lista rankingowa kandydatow na wolne stanowisko urzednicze

Transkrypt

lista rankingowa kandydatow na wolne stanowisko urzednicze
LISTA RANKINGOWA
KANDYDATOW NA WOLNE STANOWISKO URZEDNICZE PODINSPEKTORA
DO SPRAW KOORDYNACJI SYSTEMOW ZABEZPIECZENIA SPOLECZNEGO
(ogloszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze z dnia 18 marca 2016 r.)
Sporzadzona na podstawie § 13, ust 2 Regulaminu zasad naboru kandydatow do zatrudnienia
na wolne stanowisko urz^dnicze, w tym kierownicze stanowiska urz^dnicze w Regionalnym
Osrodku Polityki Spolecznej w Opolu (Zarzqdzenie nr 11/2011 Dyrektora Regionalnego
Osrodka Polityki Spolecznej w Opolu z dnia 08.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia
Regulaminu zasadnaboru kandydatow do zatrudnienia na wolne stanowisko urzednicze, w tym
kierownicze stanowiska urzednicze w Regionalnym Osrodku Polityki Spolecznej w Opolu).
Do II etapu naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. koordynacji systemow
zabezpieczenia spolecznego przystapilo 4 kandydatow, ktorzy uzyskali nastepujaca liczbe^
punktow:
L.P.
1
2
3
4
Nazwisko i imif
Miejsce
zamieszkania
Pawlak K.
Krzos B.
Becker K.
Przybylska K.
Opole
Grodziec
Jelowa
Opole
Liczba
uzyskanych
punktow
36,64
30,64
24,31
20,30
TOR
clityki Spolecznej