Opis projektów zatwierdzonych do głosowania w Budżecie

Transkrypt

Opis projektów zatwierdzonych do głosowania w Budżecie
BUDŻET OBYWATELSKI 2017
lista projektów zatwierdzonych do głosowania - kategoria ogólnomiejska
Nr
zadania
Nazwa zgłoszonego zadania
Szacunkowa wartość
zadania
Zakres projektu
000009
Zakup wodnego toru przeszkód
AQUATRACK do kompleksu
basenów przy ul. Piłsudskiego
w Dębicy
50 000,00 zł
Wykonanie wodnego toru przeszkód na terenie obiektów basenów przy ul. Piłsusdkiego
000012
Renowacja nawierzchni oraz budowa
zadaszenia trybuny rodzinnej na
stadionie KS Wisłoka Dębica
174 000,00 zł
Wykonanie nowej konstrukcji stalowej zadaszenia wraz z pokryciem blachą trapezową,
obróbkami blacharskimi, wykonanie nowej posadzki betonowej
000013
Wykonanie nawierzchni Skateparku
przy ulicy Ligęzów
350 000,00 zł
Wykonanie nawierzchni Skateparku przy ul. Ligęzów na terenie obecnego placu
manewrowego.
000022
Nadajmy miastu kolor. Budowa
ścianek do malowania legalnego
graffiti.
37 600,00 zł
Wybudowanie 2 szt. ścianek do malowania graffiti, zaproszenie artysty i pokaz malowania
000028
Oświetlenie niebezpiecznych przejść
dla pieszych
120 000,00 zł
Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych
000030
Remont sali sportów walki - sala 204
Dom Sportu Mosir, ul. Sportowa 26
60 000,00 zł
Wymiana oświetlenia, obniżenie sufitów, remont szatni - zakup szafek, wymiana drabinek
gimnastycznych
000031
Zakup i montaż foteli kinowych sala widowiskowo - kinowa
DK i K Kosmos
300 000,00 zł
Dostawa i montaż 368 szt. foteli
000034
Przebudowa dwóch fontann na
Rynku w Dębicy
340 000,00 zł
Przebudowa dwóch fontann na Rynku w Dębicy
000035
Miejskie boisko rekreacyjno sportowe
195 239,18 zł
Wykonanie boiska o wymiarach 22 m x 38 m ze sztuczną nawierzchnią
000038
Rewitalizacja Parku Jordanowskiego
w Dębicy
250 000,00 zł
Podział terenu parku na 4 strefy przeznaczone dla dzieci z różnych grup wiekowych
oraz doposażenie ich w urządzenia przeznaczone do zabawy
000039
"Ogród doświadczeń"
134 000,00 zł
Montaż eksponatów edukacyjnych na terenie zabytkowego parku przy Domu Kultury
"Śnieżka" przy ulicy Bojanowskiego