wyniki - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach

Transkrypt

wyniki - Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach
Chojnice, dnia 25.04.2016 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nr 3/RKW/FP/2016 na organizację stanowisk pracy
w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
dla skierowanego bezrobotnego
Powiatowy Urząd Pracy w Chojnicach informuje, iż zakończył postępowanie
konkursowe ogłoszone w dniu 05 kwietnia 2016 roku na organizację miejsc pracy, w ramach
refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.
W ramach ogłoszonego konkursu wpłynęło 21 wniosków. Komisja dokonała oceny
wniosków, w efekcie czego dofinansowanie otrzymało 15 podmiotów z najwyższą ilością
punktów. Minimalna ilość punktów uprawniających do zawarcia umowy o refundację kosztów
wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy wyniosła 29 punktów.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nazwa Pracodawcy
„SZYPRYT I.SZYPRYT, A.SZYPRYT SPÓŁKA JAWNA” – Chojnice
Firma Usług Remontowo-Budowlanych Grzegorz Dobek - Czersk
Tomasz Winiecki Rehabilitacja Krojanty NZOZ - Krojanty
Agnieszka Malendowicz MALAGA – Chojnice
B.B.BUDOWNICTWO s.c. – Czersk
EK-BUD I Szymon Rostankowski Chojnice
Marek Chyrek Kancelaria Podatkowa – Czersk
Wojciech Drewczyński „WO-KOP” – Chojnice
Restauracja - Odejewska Aleksandra - Nieżychowice
Stacja Paliw Marian Odejewski – Nieżychowice
Dawid Dorawa „ROLTRUCK” Diagnostyka Komputerowa i Naprawa Maszyn
Rolniczych oraz Samochodów Ciężarowych - Nieżywięć
SUMA Spółka z o.o. Spółka Komandytowa – Chojnice
Artur Izdebski DREW-MAR II– Łąg
Magdalena Reszka PHU „SMAKOSZ” – Czersk
„STAL-LECH” Lesław Klaman – Czersk
Punkty
35
34
33
33
33
33
33
33
32
32
32
31
30
29
29

Podobne dokumenty