Harmonogram planowanych robót Gmina Baborów na lata 2003

Komentarze

Transkrypt

Harmonogram planowanych robót Gmina Baborów na lata 2003
Harmonogram planowanych robót Gmina Baborów
na lata 2003 - 2007.
Kwoty w złotych
Lp.
Wodociąg \ lata
2003
2004
2005
2006
2007
Ogółem w zł
1
2
3
4
5
6
7
8
ZUK
Gmina ZUK Gmina ZUK
Wodociąg Baborów
- wymiana odcinka sieci ul. Wiejska
1.
150 mb x 150 zł,
- wymiana zasuw 8 sztuk.
Wodociąg Raków
- wykonanie dokumentacji
tranzytu Dzielów - Raków,
2. - wykonanie sieci wodociągowej
Dzielów -Raków 700 mb x 70 zł,
- montaż zestawu hydroforowego
na ujęciu.
Wodociąg Dziećmarów
- wymiana przyłączy 70 szt. x 3 mb x
3. 83 zł,
ZUK
Gmina
ZUK
20.000
17.500
2.000
50.000
20.000
62.000
17.500
2.000
6.000
6.000
Gmina
28.900
12.000
Wodociąg Księże Pole
Wodociąg Sucha Psina
ZUK Gmina
28.900
4. - remont budynku na ujęciu.
5. - zakup sprężarki.
Ogółem
Gmina
6.000
2.000
28.900
12.000 37.500 50.000 45.500 90.900
Oczyszczalnia ścieków Raków
1. - remont i konserwacja urządzeń.
5.000
5.000
141.400

Podobne dokumenty