Szyfrowanie głosu i SMS

Transkrypt

Szyfrowanie głosu i SMS
Szyfrowanie głosu i SMS
Rozwiązanie ADEYA umożliwia każdemu jego użytkownikowi rozmowy i przesyłanie wiadomości
i łatwość użycia. Rozwiązanie to wykorzystuje dostępne kanały danych (GPRS/EDGE/
UMTS, hotspoty Wi-Fi itd.). Sieci komórkowe charakteryzują się tym, że telefon posiadający
S I LT E C
SMS z maksymalnym bezpieczeństwem oraz dostarcza abonentom wyjątkową elastyczność
możliwość połączenia IP nie posiada publicznego adresu internetowego IP, a jedynie dzieli
między dwoma urządzeniami i w pełni wykorzystać możliwości rozwiązania ADEYA, komunikacja musi zostać przetransmitowana przez tzw. Bramę ADEYA. Brama ta, dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań kryptograficznych i informatycznych pozwala klientowi
na stworzenie jego własnej bezpiecznej sieci korporacyjnej. Sieć ta w sposób transparentny
i zachowując pełne bezpieczeństwo kryptograficzne może być połączona z wewnętrzną siecią
telefonów w firmie, a równocześnie oferuje pełną elastyczność regularnego PBX.
Rozwiązanie ADEYA składa się z następujących składników:
Rozwiązanie Execphone składa się z następujących składników:
Urządzenia mobilne: np. telefony komórkowe, które posiadają oprogramowanie ADEYA
na szyfrowanie głosu i SMS
Oprogramowanie zarządzające i sterujące, które umożliwia bezprzewodowe wdrożenie
oprogramowania, zarządzanie użytkownikiem i zdalne usunięcie informacji.
Brama ADEYA serwer, który posiada oprogramowanie do serwera ADEYA. Działa na zasadzie
włącznika do bezpiecznych rozmów głosowych.
zaufana sieć wewnętrzna
sieć
telefonów
połączenie
wzajemne
bank inwestycji
bezpieczna
konwersacja
dane
usługi
dane
usługi
Zarządznie
Majątkiem,
Bankowość Biznesu
Zarządznie
Aktywami
DZIAŁ ROZWIĄZAŃ BIZNESOWYCH
wewnętrzny adres IP w przestrzeni operacyjnej sieci. Dlatego też aby umożliwić komunikację