Cennik aktywacji, harmonogram zniżek UMOWA NOWA w

Transkrypt

Cennik aktywacji, harmonogram zniżek UMOWA NOWA w
Cennik aktywacji oraz harmonogram zniżek obowiązujący
w promocji TELICOSMOS
Nr ID.............
UMOWY NOWE
ZNIŻKI W ABONAMENCIE* W PROMOCJI TELICOSMOS
Ulga %
Umowa 12 msc
Umowa 24 msc
1 rok umowy
5,00%
5,00%
Umowa czas
nieokreślony
0,00%
10,00%
0,00%
2 rok umowy
*zniżki % w abonamencie mogą ulec zamianie w całości lub w części na sprzęt dostępny w promocji zgodnie z
wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy.
CENNIK AKTYWACJI W PROMOCJI TELICOSMOS
INTERNET BEZPRZEWODOWY
Czas trwania umowy
cennik aktywacji
Usługa
12 msc
24 msc
Czas nieokreślony
Internet
69 zł
49 zł
124 zł
Telefon VoIP
49 zł
29 zł
88 zł
Internet + Telefon VoIP
109 zł
69 zł
196 zł
INTERNET PRZEWODOWY
Czas trwania umowy
cennik aktywacji
Usługa
12 msc
24 msc
Czas nieokreślony
Internet
49 zł
29 zł
88 zł
Telefon VoIP
49 zł
29 zł
88 zł
Telewizja
nd
49 zł
88 zł
Internet + Telefon VoIP
49 zł
29 zł
88 zł
Internet + Telewizja
nd
49 zł
88 zł
Internet + Telefon VOIP + Telewizja
nd
69 zł
124 zł
INTERNET GPON
cennik aktywacji
Usługa
24 msc
Czas nieokreślony
Internet
149 zł
268 zł
Telefon VoIP
149 zł
268 zł
Telewizja
149 zł
268 zł
Internet + Telefon VoIP
149 zł
268 zł
Internet + Telewizja
149 zł
268 zł
Internet + Telefon VOIP + Telewizja
149 zł
268 zł
....................................................
Operator (data i czytelny podpis)
....................................................
Abonent (data i czytelny podpis)
Telico sp. z o.o. ul. Ks. Pr.S. Słonki 20a, 34-300 Żywiec tel. 334861515 www.telico.pl [email protected]
NIP: 553-247-01-86 KRS: 0000364655 Regon: 241568544
1z1