Mama może wszystko - Fundusze Europejskie na lata 2007-2013

Transkrypt

Mama może wszystko - Fundusze Europejskie na lata 2007-2013
Mama może wszystko
Spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia z funduszy europejskich
18 kwietnia 2011 r.
Sala Zabaw Bubuland, ul. Gen. Sowińskiego 38 B
10:30 – 11:00
Rejestracja uczestników
11:00 – 11:10
Otwarcie spotkania - Adriana Sarnecka, p.o. Dyrektora Departamentu
Współpracy Zagranicznej i Informacji Europejskiej w Urzędzie
Marszałkowskim Województwa Lubuskiego
11:10 – 12:10
Założenie działalności gospodarczej oraz możliwości wsparcia kobiet
ze środków Powiatowego Urzędu Pracy – przedstawiciel Powiatowego
Urzędu Pracy w Zielonej Górze
Założenie działalności gospodarczej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki – Ewa Hebdzyńska, Wojewódzki Urząd
Pracy w Zielonej Górze
12:10 – 12:40
Przerwa kawowa
12:40 – 13:00
„Im się już udało – spróbuj i Ty” - przykład firmy założonej ze środków
unijnych - Akademia Wizerunku Osobistego – Justyna Jagasyk-Sońta
13:00 – 13:10
Szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego dla kobiet –
Małgorzata Seńków, Główny Punkt Informacyjny o Funduszach
Europejskich
13:10 – 13:40
„Weź sprawy w swoje ręce” - przykłady projektów skierowanych do
kobiet - „Kwalifikacje kluczem do kariery zawodowej: Chcę! Mogę!
Osiągnę! – poddziałanie 8.1.1
13:40 – 13:50
Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich –
Elżbieta Rutkowska, Główny Punkt Informacyjny o Funduszach
Europejskich
13:50 – 15:00
Poczęstunek oraz indywidualne konsultacje z ekspertami
Wydarzenie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

Podobne dokumenty