. To je še posebej pomembno za premostitev daljših časov transporta in vgrajevanja betona. Dopusten je za prednapeti beton. Barva: temno rjava.
10 / 1
60 ročk / paleto
Poraba: 0,2 %-0,5 % na težo cementa
KEMAMENT L 10
1000 / 1 plastični kontejner (1000 l)
Univerzalni brezkloridni melaminski superplastifikator
za pripravo betonov, malt in prednapetih betonov
50 / 1
16 sodov / paleto
10 / 1
60 ročk / paleto
5/1
128 ročk / paleto
1/1
8 plastenk / karton
72 kartonov / paleto
Kot močan superplastifikator se veže na delce cementa, ki se omočijo s tankim filmom.
Pri tem se zmanjša notranje trenje in s tem poveča obdelovalnost cementne malte in
svežega betona. Betonu da tiksotropne lastnosti, kar pomeni, da kljub izredno plastični
konsistenci ne segregira. Delci mineralnega agregata se ne ločujejo od cementne paste. Barva: prosojna do motno rumenkasta. Uporablja se pri črpnih betonih, betonskih
prefabriciranih elementih, prednapetih betonih, temeljih itd.
Poraba: 1 %-2 % na težo cementa za pripravo betonov
2,5 %-5 % na težo veziva za pripravo malt
KEMAMENT VDP
1000 / 1 plastični kontejner (1000 l)
Visoko koncentrirani dodatek za vodoneprepustnost betonov
in estrihov
50 / 1
16 sodov / paleto
10 / 1
60 ročk / paleto
Dodatek se uporablja za transportne, vidne, črpne, samozgoščevalne in visokovredne
betone ter izdelavo betonskih prefabrikatov, za estrihe višjih trdnosti, za izvedbo vodonepropustnih elementov »bele kadi«, izvedbo pilotov, opornih zidov, mostogradnjo in v
obmorskih okoljih, kjer se zahteva vodotesnost.
Poraba: ca. 1,5-3,0 kg / m³ za izdelavo vodotesnih betonov se priporoča 1,5 kg / m³ betona
KEMAZIM OC
1400 / 1 plastični kontejner (1000 l)
Brezkloridno pospešilo strjevanja
50 / 1
16 sodov / paleto
Pospešuje strjevanje cementa ter naraščanje hidratacijske toplote. Uporablja se za
pripravo vseh vrst betonov in malt, kjer se želi doseči pospešen prirastek trdnosti. Namenjen je za pripravo betonov, cementnih in podaljšanih malt pri nizkih temperaturah.
14 / 1
60 ročk / paleto
7/1
128 ročk / paleto
1/1
8 plastenk / karton
72 kartonov / paleto
30 / 1
16 sodov / paleto
Poraba: 1 %-2 % na težo cementa
KEMACURE EKO
Tekoče sredstvo za nego svežega betona
Na polimerni osnovi, ne vsebuje topil in voskov, okolju prijazno. Sveži beton in estrih ščiti
pred prehitro površinsko izsušitvijo in nastankom lasastih razpok. Nadomešča nujno
nego sveže razopaženih betonskih površin. Ne zmanjšuje oprijema zaključnih premazov
in lepil. Nanaša se z brizganjem na površino svežega betona do polnega prekritja.
Poraba: cca. 200 g / m²
KEMA PP FIBER
0,91 / 1 12 vrečk / karton
Polipropilenska vlakna za beton in estrih
Polipropilenska vlakna različnih dolžin in premerov v skladu s projektnimi zahtevami.
Vlakna se dozirajo v mešalec za mešanje betona ali v črpalko za estrihe. Čas mešanja
znaša najmanj 1min / m³ betona oz. malte. Za potrebe priprave projekta in tehnologije
betona kontaktirajte službo inženiringa in tehničnega svetovanja.
KEMA PP
Fiber 3
Fiber 6
Lastnost
Dolžina vlaken 3 mm
Dolžina vlaken 6 mm
Poraba: min. 0,9 kg / m³ betona, min. 0,6 kg / m³ estriha
28
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 28
www.kema.si
19.3.10 12:11
KREMENOVI PESKI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
40 / 1
30 vreč / paleto
GRADBENA MIVKA
25 / 1
40 vreč / paleto
Mivka za pripravo finih ometov
Fini kremenov pesek zrnavosti 0,063-1 mm. Uporablja se za pripravo finih ometov pri
finalizaciji zunanjih in notranjih stenskih površin. Naravno vlažen.
25 / 1
40 vreč / paleto
BELA GRADBENA MIVKA
Pesek za izdelavo belih finih ometov
Fini kremenov pesek zrnavosti 0,063-1 mm dekorativne bele barve. Uporablja se za
izdelavo dekorativnih belih zunanjih in notranjih finih ometov, za pripravo bele lepilne
malte za lepljenje marmorja in prosojnega kamna ter za razna restavratorska dela.
Naravno vlažen.
40 / 1
30 vreč / paleto
PESEK ZA MALTO IN OMET
25 / 1
40 vreč / paleto
Pesek za izdelavo grobe malte in ometa
Mleti kremenov pesek zrnavosti 0-4 mm. Idealen za izdelavo grobe malte za zidanje,
grobega ometa za ometavanje notranjih in zunanjih površin in drobnozrnatega betona.
Naravno vlažen.
25 / 1
40 vreč / paleto
PESEK ZA OTROŠKO IGRO (Baby Sand)
Beli pesek za otroške peskovnike
Fini kremenov pesek zrnavosti 0,063-0,355 mm dekorativne bele barve. Za uporabo v
peskovnikih, na otroških igriščih ipd. Naravno vlažen.
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 29
29
19.3.10 12:04
KREMENOVI PESKI
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
FUGA SAND
40 / 1
30 vreč / paleto
DRESSING SAND
40 / 1
30 vreč / paleto
Kremenov pesek za izravnavo in nego travnatih površin
25 / 1
40 vreč / paleto
40 / 1
30 vreč / paleto
25 / 1
40 vreč / paleto
Pesek za fugiranje tlakovcev, pranih plošč itd.
Kremenov pesek za fugiranje, zrnavosti 0,1-0,8 mm, 1-2 mm. Plamensko sušeni
kremenov pesek za fugiranje tlakovca, talnih plošč, pranih plošč itd. Zaradi odlične
sipkosti in pravilne zrnavostne sestave zagotavlja lahko in kakovostno fugiranje.
Kremenov pesek za sanacijo in vzdrževanje travnatih površin kot so golf igrišča,
nogometna igrišča ter ostale zelene površine, zrnavosti 0,1-0,8 mm. Zaradi odlične sipkosti in pravilne zrnavostne sestave zagotavlja lahko in kakovostno peskanje
travnatih površin.
FILTER SAND
Za filtracijo in čiščenje vode
Kremenovi filter peski po EN 12904 in DIN 4924 različnih zrnavosti. Kremenovi filter
peski so pridobljeni iz posebej izbranih nahajališč kremena. Pripravljeni so z najmodernejšo tehnologijo pranja in mokrega ločevanja. So naravnega izvora ali dodatno
obdelani in izredne kemijske čistoče (96 - 99 % SiO²). Ne vsebuje organskih nečistoč,
so pravilne zrnavosti in izrednih mehanskih lastnosti.
EPOXY SAND
Suhi kremenov pesek za epoksidne tlake
Suhi kremenov pesek za epoksidne tlake, različnih zrnavosti in barv. Plamensko sušeni
kremenov pesek visoke trdote, kemijske obstojnosti in pravilne zrnavosti. Idealen je za
vmešavanje v epoksidno smolo in tudi za posip pri izvedbi epoksidnih malt in tlakov.
EPOXY SAND
ES
OC
ESC
Lastnost
Suhi kremenov pesek, naravne barve, različnih granulacij
Suhi kremenov pesek, enobarven, različnih barv, granulacija 0,3-0,8 mm
Suhi kremenov pesek, večbarven, različnih barvnih mešanic,
granulacija 0,3-0,8 mm
Poraba: 0,06-0,5 kg / m² za umešanje v smolo 1,0-2,5 kg / m² za posipanje
BEACHVOLLEY SAND
rinfuza
Kremenova mivka za odbojkarska igrišča
Fini kremenov pesek dekorativne bele barve zrnavosti 0,1-1,0 mm. Zaradi frakcijske
sestave je idealen za odbojkarska in druga športna ter otroška igrišča. Tudi po dežju
ostane sipek in primeren za takojšnje nadaljevanje igre. Ob pravilni drenaži igrišča je
vzdrževanje peska lahko in enostavno, kar omogoča večletno uporabo. Naravno vlažen.
30
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 30
www.kema.si
19.3.10 12:04
DODATNI PRODUKTI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
KEMA PROFIL CPCI / 75-10
Zaključni profil
• Sijajna površina
KEMA PROFIL CPCI / 75-10E
Vogalnik za zaključni profil
Vogalnik za zaključni odkapni profil iz plemenitega jekla.
• Sijajna površina
KEMA PROFIL CPCI / 75-10G
Podaljšek za zaključni profil
Profil za podaljševanje oziroma povezovanje zaključnega odkapnega profila iz plemenitega jekla.
• Sijajna površina
KEMA PROFIL NZA / 80-ALU
Dilatacijski alu profil za večje obremenitve
Dilatacijski profil višine 8 mm za polaganje pod keramiko za večje in intenzivne obremenitve. Omogoča deformacije do 2 mm.
Dolžina: 2,5 m
HOLKER PROFIL
Profil za pripravo zaokrožnice-holkerja
Profil iz kvalitetnega PVC-ja z zelo nizko specifično težo je namenjen za izdelavo trajnega, tesnega in čistega stika stena-tla (zaokrožnice) npr. na balkonih, terasah, v industrijskih objektih, kletnih garažah in laboratorijih. Prednost uporabe profila v primerjavi
s klasično izdelavo zaokrožnice je natančna in enakomerna izvedba zaokrožnice. HOLKER PROFIL se lahko premaže z epoksidno, poliuretansko ali akrilatno smolo.
• Dimenzije: 30 x 100 (150) mm
Dolžina: 2,5 m
PROFIL ZA STOPNICE
Dekorativni zaključni profil za stopnice
Profil iz kvalitetnega PVC-ja z zelo nizko specifično težo je namenjen za izdelavo zaključnega profila na stopnicah pri uporabi samorazlivnih epoksidnih ali poliuretanskih
smol. Prednost uporabe profila v primerjavi s klasično izdelanimi zaključki na stopnicah je natančna in enakomerna izvedba. Uporaba profila omogoča nedrsljive in lepo
oblikovane stopnice pri novogradnjah in sanacijah. Profil je dobavljiv v vseh barvah
po RAL barvni lestvici (po posebnih pogojih) in ga po potrebi lahko tudi premažemo z
epoksidno, poliuretansko ali akrilatno smolo.
• Na zalogi RAL 7032
• Dimenzija: cca. 51 x 40 mm
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 31
31
19.3.10 12:04
DODATNI PRODUKTI
PRODUKT
OPIS PRODUKTA
PAKIRANJE
ODZRAČEVALNI VALJČEK
1 kos
Valjček za odstranjevanje zračnih mehurčkov iz premazov
Odzračevalni valjček iz kemijsko odporne plastike je namenjen za odstranjevanje ujetih
zračnih mehurčkov in preprečevanje neravnin ob nanosu epoksidnih premazov.
• Premer 88 mm
• Dolžina konic 21 mm
• Dve širini, 25 in 50 cm
ŽLEBIČAST VALJČEK, TEFLON
1 kos
Valjček za nanos karbonske tkanine
Žlebičast valjček narejen iz teflona za nanašanje karbonske tkanine ob ojačitvi gradbenih elementov.
• Premer 25 mm
• V kompletu z ročajem
• Širina 12 cm
KOVINSKI ŽIČNI PODPLAT
1 par
Podplat za hojo po sveže nanošenih smolah
Podplat je namenjen za hojo po višjih slojih in primeren za neravna tla. Zaradi posebnega kompleta vijakov je podplat izredno stabilen. Podplat namestimo izredno enostavna
s paščkom, ki je stabilen in ne pada pod podplat.
ALUMINIJASTA LOPATICA
1 kos
Lopatica za nanos
Aluminijasta lopatica, opremljena s sponkami za pritrjevanje zamenljivih nazobljenih
listov. Lopatica iz aluminija je izredno lahka, vendar še vedno zelo stabilna. Uporablja
se za nanašanje lepil in premazov, predvsem polnjenih s polnili. Nazobljene liste dobavljamo posebej.
• Primerna za liste širine 280 mm
NAZOBLJEN LIST
1 kos
List za nanos smol
• Za epoksidne premaze je primeren nazobljen list dimenzij 3 x 3 x 3 mm (višina
lista x reža med zobmi x širina od vrha zoba)
• Širina lista 280 mm
LOPATICA ZA VELIKE POVRŠINE
1 kos
Lopatica za nanos
LOPATICA ZA VELIKE POVRŠINE je opremljena s sponkami iz nerjavečega jekla za pritrjevanje dveh nazobljenih listov. Lopatica je dobavljiva z držalom za ročaj. Uporablja se za
nanašanje lepil in premazov, predvsem polnjenih s polnili. Primerna tudi za ročni nanos.
• Primerna za liste širine 560 mm
32
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 32
www.kema.si
19.3.10 12:04
DODATNI PRODUKTI
PAKIRANJE
OPIS PRODUKTA
PRODUKT
METLA S PENASTO GUMO
Gumijasto porivalo
• Kovinska opora
• Dvojna penasta guma debeline 35 mm
• Širina 40 cm
1 kos
90 mm
115 mm
PAKERJI ZA INJEKTIRANJE
Visokotlačni paker
Vsokotlačni paker za injektiranje betona ali sintetičnih smol. Opremljen je z nizkotlačnim stožčastim nastavkom, primernim za nizkotlačno in visokotlačno injektiranje.
•
•
•
•
1 kos
Premer 13 mm
Dolžini 90 mm in 115 mm
Iz nerjavečega jekla
Navoj in navoj nastavka: M6
ROČNA TLAČNA PIŠTOLA
Za 600 ml pakiranje v Alu črevu
Pištola za fugiranje, prostornine 600 ml. Ohišje iz jekla in aluminija z vrtljivim držalom
tube.
1 kos
KEMA DRAIN
Čepkasta dranažna zaščita s filcem
Čepkasta drenažna zaščita s filcem se uporablja za zaščito hidroizolacije, za drenažo
kletnih zidov, kot prezračevalna kineta ob vlažnih zidovih in kot drenažni sloj ob povezavi s horizontalno drenažno cevjo. Membrana je iz PEHD – polietilena visoke gostote.
Uporaba na vertikalnih in horizontalnih površinah.
• Višina role: 2 m
• Višina bradavic: 9 mm
2 kg
KEMA GARDENCLEAN
Sredstvo za čisto zelenico
Naravno sredstvo za odganjanje mačk in psov z območij, kjer njihovi iztrebki povzročajo onesnaženost, kot npr. v peskovnikih, otroških igriščih in vrtovih. Vulkanska
kamnina dolgotrajno zadržuje eterična olja in deluje dolgo časa. Zaradi svoje granulacije je kamnina praktično neopazna v peskovniku ali zelenicah, hkrati pa se ne
izpere ob padavinah.
Poraba: 0,5 kg na 100 kg peska
30-50 g / m² zelenice
25 / 1
KEMA FORMWAX
220 / 1
Opažni vosek za vidne betone
1000 / 1
Opažni vosek ustvari zelo kakovostno površino vidnih betonov za elemente, izdelane
iz belega, sivega ali katerega od barvastih cementov. Po sušenju oblikuje tanek voskast film na površini opaža, ki omogoči, da je površina betona gladka, pološčena
ter brez mehurjev in enakomerne barve. Vgrajujemo ga na elemente vidnega betona,
kjer je predvidena nepravilna površina ali naknadna obdelava površine s peskanjem,
poliranjem, brušenjem, jedkanjem ali klesanjem. Nanaša se z brizganjem z zadostnim
pritiskom, da se zagotovi enakomeren nanos. Pred ulivanjem betona priporočamo 15
minut sušenja.
Poraba: 1 liter zadostuje za 20 do 25 m²
www.kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 33
33
19.3.10 12:04
BELEŽKE
KATALOG MALOPRODAJE 2010/11 | izdajatelj: Kema Puconci d.o.o., Puconci 109, 9201 Puconci, T: 02 545 95 00, tehnična podpora: 080 2886, F: 02 545 95 10, W: www.kema.si, E: [email protected]
Grafična priprava: Kema marketing | Tisk: Tiskarna S-Tisk d.o.o. | Pridržujemo si pravico do spremembe programa in cen. | Slike so simbolične. | Za morebitne napake v tisku ne odgovarjamo.
34
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 34
www.kema.si
19.3.10 12:05
SANACIJA / ZAŠČITA / TESNJENJE BETONA IN OBJEKTOV
DODATKI BETONU IN CEMENTNI MALTI
PROIZVODI ZA POLAGALCE KERAMIKE
SANACIJA IN ZAŠČITA OBJEKTOV S KAPILARNO VLAGO
PROIZVODI ZA PLESKARJE IN FASADERJE
PROIZVODI ZA IZDELOVALCE TLAKOV
KREMENOVI PESKI
Svetovanje na brezplačni
telefonski številki
080 2886
Kema Puccon
nci d.o.o
o. | Puco
onci 109, 9201 Puc
conci | T:: 02 545 95
5 00 | F: 02 545
5 95 10 | E: [email protected]
@kema.si
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 35
www
w.kkema.si
19.3.10 12:05
KEMA Puconci, d.o.o.
Puconci 109
9201 Puconci
T: 02 545 95 00 | F: 02 545 95 29
I: www.kema.si | E: [email protected]
Prodajno območje zahod
Prodajno območje vzhod
Aleš HROVA
VATIČ
vodja prodajnega območja
M: 041 717 325
E: [email protected]
Dušan TOMAŠIČ
vodja prodajnega območja
M: 041 742 275
E: [email protected]
Andrej GRUDEN
tehnično-komercialni predstavnik
M: 051 610 614
E: [email protected]
Erih GORENAK
tehnično-komercialni predstavnik
M: 041 685 088
E: [email protected]
Svetovanje na brezplačni
telefonski številki
080 2886
KatalogMaloprodajaSLO_2010.indd 36
19.3.10 12:05

Podobne dokumenty