jastarnia

Komentarze

Transkrypt

jastarnia
LISTOPAD
2014/53
STRONA
1
LISTOPAD 2014 ROK
NUMER 53
ROZPOCZYNAMY NOWĄ KADENCJĘ
Gratuluję wszystkim nowo wybranym radnym sukcesu wyborczego. Dziękuję Mieszkańcom za oddane głosy. Zapewniam, że dołożę wszelkich starań aby dbać o interes Gminy i jej Mieszkańców.
18 listopada wziąłem udział w III Bałtyckim Okrągłym Stole w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, którego tematem były plany zagospodarowania obszarów morskich. Z kolei 20 listopada wniosłem uwagi do projektu zapisów
„planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zatoki Gdańskiej”. Będziemy stale monitorować prace nad tymi
dokumentami.
Wybory nie przerwały prac nad kolejnymi zamierzeniami inwestycyjnymi. Kończymy rewitalizację boiska przy ul.
Sosnowej i skweru przy skrzyżowaniu ulic Międzymorze i Mestwina w Juracie. Podpisałem umowę na realizację do
połowy grudnia łącznika ul. Wojska Polskiego z tzw. ryneczkiem i stacją kolejową. Ruszyły prace na nowym odcinku
ul. Sztormowej, gdzie powstanie nawierzchnia tymczasowa.
Burmistrz Jastarni Tyberiusz Narkowicz
TAK GŁOSOWALIŚMY 16 LISTOPADA
Liczba osób uprawnionych do głosowania:
w Jastarni 2213 osób,
w Juracie 417 osób,
w Kuźnicy 503 osoby.
W wyborach udział wzięło 1805 osób, w tym:
w Jastarni 1346 osób,
w Juracie 191 osób,
w Kuźnicy 268 osób.
Frekwencja w Gminie Jastarnia wyniosła 57,6,
w tym:
w Jastarni 60,8%,
w Juracie 45,8%,
w Kuźnicy 53,3%.
Głosy ważne oddane w wyborach na Burmistrza Jastarni:
Tyberiusz Narkowicz (KWW Jastarnia-Kuźnica-Jurata Razem) 979 głosów - 55% (w tym w Jastarni 688,
w Juracie 92, w Kuźnicy 199.
Lucyna Boike-Chmielińska (KWW Tradycja i Przyszłość) 621 głosów - 35% (w tym w Jastarni 505, w Juracie
68, w Kuźnicy 48.
Bartosz Selin (KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto)
175 głosów - 10% (w tym w Jastarni 132, w Juracie 30,
w Kuźnicy 13.
Liczba głosów stanowiąca więcej niż połowę głosów
ważnych wymagana dla wyboru Burmistrza Miasta wynosi 888. Wymaganą liczbę głosów uzyskał i tym samym wybrany został na Burmistrza Jastarni Tyberiusz Narkowicz.
Głosy ważne oddane w wyborach do Rady Miasta:
Okręg Nr 1 Jastarnia, ulice: Błękitna, Nad Zatoką, M.Stelmaszczyka, Szyprów, Sportowa
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
Władysław Kohnke
Barbara Maria Kohnke
58 głosów
76 głosów
Okręg Nr 2 Jastarnia, ulice: Kaszubska, Ogrodowa od nr 61 do końca, Zachodnia
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Konrad Konkel
Teresa Cecylia Wiśniewska
Bartłomiej Michał Długi
30 głosów
19 głosów
47 głosów
Okręg Nr 3 Jastarnia, ulice: Nadmorska, Ogrodowa od nr 1 do nr 60, Plażowa
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Elżbieta Agnieszka Budzisz
Antoni Stanisław Konkel
Paweł Franciszek Selin
54 głosy
23 głosy
28 głosów
Okręg Nr 4 Jastarnia, ulice: Krzywa, D. Piepera, Ks. Stefańskiego
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Wojciech Paweł Tul
Bartosz Szczepan Selin
Daniel Stefan Kohnke
31 głosów
23 głosy
35 głosów
STRONA
2
LISTOPAD
2014/53
Okręg Nr 5 Jastarnia, ulice: Abrahama, Bałtycka, Krótka, Męczenników Piaśnicy, Rynkowa
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Joanna Maria Konkel-Marchwińska
Anna Jasińska
Jadwiga Teresa Matachowska
73 głosy
19 głosów
16 głosów
Okręg Nr 6 Jastarnia, ulice: A. Mickiewicza od nr 61 do końca, Portowa, Sztormowa, Polna , Jeżynowa
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Marek Konkel
Jakub Marek Klemensiewicz
Aleksandra Teresa Necel
70 głosów
14 głosów
49 głosów
Okręg Nr 7 Jastarnia, ulice: Południowa, Rybacka, Szkolna, Zdrojowa, Spokojna, Bursztynowa
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Mariusz Adam Barlasz
Aneta Maria Kałamarz
Patrycja Helena Bizewska
86 głosów
38 głosów
5 głosów
Okręg Nr 8 Jastarnia, ulice: Braci Kłosów, Herrmanna, Jana z Kolna, T. Kościuszki, A. Mickiewicza od nr 1 do 60,
Plac Necla. Plac św. Rozalii
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Daniela Barbara Lenc
Marian Gerard Kroll
Mariusz Tobiasz Struck
76 głosów
19 głosów
18 głosów
Okręg Nr 9 Jastarnia ulice: F. Ceynowy, Leśna, Wydmowa, Ks. Kossak - Główczewskiego
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
Ryszard Struck
Weronika Daniela Stanaszek-Muza
81 głosów
64 głosy
Okręg Nr 10 Jastarnia, ulice: Ks. B. Sychty od nr 1 do 80, Wschodnia
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Joanna Maria Robakowska
Grażyna Maria Konkel
Oskar Bernard Struk
39 głosów
28 głosów
47 głosów
Okręg Nr 11 Jastarnia ulice: Ks. B. Sychty od nr 81 do końca
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Andrzej Brunon Kohnke
Marzena Anna Długa
Agnieszka Katarzyna Chyb
51 głosów
28 głosów
44 głosy
Okręg Nr 12 Kuźnica, ulice: Gen. J. Hallera, Helska, Ks. Szynalewskiego od nr 1 do nr 7
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
Kazimierz Bernard Klejna
W okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna
lista kandydatów. Kandydat uzyskał mandat radnego bez
przeprowadzenia głosowania
Okręg Nr 13 Kuźnica ulice: Gen. J. Hallera, Helska, Ks. Szynalewskiego od nr 1 do nr 7
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
Bożena Struck
Leszek Tadeusz Budzisz
57 głosów
70 głosów
Okręg Nr 14 Jurata, ulice: Ratibora od nr 1 do nr 65
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
Jacek Tomasz Młyński
Rafał Stanisław Stobba
19 głosów
73 głosy
Okręg Nr 15 Jurata, ulice: Kasztanowa, Ks. Gołębiowskiego, Mestwina, Międzymorze, Ratibora od nr 66 do końca,
Sosnowa, Świętopełka, Wojska Polskiego, Sambora
KWW Jastarnia- Kuźnica-Jurata Razem
KWW Nasze Półwyspowe Trójmiasto
KWW Tradycja i Przyszłość
Michaela Anna Gronalewska
Jerzy Tadeusz Bogus
Maciej Stanisław Jaworski
43 głosy
29 głosów
19 głosów
Skład nowej Rady Miasta Jastarnia:
Mariusz Barlasz, Elżbieta Budzisz, Leszek Budzisz, Bartłomiej Długi, Michaela Gronalewska, Kazimierz Klejna, Andrzej Kohnke, Barbara Kohnke, Daniel Kohnke, Marek Konkel, Joanna Konkel-Marchwińska, Daniela Lenc, Rafał Stobba, Ryszard Struck, Oskar Struk
LISTOPAD
2014/53
STRONA
3
Do Rady Powiatu w Gminie Jastarnia oddano 1542 głosów ważnych, głosów nieważnych 261 (16,9%).
W wyborach do Rady Powiatu najwięcej głosów w Gminie Jastarnia otrzymali:
Michał Kohnke (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 378 głosów,
Wiesława Buniowska (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 201 głosów,
Marta Balicka (KWW Nasz Powiat Pucki)
– 185 głosów,
Lucyna Boike-Chmielińska (KW Platforma Obywatelska RP)
– 142 głosy,
Paweł Budzisz (KWW Nasz Powiat Pucki)
– 136 głosów,
Małgorzata Rotta (KW Platforma Obywatelska RP)
– 65 głosów,
Roman Czerwiński (KW Platforma Obywatelska RP)
– 44 głosy,
Leszek Loose (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 40 głosów,
Piotr Lisakowski (KWW Nasz Powiat Pucki)
– 39 głosów,
Tadeusz Muża (KW Platforma Obywatelska RP)
– 36 głosów,
Marek Ogiełło (KWW Budujemy Powiat)
– 34 głosy,
Jerzy Tomasik (KWW Nasz Powiat Pucki)
– 33 głosy,
Tomasz Herrmann (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 32 głosy,
Stefania Boszke (KW Stowarzyszenia Nasza Ziemia)
– 26 głosów.
Spośród w/w osób do Rady Powiatu Puckiego weszli: Michał Kohnke, Tadeusz Muża, Jerzy Tomasik, Tomasz Herrmann.
Do Sejmiku Województwa Pomorskiego w Gminie Jastarnia oddano 1474 głosów ważnych, głosów nieważnych
327 (22,2%).
W wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego najwięcej głosów w Gminie Jastarnia otrzymali:
Andrzej Struk (KW Platforma Obywatelska RP)
– 583 głosy,
Adam Śliwicki (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 250 głosów,
Jarosław Bierecki (KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 70 głosów,
Jan Klawiter ((KW Prawo i Sprawiedliwość)
– 56 głosów,
Wiesław Byczkowski (KW Platforma Obywatelska RP)
– 40 głosów,
Piotr Wittbrodt (KW Platforma Obywatelska RP)
– 30 głosów,
Artur Dziambor (KW Nowa Prawica — Janusza Korwin-Mikke)
– 39 głosów,
Janusz Kupcewicz (Komitet Wyborczy PSL)
– 29 głosów,
Bartłomiej Pobłocki (KW Platforma Obywatelska RP)
– 28 głosów.
Z osób w/w do Sejmiku Województwa Pomorskiego weszli: Andrzej Struk, Adam Śliwicki, Jarosław Bierecki, Wiesław Byczkowski, Piotr Wittbrodt, Janusz Kupcewicz.
Do Sejmiku wszedł również dotychczasowy Marszałek województwa, Mieczysław Struk startujący w wyborach
z okręgu nr 3 obejmującego miasto Gdańsk.
PAMIĘCI „ADAMA” JANA BUKOWSKIEGO
Ochotnicza Straż Pożarna w Jastarni poniosła wielką stratę. W wieku 67 lat zmarł nagle długoletni prezes, od 1973 r. członek zarządu, zasłużony dla pożarnictwa na Ziemi Puckiej dh
„Adam” Jan Bukowski. Mieszkańcy całej gminy znali go jako wieloletniego inspektora ds gospodarki komunalnej Urzędu Miasta w Jastarni. Wielu pamiętało jako wcześniejszego kolegę
z PPiUR „Koga” w Helu. Był też radnym parafialnym w Jastarni. Młodzież znała go z corocznych
przygotowań do turnieju wiedzy pożarniczej. Starsi zapamiętają wycieczki, które organizował
po całej Polsce. Niech odpoczywa w pokoju.
Łączymy się w bólu z Rodziną.
Koleżanki i koledzy z Urzędu Miasta Jastarni,
Strażacy OSP Jastarnia.
Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
zaprasza 6 grudnia (sobota) o godzinie 16.00 do Parku Miejskiego na Bożonarodzeniowe Jasełka Uliczne.
Tego dnia na ulice naszego miasta wyjdą wielkie lalki animowane
przez aktorów. Razem zaśpiewamy piękne polskie kolędy i pastorałki.
Na koniec przekażemy sobie światełko dobroci i nadziei.
Zapraszamy!
STRONA
4
LISTOPAD
2014/53
STYPENDYŚCI 2014
10 listopada obyło się uroczyste wręczenie stypendiów dla wyróżniających się w nauce uczniów i studentów oraz
dla laureatów konkursów.
Stypendia za wybitne wyniki w nauce otrzymali:
uczniowie gimnazjum - Helena Strachanowska, Natalia Manikowska, Julianna Dettlaff;
tegoroczni absolwenci gimnazjum - Karolina Budzisz, Kinga Kroll, Lidia Muża;
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - Roksana Kohnke, Paulina Konkol, Aneta Nowacka, Małgorzata Budda,
Anna Tryka, Anna Urbańska, Kamil Struck, Kamila Lorek, Marta Kanafa;
absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, obecnie studenci - Monika Wachowicz, Konrad Budzisz, Marianna
Struck, Alicja Żygadło, Lidia Muża;
Studenci - Aleksandra Kohnke, Nikoletta Struck, Antonina Konkel, Aleksandra Struck, Martyna Długi, Karolina
Konkel, Anna Rotta, Agnieszka Rotta, Lucyna Biczyńska, Kamil Hermann, Magdalena Budzisz;
Stypendia jednorazowe dla laureatów konkursów, olimpiad i zawodów sportowych otrzymali:
za osiągnięcia w siatkówce - Krystian Hermann, Adam Lenc, Dawid Lenc;
za osiągnięcia w pływaniu - Wiktoria Konkel, Agata Struck, Patryk Winszczyk, Helena Strachanowska, Rozalia
Konkel, Julia Kohnke, Jakub Szankier;
za osiągnięcia w tańcu - Paulina Konkol, Paweł Struck, Dorian Sobański, Karol Lenc;
za osiągnięcia w konkursach recytatorskich – Karolina Budzisz;
za osiągnięcia w podnoszeniu ciężarów: Kamil Struck, Joanna Firek, Karol Godlewski, Artur Buniowski.
Stypendia specjalne dla członków kadry narodowej przygotowujących się do zawodów o randze międzynarodowej
otrzymali: Kamila Lorek trenująca podnoszenie ciężarów, pływaczka Agata Struck oraz Dawid Popek i Adam Lenc
– obaj trenujący siatkówkę plażową .
Wszystkim stypendystom gratulujemy sukcesów i mamy nadzieję na spotkanie za rok, w jeszcze większym gronie.
SUKCES GIMNAZJALISTÓW W KONKURSIE PLASTYCZNYM
Uczniowie Gimnazjum w Jastarni wzięli udział w konkursie z okazji Miesiąca Walki z Rakiem „Badam się, mam pewność” organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Programy Wykrywania Raka Piersi i Szyjki Macicy
w Gdańsku. Trzecioklasiści mieli za zadanie wykonać plakaty zachęcające kobiety do badań profilaktycznych, w związku z tym, że panie z naszej gminy w bardzo niskim stopniu zgłosiły się na badania mammograficzne i cytologiczne.
Pierwsze trzy miejsca w tym konkursie zdobyli nasi gimnazjaliści. Jury w skład, którego wchodzili profesorowie
Uniwersytetu Medycznego byli pod wielkim wrażeniem poziomu prac naszych uczniów. Uznali, że uczniowie wykazali się oryginalnością i kreatywnością.
Gimnazjum w Jastarni chce również przystąpić do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Gdańsku konkursu
na zbieranie zużytych baterii. Nagrodą w tym konkursie są pieniądze, które przeznaczone zostałyby na pomoce naukowe. W związku z tym zwracamy się do wszystkich mieszkańców o przynoszenie zużytych baterii do pojemników
ustawionych w budynku Gimnazjum w Jastarni.
Ewa Kwiecińska - Dyrektor Gimnazjum w Jastarni
LISTOPAD
ŚWIĘTO SZKOŁY I PASOWANIE
DZIECI Z KLAS PIERWSZYCH
NA UCZNIÓW
29 września 2014 roku, w dzień urodzin naszego patrona Józefa Wybickiego obchodzimy w naszej szkole
tradycyjne Święto Szkoły. To bardzo ważny dzień dla
wszystkich uczniów klas pierwszych bowiem w tym
dniu odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania
dzieci z klas Ia, Ib i Ic na uczniów Szkoły Podstawowej im. Józefa Wybickiego w Jastarni. Uroczystość
prowadzili uczniowie klas V. Powitali zaproszonych
gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli oraz rodziców
i zgromadzonych na uroczystości uczniów. Pod przewodnictwem swoich wychowawczyń uczniowie klas I
przygotowali program artystyczny, na który przybyła
Zła Wróżka próbująca przeszkodzić w uroczystości
oraz Dobra Wróżka ze swoimi pomocnikami. Dzieci
klas I miały do wykonania kilka zadań. Za poprawne
wykonanie ich, Wróżki zgodziły się na to, aby Pani Dyrektor dokonała pasowania pierwszaków na uczniów.
Później nastąpiła najważniejsza chwila – pasowanie na uczniów. Każda klasa po kolei wystrojona
w pamiątkowe birety wystąpiła na środek sali. Pani
Dyrektor, ogromnym ołówkiem, pasowała każde dziecko na ucznia. Każdy pasowany pierwszoklasista otrzymał również od dyrekcji szkoły pamiątkowe dyplomy,
szkolne tarcze, kolorowe teczki i długopisy. Po oficjalnej części akademii była chwila na przypomnienie
początków powstania hymnu państwowego, którego
historię przygotowały Panie Celestyna Pieper oraz
Katarzyna Konkel. Na salę przybyli: gen. Jan Henryk
Dąbrowski (w tej roli Krzyś Kamiński), Józef Wybicki
(Piotruś Strachanowski), adiutant (Zachariasz Pozorski) oraz Legioniści (Franek Szczepański i Tomek
Konkel. Obecni na sali przy akompaniamencie Pana
Roberta Buniowskiego wspólnie zaśpiewali wszystkie
zwrotki naszego pięknego hymnu.
Po uroczystej akademii pasowani uczniowie ustawili się do pamiątkowych zdjęć grupowych. Uroczystość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez wzruszonych rodziców oraz wręczeniem
pierwszoklasistom słodkich rożków.
W tym samym dniu odbył się również dwuetapowy
„Konkurs Wiedzy o Patronie”. Do Konkursu przystąpili
wytypowani przez wychowawców uczniowie z klasy
IVa, IVb, Va, Vb, Vc, VIa oraz VIb.
W etapie pierwszym należało rozwiązać test o patronie szkoły i hymnie narodowym. W drugim etapie
konkursu uczniowie odpowiadali na pytania wylosowane spośród 35 zagadnień dotyczących życiorysu
Józefa Wybickiego i regionu.
Konkurs wygrała klasa Vb. Drugie miejsce zajęła
klasa IVa, a miejsce trzecie klasa VIb. Konkurs przygotowały i przeprowadziły Panie Joanna Konkel i Mirosława Meyer
2014/53
STRONA
5
STRONA
6
LISTOPAD
2014/53
PRZEDSZKOLE W JURACIE
Do naszego przedszkola uczęszcza 28 dzieci w wieku 3 i 4 lat. Dzieci są ciekawe świata i interesują się wszystkim
co je otacza. Dużo czasu spędzają na wspólnej zabawie, ale także uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie oraz
czynności samoobsługowych.
Staramy się by mottem w naszej małej społeczności były przysłowia: „Nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”
i „Przedszkole to nasz drugi dom” .
Do pracy z grupą wybrałam nowy cykl WSiP do pracy z trzylatkami i czterolatkami, TROPICIELE , zapewniający
świetne przygotowanie do nauki czytania i pisania. W czasie zajęć ćwiczymy spostrzegawczość, skupienie, słuch
i mowę. Raz w tygodniu mamy zajęcia z elementami języka angielskiego, a zajęcia dodatkowe w naszym przedszkolu
to: zumba (2 razy w tygodniu po 45min), rytmika (raz w tygodniu 30 min) i religia (raz w tygodniu 30 min).
Joanna Stachurska - wychowawca przedszkola
BURMISTRZ MIASTA JASTARNI
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jastarni przy ul. Portowej 24 oraz na stronie internetowej
www.bip.jastarnia.pl, na okres 21 dni wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących
własność Gminy Jastarnia, przeznaczonych do oddania w dzierżawę.
OG ŁOSZENIE
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(j.t. Dz.U z 2014 r., poz. 518)
Burmistrz Miasta Jastarnia informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Jastarni przy ul. Portowej 24 oraz na
stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl na okres 21 dni wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących
własność Gminy Jastarnia przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków
zagospodarowania działki przyległej, położonej w Jastarni przy ul. Mickiewicza.
LISTOPAD
2014/53
STRONA
7
MIĘDZYNARODOWA KAMPANIA „SPRZĄTANIE ŚWIATA”
19 września Szkoła Podstawowa kolejny raz wzięła udział w proekologicznej akcji „Sprzątanie Świata - Polska”,
która w naszym kraju obchodzona była po raz dwudziesty pierwszy.
Podczas krótkiego apelu organizacyjnego zapoznano
uczniów z celem akcji oraz poinformowano o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa. Uczniowie klas IV- VI, zaopatrzeni w worki oraz ochronne rękawiczki zabezpieczone
przez Urząd Miasta Jastarnia, wyruszyli na przydzielony odcinek lasu.
Ogólnie akcją objęty został teren od przystanku „ Jastarnia
Wczasy” do Ośrodka „Exploris”. Uczniowie, mimo że sprzątali zaledwie 2 godziny, zebrali kilkanaście worków odpadów, które złożono w umówionym miejscu.
Akcja „Sprzątanie Świata” uświadamia każdego roku
dzieciom, jak ważną sprawą jest zmiana świadomości ekologicznej i nawyków mieszkańców oraz odpoczywających na
terenie naszej miejscowości turystów - wszyscy korzystamy
ze środowiska i wszyscy za nie odpowiadamy.
Uczniowie i nauczyciele SP Jastarnia - Koordynator - C. Pieper
JASTARNIA WYGRYWA NA TYMBARKU
Świetnie zaprezentowali się uczniowie Szkoły Podstawowej z Jastarni w turnieju piłkarskim „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”.
Turniej ten istnieje już 14 lat i jest największym turniejem piłkarskim w Europie.
7 listopada chłopcy w kat. do lat 12 rozegrali turniej półfinałowy w Helu. Do rywalizacji prócz Jastarni stanęły dwie drużyny
ZSO Hel. Nasi chłopcy nie dali rywalom
żadnych szans gromiąc rywali 6:1 i 7:0.
25 listopada 2014 w Wierzchucinie odbywa się finał powiatowy, w którym chłopcy z Jastarni zagrają z gospodarzami. Zwycięzca tego meczu awansuje do finałów
wojewódzkich, które odbędą się wiosną.
Reprezentacja SP Jastarnia: Krzysztof Kamiński, Kacper Zwara, Paweł Struck, Tomasz
Konkel, Brunon Muża, Franciszek Szczepański, Kacper Macheta, Jakub Szymański,
Wojciech Matachowski, Igor Winszczyk,
Wiktor Budzisz, Szymon Konkel.
Opiekun: Łukasz Boszk
Stowarzyszenie Otwartych Serc S.O.S. oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Jastarni
zapraszają 5 grudnia o godzinie 18.00 do sali audytoryjnej Gimnazjum w Jastarni na spotkanie
z Panem ROMUALDEM KOPERSKIM
Romuald Koperski to podróżnik, pisarz, przewodnik po Syberii, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach
Syberii, pilot samolotowy I klasy, dziennikarz reportażysta, fotograf, myśliwy, nurek oraz pianista.
Rekordzista Guinnessa - w styczniu 2010 wykonał najdłuższy koncert fortepianowy na świecie, trwający 103 godziny i
8 sekund. Autor książek: „Pojedynek z Syberią”, „Przez Syberię na gapę”, „1001 Obrazów Syberii”, „Syberia Zimowa
Odyseja”, wystaw fotograficznych i wielu publikacji poświęconych Syberii, którą wielokrotnie przemierzył na całej długości
oraz szerokości geograficznej. W trakcie spotkania można będzie zakupić książki autorstwa Pana Koperskiego.
Wstęp wolny.
STRONA
8
LISTOPAD
2014/53
HARMONOGRAM ODBIORU
ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU NIERUCHOMOĝCI
GRUDZIEē 2014
ULICA
ABRAHAMA
BAàTYCKA
BàĉKITNA
BRACI KàOSÓW
FLORIANA CEYNOWY
DAWIDA PIEPERA
GàÓWCZEWSKIEGO
HERMANNA
JANA Z KOLNA
JEĩYNOWA
KASZUBSKA
KOĝCIUSZKI
KRÓTKA
KRZYWA
LEĝNA
MĉCZ.PIAĝNICY
MICKIEWICZA
NADMORSKA
NAD ZATOKĄ
OGRODOWA
PLAC NECLA
PLAĩOWA
POLNA
PORTOWA
POàUDNIOWA
RYBACKA
RYNKOWA
KS. STEFAēSKIEGO
STELMASZCZYKA
KS. SYCHTY
SZKOLNA
SZYPRÓW
SZTORMOWA
SPOKOJNA
WSCHODNIA
WYDMOWA
ZACHODNIA
ZDROJOWA
HELSKA
GEN. HALLERA
KOTWICZNA
MORSKA
KS.SZYNALEWSKIEGO
ĩEGLARSKA
1
2
3
4
5
6 7 8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
JASTARNIA
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
KUħNICA
X
X
X
X
X
X
24 25 26 27 28 29 30 31
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
JURATA
KS.GOàĉBIOWSKIEGO
MESTWINA
MIĉDZYMORZE
RATIBORA
SOSNOWA
ĝWIĉTOPEàKA
WOJSKA POLSKIEGO
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Odpady selektywnie zbierane: papier, tworzywo sztuczne, szkáo oraz odpady wielomateriaáowe z terenu
nieruchomoĞci odbierane bĊdą co drugi wtorek miesiąca, tj. w dniach: 2, 16, 30 grudnia br.
Odpady zielone ulegające biodegradacji w grudniu br. roku nie bĊdą odbierane.
Popioáy i ĪuĪle z urządzeĔ grzewczych z terenu nieruchomoĞci odbierane bĊdą w czwartki tj. w dniach: 4, 11, 18
grudnia br.
Odpady selektywne zgromadzone w workach oraz popioáy zgromadzone w metalowych pojemnikach (wiaderkach)
naleĪy wystawiü „przed bramĊ” najpóĨniej do godziny 7.30.
LISTOPAD
2014/53
STRONA
9
ZMIANY W UCHWAŁACH „ŚMIECIOWYCH”
Od 1 grudnia 2014 roku zmianie ulegnie sposób gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz częstotliwość odbioru
odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Jastarnia.
Odpady selektywnie zbierane gromadzić będziemy w następujący sposób:
POJEMNIK NIEBIESKI - PAPIER
wrzucamy:
• gazety, książki, katalogi, zeszyty
• papierowe torby i worki
• papier szkolny, biurowy
• kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania
nie wrzucamy:
• kartony i tektura pokryta folią aluminiową (np. opakowania typu tetra pak po mleku napojach)
• tłusty i zabrudzony papier (np. papierowe opakowania po maśle, margarynie, twarogu, kartony po mleku czy po napojach)
• kalki, papier termiczny i faksowy
• tapety
• odpady higieniczne (np. waciki, podpaski, pieluchy)
POJEMNIK ZIELONY - SZKŁO
wrzucamy:
• butelki i słoiki szklane po napojach i żywności
• butelki po napojach alkoholowych
• szklane opakowania po kosmetykach
nie wrzucamy:
• porcelany i ceramiki, doniczek
• żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, izolatorów
• szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego
• fajansu
• ekranów i lamp telewizyjnych
• luster, szyb samochodowych
Zadbaj o to by w szkle nie było pozostałości po produktach i nie tłucz go przed wrzuceniem do pojemnika.
POJEMNIK ŻÓŁTY - TWORZYWA SZTUCZNE PLASTIK, METAL, OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE
wrzucamy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET)
puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości
plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach)
plastikowe zakrętki
czyste kanistry plastikowe
plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra
folia i torebki z tworzyw sztucznych
kartony po żywności płynnej -mleku, napojach, sokach
puszki po żywności, napojach, piwie
nie wrzucamy:
• butelek po olejach spożywczych i samochodowych
• opakowań po olejach spożywczych, silnikowych lub smarach
• styropianu
• gumy
• butelek , puszek i kartonów z jakąkolwiek zawartością
• sprzętu AGD
• puszek po farbach
• baterii
• opakowań po aerozolach, lekach, środkach owadobójczych i chwastobójczych
• pieluch jednorazowych (pampersów)
POJEMNIK BRĄZOWY – ODPADY ZIELONE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI
wrzucamy:
• skoszoną trawę
• części roślin
• drobne lub rozdrobnione gałęzie, korę drzew
• liście i chwasty
• odpady kuchenne pochodzenia roślinnego (ogryzki, obierki)
nie wyrzucamy:
• odpadów kuchennych zawierających tłuszcze
• odpadów pokonsumpcyjnych (tzw. resztek z talerza)
Wszystkie inne odpady komunalne (oprócz popiołów i żużla) należy gromadzić w pojemnikach, wykonanych z metalu lub
tworzywa sztucznego, przeznaczonych do zbierania odpadów zmieszanych, zaś do gromadzenia popiołów i żużla pochodzących
z urządzeń grzewczych należy stosować wyłącznie pojemniki wykonane z metalu.
Worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywnych, dostarczane będą nieodpłatnie przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Ilość otrzymanych worków uzależniona będzie od częstotliwości wywozu
śmieci. Jeśli właściciel nieruchomości zgromadzi większą ilość poszczególnej frakcji (np.: plastiku, papieru bądź opakowań wielomateriałowych) może je zapakować w swój „własny worek” i oddać nieodpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. Znajdującego się przy ul. Ogrodowej 58 w Jastarni.
STRONA
10
LISTOPAD
2014/53
ODPADY GROMADZONE W SPOSÓB SELEKTYWNY OD 1 GRUDNIA 2014 R. ODBIERANE BĘDĄ Z NIERUCHOMOŚCI ZGODNIE Z PONIŻSZĄ TABELĄ
Załącznik 1B do uchwały nr LIII / 184 / 2014
Rady Miasta Jastarni z dnia 29 września 2014 r.
Frakcja odpadów
komunalnych
Sposób gromadzenia / odbioru
nieruchomości na
których zamieszkują
mieszkańcy
Zmieszane odpady
komunalne
nieruchomości na których
nie zamieszkują
mieszkańcy
pojemniki / bezpośrednio z nieruchomości
worki / bezpośrednio z nieruchomości
Szkło
Minimalna częstotliwość zbiórki
nieruchomości na których
zamieszkują mieszkańcy
wrzesień – maj
czerwiec - sierpień
wrzesień – maj
czerwiec - sierpień
1 x 2 tygodnie
1 x tydzień
1x tydzień
1 x tydzień
kwiecień - październik
listopad - marzec
1 x tydzień
1 x 2 tygodnie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
worki / bezpośrednio z nieruchomości
Papier
worki / bezpośrednio z nieruchomości
kwiecień - październik
listopad - marzec
1 x tydzień
1 x 2 tygodnie
Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny oraz
akumulatory i
świetlówki
Meble i inne odpady
wielkogabarytowe
oraz zużyte: pralki,
lodówki, opony,
telewizory
Powstające w
gospodarstwach
domowych zużyte
leki
Powstające w
gospodarstwach
domowych zużyte
chemikalia
Odpady budowlane
i rozbiórkowe
powstające w
gospodarstwach
domowych
Popioły i żużle z
urządzeń grzewczych
worki / bezpośrednio z nieruchomości
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Nie dotyczy
listopad - marzec
1 x 2 tygodnie
kwiecień październik
1 x tydzień
listopad - marzec
1 x 2 tygodnie
W godzinach otwarcia punktu
kwiecień - październik
listopad - marzec
1 x tydzień
1 x 2 tygodnie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Komunalne odpady
zielone ulegające
biodegradacji
kwiecień –
październik
1 x tydzień
W godzinach otwarcia punktu
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Tworzywa sztuczne,
metale, opakowania
wielomateriałowe
nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy
kwiecień październik
1 x tydzień
listopad - marzec
1 x 2 tygodnie
W godzinach otwarcia punktu
Wyłącznie w okresie kwiecień - październik
1 x tydzień
1 x tydzień
Wyłącznie w okresie kwiecień – październik
w godzinach otwarcia punktu
W godzinach otwarcia punktu
Nie dotyczy
„wystawka”/ bezpośrednio z nieruchomości
2 x rok zgodnie z opublikowanym harmonogramem
- na zgłoszenie
2 x rok zgodnie z opublikowanym
harmonogramem - na zgłoszenie – w ilości do
2 m3/rok
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W godzinach otwarcia punktu
W godzinach otwarcia punktu – w ilości do
2 m3/rok
Pojemnik ustawiony w
aptece
Nie dotyczy
W godzinach otwarcia apteki
Nie dotyczy
Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów
Komunalnych
Nie dotyczy
W godzinach otwarcia punktu
Nie dotyczy
pojemniki / bezpośrednio z nieruchomości
Na zgłoszenie w ilości do 1 m3/rok
Nie dotyczy
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
W godzinach otwarcia punktu
Nie dotyczy
pojemniki / bezpośrednio z nieruchomości
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
październik - kwiecień
1 x tydzień
maj - wrzesień
1 x miesiąc
W godzinach otwarcia punktu
Istotnymi zmianami, na które należy zwrócić uwagę są:
• zredukowanie ilości worków do segregacji poprzez połączenie frakcji tworzywa sztuczne z odpadami wielomateriałowymi
i metalami (worek żółty).
• od 1 grudnia odpady zbierane selektywnie (papier, szkło, wielomateriałowe, metale i tworzywa sztuczne) odbierane będą
z nieruchomości 1 raz na dwa tygodnie, natomiast w miesiącach kwiecień-październik odbiór w/w odpadów odbywać się
będzie z częstotliwością 1 raz na tydzień.
• odpady ulegające biodegradacja nie będą odbierane aż do dnia 30 marca 2015 roku, gdyż ich odbiór odbywać się będzie
wyłącznie w miesiącach kwiecień - październik.
• właściciel nieruchomości zamieszkanej będzie mógł, w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wnoszonej na rzecz gminy, oddać odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych w ilości do
1 m3/rok. Odpady te można dostarczyć do PSZOK samemu lub na zgłoszenie (w KOMEX – tel. 58 6752 127) nie ponosząc
dodatkowej opłaty za transport. W przypadku wybrania metody „na zgłoszenie” odpady budowlane należy zapakować
w worki do tego typu odpadów o objętości umożliwiającej ręczny załadunek na pojazd.

Podobne dokumenty

O Festyn charytatywny

O Festyn charytatywny gnięcie 10 ryb z akwarium, potrzeba było osiemdziesięciu kilku zawodników. W nagrodę każdy ze zwycięzców mógł zabrać swoją zdobycz do domu. Impreza od swoich początków przed kilkunastoma laty jest ...

Bardziej szczegółowo

kontrowersje wokół programu natura 2000

kontrowersje wokół programu natura 2000 Natura 2000 to program utworzenia w krajach Unii Europejskiej wspólnego systemu obszarów objętych ochroną przyrody. W ramach programu wyznaczone zostają obszary specjalnej ochrony ptaków oraz specj...

Bardziej szczegółowo

WIELKIE WYDARZENIE U JASTARNICKICH STRAŻAKÓW 2 MAJA

WIELKIE WYDARZENIE U JASTARNICKICH STRAŻAKÓW 2 MAJA Brązowy medal „Za zasługi dla pożarnictwa” Strażacy: dh Szymon Budzisz, dh Jarosław Bukowski, dh Józef Szomborg, Kapelan Powiatowy ZOSP RP dh Ks. Kanonik Bogusław Kotewicz, członkowie wspierający d...

Bardziej szczegółowo