Nazwa Opis Aplikacja Przewodność cieplna Lepkość [cP] 9

Transkrypt

Nazwa Opis Aplikacja Przewodność cieplna Lepkość [cP] 9
Nazwa
Opis
9-20801


501-E



Szybko utwardzany
Możliwe utwardzanie w
zacienionych miejscach
Tiksotropowy
Bezrozpuszczalnikowy
Niska lepkość, idealna dla
metody sprayu lub pędzla
Aplikacja



Klejenie
radiatorów do PCB
Rozpraszanie
ciepła
aktywator
Przewodność cieplna
Lepkość [cP]
0,9 W/mK
110 000
30-40

Podobne dokumenty