Ceny oczekiwane przez MOW NFZ w Konkursie Ofert 2014 w

Transkrypt

Ceny oczekiwane przez MOW NFZ w Konkursie Ofert 2014 w
Warszawa, dnia 8.10.2014 r.
Ceny oczekiwane przez MOW NFZ w Konkursie Ofert 2014 w rodzaju ambulatoryjna
opieka specjalistyczna – ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne.
Lp.
1.
2.
Zakres świadczeń
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO GASTROSKOPIA
BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO KOLONOSKOPIA
cena
oczekiwana
9,00
9,00

Podobne dokumenty