ZARZĄDZANIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM. PODRĘCZNIK DLA

Transkrypt

ZARZĄDZANIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM. PODRĘCZNIK DLA
ZARZĄDZANIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWEM. PODRĘCZNIK DLA
PRZEDSIĘBIORCZEJ KOBIETY
RED. EWA LISOWSKA, RAFAŁ KASPRZAK
CZĘŚĆ I. WYBRANE ELEMENTY FUNKCJONOWANIA MAŁEJ FIRMY
1.1. ABC zakładania własnej firmy
Podstawa prawna
Rejestracja
REGON
NIP i wybór formy opodatkowania
VAT a grant na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Bank
Źródła finansowania
1.2. Formy działalności gospodarczej
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Spółka cywilna
Spółki osobowe
Spółki kapitałowe
Przekształcanie spółek
Zawieszenie działalności gospodarczej
1.3. Organizacja firmy
Zastrzeżenie nazwy i logo
Umowa najmu lokalu użytkowego
Ubezpieczenie firmy
Umowa sprzedaży
1.4. Zatrudnianie pracowników
Umowa zlecenie
Umowa o dzieło
Umowa o pracę
Obowiązki pracodawcy
Zabezpieczenie pracodawcy
Odpowiedzialność pracowników
Czas pracy i godziny nadliczbowe
Urlopy
1.5. Budowanie strategii marketingowej w przedsiębiorstwie
Cele i planowanie strategii marketingowej
Kluczowe elementy marketingowego otoczenia
przedsiębiorstwa
Klient i zarządzanie relacjami z klientem
Budowanie relacji z klientem
Elementy marketingu mix
Badania rynku - źródła informacji
1.6. Sprzedaż i obsługa klienta w strategii przedsiębiorstwa
Analiza środowiska sprzedaży
Przygotowanie produktu do sprzedaży
Nawiązywanie kontaktu z klientem
Trudne sytuacje w kontaktach z klientem
Rozmowy sprzedażowe
Zamykanie sprzedaży
Tworzenie drogi w przyszłość
CZĘŚĆ II. KOBIETA W ROLI WŁAŚCICIELKI FIRMY
2.1. Kształtowanie cech i postaw przedsiębiorczych
Poczucie własnej skuteczności
Samoocena
Jak reagować na krytykę i jak krytykować
Panowanie nad stresem
2.2. Wzmacnianie zdolności interpersonalnych
Efektywna komunikacja
Co przeszkadza w komunikowaniu?
Co zrobić, by inni nas słuchali?
Określanie celów
Wizerunek kobiety biznesu
Negocjacje
2.3. Mam wpływ, czyli efektywne zarządzanie czasem
Dwie podstawowe zasady
Poziom kompasu
Poziom zegarka
CZĘŚĆ III. RYNEK PRACY I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ KOBIET - WYNIKI BADAŃ
3.1. Analiza położenia kobiet na rynku pracy
Wprowadzenie
Wskaźniki zatrudnienia i bezrobocia
Segregacja zawodowa ze względu na płeć
Nierówność w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn
Kobiety na stanowiskach kierowniczych
Samozatrudnienie kobiet
Postawy przedsiębiorcze wśród Polek
Podsumowanie
3.2. Nowa generacja kobiet wśród polskich mikroprzedsiębiorców
Cele analizy
Nota metodologiczna.
Własna firma - od mitu do działania
W poszukiwaniu niezależności
Oczekiwania i potrzeby
Zamiast podsumowania
3.3.Mikroprzedsiębiorstwa kobiet - zarządzanie i rozwój
Wprowadzenie
Preferowana forma prawna przedsiębiorstwa
Wspólnik czy wspólniczka w działalności gospodarczej
Zatrudnianie pracowników
Zaangażowanie czasowe
Klienci i sposoby ich pozyskiwania
Ryzyko
Ocena obecnej sytuacji przedsiębiorstwa
Mikroprzedsiębiorstwo a Internet
Kobiece grupy wsparcia
Warunki sukcesu w prowadzeniu działalności gospodarczej
Przyczyny niepowodzeń
Mikroprzedsiębiorczyni portret własny
Warto przeczytać
O autorkach i autorach
Aneks
Wyniki reprezentatywnego badania dorosłych Polek
Kwestionariusz ankiety
Wyniki badania ankietowego uczestniczek projektu NKK

Podobne dokumenty