Dlaczego warto karmić piersią.

Transkrypt

Dlaczego warto karmić piersią.
Strefa matki i dziecka
Dlaczego warto karmić piersią.
Czy jest coś ważniejszego dla matki niż zapewnienie swojemu dziecku jak najlepszych warunków rozwoju?
Fundamentem zdrowia dziecka jest karmienie go piersią przez pierwsze sześć miesięcy życia. Dzięki temu zmniejsza
się bowiem ryzyko występowania różnych chorób i schorzeń: infekcji przewodu pokarmowego i układu moczowego,
zakażenia układu oddechowego, zapalenia ucha. U wcześniaków rzadziej obserwuje się martwicze zapalenie jelit.
Dzieci karmione piersią są mniej podatne na choroby alergiczne i cukrzyce insulino-zależne. Zmniejsza się też u nich
ryzyko wystąpienia w późniejszym wieku chorób układu krążenia, nowotworów dziecięcych, próchnicy czy też
stwardnienia rozsianego. Badania wykazują, że karmienie piersią umożliwia (zwłaszcza u wcześniaków) lepszy
fizyczny i psychiczny rozwój dziecka.
Karmienie piersią jest korzystne nie tylko dla dziecka, lecz jest również bardzo ważne dla matki. Zmniejsza bowiem
ryzyko zachorowania na nowotwory piersi, jajnika, osteporozę, choroby reumatyczne stawów czy niedokrwistość.
Karmienie piersią daje także korzyści niewymierne gdyż umożliwia przekazanie miłości matki do swego dziecka od
pierwszych chwil życia. Ta fizyczna bliskość tworzy specyficzną więź pełną ciepła i zaufania pomiędzy dzieckiem a
matką. Każdy z nas jest kowalem własnego losu, młode matki wykuwają również podwaliny tego losu dla swych
dzieci. Karmiąc piersią dają im kapitał, który będzie procentował przez całe życie.
Właśnie dlatego, że karmienie piersią jest tak ważne dla rozwoju dziecka i zdrowia matki UNICEF od ponad dziesięciu
lat propaguje je i wspiera na całym świecie inicjatywy z nim związane.
źródło: www.unicef.pl/Co-robimy/Aktualnosci/Promowanie-karmienia-piersia
1