Zobacz zaświadczenie - WAAB Wytwórnia Betonu Sp. z oo

Transkrypt

Zobacz zaświadczenie - WAAB Wytwórnia Betonu Sp. z oo
potl§H A§§OclATloN 0F REA$Y MlxED §ONCRETH FRoDu§ĘRs
CżłOfi ek Europsjskiej
30-10ż Krakóv
i.rl, Msraw§kisgo 5
organiżacji Betónu Tcłvar0vjego ERlrłC0
l§i.1iax] +4s {1c} 4ź7 2s 4{
e"mail: [email protected]§pt}t. pl
wWw.spblpl
Kfi§:000015§346
NlP: fi?7-21-j1_15,1
B§§Oti: 3570331 0§
konto baflŁswc;
Bank PKO BP l o/KrakóW
2§ $20 289ż ilO§B 5żs? §17? B8s9
L.Dz. SPBTl5757l2a16
Kmków. dnia 23. §zęrwca 2016
r.
W,Ą.AB Wytwórnia Betonu §p. z o.o.
ul, Lutycka 83
60-4]B Poznati
Ninie.iszym zaświadcza się, ze Firma \ryAAB Wytwórnia Betonu §p. z o.o.,
na mocy uchwały nr 26lN7,116 z dnia 6. kwietnia 2a16 r.,jcst aktualnym C;łłonkicrn
wspierającym Stowarzyszenia Prodtrcenlów Betonu Towarowego w Polsce,
Zaświadczenie wydaje się na proślrę irainteresowalrego"
'Z_aŁwznk
o
kopia
uchwĄ 261lUZ/16

Podobne dokumenty