Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza

Transkrypt

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury” zaprasza
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Perła Jury”
zaprasza
mieszkańców, przedsiębiorców, rolników, członków organizacji pozarządowych oraz
przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych
z terenu Gminy Ogrodzieniec
na spotkanie konsultacyjne,
dot. tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Perła Jury” na lata 2014-2020,
które odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy - Biuro Rady, Plac Wolności 25
w dniu 15.09.2015r w godz. 16-18.
Planowany program spotkania:
1. Powitanie zebranych.
2. Przedstawienie informacji o LGD „Perła Jury” oraz dotychczasowej działalności.
3. Przedstawienie informacji o możliwościach pozyskiwania środków w okresie 2014-2020
w ramach EFRROW za pośrednictwem LGD „Perła Jury”.
4. Analiza SWOT obszaru-Warsztaty / Dyskusja.
5. Budowa drzewa problemów ( współdecydowanie w zakresie LSR).
6. Warsztaty- Analiza pomysłów kontra SWOT.
7. Opracowanie wstępnych propozycji Celów i przedsięwzięć do realizacji w ramach LSR.
8. Podsumowanie.
9. Zakończenie spotkania.

Podobne dokumenty