Szkolenie: Pewność siebie i poczucie własnej wartości w biznesie.

Transkrypt

Szkolenie: Pewność siebie i poczucie własnej wartości w biznesie.
KAROLINA KULISZ - PIETRZYKOWSKA
etiQ
ul. Chopina 46, 09-402 Płock,
tel. 512 105 088 | e-mail: [email protected]
NIP: 874-166-74-57
www.etiq.pl
Szkolenie: Pewność siebie i poczucie własnej wartości w biznesie.
Program:
1. Niska i wysoka samoocena. Od czego i od kogo zależy? Wpływ poczucia własnej wartości na życie
zawodowe i osobiste.
2. Świat zewnętrzny, czyli przeglądanie się w oczach innych.
( Szukanie aprobaty, oczekiwania innych wobec nas, krytyka, akceptacja i jej brak, Efekt Pigmaliona,
poczucie winy, wiara w ludzi )
3. Świat wewnętrzny, czyli samoświadomośd.
( Własne potrzeby i przekonania, wartości i zasady, „moja prawda” o sobie, samoakceptacja,
poczucie godności, misja i wiara w siebie )
4. Ile o sobie wiesz? Odkrywanie swoich mocnych stron i talentów. Pozytywne nastawienie i
osobiste motywatory.
5. Co nas hamuje? Czyli przekonania ograniczające i ich wpływ na nasze życie.
6. Spójnośd ciała, umysłu i duszy. Granice miłości własnej.

Podobne dokumenty