W tym numerze

Transkrypt

W tym numerze
ORGAN PRASOWY ZWIĄZKU POLAKÓW W ARGENTYNIE – ZAŁOŻONY W 1922 ROKU
Rok XCIV Nr 01 (5209)
Buenos Aires, enero - styczeń 2016
Nr pojedynczy $ 31,00.-
W tym numerze
WITAMY!!!
* Circuito Polaco
*Buenos Aires
* P.O.M.
* Mar del Plata
*Kroniki Wizualne
* Poszukiwania
* Sylwester z Rafałem
i więcej...
NUESTRO SITIO
www.upranet.com.ar
TU PÁGINA
fot: Roberto Daniel Garagiola/MSZ - Argentyna
Ambasador Marek Pernal został przyjęty przez
Minister Spraw Zagranicznych Republiki
Argentyńskiej
Ambasador Marek Pernal spotkał się w 12 stycznia 2016 z Minister Spraw
Zagranicznych Republiki Argentyńskiej Susaną Malcorrą i złożył kopie listów uwierzytelniających.
Marek Pernal – Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice
Argentyńskiej, Wschodniej Republice Urugwaju i Republice Paragwaju.
Absolwent Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskiem. W
latach 1990-1995 pełnił funkcję dyrektora generalnego w Urzędzie Rady
Ministrów - dyrektora Biura do Spraw Wyznań URM. Od 1995 do 2001 r.
był ambasadorem RP w Republice Czeskiej. Po powrocie do kraju został
mianowany ambasadorem ad personam. Pracował w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych początkowo w Departamencie Polityki Kulturalno-Naukowej (2001-2002), a następnie w Departamencie Promocji (2002-2005). Od
2005 do 2006 r. był zastępcą dyrektora Sekretariatu Ministra. W latach
2006-2010 pełnił misję konsula generalnego RP w Barcelonie. W latach
2010-2015 pracował w Wydziale Wiedzy Historycznej w Biurze Archiwum
i Zarządzania Informacją MSZ.
Autor publikacji na temat historii dyplomacji polskiej, historii i kultury
Europy Środkowej, gwarancji wolności sumienia i wyznania. Zna języki
hiszpański, angielski i czeski.
źródło: http://www.buenosaires.msz.gov.pl/
Str. 2
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
(5209)
Fot. http://wikitravel.org/
ESK - Europejska Stolica Kultury
Wrocław przystąpił do konkursu o tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2016, gdyż ma do opowiedzenia historię…
Historię niezwykłą, tragiczną i ciekawą. Po latach
świetności i rozwoju nastąpiła katastrofa o niewyobrażalnej wręcz skali. Z II wojny światowej miasto wyszło doszczętnie zrujnowane – i materialnie,
i duchowo. Straciło swoich mieszkańców, tych, którzy tworzyli jego wielkość przez pokolenia. Przyszli
nowi. Przestraszeni, niepewni jutra, obcy. Zlepieni z
wielu rejonów powojennego kraju latami budowali
nową tożsamość, tworzyli swoją kulturę. Wiele wody
upłynęło w Odrze, zanim uznaliśmy pozostawioną tu
spuściznę niemiecką, żydowską i polską za jedną. Za
swoją. Minęło wiele czasu, ale udało się. Dziś z dumą
możemy powiedzieć, że nie zapominając o dokonaniach naszych poprzedników, zbudowaliśmy nowe
Miasto. Szanując ich samych, odmienność i wielokulturowość, historię, stworzyliśmy otwarty Wrocław, z niezwykle interesującą kulturą, z aspiracjami,
Wrocław nowoczesny i ciekawy. Nadszedł czas, aby
zaprezentować go światu, pokazać to, co nam samym
wydaje się warte pokazania i co stanowi ogromny
wkład w rozwój Europy. Chcemy opowiedzieć światu o naszej przeszłości i teraźniejszości. O tym, jak
na gruzach i ludzkich tragediach wyrasta nowe życie.
Będziemy snuć tę opowieść przez cały 2016 rok, bez
kompleksów, za to ze świadomością własnej wartości. To będzie ciekawa historia, tego jesteśmy pewni.
I mamy nadzieję, że stanie się inspiracją dla tych, którzy się na nią otworzą i z uwagą jej wysłuchają.
Rok 2016 jest czasem i przestrzenią do rozmowy o
metamorfozie kultury – minionej, obecnej i przyszłej.
Czeka nas święto. Będziemy je celebrować po ośmiu
latach ciekawej i pasjonującej pracy. Nasze działania
rozpoczęte w roku 2008 umożliwiają współtworzenie
kultury, która jest bliżej ludzi, jest bardziej dostępna i
dotyka wielu sfer życia. Chcemy dowieść, że cywilizacja nie rozwija się bez kultury.
Wrocław 2016 tworzy otwarte, dynamiczne i przyjazne przestrzenie, służące zaspokojeniu pragnienia
obcowania z kulturą i sztuką dla piękna.
Uczestniczymy w skomplikowanym procesie, w któ-
rym ważne są zarówno same działania, jak i ich od
biór, bo właśnie dzięki opiniom możemy krystalizować program. Korzystamy z wielu wzorców – zarówno z dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa wielokulturowości i otwartości, jak i świadomości innowacji
i potrzeby zrównoważonego rozwoju. Ten proces
przeobraża miasto, pokazuje, że każda aktywność jest
możliwa. Przeobraża nas samych, staje się inwestycją
w naszą przyszłość.
Wrocław 2016 to proces. To różnorodność autonomicznych kuratorów i wielogłosowość środowiska
kulturalnego. To budowanie programu i możliwość
uczestniczenia w nim. To wreszcie rozmaitość sposobów rozumienia kultury i podjęcie wspólnego wysiłku rozwoju przez nią.
Długofalowe cele Europejskiej Stolicy Kultury
Wrocław 2016
Dostęp do kultury i uczestnictwo
Dążymy do tego, aby:
• Mieszkańcy współtworzyli kulturę i mogli bez ograniczeń korzystać z jej różnorodności.
• Mieli łatwiejszy dostęp do programów kulturalnych
i edukacyjnych.
• Powstała, została dostrzeżona, stworzona, opowiedziana lub odnaleziona przestrzeń publiczna
przyjazna aktywnościom społecznym, kształtująca
postawy prospołeczne i obywatelskie.
Kultura i rozwój
Dążymy do tego, aby:
• Miasto rozwijało się z kulturą i przez kulturę. Europejska różnorodność kulturowa była chętniej akcentowana w działaniach sektora kultury.
• Organizacje z Wrocławia oraz partnerzy z Polski i
Europy zacieśnili i rozwijali współpracę w przestrzeni kulturalnej.
• Twórcy kultury we Wrocławiu chętniej ze sobą
współpracowali i wymieniali się doświadczeniami.
Sektor kultury pozyskiwał świetnie wykwalifikowanych profesjonalistów, przygotowanych do prowadzenia lokalnych i międzynarodowych, tradycyjnych
i innowacyjnych projektów kulturalnych, aktywnie
wspierając rozwój przemysłów kreatywnych.
Wizerunkowe
Dążymy do tego, aby:
• W Polsce i Europie wzrosła rozpoznawalność Wro(c. d. na str. 3)
(5209)
(ze str. 2)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Str. 3
bilans Weekendu Otwarcia ESK Wrocław 2016.
ESK Wrocław 2016 to około 400 projektów, w ramach których będziemy świadkami blisko tysiąca
wydarzeń artystycznych - programów społecznych,
kulturalnych i edukacyjnych. Jednym z najważniejszych przedsięwzięć stworzonych z myślą o wrocławianach jest „Kwartet Flow” Chrisa Baldwina angażujący setki przestrzeni, tysiące artystów, a przede
wszystkim dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta i
okolic. Styczniowe „Przebudzenie” to druga odsłona
Kwartetu, zaraz po „Mostach” - największym jednodniowym performansie w Europie. Przed nami
czerwcowy „Flow” i grudniowe „Niebo” - ceremonia
zamknięcia. Już w lutym czeka nas koncert gwiazdy
Źródło: http://www.wroclaw2016.pl/
muzyki filmowej - Ennio Morricone, a kilka miesięcy później występ gitarzysty i wokalisty Pink Floyd
17.01.2016
- Davida Gilmoura.
Wrocław przebudzony!
W kwietniu odbędzie się specjalna edycja Jazzu nad
Autor: Biuro Prasowe ESK 2016
Odrą pod dyrekcją Leszka Możdżera z finałem podczas Światowego Dnia Jazzu. Wiosną Wrocław wystąpi w roli Światowej Stolicy Książki UNESCO, a
w czerwcu czeka nas spektakularne widowisko operowe na Stadionie Miejskim - „Hiszpańska Noc z
Carmen - zarzuela show”. Jesień należeć będzie do
Olimpiady Teatralnej „Świat miejscem prawdy” prezentującej osiągnięcia najwybitniejszych twórców teatralnych z całego świata. Grudzień to z kolei wielkie
święto kina - we Wrocławiu przyznane zostaną prestiżowe Europejskie Nagrody Filmowe. Swoje edycje
specjalne będą mieć także organizowane we Wrocławiu festiwale, w tym Brave Festival, Avant Art Festival („Japonia”), American Film Festival, Przegląd
Fot. A. Bulacik - Biuro Prasowe ESK 2016
Piosenki Aktorskiej czy Wrocławskie Targi Dobrych
Około 120 tysięcy mieszkańców wzięło udział w Książek.
„Przebudzeniu” - Ceremonii Otwarcia Europejskiej
Stolicy Kultury Wrocław 2016. Pochody Duchów Źródło: http://www.wroclaw2016.pl/
(Innowacji, Odbudowy, Powodzi i Wielu Wyznań)
wyruszyły równocześnie z czterech miejsc: z zajezdni tramwajowej „Dąbie”, zajezdni autobusowej przy
ul. Grabiszyńskiej, zajezdni „Popowice” i z Wyższej 1 stycznia 2016
Oficerskiej Szkoły Wojsk Lądowych przy ul. CzajSienkiewicz, Nowowiejski i Cikowskiego. Na Rynku połączyły się w Piąty Element.
Gdy wybrzmiał dzwon, z okien okolicznych kamie- chociemni patronami roku 2016
nic zabrzmiała muzyka na żywo, a Wrocław świętował oficjalny start Europejskiej Stolicy Kultury.
SEJM, 2016, NOWY ROK, PATRONI ROKU 2016
W ciągu weekendu wrocławianie tłumnie odwiedzali
muzea i galerie. Prawie tysiąc osób na wernisażu wy- W tym roku obchodzimy 170. rocznicę urodzin oraz
stawy prac Eduardo Chillidy i tyle samo podczas wer- 100. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Sejm
nisażu „Made in Europe” w Muzeum Architektury postanowił uhonorować również Feliksa Nowowiejoraz tłumy podziwiające wieczorne spektakle ognia skiego oraz Cichociemnych.
na Wyspie Słodowej. W samym „Przebudzeniu” „Henryk Sienkiewicz to pierwszy Polak uhonorowaudział wzięło łącznie ok. 120 tys. osób - to wstępny
(c. d. na str. 4)
cławia i regionu.
• Mieszkańcy byli bardziej świadomi dziedzictwa
kulturalnego Dolnego Śląska i z niego dumni.
Ekonomiczne
Dążymy do tego, aby:
• Wrocław odwiedzało dwa razy więcej turystów niż
dotąd.
• Sektor prywatny bardziej zaangażował się we wspieranie inicjatyw kulturalnych.
• Środki przeznaczone na realizację projektu
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zostały
efektywnie wydane i były realną, skuteczną i
długoterminową inwestycją.
Str. 4
(ze str. 3)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
(5209)
Bienes Patrimonio de la Humanidad
en Polonia y en Argentina
ny Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury, doceniony
za całokształt twórczości i – jak wówczas stwierdzono – rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie
ducha Narodu” podkreślono w uchwale.
La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), ha propuesto un plan de protección de los bienes culturales del mundo, a través de la „Convención sobre la
Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural”, y fué
aprobado en 1972. Presenta una
lista de bienes que pertenecen al
Patrimonio Mundial (World Heritage), más conocido como PaFot.: FLICKR.COM/
trimonio de la Humanidad.
W tym roku przypada także 70. rocznica śmierci wybitnego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. „Artysta był autorem wielu pieśni patriotycznych, które Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Munumacniały tożsamość narodową Polaków. W niepod- dial es el título conferido por la UNESCO a sitios
ległej Polsce brał czynny udział w tworzeniu i organi- específicos del planeta (sean bosque, montaña, lago,
zowaniu życia artystycznego” – napisano w uchwale. cueva, desierto, edificación, complejo arquitectónico,
To również rok, w którym przypada 75. rocznica ruta cultural, paisaje cultural o ciudad) que han sido
pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce Ci- propuestos y confirmados para su inclusión en la lista
chociemnych. Do końca 1944 roku na obszar Polski mantenida por el Programa Patrimonio de la Humazrzuconych zostało 316 Cichociemnych, z których nidad, administrado por el Comité del Patrimonio de
112 oddało życie za wolną Ojczyznę.
la Humanidad, compuesto por 21 Estados miembros
Sejm.gov.pl, wprost.p
a los que elige la Asamblea General de Estados. Éste
Comité es responsable de la aplicación de la ConvenŹródło: http://telewizjarepublika.pl/
ción del Patrimonio Mundial, define el uso del Fondo
del Patrimonio Mundial y asigna ayuda financiera a
petición de los Estados. Tiene la última palabra sobre
si una propiedad estará inscrita en la Lista del Patrimonio Mundial. Examina los informes sobre el estado de conservación de los bienes inscritos y pide
PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL
la toma de medidas correspondientes a los países cuGŁOS POLSKI POR TRANSFERENCIA
ando los sitios inscritos no están siendo manejados
adecuadamente. También decide sobre la inscripción
BANCARIA
o supresión de bienes en la Lista del Patrimonio MunUNIÓN DE LOS POLACOS DE LA
dial en Peligro. Entre los 21 estados que componen
REPÚBLICA ARGENTINA
el Comité está Polonia que es miembro desde el 6 de
Banco Comafi - sucursal Botánico
Noviembre del 1946.
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
Hasta el año 2015 existen 1031 sitios declarados PaCUIT 30 52850721 9
trimonio de la Humanidad en 163 Estados miembros.
De éstos, 802 son culturales, 197 naturales y 32 son
Después de realizar el depósito o transferencia por
mixtos.
favor escannear el ticket y enviar a: [email protected]
upranet.com.ar colocando en Asunto: PAGO
Como Patrimonio de la Humanidad en Polonia hasta
GLOS POLSKI
ahora han sido declarados los siguientes bienes:
Muchas gracias!
(cont. pag. 5)
(5209)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Str. 5
(de pag. 4)

1978, 2013 - Cultural - Reales minas de sal de Wieliczka y Bochnia.

1978 - Cultural - Centro histórico de Cracovia.

1979 - Natural - Bosque de Belovezhskaya Pushcha / Bialowieza. (Compartido con Bielorrusia)

1979 - Cultural - Campo de concentración de Auschwitz.

1980 - Cultural - Centro histórico de Varsovia.

1992 - Cultural - Ciudad vieja de Zamosc.

1997 - Cultural - Ciudad medieval de Torun.

1997 - Cultural - Castillo de la Orden teutónica de Malbork.

1999 - Cultural - Kalwaria Zebrzydowska: conjunto arquitectónico manierista y paisajístico y
parque de peregrinación.

2001 - Cultural - Iglesias de la Paz de Jawor y Świdnica.

2003 - Cultural - Iglesias de madera del sur de la pequeña Polonia.

2004 - Cultural - Parque de Muskau / Muzakowski. (Compartido con Alemania)

2006 - Cultural - Centro del Centenario de Wrocław.

2013 - Cultural - Tserkvas de madera de la región de los Cárpatos. (Compartido con Ucrania)
Como Patrimonio de la Humanidad en Argentina han sido declarados hasta ahora los siguientes bienes:

1981 - Natural - Los Glaciares.

1983, 1984 - Cultural - Misiones jesuíticas guaraníes: San Ignacio Miní, Santa Ana, Nuestra Señora
de Loreto y Santa María la Mayor (Argentina), ruinas de São Miguel das Missões (Brasil) (Sitio
compartido con Brasil)

1984 - Natural - Parque Nacional Iguazú.

1999 - Natural - Península Valdés.

1999 - Cultural - Cueva de las Manos, Río Pinturas.

2000 - Cultural - Manzana Jesuítica y Estancias de Córdoba.

2000 - Natural - Parques naturales de Ischigualasto / Talampaya.

2003 - Cultural - Quebrada de Humahuaca.

2014 - Cultural - Qhapaq Ñan, sistema viario andino. (Sitio compartido con Colombia, Ecuador y Perú)
Bolivia, Chile, La próxima reunión de la UNESCO, sesión nro. 40, se llevará a cabo entre el 10 y el 20 de Julio del 2016 en
Estambul, Turquía. Desde el Glos Polski y para ir conociendo más a detalle cada uno de ellos, durante todo
el 2016 estaremos publicando artículos relacionados a cada uno de estos bienes Patrimonio de la Humanidad
de ambos países.
Fuente: UNESCO Culture Sector, https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_de_la_Humanidad., https://
pl.wikipedia.org/wiki/UNESCO
Str. 6
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Empieza el Circuito Polaco
(5209)
Mar del Plata
En el 2016 comenzará la iniciativa, surgida
de la Comisión Directiva de la UPRA, que
busca reunir a los miembros de la comunidad
polaca en los diversos clubes de Buenos Aires
y alrededores.
El primer encuentro del Circuito será en el
POM en el mes de marzo (la fecha todavía no
se definió). Habrá más fechas durante el año y
se continuará en el 2017 también. La intención
es que los socios de los clubes conozcan otras
sociedades y a su gente, y que cada club pueda
recibir a la colectividad en su “casa”. Los
eventos tendrán propuestas gastronómicas y
artísticas, según la organización en cada caso.
El domingo, 20 de diciembre en el Teatro Municipal
Colón de Mar del Plata hubo una muestra de danzas
clásicas correspondiente al ciclo 2015, organizado
por el Estudio de Danza de la compañía Mattion in
Brunetti. La muestra representaba danzas de varios
países.
Polonia fue representada por Cristina Czarnecki bai-
La intención de esta iniciativa es afianzar los
lazos de unión entre los polacos, en busca de
una comunidad cada vez más unida. El éxito
del Circuito dependerá de la voluntad de la
gente para ir a los eventos que se realicen en
otros clubes que no son los que usualmente
frecuentan. Por eso, invitamos a todos a que
participen de esta propuesta.
El Circuito Polaco contará con la colaboración
de la empresa Krol y, tras la primera reunión que
se realizó, las sociedades que ya se anotaron
para ser parte son: POM, Maciaszkowo, la
Sociedad Polonesa de San Martín y el Círculo
Cultural Polonés Juan Pablo II, de La Plata.
Otros clubes que estuvieron presentes en la
reunión fueron Ognisko Polskie y la Sociedad
Polonesa Nicolás Copérnico de San Justo.
Se espera también que otras sociedades que
mostraron interés en la propuesta se sumen a
la lista.
lando kujawiak, un típico baile folclórico del centro
Enrique Mackiewicz de Polonia.
Fuente: http://cinepolaco.com/colectividad/2015/
index.html
(5209)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Ciekawe witryny w
internecie
List Albert Einsteina do córki o
uniwersalnej sile jaką jest Miłość
Styczeń 10, 2016
Str. 7
może dlatego, że boimy się miłości, ponieważ jest
jedyną energią we wszechświecie, która nie podlega
woli człowieka.
Aby uczynić miłość widzialną, dokonałem prostego
podstawienia w moim najsłynniejszym równaniu.
Jeżeli zamiast E=mc2, przyjmiemy, że energia potrzebna do uzdrowienia świata może być otrzymana
poprzez miłość pomnożoną przez podniesioną do
kwadratu prędkość światła, dojdziemy do wniosku,
że miłość jest najbardziej potężną siłą jak istnieje, ponieważ nie ma żadnych ograniczeń.
Po tym jak ludzkość poniosła klęskę, chcąc wykorzystać i kontrolować inne siły wszechświata, co obróciło się przeciwko nam, konieczne jest, abyśmy karmili
siebie innym rodzajem energii…
Jeśli chcemy, aby nasz gatunek przetrwał, jeśli mamy
znaleźć sens w życiu, jeśli chcemy ocalić świat i każdą czującą istotę, która go zamieszkuje, miłość jest
jedyną odpowiedzią.
Może nie jesteśmy jeszcze gotowi, aby stworzyć
bombę miłości, wystarczająco potężną, aby całkowicie zniszczyć nienawiść, egoizm i chciwość, które
dewastują naszą planetę.
Jednak, każdy człowiek nosi w sobie mały, lecz potężny generator miłości, którego energia czeka na
uwolnienie.
Gdy nauczymy się dawać i przyjmować tę uniwersalną energię, moja kochana Lieserl, potwierdzimy,
że miłość pokonuje wszystko, jest w stanie wszystko
przeniknąć, ponieważ miłość jest kwintesencją życia.
Głęboko żałuję, że nie byłem w stanie wyrazić tego,
co jest w moim sercu, które cicho bije dla ciebie przez
całe moje życie. Być może za późno na przeprosiny,
ale ponieważ czas jest rzeczą względną, muszę ci powiedzieć, że kocham cię i dzięki Tobie dotarłem do
ostatecznej odpowiedzi!
Twój ojciec Albert Eintein.
Pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku,
Lieserl, córka sławnego geniusza, przekazała Uniwersytetowi Hebrajskiemu 1400 listów napisanych
przez Einsteina z zastrzeżeniem, aby nie publikować
ich treści dopóki nie minie 20 lat od jego śmierci. Oto
jeden z nich, napisany do Lieserl Einstein.
… Kiedy przedstawiłem teorię względności, bardzo
niewielu mnie zrozumiało, a to co teraz wyjawię, aby
przekazać ludzkości, również spotka się w świecie z
brakiem zrozumienia i uprzedzeniem.
Proszę cię, abyś strzegła tych listów tak długo jak to
konieczne, przez lata, dekady, aż społeczeństwo będzie na tyle rozwinięte, aby przyjąć to co wyjaśniam
poniżej.
Istnieje niezwykle potężna siła, dla której, jak dotąd,
nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Owa
siła zawiera w sobie i wpływa na wszystkie inne,
stoi ponad wszelkimi zjawiskami działającymi we
wszechświecie i do tej pory nie została jeszcze przez
nas rozpoznana.
Tą uniwersalną siłą jest MIŁOŚĆ.
Źródło: huffingtonpost.com
Naukowcy, szukając jednolitej teorii wszechświata, http://dobrewiadomosci.net.pl/
zapomnieli o najpotężniejszej, niewidzialnej sile.
Miłość jest Światłem, które oświetla tych, którzy ją
dają i przyjmują.
Miłość jest grawitacją, ponieważ sprawia, że ludzie
czują się przyciągani do innych.
Miłość jest mocą, ponieważ pomnaża to, co w nas
najlepsze i nie pozwala ludzkości zginąć w jej ślepym
egoizmie. Miłość rozwija i ujawnia.
Dla Miłości żyjemy i umieramy.
Miłość jest Bogiem, a Bóg jest Miłością.
Styczeń 14, 2016 |
Ta siła wyjaśnia wszystko i nadaje życiu znaczenie.
To czynnik, który zbyt długo ignorowaliśmy, być
Polsko-amerykański zespół naukowców poszukuje w Puszczy
Białowieskiej leku na raka
(c. d. na str. 8)
Str. 8
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
(5209)
(ze str. 7)
datności i poszukiwać potencjalnych leków naturalnych, które mają mniej efektów ubocznych niż leki
syntetyczne. W badaniach tych pokładamy duże nadzieje – powiedział prof. Zjawiony Polskiej Agencji
Prasowej.
Podobne badania przeprowadza się w miejscach stosunkowo mało zmodyfikowanych przez procesy industrializacyjne na całym świecie. Tych z kolei jest
coraz mniej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą
się lasy amazońskie. W Polsce natomiast, szczególnie interesujące dla przyrodników mogą być obszary
Tatr, Karpatów i Pienin, gdzie można spotkać unikatowe w skali globu rośliny i zwierzęta.
Badania prowadzone przez międzynarodowy zespół
wpisują się także w tradycję poszukiwania zastosowań bogactw naturalnych w medycynie i kosmetyce.
Na świecie zwrócono dotychczas uwagę na vilcacorę,
jagody goji, acai czy zieloną herbatę. Wśród Polaków, hipotezy o antynowotworowym działaniu torfu
stawiał prof. Stanisław Tołpa. Ostatecznie, jego odkrycia wykorzystano w kosmetyce. Medyczne znaczenie lnu bada prof. Jan Szopa, natomiast prace prof.
Tomasza Wasilewskiego z Uniwersytetu TechnoloBędąca jedynym na niżu europejskim lasem pierwot- giczno-Humanistycznego w Radomiu zaowocowały
nym, Puszcza Białowieska zainteresowała zespół ba- otrzymaniem ekstraktu z jeżyny, także mającego zadaczy z Uniwersytetu Missisipi pod kierownictwem stosowanie w kosmetyce.
prof. Jordana Zjawionego. Drugą część personelu
stanowi zespół z Politechniki Białostockiej. Wybór Źródło: INNPoland.pl wiadomosci.onet.pl
miejsca przeprowadzania badań prof. Zjawiony tłu- http://dobrewiadomosci.net.pl/
maczy bogatą florą Białowieży, stosunkowo mało do- Bardzo ciekawy portal, POLECAMY!!!
tąd poznaną.
Polsko-amerykańska grupa naukowców rozpoczęła
w Puszczy Białowieskiej prace badawcze, mające na
celu odnalezienie naturalnie występujących i przydatnych w medycynie związków chemicznych. Pracownicy naukowi i studenci mają nadzieję na zidentyfikowanie substancji pomocnych w zwalczaniu chorób
nowotworowych, depresji i schizofrenii. Realizacja
projektu potrwa 3 lata – podaje INNPoland.
Firmy rezygnują z kupowania
drewna z Puszczy Białowieskiej
Styczeń 20, 2016
W swojej pracy naukowcy chcą skupić się na unikatowych roślinach, grzybach i porostach, występujących
wśród bogactwa naturalnego Puszczy, na które składa się 8,5 tysiąca gatunków owadów, 250 gatunków
ptaków, 54 gatunków ssaków i ponad tysiąc gatunków roślin naczyniowych. Ponadto, 200 gatunków
mchów, 300 gatunków porostów i około 3 tysiące W odpowiedzi na apel Greenpeace IKEA jako pierwgatunków grzybów.
sza wprowadziła zakaz zakupu drewna z terenu Pusz– Chcemy badać puszczę pod kątem przyszłej przy(c. d. na str. 9)
(5209)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
(ze str. 8)
czy Białowieskiej dla wszystkich swoich dostawców.
Jeden z wiodących na rynku producentów materiałów
dla przemysłu meblarskiego, firma Pfleiderer Grajewo S.A. wstrzymała odbiór surowca z puszczańskich
nadleśnictw „do czasu wyjaśnienia kontrowersji”.
INNE przedsiębiorstwa takie jak Stora Enso, czy International Paper Kwidzyn również rozpoczęły w tej
sprawie rozmowy z Greenpeace.
„Reakcja firmy IKEA jest dobrym przykładem społecznej odpowiedzialności biznesu. Otrzymaliśmy
kopie listów do dostawców IKEA o zakazie dokonywania zakupów drewna w puszczańskich nadleśnictwach. Podobne zapewnienia dostaliśmy też od
innych ważnych przedsiębiorstw na polskim rynku
drewna. Oczekujemy jednak, że będzie to bezwarunkowa deklaracja zaprzestania udziału w wyrębie Puszczy w ramach systemu kontroli pochodzenia drewna.
Wówczas firmy te zostaną usunięte z naszego raportu, gdzie są wymienione wśród innych pozyskujących
drewno z Puszczy. Z pewnością będziemy przyglądać
się uważnie postępom w tej sprawie”, mówi Robert
Cyglicki, dyrektor polskiego Greenpeace.
By jeszcze bardziej
zmobilizować konsumentów i przemysł
do troski o ten unikatowy ekosystem,
Greenpeace udostępnia internetowy stempel dla wszystkich
chcących podpisać się
pod naszym apelem o
zaprzestanie wycinki
drzew w puszczy. Od dziś każdy może pobrać ten zielony manifest i umieścić go na swoim blogu, forum,
czy stronie www.
Puszcza Białowieska to pozostałość ogromnych lasów, które niegdyś rozciągały się na obszarach dzisiejszej Europy i Rosji. Dziś jest to już ostatni las naturalny Niżu Europejskiego, miejsce występowania
wielu unikalnych oraz zagrożonych gatunków fauny i
flory, raj dla biologów i turystów. Puszcza Białowieska jest też uznanym światowym dziedzictwem przyrodniczym, a dla Polaków częścią historii i kultury
narodowej.
Źródło: greenpeace.org
Ze strony: http://dobrewiadomosci.net.pl/
Str. 9
Sabías?...
Qué es la epifanía?…
A los 12 días después de Navidad, se celebra la fiesta
de la Epifanía, que es el 6 de enero.
Se festeja en todos los lugares de Grecia, pero donde
tiene más importancia es en Atenas, Creta y en Heraklion, se realiza en escenarios maravillosos, donde
concurren miles de personas del lugar y extranjeras.
El 6 de enero según la tradición griega, se reúnen varias fiestas, también es el día de la Bendición de las
Aguas, la bendición de los barcos que han salido al
mar y de los que próximamente saldrán.
Esa bendición es para que el próximo año tengan un
año venturoso.
En Atenas se realiza la ceremonia en el antiguo Puerto
de El Pireo, ese día el sacerdote arroja un crucifijo al
mar.
En ese momento los más valientes, se arrojan a las
aguas heladas del mar, para encontrar el crucifijo, el
que logra encontrarlo en las profundas aguas heladas
y entregar el crucifijo al sacerdote, tendrá un año muy
bueno.
Después de esta ceremonia, se bendicen los barcos,
se realiza en muchas partes del país, y se ve la importancia del agua para los griegos y para la antigua tradición griega, ya que el 6 de enero la iglesia ortodoxa
festeja el bautizo de Jesús.
Ese día los pequeños reciben sus regalos de los Reyes
Magos.
F u e n t e : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / G R I E GOS-de-White-155562761189425/?fref=photo
Str. 10
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
P.O.M. 2016
Temporada de Pileta 2016 en el P.O.M.
Desde el domingo 3 de enero está habilitada la temporada de Pileta en el POM!!!
Días y Horarios: JUEVES a DOMINGOS de 10 a 19hs
- SOCIO MAYOR: $80
- SOCIO MENOR: $70
- INVITADO MAYOR: $100
- INVITADO MENOR: $75
Los esperamos!!!
(5209)
(5209)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
CELEBRACIÓN DE OPŁATEK
EN OGNISKO POLSKIE
Str. 11
El Sr. Jorge Dylinski tomó el micrófono para anunciar a la presidente Sra. Krystyna Wardyga de Ferrari, quien nos saludó, dio la bienvenida y presentó las
autoridades: Sra. Cónsul Joanna Addeo-Krajewska,
Sacerdotes Javier Solecki y Cristóbal Domański y
representantes de Asociaciones Hermanas.
El domingo 10 de enero nos reunimos en Ognisko Polskie para celebrar el “Opłatek”, una antigua tradición
polaca que se realiza en la cena de Nochebuena, consiste en romper y compartir una Oblea preparada con La Sra. Krystyna nos deseó felicidades con salud y
harina y agua.
prosperidad, agradeció a los que compartimos los
almuerzos mensuales y a los que asistieron por primera vez. Nos invitó a continuar concurriendo para
sostener las tradiciones de Polonia. Hizo extensivo su
agradecimiento a la Comisión Directiva, por su trabajo incansable preparando los típicos platos polacos –
Siempre están presentes aunque no los veamos - Dijo.
-Están en la cocina – Respondió alguien del público.
Luego solicitó al Rvdo. Padre Cristóbal Domański
que se acercara para bendecir las mesas.
-Simplemente bendigo las Obleas como símbolo de
amistad, de saber perdonar y compartir, es más que
En la puerta de ingreso se escuchaban voces proveni- agua y harina, es el deseo de reconciliación – Dijo –
entes del salón, subí las escaleras con la emoción de Polonia es el único país que tiene esta tradición.
siempre, las mesas estaban tendidas con mantelería El Rvdo. Padre Javier Soleski derramó agua bendita
navideña, velas encendidas, platos conteniendo las y nos invitó a tomar las Obleas para compartirlas con
Obleas.
deseos de paz y felicidad.
Los integrantes de la Comisión Directiva sirvieron
platos de pescado en escabeche, sopa de remolacha y
niños envueltos.
Al fin del almuerzo hubo lotería con importantes premios, mientras se improvisó un coro para entonar
canciones alusivas a la Navidad (Kolędy). Sirvieron
café con tortas, por último comenzó a sonar música
folklórica polaca, dando lugar a un baile entre los
asistentes.
María Teresa Dittler
Str. 12
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
(5209)
Sylwester 2015/
Sonikiem w
(5209)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Fot: I. Zahara i Henryk Kozłowski
/2016 z Rafałem
Kraków Bar
Str. 13
Str. 14
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Legendy Polskie
O Panu Twardowskim
Siedzi na księżycu i pali fajkę – kto taki? Podobno
to krakowski szlachcic, Pan Twardowski. Czy to
prawda? Czy można go zobaczyć? Być może – gdy
księżyc wygląda jak rogalik albo gdy jest okrągły i
bardzo, bardzo duży. Niejeden widział nawet bez lornetki szare plamki na księżycu – niektórzy mówią, że
to dym z fajki Pana Twardowskiego. Kto wie? Panu
Twarowskiemu pewnie się nudzi na księżycu, siedzi
tam już kilkaset lat, ale, jak mówiono w Krakowie
– Twardowskiego mógł spotkać gorszy los. Porwał
go diabeł i leciał z nim wysoko, wysoko, Pan Twardowski nie stracił nadziei, patrzył w dół, a Kraków
był coraz to mniejszy i mniejszy, zatęsknił bardzo
do swoich bliskich, przypomniał sobie dzieciństwo
i pieśń do Matki Boskiej, której nauczyła go matka,
zaczął ją nucić i gdy diabeł usłyszał pierwsze dźwięki
pobożnej pieśni przestraszył się bardzo, chciał lecieć
jeszcze szybciej, tak szybko, że zapomniał o Twardowskim i upuścił go, Twardowski śpiewał, a diabeł
przerażony nie chciał słuchać, uciekał, żeby tylko nie
słyszeć słów pieśni. Twardowski spadał, spadał , aż
natknął się na księżyc, szybko się go złapał, wspiął
na niego i jak do dziś opowiadają krakowianie będzie
tam siedział aż do skończenia świata.
Spytasz – jak to się stało, że diabeł uwziął się właśnie
na Pana Twarowskiego i go porwał? Pan Twardowski
nie jest bez winy – marzył o tym, by poznać tajniki
wszelkiej wiedzy, chciał żyć w dostatku, zadziwiać
wszystkich swoją doskonałością. Był tak ambitny,
że postanowił zaprzedać swoją duszę diabłu, ale nie
za darmo. Diabeł miał mu służyć we wszystkim, w
zamian jednak – dostać jego duszę. Twardowski
przystał na warunki diabła i jako szlachcic zagwarantował swoim słowem i honorem, że warunków
umowy dotrzyma, diabeł przygotował cyrograf, a
Pan Twardowski krwią upuszczoną z własnego palca
dokument „diabelski” podpisał. A stało w nim m.in.,
że diabeł ani ciała, ani duszy Pana Twardowskiego
nie dostanie, jeśli ten nie przybędzie do Rzymu, tylko
tam diabeł mógł go porwać. Twardowski myślał, że
diabła przechytrzył – powiedział do siebie: „Do Rzymu nigdy nie pojadę i diabeł mnie w swoje łapy nie
dostanie!”
Pilnował się Twardowski całe życie, diabeł wypełniał
warunki umowy i mu służył, a sława Twardowskiego
w królewskim Krakowie rosła. Widziano Pana Twardowskiego jak latał unosząc ręce w powietrze, a poły
jego szlacheckiego kontusza niczym skrzydła niosły
go ponad wieżami Krakowa, gdy wybierał się gdzieś
dalej ulatywał na wielkim kogucie! Twardowski był
bardzo bogaty, nie brakowało mu ani srebra, ani złota,
(5209)
żył prawie jak król i samemu królowi nie musiał zazdrościć niczego. Nie było przekupki na krakowskim
Rynku, która by nie opowiadała o bogactwie Twardowskiego, o jakichś złych mocach, które muszą go
wspomagać, niejedna mówiła cicho, bojąc się jego
czarów, że potrafi nawet wywoływać duchy…
Panu Twardowskiemu nie wystarczało bogactwo materialne, od dziecka był bardzo ambitny, chciał nie
tylko wiele mieć, ale przede wszystkim dużo wiedzieć. Poznawał tajniki różnych nauk, a najbardziej
zainteresowała go magia. Gdy tylko się nią zainteresował, od razu innych w swojej mądrości przewyższał! Sława Twardowskiego rosła w całym Krakowie,
wreszcie jego imię zagościło również na Wawelu i
dotarło do królewskich uszu. Król w tym czasie był
bardzo smutny, w niczym i nigdzie nie mógł znaleźć
pocieszenia – niedawno stracił swoją ukochaną, piękną żonę, którą bardzo kochał. Całymi dniami przesiadywał w komnatach swojej małżonki, patrzył na jej
stroje, na to wszystko co pozostawiła, nie umiał pogodzić się z tą stratą, na nic się zdawały zabiegi dworzan i królewskich przyjaciół, król z dnia na dzień
marniał coraz bardziej i niektórzy zaczęli się obawiać
o jego zdrowie. Wtedy jeden z dworzan przypomniał
sobie o tym, czym od dłuższego czasu żyło całe miasto, postanowił przyprowadzić Twardowskiego przed
królewskie oblicze. Jeśli nie Twardowski – pomyślał
– nikt królowi nie pomoże. Twardowski się zgodził
i przybył w królewskie progi. Zobaczył króla postarzałego, pochmurnego, ledwo żyjącego. Mógł spełnić
jego życzenie, aby choć na chwilę, tylko raz jeszcze
zobaczyć ukochaną, zmarłą żonę. Kazał Twardowski
królowi zasiąść przed srebrnym lustrem i sprowadził
na chwilę ducha królowej przed oblicze jej smutnego małżonka. Nie wiadomo, czy tak było, ale słynne
lustro do dziś dnia przechowywane jest podobno w
jednym z podkrakowskich kościółków…
Twardowski stał się ulubieńcem króla, jego nadwornym magiem i doradcą. Życie upływało mu w nieustannej radości, nigdy niczego mu nie brakowało,
mógł sobie pozwolić na każdą zachciankę. Tak się do
tego przyzwyczaił, że zapomniał niemal o tym dlaczego tak mu się wiedzie i skąd się bierze jego niezwykła moc. Czasem tylko w środku nocy budził się
zlany zimnym potem, bo przyśnił mu się diabeł, z
którym podpisał cyrograf, zawsze z nastaniem poranka wydawało mu się to tylko złym snem…
Diabeł jednak pamiętał i o Twardowskim, i o cyrografie, i o Rzymie! Pewnego razu, gdy Twardowski
zasiedział się do późna za miastem, w drodze powrotnej wstąpił do karczmy, był tak zmęczony, że nie
zwrócił uwagi na jej nazwę, wszedł do środka i wtem
zerwały się z powały duże czarne wrony, zdążył tylko
zobaczyć, że człowiek, który się z nim wita coś za
sobą chowa – był to czarci ogon, a spod szlacheckiej
czapki wystawały diabelskie rogi. Nie zdążył nic po(c. d. na str. 15)
(5209)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
(de pag. 14)
wiedzieć, ani pobiec w stronę drzwi, diabeł mocno go
złapał i wylecieli razem przez komin. Twardowski zanim nie wzleciał jeszcze wysoko zobaczył szyld wiszący nad karczmą. Na drewnie widniały cztery duże
litery: R Z Y M. Tak nazywała się karczma!
Teraz Pan Twardowski z wysokości księżyca próbuje
dojrzeć i karczmę, i Kraków, będzie tak spoglądać do
końca świata…
Źródło: http://legendy-polskie.cba.pl/
(Dużo legend na tej stronie, polecamy... Red. G.P.)
kroniki wizualne...
Koniec roku lekcji języka polskiego dla dorosłych Basia Sobolewska - Fot. H. Kozłowski
Opłatek Zarządu P.M.S.
Fot. Henryk Kozłowski
Str. 15
Str. 16
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
święty Mikołaj P.M.S. w Domu Polskim
Fot. Henryk Kozłowski
(5209)
(5208)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 12 / 2015
Str. 17
święty Mikołaj wPolskiej Szkole im. Tysiąclecia w Maciaszkowie
Fot. Krysia Misa
Str. 18
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Ciekawe witryny w
internecie
Bal karnawałowy 2016
Fot. http://blog.friendlyrentals.com/
Już rozpoczyna się okres karnawału. Jego nieodłącznym elementem są oczywiście huczne zabawy i bale
karnawałowe.
Oficjalne rozpoczęcie karnawału następuje w dniu
Trzech Króli, czyli 6 stycznia, chociaż niektórzy jako
datę jego rozpoczęcia traktują Nowy Rok. Nie można
jednoznacznie stwierdzić stałej długości karnawału,
ponieważ wiąże się to z ruchomością Świąt Wielkanocnych, a w szczególności Środy Popielcowej, która
wyznacza jego koniec. Niemniej jednak nieodłącznym elementem karnawału są noworoczne zabawy i
bale, na których nadrabiamy okres adwentu.
Karnawał w Polsce to przede wszystkim czas dobrej
zabawy, dużej ilości tańca oraz barwnych strojów.
Na ulicach miast organizowane są różnego rodzaju
imprezy zamknięte, jak i ogólnodostępne. Tradycje
karnawałowe to przede wszystkim organizowanie
balów maskowych. Hotele, pensjonaty a także lokale
gastronomiczne organizują różnego rodzaju imprezy,
w których każdy może wziąć udział. Z licznych ofert
karnawałowych można wybrać różnego rodzaju bale
karnawałowe, maskarady, jak i szereg imprez plenerowych.
Bal karnawałowy charakteryzuje przede wszystkim
specyficzna moda zarówno damska jak i męska. Popularne bale maskowe nadal cieszą się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy takiej zabawy często czerpią
inspirację z karnawału weneckiego czy wykwintnych
balów w Wersalu. Wiele lokali ogłasza w mediach
swoją ofertę organizacji balów, chociaż niejednokrotnie rezerwacji trzeba dokonać dużo wcześniej.
Źródło: http://karnawal.nocowanie.pl/
(5209)
Karnawałowe zwyczaje w dawnej
Polsce
2008-01-28
Autor: Teresa Mazur
Karnawał – czas tańców, maskarad i zalotów – w
obyczajowości szlacheckiej kojarzony był przede
wszystkim z kuligami. Te kawalkady sań z muzyką,
śpiewami, pochodniami, pełne rozbawionego towarzystwa pląsającego i biesiadującego na każdym postoju – stanowiły jeden z najbarwniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów kultury staropolskiej.
Kuligi bywały dwojakiego rodzaju: szykowane i
,,dzikie”. W pierwszym przypadku z góry planowano
trasę objazdu sąsiedzkich dworów i zawiadamiano je
z wyprzedzeniem o dniu przybycia gości. Posłaniec
z zapowiedzią, występujący w stroju trefnisia lub arlekina miał na znak swej funkcji laskę z wielką, pomalowaną na srebrno kulą (stąd nazwa: ,,kulig”). Gospodarze, w porę poinformowani, mieli dość czasu,
aby przygotować stosowne ilości jadła oraz miejsce
noclegu dla kilkudziesięciu osób, uprzątnąć pokoje
do tańca, a także zmobilizować własną, a nieraz też
pożyczaną na tę okazję służbę.
Kulig zajeżdżał zazwyczaj o wczesnym zmroku; tańcowano i biesiadowano do białego rana, przedpołudnia byle jak przesypiano, a po południowym posiłku, zabrawszy ze sobą gościnnych panią i pana domu,
ruszano do kolejnego dworu. Kuligi ,,dzikie” spadały
na niespodziewające się najazdu domostwa jak grom
z jasnego nieba. Nie zważano na to, że ktoś mógł sobie nie życzyć odwiedzin lub nie chciał wykosztowywać się na huczną zabawę. ,,Dzikie” towarzystwo
samo gospodarowało w spiżarniach i piwniczkach z
trunkami, nie pytając nikogo o pozwolenie. Gdy w
końcu, poważnie nadwyrężywszy domowe zapasy,
,,dzikusy” wybierały się w dalszą drogę, zdesperowany gospodarz przyłączał się zazwyczaj do nich, aby
u następnego zaskoczonego sąsiada ,,odjeść i odpić”
choć w jakiejś części to, co sam musiał ,,dla gości”
poświęcić.
Takie ,,dzikie” kuligi potrafiły buszować po szlacheckich dworach całymi tygodniami, i bywało, jak pisał
Z. Gloger, że ,,kawaler, co w dzień po Trzech Królach
kuligiem z domu wyjechał, dopiero na wstępną środę
[tj. na Popielec] z powrotem był widziany”.
Jak dla szlachty kuligi, tak dla mieszczan najatrakcyjniejszą karnawałową rozrywkę stanowiły ,,przywiezione” z Włoch reduty. Były to początkowo maskarady ,,na zadany temat”, najczęściej mitologiczny, które
z czasem przekształciły się w publiczne bale, zazwyczaj także kostiumowe lub maskowe, z obowiązującymi biletami wstępu i płatnym bufetem; XIX-wiecz(c. d. na str. 19)
(5208)
(ze str. 18)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 12 / 2015
Str. 19
Rozpoczynał go Tłusty Czwartek, zwany tak od wyprawianych w tym dniu obfitych biesiad (z mnogością
pieczonych mięs i wędlin oraz ciastek smażonych na
smalcu: pączków i faworków) – obejmujących to
wszystko, czego niebawem, w Wielkim Poście, należało się na kilkadziesiąt dni wyrzec. ,,Powiedział
Bartek, że dziś Tłusty Czwartek, wszyscy uwierzyli,
pączków nasmażyli” – mówiono i faktycznie, te najpopularniejsze z polskich ciastek smażono i jedzono
powszechnie, a występowały one w licznych odmianach, zależnych od miejscowych zwyczajów. Najintensywniej bawiono się w trzech ostatnich dniach
przed postem, czyli od niedzieli do wtorku poprzedzającego Popielec.
Nazywano te dni ,,zapustami”, ,,mięsopustem” lub
po prostu ,,ostatkami”. Każdy region i każde niemal
środowisko miały własne, przypisane do tych dni,
tańce, obrzędy i zabawy. Na Rzeszowszczyźnie, na
przykład, młodzież wciągała do karczmy spory pniak
i dotąd polewała go wodą z wiader, dopóki oberżysta poczęstunkiem ,,nie wyzwolił arki z potopu”. W
Wielkopolsce tańczono ,,lennego” z podskokami, a
jak wysoko skoczono w tańcu, tak wysoko miał urosnąć len. Kaszubscy rybacy urządzali ,,zeszewiny”.
Gromada mężczyzn łączyła (,,zeszewała”) kilka dużych sieci w jedną ogromną, którą następnie wieszano u sufitu w obszernej szopie.
Wszyscy uczestnicy zabawy włazili potem do tej sieci i na dany sygnał starali się z niej jak najprędzej wyplątać. Kto ostatni w sieci pozostał, ten musiał towarzyszom zafundować beczkę piwa. Krakowskie przekupki obchodziły ,,comber”, tak oto opisywany przez
Oskara Kolberga: ,,Otyłe baby straganne, podzielone
na roty, schodziły się z różnych ulic na rynek, który
cały był kołem tańca. Uciekały przed nimi chłopaki,
bo gdy którego baby przychwycić zdołały, wiązały
do kloca, mszcząc się, że w bezżeństwie kończył zapusty, w wieniec grochowy go stroiły i przymuszały
ciągnąć kloc po rynku, krzycząc «comber, comber»,
aż się nie wykupił”.
W tenże ostatkowy wtorek w wielu mieszczańskich
domach urządzano ,,śledzika”: zabawę z tańcami i
ucztą, kończoną równo o północy. Muzyka milkła
wówczas w pół tonu, ze stołów zabierano wszystkie
pozostałe jeszcze mięsa i wędliny, po czym uroczyście wnoszono półmisek ze śledziami na znak rozpoczętego właśnie postu. Po ,,śledziku” rozchodzono się
do domów w milczeniu i poważnie, brnąc już często
przez błoto roztopów zapowiadających koniec zimy.
Teresa Mazur, fragment książki Ojców naszych
obyczajem
ni pamiętnikarze uskarżali się w swych zapiskach na
wielką kosztowność redut, a mimo to uczęszczano
na nie powszechnie. Poza publicznymi odbywały się
też liczne przyjęcia i zabawy w domach prywatnych:
rodzice panien na wydaniu zapraszali na ,,wieczory
tańcujące”, było wiele wesel i uczt zaręczynowych,
a od początków XX w. urządzano także specjalne, z
niemiecka zwane ,,kinderbalami”, imprezy karnawałowe dla dzieci.
Na jeden dzień atmosfera zabaw ustępowała nastrojowi poważniejszemu: był to 2 lutego, zamykające w
Kościele katolickim okres bożonarodzeniowy, święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzone na pamiątkę
ofiarowania w świątyni Dzieciątka Jezus i rytualnego
oczyszczenia się Maryi po urodzeniu Syna. W początkach obchodów tego święta, ok. V w., głównym
jego elementem była procesja wiernych z zapalonymi
świecami, które symbolizowały Chrystusa niosącego poganom światło wiary, stąd też w źródłach pisanych pojawia się często nazwa festum candelarium
– ,,święto świec”.
W Polsce, choć liturgia Kościoła Ofiarowanie Dzieciątka uważa za najważniejszy motyw religijny tego
dnia, 2 lutego obchodzony jest jako jedno z głównych
w roku świąt Maryjnych – Matki Boskiej Gromnicznej: Niepokalanej, która przyniosła ludzkości ,,światło”, wydając na świat Chrystusa. W świątyniach
dokonuje się wówczas poświęcenia grubych, woskowych świec, zwanych gromnicami. Niegdyś niesiono
je zapalone z kościoła do domu, ponieważ wierzono,
że tego, kto nie dopuści do zagaśnięcia świecy po
drodze i pierwszy przeniesie ją płonącą przez próg,
czeka niebawem wielkie szczęście.
Gromnica trwale wpisała się w obrzędowość polską: nie mogło jej zabraknąć ani w chłopskim, ani w
szlacheckim domu. Zapalona w oknie podczas burzy
chroniła domostwo od uderzeń piorunów (stąd jej nazwa), wkładana w dłonie umierającym symbolizowała ,,światłość wiekuistą”, zabierana w drogę przez las
zabezpieczała przed napaścią wilków. Tradycja nasza
zresztą, co uwidacznia się w licznych przykładach
malarstwa i literatury, często kojarzyła postać Matki
Boskiej Gromnicznej z wilkami, a to za sprawą popularnej niegdyś legendy apokryficznej, według której
Najświętsza Panna ocaliła małego wilczka od śmierci
z rąk wieśniaków i uczyniła zeń swego sługę.
Stąd m.in. spotykane i dziś jeszcze wizerunki Maryi, która wędruje przez ośnieżony las otoczona stadem posłusznych jej wilków. Ludowa meteorologia,
utrwalona przez lata obserwacji natury życzyła sobie,
by w Gromniczną panował ostry mróz, ponieważ
,,Jak w Gromnice z dachu ciecze, przez to zima się Źródło: http://ien.pl/
przewlecze” i ,,Gdy na Gromniczną roztaje, kiepskie Fundacja Servire Veritati - Instytut Edukacji
będą urodzaje”.
Narodowej
Od święta Matki Boskiej Gromnicznej blisko już bywało do ostatniego, hucznego tygodnia karnawału.
Str. 20
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Para publicitar en Glos Polski: [email protected]
(5209)
Conozca con nosotros los románticos rincones de
nuestro país - POLONIA
Salidas grupales e individuales
ESCRIBANIA
STANKIEWICZ
Suipacha 472 Piso 3
Of. 318 - Buenos Aires
Tel/Fax: 4326-1090
[email protected]
com.ar
Dr. Fernando Stankiewicz
Escribano - Titular - Abogado
Tel. 4372-6958 / 4371-0800
Fax: 4372-4962
Rodriguez Peña 382 - 3 „B”
Capital Federal
www.agaturviajes.
com.ar
http://www.buenosaires.msz.gov.pl/
upranet.com.ar
Harcerstwo Argentyna
http://harcerstwoargentyna.blogspot.com.ar
POLONIA FÚTBOL CLUB
ARGENTINA
www.poloniafc.com.ar
(5209)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
Str. 21
Carnaval - “Tłusty czwartek”
Recetas de Polonia
Faworki
Ingredientes
* 2 vasos de harina de trigo (unos 400 g.)
* 4 yemas
* 100 ml de crema (si es agria mejor)
* 1 cucharada de alcohol
* sal, azúcar
* 500 g. de grasa de cerdo o aceite de girasol
* 1 vaso de azúcar impalpable (unos 200 g.)
* vainilla (chaucha)
Preparación
Echamos las yemas en la harina tamizada, añadimos
la crema, el alcohol, una pizca de sal y otra de azúcar.
Amasamos primero a mano, después golpeamos con
el rodillo o con un mazo de madera hasta que la masa
se vuelva elástica y lisa.
Partimos la masa en varias porciones y extendemos
con el rodillo lo más fino que podemos. Con un cuchillo cortamos trozos rectangulares, de 2 por 10 cm.
aproximadamente, en el centro de cada rectángulo hacemos un corte vertical y por ese corte metemos uno
de los extremos más estrechos del rectángulo.
Freímos los faworki en grasa o aceite caliente y los
retiramos cuando se doren. Los extendemos encima
de un papel grueso o papel de seda para que pierdan
el exceso de grasa. Cuando estén aún calientes los
espolvoreamos con azúcar impalpable mezclado con
vainilla.
Fuente: http://tropecientasmilrecetas.webnode.es/recetas-de-europa2/recetas-de-polonia/
El órgano de Prensa de la Unión de los Polacos de la República Argentina “Głos Polski” les da la
bienvenida en su versión on-line disponible desde los siguientes dos dominios:
www.glospolski.com.ar
www.lavozdepolonia.com.ar
Este Proyecto fue realizado con la colaboración de la Embajada de la República de Polonia en Buenos
Aires a quien agradecemos enormemente. Un sitio dinámico, con novedades en linea, una organización
de la información por categorías, posibilidad de comentarios de parte de los lectores en cada uno de sus
artículos e integración a las redes y herramientas sociales. La versión mensual impresa continúa disponible
también en formato digital y con posibilidad de su descarga gratuita desde la portada del sitio.
Con más de 90 años de existencia en la Argentina, el “Głos Polski” se actualiza, amplía su presencia e
integra en sus tres versiones:
Versión On-Line + Versión Impresa + Facebook Page
Bienvenidos!
Str. 22
Głos Polski Buenos Aires, Nr 01 / 2016
POSZUKIWANIA
(5209)
Ya comenzó la inscripción para la
JMJ Kraków 2016
Mam gorącą prośbę - od kilku tygodni poszukuję kuzyna, który mieszka w Argentynie - Ryszard Fig - z dzieciństwa/młodości pamiętam jego tatę Jana Figa (moja
babcia była siostrą Jana - Jadwiga Wojtowicz pochodzili
z Brześcia - obecnie Rosja, wojnę spędzili na zesłaniu na
Syberii i Kazachstanie i Wujek z wojskiem Andersa poszedł dalej w świat a moja babcia powróciła do Polski,)
który wyemigrował do Argentyny w latach powojennych, najprawdopodobniej - był dziennikarzem i z tego
co mówił redaktorem polskiej gazety w Argentynie był
silnie związany z rucham Polaków w tym kraju. Ostatni
raz widziałem wujka Janka w latach 90 w Polsce.
Chciałbym odnowić kontakty z kuzynem Ryszardem
Figiem (wszystkie telefony które znalazłem w internecie
nie należą do niego), może ktoś z Państwa pamięta Wujka Janka Figa lub zna jego syna Rysia i pomorze mi w
kontakcie z kuzynem.
Z góry dziękuje za każdą informację zwrotną
Janusz Cieślewicz Polska
tel.0048 693 919092
mail: [email protected]
La inscripción debe realizarse on-line en la página www.
krakow2016.com, completando el formulario de inscripción. Se puede participar como peregrino o como voluntario internacional.
Para los peregrinos la inscripción se debe realizar por grupo y el proceso se compone de dos fases:
FASE I: Inscripción de un grupo.
En el sistema de inscripción no se requerirán los datos personales de todos los integrantes del grupo.
Deberá indicarse solamente:
POSZUKIWANIA
Władysław Uryć urodzony ok. 1900 roku, koło Rzeszowa,
wieś Harta. Około 1928 roku wyemigrował do Argentyny,
osiedlił sie w okolicach Cordoby. Zmarł 1stycznia 1960
roku, miał dwóch synów.
Na zdjęciu grupowym znajdują sie jego przyjaciele z Argentyny.
Henryka Pietrucha <[email protected]>
1. Nombre del grupo
2. Nación / Ciudad
3. Lengua Materna
4. Nº previsto de participantes
5. Datos de un responsable y un vice-responsable
del grupo (serán las personas de contacto)
6. Los grupos que deseen participar en los Días
previos en las Diócesis (20-25 de julio de
2016) deberán marcarlo en esta fase en el lugar
correspondiente.
El responsable del grupo deberá contactarse con
aquella Diócesis que les interese para informarse
acerca de las posibilidades de estadía del grupo
en ese lugar y el posible costo de la participación
por los 5 días.
FASE II:
ATENCIÓN
La presente edición ha sido enviada a imprenta
sin pasar por revisión previa por falta de tiempo,
pedimos a los lectores disculpas por cualquier
error cometido involuntariamente.
Desde ya muchas gracias... Red. G. P.
En esta fase se deberán proporcionar datos sobre el
modo en que llegarán a Cracovia y como saldrán luego
de finalizada la JMJ.
Costo para los peregrinos por la participación en la
JMJ del 25/07/2016 a 1/08/2016 (8 días): 190 usd + 10
euros
(cont. pag. 23)
(5208)
Głos Polski Buenos Aires, Nr 12 / 2015
(ze str. 22)
190 usd : incluye alojamiento, comida, seguro médico,
transporte y mochila del peregrino + 10 euros como Fondo de Solidaridad (destinados para el apoyo de participantes de los países más pobres).
Definiciones de los conceptos incluidos:
Alojamiento
Alojamiento en casa de familia, escuela o camping. En el alojamiento está incluido el desayuno que será entregado a través de un ticket de alojamiento.
Comida
Durante la JMJ serán distribuidos los tickets de comidas
para la alimentación diaria (la primera de día y la segunda
de noche).
Seguro médico
Seguro que cubre todo el periodo contratado de residencia
en la JMJ.
Transporte
El peregrino podrá utilizar el transporte público urbano
desde los lugares del alojamiento a los diferentes lugares
de los diferentes eventos de la JMJ.
Mochila del Peregrino
Materiales religiosos-informativos y otros productos imprescindibles para participar de la JMJ
Para quienes tengan vocación de servicio y quieran trabajar como voluntarios internacionales la inscripción tiene
lugar en el mismo sistema, pero a través de un modulo
diferente y si resultan elegidos podrán estar 15 días colaborando en Cracovia a un costo realmente simbólico. Costo por la participación de los voluntarios en la JMJ
durante las últimas dos semanas de Julio 2016: 100 usd
+ 10 euros
100 usd: incluye alojamiento, comida, seguro médico,
transporte y mochila del peregrino + 10 euros como Fondo de Solidaridad (destinados para el apoyo de participantes de los países más pobres)
PAGO DE SUSCRIPCIÓN AL
GŁOS POLSKI POR TRANSFERENCIA
BANCARIA
UNIÓN DE LOS POLACOS DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
Banco Comafi - sucursal Botánico
Cta. Cte. 0470 01587 - 2
CBU 2990047504700158720004
CUIT 30 52850721 9
Después de realizar el depósito o transferencia por favor
escannear el ticket y enviar a: [email protected]
colocando en Asunto: PAGO GLOS POLSKI
Muchas gracias!
Str. 23
śp
BARBARA SKIRMUNTT
Urodzona w Polsce 14-03-43
Zmarła 06-01-16 w Buenos Aires
Zawiadamiają matka Maria, brat Wojtek,
mąż Robert, syn Witek, córka Karolinka,
wnuki Tomasz, Kamila, Walentyna i Luka. BARBARA SKIRMUNTT
QEPD
Nació en Polonia el 14-03-43
Murió en Buenos Aires el 06-01-16
Anuncian su madre María, su hermano
Voitek, su marido Roberto, su hijo Vitek,
su hija Carolina, y nietos Tomás, Camila,
Valentina y Luca. UWAGA!
PROSIMY NASZYCH PRENUMERATORóW, KTóRZY BY MIELI ZALEGŁOśCI
W OPŁACIE PRENUMERATY, O UREGULOWANIE ABONAMENTU.
Serdecznie dziękujemy Redakcja
GŁOS POLSKI
Buenos Aires, enero / styczeń - 2015
XCIV Nr 01 (5209)
GŁ O S P O L S K I
LA VOZ DE POLONIA
Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nr 5044120
Propietario: Unión de los Polacos en la Rep. Argentina
DIRECTOR: Ing. ENRIQUE MITTELSTAEDT
REDACCION: BARBARA BOŻENA SOBOLEWSKA
Comité de redacción:
Marysieńka Zeman y Enrique Mackiewicz
Fotografías: E. Kozł owski y K. Misa
Armado para Impresión: MICHAŁ RICHTER
Redacción: Jorge L. Borges (ex Serrano) 2076
C1425FFB Buenos Aires
Tel/fax: (5411) 4774-3679 y
(5411) 4774-7621
Materiały nadesłane do publikacji nie zawsze odpowiadają
poglądom Redak­cji. Zastrzegamy sobie prawo do skrótów
otrzymanych artykułów oraz wprowadza­nia poprawek gramatycznych. Redakcja nie ponosi żadnej odpowiedzialności
za podpisane publikacje. Nie zwracamy ma­teriałów nie zamówionych.
Usługi korespondentów oraz pracowników
Głosu Polskiego są nieodpłatne.
CENY PRENUMERATY 2015:
Półroczna: $182.Numer pojedynczy: $31.CENA OGŁOSZEŃ:
Nekrologi: $80.CENY INNYCH OGŁOSZEŃ:
(w kancelarii)
[email protected]
D. Juan B. Justo 4551 CABA
T. 4583 7673
M. [email protected]
Horario de atención
de la Unión de los Polacos en la Rep. Arg.
Secciones y Organizaciones que funcionan en
la sede
J. L. Borges 2076, Capital Federal.
- Secretaría: lunes a jueves 12:00 a 20:00 hs, viernes 09:00
a 17:00 hs. Tel. 4774-7621.
- Sección Cultural P.M.S.: martes y viernes 17:00 a 20:00.
Tel. 4774-7621.
- Sección de Ayuda Social SOS: martes y viernes 16:00 20:00. Tel. 4774-7621
- Sección „Nasz Balet”: miércoles 19:00 - 21:00 y viernes
19:00 - 22:30.
- Biblioteka I. Domeyko: martes y viernes 17:00 - 20:00.
Tel. 4774-2212.
- Club Polaco: martes y viernes 15:00 a 20:00. Tel. 48990937, e-mail: [email protected]
- Asociación Cultural Argentino - Polaca ACAP: martes y
viernes 15:00 a 20: 00. Tel. 4201 7733/4899-0937.
- Asociación „Polskie Stowarzyszenie Absolwentów” PSA:
martes y viernes 18:00 a 20:00, e-mail:
[email protected]
Asociación de Ex - Combatientes Polacos en la
República Aegentina
calle J. L. Borges 1818 Cap. Fed.
martes y viernes 16:00 - 21:00 hs
Tel. 4792-6317/4952-7687.
O
O
I
I
R
C A
A T
I
P
S IC
E L
B
U
P
A TODAS LAS ASOCIACIONES y SECCIONES, A NUESTROS COLABORADORES, AUSPICIANTES y LECTORES
El material a publicarse en nuestro periódico
Głos Polski deberá ser entregado preferentemente por correo electrónico a la siguiente dir.
[email protected] hasta el día 10 para
ser incluido en el ejemplar del mes. Los anuncios
de eventos con fecha de ejecución deberán
entregarse con 40 días de anticipación a la fecha de realización del mismo, de lo contrario no
podemos garantizar su impresión en forma anticipada.
Muchas gracias, La Redacción.