Formularz aplikacyjny_2012

Transkrypt

Formularz aplikacyjny_2012
FORMULARZ APLIKACYJNY
1. DANE OSOBOWE:
Imię (imiona) i nazwisko
Data i miejsce urodzenia
2. DANE KONTAKTOWE:
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Telefon kontaktowy
E-mail
3. WYKSZTAŁCENIE:
Status
□ Student
□ Absolwent
Nazwa uczelni I
Wydział
Kierunek studiów
(oraz specjalizacja)
Tryb studiów
Rok studiów
Nazwa uczelni I
Wydział
Kierunek studiów
(oraz specjalizacja)
Tryb studiów
Rok studiów
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
4. DOŚWIADCZENIE
Nazwa firmy
Stanowisko
Okres współpracy (od/ do)
Zakres obowiązków
Nazwa firmy
Stanowisko
Okres współpracy (od/ do)
Zakres obowiązków
Nazwa firmy
Stanowisko
Okres współpracy (od/ do)
Zakres obowiązków
5. KWALIFIKACJE:
Angielski
□ Biegły
□ Bardzo dobry
□ Dobry
□ Podstawowy
Znajomość języków obcych
Inny (jaki?)……………………
□ Biegły
□ Bardzo dobry
□ Dobry
□ Podstawowy
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).
Inny (jaki?)……………………
□ Biegły
□ Bardzo dobry
□ Dobry
□ Podstawowy
Odbyte szkolenia/ kursy
Seminaria
Umiejętności i wiedza z
zakresu IT
6. TERMIN ODBYCIA PROGRAMU STAśU:
Preferowany termin
odbycia staŜu
□ 02.07 – 31.07.2012
□ 06.08 – 31.08.2012
□ 03.09 – 28.09.2012
………………………………………………..
Podpis
WyraŜam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133, poz. 883).