więcej informacji o programie

Transkrypt

więcej informacji o programie
Erasmus +
Akcja 2 „ Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół”
Edukacja szkolna
Czas trwania projektu 01.09.2014- 31.08.2016
Tytuł projektu: „ Our community” ( Nasza społeczność)
Kraje partnerskie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Szkocja ( koordynator): Penicuik High School
Hiszpania: Colegio Residencia San Ignacio de Oviedo
Polska: Zespół Szkół nr 2 im. Stanisława Lema Gimnazjum nr 4
Francja: College Charles Suran
Rumunia: Scoala Gimnaziala nr 79
Niemcy: Oberschule Papenteich
Informacje ogólne o programie Erasmus+:
Program Erasmus+ wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i zastąpił dotychczasowe
programy unijne: „Uczenie się przez całe życie”, akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu”
oraz pięć innych programów.
Program Erasmus+ to program, który oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji
działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Główny cel programu to
rozwijanie umiejętności jego uczestników, pokonywanie barier językowych oraz zwiększanie szans na
zatrudnienie, a także modernizację systemów edukacji i wspierania młodzieży.
W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych
uczniów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw
pomiędzy szkołami, na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy.
W programie szczególnie podkreśla się znaczenie współpracy międzysektorowej (różne
sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu).
Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu
zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu.
W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć państwa takie jak:
1. 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
2. państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
3. państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii

Podobne dokumenty