Koniec ze „SMiecioWyM” jedzenieM! - Wiadomości Gubińskie

Transkrypt

Koniec ze „SMiecioWyM” jedzenieM! - Wiadomości Gubińskie
Wiadomości Gubińskie
AKTUALNOSCI MIEJSKIE | SPOLECZENSTWO I HISTORIA I KULTURA I SPORT
ROK XXIIi. nr 15/2015 (534) . ISSN 1425-1558 . DWUTYGODNIK | [email protected] | I Gazeta DARMOWA
Slub na
Wyspie
Babski
Kabaret
Wyjątkowe wydarzenie na Wyspie
Teatralnej. Pierwszy raz w historii
odbył się tam ślub, na dodatek
polsko-niemiecki
Szykuje się nam w Gubinie uroczy wieczór kabaretowy w wykonaniu wielkich
gwiazd aktorskich scen polskich.
czytaj str. 6
czytaj str. 7
Remont ulicy
Malej
Mieszkańcy doczekali się uporządkowania
sieci podziemnych, kanalizacji,
wodociągów i telefonii. Przyłączono także
do mieszkań nową sieć gazowniczą.
czytaj str. 2
Koniec ze „smieciowym” jedzeniem!
Uczniowie wracający do szkoły mogli być zaskoczeni nowym asortymentem szkolnego sklepiku. Od 1 września zaczęły w całym kraju obowiązywać przepisy, które zakazują w takich miejscach sprzedaży niezdrowych produktów. Czy do nowych przepisów dostosowano się również w gubińskich podstawówkach?
Jak opowiedzieli
sie Gubinianie
S tefan P ilaczyński
Postanowiliśmy skontrolować to 7
września w Szkole Podstawowej nr 1
oraz 3. Czemu nie w "dwójce"? Ponieważ w związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących zdrowej żywności,
pani prowadząca dotychczas tam skle-
pik zrezygnowała z biznesu. Rodzice
uczniów z „jedynki” i „trójki’ mogą odetchnąć z ulgą. Tam sklepiki dostosowują się do nowych norm. Z półek znikają
niezdrowe produkty. Sprzedawcy dali
sobie trzy miesiące na sprawdzenie,
czy będzie im się opłacać prowadzenie
sklepu bez "zakazanej" żywności.
Restrykcyjne zmiany w żywieniu
uczniów podobają się dietetykom, którzy wycofanie ze szkół niezdrowego
jedzenia uznają za krok w dobrą stronę
Zgodnie z decyzją prezydenta
Bronisława Komorowskiego (panował do 6 sierpnia 2015) Polacy
6 września poszli do urn, by odpowiedzieć na trzy pytania: Czy
jest Pani/Pan za wprowadzeniem
jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej? Czy jest
Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania
partii politycznych z budżetu państwa? Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni
przepisów prawa podatkowego na
korzyść podatnika?
Jak poinformowała gazetę Sekretarz Urzędu Miejskiego w Gubinie
Maria Kużdżeń w naszym mieście
uprawnionych do udziału w referendum było 13.400 gubinian, a
na potrzeby referendum zorganizowano 10 Obwodowych Komisji
ds. Referendum. Jak głosowali gubinianie?
Frekwencja wyborcza w mieście
nie odbiegła od krajowej, a nawet
była niższa. Tylko 6,48% poszło by
oddać swój głos w referendum.
Dlaczego nie poszli? Zdaniem
większości referendum powinno
dotyczyć spraw bardzo ważnych
dla narodu. Pytania referendalne
– ich zdaniem - do takich nie należały.
Najlepiej spisali się wyborcy w
lokalu przy ul. Wojska Polskiego
(Przedszkole Miejskie nr 3) – frekwencja 8,04%, najniższą frekwencję odnotowano w lokalu przy
ulicy Racławickiej (ZS im. M. Kopernika) – frekwencja 4,17%. Wybory
przebiegły bez zakłóceń.
ko niewielkie 2 pożary leśnej ścioły
w czasie takich upałów dają dobre
świadectwo o zachowaniu ostrożności przez okolicznych mieszkańców.
Pięć interwencji spowodowały złamane drzewa i konary. Dwa alarmy
uznano za fałszywe. Zdarzają się też
ciężkie wypadki. Na polach wsi Późna, 13 sierpnia kierowca kombajnu
zbożowego, gdy wymieniał przebite
koło, został dotkliwie przygnieciony
tymże kołem. Szybka akcja pozwoliła przewieźć poszkodowanego helikopterem do szpitala w Zielonej Górze. Co zminimalizowało uszczerbek
na zdrowiu.
15 sierpnia kierująca samochodem
Volvo, w którym jechały 4 osoby,
wyjechała z drogi podporządkowanej na nadjeżdżający drogą woje-
wódzką nr 32 samochód WV Transit
z 6 osobami. Lekarz pogotowia ratunkowego nie stwierdził potrzeby
hospitalizacji żadnego z uczestników wypadku. Straty w zniszczonych pojazdach oszacowano na 20
tysięcy złotych. W czasie przyjazdu
Policji, kierowca i pasażer Transita
podjęli próbę ucieczki, jednak zostali
zatrzymani. 28 sierpnia nieopodal
wsi Chlebowo samochód osobowy
uderzył w drzewo i uległ zapaleniu.
Pasażera zabrało pogotowie do szpitala. Kierowca nie odniósł obrażeń.
W wyniku tego pożaru, spłonął też 1
ar ścioły leśnej. Na drodze krajowej
nr 32 w dniu 28 sierpnia w okolicy
Sękowic dachował Opel korsa prowadzony przez obywatelkę Niemiec.
Oleg Sanocki
A ndrzej M atłacki
Szkolny sklepik w SP nr 1. Czy za trzy miesiące nadal będzie istniał?
Wraz z inauguracją roku szkolnego z
półek szkolnych sklepów powinny zniknąć miedzy innymi chipsy, batoniki oraz
słodkie napoje ze zbyt dużą zawartością
cukru. Tyle teorii. A jak to wygląda w
praktyce w naszym mieście?
piatek 11.09.2015
998
Dowódca gubińskich strażaków,
kapitan Dariusz Kostyszak analizuje
ponad 70 sierpniowych zdarzeń, w
których niezbędna była interwencja
Jednostki miejscowej PSP.
Znów najwięcej, bo 30 wyjazdów
spowodowały agresywne szerszenie i osy. Aż 12 razy straż zmuszona była gasić pożary traw i do tego
trzykrotnie płonące ścierniska. Tyl-
2
piatek 11.09.2015
aktualności miejskie
1 wrzesnia - dwa wazne wydarzenia
A ndrzej M atłacki
1 września br. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie odbyła się miejska
inauguracja roku szkolnego 2015/16.
Przed placówką oświatową przy ulicy
Świerczewskiego można było zobaczyć tłumy odświętnie ubranych dzieci,
ich rodziców, a także nauczycieli oraz
przedstawicieli władz samorządowych
oraz Związku Kombatantów i Byłych
Więźniów Politycznych.
Tego samego dnia obchodziliśmy 76.
Rocznicę wybuchu II wojny światowej.
Z tej okazji pod Pomnikiem w Parku
imienia V Dywizji w Gubinie odbyły się
uroczystości, na których mieszkańcy
oraz delegaci złożyli kwiaty, czym oddali
cześć wszystkim walczącym na frontach
Europy i Świata w latach 1939-1945.
Mala w remoncie
O leg S anocki
Z a r z ą d D r ó g Wo j e w ó d z k i c h
zmodernizował jedną z głównych
arterii komunikacyjnych w Gubinie, o czym informowaliśmy czytelników.
Cz y nasze miasto coś robi w
tym zakresie - pytam naczelnika
Krzysztofa Olifirowicza.
- Oczywiście, stale coś remontujemy mówi naczelnik.
- Teraz zgodnie z wolą burmistrza
Bartczaka realizujemy poszczególne
zadania zgodnie z obowiązującym programem, robiąc to gruntownie i kompleksowo. Można to sprawdzić aktualnie na ulicy Małej, gdzie prace podjęło
właśnie nasze Przedsiębiorstwo Usług
Miejskich.
W pierwszej kolejności dokonano
uporządkowania sieci podziemnych
kanalizacji, wodociągów i telefonii.
Zgorzelec przyłączył mieszkania do
nowej sieci gazowniczej. Mała to niewielka, wąska ulica, dlatego traktujemy
ją jako strefę zamieszkania bez wydzielania chodników.
Możliwy jest tam ruch pieszy bez
ograniczeń a ruch kołowy jest dopuszczalny z maksymalną szybkością do 20
kilometrów na godzinę. Wydamy na to
ponad 180 tysięcy złotych.
- A co z zapowiadanym remontem ulicy Wrońskiego?
- Jest to droga powiatowa, więc zadanie realizowane będzie przez Zarząd
Dróg Powiatowych. Wiem, że pierwszy
przetarg na wyłonienie wykonawcy
unieważniono, co opóźni wykonanie
tej tak istotnej inwestycji drogowej. Jest
rozpisany drugi przetarg z planowanym
wykonaniem i płatnością na sierpień
2016. W tej sytuacji wypada nam tylko
czekać.
Co sadzisz o
referendum?
Bartłomiej Bartczak
- W tym referendum prezydent
Komorowski sięgnął po elektorat
Pawła Kukiza. Liczące się partie robiły wszystko, by referendum się
nie udało, bo jednomandatowe
okręgi wyborcze są dla partii śmiertelnym zagrożeniem. Daleko nam
jeszcze do Szwajcarii. Polacy bardzo
lubią narzekać. Nie wychodzi nam
sformułowanie rozwojowych, perspektywicznych myśli, jak również
spójnego prawa.
Ryszard Sibiński
- Referenda w krajach o ugruntowanej demokracji są ważnym jej
instrumentem. Nasze polskie doświadczenia wykazują, że nie doceniamy ich znaczenia. Obawiam
się, że frekwencja będzie za niska,
by osiągnąć skutek rozstrzygający. Dwa pytania, a szczególnie to
pierwsze, może nienajlepiej sformułowane, ale zasługuje na uwagę, dlatego uczestniczyłem w tym
głosowaniu.
Piotr Kołaszewski
- Jak nasze państwo szanuje referenda, najlepiej świadczy potraktowanie przez rząd wyników referendum w Gminie Gubin odnośnie
budowy kopalni węgla brunatnego. Mieszkańcy powiedzieli „nie”.
Rząd, jak i wielu polityków z obozu
władzy i samorządu wojewódzkiego nie szanuje tego rozstrzygnięcia
i szuka dróg obejścia tej decyzji.
Roman Kononowicz
- Popieram jednomandatowe
okręgi wyborcze, bo jest to postęp
demokracji. Z JOW-ami zbliżylibyśmy się do demokracji Anglii, USA,
Kanady i innych krajów o ugruntowanej demokracji. Uważam, że
pieniądze, które stracimy w tym
referendum, mogły służyć innym
ważnym celom.
Oleg Sanocki
aktualności miejskie
Pomoc materialna dla uczniów o
Odswiezono tyle, ile bylo mozna charakterze socjalnym - stypendia
piatek 11.09.2015
S tefan P ilaczyński
Okres wakacji w gubińskich szkołach i przedszkolach to czas wykorzystywany przede wszystkim na
przeprowadzenie remontów. Tych
wielkich i tych drobnych. Często pro-
wadzonych na miarę możliwości,
najczęściej niestety, nie na miarę potrzeb.
Wg informacji otrzymanych od
podinspektor Danuty Drapy z Urzędu Miejskiego, w każdej placówce szkolnej i w każdym gubińskim
przedszkolu część wakacyjnej przerwy poświęcono na gruntowne porządki i remonty. W Zespole Szkół
im. M. Kopernika wymieniono całą
instalację związaną z wewnętrznym
oświetleniem pomieszczeń w budynku, wymieniono także punkty
świetlne. Ponadto tu i ówdzie malowano, w dwóch pomieszczeniach
wymieniono wykładzinę podłogową. W Szkole Podstawowej nr 2
przeprowadzono remont gabinetu
historycznego, zakupiono meble
do jednej klasy, pomalowano także ciągi komunikacyjne. W Szkole
Podstawowej Nr 3 malowano, odświeżono blok żywieniowy, a w jednej klasie wymieniono oświetlenie.
Zdaniem dyrektora Roberta Siegla
ważną sprawą było odnowienie
ogrodzenia szkolnego. W ZSO przeprowadzono modernizację instalacji
ciepłej wody w kuchni, odnowiono
toalety uczniowskie. W Przedszkolu Miejskim nr 2 odnowiono ganek
przedszkola i odświeżono zaplecze
żywieniowe, drobne remonty wykonano w pozostałych przedszkolach.
Zdaniem dyrektorów pytanych o
zakres prac, wykonano najbardziej
potrzebne prace. Większe przedsięwzięcia muszą poczekać na lepsze
czasy. - A gdyby na Państwa placówkę spadł nieoczekiwany deszcz pieniędzy, co wykonano by w pierwszej
kolejności? – zapytałem. Dorocie
Pawlik - dyrektor PM nr 2 marzy się
nowy plac zabaw, Dorota Grzelak dyrektor ZS im. Mikołaja Kopernika
w pierwszej kolejności wykonałaby
nowe ogrodzenie szkoły (stare sypie się w oczach), zaś Robert Siegel
zarządzający SP nr 3 wybudowałby
halę sportową. Wiele wskazuje na
to, że to ostatnie życzenie przybiera
coraz to bardziej realny kształt.
Youth Camp 2015
W sierpniu tego roku uczniowie LO
im. Bolesława Chrobrego w Gubinie
uczestniczyli w międzynarodowym
projekcie pod hasłem „Youth Camp
2015”. Do niemieckiego miasteczka
Laatzen przyjechała młodzież z Niemiec, Francji, Izraela i Polski. Nasz
kraj reprezentowali uczniowie ZSO
w Gubinie: Weronika Kaczmarek,
Kinga Ochotna, Kuba Matuszak, Michał Cichowicz, Michał Lasota, Miłosz Prasał, Anita Carewicz i Gabrysia Kowal.
W czasie pobytu na obozie nie było
czasu na nudę, ponieważ program
był napięty i bardzo bogaty. Celem
projektu było integrowanie młodych
ludzi różnych narodowości, łamanie
stereotypów oraz poznanie kultury
i obyczajów swoich zagranicznych
przyjaciół. Jednym z ważniejszych
celów było poszerzenie wiedzy na
temat polityki prowadzonej w Unii
Europejskiej. Każdego dnia czekały
na nich nowe doświadczenia i liczne
zadania do wykonania. Codziennie
uczestniczyli w ważnych i czasem bardzo trudnych debatach, np. o problemie uchodźców z Syrii i Afganistanu,
o tolerancji i szacunku dla drugiego
człowieka. Do ciekawych doświadczeń należało symulowanie prac w
Radzie Europejskiej, gdzie mogli się
wczuć w role parlamentarzystów z
różnych państw. Odbyli też liczne
spotkania z ważnymi politykami,
studentami i burmistrzem Laatzen.
Do niezapomnianych chwil należały wieczory poświęcone ojczyźnie,
każda grupa prezentowała swój kraj
i częstowała lokalnymi przysmakami.
Ciekawa była koszerna kolacja przygotowana przez kolegów z Izraela z
zachowaniem zasad szabatu. Z kolei u
obcokrajowców furorę zrobiły nasze
polskie pierogi. Pobyt w Laatzen, to
nie tylko praca, ale też przyjemności
– basen, wycieczki, drobne zakupy, to
także korzyści - doskonalenie języka
angielskiego. I oczywiście zawarcie
przyjaźni, dowiedzenie się, co to tolerancja, łamanie barier i szacunek
dla drugiego człowieka. Opiekunami
grupy byli Jan Skóra i Albin Sidor. (am)
„Burmistrz Miasta Gubina informuje, że rozpoczęte zostały prace nad projektem
budżetu miasta na 2016 rok. W związku z powyższym zwraca się do mieszkańców
miasta Gubina i wszystkich organizacji, stowarzyszeń działających na terenie naszego
miasta o składanie wniosków do budżetu miasta na 2016 rok, w terminie do dnia 15
października 2015r.”
3
na rok szkolny 2015/2016
WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO MOŻNA SKŁADAĆ W TERMINIE: DO
15.09.2015r. W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO DNIA
15.10.2015r.
• wnioski uczniów uczęszczających
do szkół na terenie Gubina należy
składać w szkole, do której uczęszcza
uczeń
• w przypadku szkół, dla których
organem prowadzącym nie jest
Burmistrz Miasta Gubina, lub uczeń
pobiera naukę poza Gubinem, wnioski należy składać bezpośrednio
w Centrum Informacji w Urzędzie
Miejskim w Gubinie w poniedziałek
od godz.7:30 -16:00, wtorek, środa,
czwartek od godz. 7:30-15:30, piątek
od 7:30-15:00
Wszelkie informacje są udzielane w Wydziale Organizacji i Spraw Obywatelskich
p. 304 II piętro tel. 68/455 81 23
lub e-mail [email protected]
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń mieszkający w Gubinie
znajdujący się w trudnej sytuacji
materialnej, wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie,
w szczególności, gdy w rodzinie
występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm
lub narkomania, a także, gdy rodzina
jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie
losowe.
Rodziną w rozumieniu art. 6 ust 14
ustawy o pomocy społecznej z dnia
12 marca 2004r. (tekst jednolity Dz.U
0 z 2013 poz.182 ) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie
zamieszkujące i gospodarujące.
Miesięczna wysokość dochodu na
osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium
szkolne do końca września 2015r. nie
może być większa niż kwota 456 zł
a od 1 października 514 zł. ( w takich
wypadkach należy złożyć wniosek w
październiku br.)
Pomoc materialna przysługuje:
Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych
kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych
(...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także
dzieciom i młodzieży upośledzonym
umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia
realizacji obowiązku nauki.
Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół
publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na
terenie miasta Gubin
Stypendium szkolne nie przysługuje
uczniowi:
- który otrzymuje inne stypendium
ze środków publicznych z wyjątkiem
sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza
2120 zł (rocznie).
- który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:
rodziców/opiekunów niepełnoletniego ucznia i po
p o t w i e r d z e n i u s z k o ł y, ż e
jest jej uczniem;
- pełnoletniego ucznia i po potwierdzeniu szkoły, że jest jej uczniem;
- dyrektora szkoły
Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:
Całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych,
wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza
szkołą,
Pomocy rzeczowej o charakterze
edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
Całkowitego lub częściowego
pokrycia kosztów związanych z
pobieraniem nauk i poza miejscem zamieszkania dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
Stypendium szkolne przyznane w
tej formie realizowane jest poprzez
zwrot poniesionych wydatków ustalonych na podstawie faktur i dokumentów potwierdzających ich powstanie i wysokość.
Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz brak możliwości określenia wysokości dotacji z budżetu
państwa na rok 2015, stypendium
szkolne w roku szkolnym 2015/2016
będzie przyznane w dwóch turach:
I - na 4 miesiące za okres od 1 września do 31 grudnia 2015 r. po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa,
II – na 6 miesięcy za okres od 01
stycznia do 30 czerwca 2016r. po
otrzymaniu dotacji z budżetu państwa w pierwszym półroczu 2016r.,
Po m o c m a t e r i a l n a u d z i e l a n a
uczniom znajdującym się w trudnej
sytuacji materialnej ma charakter pomocy przedmiotowej i jest udzielana
w postaci refundacji poniesionych
wydatków o charakterze edukacyjnym. (es)
4
piatek 11.09.2015
społeczeństwo
K aśka J anina
I zdebska
„PANIE FREDRO! MIAŁEŚ PAN RACJĘ”
Wkurza mnie !
Upał taki, że mózg się gotuje. Wszyscy
narzekamy, że za gorąco. Gdyby było
zimno, że za chłodno, gdyby padało, że
za mokro. Taka już nasza natura.
Okres kanikuły w tropikalnym słońcu
ma tę zaletę, że nie chce nam się politykować. A to oprócz środowiskowych
ploteczek główny temat rozmów. Tak
więc i kampania przed wrześniowym
referendum była jakaś niemrawa i niewidoczna dla obywateli.
Szybki sposób zorganizowania referendum i dobór pytań budziły wątpliwości wśród ekspertów i dużej części
społeczności. Koszt głosowania to ponad 100 mln zł.
Kiedy piszę ten tekst, tuż przed referendum (ach, ten nasz cykl wydawniczy!), nie znam jeszcze wyników
wyborów, ani frekwencji, ale znam wypowiedzi kilku osób, które zapytałam,
sondując, ile na temat jednomandatowych okręgów wiedzą. Masakra - jakby powiedziała młodzież. Na kilku rozmówców tylko jedna miała jakieś o tym
pojęcie. Natomiast prawie wszyscy moi
rozmówcy uważali, że partie powinny
utrzymywać się same bez jakiejkolwiek
dotacji z pieniędzy podatników. Co do
przepisów prawa podatkowego na korzyść podatników, uważali, że tylko idiota byłby przeciw. Więc po co to pytanie
w referendum?
Tegoroczne referenda, a potem wybory będą przebiegały pod specjalnym
nadzorem, albowiem powstał Ruch
Kontroli Wyborów, który jest wspólnym
pomysłem prawicy. Zarzut fałszowania
wszystkich wyborów od 1989r. był powodem zorganizowania „armii ludzi,
którzy staną naprzeciwko zorganizowanej grupy przestępczej fałszerzy wyborów” - tak mówiła w Częstochowie Ewa
Stankiewicz na konferencji założycielskiej Ruchu Kontroli Wyborów.
A oto słowa Leopolda Staffa. Podaje je
Państwu pod rozwagę.
Budowałem na piasku
i zawaliło się
Budowałem na skale
i zawaliło się. Teraz budując, zacznę od
dymu w kominie.
Wszyscy mamy obsesję na punkcie
rocznic, stanowią one dla nas pewien
rytuał, są też działaniem podsycającym
traumę. Polska jest krajem zachowującym się jak pacjent po szoku traumatycznym. Przyjęliśmy sądzić, że tą traumą był komunizm, jednak w równej,
jeśli nie większej mierze, traumą było
też rozczarowanie po transformacji
ustrojowej. Wystarczy spojrzeć na użytek, jaki robimy z symbolicznej rocznicy
demokratycznych wyborów 1989r. Ten
festiwal trwa od 25 lat.
Zupełnie ostatnio z okazji 35-lecia
„Sierpnia 80” na zorganizowane przez
prawicę obchody nie zostali zaproszeni
czołowi politycy, w większości zasłużeni
w udziale w upadku byłego ustroju.
PANIE FREDRO! MIAŁEŚ PAN RACJĘ
pisząc:
Ja – z nim w zgodzie?
Mocium panie. Wprzódy
słońce w miejscu stanie
Wprzódy w morzu wyschnie woda
Nim tu u nas będzie zgoda.
Kaśka Janina Izdebska
40 lat UTW w Polsce
R enata M ajorek
Inicjatorką pierwszego w Polsce
i trzeciego (po Francji i Belgii) Uniwersytetu Trzeciego Wieku na świecie była prof. Halina Szwarc (ur. 05
maja 1923 r. - zm. 28 maja 2002 r.). Dokładnie 40 lat temu w Warszawie
założyła UTW, który obecnie nosi
jej imię. Idea założenia UTW w Polsce urodziła się w czasie spotkania
prof. Haliny Szwarc z prof. Pierre Vellas’em na posiedzeniu ekspertów do
spraw gerontologii w Mediolanie. Według prof. Haliny Szwarc przed
UTW stoi pięć głównych zadań: włączenie osób starszych do systemu
kształcenia ustawicznego, aktywizacja intelektualna, psychiczna
i fizyczna słuchaczy, opracowanie metod dalszej edukacji osób
starszych, wdrażanie profilaktyki
gerontologicznej, prowadzenie
obserwacji i badań naukowych.
Podczas swoich licznych odczytów i
wykładów prof. Halina Szwarc mówiła:
„Ludzie starsi mają szczególnie ważną rolę do spełnienia. Nabyta przez nich
wiedza, w połączeniu z doświadczeniem zgromadzonym w ciągu wielu
lat życia, tworzy wartości bardzo cenne dla społeczeństwa, a im samym
powinna dawać poczucie satysfakcji”.
W latach 1976 - 1979 powstało kolejno pięć następnych Uniwersytetów Trzeciego Wieku (we Wrocławiu,
Opolu, Szczecinie, Łodzi i Poznaniu).
Według stanu na marzec 2015
r. w Polsce działa 520 UT W. W
G u b i n i e o d k w i e t n i a 2 0 0 9 r.
Kim była założycielka ruchu UTW w
Polsce? Urodziła się w Łodzi 5 maja
1923 roku jako Halina Kłąb. W 1939
roku, po napaści Niemiec i Rosji So-
wieckiej, postanowiła wstąpić do
konspiracji. Została żołnierzem ZWZ,
a następnie AK (pseudonim „Jacek
Drugi”). Z Łodzi przenosi się do Kalisza, by tam z wyróżnieniem ukończyć
liceum. W 1942 roku zaczęła studia
na Wydziale Slawistyki Uniwersytetu
Wiedeńskiego, następnie na Wydziale Lekarskim. Znała doskonale język
niemiecki i dzięki temu była dobrym
materiałem na szpiega. Największym
jej sukcesem było dostanie się do
pracy w Centralnym Archiwum Medycyny Wojskowej w Berlinie, skąd
od 1944 roku przekazywała bezcenne
raporty o stanie wojsk niemieckich
(szczególnie na froncie wschodnim).
26 maja 1944 roku Gestapo aresztowało ją. Była okrutnie torturowana.
Po wojnie wyjechała do Poznania.
Tam ukończyła Akademię Medyczną.
W 1949 roku wyszła za mąż za młodego prawnika. 8 maja 1951 roku
urodziła syna Andrzeja. W 1948 roku
rozpoczęła pracę w Poznańskiej Klinice Chorób Wewnętrznych. Za AK-owską przeszłość wyrzucono ją z pracy
w Akademii Medycznej. Z pomocą
przyszedł jej były wykładowca - prof.
Jan Rogucki. To dzięki jego wstawiennictwu dostała pracę w przychodni
fabryki Stomil pod Poznaniem. W tym
samym czasie na Akademii Medycznej
w Łodzi zrobiła doktorat z edokrynologii. W niedługim czasie zaproponowano jej pracę w Wyższej Szkole
Wychowania Fizycznego w Poznaniu.
Zdobyła tam tytuł profesora i została kierownikiem Zakładu Medycyny
Sportu, a następnie prodziekanem.
W 1958 roku urodziła córkę Hanię.
W 1964 roku prof. Halina Szwarc przeprowadza się razem z dziećmi do
Warszawy, gdzie przy ministrze zdro-
wia obejmuje stanowisko zastępcy w
Głównej Komisji Socjalnej i Zdrowia.
W 1966 roku została profesorem na
Akademii Wychowania Fizycznego w
Warszawie, w latach 1965-1969 pełniła funkcję prodziekana na tej uczelni,
a w latach 1969-1971 - jej prorektora.
Zajmowała się badaniem wpływu
wysiłku fizycznego na starszych ludzi
(jej ojciec zmarł w wieku 100 lat). Jeździła w delegacje do Francji, Włoch
i Szwecji. Omijała Niemcy, gdyż bała
się, że spotka tam gestapowca, który podczas II wojny światowej torturował ją. W 1973 roku prof. Halina
Szwarc zorganizowała w Henrykowie
k. Warszawy I oddział rehabilitacji
gerontologicznej. Przyjmowała tam
starszych ludzi na 6-tygodniowe turnusy. Oprócz lekarzy był psycholog,
rehabilitant, socjolog i terapeuta.
Ponieważ zawsze lubiła starszych
wiekiem pacjentów, zorganizowała
też Zakład Gerontologii z Oddziałem
Rehabilitacji Gerontologicznej przy
Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, przy którym w 1975 roku otworzyła Studium
III Wieku (początkowa nazwa UTW).
Prof. Halina Szwarc zmarła po długiej
i ciężkiej chorobie, 28 maja 2002 roku.
Pochowana została z wszelkimi honorami wojskowymi na warszawskich
Powązkach. W 1999 roku wydała swoje „Wspomnienia z pracy w wywiadzie
antyhitlerowskim, ZWZ-AK”, które
posłużyły za scenariusz do spektaklu
Teatru Telewizji „Doktor Halina” (2007
r.). W jednym z ostatnich wywiadów,
prof. Halina Szwarc powiedziała: „Ruch
UTW odniósł sukces dzięki grupom
ludzi, którzy wiedzieli, czego ludziom
trzeba. Osoby zadowolone ze swego życia są zdrowsze i żyją dłużej”. DRZEWKA PAMIeCI !
K aśka J anina I zdebska
Mówią, że mężczyzna powinien wybudować dom, spłodzić syna i
posadzić drzewo. Powiedzenie to funkcjonuje w narodzie od wieków,
czyli od czasów, kiedy to mężczyzna był jedyną utrzymującą rodzinę, jej
głową. Kobieta pełniła rolę bogini domowego ogniska, a bardziej prozaicznie, była tzw. kurą domową.
Te trzy symbole: dom, syn, drzewo, miały zapewnić stabilizację i ciągłość. Rola kobiet diametralnie się zmieniła. Teraz i ona może (i często to
robi) współuczestniczyć w dążeniu do rodzinnego celu.
Na fali tych możliwości panie z Klubu Kobiet Niezależnych w Gubinie, zapraszając do działania zawsze chętnego dyrektora Gubińskiego
Domu Kultury Janusza Gajdę i przy pomocy Alicji Ratowicz z magistratu, zorganizowały sadzenie drzewek na Wyspie Teatralnej w dniu
symbolicznej daty 1 września 2013r. Do wspólnego sadzenia zaproszono sąsiadów zza Nysy, czyli Guben. Posadzono wtedy 50 drzewek
i krzewów kupionych indywidualnie przez uczestników. Symboliczna
data oraz własny zakup nasadzeń były tak atrakcyjnym tematem dla
mediów, że oprócz gazet (w tym Wyborczej) prawie wszystkie stacje TV
(łącznie z Polonią) pokazały migawkę z Gubina.
W następnym roku Klub Kobiet Niezależnych, Gubiński Dom Kultury,
Klub Książki Biblioteka Miejska w Gubinie zorganizowały Wyspę Literacką na Wyspie Teatralnej, na którą oprócz kilkunastu lokalnych pisarzy,
zaproszono aktora filmu i teatru oraz autora 6 książek, Jana Nowickiego.
On też zasadził swoje drzewko na Wyspie. Przed nim była znana wokalistka Urszula Dudziak, a po niej, końcem sierpnia tego roku na Wyspie
Literackiej - aktorka, scenarzystka, reżyserka, felietonistka, pisarka, poetka w jednej osobie, dosyć kontrowersyjna w towarzyskich rozmowach
JOANNA SZCZEPKOWSKA. Tak więc mamy już trzy „duże” nazwiska,
którymi można się chwalić, mówiące, że Gubin nie „stoi tylko podkasaną muzą”. Tradycję tę chcemy kontynuować tak, jak Wyspę Literacką,
która ma coraz większą liczbę zwolenników.
Niestety, jak często to się zdarza, i u nas pięć krzaków padło ofiarą
kradzieży. Bo, że znikną tabliczki z nazwiskami, nie mieliśmy wątpliwości. Dlatego teraz mam nadzieję, po rozmowie z panią wiceburmistrz
Justyną Karpisiak, że na Wyspie zaistnieje jedna na tyle mocna tablica,
na którą wpisywać będziemy kolejne znane nazwiska fundatorów drzewek. To też rodzaj promocji miasta. Często spotykam się z pytaniami,
uwagami, sugestiami od mieszkańców. To dobrze. Świadczy to o zainteresowaniu, trosce mieszkańców wyglądem miasta, w którym żyją.
Proszę, byśmy wszyscy strzegli, pilnowali tych miejsc przed WANDALAMI, ZŁODZIEJAMI. Za kosz, czy lampę zniszczoną przez chuligana zapłacimy wszyscy. Bo za te pieniądze moglibyśmy załatać dziurę w jezdni, czy chodniku, ustawić dodatkowe lampy uliczne tam, gdzie ich nie
ma, a może kupić nowe meble, czy wyposażenie do szkół, dla naszych
dzieci.
Pamiętajmy, że kradzież kwiatów, drzew, krzewów w parku niczym nie różni się od kradzieży z ogrodów sąsiadów.
To wyciągnięcie ręki po cudzą własność.
piatek 11.09.2015
5
6
piatek 11.09.2015
społeczeństwo
Wpisana w
krajobraz Gubina
Z Haliną Nodzak rozmawia Oleg Sanocki
Ona - Polka z Gubina, on - obywatel Niemiec.
Poznali się przed kilku laty. W sobotę, 5 września 2015 postanowili ślubować sobie miłość,
szacunek i wierność. Powiedzieli to sobie na
gubińskiej Wyspie Teatralnej.
Pierwszy raz na Wyspie
Teatralnej
S tefan P ilaczyński
Burmistrz Bartłomiej Bartczak, w
towarzystwie przedstawicieli Urzędu
Stanu Cywilnego - Alicji Piotrowskiej
i tłumacza, udzielił ślubu parze młodych: Joannie Siwik i Christophowi
Bierbach. Na co dzień pracują w Zurychu, mają wyższe wykształcenie
i… doskonałe pomysły. Ona Polka,
on Niemiec, pracują w Szwajcarii, a
małżeństwem zostali w Polsce. Na
tą niecodzienną uroczystość wybrali
sobie Wyspę Teatralną w Gubinie.
Była ceremonia zgodna z obowiązującym prawem, przemówił do
zebranych burmistrz B. Bartczak,
burmistrz Guben Fred Mahro, wzruszające słowa wygłosili ojcowie pary
młodej. Ceremonia miała niecodzienną, godną pozazdroszczenia
oprawę. Na zakończenie toast za
pomyślność i wspólna fotografia z
weselnymi gośćmi na schodach przy
Nysie.
Wiele różnych wydarzeń miało
miejsce na wyspie w jej kilkusetletniej historii, ale związek małżeński
zawarto tu pierwszy raz i jest pewne,
że przejdzie on do historii miasta.
Wszystkiego najlepszego na nowej
drodze życia.
- Jak zaczęła się Pani przygoda z Gubinem?
- W 1973 roku za namową koleżanek, z którymi kończyłam Szkołę
Muzyczną I- go i II- go stopnia, a one
podjęły już wtedy pracę w Żarach,
zaczęłam pracować w gubińskim
Ognisku Muzycznym, później przekształconym w szkołę. Wytrwałam
tam do 1996 roku, ucząc gry na
fortepianie, skrzypcach i flecie poprzecznym, a także rytmiki i teorii
muzyki. Prowadziłam też chór szkolny, który brał udział w wielu przeglądach. Dobrze wspominam występy w Żagańskim Pałacu. Bardzo
cieszyłam się z sukcesów uczniów w
różnych konkursach. Całe dnie spędzałam w szkole, traktując ją jak swój
dom. Miałam przyjemność uczyć:
Małgosię Góralczyk, Bogusię Ślusarczyk, Agnieszkę Rzucidło, Andrzeja Winiszewskiego, Janusza Gajdę.
Również Pana córkę Kalinę.
- Gubinianie pamiętają też Pani solowe występy wokalne.
- Tak, to już były lata 80- te, kiedy występowałam w Zespole Estradowym
PANCERNI. W 1986 roku na Festiwalu
w Kołobrzegu zdobyłam prestiżową
nagrodę za interpretację piosenki „Do
widzenia ci nie powiem…”
- To też mieliśmy przyjemność oglądać w telewizji. Skąd to powołanie?
- Pochodzę z umuzykalnionej rodziny. Mój ojciec Stanisław grał na akordeonie i trąbce, również w orkiestrze.
Pięknie śpiewał, głównie w parafialnym chórze Kutno-Woźniaków. Do
szkoły muzycznej w Kutnie uczęszczały też ze mną obydwie siostry - Weronika i Julia.
Podkreślić muszę, że głównodowodzącym w naszej rodzinie zawsze
była i jest do dziś moja mama Marta.
Byliśmy przez nią jakby zdalnie kierowani.
- Ta Pani pasja trwa do dziś, więc co
aktualnie?
- Prowadzę chór GLORIA DOMINE
przy parafii Trójcy Świętej w Gubinie, w którym śpiewają aktualnie 24
osoby. W moim gubeńskim chórze
STADTCHOR śpiewa 35 osób. Chóry
te występują wspólnie głównie z okazji ważnych uroczystości Euromiasta.
Cykliczne występy to koncerty noworoczne, serenadenkonzert w Guben, dobroczynne koncerty na rzecz
gubińskiej Fary. Obydwa występowały też na Uniwersytecie Viadrina w
Frankfurcie, jak również w Neuzelle,
Grano, Forst też w Gorzowie i naszym
Krośnie.
Ogrodzenie naprawione
A ndrzej M atłacki
Wkrótce poplywamy
W ostatnich tygodniach na basenie
Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
trwały prace remontowe i konserwacyjne. Od połowy sierpnia na krytej
pływalni wykonywano różnorodne
czynności związane między innymi z
koniecznością wymiany wody, dezyn-
fekcją urządzeń oraz wykonaniem przeglądów i niezbędnych napraw. Od poniedziałku, 14 września, basen będzie
już czynny. Z pływalni można będzie
korzystać od poniedziałku do soboty w
godzinach od 07.00 do 21.30, a w niedzielę od 07.00 do 20.30. (am)
Festyn parafialny
W niedzielę, 20 września, przy kościele pw. Trójcy Świętej w Gubinie odbędzie
się festyn parafialny. Jak zwykle nie zabraknie na nim wielu atrakcji i niespodzianek. Na gości będą czekały pyszne smakołyki oraz występy artystyczne. Warto
w to niedzielne popołudnie przyjść na festyn z rodziną i znajomymi. (am)
Zakończyły się prace remontowe
związane z płotem odgradzającym
Lubszę od ulicy Roosevelta. Z płotu
usunięto starą farbę, przyspawano
także nowe elementy w miejscach,
gdzie było widać zniszczenie wyrządzone przez rdzę. Na koniec zadbano o estetykę - płot został pomalo-
wany. - Bardzo dobrze, że zajęto się
tym płotem, bo był on już naprawdę
w tragicznym stanie. Teraz jest w tym
miejscu nie tylko ładniej, ale przede
wszystkim bezpieczniej. Przecież codziennie rano idzie tędy mnóstwo dorosłych oraz dzieci – zauważa mieszkanka Gubina, Teresa Garzyń.
- Widać wyraźnie tę Pani niegasnącą
fascynację muzyką i śpiewem.
- Ma Pan rację. Muzyka to radość
mojego życia, bo fajnie jest robić coś,
co może sprawić ludziom przyjemność. Cieszy też to, że niektóre moje
dawne pomysły realizują nadal moi
uczniowie. Chór dziecięcy w naszej
Szkole Muzycznej prowadzi udanie
Urszula Andruszkiewicz.
Wioletta Kobs-Drab odnosi podobne sukcesy w Wielkopolsce.
- Lubi Pani nadal dzieci i młodzież.
- Zawsze cieszyły mnie sukcesy
wychowanków. Jednak coraz częściej jestem zdziwiona, kiedy bardzo
uzdolnione dzieci nie rozwijają swego talentu. Jestem dumna z Pawła,
mojego syna, który mimo kłopotów
zdrowotnych ukończył Akademię
Muzyczną w Gdańsku, ze specjalnością dyrygentura chóralna. Pracuje na
uczelni i prowadzi chór kameralny w
Sopocie. Mam też nieodpartą nadzieję, że młodzież w Gubinie otworzy się
na śpiew chóralny.
- Aktualnie kieruje Pani Gubińskim Towarzystwem Kultury…
- Zaangażowałam się w GTK z pewnego żalu, bojąc się, żeby ta przydatna dla środowiska kulturalnego
organizacja z dużym dorobkiem i
długoletnią tradycją, nie zakończyła
swego żywota. Jest nadzieja, że GTK
odżyje. Bo ciągle chodzi za mną myśl,
że życie jest tak krótkie i szkoda je
przespać. Przestańmy narzekać. Róbmy wszystko wesoło z uśmiechem i
optymizmem.
- Dziękuję, szczególnie za końcową
chęć społecznego spełnienia dobra.
Praca czeka
Od początku września w gubińskim pośredniaku widnieją oferty
pracy w następujących zawodach:
stolarz meblowy, dekarz, robotnik
budowlany, kelner, pomocnik brukarza, szlifierz-polernik-spedytor,
szwaczka, tapicer, kontroler produkcji mebli, kierowca, pracownik biurowy, pracownik administracyjno-biurowy, pilarz, kierowca samochodu
ciężarowego, kasjer/sprzedawca,
zbieracz runa leśnego, fryzjer, pracownik biurowy, piekarz, kasjer,
sprzedawca, magazynier–fakturzysta -kasjer, kontroler jakości, spawacz, monter.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerami telefonów: 68
455 22 72, 68 455 82 93 oraz 68 455
82 12. PUP-filia w Gubinie zachęca
pracodawców do zatrudnienia bezrobotnego. Do 22 tysięcy zł refundowanie są koszty utworzenia nowego
stanowiska pracy. Szczegółowe informacje: tel. 68 383 03 08. (am)
społeczeństwo
piatek 11.09.2015
7
Byl duzy odzew!
A ndrzej M atłacki
W okresie wakacyjnym w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gubinie trwała zbiórka przyborów szkolnych dla dzieci z Powiatowego
Domu Dziecka w Gubinie. W środę, 2 września, przekazano zebrane
przedmioty. A było ich całkiem sporo! Do potrzebujących powędrowały między innymi lektury szkolne od biblioteki, tornister z pełnym
wyposażeniem od „Kleksa” a od mieszkańców kilka tornistrów, piórników, kredek, flamastrów, długopisów, zeszytów, bloków rysunkowych, plasteliny. Ponadto udało się zebrać znaczną ilość ubrań dla
dzieci w wieku szkolnym. MBP serdecznie dziękuje czytelnikom,
mieszkańcom Gubina oraz właścicielowi sklepu „Kleks”, Krzysztofowi Kużdżeniowi, za odzew na wakacyjną akcję, która nosiła nazwę
„Zbieramy przybory szkolne dla Wychowanków Domu Dziecka”.
Wsparcie z PUP
Osoby bezrobotne z Gubina mogą skorzystać ze wsparcia finansowego Powiatowego Urzędu Pracy. Pośredniak oferuje do 22 tysięcy
złotych na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30. roku życia, dodatkowo ponad 4 tys. zł na szkolenie
wybrane przez bezrobotnego. Szczegóły: tel. 68 455 82 14 - szkolenia 68 455 82 21 - dotacje i refundacje. (am)
OGŁOSZENIE
Ogłasza się nabór kandydatów do grupy
śpiewaczej (zespołu wokalnego) Gubińskie
Łużyczanki (z możliwością zmiany nazwy
na „Łużyczanie” w przypadku chętnych
mężczyzn – mile widziani!). Liczba przyjęcia
osób nieograniczona. Wymagane predyspozycje
wokalne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu
– 2 godz.
Kontakt: Galeria „Ratusz” Gubińskiego Domu
Kultury – czwartki od godziny 10:00 do 12:00 oraz
telefonicznie kom. 692 439 994 lub stacjonarny:
68 359 39 50.
Serdecznie zapraszam do współpracy
Kierownik artystyczny zespołu
Danuta Kaczmarek
8
piatek 11.09.2015
społeczeństwo
List do Redakcji
Narodowe czytanie
S tefan P ilaczyński
W całej Polsce, także i w Gubinie czytano narodowo. Podobnie jak w poprzednich latach – na Wyspie Teatralnej. Narodowe Czytanie
„wymyślone” przed kilku laty przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego stało się polską tradycją. Tym razem była to 4. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której będziemy razem czytali powieść Bolesława Prusa „Lalka”. W zeszłym roku w niemal 2 000
miejscowości w całej Polsce odbyło się wspólne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
Na Wyspie Teatralnej pojawiło się kilkadziesiąt osób, by czytać fragmenty „Lalki”. Narodowym Czytaniem w Gubinie kierował dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Roman Niparko i prezes Gubińskiego Towarzystwa Kultury Halina Nodzak. Wśród chętnych do publicznego czytania
popularnej powieści B. Prusa można było zobaczyć m.in.: radne Urszulę Kondracik, Halinę Wojnicz, dr. Zygfryda Gwizdalskiego, dyrektor ZSZ
Halinę Bogatek, dyrektora GDK Janusza Gajdę, Annę Konstanty z Urzędu Gminy Gubin, także sporą grupę osób kochających nie tylko prozę
B. Prusa, ale książki. Pogoda dopisała, więc nietypowo spędzone sobotnie popołudnie można było zaliczyć do udanych.
Mogly sie
zbadac
W dniach 3-4 września w Gubinie,
na placu Jana Pawła II stacjonował
mammobus. Bezpłatne badania w
ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
refundowane przez NFZ przeznaczone były dla Pań w wieku 50-69 lat,
które w przeciągu ostatnich 2 lat nie
miały wykonywanej mammografii.
W przypadku, gdy w rodzinie I stopnia (mama, siostra, córka) wystąpił
rak piersi, badanie mammograficzne
należy się co roku. Wszystkie panie,
które nie kwalifikowały się do badań
MMG w Profilaktyce mogły je wykonać odpłatnie. Wyniki wraz z kliszami
rentgenowskimi wysłane zostaną do
pacjentek w przeciągu 2 tygodni. W
przypadku badania odpłatnego czas
oczekiwania na wynik jest ten sam,
jak w przypadku badania profilaktycznego. (gt)
A moze do Zrobia most
wojska? pontonowy?
Ta informacja powinna zaciekawić
niektórych mieszkańców naszego
miasta. W końcu Gubin był kiedyś
„wojskowy”. W 34. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu są wolne
miejsca pracy. Byli żołnierze zawodowi, żołnierze, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową lub odbyli przeszkolenie w NRS mogą zgłaszać się
do brygady. Wystarczy przystąpić do
kwalifikacji zawodowej służby wojskowej, mieć przy sobie niezbędne
dokumenty i zdać egzamin sprawności fizycznej. Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej odbywają
się od 11 września w każdy piątek.
Chętne osoby do wzięcia udziału w
kwalifikacjach do zawodowej służby
wojskowej proszone są o kontakt telefoniczny: 26 168 89 24 lub 51 291
99 07. (kk)
Trwa remont mostu na drodze
wojewódzkiej 285, pomiędzy Polanowicami a Sękowicami w gminie
Gubin. Wraz z rozpoczęciem prac
pojawiły się trudności. Chodzi między innymi o objazdy utrudniające
dojazd do wielu miejscowości na
terenie Gminy Gubin. Nie ma bowiem żadnej zastępczej przeprawy.
A inwestycja zostanie zakończona
dopiero w grudniu. Aby zaradzić tej
mało komfortowej sytuacji, Starosta
Krośnieński Mirosław Glaz oraz członek Zarządu Jacek Czerepko spotkali się z Wicewojewodą Lubuskim
Janem Świrepo. Prowadzone są starania o budowę tymczasowego mostu pontonowego, który zapewniłby
mieszkańcom wielu sołectw dogodny dojazd do szkół, przedszkoli i
miejsc pracy. (am)
Szkolne
zmiany
Uczniowie z gminy Gubin, wracając 1 września do szkolnych ławek,
zauważyli sporo zmian. W Szkole
Podstawowej w Bieżycach i Gimnazjum w Czarnowicach rozpoczęto
nowy rok w nowej placówce - Zespole Szkół w Grabicach, gdzie funkcję dyrektora objęła Beata Skowron.
Z kolei w Zespole Szkół w Chlebowie podczas wakacji nie próżnowano. Przeprowadzono tam bowiem
remonty pomieszczeń i korytarzy.
Na uczniów czekały między innymi odnowione łazienki, korytarze,
biblioteka oraz gabinet pedagoga.
Całość robi naprawdę pozytywne
wrażenie. Dyrektor Zespołu Szkół
w Chlebowie, Lilianna Dobiegała,
będzie zabiegać o to, aby w niedalekiej przyszłości wyremontowano
również oddział w Wałowicach.(am)
Szanowna redakcjo
Urodziłam się, wychowałam
i do niedawna mieszkałam w
Gubinie. Moja rodzina była niewierząca. Pod koniec lat 80-tych,
mając 18 lat zaszłam w ciążę.
Dla wszystkich, a szczególnie
dla mnie i rodziców był to szok.
W tamtych czasach prawo dopuszczało aborcję na życzenie.
Sama siebie pytałam: czy to zrobić...? Na dodatek z ojcem dziecka nie byłam związana ślubem.
Żyliśmy, jak to mówią teraz, w
związku partnerskim. Po przemyśleniu sprawy zdecydowałam, że
jednak urodzę. Uczyłam się, nie
miałam pracy, ale na szczęście
miałam wspierającą rodzinę. W
końcówce czwartego miesiąca
ciąży ciężko zachorowałam na
ospę. Od ginekologa dostałam
skierowanie do szpitala na wywołanie poronienia. Na chirurgiczną aborcję było już za późno.
Co zrobiłam ze skierowaniem?
Wyrzuciłam je do śmietnika.
Skoro już zdecydowałam się na
urodzenie dziecka, to dla mnie to
oznaczało, że na każde dziecko
się zdecydowałam. Przede mną
ukazała się bardzo realna wizja
urodzenia dziecka niesprawnego, bo ospa powoduje zmiany
neurologiczne u płodu. A trzeba
pamiętać, że to nie były czasy
badań USG. Nie mogłam w nocy
spać, non stop zastanawiałam
się, jakie urodzę dziecko. Czy będzie niesprawne lub uszkodzone? A może jednak zdrowe? W
końcu nadszedł dzien. porodu. I
co? Beatka była zdrowa! Samotnie wychowałam córkę. Było mi
ciężko, ale mimo wszystko dałam radę. Nigdy nie wyszłam za
mąż, nie byłam też nigdy więcej
w ciąży. Mam 26-letnią córkę i jestem babcią dwóch wspaniałych
wnuków: trzyletniego Grzesia i
rocznego Kuby. Moja córka ma
męża, pobrali się w 2011 roku.
Napisałam do Państwa moją historie, ponieważ byłam ogromnie wzburzona wydarzeniami
w Sejmie i postawą niektórych
posłów w sprawie aborcji niepełnosprawnych dzieci. Ja decyzję
w swoim życiu podejmowałam
jako osoba niewierząca. Nawrócenie przyszło dużo później i w
zupełnie innych okolicznościach.
Ale to już historia na zupełnie
inną okazję... Dzięki głębokiej
wierze na wiele rzeczy spojrzałam inaczej. Ja kiedyś o swoim
życiu zadecydowałam myśląc w
ten sposób: skoro jestem w ciąży,
to „muszę” urodzić, bo to jest jedyna droga, bo nie wolno zabijać
innego człowieka. Kiedy wydano
wyrok na moją córkę, to pomyślałam, że ja powiedziałam temu
życiu: tak. Bez względu na okoliczności. Myślę, ze mój przykład
pokazuje, że nie każda osoba
niewierząca jest zwolennikiem
aborcji. Wiara w Boga bardzo
pomaga, ale choć trudniej jest
tym niewierzącym obronić swoje
zdanie i postawę, wielu z nich nie
akceptuje zabijania innych ludzi.
społeczeństwo
Trzecia tablica na koszarach
Trzecią już tablicę upamiętniającą
funkcjonowanie jednostek wojskowych
w garnizonie Gubin ufundowało stowarzyszenie Oficerów 5. Dywizji Wojska
Polskiego „Kresowiak”. Tym razem zawiśnie ona na murach okalających areszt
przy ulicy Kresowej. Tam przed laty
stacjonowały: 5. pułk przeciwlotniczy,
5. batalion zaopatrzenia i 25. dywizjon
artylerii. Z tej to okazji organizatorzy
uroczystego odsłonięcia tablicy zapra-
piatek 11.09.2015
9
Naklejka
wyrazem
sprzeciwu
szają 25 września na godzinę 14:00 na
plac obok dawnego biura przepustek
5 pplot. Będzie kompania honorowa,
apel pamięci i oczywiście żołnierska
grochówka.
Wszystkich, którzy zechcieliby wesprzeć inicjatywę fundowania kolejnych
tablic, Stowarzyszenie Oficerów prosi o
dobrowolne wpłaty na konto: 27 1090
1548 0000 0000 5400 9889 z dopiskiem
„tablica”.
(sp)
28 sierpnia policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego z Gubina włączyli się w
ogólnopolską akcję „Nigdy nie jeżdżę
po alkoholu” i „Nie jedź na kacu”.
Podczas kontroli drogowych funkcjonariusze wręczali kierowcom przygotowane specjalnie na potrzeby kampanii
naklejki do umieszczenia na tylnej szybie samochodu, informując ich jednocześnie, że umieszczenie naklejki na
tylnej szybie samochodu jest wyrazem
społecznego sprzeciwu wobec pijanych kierowców. Celem kampanii społecznej jest poprawa bezpieczeństwa
poprzez kreowanie postaw uczestników ruchu drogowego związanych z
brakiem przyzwolenia na kierowanie
pojazdami pod wpływem alkoholu.
Kontrolowani przychylnie wypowiadali
się na temat zorganizowanej kampanii,
deklarując jednocześnie przyklejenie
naklejki na swoich pojazdach.
(am)
LATO ZAKOnCZONE
J anusz G ajda
Poruszali wazne
tematy
Bluesowe zakończenie lata? A
czemu by nie? Dawno już klimaty
bluesowe nie gościły w gubińskich
plenerach. No, może poza ostatnią
„Wiosną Nad Nysą”, która tradycyjnie
już ostatnimi czasy tworzy szeroką
stylistycznie ofertę dla mieszkańców.
Na Wyspie Teatralnej 25 sierpnia
wśród zespołów bluesowe gwiazdy
Zachodu: Niebieska Sowa z Leszna z
charyzmatycznym bębniarzem-wokalistą Darkiem Kociołkiem, Day After
Day z Zielonej Góry z kawałkami ze
swojej debiutanckiej płyty, no i goszczący już u nas po raz wtóry Outsider,
poznańska kapela grająca najlepsze
hity zespołu DŻEM.
Letni wieczór zdominowały dźwię-
ki piosenek nieodżałowanego Ryśka
Riedla. „Harley mój”, „Czerwony jak
cegła” (pieśń wykonana 2 razy podczas bisu), czy nieśmiertelne „Whisky”
rozbrzmiewały echem wśród drzew. A
pod drzewami, pomiędzy Gubinem
a Guben zabawa trwała w najlepsze.
I nie przeszkadzało Niemcom, że piosenki po polsku. Wspólnie kołysali się
do rytmu międzynarodowych, bluesowych nut.
Warto odnotować, że tego dnia Wyspa wzbogaciła się o nowe drzewko.
Po spotkaniu w ramach „Wyspy literackiej” swój buk zasadziła aktorka Joanna Szczepkowska. Na szczęście nie
ogłosiła „Końca imprezy”, a ta trwała
do późnych godzin nocnych .
W końcówce wakacji policjanci z Gubina prowadzili spotkania z uczestnikami kolonii.
Z dziećmi i młodzieżą omawiano tematy związane z bezpiecznym zachowaniem podczas wakacji, przepisami
ruchu drogowego oraz bezpiecznym
powrocie do szkoły. Uczestnicy koloni
zadawali wiele pytań dotyczących różnych aspektów pracy policyjnej w okresie wakacji, a szczególnym zainteresowaniem dzieci cieszyły się alko-gogle.
Na koniec spotkania każdy z uczestników otrzymał od policjantów pamiątkowy prezent. (am)
Czy mamy miedz?
Przedszkola znów tetnia zyciem
A ndrzej M atłacki
W przedszkolach głośno i wesoło. Przed maluchami w najbliższych
miesiącach sporo nowych wyzwań
i atrakcji. Zobaczmy, co ciekawego
będzie się działo od września do
czerwca w miejskich przedszkolach.
Zacznijmy od placówki znajdującej
się przy ulicy Piastowskiej.
W Przedszkolu Miejskim nr 1 nowością będzie realizacja dwóch nowych
programów. Pierwszy z nich "Chrońmy dzieci" ma m.in. na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci przez wprowadzenie polityki
ich ochrony w placówkach edukacyjnych oraz dostarczenie przedszkola-
kowi oferty i narzędzi podnoszenia
kompetencji personeli i rodziców w
dziedzinie w zakresie ochrony dzieci
przed krzywdzeniem.
Program jest realizowany przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016
"Bezpieczna i przyjazna szkoła".
Kolejnym novum będzie realizowanie programu "Edukacja, promocja i
profilaktyka w kierunku zdrowia jamy
ustnej" skierowana do małych dzieci,
ich rodziców, opiekunów i wychowawców". Celem projektu jest ograniczenie występowania i nasilania
choroby próchnicowej zębów oraz
poprawa stanu jamy ustnej u dzieci.
Ponadto w PM nr 1 kontynuowane
będą unijne projekty, współpraca z
niemieckim przedszkolem Regenbogen, przeprowadzenie akcji "Cała
Polska Czyta dzieciom" oraz prowadzenie kółka plastycznego oraz muzyczno-teatralnego.
W kolejnym wydaniu "WG" zajmiemy się Przedszkolem Miejskim nr 2.
Pomóz im miec godne
dziecinstwo
A ndrzej M atłacki
W dniach 18-20 września w gubińskim sklepie Tesco będzie prowadzona zbiórka pieniężna pod nazwą
„Godne Dzieciństwo”. Zbiórka ofiar
pieniężnych odbywać się będzie wyłącznie do zaplombowanych i odpowiednio ponumerowanych puszek
kwestarskich.
Zbiórka została zgłoszona do MAiC
w ramach ogólnopolskiej zbiórki
pod nazwą Polski Czerwony Krzyż
dla potrzebujących. Zebrane środki
pieniężne w ramach przeprowadzonej ramach akcji Godne Dzieciństwo
zostaną przeznaczone między innymi
na: zakup żywności i napojów, dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach
i placówkach oświatowo-wychowawczych, transport do szkół, a także na
kupno artykułów szkolnych, środków
higienicznych oraz leków. Zachęcamy
do udziału w akcji. Nie bądźmy obojętni na los biednych młodych ludzi.
Jak podaje strona internetowa powiatu krośnieńskiego (www.powiatkrosnienski.pl), Minister Środowiska wydał koncesję na poszukiwanie złoża
rud miedziowo-polimetalicznych na
obszarze „Gubin” obejmującym gminy: Bobrowice, Dąbie, Gubin, Krosno
Odrzańskie i Miasto Gubin. Koncesji
udzielono w nawiązaniu do umowy o
ustanowienie użytkowania górniczego
Skarbu Państwa ze Spółką. W ramach
koncesji wykona ona obligatoryjnie
cztery otwory wiertnicze do głębokości
3000 m i 8 otworów dodatkowo, jeżeli
poprzednie wiercenia dadzą pozytywny wynik. Koncesja jest ważna sześć lat.
Do tego czasu powinno się wyjaśnić,
czy w naszym regionie znajduje się
miedź. (tr)
Z zawodu – optymistka
W środę, 9 września, w Gubińskim
Domu Kultury odbył się wykład inaugurujący kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gubinie.
Spotkanie nosiło tytuł „100 lat w aktywności”. Prelegentką była Jolanta Szwalbe
z Łodzi, autorka kilku książek. Uzmysławiała seniorom wagę szczęścia, równowagi, miłości, i pogody ducha. (am)
10
piatek 11.09.2015
społeczeństwo
O bezpiecznej drodze do szkoly Ogromna strata edukacyjna
S tanisław T urowski , W łodzimierz R ogowski
W piątek, 4 września, z inicjatywy pedagog Jolanty
Kanadys odbyło się spotkanie policjantek z KP Gubin
oraz jednego ze strażników
miejskich z uczniami klas
pierwszych oraz zerówki ze
Szkoły Podstawowej nr 2 w
Gubinie. Spotkanie miało na
celu zapoznanie dzieci z bez-
piecznym poruszaniem się
po ulicy i przypomnieniem
znaków drogowych, tak, aby
droga do szkoły była zawsze
drogą bezpieczną. (ek)
Wieści zza Nysy
Pobito uchodzce
Guben. Ur ząd Ochrony
Państwa prowadzi dochodzenie przeciwko 22-letniemu
mężczyźnie podejrzanemu
o zaatakowanie jednego z
przebywających tu uchodźców, informuje południowo-brandenburski dziennik
“Lausitzer Rundschau” (“Przegląd Łużycki”). Policja uważa,
że motywem działania młodego człowieka jest wrogość
do cudzoziemców.
Prawie dwa razy więcej
uchodźców
Guben. Prawie dwa razy więcej uchodźców, którzy w tym
roku mają pojawić się w Niemczech, to temat, który zdominował jedno z posiedzeń Rady
Powiatu Spree-Neiße (SprewaNysa), informuje dziennik LR.
Uchwalony tam kredyt na budowę domu dla uciekinierów
w Sprembergu prawdopodobnie będzie niewystarczający.
W tym roku na terenie tego
powiatu znalazło się około
360 nowych uchodźców.
Dodatkowe etaty
Spree-Neiße. Powiat
Spree-Neiße utworzył trzy
dodatkowe etaty do opieki
nad rosnącą liczbą uchodźców, pisze dziennik LR. Etaty
mają zostać natychmiast obsadzone.
Opr.i przekład: K. Freyer
W przedwakacyjnym numerze „WG” ukazał się artykuł poświęcony zmarłemu
w czerwcu Józefowi Bartkowiakowi. Dziś publikujemy
wspomnienia o tej wyjątkowej dla gubińskiego środowiska postaci, autorstwa
Stanisława Turowskiego i
Włodzimierza Rogowskiego.
Kolega, pan Józef Bartkowiak. Jak o Nim pisać? Na
co zwrócić uwagę w jego
pięknym życiorysie? Bo powiedzieć parę słów o Jego
mądrości życiowej musimy.
Mamy taki, co najmniej, moralny obowiązek. Znaliśmy
Go przede wszystkim jako
nauczyciela, dyrektora szkoły, społecznika. Był wielkim
wychowawcą. Także wychowawcą osób dojrzałych.
Ludzie znajdujący się blisko
J. Bartkowiaka na ogół, choćby przez moment, odczuwali
specyficzne promieniowanie z Jego duszy. Objawiało
się to charakterystycznym
uśmiechem, skinieniem ręki,
widać było gotowość dawania siebie. Przyjemnie się
obserwowało z boku, gdy
rozmawiał z którymś z pracowników. Łatwo można
było dostrzec w tym dialogu
porozumienie. Zawsze, gdy
wychodziliśmy z Jego gabinetu, czuliśmy się podbudowani. Nie znał problemu,
którego nie mógł rozwiązać.
Jako początkujący dyrektorzy, ale i później, gdy już
dysponowaliśmy określonym
„pryncypalskim” doświadczeniem, nadal pilnie się od
Niego uczyliśmy sztuki szkol-
nego „dowodzenia”. Dyr. J.
Bartkowiak chciał i umiał pomagać młodym, z uboższych
rodzin, tym, którz y mieli
trudności w przyjmowaniu
wiedzy. Nie przekreślał ich.
Cierpliwie dawał szansę. Uzyskiwał wyjątkowe efekty w
kształceniu osób dorosłych.
W sumie – wiele osiągnął,
wraz ze współpracownikami, w unowocześnianiu rolnictwa na Ziemi Lubuskiej, z
ogromnym pożytkiem społecznym. Jeszcze nikt o takiej
wizji przyszłości nie mówił,
a uczniowie kierowanego
przezeń Technikum Rolniczego, w ramach partnerstwa
między placówkami kształcącymi rolników, odbywali
praktyki we Francji; praktycznie przygotowywali się do
życia i pracy we wspólnocie
państw europejskich. Nie
dość, że serce czasem biło
Mu mocniej po lewej stronie,
to miał je bardzo życzliwe dla
działalności pozalekcyjnej,
artystycznej i sportowej. W
pierwszym rzędzie miał serce
otwarte dla innych ludzi. Cechował się niezawodnością.
Szanował dane słowo. Wszyscy pamiętamy brawurowe
popisy zespołu pieśni i tańca
(pod opieką Marii Bartkowiak), orkiestry dętej (prowadzonej przez Mariana Storto), uświetniające poważne
i znaczące środowiskowe
uroczystości, wydarzenia.
To właśnie wynik Jego koncepcji, filozofii kierowanej na
potrzeby konkretnej, prowadzonej przez Niego szkoły,
ale i jako przykład do naśladowania w wielu placówkach oświatowych. Innym
dyrektorom szkół nie odmawiał pomocy pedagogiczno-artystycznej, technicznej,
komunikacyjnej. Ostatnio
bardzo mocno i ze świetnymi
rezultatami angażował się w
życie gospodarcze i sportowe na szczeblu regionalnym,
m.in. w Wojewódzkim Sejmiku Lubuskim (w okresie czterech kadencji), sięgał aktywności wymiarów krajowych
(pełnił funkcję członka Zarządu Krajowego Polskiego
Związku Piłki Siatkowej).
Wskutek jakichś niezbadanych planów odszedł od
nas nadzwyczaj cenny wychowawca, obywatel, wielki,
dobry człowiek. 13 czerwca
2015 roku gubinianie, absolwenci, przyjaciele z różnych
miejsc kraju tłumnie towarzyszyli Józefowi Bartkowiakowi w Jego ostatniej drodze – z kościoła parafialnego
na cmentarz w rodzinnej
Osiecznej koło Leszna Wlkp.
historia I społeczeństwo
S tefan P ilaczyński
Kalendarium Gubina rok 2003 c.d.
Doszczetnie splonal zajazd „Bolko”
wybudowany w 1980 roku
– przed Olimpiada w Moskwie
- przy ulicy Lubelskiej
- 1 maja - rozpoczął działalność
Miejski Zakład Usług Komunalnych kierowany przez Romana Gąsiora. Firma zatrudnia 30
osób, dodatkowo sezonowo np.
do budowy dróg, chodników,
schodów, parkingów.
- 6 maja - burmistrzowie Gubina Lech Kiertyczak i Guben Klaus-Dieter Hübner oraz Rolf Kuhn
z ramienia Międzynarodowej
Wystawy Budowlanej (IBA) podpisali w Niemiecko-Słowiańskim
Centrum Kultury w Guben porozumienie o współpracy. Mówiono m.in. o problemie zagospodarowania Wyspy Teatralnej.
Nysą”,
- maj - odbyły się biegi uliczne
pn. „VII Gubińska Mila”,
- 2-6 czerwca - w Gubinie odbył się finał Mistrzostw Polski Juniorów w siatkówce,
- 7-8 czerwca - gubinianie brali
udział w Referendum Europejskim,
- 13 czerwca - w Bibliotece Pedagogicznej odbyło się spotkanie autorskie z Witoldem Majewskim - nauczycielem, autorem
książki „Wędrówki z poezją po
drogach życia”,
- 14 czerwca - delegacja
gubińsko-gubeńska na cze-
dzili z miejscowości Wisselhörede.
- czerwiec - przy ul. Kresowej
110 rozpoczął pracę nowy urząd
pocztowy, który przejął rolę
poczty usytuowanej wcześniej
na biurze przepustek 5. Kresowego Batalionu Dowodzenia
(wcześniej 59. batalionu łączności),
- 29 lipca - doszczętnie spłonął
zajazd „Bolko” przy ulicy Lubelskiej, wybudowany w 1980 roku
na potrzeby rozpoczynającej się
w lipcu Olimpiady w Moskwie.
Turyści jadący z zachodu na
olimpiadę mieli się tu zatrzymy-
1 września uczniowie ZSO, jak
tysiące uczniów w kraju, rozpoczęli nowy rok szkolny. Odświętnie ubrani młodzi ludzie
pojawili się w murach szkoły,
uśmiechnięci i wypoczęci, gotowi do podjęcia nowych wyzwań. Zgromadzonych w auli
powitała dyrektor Halina Bogatek. Następnie zapoznała zebranych ze zmianami kadrowymi
w szkole. Nowością w tym roku
szkolnym jest klasa przygotowująca do służb mundurowych, która będzie realizowała
program edukacji proobronnej.
Pani Dyrektor mówiła także o
zmianach w edukacji. Zgodnie z założeniami MEN uczeń
ma prowadzić zdrowszy tryb
życia, jego rodzic będzie bardziej odciążony finansowo, zaś
nauczyciele zyskają nowe narzędzia do oceniania. Podczas
uroczystości inauguracyjnej zostały wręczone nagrody finansowe absolwentom LO, którzy
zajęli trzy pierwsze miejsca w
konkursie na projekt graficzny
wiatrowskazu. Nagrody wręczył
Günther Quill ze Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę
Kościoła Farnego w Gubinie. Wygrała praca Kamili Adamczyk. Na
podstawie jej projektu zostanie
zrealizowany wiatrowskaz wieńczący kopułę Gubińskiej Fary.
Wiatrowskaz będzie symbolem
przyjaźni polsko-niemieckiej.
Kolejne miejsca w konkursie zajęły prace Kacpra Żerki i Wiktorii
Kufczyńskiej. Pani dyrektor, w
imieniu Stowarzyszenia Esquadra Gubin, wręczyła podziękowania za współpracę w czasie
wać na popas. W kraju powstało
kilkanaście podobnych zajazdów.
- lipiec – Agata Olaszek zdobyła III miejsce na Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Gdańsku w biegu na 1500m z przeszkodami,
- 20 sierpnia - w Gubinie rozpoczęła się przebudowa mostu
granicznego na Nysie Łużyckiej.
W związku z tym wstrzymano
ruch pojazdów na moście na ponad 3 miesiące.
- 25 sierpnia - odbyło się wspólne posiedzenie komisji gospodarczych rad miejskich Gubina i
Guben,
- 1 września - Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach otrzymało imię Weteranów Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny.
- 13 września - w Kosarzynie
odbyła się uroczystość poświęcenia drewnianego krzyża jako
znaku polsko-niemieckiego pojednania.
„Tak się urządziliśmy” („So haben wir uns eingerichtet”) to
192-stronicowa publikacja wydawnictwa Eulenspiegel, której
autorka, Constanze Treuber,
zebrała relacje 65 rodzin z dawnego NRD, jak niegdyś cieszyły
się z każdego wymarzonego
nabytku na długiej drodze do
urządzenia własnych czterech
ścian. Znajdziemy tam pozbawioną tęsknoty za minionym
systemem opowieść o zakupie
sypialni, i jak „wiwatowano” po
zakupie telewizora kolorowego.
Opisu ówczesnej rzeczywistości
dopełniają wzmianki o „narodowej dyscyplinie sportu” w NRD,
jaką było zamienianie się mieszkaniami, o kolorowych kwiatach
w łazience i odpoczynku w daczach. Dzięki licznym dokumentom i zdjęciom łatwiej jest oddać
się wspomnieniom o tamtym
okresie.
Na prośbę wydawnictwa o
wspomnienia z tamtych lat zareagowało ponad 150 rodzin
z byłego NRD - w większości z
graniczących z Polską Łużyc.
Wszystkie relacje łączy pamięć
o wydarzeniach, które nadawały bieg życiu ich bohaterów.
Są wśród nich tacy, którzy o
swych enerdowskich nabytkach powiedzieliby dziś: „To
wszystko jest dobre, dlaczego
mielibyśmy to wyrzucić i kupić
nowe meble?”. Inni, choć w nowoerefenowskiej rzeczywistości
urządzili się po nowemu, rzekliby: „Nieźle się nam mieszkało,
pomyśleliśmy sobie (…)”. Wielu
swe domowe sprzęty zdaje się
darzyć wręcz dozgonną „nierdzewiejącą” miłością, jak pewna
wakacji naszym byłym gimnazjalistom, a obecnie pierwszoklasistom LO: Ewie Nesterowicz,
Kasi Mikołajewskiej, Wojtkowi
Siwikowi, Rafałowi Szewczykowi, Błażejowi Bajdale. Następnie
H. Bogatek zapoznała uczniów
z przydziałem wychowawstw
w poszczególnych klasach, życzyła miłej i owocnej pracy w
nowym roku szkolnym i zaprosiła zgromadzoną młodzież na
pierwsze spotkania z wychowawcami. (am)
O pr . i przekład : K. F reyer
„Tak sie urzadzilismy”
le z burmistrzami obu miast
spotkała się w Poznaniu z Dariuszem Michalczewskim, mistrzem świata w boksie. Podpisano list intencyjny w sprawie
działalności na obszarze Gubina i Guben Fundacji „Równe
Szanse”.
- 4 czerwca - w Krośnie Odrz.
obchodzono rocznicę 50-lecia
powstania Szkolnego Związku
Sportowego. Wyróżnienie za
długoletnią pracę z młodzieżą otrzymał m.in. Jerzy Gąsior,
działacz sportowy i redaktor
„Wiadomości Gubińskich”.
- 26 czerwca - odbyło się
pierwsze oficjalne spotkanie
Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych z żołnierzami rezerwy Bundeswehry. To nowa,
dotąd niepraktykowana forma
działalności gubińskich rezerwistów. Wspólnie złożono
kwiaty na grobach saperów
na cmentarzu komunalnym i
przy obelisku upamiętniającym niemieckie ofiary wojny.
Rezerwiści niemieccy pocho-
11
Gotowi do nowych wyzwan
Z Ziemi Gubińskiej
- 9 maja - laureatem Gubińskiej
Nagrody Kulturalnej im. Corony Schröter został Kazimierz
Ostrowski (l. 79), autor kilku książek, m.in. „Kazachstańczyk”, „Powiat na rubieży”, „Moja dywizja”,
„Wspomnienia z podroży”, działacz społeczny i PSL, kombatant
5. Dywizji Piechoty z czasów II
wojny światowej.
- 30 maja - w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbył się konkurs
literacko-czytelniczy dla młodzieży szkół średnich pn. „Życie
i twórczość K.I. Gałczyńskiego”.
Laureatami zostali: I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących
w składzie: Monika Błażewicz,
Anna Markowska, Magdalena
Midzio; II miejsce - Zespół Szkół
Licealnych i Technicznych w
składzie: Alina Błaszczyk, Lucyna
Przysiężna, Magdalena Wojtuń;
III miejsce - Zespół Szkół Rolniczych w składzie: Anita Brzezińska, Marta Kosmala, Małgorzata
Kuryłowicz.
- 30 maja-1 czerwca - odbyła
się 42. Europejska „Wiosna nad
piatek 11.09.2015
rodzina z Cottbus, która gdy dziś
wybiera się do sklepów meblowych, to tylko po to, by pooglądać: „Cieszę się, że jest tak dużo
rzeczy, ale nie chcę tego mieć.”,
„Wcześniej każdy był szczęśliwy,
gdy dostał firanę, lampę albo dywan. O wszystko dbano, wszystko szanowano. Teraz jest inaczej,
nawet dobre rzeczy lądują na
śmietniku, gdyż nie są już na
czasie.” Podobny głos: „Wygodne urządzenie się za czasów
NRD wiązało się z wytrwałością,
szczęściem i nakładami, także finansowymi”.
Widziane z Gubina
To, że w okresie postenerdowskiego/nowoerefenowskiego
dobrobytu po zjednoczeniu
Niemiec większość wytworów
materialnych dawnego NRD
wylądowała na śmietniku, nie
oznacza, że tam definitywnie
zakończyła swój byt. Niezliczone
mnóstwo rzeczy nie wyrzucono
do literalnych śmietników, lecz
wystawiono wtedy z domów
na ulicę, w ramach regularnych
akcji usuwania tak zwanych odpadów wielkogabarytowych. I
tak oto niezliczone setki tysięcy,
jeśli nie miliony wystawionych
rzeczy przeróżnego pochodzenia i przeznaczenia, przed przekroczeniem granicy na Odrze
i Nysie zmieniło właściciela na
jednego z wielu mieszkańców
sąsiedniej Polski (wielu z Gubina), którzy w szukaniu, zbieraniu
i „importowaniu” wystawionych
przedmiotów upatrywali szansę na złagodzenie finansowo
dotkliwych skutków przemian
gospodarczych w Polsce. To
właśnie oni erefenowskie akcje
usuwania odpadów wielkogabarytowych nazwali po swojsku
„wystawką”. Można by się pokusić o stwierdzenie, że to słowo
zrobiło karierę w potocznym języku nie tylko mieszkańców polskiego pogranicza, lecz również
ludzi z głębi kraju, którzy zakupiwszy przeróżnej marki „busy”,
transportery, przyczepy, wozy,
czy nawet lawety, wyruszyli na
zachód od Odry i Nysy w poszukiwaniu korzyści i wrażeń. Przybywszy do Polski, „wystawkowe
łupy” rozpoczęły swe drugie życie. Jedne w swej dotychczasowej roli jako wyposażenie mieszkań, piwnic, garaży, ogrodów,
samochodów, zakładów pracy,
lub w roli zmienionej - jako surowiec wtórny lub opał.
A zdobywaniu „rzeczy z Zachodu” towarzyszyła często
niemniejsza euforia niż po wystaniu wymarzonego luksusu
w kolejkach dawnego PRL-u. Tę
atmosferę spróbowałem oddać
w jednym z moich najnowszych
tekstów piosenek pt. „Dekadencja”:
(…) Gdzie podążają wszyscy mędrcy
Do napoju z blaszanej beczki.
Na zagrychę ogóreczki,
Dla gości bezzębnych śledziowe
koreczki.
Gdzie zbierają butelki, zbierają
szmaty,
W piecu palą stare graty.
Gdzie pożyczają zmęczoną złotówkę,
By od kumpla z wystawki kupić…
Nową lodówkę! (…)
Na podst. Archiwum „Lausitzer
Rundschau”
Opr. i przekład: K. Freyer
12
piatek 11.09.2015
sport
PIŁKA NOŻNA Bardzo słabą formę
prezentują piłkarze Cariny Gubin. W
meczu 4. kolejki zielonogórskiej klasy
okręgowej przegrali na własnym boisku z GKS Siedlisko 1:2. To już trzecia
porażka w tym sezonie podopiecznych Andrzeja Jaworskiego. Nasza
drużyna, z dorobkiem trzech punktów,
zajmuje w tabeli dopiero 11 miejsce.
W następnej kolejce, 12 września,
Carinę czeka wyjazdowe spotkanie
ze Startem Płoty. Tydzień później, w
sobotę 19 września, zagrają z kolei u
siebie z Trampem Osiecznica. Początek
meczu o godzinie 17:00. (am)
SOFT DART W niedzielę, 29 sierpnia,
w pubie "Sąsiedzi"odbył się pierwszy z piętnastu turniejów ligowych
Gubińskiej Ligi Soft Darta. Na starcie
zawodów stanęło 24 zawodników podzielonych na 6 grup. Do rywalizacji
przystąpiło aż siedem kobiet. Triumfatorem inauguracyjnych zawodów został Paweł Gryz. Na podium stanęli także Tomasz Tatara oraz Jakub Klucznik.
Kolejny turniej odbędzie się 13.09. i co
ciekawe, został on ujęty w oficjalnym
kalendarzu Polskiej Organizacji Darta.
Stało się tak, ponieważ rywalizacja będzie toczona w odmianie steel. (am)
PIŁKA RĘCZNA 29 uczestniczek letniego zgrupowania treningowego
piłkarek ręcznych Sparty Gubin w pocie czoła ostro trenowało i szlifowało
formę na nowy sezon 2015/16. Młode
szczypiornistki na początku września
przysłały nam z Lubrzy pozdrowienia,
za co serdecznie dziękujemy. - Jedzonko OK, program kulturalno-rozrywkowy też dobry, a treningi zabójcze! Mam
nadzieję, że zaprocentuje to w rozgrywkach wojewódzkich młodziczek
i młodziczek młodszych - mówi Edyta
Zimoch, trener roczników 2003/2004.
Jesteśmy pewni, że tak się stanie! (am)
Młodzieżowe drużyny GKAS Tęcza-Volley szlifowały formę w Kołobrzegu.
W dniach 17-24 sierpnia w Kołobrzegu odbył się obóz przygotowawczy do nowego sezonu rozgrywek siatkarskich drużyn młodzieżowych. Drużyny młodziczek, młodzików, kadetek oraz drużyny kadetów i juniorów z Krosna
Odrzańskiego i Gubina, które wystąpią pod nazwą GKAS Tęcza-Volley ciężko pracowały nad kondycją i techniką. Oprócz trzech treningów dziennie znalazł się czas na sparingi z drużynami z Nowego Tomyśla i Radomia, basen,
zajęcia fitness, siłownię, rejs statkiem oraz zwiedzanie Kołobrzegu. W obozie wzięło udział łącznie 60 zawodniczek i zawodników, którzy będą reprezentować nasze miasto w rozgrywkach wojewódzkich, który rozpocznie się na
początku października z założeniem wywalczenia medali we wszystkich zgłoszonych kategoriach młodzieżowych i awansu do rozgrywek centralnych Polskiego Związku Piłki Siatkowej w sezonie 2015/2016. Walka o najwyższe
pozycje w województwie jest celem ambitnym i wymagającym systematycznej oraz ciężkiej pracy. Warto podtrzymać status jednego z najlepszego młodzieżowego ośrodka siatkarskiego w województwie lubuskim. Kibiców
już teraz zapraszamy na przyszłe mecze. Zajęcia z młodziczkami i kadetkami na obozie prowadzili Robert Woszak i Jacek Woźniak, w ramach Szkolnych Ośrodków Siatkarskich drużyny młodzików i kadetów Jacek Gornow i
Radosław Rzun, juniorów - Maciej Uderjan, zajęcia fitness - Marta Jaroszyk. Kierownikiem obozu był Robert Siegel. (am)
zglosmy i zaglosujmy na nasze druzyny
A ndrzej M atłacki
PIŁKA NOŻNA Wystartował plebiscyt "Gazety Lubuskiej" na najpopularniejszą młodzieżową drużynę
(od żaka do juniora starszego) w
naszym regionie. Drużyna musi występować w rozgrywkach organizowanych przez PZPN. Prawie każdy
klub w naszym regionie ma drużynę futbolową. Również w Gubinie,
gdzie dobrą robotę wykonują choćby Piotr i Patryk Sobolewscy z drużynami Cariny Gubin. Jest o co walczyć - nagroda główna to puchar
oraz trening z Maciejem Murawskim, byłym reprezentantem Polski.
Ponadto do wygrania jest bilet na
mecz Zagłębia Lubin oraz sprzęt
sportowy. Zgłoszenia przyjmowane są od 03.09. do 13.10. Wystarczy
wejść na stronę gazetalubuska.pl/
druzyna lub wysłać zgłoszenie na
adres [email protected]
Głosowanie ruszy 21.09. i potrwa do
19.10. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę drużyny, miejscowość,
zdjęcie drużyny oraz numer kontaktowy do trenera/opiekuna oraz
krótki opis zespołu. Tymczasem
rozpoczęła się lubuska liga młodzików. W pierwszej kolejce Carina
pokonała Tęcze Krosno Odrz. 5:2. W
jesiennej fazie eliminacyjnej startuje 6 zespołów. Na wiosnę do grupy
mistrzowskiej wejdą dwa najlepsze
zespoły i będą grac o mistrzostwo
województwa w kategorii młodzik
2003/04. W naszej grupie grają: UKP
Zielona Góra, Falubaz Zielona Góra,
SKT Kisielin, UKS Jasień, Tęcza Krosno Odrz.
LEKKOATLETYKA Podczas inauguracji nowego roku szkolnego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Gubinie Starosta Krośnieński Mirosław Glaz z upoważnienia Ministra
Sportu i Turystyki Adama Korola wręczył brązową odznakę "Za Zasługi dla
Sportu" Romanowi Kwapichowi. Odznaczenie to jest przyznawane osobom wyróżniającym się szczególną
aktywnością i uzyskującym wybitne
osiągnięcia w działalności w zakresie
sportu. R. Kwapich w swojej ponad
30-letniej pracy dydaktyczno-wychowawczej osiągał bardzo wysokie
wyniki. Jego podopieczni odnosili
sukcesy na szczeblu województwa, w
Mistrzostwach Polski, reprezentowali
również nasz kraj w meczach międzypaństwowych i w zawodach rangi
Mistrzostw Europy i Świata. Oprócz
pracy trenerskiej prowadzi aktywną
działalność na rzecz rozwoju kultury
fizycznej w Gubinie oraz prowadzi
bezpłatne zajęcia w ramach ogólnopolskiej akcji "Biegam Bo Lubię". Jest
także inicjatorem i organizatorem
odbywającej się podczas Wiosny nad
Nysą "Gubińskiej Mili" oraz organizuje
międzynarodowy bieg uliczny"BiegamBoLubię Bez Granic". Źródło:
www.powiatkrosnienski.pl (rt)
SIATKÓWKA MLKS Volley Gubin
wciąż jest najlepiej punktującym
klubem siatkarskim w województwie lubuskim w klasyfikacji Polskiej
Federacji Sportu Młodzieżowego
w 2015 roku. Punkty w rankingu są
przyznawane za dane miejsca w rozgrywkach wojewódzkich młodziczek
i młodzików, w rozgrywkach krajowych kadetów, juniorów, miejsc kadr
wojewódzkich z udziałem naszych zawodników i zawodniczek. Klasyfikacja
klubów siatkarskich w województwie
lubuskim: 1.MLKS Volley Gubin 42,50,
2.SKS Tęcza Krosno Odrzańskie 18,50,
3.USA Beach Volley Lubsko 18,00,
4.STS Olimpia Sulęcin 17,80, 5.-6.
GTPS Gimnazjum nr 3 Gorzów Wlkp.
12,00, SPS Zbąszynek 12,00, 7.UKS
Ares Nowa Sól 9,00, 8-9.MLKS Zawisza Sulechów 6,00, MKST Astra Nowa
Sól 6,00, 10.UKS JEDYNKA Szprotawa 3,00, 11.UKS Dwójka Kostrzyn n/
Odrą 3,00 12.UKS Trzynastka Zielona
Góra 2,50. Miejsce w Polsce zespół
męskich: 23.MLKS Volley Gubin 27,50,
39.SKS Tęcza Krosno Odrzańskie
18,50, 44.STS Olimpia Sulęcin 17,80,
63.GTPS Gimnazjum nr 3 Gorzów
Wlkp. 12,00, 98.MKST Astra Nowa
Sól 6,00, 109.UKS Jedynka Szprotawa 3,00, 113.UKS Trzynastka Zielona
Góra 2,50. Miejsce w Polsce zespołów
żeńskich: 45.USA Beach Volley Lubsko
18,00, 59.MLKS Volley Gubin 15,00,
69.SPS Zbąszynek 12,00, 78.UKS Ares
Nowa Sól 9,00, 103.MLKS Zawisza
Sulechów 6,00, 112.UKS Dwójka Kostrzyn n/Odrą 3,00. (sb)
CYFROWY LATARNIK OsWIETLI
SENIOROM DROGe DO INTERNETU
W obecnym świecie Internet jest
wszechobecny. Mamy go w komputerze, telefonie, tablecie, czy nawet w
telewizorze. Dzięki niemu za pomocą
różnych programów możemy komunikować się z ludźmi na całym świecie,
zawierać nowe znajomości oraz kontynuować, czy odświeżać stare. Zdobywać na bieżąco informacje dotyczące
różnych dziedzin naszego codziennego życia.
Dla wielu z nas rzeczą normalną jest
płacenie rachunków przez Internet, czy
tańsze zakupy na popularnych portalach aukcyjnych, zakupy w sklepach
internetowych, a nawet rezerwowanie
biletów kolejowych, czy lotniczych. Niestety nie dla wszystkich... Senior surfujący po Internecie, zamieszczający zdjęcia na portalach społecznościowych
to wciąż obraz, który możemy rzadko
oglądać.
Badania przeprowadzone przez Ministerstwo Infrastruktury wykazały, iż spośród 13 milionów Polaków w wieku powyżej 50 lat, 10 milionów nie korzysta z
sieci. Co więc zrobić, żeby seniorzy byli
w globalnej sieci i nie czuli się w niej jak
„w sieci bez wyjścia”? Dlatego powstał
program LATARNIK, którego zadaniem
jest zmienić internetowe przyzwyczajenia seniorów. Pokazać ludziom starszym, jak dzięki sieci mogą załatwić
wiele spraw.
Przewodnikami ludzi pokolenia 50+
po Internecie będą LATARNICY, czyli
wolontariusze i ambasadorzy akcji.
W Gubinie także mamy latarnika, który prowadzi zajęcia w pracowni Orange
Gubińskiego Domu Kultury. Jest nim
pan Waldemar Olech. Zajęcia prowa-
społeczeństwo
piatek 11.09.2015
13
Nad morzem jest fajnie!
W dniach 12-18 sierpnia podopieczni i opiekunowie Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei” oraz Kinderhaus „DREIKĂSEHOCH”
z miejscowości Grano wypoczywali w miejscowości Darłówko Wschodnie nad Polskim Bałtykiem. Pogoda dopisała – uczestnicy letniego wypoczynku wielokrotnie korzystali z kąpieli morskich. Na miejscu korzystano
również z wielu tutejszych atrakcji – rejs statkiem korsarskim „Król Eryk”, wycieczka tramwajem wodnym z Darłówka do Darłowa, wycieczki gokardami
po najbliższej okolicy. Skorzystano również z uroków wesołego miasteczka,
gdzie największym powodzeniem cieszyły się skoki na linie, skoki na trampolinie, jazda elektrycznymi samochodami i na karuzeli. Odbyto również
kilka pieszych wycieczek zwiedzając miejscowe zabytki i porty w Darłówku
i Darłowie. Wieczory poświęcone były na dyskotekową zabawę i grillowanie przy ognisku. W imprezie uczestniczyło 29 dzieci i opiekunów z Niemiec
oraz 31 z Polski. Organizatorem letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z
Polskiej i Niemiec było Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Przystanek Nadziei” z Gubina, a partnerem projektowym Kinderhaus „DREIKĂSEHOCH” z
miejscowości Grano. Wyjazd ten doszedł do skutku dzięki opracowanemu
przez Stowarzyszenie projektowi „Integracja i wypoczynek nad Polskim
Morzem w Darłówku Wschodnim” współfinansowanemu ze środków finansowych Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Podziękowania za
wsparcie finansowe przy realizacji tego projektu należą się burmistrzowi
Gubina Bartłomiejowi Bartczakowi, Urzędowi Miasta Gubin, staroście krośnieńskiemu Mirosławowi Glazowi oraz państwu A.Z. Iwanickim. (am)
dzone są co roku od października do
kwietnia, dwa razy w tygodniu, i obejmują 8, 10 spotkań.
Wszystkich zainteresowanych seniorów serdecznie zapraszamy od
października do udziału w zajęciach z
miejskim LATARNIKIEM, który rozjaśni
w przystępny sposób każdemu z Was
„mroki” Internetu. Więcej szczegółów
już wkrótce w kolejnych wydaniach
„Wiadomości Gubińskich”.
Anna Michalak
Gubinski LOK kultywuje
tradycje strzeleckie
Sekcja Strzelecka Gubińskiego LOK wojennej Polsce. Wzięło w nich udział wszystkich mieszkańców Gubina i okozachęca mieszkańców miasta do ak- ponad 200 tysięcy osób. Do organizacji lic oraz instytucje do udziału w strzelectywnego spędzenia czasu i przyłącze- i udziału w nich zachęcał sam Marszałek kiej rywalizacji. Każdy z uczestników
nia się do ogólnopolskiej akcji „10 strza- Józef Piłsudski podkreślając, że: „...Dla zostanie przeszkolony z zasad posługiłów ku chwale Ojczyzny”, organizując 17 ugruntowania w całym społeczeństwie wania się bronią i odda 10 strzałów do
września br. na strzelnicy w Bieżycach przekonania, że strzelectwo jest poży- tarczy. Na pamiątkę uczestnictwa otrzyzawody strzeleckie.
teczne, bo daje radość, a Ojczyźnie ko- ma okolicznościowy dyplom. Podczas
Akcja organizowana jest przez ROMB, rzyści, zachęcam, abyście organizowali zawodów będzie można zapisać się do
czyli Ruch Ogólnopolski Miłośników i w swoich miejscowościach zawody - 10 Sekcji Strzeleckiej LOK w Gubinie, poKolekcjonerów Broni.
strzałów ku chwale Ojczyzny...”
dyskutować o broni i strzelectwie sporPierwsze takie zawody strzeleckie zo- Kultywując strzeleckie tradycje II RP, w towym przy ognisku, na którym nie zastały zorganizowane w 1932 roku. W dniu 17 września br. w godzinach 12:00 braknie małego poczęstunku.
na strzelnicy
Koła Łowieckiego
taki oto sposób
Związek
StrzeleckiMuzeum
pro- - 18:00Miasta
Nie siedźmy
Agencja
Zegart,
i Przemysłu
w Guben
oraz w domu, jedźmy na
pagował strzelectwo jako dyscyplinę LIS w Bieżycach zostaną zorganizowane strzelnicę!
OD FOTOGRAFII
galeria
“RATUSZ”
GDK zapraszają
na otwarcie wystawy
zawody.
sportu wśród Polaków.
Zawody
cieszyły wspomniane
ze zbiorów
Muzeum
Historycznego
w Sanoku pt.
Gubiński
LOK serdecznie zaprasza
się olbrzymią popularnością
w międzyAnna Michalak
Konserwatorzy w Gubinie
Z wizytą studyjną gościli w naszym mieście przedstawiciele niemieckich
służb konserwatorskich zaproszeni przez Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, dr Barbarę Bielinis-Kopeć. Goście odwiedzili gubińską Farę, miejsce lokalizacji willi Wolfa oraz Wyspę Teatralną. W wędrówce towarzyszyli
im burmistrz B. Bartczak oraz Dyrektor GDK, J. Gajda. (am)
DO FOTOMONTAŻU KOMPUTEROWEGO
Galeria “RATUSZ” GDK zaprasza na otwarcie wystawy
RYSUNEK
MALARSTWO
ANDRZEJA CZABATORA
11.09.2015 godz. 18.00
Organizator wystawy
Gubin 11.09 - 14.10.2015
Budzet domowy odciazony
ZDZISŁAW BEKSIŃ
W roku szkolnym 2015/2016 rodzice uczniów klas I, II, i IV szkoły podstawowej oraz klasy I gimnazjum nie musieli kupować podręczników lub materiałów edukacyjnych. Teraz zapewnienie tych podręczników i materiałów
jest zadaniem szkoły. Darmowe podręczniki są na stanie w szkolnych bibliotekach, które nieodpłatnie wypożyczają uczniom podręczniki i materiały
edukacyjne mające postać papierową oraz zapewniają uczniom dostęp do
podręczników lub materiałów edukacyjnych, mających postać elektroniczną.
Reforma wprowadzana
etapami. W roku szkolnym 2016/2017 bez14.11.2014
godz. jest
17.00
płatnym dostępem do podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz
materiałów ćwiczeniowych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych zostaną objęci uczniowie klas I–V szkoły podstawowej oraz uczniowie klas I-II
gimnazjum. W roku szkolnym 2017/2018 będzie to dotyczyć wszystkich
uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. (am)
14
piatek 11.09.2015
społeczeństwo
fotorelacja z festynów osiedlowych
ogłoszenia I społeczństwo
Nowe kwoty zasilków
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Gubinie podał nowe kryteria dochodowe oraz nowe wysokości świadczeń
rodzinnych na okres zasiłkowy 2015/16.
Przyjmowanie wniosków trwa od 1
września br.
Dział świadczeń rodzinnych: Kryterium dochodowe odnośnie zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do zasiłku
rodzinnego od dnia 1 listopada 2015 r.
do dnia 31 października 2016r. wynosi
674,00 zł na osobę w rodzinie, chyba,
że w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne, wówczas 764,00 zł na osobę
w rodzinie. Kwoty świadczeń rodzinnych obowiązujące od dnia 1 listopada
2015 r. do dnia 31 października 2016r.:
- 89,00 zł zasiłek rodzinny na dziecko
w wieku do ukończenia 5. roku życia, 118,00 zł zasiłek rodzinny na dziecko w
wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia, - 129,00 zł zasiłek
rodzinny na dziecko w wieku powyżej
18. roku życia do ukończenia 24. roku
życia, - 185,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, nie więcej jednak niż
370,00 zł na wszystkie dzieci, - 90,00 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej, - 80,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i
rehabilitacji do 5. roku życia, - 100,00 zł
dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji powyżej 5.
roku życia, - 105,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez
dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania, - 63,00 zł dodatek do zasiłku rodzinnego w związku z dojazdem
z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły,
- 1.000,00 zł jednorazowy dodatek do
zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia
dziecka, - 400,00 zł dodatek do zasiłku
rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego, - 100,00 zł jednorazowy dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, 520,00 zł specjalny zasiłek opiekuńczy,
- 153,00 zł zasiłek pielęgnacyjny (nie
obowiązuje kryterium dochodowe).
Kryterium dochodowe przy ubieganiu
się o jednorazową zapomogę z tytułu
urodzenia dziecka od dnia 1 listopada
2015 r. do dnia 31 października 2016r.
wynosi 1.922,00 zł na osobę w rodzinie.
1.000,00 zł jednorazowa zapomoga z
tytułu urodzenia dziecka. Na podstawie
ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków
dla opiekunów: 520,00 zł zasiłek dla
opiekuna. (am)
sposób na letnie upaly?
Upalne dni już za nami. Jednak można jeszcze zauważyć po nich ślady. Widok kanapy na Nysie Łużyckiej może dziwić.
Z drugiej jednak strony przypuszczamy, że jakiś mieszkaniec Gubina być może w ten sposób znalazł sposób na
ochłodę. Przy okazji miał też ładny widok na Wyspę Teatralną. Upały minęły, a mimo to kanapa stoi na Nysie, idealnie
pośrodku między brzegami. (sp)
Burmistrz Miasta Gubina
Działając zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ulicy Piastowskiej 24 wywieszono na okres 21
dni od dnia ogłoszenia informacji w prasie, wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim przeznaczonych
do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy.
Dyżury aptek 01-05 każdego miesiąca APTEKA „PRZY SZPITALU”ul. Śląska 37 tel: 68 359 51 59
06-10 każdego miesiąca APTEKA „NASZA” (Przy Atolu) ul. Kossaka 1 tel: 68 454 26 59
11-15 każdego miesiąca APTEKA „NOWA” ul. Kinowa tel: 68 359 49 75
16-19 każdego miesiąca APTEKA „FAMILIJNA” ul. Śląska 39a tel: 68 359 38 32
20-23 każdego miesiąca APTEKA „POD BASZTĄ” ul. 3 Maja tel: 68 455 41 40
24-27 każdego miesiąca APTEKA „W GALERII” ul. Wyspiańskiego 10 tel: 68 391 52 45
28-31 każdego miesiąca APTEKA „CENTRUM” ul. Chopina 4 tel: 68 359 39 52
25.12.2015 I dzień Bożego Narodzenia – dyżur Apteka „Familijna” Śląska 39a
piatek 11.09.2015
15
Telefony
Pogotowie Ratunkowe - 999
- Policja - 997
- Straż Pożarna – 998
- Pogotowie Gazowe - 992
- Pogotowie Energetyczne - 991
- Awarie Wodne - 68 455 82 68
- Telefon Zaufania (15.00-17.00) – 9288
Szpitale i przychodnie
Szpital Gubin Ul. Śląska 35 Tel. 68 359-30-18
- Szpital Krosno Odrzańskie Tel. 68 38350-39
- Poradnia Ul. Gdańska Tel. 68 359-30-83
- Wspl Tel. 68 455-80-62 68 455-80-77
- Atol Centrum Medyczne Tel. 68 475-15-40
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Tel. 68 455-82-52
Kościoły- Msze Św.
Kościół Parafii Pw. Matki Bożej Fatimskiej W
mieszkania, lokale
SPRZEDAM lub wynajmę mieszkanie 80 m kw,
po kapitalnym remoncie, w pełni wyposażone.
Cena: 220.000 zł. Os. E. Plater. Tel. 783 083 274.
NOCLEGI, kwatery dla firm. Tanio! Ceny do
negocjacji. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkania. Tel. 791 127 765.
DO WYNAJĘCIA mieszkanie (3 pokoje,
kuchnia, łazienka) w bloku, na I piętrze.
Centrum miasta. Tel. 603 509 070.
DO WYNAJECIA mieszkanie w bloku,
3-pokojowe, przy ulicy Piastowskiej. Tel.
690 002 864.
SPRZEDAM mieszkanie kolo apteki Centrum. Na
podwórzu. 39 m kw. - parter. Tel. 535 234 478.
SPRZEDAM mieszkanie 2 pokojowe
własnościowe w kamienicy. Tel. 68 359 45
55 lub 573 048 106.
ZAMIENIE mieszkanie własnościowe w
kamienicy, 2 pokoje z kuchnią, wyremontowane, na podobne w bloku. Tel. 68 359 45
55 lub 573 048 106.
DZIAŁKI i LOKALE
SPRZEDAM działkę budowlaną na ulicy
Spokojnej (596 m kw). Cena do uzgodnienia. Tel. 607 721 973.
SPRZEDAM działkę budowlaną we wsi
Dychów 25 km od Gubina (1234 m2). Cena:
55 tys. zł. Tel. 668 409 754.
USlUGI
NC+ Numid-Serwis, przedłużenia umów,
nowe umowy. Żanetta Cieślak, ul. Obr.
Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel. 609 703
402/68 451 86 09.
SERWIS komputerowy - sprzedaż, fachowe
doradztwo. Numid, ul. Obr. Pokoju 21, Gubin
- obok PKS-u. Tel. 609 703 402/68 451 86 09.
SCHODY drewniane, wyrób i montaż. Tel.
609 351 799.
AGD-Service, naprawa pralek, zmywarek,
kuchenek elektrycznych. Gubin, ul. Kołłątaja
10. Tel. 68 359 46 54 lub 692 717 031.
KIEROWNIK budowy, projektowanie,
przeglądy techniczne, załatwianie spraw
w urzędach dotyczących budów. Doprowadzanie budynków do stanu zgodnego z
prawem. Doradztwo budowlane. Tel. 504
352 015.
WEGIEL – sprzedaż: kamienny 720 i 680.
rózne
KUPIĘ mały ekonomiczny samochód. Tel.
786 114 757.
TUSZE/tonery – Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin, obok PKS-u. Tel. 609
703 402/68 451 86 09.
AGD części - Numid Żanetta Cieślak, ul.
Obr. Pokoju 21, Gubin - obok PKS-u. Tel.
609 703 402/68 451 86 09.
Tuje Szmaragd, Columna, Brabant, w doniczkach i z gruntu, cyprysy, jałowce kolumnowe
i płożące oraz krzewy liściaste poleca Ogrodnictwo ul. Legnicka 49A. Tel. 797 850 262.
Sadzonki. Borówki amerykańskie, jagody
kamczackie, morwy białe, jagody goji,
winorośla bezpestkowe poleca Ogrodnictwo ul. Legnicka 49A. Tel. 797 850 262.
praca
ZAOPIEKUJE się dzieckiem. Tel. 603 305
561.
OKRĘGOWA STACJA KONTROLI
NIEMIECKIE POŚREDNICTWO PRACY
POJAZDÓW „GÓRA”
POSZUKUJE DWÓCH KUCHARZY.
Gubin, ul. Żwirki i Wigury 52
KALTENBORNER STRASSE 1a
Legalizacja tachografów cyfrowych
TEL. 49(0) 3561/51/96 331
Zapraszamy na badania techniczne
pojazdów, pon.-piątek 8.00-20.00,
SZUKAM pracy jako pomoc domowa
sobota 8.00-16.00
Tel. 68 359-41-58 lub 502 150 208. (sprzątanie, mycie okien, itp.). Tel. 603 305 561.
WYDAWCA - Gubiński Dom kultury | REDAKCJA i BIURO OGŁOSZEŃ - ul. Westerplatte 14 (GDK) 66-620 Gubin, tel./fax (068) 455 8203 - czynna poniedziałek - piątek godz. 08.00-16.00.  Andrzej Matłacki - redaktor naczelny  Sekretariat / Biuro ogłoszeń, tel. (068) 455 8169  Stale współpracują z redakcją: Janina Izdebska, Andrzej Winiszewski, Krzysztof Kaciunka, Stefan Pilaczyński, Oleg Sanocki, Krzysztof Freyer,  Skład i grafika: GDK  Druk: Polskapresse Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41 | Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. Zastrzega sobie prawo do opracowywania redakcyjnego, skracania i zmiany tytułów otrzymanych materiałów. Poglądy autorów tekstów nie zawsze są zgodne z poglądami redakcji. Tekstów i zdjęć niezamówionych nie zwracamy. Honoraria wypłacane są za materiały zamówione.
Gubinie, Tel. 68 359-68-00.
Niedziele I Święta: Godz. 7.45, 9.00, 11.00,
12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 8.00,
17.00 (Czas Letni Godz. 18.00).
Kościół Parafii Pw. Trójcy Świętej W Gubinie,
Tel. 68 359-44-01. Niedziele I Święta: Godz.
7.30, 9.30, 11.00, 12.30, 18.00. Dni Powszednie: Godz. 7.00, 18.00.
Kaplica Serca Jezusowego – Godz. 8.30.
Kościół Parafii Pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego W Komorowie, Tel. 68 359-43-27.
Niedziele I Święta: Godz. 9.00, 12.00.
Dni Powszednie: Godz. 17.00 (Czas Letni
Godz. 18.00).
Kaplica Serca Jezusowego
Niedziela: Godz. 8.30
Dni Powszednie: Godz. 7.30
Młodzieżowe Centrum Formacji
Ul. Kresowa Niedziela: Godz. 11.00
Kościół Nowoapostolski
Ul. Stroma 9 Tel. 68 359-55-56
Kościół Zielonoświątkowy
Ul. Paderewskiego 13 Tel. 68 359-36-79
Niedziela 10.00 Czwartek 18.00
Radio Taxi Gubin Tel. 196-27
Tel. 68 359 66 44 - Całodobowa
Taxi BisTel. 68 359-33-31
Taxi stacjonarny 800 20 20 20
Biblioteki
Miejska Biblioteka Publiczna
Telefon (0-68) 455-81-66
Inne Telefony
Izba Muzealna SPZG - Tel. 68 455-81-62
Straż Miejska – Tel. 68 455-81-11
Informacja Pks- Tel. 68 359-32-97
Urząd Miejski- Tel. 68 455-81-00
Urząd Gminy – Tel. 68 359-45-46
Urząd Stanu Cywilnego- Tel. 68 455 -81-40
Związek Nauczycielstwa Polskiego- Tel. 68
455-42-98
Biuro Pck Ul. Gdańska 17
Tel. 68 359-86-44
Placówka Straży Granicznej W Gubinku Tel.
068 358-15-00, 68 358-15-43
Telefon Zaufania Do Lubuskiego Oddziału
Straży Granicznej- Tel. 68 383-70-07
Bezpłatny Ogólnopolski Telefon Zaufania
Tel. 0800 422 322
Pełnomocnik Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-13
Punkt Konsultacyjny Ds. Uzależnień I
Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie
Poniedziałek – Środa
Tel. 68 455-81-99
Punkt Konsultacyjny Dla Osób
Doświadczających Przemocy W Rodzinie
Tel. 68 455-81-99
Usługi Pogrzebowe – Cmentarz
Tel. 68 455-81-98
16
piatek 11.09.2015

Podobne dokumenty