zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym

Transkrypt

zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym i usługowym
INSTYTUT INFORMATYKI
I ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
WYDZIAŁ MECHANICZNY
UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
ZAPRASZA NA STUDIA PODYPLOMOWE
ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM
PRODUKCYJNYM I USŁUGOWYM
–
interaktywna
forma
wykładów
i
ćwiczeń,
dyskusje,
praca
w grupach
projektowych, gry strategiczne;
–
nowoczesne techniki nauczania: wykorzystanie gry edukacyjnej Market Place,
dyskusje z ekspertami;
–
dyplom nadany przez Uniwersytet Zielonogórski;
–
czas trwania: 2 semestry;
–
adresaci: średnia kadra zarządzająca przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych;
–
opłata za semestr: 2000 PLN;
–
szczegółowe informacje: www.iizp.uz.zgora.pl
PROGRAM STUDIÓW:
Nazwa przedmiotu
Zarządzanie projektami w
produkcji
Zintegrowane systemy
zarządzania
Prognozowanie w
przedsiębiorstwie
Budowanie strategii
innowacyjnych
Elementy prawa pracy
Controlling i zarządzanie
finansami
Gra strategiczna
Systemy CAX
Zarządzanie wiedzą
Seminarium dyplomowe
Praca dyplomowa
Liczba godzin w
semestrze
I
II
18
Rodzaj zajęć
L,P,Ć
W
9
12
ECTS
S
9
6
12
5
18
9
9
6
24
9
15
6
9
9
9
18
6
6
18
18
18
5
5
5
18
27
18
18
18
9
90
90
9
10
60

Podobne dokumenty