XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w łódzkim

Transkrypt

XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w łódzkim
XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej w łódzkim
2015-04-24
18 kwietnia 2015 r. w auli Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska odbył się finał
okręgowy jubileuszowej XXX edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest to najpopularniejsza olimpiada w Polsce
zarejestrowana w Ministerstwie Edukacji Narodowej, ciesząca się od wielu lat ogromnym zainteresowaniem
uczniów kolejnych roczników szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów. W eliminacjach startowało do tej
pory 1.425.000 młodzieży. Opiekę merytoryczną nad Olimpiadą Wiedzy Ekologicznej od 1991 roku sprawuje
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a ponad 60 wyższych uczelni publicznych uchwałą
swych senatów przyznało finalistom i laureatom Olimpiady wstęp na najbardziej atrakcyjne kierunki studiów
bez postępowania kwalifikacyjnego.
Do tegorocznego wojewódzkiego etapu konkursu przystąpiło pięćdziesięciu pięciu reprezentantów szkół
ponadgimnazjalnych z terenu województwa łódzkiego W pracach komisji egzaminacyjnej uczestniczyli m. in.
przedstawiciele Uniwersytetu Łódzkiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego, Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
Konkurs składał się z dwóch etapów: części pisemnej (50 pytań testowych) i części ustnej, do której zakwalifikowano dwunastu uczniów z najlepszymi wynikami uzyskanymi w części
pisemnej.
Część ustną finału oceniało ośmioosobowe jury, które wyłoniło siedmioosobową reprezentację województwa łódzkiego do finału centralnego Olimpiady, który odbędzie się w dniach 5-7
czerwca 2015 r. na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Podobne dokumenty