ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP ZAKUP ŻETONÓW

Transkrypt

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP ZAKUP ŻETONÓW
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE KSP
Źródło:
http://przetargi.policja.waw.pl/zam/powyzej-30-000-euro/archiwum/2015/34806,Zakup-zetonow-umozliwiajacych-mycie-pojaz
dow-sluzbowych-w-myjni-samoobslugowej.html
Wygenerowano: Sobota, 4 marca 2017, 12:09
ZAKUP ŻETONÓW UMOŻLIWIAJACYCH MYCIE POJAZDÓW
SŁUŻBOWYCH W MYJNI SAMOOBSŁUGOWEJ
Nr referencyjny: WZP-2141/15/96/T
Wartość zamówienia: powyżej kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Wspólny słownik zamówień: 50112300, 39235000
Termin składania ofert: 13.07.2015 r. godz. 11:00
ZAŁĄCZNIKI DO STRONY
Ogłoszenie o zamówieniu 113.11 KB
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 188.17 KB
Załączniki do SIWZ - wersja do edycji 136.5 KB
Informacja o unieważnieniu postępowania 99.84 KB
Ocena: 0/5 (0)
Tweetnij

Podobne dokumenty