kolekcja grässlin temat z okładki eurovea

Transkrypt

kolekcja grässlin temat z okładki eurovea
inform
wydanie 13
grudzień 2007
KOLEKCJA
GRÄSSLIN
NOWY DOM DLA SZTUKI
EUROVEA
NAJWIĘKSZY PROJEKT
KUBATUROWY NA SŁOWACJI
TEMAT Z OKŁADKI
TECHNIKA ŚRODOWISKA
RAZY DWA
MAGAZYN STRABAG SE
EDITORIAL
SZANOWNI PAŃSTWO,
rok 2007 był dla firmy STRABAG rokiem zmian określających
przyszłość.
Przyjęcie wiosną trzeciego głównego akcjonariusza Olega
Deripaski oraz jego spółki Basic Element otwiera nam wspaniałe
szanse na olbrzymim rosyjskim rynku budowlanym. Sukces odniesiony
podczas giełdowego debiutu jesienią pokazuje, jak olbrzymie zaufanie nowi akcjonariusze pokładają w naszej strategii i perspektywach
jako znaczącego europejskiego przedsiębiorstwa budowlanego.
Zaufanie, jakim wszyscy partnerzy handlowi obdarzyli firmę
STRABAG jest filarem naszego sukcesu. Z tego wynika wielka
odpowiedzialność, jaka spoczywa na każdym z Państwa. Tej odpowiedzialności musimy sprostać wykonując sumiennie naszą
codzienną pracę. Nasze dobre imię, którego podstawą są uczciwość i prawość, jest naszym największym dobrem.
Hans Peter Haselsteiner
Prezes Zarządu STRABAG SE
W załączonym do tego magazynu inform Kodeksie Etycznym1)
chcemy wzmocnić podstawy, by to dobro utrzymywać i je propagować. Kodeks Etyczny pomaga nam, aby wszędzie w naszej wielokulturowej i różnorodnej grupie przedsiębiorstw przestrzegać
wspólnych dla wszystkich zasadniczych wartości etycznych i wartości odnoszących się do efektywności działań.
My, jako członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej firmy STRABAG,
osobiście kierujemy się opisanymi w Kodeksie Etycznym wartościami. Zobowiązujemy się do tego, by dbać, aby Państwo w swojej
codziennej pracy mieli jak najlepsze warunki do jego przestrzegania.
Klucz do wprowadzenia go z powodzeniem w życie nie tkwi
w zapisanych słowach, lecz w stopniu, w jakim przesłanie tego
Kodeksu jest praktykowane w naszym przedsiębiorstwie, w każdym
miejscu pracy, każdego dnia na nowo.
Życzę sobie dla firmy STRABAG kultury przedsiębiorstwa
będącej wspólnotą tych wartości i sukcesów oraz wewnętrznej siły,
która pozwoli nam pokonywać wyzwania i da nam przewagę konkurencyjną.
Dziękuję Państwu za wkład pracy w mijającym roku i życzę
Państwu oraz Państwa rodzinom spokojnych Świąt oraz zdrowia
i sukcesów w roku 2008.
Wasz Hans Peter Haselsteiner
1)
02
W Niemczech brak jeszcze akceptacji Kodeksu Etycznego
przez przedstawicieli pracobiorców.
www.strabag.com
inform 13
Spis treści
SPIS TREŚCI
DONIESIENIA
04
04
05
05
06
06
07
07
08
10
10
11
11
WSPÓLNIE DO SUKCESU Wienenergie Business Run
WITAMY PO POLSKU Dobra współpraca
ŚCIEŻKAMI PRZYPADKOWYCH PODOBIEŃSTW Sponsoring kultury
ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU W ROSJI Położenie kamienia węgielnego
ZWYCIĘSKI STRZAŁ! Turniej piłkarski
PATRZĄC PRZEZ RAMIĘ DROGOWCOM Dzień otwartych drzwi
JEDEN JĘZYK – JEDEN ŚWIAT W poszukiwaniu młodych talentów
MOCNE WSPARCIE MŁODA KADRA
O PIŁKARZACH I PIŁECZKACH Targi
NAJLEPIEJ W PRAKTYCE! Kształcenie
OPERACJA „SFINKS“ ZAKOŃCZONA SUKCESEM Closing Dinner
KAŻDY MOŻE BYĆ MOBILNY Otwarcie laboratorium
DWIE BUDOWY – DWIE NAGRODY Construction Excellence Award 2007
TEMAT Z OKŁADKI
12 TECHNIKA ŚRODOWISKA RAZY DWA Technika środowiska
PROJEKTY
18
19
20
22
24
25
26
28
29
30
32
32
33
34
W KRAJU TYSIĄCA WZGÓRZ Budownictwo drogowe Rwanda
NAJWIĘKSZY PROJEKT KUBATUROWY NA SŁOWACJI Eurovea
NOWY DOM DLA SZTUKI Kolekcja Grässlin
WSZYSTKO POD JEDNYM DACHEM Klinika Dortmund
CZERWONY DYWAN DLA HAMBURGA Spielbudenplatz
NA TROPIE KOROZJI Autostrada A2
RECYCLING – DLA DOBRA ŚRODOWISKA Otaczania asfaltu Marchtrenk
BIUROWIEC PRZYSZŁOŚCI ENERGYbase
MOC KTÓRĄ DAJE RZEPAK Zakład produkcji biodiesla
KORZYSTAJĄC Z TEGO CO GOTOWE Centrum dystrybucyjno-logistyczne
NA NOWO WKOMPONOWANY W OBRAZ MIASTA Dworzec autobusowy
SPACERY NAD BALATONEM Nowa promenada
NAJWIĘKSZY WIADUKT EUROPY ŚRODKOWEJ M7
TYGRYSI SKOK DO CZOŁÓWKI PAŃSTW UPRZEMYSŁOWIONYCH Zbiorniki LNG w Korei Południowej
Z ŻYCIA FIRMY
36 AND THE WINNER IS… Konkurs fotograficzny
38 STRABAG ON THE ROAD Roadshow
40 DROGI W TESTACH DŁUGOTERMINOWYCH Pavement Management
PREZENTACJE
41 SPECJALISTA W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA ZIEMNEGO I WODNEGO MÖBIUS BAU AG
42 BUDOWNICTWO DROGOWE W RUMUNI ARL CLUJ S.A.
PS
43 DROGIE DZIECI! Największy konkurs malarski STRABAG dla dzieci
03
NEWS
WIENENERGIE BUSINESS RUN
WSPÓLNIE DO SUKCESU
Biegi firmowe cieszą się coraz większą popularnością. Obok
sportowych osiągnięć na pierwszy plan wysuwa się motto „Wspólnie jesteśmy silni“. Bieg Wienenergie Business Run nie jest tutaj
wyjątkiem. Gromadząc ponad 8 600 indywidualnych zawodników, jak również 2 570 zespołów zaliczany jest do największych
w Austrii. W tym roku uczestniczyła w nim również firma Mischek
Bauträger GmbH, która zgłosiła 3 zespoły liczące po 3 zawodników.
Po wyczerpującym biegu na trasie 5 km uczestnicy nie kryli zadowolenia z osiągniętych rezultatów. Najlepszym zespołem firmy Mischek
okazała się trzecia załoga, która w końcowej tabeli uzyskała
402 pozycję. Załogi druga oraz pierwsza osiągnęły kolejno miejsca
1 080 i 1 390. A żeby ten wielki dzień pozostał w pamięci wszystkich uczestników, każdy zawodnik otrzymywał na mecie medal
i koszulkę.
KONTAKT: Ruth Jedliczka, Mischek Bauträger GmbH
STRABAG i HEILIT+WOERNER połączeni w zespół.
DOBRA WSPÓŁPRACA
WITAMY – PO POLSKU
Jak w Polsce mówi się „Serdecznie witamy“, przekonali
się pracownicy firmy HEILIT + WOERNER. Okazją do tego było
wspólne użytkowanie nowej otaczarni asfaltu w Gromadce,100 km
na zachód od Warszawy. Ponieważ w Polsce wszystkie tego typu
maszyny użytkowane są przez STRABAG bądź Polski Asfalt, HEILIT
+ WOERNER nie utrzymuje swoich. Nowa otaczarnia w Gromadce
została pierwotnie postawiona na potrzeby Budownictwa Drogowego, Dyrekcja Polska Południowo-Zachodnia. Jest ona jednak
użytkowana również przez drogowców z firmy HEILIT + WOERNER,
jak również przez inne firmy. Na powitanie oraz dla zapoczątkowanie dobrej i owocnej współpracy pracownicy STRABAG przygotowali dla swoich kolegów z HEILIT + WOERNER mały prezent
na powitanie: dwa zapracowane krety z logo obu firm. Mały gest,
a jaka radość!
KONTAKT: Piotr Fiderkiewicz, TPA Polska
Oliver Högn i Gerhard Schulz z Mischek Bauträger GmbH przy
nastawianiu zegarków.
04
www.strabag.com
inform 13
Doniesienia
NEWS
SPONSORING KULTURY
ŚCIEŻKAMI PRZYPADKOWYCH PODOBIEŃSTW
Wizyta w sierpniu 2002 w Wiedniu była impulsem do powstania
prac polskiego fotografa Janusza Sujeckiego. Sponsorowana przez
STRABAG wystawa nosi tytuł „Warszawa – Wiedeń. Ścieżkami przypadkowych podobieństw“ i można ją oglądać od 30 października
do 31 grudnia w Muzeum Historycznym m. st. Warszawy. „Podczas
moich spacerów odkryłem zadziwiające podobieństwo pomiędzy
grupą wczesnomodernistycznych kamienic przy Mariahilferstrasse
47/51 oraz kompleksem budynków na ul. Lwowskiej w Warszawie” wyjaśnia Sujecki. Wkrótce okazało się, że nie był to wyjątek.
Stopniowe poznawanie Wiednia pozwoliło autorowi odkryć kolejne
miejsca i budynki, których fragmenty spokrewnione są z warszawską zabudową. Podobieństwo rozciąga się nawet przez kilka epok
architektury od XVIII do końca XX wieku. Autor ma nadzieję, że
wystawa będzie zaproszeniem do wspólnej wędrówki: porównania
miejsc, które łączą obydwie stolice.
KONTAKT: Bożena Czekajska,
Budownictwo ogólne i Inżynieryjne Dyrekcja Polska
Przymocowanie tablicy pamiątkowej z okazji wmurowania kamienia
węgielnego.
POŁOŻENIE KAMIENIA WĘGIELNEGO
ROZPOCZĘTO REALIZACJĘ
NAJWIĘKSZEGO PROJEKTU
W ROSJI
Kariatydy w Warszawie (u góry)
i Wiedniu (po prawej).
Położeniem kamienia węgielnego w dniu 12 października pod
budowę „Akademia City“ w Jekaterinburgu rozpoczęto realizację
obecnie największego projektu koncernu w Rosji. Po ukończeniu
budowy nowej dzielnicy około 325.000 ludzi znajdzie tutaj swój
nowy dom. Zleceniodawcą jest Renova-StrojGroup, która jako
generalny wykonawca zaangażował Budownictwo Ogólne Dyrekcja
Moskwa 4/St. Petersburg/Jekaterinburg. Rozpoczęty obecnie
pierwszy etap budowy obejmuje około 72 000 m² powierzchni
mieszkalnej. Po zakończeniu wszystkich robót budowlanych oddanych zostanie około 9 mln m² powierzchni mieszkalnej. „Akademia
City“ jest częścią projektu rosyjskiego rządu „Tanie mieszkanie“,
który przez następnych 18 lat ma zapewnić dach nad głową
ludziom o mniej zasobnym portfelu. Oddanie pierwszych mieszkań
w „Akademia City“ zaplanowano na wiosnę 2009 roku.
KONTAKT: Ljudmila Bolszedworskaja, Budownictwo Ogólne
Dyrekcja Moskwa 4/St. Petersburg/Jekaterinburg
05
NEWS
TURNIEJ PIŁKARSKI
DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI
ZWYCIĘSKI STRZAŁ!
PATRZĄC PRZEZ
RAMIĘ DROGOWCOM
Pracownicy firmy BMTI – Baumaschinentechnik International
są przyzwyczajeni do obchodzenia się z lekkim i ciężkim sprzętem.
Począwszy od bardzo wysokich żurawi, a skończywszy na kielniach
murarskich, poziomicach i rękawicach roboczych: We wszystkim
liczy się techniczny zmysł. To, że mężczyźni z BMTI z miejscowości Miroslav na południu Moraw wykazują się sporą sprawnością
również w sporcie, udowodnili w połowie września podczas turnieju piłkarskiego. W konkurencji pięciu lokalnych drużyn firmowych
zespół zyskał przewagę dzięki sporej dawce rozsądku w grze oraz
odpowiedniemu rozłożeniu zawodników i pod przewodnictwem
kapitana drużyny Pavla Nečasa zdobył pierwsze miejsce: puchar
ufundowany przez burmistrza miasta Miroslav. Już teraz można
stwierdzić, że w słowniku BMTI obok kompresora i wymiany oleju
znajdują się takie terminy, jak podwójne podanie i nowoczesna
obrona czterema zawodnikami. Redakcja inform składa gratulacje!
KONTAKT: Pavel Nečas, BMTI Czechy
Zainteresowanie było duże również
wśród młodej kadry.
Aby pokazać opinii publicznej, jak wyglądają prace budowlane
w Republice Czeskiej, zorganizowano w październiku na budowach
Dzień otwartych drzwi. Event o zasięgu krajowym zorganizowany
został przez Stowarzyszenie firm budowlanych w ramach Dnia
Budownictwa i Architektury. STRABAG zaprezentował zainteresowanej publiczności trzy budowy: pokazano autostradę D3 – część
prowadzącą z Mezno do Chotoviny i skrzyżowanie (dwupoziomowy
węzeł) na drodze szybkiego ruchu R4 – z Novej Hospody niedaleko
miejscowości Písek. Największe zainteresowanie wzbudziła jednak
wycieczka praską obwodnicą miasta. Przy sprzyjającej aurze wzięło
w niej udział w sumie 800 osób, przede wszystkim mieszkańców
praskiej dzielnicy Radotín, na terenie której prowadzona jest inwestycja. Główną atrakcją było zwiedzanie budowy tunelu w Lochkov
oraz mostu w dolinie Berounka. „Liczba zwiedzających była bardzo
wysoka. Zwiedzający obok pytań technicznych interesowali się
głównie terminem zakończenia inwestycji, ponieważ odciąży ona
znacznie ruch samochodowy w Pradze. Wielu z nich wykazało chęć
ponownego obejrzenia budowy za rok, aby zobaczyć postępy“, mówi
Jan Paclík, Kierownik Budowy tego odcinka praskiej obwodnicy.
KONTAKT: Miroslava Köhlerová,
Budownictwo drogowe Czechy/Słowacja
Zwycięska załoga BMTI.
06
www.strabag.com
inform 13
Doniesienia
NEWS
W POSZUKIWANIU MŁODYCH TALENTÓW
MŁODA KADRA
JEDEN JĘZYK –
JEDEN ŚWIAT
MOCNE WSPARCIE
STRABAG Benelux poszukuje młodych talentów zaskakującymi motywami na zdjęciach. Za zdjęcia odpowiedzialny jest znany
belgijski fotograf Jan Keteleer, alias janKé. W bardzo wyrazistych
i przemawiających do odbiorcy czarno-białych fotografiach pokazuje
on ludzi różnego pochodzenia etnicznego, którzy językiem gestów
formułują hasło „Każdy ma swoje mocne strony, my budujemy”.
Osoby na zdjęciach to nie profesjonalni modele, ale pracownicy firmy
STRABAG Benelux, menadżerowie, inżynierowie oraz specjaliści.
Z języka gestów wynika szczególne przesłanie: W przeciwieństwie
do języka mówionego, język gestów w każdym kraju rozumiany jest
tak samo. Wyborem motywów artysta chce przedstawić znaczenie
wielokulturowego społeczeństwa dla przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej. W samym STRABAG Benelux zatrudnia się pracowników ponad 17 narodowości.
KONTAKT: Lisbeth Totte,
Budownictwo Ogólne Dyrekcja Benelux
W ostatnich czterech latach Alexander Kanovsky nie miał dla
siebie wiele wolnego czasu. Bowiem w październiku 2003 roku po
ukończeniu nauki w Zakładzie Doświadczalnym Wyższej Uczelni
Ogrodniczej ten obecnie 23-latek został studentem Uniwersytetu
Rolniczego w Wiedniu i w ciągu zaledwie siedmiu semestrów ukończył go z wyróżnieniem, pisząc dwie prace dyplomowe. W listopadzie 2007 roku otrzymał za to nagrodę im. Prof. Juliusa Kara.
Początkowo Kanovsky zapisał się na kierunek Gospodarka Wodna.
Wkrótce jednak zdał sobie sprawę z tego, że czegoś mu brak, gdyż
zawsze, gdy człowiek coś buduje, ma do czynienia z otaczającą
go naturą. Dlatego też zapisał się na kolejny kierunek, mianowicie
na Architekturę Krajobrazu. „Moim zdaniem każde zadanie infrastrukturalne należy zbadać i należy dokonać obiektywnej oceny
jego wpływu na środowisko”, wyjaśnia. Jedna z dwóch napisanych
przez niego prac dyplomowych dotyczyła modeli Partnerstwa
Publiczno-Prywatnego w Budownictwie Drogowym, którą napisał
dla firmy STRABAG. Złożono mu wówczas propozycję przystąpienia
do zespołu w wydziale „Rozwój Projektów Infrastrukturalnych”.
Kanovsky propozycję przyjął i od czerwca tego roku jest odpowiedzialny w pierwszej linii za projekty w Irlandii i Holandii.
KONTAKT: Alexander Kanovsky,
Obszar Koncernu Rozwój Infrastruktury
Pracownicy firmy STRABAG w roli modeli.
Upieczony absolwent: Alexander Kanovsky
07
NEWS
TARGI
OTWARTA KONCEPCJA STOISKA
O PIŁKARZACH
I PIŁECZKACH
Zainteresowanie targami Expo Real w Monachium (Międzynarodowe Targi Nieruchomości Inwestycyjnych) stale rośnie.
Tegoroczna, 10 już edycja, zarejestrowała 13 procentowy wzrost
odwiedzających. Od 8 do 10 października 23 000 specjalistów
z 77 krajów zbierało informacje o nowych trendach w branży bądź
modelach inwestycji i finansowania. W pierwszej dziesiątce odwiedzających po rodzimych Niemcach byli kolejno goście z Wielkiej
Brytanii, Holandii, Austrii, Szwajcarii, Czech, Federacji Rosyjskiej,
Francji, Polski, USA i Włoch.
Jesienią koncern zaprezentował się licznym odwiedzającym z branży budowlanej na dwóch dużych targach
o zasięgu międzynarodowym. Oprócz specjalistycznych
targów poświęconych budownictwu sportowemu (Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen - FSB)
STRABAG wspólnie z firmą Züblin był obecny na tego-
Na nowym, utrzymanym całkowicie w białej tonacji stoisku
koncernu zaprezentowały się obok głównego wystawcy, Züblin
Development GmbH, także Züblin Budownictwo Ogólne oraz
STRABAG SE. Już z daleka odwiedzający mogli zobaczyć zwisa-
rocznej edycji Expo Real, największych na świecie targach
w branży nieruchomości.
Targi budownictwa sportowego FSB w Kolonii i Expo Real
w Monachium osiągnęły kolejne rekordy wystawców i odwiedzających. Tym samym podkreśla się ich znaczenie jako specjalistycznych
spotkań branżowych. Obojętne, czy nad Renem, czy nad Izarą:
STRABAG wykorzystał okazję do prezentacji swojej działalności
zainteresowanej publiczności.
08
Zdjęcie u góry: Tzw. „circle“
Zdjęcie na dole: Wspólne stoisko na Expo Real
www.strabag.com
inform 13
Doniesienia
NEWS
jący z sufitu dużych rozmiarów ekran, na którym prezentowany był
film wizerunkowy STRABAG. Centralnym punktem na stoisku była
duża okrągła sofa. Z tego, tzw. „circle“ korzystali liczni odwiedzający, wdzięczni nie tylko za możliwość rozprostowania strudzonych
nóg, lecz również za możliwość prowadzenia fachowych rozmów
w relaksującej atmosferze. Szczególną atrakcją okazał się mały
gadżet reklamowy, który podobał się gościom odwiedzającym
stoisko Züblin Development - żółta gumowa piłeczka Züblin, która
przy uderzeniu miga i wydaję dźwięki.
SPORTOWE WYSTĘPY
Od 31 października do 2 listopada odbyły się już po raz
dwudziesty Targi Budownictwa Sportowego (Fachmesse für Freiraum, Sport- und Bäderanlagen) – w skrócie FSB. Edycja jubileuszowa pobiła rekord popularności gromadząc ponad 500 przedsiębiorstw z 39 krajów. Udział firm zagranicznych wzrósł z 59 do
64 %. Organizatorzy tych odbywających się co dwa lata targów
udowodnili tym samym, że bardzo dobrze czują się nad Renem.
Wśród wystawców była również firma STRABAG Sportstättenbau
GmbH, która nie tylko oferowała swoje usługi, lecz dodatkowo
przekonywała interesującym programem ramowym. I tak pierwszegodnia targów odbyła się bardzo ciekawa runda rozmów zatytułowanych „Wszystko na temat piłki nożnej“. Rozmowy w luźnym
stylu w gronie specjalistów prowadził znany niemiecki komentator
sportowy Werner Hansch. Opowiadał swoim gościom anegdoty
o Willim O. Hoffmannie, byłym przewodniczącym klubu Bayern
Monachium oraz dawnych mistrzach piłki nożnej, Michaelu Schulzu,
Siegfriedzie Heldzie, Alfredzie (Akki) Schmidcie.
Kolejny dzień targów był bardziej merytoryczny; pod hasłem
„Modele PPP w budownictwie sportowym“ eksperci dyskutowali na
temat zalet i wad prywatnie finansowanych obiektów sportowych.
W centrum zainteresowania ekspertów, wśród których byli Ashok
Sridharan (Urząd Miejski Königswinter), Thomas Mandt (BRVZ
GmbH, Finansowanie strukturalne), Ralph Ishorst (NRW-Bank
Münster), Markus Fischer (Dr.-Ing. Fischer Consult GmbH) oraz
Siegfried Pohl (STRABAG Sportstättenbau GmbH), znalazło się
w szczególności Centrum Sportu Königswinter-Oberpleis.
KONTAKT: Birgit Kümmel, Komunikacja Koncernu
Żywe zainteresowanie na targach Expo Real.
Zdjęcie u góry: Piłkarskie kompetencje na FSB.
Zdjęcie na dole: Punkt odpoczynku w targowym wirze
09
NEWS
CLOSING DINNER
OPERACJA „SFINKS“
ZAKOŃCZONA SUKCESEM
Młodzi drogowcy z drugiego roku nauki.
KSZTAŁCENIE
NAJLEPIEJ W PRAKTYCE!
Zbieranie doświadczeń w praktyce jest w nauce zawodu
budowlańca jednym z najważniejszych elementów kształcenia. Jest
tak dlatego, że nie wszystko, co w teorii wydaje się możliwe, da się
umiejętnie zastosować w praktyce. Centrum Kształcenia Zawodowego dla Budownictwa w Kerpen zorganizowało w związku z tym,
przy silnym wsparciu firmy STRABAG, tydzień projektowy, podczas
którego 54 uczniów drugiego roku miało za zadanie zbudować cały
ciąg komunikacyjny.
Wśród młodej kadry znalazło się również ośmiu uczniów odbywających praktykę w Dyrekcji Budownictwa Drogowego w Kolonii,
którzy w różnych grupach roboczych musieli samodzielnie przeprowadzić wytyczenia, osadzanie krawężników, prace brukarskie
różnymi materiałami, prace odwodnieniowe oraz położyć mieszanki
bitumiczne. Fachową pomocą ze strony STRABAG służył im na
miejscu Klaus Wanker, majster w oddziale Leverkusen, udzielając
rad młodym drogowcom. Techniczne wsparcie w postaci maszyn
służących do montażu zapewniła firma BMTI West. W trakcie
podsumowującej tydzień prezentacji w obecności przedstawicieli
firm oraz instytucji edukacyjnych uczniowie wyrazili uznanie dla
przebiegu i organizacji tygodnia projektowego.
Hans Peter Haselsteiner podziękował swoim kolegom z zarządu
za ich wkład pracy w operację „sfinks“ zapraszając ich na kolację
w szczególnym otoczeniu. Takim hasłem określano wewnątrz
firmy wejście na giełdę STRABAG SE (patrz artykuł na str. 38/39
w bieżącym magazynie inform). Odpowiednie warunki dla takiej
okazji zapewnił mieszczący się w zamku hotel Schloss Seefeld
w Pörtschach nad jeziorem Wörthersee. „Tak udany debiut giełdowy, jak ten firmy STRABAG, był możliwy tylko dzięki tak mocnej
ekipie!”, podkreślił Haselsteiner podczas kolacji, tzw. Closing Dinner.
Wyraził też duże uznanie dla wspaniałego zespołu, który pracował
nad tym projektem, składającego się z przedstawicieli Deutsche
Bank, Erste Bank, RCB, Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, Dorda
Brugger Jordis, Goldman Sachs, Sullivan & Cromwell, Hochegger
Financial, KPMG oraz PKP. Podziękował również wszystkim, którzy
nie mogli uczestniczyć w uroczystości, a istotnie przyczynili się do
sukcesu giełdowego debiutu. Trwające wiele miesięcy przygotowania poprzedzające wejście na giełdę, długotrwałe posiedzenia
i dwutygodniowa kampania w całej Europie, tego wieczoru były
już przeszłością. Panowała przyjemna i pełna spokoju atmosfera.
Ta uroczystość na zakończenie stworzyła między innymi podstawy
wartościowej współpracy w przyszłości.
KONTAKT: Christian Ebner, Komunikacja Koncernu
KONTAKT: Andreas Spielberg,
Budownictwo Drogowe Dyrekcja Kolonia
Techniczne wsparcie BMTI.
10
Silny zespół Roadshow
www.strabag.com
inform 13
Doniesienia
NEWS
OTWARCIE LABORATORIUM
CONSTRUCTION EXCELLENCE AWARD 2007
KAŻDY MOŻE BYĆ MOBILNY
DWIE BUDOWY –
DWIE NAGRODY
Spółka TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation
otwarła w Bratysławie już 108 laboratorium na świecie. Eksperci
od materiałów budowlanych działają na Słowacji od 2004 roku. Od
tego czasu TPA wybudowało tu już sieć placówek na terenie całego
kraju. W nowym laboratorium w Bratysławie skumulowało się nie
tylko know-how wielu ekspertów w jednym miejscu, dodatkowo ten
nowoczesny kompleks pozwala na przeprowadzanie skomplikowanych badań materiałów budowlanych. Na otwarcie laboratorium
oprócz przedstawicieli firm TPA oraz STRABAG przybyli również
Milan Mojš, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Poczty
i Telekomunikacji, Igor Choma, Dyrektor Generalny Narodowych
Autostrad Słowacji oraz Jozef Oláh, Prodziekan Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Na otwarcie wymyślono coś specjalnego.
Ponieważ TPA swoją pracą zdecydowanie przyczynia się do ruchu,
spółka ufundowała dla organizacji pożytku publicznego wózek inwalidzki, by pokazać, że stoi za niezależnością każdego uczestnika
ruchu, niezależnie od tego czy posiada on dużo czy mało koni
mechanicznych.
KONTAKT: Zsolt Boros, TPA Słowacja
Duże wyróżnienie spotkało firmę Züblin International GmbH:
renomowana nagroda Construction Excellence Award została przyznana w 2007 roku firmie ZIG. Nagrodzony został tunel DTSS
Tunnel Upper Thomson Link Sewer w Singapurze. Po raz pierwszy
ta nagroda ufundowana została w 1986 r. przez Ministerstwo
Rozwoju Narodowego w Singapurze i wyróżnia firmy lub projekty
budowlane, które spełniają najwyższe standardy w zakresie zarządzania, technologii i jakości. Wyróżnienie przekazał minister Mah
Bow Tan na ręce Hansa-Jürgena Nagla, Kierownika oddziału Pipe
Jacking Division firmy Züblin International GmbH w Tajlandii. Tym
samym uhonorowano nad wyraz sprawną realizację tunelu DTSS
Tunnel Upper Thomson Link Sewer. Projekt realizowano tylko
36 miesięcy i przekazano do użytkowania 9 miesięcy przed planowanym zakończeniem. Projekt wart 25 mln euro obejmował realizację 5 km kolektora ścieków o różnych przekrojach poprzecznych,
które powstały metodą drążenia rurowego. Głębokie wtórne szyby
wydobywczo-przeciskowe sięgające 40 m zostały zagłębione jako
otwarte kesony.
Również budowa Gautami River Crossing w Indiach została
wyróżniona przez firmę Herrenknecht AG. W ramach budowy
rurociągu gazowego o długości 1 300 km powstał metodą drążenia rurowego tunel pod rzeką o długości 2 400 m. W tym tunelu
po raz pierwszy został wsunięty 48‘‘ gazociąg z zastosowaniem
„Pipe-Thruster”. Zdjęcie miesiąca sierpnia 2007 tego znanego
producenta maszyn budowlanych pokazuje głowicę prowadzącą
w szybie docelowym.
KONTAKT: Hans-Jürgen Nagl, Züblin (Tajlandia) Co., Ltd.
Zdjęcie u góry: Ufundowany wózek inwalidzki.
Zdjęcie na dole: Uroczyste otwarcie laboratorium
Zdjęcie miesiąca firmy Herrenknecht AG.
11
inform 13
Temat z okładki
TECHNIKA ŚRODOWISKA
RAZY DWA
Rozwój koncernu STRABAG, który można zaobserwować
zwłaszcza w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ale
nie tylko, związany jest coraz bardziej ze zdecydowanymi
krokami podejmowanymi w zakresie techniki środowiska.
Od 2006 roku w firmie STRABAG istnieją dwie dyrekcje
odpowiedzialne za ten segment.
Pod hasłem „technika środowiska naturalnego” znaleźć można
w leksykonie mniej więcej taką definicję: „Jest to techniczna
i technologiczna dziedzina obejmująca opracowywanie i wdrażanie
specjalnych procesów mających na celu ochronę środowiska
naturalnego oraz naprawę uszkodzonych już ekosystemów. Jest
to zatem dział inżynierii zajmujący się technologią ochrony środowiska”. W obrębie Koncernu STRABAG działania w segmencie
ochrony środowiska zostały rozłożone na dwie dyrekcje. Z jednej
strony w Obszarze Koncernu Europa, należącego do gałęzi Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne, istnieje Dyrekcja Technika Środowiska
(Dyrekcja IF), a z drugiej strony, w Obszarze Koncernu Niemcy
w obrębie Budownictwa Drogowego, Dyrekcja HEILIT Technika
Środowiska – w skrócie HUT.
Potencjał, jaki tkwi w obydwu Dyrekcjach, ukazuje preambuła
dotyczącą sprawozdania z działalności Unii Europejskiej na rzecz
ochrony środowiska. Jest tam napisane: „Ochrona środowiska ma
istotne znaczenie dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.
Wyzwanie polega na odpowiednim połączeniu ciągłego wzrostu
gospodarczego z działaniami na rzecz ochrony środowiska, co
pozwoli na osiągnięcie trwałego i zrównoważonego rozwoju. Polityka
ekologiczna Unii Europejskiej opiera się na przekonaniu, że surowe
normy dotyczące ochrony środowiska naturalnego stymulują innowacyjne rozwiązania i możliwości biznesowe. Polityka gospodarcza,
społeczna i ekologiczna są ze sobą ściśle powiązane.”
Mechaniczno-biologiczny zakład utylizacji odpadów w Lipsku Cröbern.
13
Wszystkie państwa Unii oraz te, które chcą do niej przystąpić,
są zobowiązane do trzymania się tych zasad. Przede wszystkim dla
krajów wschodnioeuropejskich jest to znak, że pozostało jeszcze co
nieco do zrobienia. Przestarzałe obiekty przemysłowe ze skażonymi
gruntami i niewłaściwe składowanie śmieci dają obydwu Dyrekcjom
szerokie pole do działania.
„Ponieważ surowców jest coraz mniej i są one coraz droższe,
a ilość śmieci można zdecydowanie zredukować dzięki powstającym zakładom utylizacji odpadów, tendencja zagospodarowywania
odpadów powinna utrzymywać się również w przyszłości, nawet
jeśli w Niemczech rynek na chwilę obecną jest w dużym stopniu
nasycony. Z perspektywy ogólnoświatowej, właśnie w krajach
rozwijających się istnieje olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o budowanie zakładów utylizacji odpadów wraz z wysypiskami śmieci
oraz zakładów oczyszczania i przetwarzania odpadów, podkreśla
znaczenie techniki środowiska Marian Kloss, kierownik finansowy
Dyrekcji HUT.
anlagen GmbH, oraz nowo przyłączonej spółki Züblin Umwelttechnik
GmbH, dysponującej w Sindelfingen instalacją oczyszczania
gruntów o wydajności 30.000 t/rok, oraz grupy Woda firmy Dywidag
International GmbH korzysta się z usług specjalnie w tym celu
utworzonych grup należących do poszczególnych spółek krajowych firmy STRABAG w Chorwacji, Polsce i Rumunii i kilku filii
w Austrii. Ostatnio utworzono firmę STRABAG Installations pour
l‘Environnement z siedzibą w Champagne au Mont w pobliżu Lyon,
której zadaniem jest realizacja projektów na rynku francuskim.
Dyrekcja IF występuje zatem w odniesieniu do prawa handlowego
z różnymi firmami, głownie w zależności od zleceniodawców, kraju
i pola działania, ale również w oparciu o przemyślenia dotyczące
działalności handlowej.
Dyrekcja HUT istniała już u HEILIT+WOERNER, zanim dokonano fuzji przedsiębiorstwa z firmą STRABAG. W trakcie procesu
wcielania z Dyrekcją HUT zintegrowano dodatkowo Obszary Koncernu STRABAG Lipsk, mieszczący się tam niegdyś dział budownictwa ziemnego i budowy wysypisk oraz działający oddzielnie dział
budowy wysypisk firmy HEILIT+WOERNER.
OBECNOŚĆ NA RYNKU
Na uwagę zasługuje fakt, że wiele części przedsiębiorstw
Koncernu zjednoczonych jest w obrębie Dyrekcji IF. Obok grup firmy
STRABAG AG Austria zajmujących się kwestiami dotyczącymi
środowiska naturalnego, spółki STRABAG Umweltanlagen GmbH
przyłączonej 1 stycznia 2007 roku, dawnej Linde-KCA-Umwelt-
Składowisko odpadów Schöneiche.
14
SZEROKIE POLE
Do zadań działu budownictwa ziemnego i budowy wysypisk
Dyrekcji HUT należy tworzenie systemów zbierających wodę infiltracyjną, instalacji do przetwarzania wody infiltracyjnej, budowa studni
Zdjęcie u góry: Ciężki sprzęt w użyciu na składowisku odpadów
Satte Klamm.
www.strabag.com
głębinowych do pozyskiwania wody użytkowej, budowa niezbędnych obiektów oraz prace izolacyjne.
Recycling powierzchni to ponowne włączanie nie użytkowanych
już terenów do cyklu gospodarczego. Na plan pierwszy wysuwa się
konieczność przebudowania instalacji i budynków, przygotowania
gruntów budowlanych oraz zabezpieczenia lub dekontaminacji
wysypisk.
W zakresie porządkowania i modernizacji wysypisk mieści
się m. in. zbieranie gazu i odprowadzanie wody infiltracyjnej,
montaż biofiltrów oraz izolacja powierzchni. Ponadto Dyrekcja HUT
bierze czynny udział w budowie i obsłudze instalacji przetwarzania
odpadów. Co więcej, Dyrekcja dzięki własnej instalacji oczyszczania
gruntów dla skażonych gleb i gruzu budowlanego w Magdeburgu
ma możliwość oddzielania skażonej gleby od gleby czystej metodą
mechanicznej separacji na mokro.
Dyrekcja IF jest obecnie podzielona na sześć obszarów
i działa głównie w pięciu następujących sektorach: odpady / biogaz,
porządkowanie i modernizacja starych wysypisk, ścieki, woda oraz
zarządzanie instalacjami i After-Sale-Service. Spektrum działania
Dyrekcji HUT obejmuje natomiast poza budownictwem ziemnym
i budową wysypisk także recycling powierzchni, porządkowanie
i modernizację starych wysypisk oraz budowę i prowadzenie instalacji przetwarzania odpadów. Ponadto Dyrekcja HUT prowadzi zakład
oczyszczania skażonych gruntów i gruzu budowlanego.
inform 13
Temat z okładki
W segmencie odpady / biogaz Dyrekcji IF mieści się budowa
wysypisk śmieci, instalacji sortujących, kompostujących i odfermentowujących, instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów oraz instalacji do wytwarzania biogazu oraz jego przetwarzania w paliwo lub zużytkowania w elektrociepłowniach.
W ramach porządkowania i modernizacji starych wysypisk
realizowane są projekty dotyczące utylizacji azbestu, zabezpieczanie
lub przebudowa starych wysypisk i obiektów przemysłowych oraz
oczyszczanie gruntów, powietrza gruntowego i wód gruntowych
in situ. Ponadto prowadzone są instalacje oczyszczania gruntów
oraz instalacje stabilizujące.
W zakresie budownictwa wodnego oferta obejmuje realizację
projektów dotyczących budowy ujęć wody, instalacji uzdatniania
wody pitnej i procesowej, stacji pomp i zbiorników, linii transportowych i sieci elektrycznych oraz instalacji odsalania wody morskiej.
W zakresie ścieków budowane są przemysłowe i komunalne oczyszczalnie oraz sieci kanałów.
W projektach dotyczących wody i kanalizacji obowiązuje
zasada, że realizowane są głównie projekty typu Design-and-Build.
W obszarze prowadzenia instalacji realizowane są projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę, gromadzenia i przetwarzania ścieków,
wysypiska śmieci, obiekty przetwarzania odpadów oraz instalacje
oczyszczania wód gruntowych, gruntów i powietrza gruntowego,
Prace przy budowie składowiska odpadów Ittersbach.
15
dodatkowo na życzenie klienta oferta obejmuje usługę After-SaleService, dostarczanie części zamiennych, obsługa klienta oraz
doradztwo w zakresie prowadzenia tych instalacji.
Wzrostowi organicznemu Dyrekcji IF towarzyszy również stałe
przejmowanie przedsiębiorstw specjalizujących się w technice
środowiska, co stanowi sensowne uzupełnienie jej portfela.
CIĄGŁY WZROST
PERSONEL
Dyrekcja HUT działa zarówno w kraju jak i zagranicą. Dotychczas na swym koncie ma realizację projektów w Rumunii, Bułgarii,
Afryce Południowej i w państwach Beneluksu, wypracowując roczny
obrót sięgający około 65 mln euro.
Ten wzrost w przeszłości oraz duży potencjał związany z miliardowymi inwestycjami Unii Europejskiej w środowisko naturalne
oznaczają przede wszystkim konieczność ciągłego dopasowywania
struktur personalnych. Wiele porównywalnie dużych Dyrekcji Koncernu mogło latami dążyć do osiągnięcia dzisiejszej wielkości,
w Dyrekcji IF istnieje jednak konieczność osiągnięcia tego w ciągu
najbliższych lat. Poszczególne, dodatkowe grupy organizacyjne
powstają czasem nawet w ciągu kilku miesięcy. Każdego roku
dochodzi przynajmniej jeden obszar. Jest to duże wyzwanie dla
całej kadry menedżerskiej i pracowników wszystkich szczebli organizacyjnych, ponieważ oprócz bieżących działań, które w związku
z olbrzymią dywersyfikacją i tak wymagają zaangażowania wielu
pracowników, konieczne jest poszukiwanie i kształcenie nowego
personelu. „Średnio przyjmujemy trzech pracowników na tydzień.
Najtrudniejszym zadaniem jest możliwie szybkie wdrożenie najlepszych oraz ciągłe ich motywowanie, gdyż są oni naszym najważniejszym kapitałem. Zważywszy na fakt, że nasz rynek rozciąga się od
Francji aż po Turcję, względnie od Północnych Niemiec po Algierię
a czasem również i za ocean, jest to nie lada wyzwanie”, wyjaśnia
Ingo Sattlegger, kierownik finansowy Dyrekcji IF.
W związku z potrzebą nadrobienia zaległości w Europie
Wschodniej Dyrekcji IF udało się dzięki przyłączeniu z końcem 2006
roku firmy STRABAG Umweltanlagen GmbH i Ottokar Klug GmbH
potroić wydajność w roku 2007. Ponadto w obszarze urządzeń do
mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów istnieje potencjał we
Francji i wielkiej Brytanii, dwóch dużych rynkach, którym w koncernie
nie poświęcano dotychczas wystarczająco dużo uwagi. Dyrekcja IF
oferuje również sporadycznie – przeważnie na życzenie klienta – zlecenia Basic-Engineering w Kanadzie i Australii łącznie ze zleceniem
na dostawę, licencje na opatentowane rozwiązania technologiczne
udzielane są klientom w Japonii, Chinach i USA. W przyszłości
dołączą do tego Rosja i kraje byłego Związku Radzieckiego. W Rosji
Dyrekcja IF skoncentruje się głównie na Soczi oraz na aglomeracjach przemysłowych Moskwy i St. Petersburga.
Technika środowiska w Fürstenwalde.
16
Wyposażenie techniczne zakładu w Schöneiche.
www.strabag.com
Podczas gdy w Dyrekcji HUT zatrudnionych jest około 200 pracowników, wśród których 100 to pracownicy fizyczni a pozostali
to pracownicy biurowi, Dyrekcja IF ma pod sobą obecnie ponad
400 pracowników, których praca przynosi ponad 120 mln euro.
Oprócz czterech głównych siedzib, Wiednia, Drezna, Stuttgartu
i Monachium, warto w szczególności wymienić w tym miejscu siedziby w Krakowie, Bukareszcie i Ankarze, które kierują rozwijającymi
się rynkami Polski, Rumunii i Turcji. Także inne mniejsze projekty
są godne uwagi, jak te w Austrii, Niemczech, Francji, Włoszech,
Luksemburgu, Albanii, Chorwacji, Serbii, Szwajcarii i Algierii, kierowane przez centrale odpowiednie dla ich lokalizacji.
inform 13
Temat z okładki
projektów finansowanych jest z funduszy unijnych, które trzeba
realizować na podstawie umów związanych sztywnymi cenami,
a trudno jest ustalić z góry opóźnienia w realizacji projektu i wzrost
cen. Te dodatkowe ryzyka wymagają optymalnego przygotowania
oferty i właściwej oceny zleceniodawców i konkurencji. Poza tym
rynek jest dość często niezrównoważony. Prowadzi to regularnie
do najróżniejszych poziomów i rozbieżności cen między poszczególnymi oferentami przy otwarciu ofert”, wyjaśnia Gerhard Streimel,
kierownik techniczny Dyrekcji IF.
Dyrekcja HUT podzielona jest na trzy obszary. Oprócz Bremy,
Poczdamu, Düsseldorfu, skąd kierowane są również ośrodki zagranicą, oraz Darmstadt, Dyrekcja ma również swój obszar w Chemnitz.
AKWIZYCJA I REALIZACJA ZLECEŃ
Zarówno dla Dyrekcji HUT jak i dla Dyrekcji IF najważniejsze
jest przestrzeganie panujących lokalnych zwyczajów i przepisów
obowiązujących na trudnych rynkach, jakimi są na przykład Afryka
Północna czy Turcja. Również w Polsce i Rumunii realizacja projektów wiąże się z wieloma trudnościami, takimi jak konieczność
współpracy z podwykonawcami, na których nie zawsze można
polegać i borykanie się z niewystarczającą ilością wykwalifikowanej
kadry pracowniczej. „Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że wiele
Zakład utylizacji odpadów resztkowych w Wilsum.
Technika środowiska stosuje także duży sprzęt.
17
BUDOWA DRÓG W RWANDZIE
W KRAJU TYSIĄCA WZGÓRZ
Aktywną działalność firmy STRABAG w Rwandzie, zwanej ze względu na jej topografię – „Krajem tysiąca wzgórz”
rozpoczęto w 2003 roku. Strzałem startowym dla rozpoczęcia działalności w tym środkowoafrykańskim kraju
była Kigali - Kayonza Road. Obecnie przedsiębiorstwo
bierze udział w trzech projektach.
Sieć drogowa Rwandy o długości około 12 000 km należy co
prawda do najgęstszych w Afryce, jednak większość dróg to nieutwardzone jezdnie i drogi o nawierzchni tłuczniowej. Drogi, które są
przejezdne również w porze deszczowej to zaledwie około 1 000 km.
Wszystkie pozostałe drogi są w złym stanie i w porze deszczowej
nieprzejezdne, zwłaszcza w odległych gminach. Brakujące mosty
zmuszają do objazdów, które kosztują wiele czasu.
Już od maja 2006 roku firma STRABAG prowadzi prace przy
Kicukiro-Nemba Road. Ten projekt budowlany podzielony jest na
dwa etapy. Pierwszy został oddany w maju 2006 roku i obejmuje
40 km od Kicukiro do Mayange. Tylko dla tego odcinka konieczne
było uzbrojenie około 500 000 m² terenu. Poza tym na odcinku tym
niezbędne było m.in. wybudowanie mostu nad rzeką Nyabarongo.
Jest to most żelbetowy o rozpiętościach 30, 40 i 30 m. W tym celu
konieczne było zastosowanie fundamentów palowych, w sumie
14 pali o całkowitej długości wynoszącej ponad 700 m. Drugi
odcinek o długości około 20 km, który rozpoczęto w lipcu 2007
roku, prowadzi z Mayange do Nemba, do granicy z Burundi.
Zlecenie na wykonanie robót budowlanych obejmuje również
budowę wspólnej stacji granicznej.
Najnowszym projektem budowlanym firmy STRABAG jest
położona na północy kraju Ruhengeri-Gisenyi Road, której długość
wynosi około 64 km. W przypadku tego projektu chodzi o odnowienie
i częściowo nową budowę istniejącej drogi położonej w górach
u stóp wulkanów na obszarze granicznym z Ugandą i Kongo.
Budowa rozpocznie się w Ruhengeri na 1 800 m n.p.m., droga
wznosi się następnie na wysokość 2 500 m n.p.m. i kończy
w Gisenyi nad jeziorem Kivu na 1 450 m n.p.m. Do końca 2009 roku
planowana jest jeszcze inwestycja za około 33 mln euro.
KONTAKT: Heribert Schippers,
Budownictwo Drogowe Dyrekcja International
Siedziba firmy STRABAG w Rwandzie.
18
Zdjęcie u góry: Prace izolacyjne przy budowie mostu.
Zdjęcie na dole: Budowa mostu nad rzeką Nyabarongo.
www.strabag.com
inform 13
Projekty
EUROVEA
MAGNES DLA TURYSTÓW
NAJWIĘKSZY PROJEKT KUBATUROWY NA SŁOWACJI
Inwestycja o nazwie Eurovea International Trade Center, która
powstaje na zlecenie irlandzkiej grupy inwestycyjnej Ballymore,
opiewa na kwotę ponad 300 mln euro. Po okresie realizacji trwającym 28 miesięcy projekt stanie się nie tylko gospodarczą atrakcją,
lecz również dzięki instytucjom sportowym, stanie się społecznokulturalnym urozmaiceniem dla mieszkańców Bratysławy oraz turystów. W kompleksie, oprócz centrum handlowego na powierzchni
55 000 m², znajdzie się jeszcze 9 sal kinowych, jak również pięciogwiazdkowy hotel sieci Sheraton.
Na Słowacji firma Zipp Bratislava cieszy się już od dawna
dużym uznaniem. Do listy swoich projektów referencyj-nych będzie mogła doliczyć jeszcze jeden olbrzymi
projekt: Eurovea International Trade Center.
Zabytkowe centrum miasta w Bratysławie jest atrakcją turystyczną. Na jego obrzeżach, na 230 000 m², powstaje wielofunkcyjny kompleks budynków, składający się z obiektów biurowych, powierzchni handlowej oraz części rozrywkowo-rekreacyjnej,
które podniosą jeszcze atrakcyjność tego naddunajskiego miasta.
O lokalizacji tego projektu przesądziło jego centralne położenie,
które umożliwia dotarcie pieszo do wszystkich ważnych kulturalnych
i gospodarczych instytucji miejskich. Zlecenie na realizację projektu
otrzymała spółka joint venture „Eurovea“ BRATISLAVA, w której 65 %
udziałów ma firma Zipp, spółka-córka STRABAG, oraz 35 % austriacka firma budowlana Porr.
Poza tym składający się w sumie z dziesięciu części budowlanych kompleks ma wystarczająco dużo przestrzeni, by pomieścić
nie tylko 240 mieszkań, lecz również liczne biura. Megaprojekt
rozpoczynający się pod koniec sierpnia stanie na już wybudowanym
trzykondygnacyjnym garażu podziemnym. Poprzez zaangażowanie
słowackich firm podwykonawczych maksymalnie wykorzystany jest
lokalny potencjał. EUROVEA po zakończeniu inwestycji stanie się
samodzielną częścią miasta na obrzeżach zabytkowego centrum.
KONTAKT: Reinhard Kerschner,
Konsorcjum Eurovea Bratislava
Tak ma wyglądać kompleks Eurovea po jego zakończeniu.
19
KOLEKCJA GRÄSSLIN
NOWY DOM DLA SZTUKI
Sztuka potrzebuje swojego domu. Zapewne tak pomyślała sobie rodzina kolekcjonerów Grässlin, gdy w 2002
roku zleciła wybudowanie nowej siedziby dla swej kolekGaleria obrazów w „Kippy´s“
cji obrazów. Stąd też zadanie dla Budownictwa Ogólnego
Dyrekcji Stuttgart w St. Georgen, której zadaniem było
stworzenie optymalnych warunków dla tej bogatej rodzinnej kolekcji.
Miłośnicy sztuki w Niemczech mają nowy cel podróży:
St. Georgen. To miasteczko liczące 14 000 mieszkańców, położone
w Schwarzwaldzie, jest nową ojczyzną niegdyś prywatnej kolekcji
rodziny przedsiębiorców, która w ten sposób postanowiła zaprezentować swoje skarby szerszej publiczności. Nowa siedziba mieści się
w samym sercu tego typowego schwarzwaldzkiego przemysłowego
miasteczka.
„To wielka radość nie tylko dla samej rodziny Grässlin, ale
dla całego miasta”, zachwycał się burmistrz Wolfgang Schergel podczas otwarcia domu sztuki Grässlin. Ten tzw. „Kunstraum
Grässlin“ w centrum St. Georgen zaprojektowany przez architekta
z Kolonii Lukasa Baumewerda wybudowany został zaledwie w ciągu
siedmiu miesięcy.
Budynek wart 1,5 mln euro składa się z trzech niezależnych
brył: 200 m² sali ekspozycyjnej, 300 m² hali wystawowo-magazynowej oraz prowadzonej przez Sabine Grässlin restauracji „Kippy’s“.
ŚNIEG DO KOŃCA MAJA
Budownictwo Ogólne Dyrekcja Stuttgart otrzymało zlecenie
wykonania budynku pod klucz. Oprócz wszystkich urządzeń zlecenie to obejmowało również instalacje antywłamaniowe i przeciwpożarowe oraz instalacje zewnętrzne. Kubatura brutto wynosi około
4 300 m³. Grunt pod budowę fundamentów wzmocniono metodą
wibroflotacji tworząc w nim około 100 kolumn.
Prace trwały od października 2005 roku do maja 2006. Prowadzenie prac budowlanych w Schwarzwaldzie na wysokości 850 m
okazało się prawdziwym wyzwaniem. „Do połowy maja walczyliśmy
ze śniegiem”, mówi Gunnar Jennessen, kierownik projektu.
Rodzina Grässlin i kolekcja Grässlin jako zamknieta bryla budynku
z restauracja.
www.strabag.com
inform 13
Projekty
WSZYSTKIE OCZY ZWRÓCONE NA SZTUKĘ
Aby nie odwracać uwagi zwiedzających od dzieł sztuki, budynek
wykonany został w stylu minimalistycznym. Zgodnie z intencjami
architekta, bielona wapnem budowla wraz z surową posadzką
betonową są idealnym tłem dla prezentowanych w niej dzieł sztuki.
„Zależało nam na budowli w jak najbardziej minimalistycznym stylu”,
mówi Thomas Grässlin na temat architektury. „Nie ma obawy, że od
tej formalnej prostoty będzie wiało chłodem, gdyż ludzie i sztuka
ożywią to miejsce”, kontynuuje. Rodzina myśli o organizowaniu
różnych imprez w muzeum, które nie będą ograniczać się wyłącznie
do sztuk pięknych. Mają tu na myśli na przykład projekcje filmów
czy koncerty.
Hala wystawowa będąca sercem całego kompleksu prezentuje
się jako „biały sześcian“, otoczony z lewej i prawej strony restauracją
i magazynem nawiązuje swą główną fasadą do miejsca. Imponujące,
wysokie na 4 m drzwi, prowadzą do wnętrza budynku stanowiącego jedno pomieszczenie, neutralne, o wyważonych proporcjach,
oświetlone rozproszonym światłem płynącym z okien umieszczonych w stropie.
SZTUKA JAK SPACER PO MIEŚCIE
Koncepcja dotycząca zaprezentowania kolekcji odwołuje się do
lokalnej struktury miasta – budowli towarzyszy istniejący już od 1995
roku projekt „Miejsce dla sztuki” zakładający wykorzystanie pustych
lokali i dawnych małych sklepików jako miejsc wystawowych. W ten
sposób zwiedzanie muzeum będzie jak spacer po mieście. Podczas
gdy część wystawowa tworzy zamkniętą przestrzeń, café-bar
„Kippy’s“ ma swym wnętrzem robić wrażenie otwartości. Efekt ten
uzyskano dzięki pieczołowicie wykonanemu, bogato oszklonemu
wejściu, które, wysunięte względem budynku do przodu, znajduje
się przy nowej ulicy „Museumsstraße“. Pomieszczenie dla gości
lokalu nawiązuje swym wnętrzem do całej budowli. Latem zostanie
on poszerzony o zadaszony taras mieszczący się przed lokalem.
Zdjęcie u góry: Prostota w salach ekspozycyjnych.
Zdjęcie na dole: Wnętrze Café-Bar „Kitty´s“.
KONTAKT: Gunnar Jennessen,
Budownictwo Ogólne Dyrekcja Stuttgart
Udostępniona szerokiej publiczności kolekcja Grässlin
nieformalnego” okresu powojennego, które kojarzy
została zapoczątkowana przez zmarłego w 1976
się z nazwiskami „Wols“ i Lucio Fontana. Do tego grona
roku przedsiębiorcy Dietera Grässlina i jego żonę Annę.
dołączyli w międzyczasie kolejni artyści jak Werner
Zgodnie z ich życzeniem dzieci Thomas, Bernadette,
Büttner, Albert i Markus Oehlen, Martin Kippenberger
Sabine i Karola kontynuują tą tradycję. Obecnie kolekcja
oraz „Meuser“.
liczy ponad 1 000 dzieł. Ich korzenie sięgają „malarstwa
21
Centralna sterylizatornia, gdzie przygotowywane są narzędzia
medyczne i bielizna operacyjna
Widok na wnętrze kuchni.
Centralna sterylizatornia
KLINIKA DORTMUND
FINANSOWANIE I TWORZENIE UMÓW
WSZYSTKO POD
JEDNYM DACHEM
Koszt tego przedsięwzięcia budowlanego to łącznie ok. 32 mln
euro, z czego 20 mln przeznaczonych jest na oddanie budynku
pod klucz, a 12 mln na instalacje wskazane przez użytkownika.
Finansowanie kosztów budowy zrealizowano w oparciu o „Model
PPP” (partnerstwo publiczno-prywatne). Firma Züblin Systembau
i Budownictwo Ogólne Dyrekcja Nadrenii-Północnej Westfalii wraz
z Parkhaus SüdWest i SüdLeasing AG jako partnerami finansowymi
otrzymała zlecenie na wykonanie i finansowanie budowy oraz na
prowadzenie parkingu. Ponadto firmie Züblin zlecono w ramach
dodatkowej umowy dbanie o stan techniczny budynku przez kolejnych 20 lat oraz konserwację instalacji technicznych przez najbliższe
dwa lata.
Od kiedy środki pieniężne przestały płynąć do służby
zdrowia rwącym strumieniem, kliniki nieoczekiwanie
zaczęły ze sobą rywalizować. Z tego powodu Klinika
Dortmund podjęła decyzję o jej daleko idącej restrukturyzacji i związanych z tym planach i inwestycjach
budowlanych. entschieden.
Nowa koncepcja obejmuję m.in. „Centrum Logistyki” przy
Klinice Dortmund, na które składać się będzie duży nowoczesny
budynek przeznaczony na „centralną sterylizatornię” do sterylizacji
narzędzi, sprzętu medycznego i bielizny operacyjnej, dwupoziomowy magazyn z wysokimi regałami, centralę surowców wtórnych
oraz biura i pomieszczenia socjalne dla 130 pracowników. Z tego
miejsca od 2007 roku zaopatrywane będą dwie siedziby Kliniki
liczące łącznie 1 700 łóżek. W celu poprawienia sytuacji związanej
z parkowaniem samochodów przez osoby odwiedzające, mieszkańców oraz pracowników kliniki na dachu Centrum Logistyki wybudowano trójkondygnacyjny parking na 514 miejsc parkingowych.
22
FUNDAMENTY I STAN SUROWY
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń dużym wyzwaniem było
przede wszystkim wykonanie wykopu budowanego o długości 120 m
i głębokości do 10 m. Do tego doszły kosztowne prace obejmujące
wykrywanie środków bojowych oraz skażonego materiału w obszarze starych zabudowań. W sumie wywieziono 24 000 m³ materiału.
Mając na uwadze, że całkowity czas budowy wynosił 16 miesięcy a warunki przestrzenne były bardzo ograniczone, stan surowy
Centrum Logistyki wykonany został ze stropów i ścian prefabrykowanych. Jako podciągi zastosowano prefabrykowane dźwigary
sprężone o rozpiętości 16 m. Wsporniki i dźwigary brzegowe wykonano z żelbetowych elementów prefabrykowanych, a jezdnię z masy
www.strabag.com
Widok na kuchnię w trakcie pracy.
betonowej układanej na miejscu. Kondygnacje parkingu wykonano
ze stalowych konstrukcji zespolonych. Cała konstrukcja nośna oraz
projekt wykonawczy zrealizowane zostały przez obszary techniczne
TBK i TBT Głównego Zarządu w Stuttgarcie.
Wyzwaniem w zakresie robót wykończeniowych było spełnienie
specyficznych żądań różnych użytkowników nie rezygnując z ekonomicznych standardów dla tego rodzaju zabudowy. Należało przy
tym uwzględnić również fizykalne aspekty budowlane z powodu
dużych różnic w warunkach klimatycznych panujących na sąsiadujących obszarach.
inform 13
Projekty
Zlecenie obejmowało również
techniczne wyposażenie budynku.
Z początku trochę nie doceniano możliwości ulokowania całej
instalacji zewnętrznej kosztownie wyposażonego Centrum Logistyki
na mocno ograniczonej co do wielkości powierzchni dachu trzech
publicznych klatek schodowych należących do parkingu.
PRZEDTERMINOWA REALIZACJA
Podawany przez Klinikę pierwotny termin zakończenia budowy
parkingu na Mistrzostwa Świata 2006 nie mógł być niestety zrealizowany ze względu na opóźnienia w udzielaniu zlecenia. Budynek
oddaliśmy jednak dnia 15 listopada 2006, zatem na sześć tygodni
przed końcem terminu umownego.
TECHNICZNE WYPOSAŻENIE BUDYNKU
KONTAKT: Peter Wunderlich, Züblin Systembau
W przypadku takich budowli około jedną trzecią kosztów produkcji pochłaniają instalacje techniczne, których centrale znajdują
się w częściowo dwupoziomowych „salach balowych” podziemia.
Niejeden kolega był szczęśliwy mogąc ujrzeć światło dzienne, po
tym jak – oślepiony błyszczącą instalacją techniczną – za daleko
zapędził się w te katakumby.
Oczywiście budynek wyposażony jest we wszystko, co w dzisiejszych czasach należy już do standardów: alarm antywłamaniowy, system kontroli dostępu, alarm przeciwpożarowy, instalację
klimatyzacyjną, urządzenie do uzdatniania wody dla potrzeb sterylizacji, utylizacja mokrych odpadów, dwanaście wind oraz instalacja
tryskaczowa ze zbiornikiem zapasowym o objętości 270 m³, który
wykonany wprawdzie z wodoszczelnego betonu, wyłożony został
dodatkową warstwą.
23
SPIELBUDENPLATZ
CZERWONY DYWAN
DLA HAMBURGA
St. Pauli to dzielnica Hamburga najczęściej odwiedzana
zarówno przez turystów jak i samych mieszkańców
miasta. Międzynarodowy rozgłos zawdzięcza mieszczącej się tu dzielnicy uciech, a przede wszystkim ulicy
Reeperbahn. W sercu St. Pauli znajduje się również
Spielbudenplatz, który na początku nowego tysiąclecia
był w opłakanym stanie, co było bodźcem do powstawania coraz to nowych pomysłów na jego przebudowę.
Miasto Hamburg rozpisało konkurs dotyczący przebudowy
placu Spielbudenplatz, aby w ten sposób uzyskać propozycje projektów przebudowy tego miejsca. Miał on odzyskać swą dawną
świetność, gdy był prominentnym publicznym punktem spotkań na
mapie miasta.
Powstaje nowy plac Spielbudenplatz.
Przy wyborze odpowiedniej nawierzchni istotną rolę odgrywały
oprócz formy przede wszystkim wysokie techniczne wymagania.
Miejsce to przeznaczone ma być w przyszłości na organizowanie wielu masowych imprez jak pchle targi, kiermasze świąteczne,
targowiska, występy muzyczne. Oprócz walorów estetycznych nale-
żało zapewnić odpowiednią nawierzchnię, która wytrzyma punktowe obciążenia.
Optymalnym rozwiązaniem okazał się lany asfalt. Zgodnie
z planem przebudowy, asfalt po ułożeniu należało poddać obróbce
mechanicznej. Istotną rolę odgrywało odpowiednie dobranie składników mineralnych, które mają bezpośredni wpływ na ostateczny
kolor nawierzchni. Zdecydowano się na technologię stosowaną
w nawierzchniach z lastrico szlifowanego, która świetnie sprawdziła
się już w przypadku wielu innych budowli w Hamburgu.
W celu ułożenia warstwy barwnego asfaltu lanego konieczne
było wcześniejsze usunięcie ze wszystkich powierzchni warstwy
czarnego asfaltu i bitumu. Mimo złych warunków atmosferycznych,
a co za tym idzie ograniczonego czasu potrzebnego do ułożenia,
lany asfalt udało się ułożyć zgodnie z planem.
Zaledwie po ośmiu miesiącach centrum dzielnicy Hamburga
St. Pauli cieszące się bogatą tradycją, świeci nowym blaskiem. Przebudowa Reeperbahn i Spielbudenplatz kosztowała 9,7 mln euro.
5.500 m² czerwonego szlifowanego lanego asfaltu zbliżonego do
lastrico tworzą pomiędzy dwiema ruchomymi scenami „czerwony
dywan” Hamburga.
KONTAKT: Thomas Sikinger, TPA Oddział Północ
Montaż wykonano we współpracy z HEILIT+WOERNER Bau GmbH,
oraz STRABAG AG.
www.strabag.com
inform 13
Projekty
AUTOSTRADA A2
NA TROPIE KOROZJI
Najdłuższa autostrada Austrii łączy Wiedeń z granicą
z Włochami w pobliżu Arnoldstein. Budowę tej liczącej
blisko 380 km szosy A2 rozpoczęto w 1962 roku,
a obecnie odcinek między Guntramsdorf a Baden znaj-
A2 z nawierzchnią betonową.
duje się w generalnym remoncie i będzie poszerzany
do drogi czteropasmowej.
„Osobliwością naszego placu budowy jest fakt, że wszystkie
prace muszą być zakończone w trakcie odbywającego się na
bieżąco ruchu drogowego”, mówi kierownik obszaru Budownictwo
Drogowe Dyrekcja Nawierzchni Betonowej/Duże Projekty odpowiedzialny za remont generalny autostrady A2. Trzy pasy jezdni
w obydwu kierunkach musiały być w tym czasie udostępnione dla
ruchu samochodowego.
Z uwagi na dużą ilość ruchu na autostradzie A2 istotne znaczenie ma szybkie zakończenie robót budowlanych. W związku
z tym na każdą jezdnię jednokierunkową przypadał zaledwie czteromiesięczny okres czasu.
Pod względem technicznym bardzo ambitnym zadaniem
jest renowacja mostów, gdyż mamy tu do czynienia z obecnie
największym w całej Europie projektem katodowej ochrony prze-
Trzy pasy w obydwu kierunkach musiały być dostępne dla ruchu
samochodowego.
ciwkorozyjnej. Pod tym pojęciem należy rozumieć elektrochemiczny proces ochronny, podczas którego przez anodę umieszczoną na powierzchni płynie stały prąd elektryczny w kierunku
metalowych struktur, które mają być chronione. Dzięki temu
prądowi na powierzchni metalowej dochodzi do katodowej polaryzacji w elektrolicie. W ten sposób zapobiega się korozji. Ogółem
ochronie tej poddano filary dziesięciu obiektów mostowych.
Łączna powierzchnia jezdni wykonanej jako dwuwarstwowa
nawierzchnia betonowa o strukturze betonu płukanego wynosi
278 000 m². Ponadto zlecenie obejmuje również ustawienie na
odcinku około 5 km ekranów akustycznych z drewna lub aluminium o wysokości do 7,5 m. Prace zostaną ostatecznie ukończone
w grudniu 2008 roku.
KONTAKT: Michael Riebel, Budownictwo Drogowe Dyrekcja
Nawierzchni Betonowej/Duże Projekty
W zakresie zlecenia było również postawienie ekranów akustycznych.
25
Przed zawieszeniem wiechy wszystko musiało być dopięte na
ostatni guzik.
OTACZARNIA ASFALTU MARCHTRENK
RECYCLING – DLA
DOBRA ŚRODOWISKA
Widok na budowę otaczarni asfaltu w Marchtrenk.
Firma AUSTRIA ASPHALT jako eksploatator austriackiej
mieszalni asfaltu należącej do firmy STRABAG SE wprowadziła od 1959 roku w Marchtrenk wiele innowacyjnych rozwiązań, aby sprostać wymogom norm stawianym obecnie
materiałowi budowlanemu jakim jest asfalt.
Recycling to bardzo ważny aspekt działalności otaczarni
w Marchtrenk. Dopływ ciepła w celu rozgrzania dostarczonej masy
asfaltu odbywa się systemem bębnów równoległych. Dzięki temu
cenny surowiec może być powtórnie wykorzystany w produkcji
mieszanki.
Przechowywanie materiału poddanego obróbce w hali o pojemności 3000 t, jak również nowo urządzony, w pełni zautomatyzowany magazyn silosowy kruszywa o pojemności ok. 4000 t do
składowania 14 rodzajów tłucznia, zmniejsza koszty energii suszenia
materiału.
Powyższe środki przyczyniają się do obniżenia zużycia gazu
oraz emisji CO2, a zastosowanie nowych filtrów do zredukowania
wydzielania pyłów. Tym samym potrzeby gospodarki da się lepiej
pogodzić z odpowiedzialnością wobec przyszłych pokoleń.
Silos napełniany jest za pomocą transportera taśmowego
o wydajności 200 t na godzinę. Całkowita pojemność silosu wynosi
ok. 3700 t. Poszczególne poziomy napełnienia silosu wyświetlane
są stale na monitorze.
Silos betonowy pokryty jest dachem z blach trapezowych.
Tak składowane kruszywa mogą być w relatywnie suchym stanie
przekazywane do produkcji, redukując zużycie gazu ziemnego
potrzebnego do wysuszenia frakcji o ok. 1 Nm³/t .
Pozwala to na zwiększenie maksymalnej wydajności o ok. 20 %.
Pojedyncze frakcje kruszywa przekazywane są – według ustalonej
receptury – za pomocą dozujących taśmociągów z komór silosu
a następnie doprowadzane na taśmie do bębna suszącego. Krótkotrwale normalny tok produkcji mieszalni zapewnia dwuosobowa
obsługa. Zastosowanie wysokiego silosu jest oszczędne ze względu
na minimalne zapotrzebowanie na powierzchnię oraz dzięki możliwości zmniejszenia nakładów na logistykę, robociznę i urządzenia.
ROZWIĄZANIA OSZCZĘDZAJĄCE POWIERZCHNIĘ
Istniejące boksy zastąpiono silosami. Zbiornik betonowy ma
pojemność ok. 35 m³. Dozowanie poszczególnych frakcji mineralnych następuje automatycznie za pomocą systemu czytników kart.
26
SUSZENIE PRĄDEM STAŁYM
Do najważniejszych części urządzenia należą dwa dozowniki,
kilka taśmociągów, elewator, bęben suszący z palnikiem, zbiornik
www.strabag.com
betonowy do przejściowego składowania pogrzanej mieszanki
asfaltowej, urządzenie do odsysania spalin i oparów bitumicznych
do filtrów, wagi i dozownika materiałów do mieszalni.
Ustawione w pobliżu zmagazynowanych granulatów dozowniki
napełniane są składowanym tu tymczasowo granulatem asfaltowym.
Za pomocą odpowiednio ustawionego taśmociągu dozującego
granulat przekazywany jest do urządzenia mieszającego. Następnie
inne taśmociągi i zbiornik służą do dostarczenia asfaltu do
28- metrowego bębna suszącego.
Materiał podlega tu procesowi osuszania i podgrzania przy
zastosowaniu prądu stałego - granulat i płomień posuwają się
w tym samym kierunku. Zabezpiecza to materiał przed przegrzaniem. Uwalniająca się para wodna i spaliny odprowadzane są do
urządzenia odpylającego. Ze uwagi na wzrost objętości spalin
mieszalni, należy poddać konserwacji istniejące urządzenie filtrujące lub dostosować je do zwiększonej przepustowości 67000 m3/h
powietrza zużytego. Podgrzany do temp. 120 C materiał przechodzi
poprzez bęben suszący do termoizolacyjnego, gorącego silosu.
inform 13
Projekty
Za pomocą urządzenia dozującego i wagi ustala się odpowiednią – stosownie do receptury – ilość podgrzanego granulatu asfaltowego i przekazuje go do również powiększonego, 4 tonowego
mieszalnika, gdzie następuje proces mieszania z nowym materiałem.
„Rozbudowanie otaczarni do urządzenia o podwyższonej zdolności produkcyjnej, dostosowanego do przerobienia dodatkowego,
uzdatnionego granulatu asfaltowego stanowi gospodarcze, ekologiczne i przyszłościowe przedsięwzięcie, które w szczególności przy
tradycyjnych bitumicznych warstwach nośnych daje konkurencyjną
przewagę w procesie kształtowania cen“, stwierdza Klaus Heller.
KONTAKT: Klaus Heller, AUSTRIA ASPHALT lub
Lang und Menhofer GmbH & Co KG / Dir. AE
130 do 169 t asfaltu na godzinę można wyprodukować w Marchtrenk.
27
ENERGYBASE
BIUROWIEC PRZYSZŁOŚCI
Utrzymywanie budynków o ulepszonej wydajności energetycznej ma coraz większe znaczenie zarówno w kwestii
Przyjemny klimat panujący w budynku gwarantuje instalacja
chłodzenia słonecznego („Solar Cooling“), która jest wręcz idealna:
w okresie letnim, w którym pragnienie chłodu a zatem zapotrzebowanie na energię są największe, system można zasilić dużą ilością
energii dzięki intensywnej insolacji.
Po zakończeniu realizacji projektu ENERGYbase około dwudziestu przedsiębiorstw znajdzie w tym nowoczesnym biurowcu
swoją nową siedzibę.
oszczędzania zasobów naturalnych jak i ochrony klimatu.
Nowy biurowiec ENERGYbase w Wiedniu jest przykładem
KONTAKT: Ernst Gal, Budownictwo Ogólne Dyrekcja Wiedeń 4
na to, jak wygląda przyszłość nowoczesnego utrzymywania budynków.
Jest to dotychczas największy biurowiec w Austrii spełniający
wszystkie standardy budownictwa energooszczędnego: Budynek
ENERGYbase w Wiedniu – koszt budowy to około 14 mln euro.
Ten energooszczędny budynek administracyjny zaplanowany został
z uwzględnieniem bezpieczeństwa ekologicznego i stopnia odnawialności nośników energii. Gdy w połowie 2008 roku wprowadzą
się do niego pierwsi najemcy, będą mogli cieszyć się o 80% mniejszym zużyciem energii w porównaniu z tradycyjnym biurowcem
podobnej wielkości. Nadto budynek ENERGYbase sam będzie
produkować 25% wymaganej energii za pomocą systemu fotowoltaicznego. Klimat będzie miał zatem również powód do radości,
gdyż dwutlenku węgla w atmosferze będzie o 180 t rocznie mniej.
CHŁODZENIE SŁOŃCEM
Ten ambitny projekt został zlecony przez Wiedeński Fundusz
Wspierania Rozwoju Gospodarczego. Za budowę odpowiedzialne
jest w zespole roboczym Budownictwo Ogólne Dyrekcja Wiedeń 4.
Budynek o długości około 98 m i głębokości 17 m jest budowlą
mieszaną żelbetowo-drewnianą. Okna składają się, w zależności
od orientacji, z dwóch lub trzech szyb. Zastosowanie mostków
cieplnych, optymalnej izolacji termicznej i kontrolowanej wentylacji
z funkcją rekuperacji ciepła pozwala na jeszcze większe oszczędzenie energii.
Widok od wewnątrz na elewację.
28
Zdjęcie u góry: Schematyczny widok od wewnątrz budynku
Zdjęcie na dole: Nowoczesny i wydajny pod względem energetycznym
www.strabag.com
inform 13
Projekty
ZAKŁAD PRODUKCJI BIODIESLA
MOC, KTÓRĄ DAJE RZEPAK
Biodiesel uważany jest za paliwo przyszłości: o niskiej
zawartości siarki i nieznacznej emisji sadzy. Co prawda
łączna zawartość cząstek szkodliwych porównywalna jest
W nowym zakładzie będzie produkowane 60.000 t paliwa rocznie.
do petrodiesla, jednak jako odnawialny nośnik energii
stanowi on interesującą alternatywę.
Mniej więcej kilometr na południe od miejscowości Gaishorn
am See Dyrekcja Budownictwa Inżynieryjnego Austria Zachód
buduje zakład produkcyjny biodiesla. Produkowanych będzie
60 000 ton paliwa rocznie. Biodiesel pozyskiwany jest wyłącznie
z olejów roślinnych, takich jak rzepak, soja czy olej palmowy.
Surowce te sprowadzane są w sposób ekologiczny koleją.
Projekt zostanie zrealizowany za około 1 mln euro na zlecenie
firmy CMB Maschinenbau und Handels GmbH. Przedsięwzięcie to,
zaplanowane przez Christof-Group, będącą zlepkiem rodzinnych
przedsiębiorstw, i prowadzone przez „Styrian Bio Fuels AG“ z Graz
zajmuje powierzchnię o wielkości 1,65 ha na południe od istniejącej
już elektrociepłowni opalanej biopaliwem.
Zlecenie obejmuje w sumie budowę dwóch zbiorników, budynku
produkcyjno – techniczno – administracyjnego, oraz dwóch stacji
zasilających. Łączna powierzchnia zakładu to 8.400 m².
KONTAKT: Harald Maschin,
Budownictwo Inżynieryjne Austria Zachód
Zasadnicza powierzchnia hali produkcyjnej wynosi 625 m².
29
CENTRUM LOGISTYCZNO-DYSTRUBUCYJNE
KORZYSTAJĄC Z TEGO
CO GOTOWE!
Pchając wózek z zakupami w polskich sklepach sieci
Kaufland nikt się nie zastanawia, jak wielki wysiłek
logistyczny stoi za tym, by każdego dnia regały sklepów
były pełne. Przekonał się o tym Andrzej Tomczyk
z Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Dyrekcja
Polska, który nadzorował budowę centrum logistyczno-dystrybucyjnego dla firmy Kaufland, jednego
z kluczowych klientów STRABAG. Było to okazją do
zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami logistycznymi nowoczesnej sieci supermarketów.
Towary dostarczane są ciężarówkami do centrum dystrybucyjnego.
www.strabag.com
Piotrków Trybunalski leży 30 km na południe od Łodzi i zamieszkuje go 81 000 mieszkańców. Na decyzję sieci Kaufland o wybudowaniu w jego pobliżu centrum logistyczno-dystrubucyjnego miało
zdecydowanie wpływ centralne położenie, ponieważ tutaj krzyżują
się główne szlaki komunikacyjne kraju. „Ten region w Polsce rozwija
się bardzo szybko i stanie się jednym z głównych ośrodków gospodarczych kraju“, wyjaśnia Andrzej Tomczyk, Dyrektor Oddziału,
odpowiedzialny za budowę centrum. Prace przy realizacji trwały
całe dwa lata – od listopada 2005 do października 2007.
inform 13
Projekty
Podczas gdy w podpiwniczonej części budynku znajdują
się potrzebne pomieszczenia techniczne, np. odpowiedzialne za
chłodzenie, pierwsze piętro centrum dystrybucyjnego mieści po
części pomieszczenia biurowe i socjalne. Na zewnątrz centrum zlokalizowano 51 miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych
i 250 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych.
Konstrukcję centrum logistycznego stanowi system słupoworyglowy z elementów prefabrykowanych żelbetowych. Ściany i elementy nośne wykonano z prefabrykatów żelbetowych. Powierzchnia
użytkowa centrum wynosi 91 567 m².
UŻYTKOWANIE JESZCZE PRZED ZAKOŃCZENIEM
Budowę hali mającej kształt prostokąta podzielono na pięć
etapów. Zleceniodawca mógł już dość wcześnie użytkować zakończone odcinki. „Poszczególne etapy zastały tak zaplanowane, by
części centrum mogły być wykorzystywane, podczas gdy inne były
jeszcze w trakcie budowy“ wyjaśnia Tomczyk.
KONTAKT: Andrzej Tomczyk,
Budownictwo Ogólne i Inżynieryjne Dyrekcja Polska
Na parterze budynku znajduje się hala magazynowa o dużej
powierzchni, która przewidziana jest dla produktów wielobranżowych i artykułów gospodarstwa domowego. Odpowiednie składowanie towarów zapewnia podział ścianami na poszczególne strefy,
gdzie składowane mogą być artykuły z podziałem w zależności od
wymaganej temperatury.
Wzdłuż południowej i północnej ściany hali magazynowej zaprojektowano doki załadunkowe z rękawami dla samochodów ciężarowych z naczepami. Transport i wyładunek artykułów w hali odbywa
się wózkami widłowymi, dla których wydzielono wzdłuż wschodniej
ściany osobne pomieszczenie.
A potem wyładowane za pomocą wózków widłowych.
Grupa Kaufland zaliczana jest do wiodących sieci
asortymentu skoncentrowano się na produktach dostaw-
zajmujących się handlem artykułami spożywczymi
ców regionalnych. Marka własna „Purland“ oferuje
w Niemczech. Reprezentowana jest przez ponad
świeże mięso i wędliny własnej produkcji. Uzupełnienie
700 marketów w Niemczech, Czechach, Słowacji,
oferty stanowią artykuły gospodarstwa domowego, arty-
a także w Polsce, Chorwacji, Rumunii i Bułgarii.
kuły elektryczne, piśmiennicze, zabawki i artykuły sezo-
Markety występują pod nazwą „Kaufland“, „Handels-
nowe, jak również cotygodniowe oferty specjalne.
hof“ oraz „KaufMarkt“. Kaufland oferuje asortyment
prawie 43 000 artykułów. Oferta sięga od marki
własnej „K-Classic“ przez artykuły markowe aż po
ok. 750 produktów ekologicznych. Regionalizacja jest
również ważnym elementem handlu. Przy wyborze
31
DWORZEC AUTOBUSOWY
NOWA PROMENADA
NA NOWO WKOMPONOWANY W OBRAZ MIASTA
SPACERY NAD
BALATONEM
Węgierskie miasto Székesfehérvár może się pochwalić długą tradycją. Ślady pierwszych osad ludzkich sięgają V w. p.n.e.. Również
jako dawne miejsce pochówku królów węgierskich centrum węgierskiego regionu Środkowej Transdanubii przyciąga wielu turystów.
Piękny obraz historycznego miasta do niedawna jeszcze zakłócał
widok zaniedbanego dworca autobusowego zlokalizowanego przy
zabytkowej Starówce. Pod koniec 2006 i na początku 2007 został
on odnowiony i zmodernizowany przez firmę STRABAG.
Balatonfüred leży na północnym brzegu jeziora Balaton na
Węgrzech. Miasto liczy około 13 000 mieszkańców i jest znane
ze swych źródeł mineralnych i łagodnego klimatu. W śródmieściu
podziwiać można budynki pochodzące z XVIII i XIX w. Z uwagi na
fakt, ze miasto odwiedza około 50 000 wczasowiczów rocznie,
wokół centrum powstała nowoczesna infrastruktura turystyczna
z hotelami, restauracjami itd. Za około 0,8 mln euro firma STRABAG
ukończyła właśnie budowę promenady ciągnącej się wzdłuż brzegu
jeziora Balaton. Budowa promenady prowadzącej wzdłuż brzegu,
gdzie znajdują się hotele i sklepy, stawia przedsiębiorstwu budowlanemu zupełnie inne wymagania niż zwykłe prace przy budowie dróg.
Wykorzystanie surowców naturalnych, wapienny bruk i drewniane
wyposażenie ulic wzajemnie się uzupełniają dając jednorodny efekt
estetyczny. Wiatromierz stojący w porcie żaglowym wskazujący siłę
wiatru przez podniesienie się słupa wody jest prawdziwą atrakcją
turystyczną. Promenada połączona bezpośrednio z brzegiem jeziora
pasażami biegnącymi pomiędzy budynkami oferuje turystom wspaniałe widoki. Obraz jaki się wyłonił po zakończeniu prac budowlanych
pozwala zapomnieć o wszystkich trudnościach towarzyszących
realizacji projektu, które wynikały głównie z krótkiego terminu budowy
związanego z nadchodzącym sezonem letnim i dużego ruchu
w okresie przedsezonowym. Podczas uroczystego przekazania
budynku potwierdziło się, że zbudowano naprawdę piękny obiekt –
mimo, że trudno go było dojrzeć wśród tylu wczasowiczów i ciekawskich. Goście rozchwytywali rozdawane z tej okazji kamienie
brukowe ozdobione wstążkami o narodowych barwach.
Zlecenie o wartości ok. 2,4 mln euro udzielone przez instytucje samorządowe doprowadziło do daleko idących zmian: na jezdni
i krawężnikach położono zdobiony bruk, naprawiono dach peronu
i wymieniono punkty informacyjne dla podróżnych. Szczególnym
problemem okazała się modernizacja poczekalni. Ten budynek nie
tylko wymagał gruntownego odnowienia, ale w związku z ochroną
konserwatora zabytków musiał być odtworzony zgodnie z pierwotnym wyglądem. „Po pracochłonnych pracach rekonstrukcyjnych
można zobaczyć jak dobrze wkomponował się teraz w cały obraz
miasta“, mówi Zentai Gergely, odpowiedzialny za to zlecenie kierownik projektu z firmy STRABAG. Projektanci planując prace modernizacyjne pomyśleli również o niepełnosprawnych i niewidomych.
Ci ostatni np. prowadzeni są specjalnymi elementami brukarskimi
aż na początek peronu. Odnowiony dworzec autobusowy wraz
z parkingami oraz fontanną stał się w okolicy nowym zabytkiem,
z którego, zresztą słusznie, budowniczy są bardzo dumni.
KONTAKT: Zentai Gergely,
Budownictwo drogowe Węgry Dyrekcja Zachód
Na nowo zaprojektowany dworzec autobusowy wkomponowuje się
w obraz miasta
KONTAKT: Vörös István,
Budownictwo Drogowe Węgry Dyrekcja Zachód
Wiatromierz na promenadzie stał się atrakcją turystyczną.
www.strabag.com
inform 13
Projekty
Łuk wiaduktu ma promień o dł. 4.000 m oraz spadek podłużny 2,86 %.
M7
NAJWIĘKSZY WIADUKT
EUROPY ŚRODKOWEJ
W ramach prac związanych z rozbudową węgierskiej
autostrady M7 zrealizowano projekt budowy największego wiaduktu Europy Środkowej. Budowla o długości
1 872 m składa się w sumie z 16 filarów.
Autostrada M7 jest jedną z najważniejszych europejskich dróg
tranzytowych, która zaczyna się w Wenecji i prowadzi w kierunku
północno - wschodnim aż do Kijowa. Pierwsze 96 km autostrady
zbudowano w latach 1962 do 1976 pomiędzy Budapesztem
a Zamárdi. Potem nastąpiła dłuższa przerwa. Przygotowania do kontynuacji prac budowlanych rozpoczęły się dopiero w drugiej połowie
lat dziewięćdziesiątych, a faktyczna budowa ruszyła w 2002 roku.
Rosnące nasilenie ruchu głównie w ciągu ostatnich 15 lat
sprawiło, że rozbudowa bądź nowa budowa jezdni stała się koniecznością. Odcinek między Zamárdi i Balatonszárszó nad Balatonem
wykonała grupa robocza węgierskiego Budownictwa Drogowego
Dyrekcji Dużych Projektów. Zlecenie obejmuje oprócz budowy wiaduktu również 13 kilometrowy odcinek autostrady, w którego skład
wchodzą dwa kolejne mniejsze wiadukty wiodące nad dolinami,
jedenaście innych mostów oraz dziewięć odcinków trasy z murami
oporowymi. Zlecenie opiewało na sumę 303 mln euro.
PODNOSZENIE WIELKICH CIĘŻARÓW
Majstersztykiem tego odcinka budowy jest jednak wiadukt,
który wykonany został w postaci mostu z betonu sprężonego.
Biegnie on na wysokości 88 m nad ziemią. W tym celu konieczne
było wykonanie filarów o długościach od 17 do 80 m.
Niektóre betonowe części mostu odlewano na ziemi w formie
segmentów o długości do 11 m, a następnie podnoszono je za
pomocą dźwigów i montowano w wyznaczonych miejscach. Pod
względem technicznym nie lada wyczyn, gdyż jedna część mogła
ważyć aż do 670 ton.
Prace wykonawcze rozpoczęto od deskowania obydwu przyczółków mostowych przy użyciu z każdej strony rusztowań montażowych ze stali o ciężarze 1350 ton. Rusztowania montażowe, które
w trakcie prac budowlanych były w stosunku do siebie przesuwane,
miały utrzymywać odeskowanie danej części mostu aż do odpowiedniego utwardzenia się betonu.
KONTAKT: Fehérdi János,
Budownictwo Drogowe Dyrekcja Dużych Projektów
33
ZBIORNIKI LNG W KOREI POŁUDNIOWEJ
TYGRYSI SKOK DO CZOŁÓWKI KRAJÓW
UPRZEMYSŁOWIONYCH
Firma DYWIDAG International działa w Korei Południowej
od ponad 14 lat i miała okazję wspólnie śledzić niewiarygodnie szybki rozwój gospodarczy tego kraju. Zwłaszcza
dzięki inwestycjom w infrastrukturę oraz zmianom
w strukturze społecznej zawdzięcza ona ten tygrysi skok
do czołówki krajów uprzemysłowionych.
Jak każdy uprzemysłowiony kraj, tak również Korea Południowa
dąży od 1990 roku do wykorzystywania w przyszłości źródeł energii
o zdecydowanie niższej emisji zanieczyszczeń niż dotychczas dominująca ropa naftowa. Widocznym tego przejawem było założenie
Korean Gas Corporation, KOGAS, która w roku 1993 rozpisała
pierwszy przetarg na budowę całkiem nowego terminala do odbioru
skroplonego gazu ziemnego (LNG = liquefied natural gas). Był to
decydujący sygnał dla Grupy LNG firmy DYWIDAG International
do podjęcia w Korei Południowej intensywnych działań. Od tego
momentu firma DYWIDAG International brała już udział w budowie
24 zbiorników LNG w czterech różnych miejscach w Korei
Republika Korei (oficjalna nazwa: Taehan Minguk)
utrzymać swą samodzielność jako państwa. Kulturę
położona jest między Chinami a Japonią. Kraj ten porów-
koreańską, która zdecydowanie różni się od kultury
nywalny jest wielkością do Portugalii, liczba ludności
chińskiej i japońskiej, zawdzięczamy przede wszystkim
jest tu jednak pięciokrotnie wyższa, a co za tym idzie
wierności własnemu językowi i pismu, trybowi życia
gęstość zaludnienia również. 80% z 50 mln. mieszkań-
i świadomości narodowej.
ców żyje w wielkich miastach. Koncentracja ta widoczna
jest na przykładzie stolicy, Seulu, który jest obecnie
piątym co do wielkości i jednym z najdroższych miast
świata, liczącym ok. 25 mln. mieszkańców. Mimo potężnych sąsiadów, którzy niejednokrotnie w przeszłości
na nią napadali, Korei udało się na przestrzeni wieków
34
www.strabag.com
Południowej, gdzie zlokalizowane są terminale. Kolejne cztery zbiorniki budowane są obecnie w oparciu o wiedzę i doświadczenie firmy
DYWIDAG.
inform 13
Projekty
ziemi guma stanowi rodzaj izolacji i umożliwia równomierne drgania
zbiornika.
KOLEJNE DUŻE ZLECENIA
BEZPIECZEŃSTWO RÓWNIEŻ PODCZAS TRZĘSIEŃ ZIEMI
Pierwsze zlecenie w Korei Południowej dotyczyło dziesięciu zbiorników na skroplony gaz w Inchon, każdy o pojemności 100.000 m³.
W celu efektywnego i ekonomicznego magazynowania gazu ziemnego wykorzystuje się właściwość gazu, który poprzez skroplenie
w temperaturze minus 165 oC redukuje swoją objętość 600-krotnie.
Gaz magazynowany jest w solidnych zbiornikach. Zaprojektowane
i wykonane przez firmę DYWIDAG International zbiorniki LNG są
zbiornikami o dwupowłokowej konstrukcji, z których zewnętrzną
powłokę stanowi warstwa zbrojonego betonu, natomiast powłoka
wewnętrzna wykonana jest z 9% stali stopowej niklowej. Zlecenie
w Inchon obejmowało również kosztowne wykonanie fundamentów
palowych wraz z płytą fundamentową na głowice pali oraz izolatory.
Firma DYWIDAG International odpowiedzialna była za cały design
oraz szczegółowy projekt techniczny zbrojenia i sprężania zbiornika zewnętrznego, dostarczając oszalowanie i opatentowany przez
DYWIDAG system sprężania. Mimo, że w Korei Południowej trzęsienia ziemi są stosunkowo rzadkim zjawiskiem, zgodnie z koreańskimi
przepisami budowlanymi ryzyko takie musi być brane pod uwagę.
Konieczne było zatem znalezienie rozwiązania, które zabezpieczy
sztywne betonowe zbiorniki przed uszkodzeniami wywołanymi
gwałtownymi ruchami ziemi. W związku z tym, że zbiorniki te osadzone są prawie wyłącznie na palach, co wymuszają panujące tu
warunki gruntowe, ochronę przed trzęsieniami ziemi dają izolatory
(podpory składające się z mat z gumy zbrojonej stalą), instalowane
pomiędzy każdym palem a płytą fundamentową. W razie trzęsienia
Zdjęcie na dole: zbiornik KOGAS w Korei Południowej.
Po pierwszych zbiornikach LNG dla terminali do odbioru skroplonego gazu w Inchon przyszła kolej na następne dziesięć podobnych zbiorników w Tongyeong, każdy o pojemności 140 000 m³,
dwa zbiorniki w Gwangyang, obydwa o pojemności 100 000 m³
oraz cztery w Pyeongtaek, każdy o pojemności 140 000 m³. Obecnie
w Tongyeong w trakcie budowy znajdują się kolejne dwa zbiorniki,
których pojemność ma wynosić 200 000 m³.
Kolejne dwa terminale znajdują się obecnie w fazie projektu.
Biorąc pod uwagę konieczność zabezpieczenia zaopatrzenia rynku
koreańskiego w gaz ziemny, wiadomo już dziś, że potrzebnych
będzie jeszcze przynajmniej 30 do 40 zbiorników LNG jako magazyn
rezerwowy.
KONTAKT: Günter Kempe, DYWIDAG International GmbH
Zdjęcie u góry: Brama wjazdowa do dawnego pałacu królewskiego
Gyeongbokgung w Seulu.
35
KONKURS FOTOGRAFICZNY
AND THE WINNER IS…
36
Walka była zacięta, ale zwyciężyć mógł tylko jeden. Z całego
stosu interesujących, a czasami zabawnych zdjęć, które po ogłoszeniu konkursu fotograficznego dotarły do redakcji inform, zwyciężyło
zdjęcie autorstwa Rüdigera Löwensteina (RBS GmbH). Nagrodzone
zdjęcie pokazuje dwóch kolegów na budowie w miejscowości
Tiefenort (Turyngia) w trakcie pomiarów długości rzeki, a łopata
koparki niesie ich nad powierzchnią wody. Widok ten w sposób
szczególny obrazuje motto konkursu „Duch pracy zespołowej
w koncernie“, ponieważ bez przemoczenia kolegów i dobrej współpracy zespołu pomiarowego z operatorem koparki nie byłby możliwy
dobry i dokładny pomiar.
Obok zdjęć, które uchwyciły ducha pracy zespołowej w różnych krajach, dotarło mnóstwo zdjęć przedstawiających ducha
pracy zespołowej pracowników STRABAG również poza miejscem
pracy. Mogliśmy podziwiać zdjęcia biegaczy, zdobywców szczytów,
a nawet dużych ryb. Wybrane z nich możecie Państwo obejrzeć
w sieci STRANET.
Przebudowa willi Tambour w Pörtschach.
Zdjęcie na dole: Wszyscy razem: Projekt „Mesaieed Housing / Labour Camp“.
Zdjęcie na dole: Prace przy wschodnim kolektorze ścieków w Hamburgu.
Szczęśliwy zwycięzca otrzymuje nowy aparat cyfrowy, którym
będzie mógł od zaraz robić kolejne niezwykłe zdjęcia.
www.strabag.com
inform 13
Z życia firmy
Rüdiger Löwenstein
RBS Rohrbau–Schweißtechnik GmbH
Miejsce: Tiefenort (Turyngia)
Budowa: Drążenie metodą rurowania (tunele pod wodą)
Wspieranie młodej kadry podczas imprezy plażowej na budowie
stoczni A380.
Załoga koncernowa podczas JP Morgan Chase Corporate Challenge
2007 we Frankfurcie nad Menem.
37
Sofa dla gości zachęcała do rozmów w przyjemnej atmosferze.
ROADSHOW
STRABAG ON THE ROAD
Od samego początku zainteresowanie mediów naszą
firmą było bardzo duże. W końcu było to największy
debiut giełdowy, na który czekała Austria. Nic więc
dziwnego, że STRABAG SE ogłosiła swoje wejście na
giełdę tak zakrojoną kampanią.
Debiut giełdowy firmy STRABAG SE pobił wszelkie rekordy
nie tylko wielkością emisji. Liczba emitowanych akcji pomnożonych przez kurs emisyjny przyniosła ponad 1,3 mld euro. Ponad
100.000 nowych, tzw. drobnych akcjonariuszy, z rodzimej Austrii
miało udział w tym wielkim sukcesie. Przyczyniły się do niego
z pewnością również dwie duże imprezy dla potencjalnych akcjonariuszy, które miały miejsce w Wiedniu i Linzu.
WYSTRZAŁ NA ROZPOCZĘCIE
W momencie rozpoczęcia subskrypcji, w dniu 8 października
2007, powitano w zamienionym na „STRABAG Space“ Palladium
prawie 1000 gości. Zainteresowanie było co najmniej dwa razy
większe, jednak w związku z ograniczoną powierzchnią nie można
było zaprosić wszystkich osób.
38
Po powitalnym drinku w sali Gironcoli-Kristall oraz w szklanym
pawilonie znajdującym się przed nią, zaproszono gości do nowej
hali widowiskowej, nazwanej STRABAG Space, która znajduje się
bezpośrednio przy naddunajskiej siedzibie STRABAG. Ta licząca
800 m² duża hala widowiskowa była na początku prawie całkowicie
przyciemniona. Widoczne były zaledwie nazwy najważniejszych projektów referencyjnych z całego świata.
Właściwą prezentację rozpoczęto niewielkim „wystrzałem”. Cała
powierzchnia ścienna (dwie strony, o dł. 60 m każda, oraz ściana je
łącząca, całość mierząca 9 m wysokości) stała się ekranem. Projekcja przebiegała kolejno ścianami w stronę przeciwną do wskazówek
zegara. W towarzystwie dopasowanej do nastroju muzyki goście
mogli odbyć podróż w czasie – od gwiazd poprzez rozwój kultury
i architektury aż do najbardziej spektakularnych projektów. W drugiej
części prezentacji zabrał głos Christian Ebner, Dyrektor ds. Komunikacji Koncernu, przedstawiając cele i wizje koncernu.
W końcu na scenie zebrał się cały zarząd STRABAG i każdy
z członków zarządu przedstawił koncern ze swojego punktu widzenia.
Na zakończenie prezenterka telewizyjna, Cathy Zimmermann, przeprowadziła wywiad z Hansem Peterem Haselsteinerem. Jeszcze raz
poruszono najważniejsze tematy na przyszłość i wyjaśniono, dlaczego
inwestycja w STRABAG jest opłacającym się przedsięwzięciem.
Zanim zaproszono prawie 1000 zgromadzonych gości do bufetu,
Dyrektor Generalny Raiffeisen Zentralbank, Walter Rothensteiner
oraz członek zarządu Erste Bank, Johannes Kinsky, zaprezentowali
najważniejsze dane dotyczące emisji. Po posiłku austriacki zespół
„Honolulu“ zatroszczył się o muzyczną oprawę wieczoru.
KONTAKT: Christian Ebner, Komunikacja Koncernu
www.strabag.com
inform 13
Z życia firmy
Hans Peter Haselsteiner w rozmowie z prezenterką TV,
Cathy Zimmermann.
Zdjęcie na górze: Tłok podczas giełdowego debiutu STRABAG SE.
Zdjęcie na dole: Prawie tysiąc gości zaproszono na prezentację.
Bardzo duże zainteresowanie akcjami STRABAG SE
tucjonalnych. Duża część akcji przypadła międzynaro-
było ze strony drobnych akcjonariuszy. W sumie ponad
dowym inwestorom instytucjonalnym w Europie. Po raz
sto tysięcy Austriaków zapisało się na akcje STRABAG –
pierwszy w historii giełdowych debiutów firm austria-
to rekordowa liczba akcjonariuszy w dziejach austriackiej
ckich oferta osiągnęła sukces również wśród inwestorów
giełdy. W sumie ponad 26% emitowanych akcji znala-
instytucjonalnych z Rosji.
zło się w rękach prywatnych inwestorów austriackich;
kolejne 15% w rękach austriackich inwestorów insty-
39
PAVEMENT MANAGEMENT
DROGI W TESTACH
DŁUGOTERMINOWYCH
Przebieg finansowanych przez inwestorów prywatnych
projektów drogowych stawia szczególne wyzwania.
Ponieważ oprócz właściwie przebiegającej realizacji
projektu należy zapewnić bezproblemową eksploatację
przez dłuższy okres czasu. W celu bezpiecznej kalkulacji
wymagane są dane dotyczące długoterminowego zacho-
zować długoterminowe zachowanie się zastosowanych materiałów,
elementów oraz badać cechy nawierzchni konstrukcji drogowych.
STRABAG Pavement Management – w skrócie nazwany S-PM –
bada przy tym np. powstawanie pęknięć i kolein. Przy pomocy
zebranych danych można określić koszty cyklu życia projektu
drogowego („Live Cycle Costs“). Dzięki takim informacjom można
sporządzić dokładniejszą kalkulację kolejnych projektów.
Kolejnym powodem przeprowadzenia tego projektu jest zapewnienie wewnątrzkoncernowego zabezpieczenia danych oraz unikanie
w przyszłości raz popełnionych błędów. Pierwszy raport częściowy,
w którym opublikowano wyniki tego projektu, będzie wykorzystany
jako pomoc do oceny strategii utrzymania. Grupą docelową S-PM
jest pion koncernu „Usługi“, który w przypadku projektów PPP
pracuje przede wszystkim z zewnętrznymi partnerami.
KONTAKT: Zsolt Boros, TPA Słowacja
wania się zastosowanych materiałów budowlanych.
Liczba projektów z zakresu budownictwa drogowego, które
finansowane są w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego,
szybko rosnie przede wszystkim w krajach Europy Wschodniej.
Umowy koncesyjne nierzadko spisywane są na okres 30 lat i należy
w nich zagwarantować funkcjonalność dróg. Dlatego dobra realizacja projektów w ramach systemu PPP wymaga dokładnych
informacji na temat zachowania się użytych materiałów budowlanych przede wszystkich w perspektywie ich długoterminowego
obciążenia.
Spółka TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation
GmbH powołała w związku z tym projekt, który ma za zadanie anali-
Wyniki przedstawiane są w takich diagramach.
40
Badanie nawierzchni drogowej.
www.strabag.com
inform 13
Prezentacje
MÖBIUS BAU AG
AKTYWNA NIE TYLKO NAD WODĄ
SPECJALISTA W DZIEDZINIE BUDOWNICTWA
ZIEMNEGO I WODNEGO
Poza budownictwem portowym, ochroną wybrzeża i pracami
wiertniczymi przedsiębiorstwo zajmuje się również bagrowaniem,
wydobywaniem gruntu z dna zbiorników i cieków wodnych oraz
wydobyciem piasku i żwiru. Zakres kompetencji firmy Möbius
obejmuje również w znacznej części ciężkie budownictwo ziemne,
budowę dróg, linii kolejowych i portów lotniczych oraz uzbrajanie dużych terenów przemysłowych. Jedną czwartą obrotów ze
150 mln euro przedsiębiorstwo uzyskało w 2006 roku ze zleceń realizowanych zagranicą. Głównymi rynkami były Szwecja, Polska, Litwa
i Ukraina. Firma Möbius dysponuje wieloma własnymi pomysłami
i patentami w dziedzinie budownictwa, dotyczy to zwłaszcza prac
fundamentowych, poza tym specjalistycznymi urządzeniami wykorzystywanymi w budownictwie ziemnym i wodnym.
1 stycznia 1951 roku przedsiębiorstwo budowlane Josef
Möbius rozpoczęło swoją działalność. Firma wyspecjalizowała się w dziedzinie budownictwa ziemnego i wodnego.
Od września firma STRABAG ma w firmie z Hamburga
swoje udziały.
„Od wielu lat strategią koncernu STRABAG jest dążenie do
tego, aby stać się przedsiębiorstwem oferującym cały pakiet
usług związanych z budową szlaków komunikacyjnych. Möbius
jako wiodąca w Niemczech firma z branży budownictwa wodnego
należy odtąd również do „rodziny STRABAG”, tak komentuje Hans
Peter Haselsteiner fakt nabycia udziałów tej firmy. Ogromny globalny
wzrost ilości towarów sprawia, że rozwój zarówno budownictwa
portowo-wodnego jak i infrastruktury komunikacyjnej – jezdni
i szlaków kolejowych, staje się koniecznością. W tych dziedzinach
firma Möbius wiedzie prym.
Dotychczasowi starzy właściciele, poważana rodzina Möbius
z Hamburga, nadal będzie miała swoje udziały w przedsiębiorstwie.
Zarząd i Kierownictwo Wernera Möbiusa pozostają niezmienione.
Firma Möbius podjęła decyzję o partnerstwie z firmą STRABAG,
aby polepszyć swoją pozycję na rynkach zagranicznych a zwłaszcza
w celu zwiększenia swych szans na rynkach Europy Wschodniej.
Wyjątkowym zleceniem w historii przedsiębiorstwa Möbius było
powiększenie terenu fabryki airbusów w Hamburgu Finkenwerder.
Jeszcze nigdy przedtem nie dokonano przekształcenia w tak krótkim
czasie 160 hektarowej powierzchni wattowej w teren przemysłowy.
Przy okazji nowego projektu portowego w Wilhelmshaven, JadeWeser-Port (przewidywany koszt zlecenia to ok. 480 mln euro),
Möbius będzie znaczącym podmiotem utworzonego w tym celu
konsorcjum.
KONTAKT: Johann Claaßen, Zarząd STRABAG AG
Grunt przy Mühlenberger Loch był bardzo trudny.
Projekt Mühlenberger Loch po roku realizacji.
Mühlenberger Loch przed rozpoczęciem budowy.
41
ARL CLUJ S.A
BUDOWNICTWO
DROGOWE W RUMUNII
W rumuńskiej infrastrukturze jest jeszcze sporo do
zbudowania. Do tej pory w tym kraju Europy południowowschodniej istniały zaledwie dwie autostrady. Firma
STRABAG może tu wiele zdziałać. To na pewno wystarczający powód, by wzmocnić aktywność w Rumunii.
Kupując firmę drogową ARL CLUJ STRABAG będzie realizować ten plan.
„Naszym celem jest stworzenie funkcjonującej organizacji
w całej Rumunii, a tym samym umocnienie i rozbudowanie naszej
struktury“, tak podsumowuje Hans Peter Haselsteiner cele koncernu
na Bałkanach. Kupując rumuńską firmę drogową ARL CLUJ S.A –
z siedzibą w siedmiogrodzkim Cluj – STRABAG zrobił bardzo duży
krok, który przybliża go do tego celu. W rumuńskim Budownictwie
Drogowym STRABAG zatrudniał dotychczas 850 pracowników.
SILNI W REGIONIE
Firma ARL zatrudniając ponad 400 pracowników osiąga średnie
rocznie obroty 20 mln euro. Decydującym czynnikiem jest przede
wszystkim zasięg regionalny tego przedsiębiorstwa drogowego.
Pięć przedstawicielstw ma za zadanie służyć wsparciem, aby
przede wszystkim rozpocząć z sukcesem oczekujące duże projekty infrastrukturalne. Ważne biura regionalne znajdują się również
w Oradea - okręg Bihor, Zalau - okręg Salaj, Baja Mare - okręg
Maramures oraz Bistrita - okręg Bistrita/Nasaud. Firma ARL posiada
dziewięć otaczarni asfaltu, trzy węzły betoniarskie oraz dwa złoża
tłucznia/ żwiru.
Jak ważna jest infrastruktura dla Rumunii dowodzą wymogi
Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Rumunia ma do roku 2013
przeznaczyć na infrastrukturę ok. 31 mrd euro. Obecnie istnieje tu
340 km autostrad. Autostrada A1 łączy miasta Piteşti–Bukareszt,
a autostrada A2 prowadzi przez Bukarest i Feteşti do Cernavody,
w kierunku Constanty. Bardzo duży projekt budowlany znajduje się
w fazie projektowej, a pojedyncze odcinki są już w trakcie budowy.
KONTAKT: Herbert Riebel i Raimund Desalla,
Budownictwo Drogowe Dyrekcja Rumunia
Podpisanie umowy przez ministra transportu Ludovica Orbana (pr.)
i Herberta Riebla, Kierownika Dyrekcji ds. Technicznych w Rumunii.
www.strabag.com
inform 13
NAJWIĘKSZY KONKURS MALARSKI STRABAG DLA DZIECI!
Wasze obrazki możecie nadsyłać do 28 lutego 2008 na adres:
DROGIE DZIECI!
STRABAG AG
Bernd Hinrichs Siegburger Str. 241 D – 50679 Köln
Na pewno zdarzyło się już wam zatrzymać z zaciekawie-
Jeśli wasi rodzice mają możliwość zeskanowania
obrazka, mogą go również przesłać mailem na adres:
[email protected]
niem przed jakąś budową i mogliście obserwować, co
ciekawego się tam dzieje. Można zobaczyć tam żurawie,
PS
Czekamy z niecierpliwością na wasze prace.
koparki lub uwijających się jak mrówki budowniczych,
a po miesiącach na tym miejscu coś powstaje. A może
staliście w korku z rodzicami i z bliska mogliście zobaczyć, jak naprawia się autostradę... Chcielibyśmy, żeby-
Oczywiście są do wygrania nagrody. Na trzech pierwszych
zwycięzców czekają klocki firmy Matador składające się
z 320 części. Każde dziecko, które prześle obrazek dostanie
również nagrodę za udział w konkursie.
ście namalowali nam obrazek, na którym pokażecie, co
dzieje się na budowie.
43
www.strabag.com
METRYCZKA Wydawca: STRABAG SE, Villach Redakcja: Bernd Hinrichs (Redaktor naczelny), Karoline Moser, Hans-Albrecht
Sack Współpraca redakcyjna: Miroslava Kohlerova (Czechy/Słowacja), Ilona Mindler (Węgry), Bożena Czekajska (Polska) Tatjana
Pirozhkova (Rosja) Layout: Gundula Schmid Druk: Tauber Promotion, Warszawa Zdjęcia: EUROVEA (str. 21), Kathrin LUZ
Communikation (str. 20/21), ENERGYbase (str. 28) Kontakt: STRABAG AG, Bernd Hinrichs, Siegburger Str. 241, D-50679 Köln,
Tel. +49 (0)221 824-2916, Fax +49 (0)221 824-2385, [email protected] lub STRABAG SE, Karoline Moser, Donau-City-Str. 9,
A-1220 Wien, Tel. +43 (0)1 22422-1170, Fax +43 (0)1 22422-1177, [email protected]