Karta zgłoszeniowa - "Hydro

Transkrypt

Karta zgłoszeniowa - "Hydro
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
W SZKOLENIU Z ZAKRESU
ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ GEFA ORAZ PŁYTEK BEZPIECZEŃSTWA ZOOK
W DNIACH 24-25.05.2012 W KONINIE
Główne punkty dwudniowego szkolenia:
- GEFA
Informacje o producencie
- Program produkcji, dane techniczne, zastosowanie:
- przepustnice
- zasuwy nożowe
- zawory kulowe
- armatura zwrotna
- ZOOK
Informacje o producencie
Program produkcji, dane techniczne, zastosowanie:
- płytki bezpieczeństwa
- panele bezpieczeństwa
PLAN SZKOLENIA
CZWARTEK 24.05.2012
1. ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA-GEFA
Data: Czwartek, 24.05.2012, godzina 10:00
2. OBIAD - CATERING
Data: Czwartek, 24.05.2012, godzina 13:00
3. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
Data: Czwartek, 24.05.2012, godzina 17:00
4. PRZEJAZD DO MIEJSCA ZAKWATEROWANIA
Data: Czwartek, 24.05.2012
5. KOLACJA
Data: Czwartek, 24.05.2012, godzina 19:30
PIĄTEK 25.05.2012
1. ŚNIADANIE
Data: Piątek, 25.05.2012
2. ZBIÓRKA
Data: Piątek, 25.05.2012, godzina 9:00
3. ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA-ZOOK
Data: Piątek, 25.05.2012, godzina 9:30
4. OBIAD - CATERING
Data: Piątek, 25.05.2012, godzina 13:00
5. ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA
Data: Piątek, 25.05.2012, godzina 14:00
DANE DO ZGŁOSZENIA
Nazwa firmy: ........................................................................................................................
Imię i nazwisko uczestnika(ów): ..........................................................................................
Telefon kontaktowy: .............................................................................................................
Data urodzenia: ....................................................................................................................
Adres zameldowania: ...........................................................................................................
...........................................................................................................
* Bardzo prosimy o przesłanie wypełnionego zgłoszenia do dnia 16.05.2012 na numer
fax (61) 830 21 21 lub na adres e-mail: [email protected]
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu dla potrzeb Przedsiębiorstwa Hydro-Tech Konin
* Nieobecność na szkoleniu po wysłaniu zgłoszenia uczestnictwa skutkuje obciążeniem
opłatą w wysokości 369,00 zł brutto.
......................................
Data i miejsce
.....................................
Podpis i pieczęć