I have a dream

Transkrypt

I have a dream
“I have a dream”
„Mam marzenie, że nadejdą czasy,
kiedy ludzie nie będą oceniani po kolorze skóry,
lecz po cechach charakteru”
Martin Luther King
Zaproszenie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” oraz Centrum Informacji Pedagogicznej i Biblioteka
Akademicka w Katowicach zapraszają dyrektorów, pedagogów, nauczycieli historii, wos, j. polskiego, religii,
etyki, języka angielskiego, bibliotekarzy ze szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów oraz innych
zainteresowanych problematyką na konferencję
z udziałem specjalnego gościa:
Pani Lecia Brooks z USA
„Wyzwania XXI wieku – Odpowiedzialność, szacunek i współpraca”
organizowaną
w partnerstwie z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie
data: 30 września 2013 r., godz. 14.30
miejsce: Centrum Informacji Pedagogicznej i Biblioteka Akademicka w Katowicach,
ul. Bankowa 11a, 40-007 Katowice
Cele konferencji:
1. Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości na odmienność kulturową, akceptacji innych kultur, religii i
poglądów,
2. Zwalczanie uprzedzeń i stereotypów o rasistowskim podłożu,
3. Uwrażliwienie na poszanowanie praw człowieka.
Program konferencji:
Godz. 14.30 - Rejestracja uczestników, powitalna kawa
1. Przywitanie gości - prof. dr hab. Dariusz Pawelec, dyrektor CINiBA, Brian George, Konsul ds. Prasy i
Kultury, Anna Zakrzewska-Zamora, dyrektor RODN „WOM” w Katowicach -15 minut
2. Dlaczego szacunek i tolerancja, czyli działania Konsulatu USA- Brian George– 15 minut
3. How to present and teach universal values of tolerance and acceptance of other cultures, religions and
views . How to fight with stereotypes and prejudices prezentacja i wykład, Lecia Brooks z USA – 45 minut- znajomość j. angielskiego nie jest konieczna tłumaczenie symultaniczne
Lecia Brooks leads the Southern Poverty Law Center’s outreach efforts on key initiatives and social justice
issues. As outreach director, she frequently gives presentations around the country to promote tolerance and
diversity. She also serves as director of the Civil Rights Memorial Center in Montgomery, Ala., an interpretive
center designed to provide visitors to the Civil Rights Memorial with a deeper understanding of the civil rights
movement. She joined the SPLC staff in 2004 as director of Mix It Up at Lunch Day, a Teaching Tolerance
program designed to help break down racial, cultural and social barriers in schools. Previously, she worked for
12 years in a number of capacities for the National Conference for Community and Justice in its Los Angeles
office. She is a graduate of Loyola Marymount University.
4. Zwalczanie uprzedzeń i stereotypów poprzez dostęp do informacji – Jadwiga Witek, CINiBA -25 minut
5.Co oferuje American Corner – przedstawiciel American Corner Katowice
Przerwa - kawa
5.Prezentacje - dobre praktyki polskiej szkoły; nauczamy szacunku i tolerancji
• „Rola edukacji pozaformalnej w zwalczaniu dyskryminacji, antysemityzmu, rasizmu” na przykładzie
działań Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Pro Europa”, Jolanta Krawiec, wiceprezes Stowarzyszenia
„Pro Europa”-35 minut
• „Czy chciałbyś być na ich miejscu? - czyli o współistnieniu w multikulturowym społeczeństwie", Marek
Kaniewski, Zespół Szkół Zawodowych im. Romualda Mielczarskiego w Katowicach – 35 minut
6. Zakończenie konferencji-wręczenie zaświadczeń
Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenie uczestnictwa mailem: [email protected]
lub tel. 32 203 59 67 w. 213 lub 258 13 97 w. 213 podając: tytuł konferencji, imię, nazwisko, nazwę i adres szkoły
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Uczestników powiadomimy drogą elektroniczną oraz
listę zakwalifikowanych umieścimy na www.womkat.edu.pl
Kierownik konferencji: Anna Czarlińska-Wężyk, tel.32 203 59 67 w.223; e-mail:[email protected]