Produkty do napowietrzania

Transkrypt

Produkty do napowietrzania
Produkty do
napowietrzania
ENERGOOSZCZĘDNE OCZYSZCZANIE BIOLOGICZNE
WSTĘP
Największe oszczędności energii są
w dostawie sprężonego powietrza
Zaostrzone przepisy dotyczące ochrony
środowiska i rosnące ceny za energię zmuszają
oczyszczalnie ścieków do zapewnienia zgodności
między odprowadzaniem ścieków, a bardziej
wydajną pod względem energetycznym pracą
oczyszczalni. Jeden z głównych obszarów
pozwalających na ochronę środowiska
i oszczędność kosztów znajduje się tuż pod
powierzchnią zbiorników biologicznych.
Wydobądź na powierzchnię znajdujące się pod
wodą oszczędności
Obecnie w typowej oszczyszczalni ścieków koszt
energii napowietrzania szacuje się na 30 do 70 procent całkowitych jej kosztów. Udoskonalenie procesów
oczyszczania biologicznego zapewnia duże oszczędności energii i zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.
Niezawodne i opłacalne systemy
napowietrzania
Dowiedziona ponad 40 letnim doświadczeniem niezawodność konkurencyjnych rozwiązań napowietrzania
Sanitaire i Flygt spełnia w rzeczywistości wszystkie potrzeby i warunki eksploatacyjne. Nasze systemy napowietrzania począwszy od systemu dyfuzorów
do napowietrzania drobnopęcherzykowego wraz ze
strukturami, orurowaniem, wspornikami i energooszczędnymi dmuchawami przez dyfuzory do napowietrzania grubopęcherzykowego na wolnostojących
aeratorach mechanicznych skończywszy redukują wydatki inwestycyjne i koszty konserwacji. Uzupełniają je
precyzyjne systemy do monitorowania i kontroli.
Optymalizacja procesów napowietrzania
Chociaż oferujemy najlepsze wyposażenie do napowietrzania, sprzęt to nie wszystko. Znaczenie ma kompetencja. Nasi inżynierowie z ponad czterdziestoletnim
doświadczeniem i prawdziwą pasją w zakresie uzyskania wysokiego transferu tlenu pracują nad zapewnieniem przyjaznego środowiska pracy w Twojej oczyszczalni ścieków. Wszystko co musisz wiedzieć na temat
udoskonalania procesów napowietrzania zapewni Ci
Twój jedyny i niezawodny partner.
Spis treści
Napowietrzanie wgłębne
· Dyfuzory z serii Sanitaire Gold
· Dyfuzory z serii Sanitaire Silver II
· Dyfuzory ceramiczne Sanitaire
· Podstawy do dyfuzorów Sanitaire
· Elementy rusztów Sanitaire
· Dyfuzory szerokopasmowe do napowietrzania grubopęcherzykowego Sanitaire
· Dmuchawy
Napowietrzanie mechaniczne
· Aeratory strumienicowe Flygt
2
Strona
4–11
5
6
7
8
9
10
11
12–13
12
Monitorowanie i kontrola
14
Pomoc i usługi
15
KONSTRUKCJA
Większa ilość tlenu dostarczanego
z kilowatogodziny
Czynniki, jakie należy
wziąć pod uwagę przy
projektowaniu systemu
napowietrzania:
Standardowa wydajność transferu tlenu
(SOTE)
Używany do określania
wydajności transferu
tlenu SOTE to stosunek pomiędzy ilością
tlenu transferowanego
a ilością tlenu dostarczanego. Ten współczynnik
może osiągnąć wartość
do 60% w zależności
od głębokości wody
i natężenia przepływu
powietrza.
Standardowa
efektywność napowietrzania (SAE)
Aby zoptymalizować proces, projektujemy, dostarczamy, przekazujemy do eksploatacji
i poprzez systemy kontroli wspieramy pracę i konserwację systemów napowietrzania –
począwszy od dmuchaw a skończywszy na dyfuzorach.
Zdajemy sobie sprawę z tego,
w jaki sposób różne strategie operacyjne jak i dobór wyposażenia wpływają
na zużycie energii i koszty. Jesteśmy
w stanie ocenić, gdzie można wprowadzić dodatkową wydajność operacyjną.
Wprowadzenie dla przykładu zautomatyzowanego systemu monitorowania i kontroli oraz połączenie dyfuzorów z mieszadłami może zdecydowanie
podnieść skuteczność i zmniejszyć
zużycie energii.
Niezależnie od wyzwania, możesz
skorzystać z naszej rozległej wiedzy
z zakresu projektowania systemów
napowietrzania. To nie tylko poprawi
skuteczność napowietrzania w Twojej
oczyszczalni, ale pozwoli skoncentrować się na zwiększeniu zyskowności
w Twojej firmie.
SAE jest to stosunek
pomiędzy ilością tlenu
transferowanego
do wody a ilością zużytej
energii. Typowe wartości to 1–2 kg O2/kWh
w przypadku systemów mechanicznego
napowietrzania i 2–8 kg
O2/kWh w przypadku
systemów napowietrzania wgłębnego.
Wartość SAE odzwierciedla SOTE oraz wydajność dmuchawy i straty
ciśnienia w systemie.
Który aerator jest dla mnie odpowiedni?
Aplikacje
Napowietrzanie wgłębne
Napowietrzanie mechaniczne
Piaskownik
Grubopęcherzykowe
Zbiornik retencyjny
Grubopęcherzykowe/drobnopęcherzykowe
Aerator strumienicowy
II Stopien
Napowietrzanie biologiczne
Drobnopęcherzykowe
Aerator strumienicowy
III Stopien
Napowietrzanie przed odprowadzeniem
Drobnopęcherzykowe
Wstępne
Rozkład tlenowy
Osad
Aerator strumienicowy
Gromadzenie osadów
Grubopęcherzykowe/drobnopęcherzykowe
Aerator strumienicowy
Kontrolowanie zapachów
Drobnopęcherzykowe
Aerator strumienicowy
3
Napowietrzanie wgłębne
Rozpuszczanie drobnego
powietrza
Elementy rusztu
Jako uzupełnienie
do systemów napowietrzania wgłębnego
drobnopęcherzykowego Sanitaire oferujemy
standardowe elementy
rusztu.
Patrz strona 9.
Wybierz systemy napowietrzania
wgłębnego Sanitaire®, które oferują
niezawodny transfer tlenu
we wszystkich aplikacjach
napowietrzania ścieków. Bez
względu na geometrię zbiornika
i aplikację procesową, systemy
Sanitaire okazały się skuteczne
w tysiącach środowisk i branży
na całym świecie.
i kontroli zapachu gromadzonego
osadu. Wybierz między dyfuzorami
membranowymi z serii Sanitaire Gold
zapewniającymi wysoką skuteczność,
Sanitaire Silver II przeznaczonymi
do standardowych i niskociśnieniowych
aplikacji napowietrzania a dyfuzorami
ceramicznymi Sanitaire przeznaczonymi
do zastosowań, które wymagają
odporności na korozję.
Dostosuj swój system
Wybierz prawidłowe elementy z oferty
Sanitaire i połącz je z systemem
rurociągów powietrznych, wspornikami
i energooszczędną dmuchawą.
Dyfuzory grubopęcherzykowe
Do bardziej wymagających zastosowań
takich jak osad i ścieki przemysłowe,
polecamy technologię dyfuzorów
grubopęcherzykowych Sanitaire.
Stosowane zazwyczaj w piaskownikach,
zbiornikach retencyjnych i zbiornikach
gromadzących osady dyfuzory
szerokopasmowe Sanitaire nie
rozczarują Cię.
Dyfuzory drobnopęcherzykowe
Dyfuzory drobnopęcherzykowe
Sanitaire są na ogół wykorzystywane
do napowietrzania biologicznego,
napowietrzania wstępnego
4
Dopływ powietrza
Żaden system napowietrzania nie jest kompletny
bez systemu doprowadzenia i dystrybucji powietrza.
Przez stosowanie własnych narzędzi jesteśmy
w stanie zoptymalizować
projekty według wymogów
temperaturowych i ciśnieniowych. Jako uzupełnienie do systemu napowietrzania Sanitaire oferujemy
niezawodne dmuchawy.
Patrz strona 11.
Napowietrzanie wgłębne
Dyfuzory z serii Sanitaire Gold
Dyfuzory membranowe z serii Sanitaire Gold
stanowią najnowszą innowację w technologii
napowietrzania drobnopęcherzykowego.
Niezależnie od tego, czy wymagana jest duża
gęstość zabudowy, czy mała wielkość strumienia
powietrza można je szczelnie zamontować
na każdym dnie zbiornika i zapewnić niezrównaną
skuteczność napowietrzania.
Energooszczędność
Wyjątkowa geometria dyfuzora oraz zaawansowana
technologicznie mikro-dziurkowana membrana
zapewniają dużą gęstość zabudowy na dnie zbiornika
oraz małą wielkość strumienia powietrza, tym samym
gwarantując uzyskanie wysokiego transferu tlenu
przy najniższej możliwej ilości energii. Membrana
została zaprojektowana w sposób zapewniający małą
wysokość strat, co pozwala na zmniejszenie zużycia
energii.
Wysoka niezawodność
Grube, bardzo giętkie membrany poliuretanowe
dominują nad innymi membranami w przyspieszonych
testach na zużywanie się. Wodoszczelna konstrukcja
łączników końcowych i systemu uszczelnienia, która
jest w stanie sprostać naprężeniom powstałym
w trakcie codziennej pracy dodatkowo podkreśla ich
niezawodność. Można je również przystosować
do aplikacji typu „air-on/air-off”.
Krzywe wydajności
70
SOTE (%)
Materiał membrany
Poliuretan
Długości dyfuzorów
2,286 mm (90 cali)
1,500 mm (59 cali)
700 mm (28 cali)
Zakres obciążenia dyfuzorów
powietrzem
3,7–37 Nm3/h /m2
0,2–2 scfm /ft2
Standardowa wydajność
transferu tlenu (SOTE)
7–10 % na m zanurzenia
2,2–3% na stopę
Standardowa efektywność
napowietrzania (SAE)
3–8 kg O2 /kWh
8–15 lbs O2 /hph
Wysoka gęstość dyfuzorów
Niska gęstość dyfuzorów
50
8 m*
40
6m
30
4m
20
10
0
0
Modułowość
Modułowa konstrukcja dzięki wymiennym elementom
Sanitaire nie tylko ułatwia instalację, ale również
obniża koszty i ułatwia przeróbki, tym samym oferując
optymalizację wydajności systemu napowietrzania.
Dane techniczne
Seria Gold
60
Łatwa instalacja
Kompaktowe wykonanie sprawia, że te kompletne,
wstępnie zmontowane dyfuzory są łatwe
do zainstalowania. To z kolei przekłada się na szybsze
przekazanie do eksploatacji, bardziej inteligentne
wykorzystanie zasobów oraz wyższą wydajność
produkcyjną.
10
20
30
Obciążenie dyfuzorów (Nm³/h/m2)
40
*Zanurzenie
5
Napowietrzanie wgłębne
Dyfuzory z serii
Sanitaire Silver II
W celu połączenia wysokiej skuteczności
napowietrzania z niskimi kosztami eksploatacji
oferujemy dyfuzor membranowy z serii Silver
II Sanitaire – obecnie najczęściej stosowany
system wgłębnego napowietrzania
drobnopęcherzykowego.
Wysoka skuteczność transferu tlenu
Membrany z serii Silver II Sanitaire charakteryzuje
unikalny wzór i kształt szczelin, który rozprasza
pęcherzyki powietrza w wyjątkowym jednolitym
wzorcu i gwarantuje optymalny transfer tlenu.
Długa trwałość eksploatacyjna, niskie
wymagania konserwacyjne
Wysoka elastyczność i odporność na uszkodzenia
specjalnie dobranego wysokiej klasy elastomeru
EPDM przyczynia się do przedłużenia trwałości
eksploatacyjnej o 10 lub więcej lat.
Wydajność robocza
Wyjątkowy kształt membran, zintegrowany
O-ring i gwintowany pierścień mocujący eliminują
nieszczelności. To zmniejsza zużycie energii i zwiększa
wydajność roboczą.
Wyjątkowa elastyczność zastosowań
Wysoce skuteczny zintegrowany zawór zwrotny ułatwia
zamknięcie stref napowietrzania w zastosowaniach
typu air-on/air-off.
Krzywe wydajności
Seria Silver II LP Sanitaire
Tę 9" niskociśnieniową wersję membran Silver II Sanitaire
charakteryzuje zmodyfikowany wzorzec szczelin, który
jest w stanie obsłużyć przepływ powietrza do 17 Nm³/h
(11 scfm) z minimalnymi stratami ciśnienia. To znakomity
wybór dla osadów i innych trudnych zastosowań.
Dane techniczne
Seria Silver II
50
Materiał dysku
Specjalnie dobrany
wysokiej klasy EPDM
Średnica
178 lub 229 mm
(7 lub 9 cali)
Zakres przepływu powietrza
na dysk
0,8–7 Nm³/h (0,5–4,5 scfm)
Standardowa wydajność
transferu tlenu (SOTE)
Ok. 6,5% na m zanurzenia
(2% na stopę)
Standardowa efektywność
napowietrzania (SAE)
2,5–6 kg O2 /kWh
(4–10 lb O2 /hph)
6 dyfuzorów/m²
1 dyfuzor/m²
40
SOTE (%)
6 m*
5m
30
4m
3m
20
10
0
0
6
1
2
3
4
5
Przepływ powietrza na dyfuzor (Nm³/h)
6
7
*Zanurzenie
Napowietrzanie wgłębne
Dyfuzory ceramiczne Sanitaire
Ceramiczne dyfuzory Sanitaire są przeznaczone
do napowietrzania agresywnych, wysoce
korozyjnych ścieków, zapewniają wysoki transfer
tlenu, co decyduje o ich skuteczności i niskich
kosztach eksploatacji.
Niski całkowity koszt właściciela
Dyski ceramiczne Sanitaire są specjalnie formowane
ciśnieniowo, dzięki czemu uzyskano optymalny zarys
dla skutecznego wysokiego transferu tlenu przy
niskim ciśnieniu eksploatacyjnym. Obszary o zmiennej
gęstości na powierzchni dysku przyczyniają się do
równomiernego rozkładu powietrza. To zapewnia
niskie straty, niskie zużycie energii, niskie koszty
eksploatacyjne i tym samym niskie całkowite koszty
właściciela.
Efektywność energetyczna
Dyski ceramiczne Sanitaire charakteryzuje
uszczelniony od góry gwintowany pierścień mocujący,
który zapewnia hermetyczne uszczelnienie. Ponieważ
ciśnienie powietrza wzrasta, siła uszczelniająca
na pierścieniu O-ring wzrasta tworząc w ten sposób
hermetyczne uszczelnienie. Z powodu wyeliminowania
nieszczelności, nie ma strat energii.
nakładów konserwacyjnych elementy dyfuzora, których
trwałość użytkowa jest przewidziana na 20 lub więcej
lat. Aby dodatkowo przedłużyć trwałość użytkową,
można wyposażyć je w opcjonalny system oczyszczania
gazu na miejscu, który również zwiększa wydajność.
Przewidywana 20-letnia trwałość użytkowa
Wytrzymałe, niezawodne i odporne na zatykanie się
dyski ceramiczne Sanitaire to nie wymagające dużych
Krzywe wydajności
Dane techniczne
9" ceramiczne
50
Materiał dysku
Specjalnie formowana
ciśnieniowo ceramika
Średnica
178 lub 229 mm
(7 lub 9 cali)
Zakres przepływu powietrza
na dysk
0,5–4,7 Nm³/h
(0,3–3 scfm)
Standardowa wydajność
transferu tlenu (SOTE)
Ok. 6,5% na m zanurzenia
(2% na stopę)
Standardowa efektywność
napowietrzania (SAE)
2,5–6 kg O2 /kWh
(4–10 lb O2 /hph)
6 dyfuzorów/m²
1 dyfuzor/m²
SOTE (%)
40
6 m*
30
5m
4m
20
3m
10
0
0
1
2
3
4
5
Przepływ powietrza na dyfuzor (Nm³/h)
6
7
*Zanurzenie
7
Napowietrzanie wgłębne
Podstawy do dyfuzorów
Sanitaire
Te proste w montażu podstawy do dyfuzorów
Sanitaire zapewniają najwyższą możliwą
wytrzymałość mechaniczną niezbędną
do podtrzymywania membran z serii Sanitaire
Gold i Silver II oraz dysków ceramicznych Sanitaire.
Podstawa Sanitaire 2300
Przeznaczona do użytku z membranami z serii
Sanitaire Silver II, serii Sanitaire Silver II LP i dyskami
ceramicznymi Sanitaire.
Pierścień
mocujący
Zawór
zwrotny
Dyfuzor membranowy
Podstawa Sanitaire 2802
Opłacalna z punktu widzenia ekonomicznego alternatywa, Sanitaire 2802 jest przeznaczona do użytku
z membranami serii Sanitaire Silver II i Silver II LP.
Pierścień
mocujący
Płytapodstawa
membrany
Zintegrowany
o-ring
Zintegrowany
o-ring
Kontrola
przepływu
powietrza
Podstawa do serii Sanitaire Gold
Przeznaczona do użytku z membranami
poliuretanowymi, opiera się na wysoce skutecznym
przekroju podstawy 7".
Profilowany dyfuzor
ceramiczny
O-ring
Podstawa dyfuzora
Kontrola
przepływu
powietrza
8
Rura dystrybucyjna powietrza
Rura dystrybucyjna powietrza
Rura dystrybucyjna
powietrza
Łącznik końcowy
Pierścień
mocujący
Dyfuzor membranowy
Podstawa dyfuzora
Kontrola
przepływu
powietrza
Podstawa dyfuzora
Zawór
zwrotny
Pasek
ze stali
nierdzewnej
Skrzydło
Dyfuzor membranowy
O-ring
Uszczelka
Wspornik
skrzydeł
Kontrola
przepływu
powietrza
Rura dystrybucyjna powietrza
Napowietrzanie wgłębne
Elementy rusztów Sanitaire
Pod każdym systemem napowietrzania
wgłębnego Sanitaire znajduje się solidne
zamocowanie. Te części składowe stanowią
integralną część systemu napowietrzania
drobnopęcherzykowego Sanitaire i spełniają
bardzo ważną funkcję podpór.
Rura
doprowadzająca
Solidna struktura
Opatentowane przez firmę Sanitaire złącza z wypustem
zapewniają mocne połączenie rur zasilających dyfuzory
w powietrze z kolektorem i rurą doprowadzającą.
Złącza zostały zaprojektowane w sposób pozwalający
na kompensację rozszerzalności cieplnej i odporność
na uderzenia hydrauliczne oraz inne naprężenia
dynamiczne i stanowią trwałe połączenie rur
zabezpieczając przed ich nieszczelnością, pęknięciami
i obracaniem się.
Solidny system podpór
Wykonane z trwałej, odpornej na korozję stali
nierdzewnej podpory Sanitaire stanowią trwałe
mocowanie systemów napowietrzania wgłębnego
Sanitaire. Te solidne gwintowane podpory wyposażono
w mechanizm dający wysokie możliwości regulacji
gwarantujące dokładne wypoziomowanie rusztu.
Zespół usztywniający rury dostosowuje rozszerzalność
rur zapewniając jednocześnie stabilne zamocowanie.
Specjalnie wzmocnione podpory Sanitaire są dostępne
dla stref o wysokiej prędkości i stref wyposażonych
w mieszadła.
Prosta adaptacja
Rury dystrybucyjne powietrza Sanitaire są dostarczane
z przyklejonymi fabrycznie podstawami dyfuzorów,
a seria Sanitaire Gold jest dostarczana wstępnie
zmontowana po to, aby ułatwić instalację. Ponadto,
Linia do
usuwania
skroplin
Dyfuzory
Kolektor
rozprowadzający
System podpora/zakotwienie
elementy rusztów Sanitaire są w pełni wymienialne
z istniejącymi systemami. Aby spełnić bardziej surowe
wymagania dotyczące emisji, istnieje możliwość prostej
wymiany ceramicznych dysków Sanitaire na membrany
Sanitaire Gold lub Silver II.
Napowietrzanie i czyszczenie
W przypadku skraplania, poziom wody w kolektorze
rozdzielającym może wzrosnąć i rozpościerać się
do dystrybutorów powietrza. W naszej ofercie znajduje
się oddzielny system odwadniania, który dzięki
usuwaniu skroplin z najniższego poziomu systemu
pozwala zapobiec narastaniu poziomu wody.
Dane techniczne
Złącza z wypustami
Regulowana podpora rusztu
Odgałęzienie doprowadzające powietrze
Stal nierdzewna AISI 304
lub 316
Kolektory rozdzielające
Stal nierdzewna, specjalnie
przygotowany polichlorek
winylu (PVC), odporny na
promieniowanie UV.
Dystrybutory powietrza
PVC lub CPVC do
­wyższych temperatur
Podpory i kotwy mocujące
Stal nierdzewna AISI 304
lub 316
Uszczelki
EPDM
9
Napowietrzanie wgłębne
Dyfuzor szerokopasmowy do napowietrzania grubopęcherzykowego Sanitaire
Szerokopasmowy dyfuzor ze stali nierdzewnej
Sanitaire to znakomity wybór i inteligentna
alternatywa do napowietrzania mechanicznego.
Jest on szczególnie przydatny w trudnych
aplikacjach gospodarki osadowej, np. tlenowa
stabilizacja osadu, piaskowniki, wyrównywanie
przepływu i napowietrzanie kanałowe.
Konstrukcja odporna na zatykanie
i bezobsługowa
Szerokopasmowy dyfuzor Sanitaire charakteryzuje
zbiornik powietrza o innowacyjnej odwróconej
konstrukcji. Magazynuje on wystarczającą ilość
powietrza w środku dyfuzora, co daje gwarancję
ciągłego i jednolitego przepływu powietrza.
To zapobiega zatykaniu. Kolejną inteligentną funkcją
dyfuzora jest dolny deflektor, który ogranicza ilość
przedostających się do niego zanieczyszczeń oraz
zmniejsza częstotliwość konserwacji.
Odporność na erozję/korozję
Pasywacja zanurzeniowa po wyprodukowaniu dyfuzora
zapobiega korozji/erozji szerokopasmowego dyfuzora
Sanitaire i zapewnia pełną integralność strukturalną
nawet w miejscach spawanych wystawionych
na działanie wysokich temperatur. To przedłuża
trwałość użytkową dyfuzora.
Stała sprawność transferu
Podwójne poziome porty dyfuzyjne z boku dyfuzora
zapewniają jednolity rozkład powietrza i skuteczność
napowietrzania.
Dane techniczne
10
Materiał
Stal nierdzewna AISI 304
lub 316
Długość
305 lub 610 mm
(12 lub 24 cale)
Zakres przepływu
­powietrza na pasmo
15–63 Nm³/h (10–40 scfm)
Standardowa wydajność
transferu tlenu (SOTE)
1,6–2,5% na m zanurzenia
(0,5–0,8% na stopę)
Standardowa efektywność
napowietrzania (SAE)
0,7–2 kg O2 /kWh
(1,1–3,5 lbs O2 /hph)
Napowietrzanie wgłębne
Dmuchawy
Optymalizacja systemów napowietrzania ma
zasadnicze znaczenie. To właśnie z tego względu
jesteśmy w stanie uzupełnić każdy system
napowietrzania wgłębnego Sanitaire o wytrzymały,
energooszczędny i prosty w konserwacji
pełnopakietowy system dmuchawy.
Do prawidłowego doboru dmuchawy do systemu
napowietrzania potrzebna jest wiedza i doświadczenie.
Nasza firma posiada te cechy. Znamy parametry, które
wpływają na wybór dmuchawy – energooszczędność,
niezawodność oraz koszty cyklu eksploatacji,
elastyczność operacyjna, powierzchnia instalacji oraz
poziomy hałasu i wymogi odnośnie konserwacji.
Niezależnie od Twoich potrzeb związanych
z napowietrzaniem, pomożemy Ci w doborze
prawidłowej dmuchawy spośród technologii, które
występują zazwyczaj w oczyszczalni ścieków.
Dmuchawy z obrotowym tłokiem
Para tłoków obrotowych dostarcza stałą ilość
powietrza przy każdym obrocie. Zasada działania
dmuchaw z obrotowymi tłokami opiera się
na zewnętrznym sprężaniu, zgodnie z którym powietrze
jest sprężane przez przeciwciśnienie systemu.
To zapewnia niskie koszty inwestycji, ale niestety
również niską wydajność.
Dmuchawy z wirnikiem śrubowym
Para współpracujących śrub stopniowo zmniejsza
objętośė powietrza, ponieważ porusza się ono na
długości elementu śruby. Zastosowanie wewnętrznego
sprężania jest gwarancją uzyskania wyższej wydajności
w porównaniu do innych dmuchaw wyporowych.
Wielostopniowe dmuchawy odśrodkowe
Wielostopniowe wirniki są zamocowane
do pojedynczego niskoobrotowego wału pracującego
zazwyczaj ze stałą prędkością. Te dmuchawy są
stosowane w przypadku większych przepływów
i wymagają mniejszych nakładów inwestycyjnych niż
ma to miejsce w przypadku innych typów dmuchaw
odśrodkowych, ale są również mniej wydajne.
Jednostopniowe, dmuchawy odśrodkowe
z przekładnią
Dzięki przekładni multiplikującej, pojedynczy wirnik
osiąga wyższą prędkość obrotową. Te dmuchawy
można wyposażyć w regulowane kierownice wlotowe
oraz w łopatki dyfuzora, pozwalające na uzyskanie
wysokiej wydajności w szerokim zakresie przepływów
operacyjnych. Jednostopniowe dmuchawy
przekładniowe są bardziej wydajne w porównaniu
do dmuchaw wyporowych i wielostopniowych
odśrodkowych.
Dmuchawy odśrodkowe jednostopniowe
z napędem bezpośrednim i zmienną prędkością
Pojedynczy lub podwójny wirnik jest przymocowany
bezpośrednio na wale wysokoobrotowego silnika
z łożyskami magnetycznymi o niskim współczynniku
tarcia i łożyskami foliowymi powietrznymi.
Te dmuchawy charakteryzuje wbudowana
przetwornica częstotliwości (VFD), która dostosowuje
do wymogów ciśnienie i natężenie przepływu.
W porównaniu do innych dmuchaw wyporowych
i wielostopniowych odśrodkowych jest dużo droższa,
ale zapewnia większą wydajność. Dmuchawy
z łożyskami magnetycznymi są często bardziej wydajne
niż te z łożyskami foliowymi powietrznymi.
11
Napowietrzanie mechaniczne
Aeratory strumienicowe Flygt
Udowodniona skuteczność technologii N
Aeratory strumienicowe Flygt charakteryzuje
obecność pomp Flygt
N w technologii N, znanych ze swojej nie zatykającej się konstrukcji
i wysokiej sprawności.
Zespół eżektora
Mechaniczne systemy
napowietrzania Flygt to przystępna
cenowo alternatywa na nasze
wysoce skuteczne systemy
napowietrzania wgłębnego.
Wygodne rozwiązania „lift-in lift-out” zatapialnych aeratorów
strumienicowych Flygt zapewniają
niezawodny, opłacalny transfer
tlenu w małych i średniej wielkości
zbiornikach osadowych, zbiornikach
retencyjnych i bioreaktorach.
Szybka i tania instalacja
Dzięki aeratorom strumienicowym
Flygt wygoda nie jest już problemem.
Proste przenoszenie i ustawianie
tych samodzielnych systemów
napowietrzania w małych lub średniej
wielkości zbiornikach bez konieczności
ich opróżniania z wykorzystaniem
podnośników i łańcuchów do pomp.
Kompletna instalacja. Wystarczy
podłączyć aeratory strumienicowe Flygt
12
i pozwolić im pracować.
Nie potrzebujesz dmuchaw,
specjalnych obudów i struktur.
Dowiedziona długoterminowa
niezawodność i żywotność
Aeratory strumienicowe Flygt
to gwarancja długiej trwałości
i minimalnych wymagań
konserwacyjnych. Połączenie
ze sobą technologii N, specjalnie
zaprojektowanego zespołu eżektora
Flygt oraz zagięcia rury zasysającej
powietrze zapewnia wysoką
niezawodność eksploatacyjną.
Lepsze środowisko pracy
Ponieważ zatapialne aeratory
strumienicowe Flygt spoczywają
na dnie zbiornika, mamy do czynienia
z mniejszą emisją aerozoli, niższymi
poziomami hałasu oraz mniejszymi
drganiami. To znacznie poprawia
środowisko pracy.
Wytrzymały, nie zatykający się eżektor tworzy
wysokie turbulencje tam,
gdzie ścieki łączą się
z powietrzem w celu uformowania strumienia mieszaniny cieczy i drobnych
pęcherzyków powietrza.
Amortyzatory - tłumiki
drgań
Mocna podstawa
z amortyzatorami tłumiącymi drgania, które
mogą prowadzić
do uszkodzenia systemu
eżektora.
Napowietrzanie mechaniczne
Elastyczność operacyjna
Kompaktowe aeratory strumienicowe Flygt pasują
do każdego zbiornika niezależnie od jego wielkości
i kształtu. Możesz wybrać wydajność pompy Flygt,
liczbę mechanicznych eżektorów i materiały, stosownie
do swoich wymagań. Pompy mogą pracować
z jednym, dwoma lub trzema eżektorami.
Wykonanie zabezpieczające przed erozją/
korozją
Istnieje możliwość uzyskania większej trwaĩości
poprzez wybór zespołu eżektora ze stali nierdzewnej
i wirnika N Hard-Iron™ a nie standardowego zespołu
eżektora ze stali galwanizowanej i żeliwnego wirnika N.
Aerator strumienicowy Flygt składa się z rur zasysających
­powietrze, pompy N, obudów eżektora i eżektorów.
Krzywe wydajności
60
Wielkość transferu tlenu zależy
od typu (wielkości) aeratora strumienicowego i głębokości wody
(50 Hz)
JA317-3202
SOTR (Kg O2/h)
50
40
30
Zasada pracy: przepływajaca przez kryzę
eżektora ciecz powoduje powstanie podciśnienia i zasysanie
powietrza, które jest
mieszane w komorze
eżektora i przenoszone do zbiornika
ściekowego.
Zasysanie
powietrza
JA217-3202
JA117-3171
20
JA117-3153
JA117-3127
10
0
0
1
2
3
4
5
6
Eżektor
Pompa N
Flygt
JA112-3102
JA112-3085
Dysza (kryza)
7
Głębokość wody (m)
Strefa
mieszania
Mieszany
przepływ
Ciecz
Dane techniczne
Model
SOTR na głębokości 4 m
(13 stóp)
50 Hz, kgO2 /h
60 Hz, kgO2 /h (lbsO2 /h )
Eżektory
Średnica wylotu dyszy (mm)
Pompa N Flygt
Moc znamionowa, kW (hp)
50 Hz
60 Hz
Płaszcz chłodzący
Standardowa efektywność
napowietrzania (SAE)
* Na głębokości 3 m (10 stóp).
JA112
JA112
JA117
JA117
JA117
JA217
JA317
1.5*
2.2 (4.8)
1
55
3085 MT
3.2
3.3 (7.3)
1
55
3102 MT
7.5
7.8 (17)
1
95
3127 MT
11
12 (26)
1
95
3153 MT
15
17 (37)
1
95
3171 MT
22
30 (66)
2
95
3202 MT
40
43 (95)
3
95
3202 LT
2
2.2 (3)
—
3.1
3.7 (5)
—
5.9
7.5 (10)
—
9
11.2 (15)
15
18.6 (25)
22
34 (45)
37
45 (60)




‹------------------------------ 0,5–1,2 kgO2 /kWh (0,8–2 lbsO2 /hph) ------------------------------›
13
Monitorowanie i kontrola
Udokumentowane osiągi
Flygt AquaView
System SCADA
Przejmij dowodzenie nad
wydajnością swoich systemów
napowietrzania wykorzystując
do tego celu nasze systemy
monitorowania i kontroli.
Aby pomóc Ci w wypełnianiu
obowiązków w stale zmieniającym
się środowisku oferujemy systemy
pozwalające na pełną kontrolę
oczyszczalni lub podsystemów
oczyszczalni.
Codzienne oszczędności
na energii
Sterownik procesowy Flygt APX
automatycznie dostosowuje dopływ
powietrza do zapotrzebowania
na tlen w oparciu o zmienność
dobową i sezonową. To zdecydowanie
zmniejsza pobór mocy i zapewnia
oszczędności energii do 40%.
Informacje z naszych systemów
przepływają swobodnie do większości
istniejących systemów kontroli. Dlatego,
po zakończeniu instalacji, możesz
natychmiast rozpocząć oszczędzanie
energii.
Całkowita kontrola przy pełnej
wydajności
W celu zapewnienia pełnej kontroli (od
końca do końca) całej oczyszczalni
ścieków, połącz sterownik procesowy
Flygt APX z systemem Flygt AquaView
SCADA. Zasada działania obydwu
14
urządzeń opiera się na standardach
otwartych, co oznacza, że do komunikacji
z większością programowanych
sterowników logicznych (PLC) lub
systemami SCADA nie potrzebujesz
żadnych specjalnych sterowników.
To umożliwia ciągły monitoring
indywidualnych podzespołów w czasie
rzeczywistym. Dzięki temu uzyskujesz
również szczegółowe dane na temat
zdarzeń, które pozwolą Ci w identyfikacji
trendów i zdiagnozowaniu problemów
przed ich pojawieniem się. Całkowita
kontrola nad oczyszczalnią pozwala
na zwiększenie wydajności energetycznej
i zwiększenie wydajności zakładu
na każdym etapie procesu.
Całkowity spokój
Zdajemy sobie sprawę z tego,
że niezawodność systemu jest
najważniejsza. Z nami - jedynym
niezawodnym partnerem - nie tylko masz
większą kontrolę nad procesem, ale
zwiększasz swoją wydajność
i zyskowność. Zarządzanie oczyszczalnią
z dowolnego miejsca jest proste dzięki
narzędziom internetowym i pomocy
online. Co więcej, nasze systemy kontroli
są elastyczne, skalowalne i umożliwiające
przyszłą aktualizację oraz są w stanie
pomieścić dodatkowe wyposażenie
praktycznie w każdej konfiguracji
oczyszczalni.
•Zapewnia kompletny
podgląd oczyszczalni
ścieków
•Gromadzi i przechowuje dane pozwalające
na identyfikację trendów i zdiagnozowanie
problemów przed ich
pojawieniem się
•Zapewnia rozbudowaną obsługę alarmów
Flygt APX 700
Sterownik procesory
•Rozprowadza wymaganą ilość tlenu
do zbiorników i rusztów
•Obsługuje dmuchawy
zapewniając ich optymalną sprawność
•Zapewnia rozbudowaną obsługę alarmów
Pomoc i usługi
Głęboka wiedza na temat
napowietrzania
Połączenie technologii
napowietrzania
i mieszania
W celu zapewnienia wysokiego transferu tlenu
i wydajności mieszania
przy minimalnym zużyciu
energii możesz polegać
na naszych inżynierach,
którzy podzielą się z Tobą
swoją wiedzą z zakresu
projektowania systemu.
Konkurencyjne usługi
z zakresu projektowania systemu
•Symulacja systemowa
z wykorzystaniem CFD
•Rozwój inżynierii
oprogramowania
•Usługi doradcze
•Pomoc przy projektowaniu systemu
• Pomoc przy doborze rozwiązania
systemowego
•Test transferu tlenu
•Model testu
Naszą pasją jest projektowanie
i wykonywanie kompleksowych
rozwiązań z zakresu oczyszczania.
Posiadamy wiedzę i znamy proces
napowietrzania, co pozwala nam
na ochronę dóbr firmy i środowiska.
Rozbudowane projektowanie
systemów
Nasze kompetencje w zakresie
projektowania systemów są bardzo
duże. Jesteśmy w stanie pomóc Ci
na każdym etapie procesu – począwszy
od projektowania rozwiązań mieszania
i napowietrzania na testach
zakładowych skończywszy. Poprzez
dokładną analizę projektu systemu
napowietrzania, jesteśmy w stanie
osiągnąć najwyższy możliwy transfer
tlenu wykorzystując do tego celu
najmniejszą możliwą ilość energii.
Inteligentne narzędzia do analizy
projektu systemu napowietrzania
Nasi inżynierowie łączą swoje
doświadczenie i wiedzę ze specjalnie
opracowanym oprogramowaniem
i narzędziami w sposób pozwalający
na projektowanie nowych i istniejących
instalacji napowietrzania zgodnie
z Twoimi potrzebami.
inżynierom na symulację warunków
napowietrzania, określenie najlepszego
sposobu optymalizacji turbulencji
przepływu w zbiornikach
i zminimalizowanie zużycia energii.
Stosujemy obliczenia temperatury
i ciśnienia w systemie, pozwalającym
nam określić optymalne warunki
dla każdego pojedynczego podzespołu
w całym systemie napowietrzania –
począwszy od dmuchawy
i skończywszy na ruszcie.
Konfiguracja rusztu to kolejny obszar,
w którym jesteśmy niepokonani.
Jesteśmy w stanie dostosować ruszt
do wymogów związanych z transferem
tlenu.
Pomoc na każdym etapie procesu
Klienci na całym świecie mogą polegać
na naszej konkurencyjnej ofercie
podzespołów i akcesoriów
do systemów napowietrzania, częściach
zamiennych i oferowanym przez nas
wsparciu. Niezależnie od wymagań
- pomożemy Ci na każdym etapie
procesu – począwszy od projektowania
i przekazywania do eksploatacji
na optymalizacji i konserwacji systemów
napowietrzania skończywszy.
Programy obliczeniowe mechaniki
płynów (CFD) pozwalają naszym
15
Zatrudniamy 12 tysięcy pracowników połączonych wspólnym celem: tworzeniem
innowacyjnych rozwiązań pozwalających na zaspokajanie światowych potrzeb
związanych z technologiami wody. Opracowywanie nowych technologii,
które usprawnią sposób wykorzystania wody, jej oszczędzanie oraz ponowne
wykorzystanie w przyszłości ma kluczowe znaczenie dla naszej pracy.
Transportujemy, uzdatniamy, analizujemy i zwracamy wodę do środowiska,
pomagamy również ludziom w skutecznym i racjonalnym wykorzystywaniu
wody w ich domach, zakładach produkcyjnych i gospodarstwach rolnych. Dzięki
skutecznemu połączeniu produktów wiodących marek oraz ekspertyz i zastosowań
wspieranych doświadczeniem w innowacjach, nawiązaliśmy silne, długotrwałe
relacje z klientami w ponad 150 krajach.
Dodatkowe informacje na temat usług oferowanych przez Xylem można znaleźć
na stronie xyleminc.com.
Wynajem pomp do wody brudnej, szlamu i ścieków:
tel. 603 649 009, [email protected]
Biura Regionalne w Polsce :
BRWz - Warszawa zachodnia - 607 408 366 [email protected]
BRWw - Warszawa wschodnia - 663 860 044 [email protected]
BRG - Gdańsk- 601 596 425 [email protected]
BRWz - Poznań - 663 860 041 [email protected]
BRD - śląskie, opolskie, dolnośląskie - 663 860 040 [email protected]
BRR - Rzeszów - 609 564 357 [email protected]
Xylem Water Solutions Polska Sp. z o. o.
Daiwdy, ul. Warszawska 49
05-090 Raszyn
tel. 22 735 81 00
fax. 22 735 81 99
email: [email protected]
www.xylemwatersolutions.com/pl
894499 . s eria pomp F Flygt . 1 . Polish . 1 . 20120202
1) r oślinne tkanki przewodzące, transportujące w górę rośliny wodę z substancjami
odżywczymi pobranymi z gleby przez korzenie

Podobne dokumenty

Napowietrzania

Napowietrzania nierdzewnej oraz grubopęcherzykowe dyfuzory grzybkowe AIRFLEX z połączeniami gwintowanymi na ¾ cala. Typowe dyfuzory panelowe 610 mm mają przepływ od 17 do 68m3/h, a przepływ projektowy dla dyfuzor...

Bardziej szczegółowo