Wycieczka Koła Bibliotecznego- lekcja muzealna

Transkrypt

Wycieczka Koła Bibliotecznego- lekcja muzealna
Wycieczka Koła Bibliotecznego- lekcja muzealna:
„Czar czcionki- w oficynie drukarskiej”
Pięknego grudniowego dnia Anno Domini 2013 Koło Biblioteczne
odbyło podróż w czasie i przestrzeni podczas lekcji muzealnej w
Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. Celem lekcji było
przedstawienie historii pisma oraz książki ze szczególnym
uwzględnieniem przełomowego znaczenia wynalazku druku i jego
wpływu na rozwój ludzkości. Zajęcia stanowiły połączenie lekcji
muzealnej z warsztatami praktycznymi – ich tematyka
obejmowała historię pisma oraz ewolucję materiałów i technik
piśmienniczych.
W pierwszej części lekcji prowadzący zajęcia pracownik muzeum
krótko omówił dzieje pisma w starożytności i średniowieczu.
Uczniowie mieli okazję do zapoznania się z oryginalnymi
materiałami pisarskimi stosowanymi w tych epokach: papirusem i
pergaminem. Poznali także charakterystyczne elementy dawnych
ksiąg, między innymi bogato zdobione inicjały.
Podczas ćwiczenia warsztatowego każdy uczeń złożył z czcionek
przygotowany tekst. Korzystając z zasobów pracowni (prasa
drukarska, zestawy czcionek itp.), uczniowie mieli okazję wczuć
sie w rolę dawnych drukarzy i zecerów. Ich zadaniem było również
wykonanie odbitki druku okoliczniościowego, którą każdy
otrzymał na pamiątkę. Dzięki ćwiczeniu praktycznemu uczestnicy
wycieczki poznali metody pracy w warsztacie drukarskim oraz
korzyści, które przyniósł dla piśmiennictwa wynalazek Jana
Gutenberga.
Uczestnicy ukończyli zajęcia wzbogaceni w wiedzę o materiałach
piśmienniczych stosowanych w przeszłości, technikę druku i
elementy budowy książki. Potrafią wyjaśnić na czym polega
przełomowe znaczenie wynalazku Jana Gutenberga oraz umieją
opisać działalność rzemieślników w XVIII- wiecznym mieście na
przykładzie zrekonstruowanego warsztatu drukarskiego.