Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Transkrypt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego
Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość
Pilotażowa instalacja rozproszonych urządzeń modułowych działających w oparciu o
koncepcję reverse logistic
Nazwa beneficjenta: AQMET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wartość projektu: 44 415 540 PLN
Wartość dofinansowania: 17 423 948 PLN
Okres realizacji: 2013 - 2015
Projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach
przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali
demonstracyjnej” DEMONSTRATOR+

Podobne dokumenty