Pobierz jako PDF

Transkrypt

Pobierz jako PDF
Usługi dodane
Kolokacja
Usługa skierowana jest do operatorów telekomunikacyjnych, dostawców usług i treści internetowych oraz średnich i
dużych przedsiębiorstw wymagających profesjonalnego zabezpieczenia aplikacji i zasobów sprzętowych wraz z
dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej. Usługa kolokacji polega na dzierżawie powierzchni w serwerowniach lub
miejsca w szafach telekomunikacyjnych w celu umieszczenia urządzeń teleinformatycznych w profesjonalnie
wyposażonym i zabezpieczonym pomieszczeniu. Specjalne stworzone pod usługę kolokacji serwerownie mają
zagwarantowaną stabilność zasilania, systemy klimatyzacji, systemy przeciwpożarowe a także realizowany jest w nich
stały nadzór w zakresie ich prawidłowego funkcjonowania. Usługa rozliczana jest w postaci miesięcznego abonamentu,
uzależnionego od wielkości wydzierżawionej powierzchni kolokacyjnej lub/oraz dzierżawy serwera (Dell lub SUN)
lub/oraz wykorzystanego pasma internetowego (1Mbps, 2Mbps, 5Mbps, 10Mbps, 100Mbps).
Hosting WWW, e-mail
Usługa polega na utrzymaniu serwisów komunikacyjnych (www, FTP, poczta elektroniczna) klienta na serwerach
dostawcy usługi. W ramach usługi hostingowej oferowana jest: dzierżawa przestrzeni dyskowej, możliwość zarządzania
usługami hostingowymi, możliwość dowolnego skonfigurowania przestrzeni dyskowej (liczba i wielkość skrzynek
pocztowych) oraz dokonywania bieżących zmian. Usługa skierowana jest zwłaszcza dla podmiotów wykorzystujących
Internet w działalności biznesowej i rozliczana jest w postaci miesięcznego abonamentu uzależnionego od wielkości
przeznaczonych zasobów oraz usług towarzyszących.
SLA
Usługa jest elementem rozszerzającym inne świadczone już usługi telekomunikacyjne, gwarantującym klientowi
niestandardowe warunki świadczenia tych usług pod względem jakości. Jest to umowa, którą operator zawiera z
klientem, zobowiązując się do zapewnienia bezawaryjności świadczenia danej usługi w danym okresie przy zachowaniu
określonych parametrów - na poziomie oczekiwanym przez klienta. W razie niewywiązywania się przez operatora z
zapisów takiej umowy, klientowi wypłacane są kary umowne we wcześniej uzgodnionym trybie. Usługa przeznaczona
jest zwłaszcza dla firm w których działalności łączność ma absolutnie kluczowe znaczenie a jakiekolwiek awarie mogą
poważnie wpłynąć na prowadzony biznes.
Rozwiązania IT
Spółka posiada szereg rozwiązań informatycznych służących wsparciu działalności operatora telekomunikacyjnego.
Rozwiązania te są adresowane przede wszystkim dla resellerów i innych operatorów telekomunikacyjnych. Niektóre z
nich, związane z kontrolą ruchu i optymalizacją kosztów połączeń, mogą zostać odpłatnie udostępnione także dużym
przedsiębiorstwom komercyjnym spoza rynku telekomunikacyjnego.
Konsulting i outsourcing telekomunikacyjny
Grupa TPH posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w zakresie rozwiązywania różnorodnych problemów związanych
z telekomunikacją. Do dyspozycji swoich stałych klientów stawia zespół inżynierów i praktyków telekomunikacji, którzy
pomogą znaleźć dogodne rozwiązania w takich obszarach jak infrastruktura, bezpieczeństwo, optymalizacja kosztów.
1/2
Rozliczenia za usługi konsultingowe opierają się na stawkach godzinowych i są uzależnione od skali przedsięwzięcia i
delegowanych kompetencji. W przypadku gdy klient wyrazi taką wolę, posiadamy kompetencje aby obsługiwać cały
obszar zagadnień telekomunikacyjnych klienta na podstawie odrębnej umowy outsourcingowej, przejmując całość
obowiązków związanych z zapewnieniem łączności i utrzymaniem firmowej sieci.
2/2