model_liniowy_Holta

Transkrypt

model_liniowy_Holta
Propozycje wartości początkowych w modelu
1. Otwórz plik MS EXCEL model_liniowy_Holta.xls. W pliku znajdują się dane. Zrób wykres i
wyodrębnij składowe szeregu czasowego
2. W komórkach A17 i A18 wpisz „alfa” oraz „beta”. Wartości tych parametrów będą w
komórkach B17 i B18. Zarezerwuj ten obszar komórek
Wpisz dowolne (początkowe) wartości parametrów α,β z przedziału ich zmienności <0;1> np.
0,5
3. W kolumnie C oblicz wartości Ft, w kolumnie D wartości St oraz w kolumnie E wartości
prognoz wygasłych yt*. Dla pierwszych wartości przyjmij pierwszą propozycję – F1=y1=37,
S1=0
Formuła w komórce C3 powinna być odpowiednio skonstruowana, aby możliwe było
kopiowanie (przeciągnięcie) jej na pozostały zakres kolumny C
Podobnie formuła w komórce D3
Prognozy wygasłe oraz prognoza na okres n+1 obliczana może być z uproszonego wzoru:
‫ݕ‬௧∗ = ‫ܨ‬௧ିଵ + ܵ௧ିଵ
Formuła w komórce E3 powinna być również skonstruowana tak, aby można było ją
„przeciągnąć”
Uwzględniając kontekst zadania – wartości prognoz powinny być całkowite
Analogicznie na kolejne okresy
4. W kolumnie F oblicz błędy kwadratowe. Ponieważ pierwsza prognoza zależy wyłącznie od
przyjęcia wartości początkowych F1 i S1, dlatego znaczenia ma dopiero kolejny błąd
W komórce F14 oblicz średni błąd kwadratowy ex post prognoz wygasłych
5. Wykorzystaj narzędzie SOLVER, aby ustalić optymalne wartości parametrów α, β
6. Wykonaj ćwiczenia dla innych wartości początkowych F1 i S1. Dla jakich wartości średni błąd
jest najmniejszy?
Podpowiedź: uwzględnij w komórkach zmienianych również α i β.
lub (jeśli przyjmiemy założenie, że wszystkie wartości mają być nieujemne)
Gratulacje ☺