DOTACJE NA INNOWACJE Wdrożenie wielofunkcyjnego

Transkrypt

DOTACJE NA INNOWACJE Wdrożenie wielofunkcyjnego
DOTACJE NA INNOWACJE
Wdrożenie wielofunkcyjnego systemu B2B w firmie Klimosz Sp. z o. o. w celu
usprawnienia procesów współpracy z partnerami biznesowymi.
Nazwa Beneficjenta: Klimosz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość projektu: 998 775,00 zł.
Udział Unii Europejskiej: 497 887,50 zł.
Okres realizacji: 2013 –2014
Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Podobne dokumenty