Instrukcja JEDZ

Transkrypt

Instrukcja JEDZ
Instrukcja wypełniania JEDZ
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.„ Obsługa Ministerstwa Rozwoju
w
zakresie
usług
tłumaczeniowych
i
usług
dodatkowych”,
nr
referencyjny:
BDG.V.2511.45.2016.IM
Uprzejmie informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/growth/espd Komisja Europejska
udostępniła narzędzie umożliwiające zamawiającym i wykonawcom utworzenie, wypełnienie
i ponowne wykorzystanie standardowego formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ/ESPD) w wersji elektronicznej (eESPD).
W celu wypełnienia JEDZ należy:
1) ze strony internetowej www.mr.bip.gov.pl pobrać plik JEDZ_45_IM_16 będący Załącznikiem
nr 3 do SIWZ_45_IM_16 i rozpakować go;
2) uruchomić stronę http://ec.europa.eu/growth/espd;
3) po uruchomieniu strony i wyborze języka polskiego, należy wybrać opcję „Jestem wykonawcą”;
4) następnie należy wybrać opcję „zaimportować ESPD”, wczytać rozpakowany plik JEDZ_45_IM_16,
wybrać kraj „Polska” i postępować dalej zgodnie z instrukcjami (podpowiedziami) w narzędziu.

Podobne dokumenty