NIE

Transkrypt

NIE
Sz. Pan Jacek Majchrowski
Prezydent Miasta Krakowa
Kraków, 2010-11-29
Szanowny Panie Prezydencie,
Jako studenci krakowskich uczelni i wyborcy chcielibyśmy poznać
Pana poglądy na istotne – a niestety konsekwentnie przemilczane
podczas całej kampanii wyborczej – kwestie dotyczące istniejących od wielu
lat w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie niepokojących zjawisk,
które niszczą specyficzny charakter i wizerunek Krakowa będącego
kulturalną i duchową stolicą Polski.
Dlatego też załączamy ankietę z 7 pytaniami, które naszym zdaniem dotykają
bardzo ważnych dla miasta problemów.
Wypełniony kwestionariusz uprzejmie prosimy odesłać na poniższy adres
oraz faxem i e-mailem:
Krucjata Młodzi w Życiu Publicznym
ul. Augustiańska 28
Kraków 31-064
fax: 12 628 06 11
e-mail: [email protected]
Pragniemy poinformować, że wyniki ankiety zostaną upublicznione.
Brak odpowiedzi odczytamy jako zignorowanie niepokoju sporej części
młodych mieszkańców Krakowa, o czym również publicznie poinformujemy.
Do wiadomości:
Kuria Metropolitalna w Krakowie, media.
Z poważaniem
Pytania do pana Jacka Majchrowskiego,
kandydata na urząd Prezydenta Miasta Krakowa
w II turze wyborów samorządowych 2010 r.
1. Czy uważa Pan, że cała przestrzeń miasta powinna być wolna od prezentowania
treści pornograficznych i obscenicznych?
☐ TAK
☐ NIE
2. Czy jest Pan zdecydowany wszelkimi dostępnymi Prezydentowi Miasta środkami
zwalczać prostytucję w Krakowie (w tym tę ukrywającą się pod rozmaitymi
szyldami tzw. agencji towarzyskich itp.)?
☐ TAK
☐ NIE
3. Czy uważa Pan że należy zakazać działalności handlowej tzw. sex shopów?
☐ TAK
☐ NIE
4. Czy jest pan zdecydowany nie dopuścić w podległych Miastu placówkach do
promowania i jakiegokolwiek wspierania publicznymi pieniędzmi groźnych zjawisk
jak: dewiacje seksualne, satanizm, ideologie totalitarne (komunizm i nazizm)?
☐ TAK
☐ NIE
5. Czy dostrzega Pan konieczność ochrony Miasta przed pseudoturystami, którzy
pod wpływem alkoholu i narkotyków bezczeszczą miejsca kultu religijnego
i dopuszczają się często skandalicznych publicznych zachowań?
☐ TAK
☐ NIE
6. Czy ze względu na dobro mieszkańców a szczególnie dzieci i młodzieży zdecyduje
się Pan na zakaz organizowania wszelkich zgromadzeń publicznych, które
w myśl polskiego prawa stanowią zagrożenie dla moralności publicznej (parady
pederastów, marsze zwolenników legalizacji narkotyków, itp)?
☐ TAK
☐ NIE
7. Czy jako Prezydent będzie Pan wspierał rozwój kulturalny Miasta nawiązujący
do najlepszych polskich i europejskich wzorców cywilizacyjnych, które do dziś
stanowią o świetności Krakowa?
☐ TAK
☐ NIE
....................................................................................
podpis kandydata

Podobne dokumenty