„Profesjonalna komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta”.

Transkrypt

„Profesjonalna komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta”.
ISO 9001
ZETOM-CERT
Szanowni Państwo,
Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) – jako instytucja wspierająca rozwój mikro, małych
i średnich przedsiębiorstw (MSP) ma przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatne szkolenie
pn „Profesjonalna komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi klienta”.
Celem szkolenia jest
poszerzenie wiedzy i nabycie umiejętności w zakresie profesjonalnej
komunikacji w procesie sprzedaży i obsługi klienta, we współczesnych realiach biznesowych.
Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, sprzedawców i wszystkich tych, którzy na co dzień
nawiązują kontakty biznesowe, pracują z klientami w obszarze B2B oraz B2C, a także dla osób
chcących wzbogacić swoją wiedzę na temat profesjonalnej komunikacji w biznesie.
Podczas szkolenia uczestnicy usystematyzują wiedzę na temat znaczenia profesjonalnej komunikacji
w pracy z klientem, wpływu zmieniającego się świata na sposób komunikacji w sprzedaży, dowiedzą
się jak budować własną wiarygodność i autorytet w pracy sprzedażowej, poznają techniki wywierania
wpływu społecznego i nauczą się podnosić własną efektywność sprzedażową dzięki stosowaniu
odpowiednich pytań i zwrotów w komunikacji z klientem. W trakcie zajęć uczestnicy poznają sposoby
radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych, a następnie zastosują je podczas
praktycznych ćwiczeń. Dzięki temu podniosą poziom pewności siebie w kontakcie z klientami.
Program szkolenia obejmuje także poznanie głównych zasad etykiety w komunikacji biznesowej
Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące metody pracy: ćwiczenia, gry, wykład oraz
prezentacja.
Szkolenie
poprowadzi
pani
Monika
Jankowska-Janicka,
doradca
biznesu,
praktykujący
i doświadczony sprzedawca, na co dzień współpracująca z największymi klientami z Polski północnej
w obszarze B2B. Jej doświadczenie procentuje w praktyce szkoleniowej, którą rozwija od kilku lat.
Szkoli indywidualnych przedsiębiorców i specjalistów, urzędników, sędziów, zespoły sprzedażowe
i marketingowe dużych firm. Jest absolwentką Zaawansowanej Szkoły Trenerów Biznesu Moderator
we Wrocławiu, absolwentką Studiów Podyplomowych z zakresu Negocjacji i Mediacji, wykładowcą
Wyższej Szkoły Bankowej, prowadzi także cykliczne warsztaty z zakresu Psychologii Reklamy
dla Studentów Psychologii Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
współpracuje
jako
trener
z
Polską
Fundacją
Przedsiębiorczości,
Od kilku lat
prowadząc
szkolenia
dla przedsiębiorców w całej Polsce.
Szkolenie odbędzie się dnia 16 września 2014 r. w godzinach 9.00 – 16.00 w siedzibie Polskiej
Fundacji Przedsiębiorczości w Szczecinie, ul. Monte Cassino 32.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Zapraszamy do rejestracji na szkolenie na stronie internetowej Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości”
http://www.pfp.com.pl/v6n2h_zapisz_sie_na_szkolenie.htm
W razie pytań, prosimy o kontakt
e-mail: [email protected]
do
pani
Izabelli
Maruszczak,
tel.:
(91)
312-92-22,
Serdecznie zapraszamy!
ISO 9001
ZETOM-CERT
ISO 9001
ZETOM-CERT
Program szkolenia
Profesjonalna komunikacja w procesie sprzedaży i obsługi
klienta
Temat zajęć
Godzina
9.00 – 09.15
Powitanie uczestników i wprowadzenie
9.15 – 10.30
 Znaczenie komunikacji w sprzedaży – realia współczesności
- Definicja i mechanizm komunikacji. Zmiany obyczajów komunikacyjnych ostatniej
dekady.
- Ponadczasowe kompetencje komunikacyjne – fundament dobrego kontaktu z
klientem
- Uniwersalne zasady komunikacji w relacji :Ty – klient.
- Komunikacja z klientem w erze cyfrowej: mail, telefon, sms.
10.30 – 10.45
Przerwa
10.45 – 12.15
 Budowanie wiarygodności w komunikacji z klientem
- Komunikacja niewerbalna : mowa ciała profesjonalisty, wygląd, gesty, mimika
- Rola głosu: dynamika, akcent, intonacja. Panowanie nad głosem w trudnych
sytuacjach komunikacyjnych. Ćwiczenia
- Spójność w komunikacji werbalnej i niewerbalnej – ćwiczenia
- Etapy budowania zaufania w komunikacji z klientem.
- Sztuka komplementowania.
12.15 – 12.45
Przerwa
12.45– 14.15
 Siła słowa – jak osiągać cele w procesie sprzedaży
- Zadawanie celnych pytań. Sztuka dobrego słuchania. Ćwiczenia
- Język faktów a język emocji
- Język perswazji - skuteczne przekonywanie klientów.
- Reguły wywierania wpływu społecznego: reguła autorytetu, niedostępności,
kontrastu, społecznego dowodu słuszności, wzajemności, zaangażowania
- Metafora, cytat, historia – „pomocnicy” sprzedawcy
14.15 – 14.30
Przerwa
14.30 – 16.00
 Bariery skutecznej komunikacji
- Percepcja i uprzedzenia
- Uogólnianie, ocenianie, pułapki interpretacji
- Komunikat Ty, komunikat Ja
 Etykieta w komunikacji biznesowej
- Zasady grzeczności
- Błędy językowe i komunikacyjne faux-pas
- Eleganckie przeprosiny
- Slang zawodowy
16.00
Zakończenie szkolenia

Podobne dokumenty