Regulamin Małego Wyścigu Pokoju

Transkrypt

Regulamin Małego Wyścigu Pokoju
REGULAMIN
57 Małego Wyścigu Pokoju
Pod patronatem Mariana Więckowskiego
Mazowiecko-Warszawskiego Związku Kolarskiego
I Cel wyścigu
Popularyzacja kolarstwa wśród dzieci i młodzieży na terenie województwa mazowieckiego oraz
o zasięgu ogólnopolskim; wyłonienie zwycięzców indywidualnych i klubowych.
II Organizator
Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski, 02-548 Warszawa, ul. Grażyny 13/15 oraz komitety
etapowe.
III Uczestnictwo
Prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy w kategorii młodzik, chłopcy urodzeni w latach 2001-2002,
2003-20004 (Żak, Młodzik), dziewczynki rocznik 2001-2002, 1999-2000(Młodziczka, Juniorka
Młodsza), posiadający licencje zawodniczą i ważne badania lekarskie oraz poza konkurencją na
poszczególne etapy mogą być dopuszczeni żacy z roczników 2005-2006 za zgodą komitetów etapowych.
IV Termin i miejsce zawodów
01.05.2015 - AMP UKS Victoria Radzymin
02.05.2015 - RKS Family Active
03.05.2015 - OPTY
09.05.2015 - UKK Huragan Wołomin
Cykl koordynuje Mazowiecko-Warszawski Związek Kolarski
Organizatorzy poszczególnych etapów dostarczają szczegółowe komunikaty organizacyjne do dnia
20.04.2015r na mail: [email protected] O odprawie organizatorów i sędziego głównego
powiadomimy organizatorów drogą mailową lub telefonicznie Odprawa techniczna odbędzie się w dniu
01.05.2015 w Radzyminie, przed startem do I-go etapu.
V Sposób przeprowadzania wyścigu
Wyścigi zostaną rozegrane w systemie punktowym( żak, młodzik, młodziczka i juniorka młodsza) w
sposób następujący: Ilość zdobytych punktów – zależna od ilości startujących zawodników: i tak: jeśli
wystartuje 20 młodzików, pierwszy dostaje 20pkt, drugi 19 itd.
Ponadto po każdym etapie pierwszych trzech zawodników otrzyma punkty bonifikaty:
I miejsce na etapie - 5 punktów,
II miejsce na etapie - 3 punkty,
III miejsce na etapie - 1 punkt.
Dodatkowo nagradzane będą punktami, indywidualne lub grupowe zyski czasowe na mecie.
I tak: przewaga 15"-1` nad peletonem to 5 punktów
przewaga 1`-2` nad peletonem to 10 punktów
przewaga ponad 2` nad peletonem to 15 punktów
Wyścig rozgrywany będzie w systemie open (dziewczęta i chłopcy)
Zwycięzcą 57 Małego Wyścigu Pokoju zostanie zawodnik, który zgromadzi największą sumę punktów
bez konieczności udziału we wszystkich etapach. Przy równej ilości punktów o wyższej lokacie
decydować będzie ilość zdobytych pierwszych miejsc lub wyższego miejsca na etapie finałowym.
Natomiast w klasyfikacji drużynowej liczyć się będzie suma punktów trzech najwyżej sklasyfikowanych
zawodników/zawodniczek drużyny na danym etapie. Maksymalna ilość zawodników w danej drużynie
to sześciu kolarzy/kolarek, którzy zostaną zgłoszeni do I-go etapu.
Nie ogranicza się ilości zgłoszonych drużyn wystawionych przez dany klub kolarski.
Starty z MWP będą zaliczane do cyklu Liga Szosowa Mazowsza. Punkty naliczane będą w sposób
następujący:

w kategorii żak i żakini:
1 – 5 pkt
2 – 3 pkt
3 – 2 pkt
4 – 1 pkt
5 – 1 pkt
6 – 1 pkt
7 – 1 pkt
8 – 1 pkt
9 – 1 pkt
10 – 1 pkt

w kategorii młodzik, młodziczka, juniorka młodsza i junior młodszy.:
1 – 10 pkt
2 – 9 pkt
3 – 8 pkt
4 – 7 pkt
5 – 6 pkt
6 – 5 pkt
7 – 4 pkt
8 – 3 pkt
9 – 2 pkt
10 – 1 pkt
VI Nagrody
Na każdym etapie trzech pierwszych zawodników/zawodniczek na mecie otrzymuje nagrody + medal.
Nagrody fundują organizatorzy poszczególnych etapów.
Wykaz nagród pieniężnych etapowych i w klasyfikacji generalnej:
Etapy
Kl. Generalna
Dziewczęta
Im
100,180,- + puchar
II m
70,130,- + puchar
III m
40,80,- + puchar
Chłopcy
Im
II m
III m
100,70,40,-
180,- + puchar
130,- + puchar
100,- + puchar
IV m
80,- + puchar
Vm
60,- + puchar
VI m
50,- + puchar
W klasyfikacji drużynowej MWP puchar dla zwycięskiego zespołu.
VII Postanowienia końcowe






Organizatorzy nie zapewniają noclegów i wyżywienia.
Komisję sędziowską wyznaczy MWZKol.
Wszyscy zawodnicy/ zawodniczki startują w sztywnych kaskach ochronnych oraz posiadają
przełożenia zgodne dla kategorii wiekowej – młodzik, juniorka mł..
Wyścigi zostaną przeprowadzone przy ograniczonym ruchu drogowym (start wspólny)). Za
spowodowane wypadki przez uczestników wyścigu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
We wszystkich sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem decyduje Dyrektor Wyścigu w
porozumieniu z Sędzią Głównym.
Informacje o wyścigu na stronie internetowej okręgowego związku www.mwzkol.pl