Gimek nr 17 - Gimnazjum im. CK Norwida w Bielsku

Komentarze

Transkrypt

Gimek nr 17 - Gimnazjum im. CK Norwida w Bielsku
Numer 17.
Kwiecień/maj 2016
Gimek
Gazetka szkolna Gimnazjum im. C. K. Norwida w Bielsku
AKTUALNOŚCI
WYWIADY
SPORT
ROZRYWKA
PORADY
W tym numerze:
AKTUALNOŚCI
Promocja książki o Norwidzie …........................................................................................................2
Pojedynek na ilustracje.......................................................................................................................3
Projekt edukacyjny "On i my, czyli Norwid na szkolnej tablicy".....................................................5
Prezentacja projektu edukacyjny z języka niemieckiego …..............................................................6
Poeta kultury i historii........................................................................................................................7
Wakacje już tuż tuż..............................................................................................................................8
Praca wartością człowieka..................................................................................................................8
WYWIAD
Wywiad z nauczycielem.....................................................................................................................10
SPORT
Zawody siatkarskie............................................................................................................................11
Czas podziękowań dla zawodników z klasy III.................................................................................11
Zawody w piłkę nożną.......................................................................................................................12
ROZRYWKA
Wykreślanka......................................................................................................................................12
Krzyżówka..........................................................................................................................................13
►AKTUALNOŚCI
Promocja książki o Norwidzie
W czwartek 21 kwietnia 2016r. w
Towarzystwie
Naukowym
Płockim,
mieszczącym się przy placu Narutowicza 8 w
Płocku, odbyło się spotkanie promocyjne
książki Szkolne modele recepcji twórczości
Cypriana Norwida do 2010 roku autorstwa
Pani dr Wioletty Żórawskiej.
Uczestniczyła
w
nim
liczna
grupa
zaproszonych
gości
oraz
uczniowie
Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w
Bielsku wraz z rodzicami. Słowo wstępne
wygłosiła Pani prof. dr hab. Daniela Żuk,
członek zarządu TNP. Pani profesor
podziękowała Pani dr Wiolettcie Żórawskiej
za trud podjęcia się badania recepcji
twórczości Norwida. Następnie głos zabrała
Pani dr Wioletta Żórawska. W swoim
wystąpieniu omówiła główne zagadnienia
utworu. Zaznaczyła, że książka jest nieco
zmienioną
wersją rozprawy doktorskiej,
która powstała i obroniona została na
wydziale
Nauk
Humanistycznych
Uniwersytetu
Kardynała
Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie.
Dyskusję panelową rozpoczął ks. prof. dr hab.
Ireneusz Mroczkowski, który podkreślił, że
poezja Norwida jest trudna do zrozumienia
dla młodzieży, dlatego jest wdzięczny
autorce, że podjęła się badań i opisu tego
tematu. Na zakończenie głos zabrała Pani
Dyrektor naszego Gimnazjum Pani Ewa
Warabida, która stwierdziła, że Norwid żyje w
naszym Gimnazjum. Podczas spotkania były
wyświetlane slajdy z nazwiskiem oraz funkcją
występującej osoby. Spotkanie uświetnili
recytacją wierszy uczniowie klasy 3a: Jakub
Olszewski i Sara Cieplik oraz absolwentka
gimnazjum
Dominika
Żaczek,
która
zaśpiewała wiersz Norwida "Bema pamięci
żałobny- rapsod".
Były kwiaty, gratulacje oraz kolejka osób
proszących o podpis z dedykacją.
Krzysztof Kamiński
Klasa IIB
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
2
1
Pojedynek na ilustracje
W ramach projektu edukacyjnego
"Ilustracje do lektur gimnazjalnych" grupa
projektowa z klasy 2b ogłosiła konkurs
plastyczny o zasięgu szkolnym. Uczniowie
mieli za zadanie zilustrować w dowolnej
technice dowolną lekturę omawianą w
gimnazjum. Prace uczniów gimnazjum
gromadzono w pracowni języka polskiego
od listopada 2015 r. do końca lutego 2016r.
W marcu br. powstała wystawa 22 prac
plastycznych. Ilustracje oznaczone były
numerami. W dniu 22 marca odbyło się
głosowanie publiczności tzn. wszystkich
uczniów gimnazjum na najlepszą pracę
plastyczną. Oceny prac dokonała także
komisja konkursowa w składzie:
1. Dyrektor gimnazjum Pani Ewa
Warabida.
2. Opiekunka projektu edukacyjnego Pani
dr Wioletta Żórawska.
3. Nauczyciel muzyki Pan Jarosław
Miszewski.
Po głosowaniu grupa projektowa szybko
zliczyła i opublikowała wyniki głosowania,
które wyglądały następująco:
I miejsce – 47 głosów uzyskała praca nr 2
autorstwa Krzysztofa Kamińskiego ucznia
klasy 2b.
II miejsce – 36 głosów uzyskała praca nr
10 wykonana przez Wiktorię Rogowską
uczennicę klasy 3c.
III miejsce – 24 głosy uzyskała praca nr 8
w wykonaniu Patrycji Bilickiej uczennicy
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
3
1
klasy 3a.
Następnie swoje wyniki ogłosiła komisja
konkursowa I i III miejsce pokrywało się z
werdyktem publiczności. Natomiast II
miejsce komisja przyznała Alicji Zyzner
uczennicy klasy 1d.
Dyplomy reprodukcjami grafik profesora
Alojzego Balcerzaka z książki "Bielski
Norwid" autorstwa Pani dr Wioletty
Żórawskiej zaprojektowane przez Łukasza
Fabrykiewicza z klasy 2b otrzymali wszyscy
uczestnicy konkursu.
Był to ciekawy i fajny pomysł.
Alicja Zyner ( autorka pracy)
Z legend dawnego Egiptu
B. Prusa
Autor: Krzysztof Kamiński klasa II B
Grupa projektowa
Uczniowie klasy II B : Brudzyńska Oliwia,
Chabowska Karolina, Dumowska Alicja,
Fabrykiewicz Łukasz, Pietrzak Natalia,
Pijanowska Karolina, Pijanowska Karolina
(Kaja), Szymborski Przemysław, Żórawska
Karolina
Opiekun projektu
Pani Wioletta Żórawska
Alicja Dumowska ( autorka pracy
wyróżnionej) „Dziady” cz. II A.
Mickiewicza.
Patrycja Bilicka z ilustracją do lektury
„Skapiec” Moliera.
Grupa projektowa podczas otwarcia wystawy
prac plastycznych.
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
4
1
Krzysztof Kamiński obok własnej pracy –
wiersz Cypriana Norwida ”Moja piosnka”
[II].
Projekt edukacyjny
"On i my, czyli Norwid na szkolnej
tablicy"
Tablica On i my, która znajduje się na
szkolnym korytarzu od 12 marca 2016 r. jest
efektem pracy wykonanej w ramach projektu
edukacyjnego. Pomysłodawcą
dotychczasowej
tablicy
aktualizacji
był
Krzysztof
Kamiński z klasy II B. Idea szybko przerodziła
się w projekt edukacyjny On i my, czyli Norwid
na szkolnej tablicy. Pierwszym
krokiem,
jakiego się podjęliśmy w styczniu było
zapoznanie się z instrukcją i harmonogramem
działania. Naszym celem było pogłębianie
Komisja licząca głosy publiczności.
wiedzy o postaci Cypriana Kamila Norwida i
jego twórczości. Wyszliśmy z założenia, że
nowa tablica informacyjna może zainspirować
naszych
kolegów,
jeśli
zaprezentujemy
ciekawie materiał. Następnie gromadziliśmy
wszelkie potrzebne materiały (tj. zdjęcia,
teksty,
przeglądaliśmy
przydatne
linki).
Kolejnym etapem pracy grupy projektowej
było stworzenie opisu i oprawy graficznej
wybranych
elementów
i
ekspozycji. Uznaliśmy, że
Grupa projektowa z laureatami i uczestnikami
konkursu w dniu wręczenia dyplomów.
obrazowych
tablica w formie
mapy mentalnej spełni najlepiej nasz założony
cel. Dzięki takiemu rozwiązaniu osiągnęliśmy
przejrzystość pracy oraz uprzystępniliśmy
Fot. Kuba Olszewski klasa III A i Krzysztof
Kamiński klasa II B ( fot. 2).
najważniejsze
i
ciekawe
informacje.
Centralnym punktem jest portret Norwida w
nowoczesnej aranżacji Pani Lidii Gajek, która
zawodowo zajmuje się grafiką komputerową.
Zgodnie z założeniami projektu chcieliśmy
zamieścić
na
tablicy
nie
tylko
to,
co
dotychczas udało nam się osiągnąć razem w
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
5
1
szkole, tj. laureatów konkursów i zdjęcia z apeli
szkolnych, a także mszy świętych. Pokazaliśmy
Wam drodzy koledzy, że Norwid był nie tylko
oryginalnym poetą, pisarzem, ale miał w swoim
dorobku
które
także oryginalne rysunki, grafiki, na
warto
zwrócić
uwagę.
Możecie
też
Prezentacja projektu edukacyjnego z
języka niemieckiego w klasie IId
zobaczyć, że poezję Norwida włączyli do swego
repertuaru wybitni kompozytorzy i cenione
Uczniowie klasy IId w ramach
zespoły. Tablica została stworzona także dla
projektu edukacyjnego „Der deutsche Tag”
uczczenia 195. rocznicy urodzin Norwida, która
zaprezentowali
przypada 21 września 2016 roku. Sądzę, że
najciekawsze
stanowi ona dobry przewodnik, dla tych którzy
świata polityki, literatury i sportu, oraz
chcą wiedzieć więcej o swoim patronie.
Tekst: Patrycja Bilicka kl. III a
Grupa projektowa:
 Bilicka Patrycja III a
 Kamiński Krzysztof II b
 Kozakiewicz Aleksandra II b
 Marzec Marcin III c
 Olszewski Jakub III a
 Rogowska Wiktoria III c
Opiekun projektu: Pani Wioletta Żórawska
na
forum
niemieckie
klasy
osobistości
przybliżyli kulturę krajów niemieckiego
obszaru
językowego.
wystąpienie
Prowadzące
uczennice
Aleksandra
Radecka i Anna Urbańska
przedstawiły
uczniom sylwetki znanych postaci. Wśród
zaproszonych gości, w które wcielili się
uczniowie, pojawili się: znana na całym
świecie modelka Claudia Schiffer, były
kanclerz Niemiec Helmut Kohl, światowej
sławy tenisistka Steffi Graff, szwajcarski
skoczek Simon Amman, centralna postać
FC Bayern Monachium piłkarz Michael
Ballack,
mistrz
Schumacher,
Formuły
niemiecki
1.
poeta
Michael
Johann
Wolfgang von Goethe i obecna kanclerz
Niemiec Angela Merkel. Każdy uczeń
przedstawił krótko swoją postać w języku
niemieckim. Prezentacja projektu okazała
się bardzo udana. Uczniowie poszerzyli
swoją wiedzę o znanych przedstawicielach
kultury krajów niemieckojęzycznych.
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
6
1
Poeta kultury i historii
Skład grupy projektowej:
1. Anna Urbańska
2. Aleksandra Radecka
3. Kacper Głowala
4. Paulina Umińska
5. Adam Bereszczyński
6. Grzegorz Krajewski
7. Julia Gapińska
8. Jarosław Dominiak
Opiekun grupy: Żaneta Reszczyńska
Tekst: Redakcja
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
W
dniu
24
maja
2016r.
obchodziliśmy 12. Dzień Norwidowski pod
hasłem ,,Poeta kultury i historii", który
upamiętniał 133. rocznicę śmierci patrona
naszego gimnazjum Cypriana Kamila
Norwida. Cyprian Norwid przeżył 62 lata.
Zmarł 23 maja 1883r. Jego twórczość
ciągle jest aktualna, dlatego uczniowie
naszego
gimnazjum
przygotowali
uroczysty apel ku czci poety.
Na początku akademii w hali sportowej
został wprowadzony Sztandar Szkoły.
Później wystąpił chór szkolny, który
zaśpiewał pod przewodnictwem Pana
Jarosława Miszewskiego wiersz ,,Moja
piosnka II". Następnie były omawiane dwa
utwory Norwida: ,,Fortepian Szopena" i
,,Bema pamięci żałobny- rapsod". W
pierwszej kolejności zaprezentowany był
wiersz ,,Fortepian Szopena". Narratorzy
wyjaśniali
trudne słowa, podawali
konteksty interpretacji, a recytatorzy
prezentowali tekst na przemian z
komentarzem. Na słowa ,,runął, runął twój
fortepian" został zrzucony z góry rekwizytfortepian wykonany przez uczniów szkoły
z pomocą Pana Andrzeja Gorczycy. W
dalszej kolejności był omawiany wiersz
,,Bema pamięci żałobny-rapsod". Na
początku recytacji wyruszył Pochód
Dziejów, w którym były: chorągiew, cztery
snopy wonne, cztery naczynia gliniane
tłuczone przez panny żałobne, cztery
konchy- naczynia służące do zbierania łez
przez
płaczki.
Pochód
kończyli
giermkowie niosący tarcze, topory i
miecze. Występ upamiętniał żałobne
pochody na cześć wielkich bohaterów w
dawnych czasach.
Na koniec został wyprowadzony Sztandar
Szkoły, wszyscy występujący się ukłonili i
głos zabrała Pani dyrektor gimnazjum Pani
Ewa Warabida.
"Poeta kultury i historii" to projekt
edukacyjny zrealizowany w terminie
marzec- maj 2016 pod opieką Pani
7
1
Wioletty Żórawskiej. Grupa projektowa:
Patrycja Bilicka i Jakub Olszewski - kl. III A,
Marcin Marzec i Wiktoria Rogowska - kl. III
C, Krzysztof Kamiński i Ola Kozakiewicz kl. II B.
Tekst:Krzysztof Kamiński kl. IIb
V. Foto i Kamera:
1. Krzysztof Smoleński kl. 3a
Opiekun, autorka scenariusza i
scenografii: Pani dr Wioletta Żórawska
Uczestnicy apelu:
I. Recytacja i komentarze:
1. Krzysztof Kamiński kl. 2b
2. Aleksandra Kozakiewicz kl. 2b
3. Dominik Perka kl. 1d
4. Wiktoria Piechowska kl. 1d
5. Michał Pyrzak kl. 2b
6. Natalia Pietrzak kl. 2b
7. Alicja Dumowska kl. 2b
8. Patrycja Bilicka kl. 3a
9. Jakub Olszewski kl. 3a
10. Oliwia Brudzyńska kl. 2b
11. Adam Kalinowski kl. 2b
12. Sebastian Karpiński kl. 2b
13. Dawid Borowski kl. 2b
WAKACJE JUŻ TUŻ TUŻ …
„ Cudze chwalicie swego nie znacie …”
Gdzie warto się wybrać? ……
Polskie
Karpaty
to
jedno
z
najpiękniejszych miejsc w naszej ojczyźnie,
wymarzone na wypoczynek dla osób, które
szukają spokoju i ciszy, chcą "dotknąć"
historii
oraz
pragną
pożeglować,
pochodzić po górach, czy pojeździć na
II. Pochód Dziejów:
1. Karolina Pijankowska kl. 2b
2. Karolina Pijankowska kl. 2b
3. Karolina Żórawska kl. 2b
4. Sebastian Kwiatos kl. 3a
5. Daria Woźnica kl. 1d
6. Alicja Zyzner kl. 1d
7. Kornel Dymek kl. 3a
8. Jakub Badurski kl. 3a
9. Sylwia Rybicka kl. 3a
10. Patryk Krawiecki kl. 3c
11. Wiktoria Rogowska kl. 3c
12. Paulina Chętkowska kl.3c
13. Dawid Jankowski kl. 3c
14. Sylwester Góralski kl. 3c
15. Krzysztof Zdziarski kl. 2b
16. Karolina Chabowska kl. 2b
III. Poczet Sztandarowy:
1. Wprowadzenie i wyprowadzenie:
Mikołaj Józefowicz kl. 3b
2. Bartosz Sieradzki kl. 3a
3. Dagmara Racka kl. 3a
4. Karolina Gapińska kl. 3a
nartach.
Mazury to równie piękna kraina jezior. Jest
to
miejsce
wypoczynku
dla
osób
poszukujących wrażeń i przygód. Można tu
dużo czasu spędzić na żeglowaniu, czy
choćby
przepłynięciu
krótkiej
trasy
kajakiem. Znajdzie się tu również miejsce
dla ludzi interesujących się zabytkami lub
rybołówstwem.
Trójmiasto ( Gdańsk, Gdynia Sopot) to trzy
wspaniałe miasta na Pomorzu, które są jak
IV. Prezentacja multimedialna:
1. Łukasz Fabrykiewicz kl. 2b
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
najbardziej warte zwiedzenia. Znajdziemy
8
1
tu również wiele interesujących miejsc z
bogatą historią, jak również polskie plaże, na
których możemy się zrelaksować i odpocząć
od codziennych problemów.
Tekst i zdjęcia: Patrycja Bilicka kl. IIIa
„ Praca wartością człowieka”
VIII Targi Edukacyjne
1 kwietnia w Gimnazjum im. C. K.
Norwida w Bielsku odbyły się VIII Targi
Edukacyjne pod honorowym patronatem
Wójta Gminy Bielsk Józefa Jerzego Rozkosz.
Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to
„Praca wartością człowieka”. Na zaproszenie
odpowiedziały 24 szkoły ponadgimnazjalne,
stawiły się również Wojewódzki Urząd Pracy,
Powiatowy Urząd Pracy, Młodzieżowe Biuro
Pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery,
Mobilne Centrum Informacji oraz Hufiec
Pracy. Targi skierowane były do tegorocznych
absolwentów gimnazjów, którzy stoją przed
pierwszym trudnym dorosłym wyborem oraz
ich rodziców. Gimnazjum w Bielsku w
swoich murach gościło gimnazja z Ciachcina,
ze Starych Proboszczewic, Radzanowa,
Gozdowa, Łęga Probostwa, Bulkowa i
Staroźreb.
Ideą targów było przybliżenie
młodzieży i osobom poszukującym pracy
możliwości kształcenia w postaci szerokiej
oferty edukacyjnej oraz prezentacja różnego
rodzaju form wsparcia w budowaniu własnej
kariery zawodowej i drogi edukacyjnej. Było
to spotkanie skierowane do szerokiej grupy
odbiorców, promowało nie tylko gimnazjum,
ale i również Gminę Bielsk.
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
Targi swoją obecnością zaszczycili,
w imieniu Marszałka Województwa
Mazowieckiego, Dyrektor Delegatury
Urzędu
Marszałkowskiego
Tomasz
Kominek, Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Płocku Małgorzata Bombalicka.
Na targach nie mogło zabraknąć Wójta
Gminy Bielsk Józefa Jerzego Rozkosz,
Sekretarz Gminy Bielsk Krystyny Chyba,
Przewodniczącego Rady Gminy Bielsk
Jana
Wiesława
Linowskiego,
Przewodniczącego
Gminnej
Komisji
Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych
Rady Gminy w Bielsku
Krzysztofa
Kwasiborskiego.
Podczas Targów Edukacyjnych nie
zabrakło również bardzo ekspresyjnych i
energetycznych pokazów samoobrony,
pokazu
fryzjersko-kosmetycznego,
musztry kelnerskiej, pokazu wojskowosportowego, kunsztu budowlanego oraz
ciepłych, świeżutkich rogalików, a o dobre
samopoczucie i kondycję zadbał Klub
Mobilny Studio Tańca i Fitnes.
Nad całością targów edukacyjnych
pracował sztab nauczycieli z Gimnazjum w
Bielsku. Wydarzenie już od ośmiu lat
stanowi impuls do dokonywania ważnych,
życiowych wyborów dotyczących dalszego
kierunku edukacji. Jego tegoroczna
odsłona,
dzięki
bogatej
ofercie
edukacyjnej, także stała się ważną pozycją
w kalendarzu imprez dla gimnazjalistów.
Celem edukacji jest lepszy start w życiu Targi Edukacyjne są tego dowodem.
Bogata oferta edukacyjna, bezpośrednie
rozmowy z uczniami, prezentacje szkół - to
wszystko
daje
młodym
ludziom
wskazówki w odpowiedzi na pytanie „co
dalej”? Mamy nadzieję, że wielu z nich
wyszło z targów pewnych swoich
wyborów i śmiało patrzących w
przyszłość.
Serdeczne podziękowania należy
przekazać Urzędowi Gminy Bielsk oraz
lokalnym firmom za życzliwość i
bezinteresowną pomoc w realizacji VIII
Targów
Edukacyjnych:
Piekarni
Mechanicznej – Krystynie, Piotrowi
Albrechczyńskim,
Zakładowi
9
1
Produkcyjno-Handlowemu
„Promyk”Zbigniewowi Sadowskiemu i Drukarni
UNIGRAF Tomaszowi Nowakowskiemu. Za
prowadzenie targów i sprawną organizację
dziękujemy uczniom klasy IC, IID i IIIA.
Organizatorzy Targów Edukacyjnych: pani
Beata Żołnowska, pani Katarzyna Dzięcioł,
pani Agnieszka Sieradzka, pani Iwona
Urbańska, pani Żaneta Reszczyńska, pani
Katarzyna Jezierska, pan Mariusz Niedbała

WYWIAD
Wywiad Jakuba Badurskiego z polonistką
dr Wiolettą Żórawską
Jakub Badurski: Jak
uroczystość
szkolną
Norwidowi?
ocenia Pani
poświęconą
Wioletta Żórawska: Uroczystość z okazji
133. rocznicy śmierci patrona była
realizowana w jako projekt edukacyjny.
Napisałam scenariusz, zaprojektowałam
scenografię i byłam odpowiedzialna za
całość. Jestem zadowolona z występu
uczniów.
Zgłosiłam ten projekt
edukacyjny
jako
formę
promocji
czytelnictwa wśród młodzieży i uzyskał
on wyróżnienie Mistrz
Promocji
Czytelnictwa nadane przez Mazowieckie
Samorządowe Centrum Doskonalenia
Nauczycieli oraz Bibliotekę Pedagogiczną
w Płocku.
J.B.: Za co lubi Pani Norwida?
Tekst: Redakcja
W.Ż.: Czytanie tekstów Norwida jest
zawsze zetknięciem z czymś niezwykłym
zarówno na płaszczyźnie języka, jak i
treści. Interpretowanie jego utworów jest
wciąż fascynującą przygodą, ale do jego
tekstów dorasta się stopniowo i należy
uczynić założenie, że nie wszystko będzie
zrozumiałe po jednokrotnym przeczytaniu.
Cenię
go
za
uniwersalność
i
ponadczasowość przekazu. Potrafił nie
tylko postrzegać rzeczywistość swojego
czasu w szerokim kontekście dziejów, ale
także, jak nikt inny, umiał oddać szacunek
wielkim Polakom epoki romantyzmu:
Fryderykowi
Chopinowi,
Józefowi
Bemowi, Juliuszowi Słowackiemu.
J.B.: Jak długo pisała Pani swoją
książkę?
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
1
0
1
W.Ż. Pisanie rozprawy doktorskiej na temat
szkolnego czytania twórczości Norwida
zajęło mi trzy lata. Książka, która ukazała się
w marcu tego roku jest nieznacznie
zmienioną rozprawą doktorską, którą
obroniłam w 2013 roku, uzyskując stopień
doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie
literaturoznawstwa.
J.B. Czy zauważyła Pani zmianę
pokoleniach uczniów?
w
W.Ż. Tak, oczywiście. Na naszych oczach
dokonuje się rewolucja w komunikowaniu,
która wpływa na styl nauczanie, życia i
zachowanie. Jeśli chodzi o technologie
informacyjnokomunikacyjną
obecne
pokolenie
ma
wielkie
możliwości.
Nieograniczony dostęp do źródeł wiedzy. Ale
TiK nikogo nie zwalnia z wysiłku, jakim jest
zdobywanie wiedzy i twórcze zaangażowanie
w różne projekty.
J.B.: Co zmieniłaby Pani w naszej szkole?
W.Ż.: Należy zwracać uwagę na rozwijanie
twórczego myślenia uczniów i tym samym
stwarzać okazję do zaangażowania się
młodzieży w twórczość własną. Warto
jeszcze bardziej eksponować osiągnięcia
uczniów naszego gimnazjum. Dobrze byłoby
stworzyć stałe miejsce w przestrzeni szkoły,
w którym byłyby ukazane fotografie i
osiągnięcia naszych absolwentów. Może
warto powołać stowarzyszenie przyjaciół
naszego gimnazjum i zgłaszać projekty
edukacyjne, które byłyby dofinansowywane z
funduszy unijnych?
J.B.: Jakie ma Pani hobby?
W.Ż.: Lubię muzykę
malarstwo, podróże.
klasyczną,
teatr,
J.B.: Co zamierza Pani robić w wakacje?
W.Ż. : Odpocząć…
J.B. : Dziękuję za rozmowę i życzę dobrego
odpoczynku.
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
W.Ż. : Dziękuję. Życzę
udanych wakacji.

wszystkim
SPORT
Zawody siatkarskie
Zmagania z piłką siatkową nasi
uczniowie rozpoczęli już w lutym, a
skończyli w kwietniu. Jak to możliwe?
Kochani, otóż w naszym gimnazjum
mamy świetnych sportowców, którzy do
końca walczą o najwyższe miejsca na
podium. W I etapie zawodów dziewczęta i
chłopcy zmierzyli się z Ciachcinem. Cóż
to były za zawody, z których nasi
uczniowie wyszli z I miejscem. Zarówno
dziewczęta jak i chłopcy uzyskali
możliwość gry w kolejnym etapie
zawodów. II etap wymagał dużo
większego
wysiłku,
nerw,
łez
i
samokontroli. W tym etapie nasi
uczniowie zmierzyli się z niełatwymi
rywalami,
a
mianowicie:
Proboszczewicami,
Drobinem
i
Maszewem. Mecze były trudne, a sekundy
pędziły, nie było czasu na pomyłkę. Dla
dziewcząt najtrudniejszym przeciwnikiem
okazały się zawodniczki z Drobina, jednak
ostatecznie wygrałyśmy tę niełatwą walkę.
Ten etap również zakończył się wielkim
sukcesem dla naszych sportowców.
Zarówno drużyna żeńska, jak i męska
zajęły najwyższe miejsca. To zwycięstwo
dało im szansę zaprezentowania swoich
możliwości na boisku w Słupnie. III etap
to był dopiero stres – wspomina jedna z
zawodniczek. Pewnie zadajecie sobie
pytanie, dlaczego, już wam mówię… W
tym etapie nie było czasu na pomyłki ani
relaks, to było prawdziwe pole bitwy: 5
drużyn, uciekający czas, tracone punkty,
jedyne wolne miejsce na awans.
Wyobrażacie sobie, jaki to był stres? Nasi
uczniowie walczyli do końca, nie tracili
nadziei na wygraną, współpracowali i
wspierali się wzajemnie. Jak to się
zakończyło? Dziewczęta zajęły II miejsce
(zabrakło im jedynie 9 punktów do
zwycięstwa). Chłopcy poradzili sobie nie
1
1
1
gorzej, ponieważ zajęli III miejsce. Nigdy nie
zapomnę łez, które ciekły mi po policzkach,
gdy się dowiedziałam, że jedyne 9 punktów, a
byłybyśmy w finale- wspomina jedna z
grających. O czym to świadczy? Nasi
uczniowie mają prawdziwego ducha walki i
za to im dziękujemy. Życzymy dalszych
sukcesów.
Dziękujemy
nauczycielom
wychowania fizycznego: p. D. Gagat, p. B.
Krzeszewskiej oraz p. B. Kujawskiemu za to,
że wytrenowali tak wspaniałych zawodników
i poświęcili im swój cenny czas.
że zdobyte przez was umiejętności
przysłużą się w dalszym życiu.
Zawodnicy dziękują nauczycielom
wychowania fizycznego za trud włożony w
ich przygotowanie, za cierpliwość i dobre
serce. Będziemy pamiętać
Tekst: Dagmara Racka kl. III a
Zawody w piłkę nożną
Tekst: Dagmara Racka kl. III a
Czas podziękowań dla zawodników z klas III
I oto wielkimi krokami się zbliża
zakończenie roku. Podziękować pora tym,
którzy walczyli, aby nasze gimnazjum
zdobywało jak najwyższe miejsca w licznych
zawodach.
Jesteśmy wdzięczni zawodnikom z klasy III a
1.Patrycji Bilickiej
2.Kornelowi Dymek
3.Karolinie Gapińskiej
4.Magdalenie Gawińskiej
5.Sebastianowi Kwiatos
6.Dagmarze Rackiej
7.Sylwii Rybickiej
8.Bartkowi Sieradzkiemu
9.Krzysztofowi Smoleńskiemu
10.Sewerynowi Wąsik
Zawodnikom z klasy III b
1.Oldze Karpińskiej
2.Mikołajowi Józefowiczowi
3.Robertowi Sobocińskiemu
4.Natalii Tokarskiej
Zawodnikom z klasy III c
1.Alicji Boguszewskiej
2.Weronice Goc
Dziękujemy za wszystko, co zrobiliście
dla naszego gimnazjum. Przykro nam, że już
nigdy więcej z nami nie zagracie. Życzymy
dalszych sukcesów, rozwijania swoich pasji.
Pamiętajcie sport to zdrowie. Mamy nadzieję,
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
Zmagania z piłką nożną rozpoczęły
się pod koniec kwietnia. Pierwsze mecze
rozegrały się na Orliku w Bielsku.
Dziewczęta i chłopcy stanęli do walki z
Ciachcinem. Gra chłopców była bardzo
napięta, a walka niesamowicie zacięta.
To były trudne chwile- wspomina jeden z
zawodników. Rywalizacja
chłopców
zakończyła się wygraną drużyny z
Ciachcina. Niestety, tak to bywa, że raz
jest lepiej a raz gorzej. Nasi chłopcy nie
czuli się przegrani, a my wiemy, że dali z
siebie wszystko. Ten mecz zakończył ich
przygodę z zawodami w roku szkolnym
2015/16.
Następny
mecz
rozegrały
dziewczęta, które pokazały prawdziwą
klasę. Nasze piłkarki były nie do
pokonania i okazały się dla dziewcząt z
Ciachcina
niebywale
trudnym
przeciwnikiem. Piękne akcje i bramki, to
jest to, czego się nie zapomina. Nie zawsze
było łatwo, ale dały radę. Mecz dziewcząt
zakończył się wynikiem 5:1 dla drużyny z
naszego gimnazjum. Cieszymy się.
Wygrana
zapoczątkowała
kolejne
przygotowania do następnego etapu
zawodów. Kolejne rozgrywki odbyły się 5
maja na Orliku w Drobinie. Tutaj nasze
dziewczęta rozegrały 2 bardzo trudne
mecze, po których ostatecznie zajęły 3
miejsce. Tym wynikiem dziewczęta
zakończyły zawody sportowe w roku
szkolnym
2015/16.
Gratulujemy
sukcesów! Za przygotowanie uczniów do
zawodów piłki nożnej z całego serca
1
2
1
dziękujemy panu Damianowi Gagat, który był
z nami przez cały ten czas.
Tekst: Dagmara Racka kl. III a
Krzyżówka
 ROZRYWKA
Wykreślanka
Wykreśl podane niżej wyrazy pionowo lub poziomo.
 1. SŁOŃCE
 2.PIŁKA
 3. ŁOPATKA
 4. PARAWAN
 5. JEZIORO
 6. WIADERKO
 7. KAJAK
 8. PIASEK
 9. MORZE
 10. PLAŻA
 11. KLAPKI
 12. KOCYK
 13. MATERAC
 14. PONTON
 15. UPAŁ
 16. OGNISKO
 17. KĄPIEL
Opracowanie: Magdalena Gawińska
kl. IIIa
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
Wpisz hasła, a litery czytane pionowo utworzą
hasło.
1. Przenośna kładka do wchodzenia na statek.
2. Miejscowość nadmorska oddalona od Słupska o
18 km.
3. Bardzo groźna morska ryba.
4. Dział wiedzy zajmujący się określaniem
bieżącego położenia np. na morzu.
5. Magnetyczna w kompasie wskazuje północ.
6. Rzeczy, które stanowią czyjeś wyposażenie na
wyprawę lub podróż.
7. Jednostka pływająca o napędzie żaglowym lub
motorowym.
8. Na nim żagiel.
9. Może być Atlantycki, Spokojny lub Indyjski.
10. Wyścigi żaglówek.
11. Pieśni morskie.
12. Może być ratunkowe lub sterowe.
13. Może służyć na przykład do cumowania.
1
3
1
HASŁO: ..........................................................
Opracowanie: Magdalena Gawińska
kl. IIIa
Dwumiesięcznik wydawany w Gimnazjum im
C. K. Norwida w Bielsku
Redakcja: Sara Cieplik, Patrycja Bilicka,
Dagmara Racka, Jakub Badurski, Magdalena
Gawińska
Opiekun redakcji:
pani Żaneta Reszczyńska
Adiustacja stylistyczna
pani Marlena Godlewska
Gimek Nr 16
Styczeń/Luty 2016
1
4
1

Podobne dokumenty

Wieści gminne nr. 33 zobacz

Wieści gminne nr. 33 zobacz sztuczki magiczne.Wszyscy świetnie się bawili – i prezentujący i widzowie. Kolejny dzień – Dzień Profilaktyki odbył się pod hasłem „Przemoc rówieśnicza”. Podczas zajęć uczniowie poznali rodzaje prz...

Bardziej szczegółowo