Szanowni Państwo

Transkrypt

Szanowni Państwo
Koszty podatkowe – wybrane zagadnienia
z odwołaniem się do orzecznictwa organów
podatkowych i sądów administracyjnych
17 marca 2016 r.
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Adresaci: Księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci.
Program szkolenia:
 Usystematyzowanie
wiedzy,
 Przedstawienie kosztów
na przełomie roku co ułatwi sporządzenie zamknięcia roku podatkowego, zapoznanie się
z najnowszymi orzeczeniami sądowymi.
1. Koszty podatkowe – definicja, jakie wydatki spełniają definicję i jak je
udokumentować?
2. Koszty bezpośrednie – zakwalifikowanie wydatku do kosztów bezpośrednich, sposób ich rozliczania.
3. Koszty pośrednie – moment ujęcia w księgach rachunkowych i podatkowych.
4. Rozliczanie kosztów w czasie (koszty na przełomie lat) – różnice w ujęciu
kosztów rachunkowo i podatkowo.
5. Moment ujęcia faktur korygujących wydatki.
6. Korekta kosztu w związku z brakiem zapłaty – zasady i terminy korekt
w przykładach.
7. Koszty z tytułu marketingu, promocji, reprezentacji i reklamy – nowe podejście sądów administracyjnych: co to jest wizerunek firmy? (kawa, herbata, ciastka a koszty podatkowe; próbki i prezenty a ujęcie podatkowe,
spotkania firmowe).
8. Gadżety reklamowe, kalendarze, długopisy, kartki świąteczne – możliwość
zaliczenia do kosztów podatkowych?
9. Przykładowe wydatki ponoszone na rzecz pracowników oraz członków
zarządu w aspekcie możliwości zaliczenia ich do kosztów oraz obowiązku
rozpoznania przychodu i potrącenia zaliczki na podatek po stronie pracownika - ubezpieczenia OC, wyjazdy integracyjne, pakiety medyczne,
koszty noclegu, gdy pracownik nie jest w podróży służbowej.
10. Koszty dotyczące samochodów osobowych:
a. częściowe odliczenie podatku VAT a prawo do kosztów w podatku
dochodowym (koszty amortyzacji, leasingu, ubezpieczenia, paliwa oraz
innych wydatków na samochód.
b. koszty używania samochodów niezaliczanych do majątku podatnika, w
tym koszty najmu,
c. przekazywanie samochodu na cele prywatne pracownika, członka
zarządu a koszty podatkowe.
Prowadząca: Elżbieta Sobańska - radca prawny specjalizujący się
w prawie podatkowym, wieloletni pracownik organów podatkowych (zastępca naczelnika w Zachodniopomorskim Urzędzie Skarbowym do spraw kontroli
podatkowej), trener, wykładowca na WSB w Poznaniu.
Cena: 320,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu do 3 marca 2016
350,00 zł netto/os. przy zgłoszeniu po 3 marca 2016
Zwolnione z VAT w przypadku szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników JST oraz ich jednostek organizacyjnych oraz finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych.
W cenie: materiały szkoleniowe, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Rabat 10% dla każdej kolejnej osoby zgłoszonej z tej samej instytucji.
Czas trwania: 10.00 – 15.00
Miejsce: Szczecin, Centrum Szkoleniowe, ul. Skłodowskiej-Curie 4,
Zgłoszenia: najpóźniej do 10.03.2016 r. drogą elektroniczną ze strony www.frdl.szczecin.pl lub
faxem (091 4878522).

Podobne dokumenty