Oblicza Internetu 2004 spis tresci

Transkrypt

Oblicza Internetu 2004 spis tresci
OBLICZA INTERNETU,
INTERNETU, Elbląg 2004
Redaktor naukowy: prof. dr hab. Marek Sokołowski
Recenzent: prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz
Spis treści
Marek SOKOŁOWSKI, Navigare necesse est? Internet a przemiany cywilizacyjne
Rozdział I
DEFINIOWANIE CYBERPRZESTRZENI
Tadeusz MICZKA, Globalizacja – Internet – kultura – tożsamość
Jan KŁOS, Internet jako miejsce spotkania i dialogu?
Przemysław GULDA, Polityczny wymiar Internetu
Zbigniew ŁĘSKI, Zbigniew WIECZOREK, Internet – informacja czy relacja?
Rozdział II
CYBERKOMINIKACJA, JĘZYK, KULTURA W INTERNECIE
Urszula ŻYDEK-BEDNARCZUK, Kultura języka w Internecie
Bogdan ZELER, Komunikacja literacka w Internecie
Marcin SIEŃKO, O znikomości autora w epoce elektronicznej
Dorota SUSKA, Obraz przemian kulturowych w komunikacji internetowej młodzieży
Iwona LEWE, Udział Internetu w kształtowaniu kompetencji kulturowej (w tym językowej)
Renata BIZIOR, Komunikowanie treści religijnych w Internecie w kontekście przemian języka
religijnego
Mirosław WOBALIS, Świat interaktywny a nauczanie polonistyczne
Anna MAJ, Internet a nowa sztuka podróżowania (ujęcie kulturoznawcze)
Rozdział III
PEDAGOGICZNY I EDUKACYJNY ASPEKT SIECI
Beata MAJ, Internet – korzyści i zagrożenia dla wychowania
Karolina SZCZESZEK, Technologie informacyjne a edukacja
Krzysztof KADOWSKI, Walery SUSŁOW, Marcin WASIŃSKI, Sieć komputerowa w małej szkole
narzędziem dydaktycznym i administracyjnym
Katarzyna STANKIEWICZ, Internet jako źródło informacji w opinii użytkowników
Michał STATKIEWICZ, Alternatywny interfejs użytkownika narzędziem efektywnej nawigacji w sieci
Rozdział IV
CIEMNA STRONA INTERNETU
Jan PAPIEŻ, Cyberprzestrzeń a doznawanie przeżyć erotycznych
Wiesław ŚLÓSARZ, Aktywność seksualna w Internecie. Aspekty psychologiczne
Lucyna MENDALKA, Internet a wykorzystywanie seksualne dzieci

Podobne dokumenty