Karta techniczna produktu

Transkrypt

Karta techniczna produktu
KARTA TECHNICZNA TDS_HYDRO/12/2012
Płynna Folia - HYDRO






gotowa do użycia
wysoko elastyczna
szczelnie zabezpiecza przed wilgocią
mostkuje rysy podłoża
do wewnątrz i na zewnątrz
do łazienek, kuchni, piwnic, na balkony
ZASTOSOWANIE
Płynna folia HYDRO jest gotowym jednoskładnikowym produktem przeznaczonym do wykonywania
izolacji przeciwwilgociowych na powierzchniach narażonych na zawilgocenie lub czasowy kontakt z
wodą. Tworzy szczelną i wysoko elastyczną powłokę mostkującą rysy podłoża oraz trwale
uszczelniającą naroża pomieszczeń, szczeliny dylatacyjne i przejścia rur sanitarnych w połączeniu ze
specjalnymi taśmami i kołnierzami uszczelniającymi z systemu hydroizolacji TYTAN. Stosowana w
łazienkach, kuchniach, pralniach, pomieszczeniach technicznych oraz na balkonach. Do nanoszenia
na typowe podłoża budowlane takie jak tynki gipsowe, cementowo-wapienne, płyty G-K i cementowowiórowe, wylewki anhydrytowe i cementowe, beton komórkowy, pustaki i cegły ceramiczne, stare
płytki oraz na podłoża drewnopochodne i podłogi ogrzewane.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże powinno być równe, stabilne, nośne, suche, oczyszczone z warstwy kurzu, brudu, wapna,
oleju, tłuszczu, wosku, a także resztek farb olejnych i emulsyjnych. Stare, kredujące i pylące podłoża
oraz podłoża o dużej nasiąkliwości należy zagruntować preparatem gruntującym TYTAN Grunt
uniwersalny lub TYTAN Grunt głęboko penetrujący. Wszelkie nierówności i ubytki należy uzupełnić.
Podłoża powinny być odpowiednio wysezonowane, powierzchnie betonowe powinny mieć co najmniej
3 miesiące i wilgotność <4%, tynki i jastrychy cementowe co najmniej 28 dni i wilgotność <4%,
podłoża anhydrytowe wilgotność <0,5%, tynki i podłoża gipsowe <1% wilgotności.
PRZYGOTOWANIE MASY
Płynna folia HYDRO dostępna jest w gotowej postaci i konsystencji. Bezpośrednio przed użyciem całą
zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać ręcznie lub mieszarką wolnoobrotową, aż do
uzyskania jednorodnej konsystencji. Nie wolno mieszać z wodą oraz innymi materiałami.
SPOSÓB UŻYCIA
Płynną folie należy nakładać na przygotowane podłoże w co najmniej dwóch warstwach. Pierwszą
warstwę nałożyć pędzlem lub wałkiem w grubości zapewniającej dokładne i szczelne pokrycie
izolowanego podłoża, zaczynając prace od miejsc, gdzie będą stosowane taśmy dylatacyjne oraz
kołnierze uszczelniające. W świeżo nałożoną płynną folie należy wtopić stosowane akcesoria
uszczelniające, zwracając szczególną uwagę na precyzję wtopienia. Po całkowitym wyschnięciu
pierwszej warstwy (ok. 3h) można przystąpić do nakładania kolejnej. Czynność tę należy wykonać na
całej izolowanej powierzchni pędzlem lub gładką paca stalową. Ewentualne kolejne warstwy nakładać
po wyschnięciu wcześniejszych. Prace wykonywać w temperaturze powietrza, podłoża i produktu od
+5°C do +25°C, chroniąc świeżo nałożoną warstwę przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi
oraz działaniem wilgoci aż do pełnego utwardzenia. Uzyskaną powłokę należy trwale zabezpieczyć
okładziną.
KARTA TECHNICZNA TDS_HYDRO/12/2012
ZUŻYCIE
2
Średnio zużywa się ok. 1kg płynnej folii HYDRO na 1 m izolowanej powierzchni przy grubości
warstwy 1mm. Zużycie dla innych grubości powłoki wynosi:
ok. 1,5kg dla 1,5mm
ok. 2,0kg dla 2,0mm
ok. 3,0kg dla 3,0mm
DANE TECHNICZNE
temperatura stosowania
min./max. grubość powłoki
czas schnięcia pierwszej warstwy
możliwość klejenia okładziny
zdolność krycia rys
gęstość
zużycie na 1mm grubości
o
o
od +5 C do +25 C
1mm / 5mm
ok. 3 h
po min. 24 h
do 1,0 mm
1,5 kg/dm³
1kg/m²
SKŁADOWANIE I TRANSPORT
Produkt należy przewozić i przechowywać w suchych warunkach i w oryginalnych, nieuszkodzonych
o
o
opakowaniach w temperaturze od +5 C do +25 C. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem
słońca. Opakowanie po otwarciu szczelnie zamknąć i pozostałą zawartość jak najszybciej zużyć. Tak
przechowywany produkt posiada okres przydatności do użycia 12 miesiące.
ZGODNOŚĆ Z NORMAMI I WYMAGANIAMI JAKOŚCIOWYMI
Produkt posiada Krajową Deklaracje Zgodności i jest zgodny z AT ITB
Aktualizacja 20.12.2012
Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami
obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. Zaproponowane sposoby postępowania uznane są za powszechne, jednak każdy z użytkowników tego materiału
powinien upewnić się na wszelkie możliwe sposoby, włącznie ze sprawdzeniem produktu końcowego w odpowiednich warunkach, o przydatności dostarczanych
materiałów dla osiągnięcia celów przez niego zamierzonych. Ani Spółka, ani jej upoważnieni przedstawiciele nie mogą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty
poniesione na skutek nieprawidłowego, bądź błędnego użycia jej materiałów.

Podobne dokumenty