pc laptop drukarka switch router inne wykorzystanie (zaznaczyć

Transkrypt

pc laptop drukarka switch router inne wykorzystanie (zaznaczyć
Kraków, dnia ……………………
wersja 1, 19.10.2010
Proszę o odzyskanie zagubionego adresu IP.
imię i nazwisko (drukowanymi) :
osoba odpowiedzialna za sprzęt:
jednostka:
nr pomieszczenia:
nr gniazdka:
adres fizyczny urządzenia (MAC) :
rodzaj sprzętu (zaznaczyć) :
pc
laptop
drukarka
wykorzystanie (zaznaczyć) :
SAP
USOS
switch
router
inne ……………………….
inne ……………..
podpis i pieczęć kierownika jednostki
odpowiedź:
( *wypełnia pracownik PMiK )

Podobne dokumenty