Agatha Christie

Komentarze

Transkrypt

Agatha Christie
JERZY GRONAU
WĘDRÓWKI
PO BIBLIOGRAFII
ANGIELSKIEJ AUTORKI POWIEŚCI KRYMINALNYCH
AGATHY CHRISTIE
(1890 – 1976)
Kraków 2005
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
2
Wstęp:
Genezą tego opracowania były:
- moja emerytura
- chęć powtórzenia swego rodzaju „zabawy umysłowej” którą
przeżywałem przy innych pracach podobnego charakteru,
- konstatacja o braku w polskim piśmiennictwie bibliografii tejże
autorki
Na początku mej pracy posłużyłem się opracowaniem wydawnictwa Prószyński i S-ka SA z 2000 roku
o autorce powieści kryminalnych Agathy Christie. W miarę postępu moich prac dane czerpałem z wielu źródeł
– szczególnie z katalogów bibliotek i zestawień aukcyjnych książek. W pierwotnej wersji bibliografii podanej
w powyższym zestawieniu, występują - 73 tytuły wydań angielskich [w tym 71 tytułów przekładów polskich].
W późniejszej fazie pracy, po przeanalizowaniu szeregu danych z różnych źródeł przyjąłem szereg
podstawowy tytułów angielskich powieści i oznaczyłem je umownie numeracją kodu rozpoznawczego od 1 do
75, dalsze spotykane tytuły oznaczyłem kodem powyżej 100. Pozwolilo mi to uporządkować w pewnym sensie
całą gamę tytułów w języku angielskim, polskim, niemieckim i francuskim.
Jeśli chodzi o tytuły polskich przekładów to rozszerzyłem zakres opracowania o ( mam nadzieję),
prawie.wszystkie polskie wydania tej autorki. Zebrało się ich ponad pół tysiąca wydań różnych wydawców.
Żadna z polskich bibliotek tak naukowych jak i publicznych nie posiada nawet w przybliżeniu kompletu
polskich wydawnictw tej autorki. Podobnie jest też z zagranicznymi renomowanymi bibliotekami.
Zestawienie – tytuły - angielskich wydanych książek w bibliotekach świata podzieliłem na dwie części:
pierwsza część obejmuje podstawowe tytuły [z umownym kodem] , druga różne tytuły drobniejszych utworów
tejże autorki. Zestawy bibliograficzne książek uzupełniłem wykazami filmów i sztuk teatralnych tejże autorki.
Notki w języku angielskim, charakteryzujące większość występujących tutaj tytułów, pozostawiłem nie
tłumaczone w wersji takiej jaką zdobyłem poprzez Internet z aukcji lub komisowej sprzedaży używanych
książek. Notki w języku polskim pochodzą częściowo z winiet polskich wydań.
W końcu przepraszam czytelnika tego opracowania, że dla własnej wygody nie stosowałem tak
niemieckich jak i francuskich znaków diakrytycznych, oraz za niekonsekwentne stosowanie odpowiednio
dużych liter w nazwach-tytułach książek.
Kraków, luty 2005.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
3
Zawartość opracowania:
A.C. = Agatha Christie
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Treść
Strona tytułowa
Wstęp
Zawartość opracowania
Krótka biografia Agaty Christie
Kalendarium życia Agaty Christie
A.C. - Chronologia książkowych wydawnictw angielskich wg roku wydania
A.C. - Tytuły wydawnictw jak wyżej w języku angielskim wg alfabetu
A.C. – Angielskie tytuły wydanych książek w bibliotekach świata
A.C. - Synonimy tytułów angielskich i amerykańskich
A.C. - Podstawowe tytuły angielskie oraz polskie odpowiedniki wg alfabetu
A.C. - Podstawowe tytuły angielskie oraz polskie odpowiedniki wg kodu
A.C. - Tytuły czterojęzyczne [angielskie wg alfabetu]
A.C. - Tytuły czterojęzyczne [wg kodu]
A.C. - Wykaz tytułów niemieckich wg alfabetu
A.C. „
„
francuskich „
„
A.C. „
„
polskich
„
„
A.C. - Angielskie tytuły krótkich opowiadań wg alfabetu
A.C. - Polskie nazwy-tytuły krótkich opowiadań wg alfabetu
A.C. - Polskie wydania przekładów wg roku wydania
A.C. - Polskie wydania przekładów wg wydawców
A.C. - Polskie przekłady w polskich bibliotekach
A.C. - Zasoby książek w językach angielskim, niemieckim i francuskim w polskich
bibliotekach
A.C. - Sztuki teatralne
A.C. - Filmy
A.C. - Polskie tytuły – nazwy synonimiczne
A.C. - Powieści i opowiadania – podział tematyczny
A.C. - Notki do wydań polskich
A.C. - Notki do wydań angielskich
Źródła opracowania
Strona
1
2
3
4-5
6-8
9-12
13-16
17-25
26
27-30
30-33
34-40
41-46
47-50
51-53
54-57
57-60
61-64
65-78
79-92
93-109
109-113
114-117
118
118
119-126
127-142
143-160
161
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
4
Krótka biografia Agathy Christie (1890-1976)
Agatha Mary Clarissa Miller urodziła się 15 września 1890 roku w rezydencji Ashfield, jako trzecie dziecko
Fredericka A. Millera i Clary z domu Boehmer. Była córką zamożnego Amerykanina i Angielki. Jedenaście lat
po swych narodzinach umarł jej ojciec. W wieku lat dwunastu rozpoczęła naukę na pensji panny Guyer w
Torquay. Dorastała w konserwatywnej atmosferze wiktoriańskiej prowincji, której realiach często umieszczała
akcję swoich książek. Ukończyła studia muzyczne i uczyła się śpiewu oraz rysunków w Paryżu.
Pierwszą książkę, niejako debiut literacki, napisała w 1909 roku w wieku 19 lat pod tytułem „Snow
upon the Desert” W 1910 roku wyjechała na zimę do Kairu. Jako dwudziestolatka przeżyła pierwsze
oświadczyny, które jednak nie zostały przyjęte. Dwa lata później poznała na balu pułkownika Archibalda
Christie, za którego wyszła za mąż 24 grudnia 1914 roku. Tuż po wybuchu I wojny światowej Agatha podjęła
pracę, w Ochotniczym Komitecie Pomocy, jako pielęgniarka, później jako pomoc w aptece. Jej małżonek całą
wojnę walczył na frontach.
Po zakończeniu wojny w roku 1918 państwo Christie przeprowadzili się do Londynu, w którym rok
później narodziła się ich córeczka – Rosalind. Właściwy debiut pisarski to powieść „Tajemnicza historia w
Styles (1920), w której powołała do życia pedantycznego detektywa Herkulesa Poirot. W kolejnych tytułach,
inne zagadki rozwiązywała także dobrotliwa staruszka Jane Marple.
W 1922 roku, Agata wraz z mężem wyruszyła ( w modną uwcześnie) w podróż dookoła świata. Trasa
tej podróży przebiegała przez Południową Afrykę, Australię, Hawaje i Kanadę. Plonem tej wyprawy była
powieść „Mężczyzna w brązowym Garniturze”.
W 1923 roku wróciła z mężem do Londynu, jednak na krótko, bowiem rok później wprowadzili się do
miejscowości Sunningdale kupując swój pierwszy dom – Styles. Dalej pisała i już po dwóch latach stała się
sławną pisarką. Niestety nie była jednak długo szczęśliwą – najpierw pogrążyła ją w smutku śmierć matki, a
następnie rozpad małżeństwa w 1926 roku.
Rozgoryczona i zniechęcona pisarka opuściła dom i córeczkę na dziesięć dni, które spędziła samotnie w
hotelu, wywołując sensację na łamach prasy. W roku 1928 nastąpił rozwód z jej pierwszym mężem. Również w
tym roku nakręcono jej pierwszy niemy film na podstawie książki „Tajemniczy przeciwnik”, która Agatha
napisała w roku 1922.
Wymyśne intrygi w jej książkach przysporzyły jej wrogów. Po opublikowaniu „Zabójstwa Rogera
Ackroyda” (1926) członkowie Klubu Autorów Powieści Kryminalnych uznali, że nietypowo konstruując postać
mordercy (był nim narrator), pisarka sprzeniewierzyła się zasadzie lojalności wobec czytelnika i wyrzucili ją z
stowarzyszenia.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
5
W 1929 roku pisarka kupiła dom w Londynie przy Cresswell Place 22, oraz przystąpiła do Klubu
Detektywów. Rok później wydała pod pseudonimem Mary Westmacott kolejną książkę. Wyruszyła, tym razem
samotnie, w kolejną podróż na Bliski Wschód. Tam poznała o 14 lat młodszego od siebie archeologa Maxa
Mallowana, z którym wzięła ślub w dniu 11 września 1930 roku w Edynburgu. W 1931 roku na ekrany kin
weszło „Alibi”, sztuka będąca w pełni dźwiękową ekranizacją powieści „Zabójstwo Rogera Ackroyda”.
Agatha po raz kolejny przeprowadza się – razem z mężem kupiła posiadłość Winterbrook House nad
Tamizą, w pobliżu Oxfordu. Dwa lata później państwo Mallowan wyjechali na wykopaliska do Iraku. Podróż ta
była motywacją do napisania kolejnej książki – tym razem była to powieść autobiograficzna, wydana znów pod
pseudonimem Mary Westmacott. W 1939 roku Autorka sprzedała rodzinną rezydencję Ashfield w Torquay i
kupiła posiadłośc Greenway w Devonie.
W 1944 roku córka Agaty - Rosalind, wzięła ślub z majorem Hubertem Richardem, a dwa lata później
w Cheshire, przyszedł na świat pierwszy i jedyny wnuk – Mathew. W 1946 roku Agatha pod nazwiskami –
Christie i Mallowan , wydała książkę „Opowiedzcie , jak tam żyjecie”, w której zawarła wspomnienia z
pierwszego pobytu na wykopaliskach i początków znajomości oraz małżeństwa z Maxem.
W 1947 roku, na życzenie królowej matki, Agatha napisała słuchowisko radiowe „Trzy ślepe myszki”.
W 1950 roku pisarka została przyjęta do Londyńskiej Akademii Nauk, a w cztery lata później otrzymała w
Stanach Zjednoczonych główną nagrodę dla najlepszego pisarza literatury detektywistycznej. W 1958 roku
Agatha została przewodniczącą Klubu Detektywów, a trzy lata później otrzymała tytuł doktora honoris causa
uniwersytetu w Exeter.
W 1968 roku mąż Agaty otrzymał tytuł szlachecki za zasługi na polu archeologii. Ostatnia powieść
pisarki ukazuję się w 1973 roku – była to „Tajemnica Wawrzynów”. Później Agatha niczego już nie napisała,
zaczęła chorować i przeszła nawet zawał serca. W 1975 roku ukazała się po raz pierwszy, napisana dużo
wcześniej, powieść „Kurtyna”, w której autorka uśmierciła sławnego detektywa Herkulesa Poirot. Sama zmarła
12 stycznia 1976. Miała wtedy 86 lat. Rok po śmierci Agaty Cristie Mallowan, wydawnictwo Collins
opublikowało jej „Autobiografię” i wspomnienia Maxa Mallowana. Mąż Agaty Max zmarł 19 sierpnia 1978
roku w wieku 74 lat.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Kalendarium życia Agathy Christie
L.p.
1.
Rok
Tereść
15 września Agatha Mary Clarissa Miller przychodzi na świat w rezydencji Ashfield w
Torquay jako trzecie dziecko Clary z domu Boehmer i Fredericka A. Millera
2. 1895/6
Pobyt z rodziną we Francji (Pau, Paryż, Dinard).
Śmierć ojca
3. 1901
4. 1902.
Nauka na pensji panny Guyer w Torquay.
5. 1906
Pobyt na różnych pensjach w Paryżu. Studia muzyczne, nauka śpiewu i rysunku
6. 1909
Pierwsza próba literacka: "Snow upon the Desert".
7. 1910
Wyjazd na sezon zimowy do Kairu. Pierwsze oświadczyny
10 maja pierwszy lot Agathy aeroplanem
8. 1911
9. 1912
Agatha poznaje na balu pułkownika lotnictwa Archibalda Christie
10. 1914-1918 Tuż po wybuchu I wojny światowej Agatha podejmuje pracę w Ochotniczym
Komitecie Pomocy najpierw jako pielęgniarka, potem jako pomocnica w aptece.
Archibald Christie walczy na froncie. 24 grudnia 1914 biorą ślub
Państwo Christie przeprowadzają się do Londynu. Archibald otrzymuje posadę w
11. 1918
Ministerstwie Lotnictwa
12. 1919
Narodziny córki Rosalind
13. 1920
Nakładem wydawnictwa Johna Lane'a The Bodley Head ukazuje się pierwsza powieść
- "Tajemnicza historia w Styles", w której zapoznajemy się z Herkulesem Poirotem
14. 1922
To samo wydawnictwo publikuje drugą powieść Agathy Christie. Jest to "Tajemniczy
przeciwnik", w którym jako detektywi występują Tommy Beresford i jego późniejsza
żona Tuppence Cowley.
Państwo Christie wyruszają w podróż dookoła świata: Archibald jako członek
oficjalnej delegacji pod przewodnictwem majora Belchera, Agatha jako osoba
towarzysząca. Trasa biegnie przez Afrykę Południową, Australię, Hawaje i Kanadę.
Plonem tej podróży jest powieść "Mężczyzna w brązowym garniturze".
15. 1923
Powrót do Anglii
16. 1924
Podpisanie umowy z wydawnictwem Collins. Agatha publikuje własnym sumptem w
wydawnictwie Geoffrey Bles tomik wierszy "Road of Dreams". Przeprowadzka z
Londynu do Sunningdale, gdzie państwo Christie kupują swój pierwszy dom - Styles.
17. 1926
Ukazuje się "Zabójstwo Rogera Ackroyda". Początki sławy. Śmierć matki. Rozpad
małżeństwa. W grudniu Agatha Christie znika z domu na dziesięć dni, które spędza
pod fałszywym nazwiskiem w hotelu w Harrogate, wywołując sensację na łamach
prasy.
18. 1928
Niemy film niemiecki na motywach "Tajemniczego przeciwnika". Brytyjski film "The
Passing Mr Quin" na podstawie opowiadań o panu Harleyu Quinie. Premiera "Alibi" pierwszej wersji scenicznej "Zabójstwa Rogera Ackroyda". Rozwód. Podróż z
Rosalind i jej opiekunką Carlo Fisher na Wyspy Kanaryjskie, gdzie powstaje znaczna
część "Zagadki Błękitnego Ekspressu". Pierwsza samotna podróż Orient Expressem na
Bliski Wschód
19. 1929
Zakup domu przy Cresswell Place 22 w Londynie. Akces do Klubu Detektywów.
20. 1930
Ukazuje się "Morderstwo na plebanii" - pierwsza powieść z panną Marple - oraz
1890
6
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
21. 1931
22. 1933
23. 1934
24.
25.
26.
27.
1935
1936
1937
1938
28. 1939
29. 1940
30. 1941
31. 1942
32. 1943
33. 1944
34. 1945
35. 1946
36. 1947
37. 1948
38. 1949
39. 1950
40.
41.
42.
43.
1951
1952
1953
1954
44. 1955
45. 1957
46. 1958
pierwsza powieść psychologiczna-obyczajowa pod pseudonimem "Mary Westmacott".
Londyńska prapremiera "Czarnej kawy". Druga podróż na Bliski Wschód i początek
znajomości z młodszym o 14 lat archeologiem Maxem Mallowanem.
11 września Agatha i Max biorą ślub w Edynburgu
Na ekrany wchodzi "Alibi", pierwszy dźwiękowy film na podstawie "Zabójstwa
Rogera Ackroyda". Zakup posiadłości Winterbrook House nad Tamizą, w pobliżu
Oksfordu.
Wyjazd z Maxem na wykopaliska do Iraku
Ukazuje się "Morderstwo w Orient Expressie" oraz "Niedokończony portret", powieść
autobiograficzna, pisana pod pseudonimem Mary Westmacott
Wyjazd na kierowane przez Maxa wykopaliska w Syrii.
Ukazują się powieści "Morderstwo w Mezopotamii" i "Karty na stół".
Ukazuje się powieść "Śmierć na Nilu".
Sprzedaż rodzinnego domu Ashfield w Torquay. Zakup posiadłości Greenway w
Devonie.
Ukazuje się powieść "Dziesięciu Murzynków".
Po wybuchu II wojny światowej Agatha podejmuje ochotniczą pracę w aptece szpitala
w Torquay. Bombardowanie Devonu. Służba Maxa w lotnictwie
Ukazuje się powieść "Zerwane zaręczyny"
Małżeństwo córki z majorem Hubertem Prichardem. Max oddelegowany do Kairu.
Agatha wraca do Londynu i pracuje w aptece uniwersyteckiej. Ukazuje się powieść
"Zło, które żyje pod słońcem" oraz antynazistowska powieść "N czy M".
Wychodzi powieść "Zatrute pióro".
Ukazuje się powieść "Pięć małych świnek".We wrześniu w Cheshire rodzi się wnuk
Agathy - Mathew.
Zięć Agathy ginie na froncie. Wychodzą dwie powieści" "Samotna wiosną" (pod
pseudonimem Mary Westmacott) i "Zakończeniem jest śmierć". Akcja tej ostatniej,
napisanej z inspiracji archeologa Stephena Glanville'a, rozgrywa się w starożytnym
Egipcie.
Premiera filmu René Claira "Dziesięciu Murzynków". Powrót Maxa. Wyjazd do
Greenway House.
Wspomnienia z pierwszego pobytu na wykopaliskach i początków znajomości oraz
małżeństwa z Maxem, zatytułowane "Opowiedzcie, jak tam żyjecie" zostają
opublikowane pod nazwiskiem Agatha Christie Mallowan
Na życzenie królowej matki Mary, Agatha pisze słuchowisko radiowe "Trzy ślepe
myszki".
Ukazuje się "Pora przypływu".
Drugie małżeństwo córki z prawnikiem i orientologiem Anthonym Hicksem. Początek
dziesięcioletniego pobytu na wykopaliskach w Nimrud. Wychodzi "Dom zbrodni".
Przyjęcie do Londyńskiej Akademii Nauk. Rekordowa sprzedaż powieści "Morderstwo
odbędzie się..." W Nimrud początek pracy nad "Autobiografią".
Początek współpracy z impresariem Peterem Saundersem
Londyńska premiera "Pułapki na myszy".
Prapremiera sztuki "Świadek oskarżenia".
Agatha otrzymuje w Stanach Zjednoczonych główną nagrodę dla najlepszego pisarza
literatury detektywistycznej.
Srebrne wesele Maxa i Agathy. Założenie spółki Agatha Christie Ltd
Ukazuje się powieść "4.50 z Paddington".
Agatha zostaje przewodniczącą Klubu Detektywów. Wychodzi "Próba niewinności".
7
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
47. 1960
48. 1961
49. 1962
50. 1965
51. 1966
52. 1968
53. 1972
54. 1973
55. 1974
56. 1975
57. 1976
58. 1977
59. 1978
Max Mallowan zostaje odznaczony Orderem Imperium Brytyjskiego.
Agatha otrzymuje tytuł doktora honoris causa uniwersytetu w Exeter.
Umiera Archibald Christie. Na ekrany wchodzi film "4.50 z Paddington" z Margaret
Rutherford w roli panny Marple. "Pułapka na myszy" od 10 lat utrzymuje się
nieprzerwanie w repertuarze scen londyńskich.
Ukazuje się powieść "Hotel Bertram". Zakończenie pracy nad "Autobiografią". Pod
nazwiskiem Agatha Christie Mallowan wychodzi zbiór wierszy i opowiastek o
tematyce gwiazdkowej "Gwiazda nad Betlejem".
Ukazuje się powieść "A.B.C."
Max Mallowan otrzymuje tytuł szlachecki za zasługi na polu archeologii.
Wydawnictwo Collins publikuje dwutomowy zbiór wierszy zebranych Agathy
Christie.
Ukazuje się ostatnia powieść Agathy "Tajemnica Wawrzynów". Pisarka przechodzi
zawał serca.
Na ekrany kin wchodzi, odnosząc światowy sukces, "Morderstwo w Orient Expressie".
Wychodzi "Kurtyna", powieść o ostatniej sprawie Herkulesa Poirota, zakończona
śmiercią wielkiego detektywa. Książka - podobnie jak "Uśpione morderstwo" - została
napisana podczas wojny i złożona w depozycie bankowym
12 stycznia Agatha Christie umiera. Wychodzi "Uśpione morderstwo" (z panną
Marple).
Ukazuje się "Autobiografia". Wydawnictwo Collins publikuje też wspomnienia Maxa
Mallowana.
19 sierpnia umiera Max Mallowan.
8
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
9
Agata Christie: chronologia książkowych wydawnictw angielskich wg roku
Oznaczenia w kolumnie 5 : N = Powieść;
SS = Krótkie opowiadanie;
P = Sztuka sceniczna; (Wg roku premiery)
R = Romans obyczajowy [Pod pseudonimem Mary Westmacott]
Tytuł angielski
Rok
wyd.
Tytuł polskiego przekładu
5
61
65
32
The Mysterious Affair At Styles
The Secret Adversary
Murder on the Links
1920
1922
1923
N
N
N
74
107
55
66
72
60
49
Unexpected Guest
Poirot Investigated
The Man in the Brown Suit
The Secret of Chimneys
Three Blind Mice
The Murder of Roger Ackroyd
The Big Four
Alibi
The Mystery of the Blue Train
Partners in Crime
The Seven Dials Mystery
Giant`s Bread [M.W.]
The Murder at the Vicarage
The Mysterious Mr. Quin
The Floating Admiral
1923
1924
1924
1925
1925
1926
1927
1928
1928
1929
1929
1930
1930
1930
1931
Tajemnicza historia w Stylet
Tajemniczy przeciwnik
Morderstwo na polu golfowym / Mordestwo w
zaułku ?
Niespodziewany gość
Poirot prowadzi śledztwo
Mężczyzna w brązowym garniturze
Tajemnica rezydencji ‘Chimneys’
Pułapka na myszy
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Wielka Czwórka
The Scoop and Behind the Screen
The Sittafort Mystery /
The Murder at Hazelmoor
Parker Pyne Investigates / Mr.
Parker Pyne, Detective
Peril At End House
The Thirteen Problems / The
Tuesday Club Murders
Lord Edgware Dies /
Thirteen At Dinners
Murder on the Orient Express /
Murder on the Calais Coach
The Hound of Death
Black Coffe
The Listerdale Mystery
The Murder in the Three Acts /
Three Acts Tragedy
Unfinished portrait
1931
1931
KOD
63
38
67
125
58
62
52
68
104
40
113
27
33
102
8
112
59
126
Zagadka błękitnego ekspresu
Śledztwo na cztery ręce
Tajemnica siedmiu zegarów
Chleb olbrzyma
Morderstwo na plebanii
Tajemniczy pan Quin
(Współautorstwo z członkami Detection
Club)
N
SS
N
N
P
N
N
P
N
N
N
R
N
SS
N
1932
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Parker Pyne na tropie
SS
1932
1932
Samotny dom
Trzynaście zagadek
N
SS
1933
Śmierć lorda Edgware`a
N
1933
Morderstwo w Orient Ekspresie
N
1933
1934
1934
1934
Świadek oskarżenia ???
Czarna kawa
Tajemnica lorda Listerdale`a
Tragedia w trzech aktach
SS
P
SS
N
1934
Niedokończony portret
R
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
75
16
10
29
48
17
19
104
6
25
30
110
47
36
42
22
34
23
50
57
57
123
73
15
44
129
53
10
Why Didn`t They Ask Evans? /
The Boomerang Clue
Death in the Clouds /
Death in the Air
Cards on the Table
Love from a Stranger
Murder in Mesopotamia
The A.B.C. Murders /
The Alphabet Murders /
A Daughter`s a Daughter
Death on the Nile
Dumb Witness {Poirot} /
Poirot Loses a Client
Murder in the Mews / Dead Man`s
Mirror
Appointment with Death
Hercule Poirot`s Christmas /
Murder for Christmas /
A holiday for Murder [1939]
Murder is Easy / Easy to Kill
Regatta Mystery and Other Stories
Ten Little Niggers /
And Then Were None /
Ten Little Indians [1940]
One, Two, buckle My Shoe /
The Patriotic Murder /
An Overdose of Death [1941]
Peril at End House
Sad Cypress
Evil under the Sun
1934
Dlaczego nie Evans?
N
1935
Śmierć w chmurach
N
1936
1936
1936
1936
Karty na stół
Morderstwo w Mezopotamii
A…B…C…
N
P
N
N
1937
1937
1937
Córka jest córka
Śmierć na Nilu
Niemy świadek
P
N
N
1937
Morderstwo w zaułku
SS
1938
1938
Randez-vous ze śmiercią
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
N
N
1939
1939
1939
Morderstwo to nic trudnego
Dziesięciu Murzynków
N
SS
N
1940
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
N
1940
1940
1941
P
N
N
N or M
Five Little Pigs /
Murder in Retrospect
The body in the Library
The Moving Finger
The Moving Finger
And Then There Were None
Absent in the Spring [M.W.]
Towards Zero
Appointment with Death
Death Comes at the End
Sparkling Cyanide /
Remembered Death
Come, tell me how you live
Murder on The Nile
The Hollow /
Murder after Hours
1941
1942
Samotny dom
Zerwane zaręczyny
Hotel na wybrzeżu /
Zło czai się wszędzie /
Zło, które żyje pod słońcem
Piąta kolumna działa… / N czy M
Pięć małych świnek
1942
1942
1942
1943
1944
1944
1945
1945
1945
Noc w bibliotece
Zatrute pióro
Zatrute pióro
I nie było już nikogo
Samotna wiosną / Samotna
Godzina zero
Rendez-vous ze śmiercią
Zakończeniem jest śmierć
Rosemary znaczy pamięć
N
N
N
P
R
N
P
N
N
1946
1946
1946
Odpowiedzcie jak tam żyjecie
Śmierć na Nilu
Niedziela na wsi [1954]
N
P
N
N
N
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
54
121
46
117
12
3
114
115
69
122
28
70
4
5
18
45
26
14
124
1
37
74
11
118
100
64
The Labour of Hercules
The Rose and the Yew Tree [M.W.]
Taken at the Float /
There Is a Tide
Witness for the Prosecution and
Other Stories
Crooked House
Murder at the Vicarage
A Murder is Announced
Three Blind Mice and Other Stories
/ The Mousetrap and Other Stories
The Hollow
The Under Dog and Other Stories
They Came to Baghdad
Daughter a Daughter [M.W.]
Mrs McGinty`s Dead
The Mousetrap
They Do It With Mirrors /
Murder with Mirrors
A Pocket Full of Rye
After the Funeral /
Funerals Are Fatal /
Murder at the Gallop
Witness for the Prosecution
Destination Unknown /
So Many Steps to Death
Spider`s Web [sztuka teatralna
przerobiona na powieść przez Ch.
Osborne`a
Hickory, Dickory, Dock /
Hickory, Dickory, Death
Dean Man`s Folly
The burden [M.W.]
Towards Zero
4.50 from Paddington /
What Mrs. McGillicuddy Sawl /
Murder She Said
Ordeal by Innocence
The Unexpected Guest
Unexpected Guest [sztuka teatr.
Przerobiona na powieść przez Ch.
Osborne`a
Verdict
Cat Among the Pigeons
Adventure of the Christmas Pudding
Double Sin and Other Stories
The Pale Horse
Afternoon at the Seaside
Rule of Three
11
1947
1947
1948
Dwanaście prac Herkulesa
Róża i cis
Pora przypływu
SS
R
N
1948
Świadek oskarżenia i inne opowieści
SS
1949
1949
1950
1950
Dom zbrodni / Dom przestępców
Morderstwo na plebanii
Morderstwo odbędzie się…
Pułapka na myszy
N
P
N
SS
1951
1951
1951
1952
1952
1952
1952
Niedziela na wsi
Strzały w Stonygates
P
SS
N
R
N
P
N
1953
1953
Kieszeń pełna żyta
Po pogrzebie [1963]
N
N
1953
1954
Świadek oskarżenia
Podróż w nieznane
P
N
1954
Pajęczyna
P
1955
Entliczek pentliczek
N
1956
1956
1956
1957
Zbrodnia na festynie
Brzemię
Godzina zero
4.50 z Paddington
N
R
P
N
1958
1958
1958
Próba niewinności
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość
N
P
P
1958
1959
1960
1961
1961
1962
1962
Spotkanie w Bagdadzie
Córka jest córką
Pani McGinty nie żyje
P
Kot wśród gołębi
Tajemnica gwiazdkowegi puddingu
Tajemnica Bladego Konia / Blady Koń
SS
SS
N
P
P
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
56
51
2
7
71
21
9
24
39
35
111
20
41
31
108
13
43
3
127
103
10
109
30
101
116
The Mirror Crack`d from Side to
Side /The Mirror Crack`d
The Patient
The Rats
The Clocks
A carribbean Mystery
At Betram`s Hotel
Star over Bethlehem
Third Girl
Endless Night
By the Pricking of my Thumbs
Hallowe`en Party
Passenger to Frankfurt
Nemesis
The Golden Ball and Other Stories
Elephant Can Remember
Fiddlers Three
Akhnaton
Poems
Postern of Fate
Murder on Board
Poirot Early Cases
Curtain: Poirit`s Last Case
Sleping Murder
A Murder is Announced
An autobiography
Miss Marple`s Final Cases and Two
Other Stories
Cards on Table
Problem at Pollensa Bay
Murder is Easy
The Harlequin Tea Set and Other
Stories
While the Lights Last and Other
Stories
1962
1962
1962
1963
1964
1965
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1971
1972
1972
1973
1973
1973
1974
1974
1975
1976
1977
1977
1979
Zwierciadło pęka w odłamków stos [1963]
12
N
Tajemnica Wawrzynów
P
P
N
N
N
N
N
N
N
N
N
SS
N
P
P
N
Wczesne sprawy Poirota
Kurtyna
Uśpione morderstwo
Morderstwoodbędzie się
Autobiografia
Śmiertelna klątwa i dwa inne opowiadania
SS
N
N
P
N
SS
1981
1991
1993
1997
Karty na Stół
Kłopoty w Pollensa Bay
Morderstwo to nic trudnego
Serwis do herbaty Arlekin i inne opowiadania
P
SS
P
SS
1997
Dopóki starczy światła I inne opowiadania
SS
Przyjdż i zgiń
Karaibska tajemnica
Hotel ‘Batram’
Gwiazdy nad Betlejem
Trzecia lokatorka
Noc i ciemność
Dom nad kanałem
Wigilia Wszystkich Świętych
Pasager do Frankfurtu
Nemezis / Przeznaczenie
Słonie mają dobrą pamięć
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
13
Agata Christie: Tytuły książkowych wydawnictw angielskich wg alfabetu
Oznaczenia w kolumnie 5 : N = Powieść;
SS = Krótkie opowiadanie;
P = Sztuka sceniczna; (Wg roku premiery)
R = Romans obyczajowy [Pod pseudonimem Mary Westmacott]
KOD
1
2
3
3
4
123
118
5
127
6
7
8
9
10
10
11
129
12
13
122
14
15
16
17
18
100
19
Tytuł angielski
Rok
wyd.
Tytuł polskiego przekładu
5
4.50 from Paddington /
What Mrs. McGillicuddy Sawl /
Murder She Said
A carribbean Mystery
A Daughter`s a Daughter
A Murder is Announced
A Murder is Announced
A Pocket Full of Rye
Absent in the Spring [M.W.]
Adventure of the Christmas Pudding
After the Funeral /
Funerals Are Fatal /
Murder at the Gallop
Afternoon at the Seaside
Akhnaton
Alibi
An autobiography
And Then There Were None
Appointment with Death
Appointment with Death
At Betram`s Hotel
Black Coffe
By the Pricking of my Thumbs
Cards on Table
Cards on the Table
Cat Among the Pigeons
Come, tell me how you live
Crooked House
Curtain: Poirit`s Last Case
Daughter a Daughter [M.W.]
Dean Man`s Folly
Death Comes at the End
Death in the Clouds /
Death in the Air
Death on the Nile
Destination Unknown /
So Many Steps to Death
Double Sin and Other Stories
Dumb Witness {Poirot} /
1957
4.50 z Paddington
N
1964
1937
1950
1977
1953
1944
1960
1953
Karaibska tajemnica
Córka jest córka
Morderstwo odbędzie się…
Morderstwoodbędzie się
Kieszeń pełna żyta
Samotna wiosną / Samotna
Tajemnica gwiazdkowegi puddingu
Po pogrzebie [1963]
N
P
N
P
N
R
SS
N
1962
1973
1928
1977
1943
1938
1945
1965
1934
1968
1981
1936
1959
1946
1949
1975
1952
1956
1945
1935
P
P
P
N
P
N
P
N
P
N
P
N
Autobiografia
I nie było już nikogo
Randez-vous ze śmiercią
Rendez-vous ze śmiercią
Hotel ‘Batram’
Czarna kawa
Dom nad kanałem
Karty na Stół
Karty na stół
Kot wśród gołębi
Odpowiedzcie jak tam żyjecie
Dom zbrodni / Dom przestępców
Kurtyna
Córka jest córką
Zbrodnia na festynie
Zakończeniem jest śmierć
Śmierć w chmurach
1937
1954
Śmierć na Nilu
Podróż w nieznane
N
N
1961
1937
Niemy świadek
SS
N
N
N
N
R
N
N
N
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
20
21
22
23
125
24
25
26
27
103
28
29
104
30
30
31
32
33
34
35
36
37
104
38
39
40
108
107
Poirot Loses a Client
Elephant Can Remember
Endless Night
Evil under the Sun
1972
1967
1941
Fiddlers Three
Five Little Pigs /
Murder in Retrospect
Giant`s Bread [M.W.]
Hallowe`en Party
Hercule Poirot`s Christmas /
Murder for Christmas /
A holiday for Murder [1939]
Hickory, Dickory, Dock /
Hickory, Dickory, Death
Lord Edgware Dies /
Thirteen At Dinners
Love from a Stranger
Miss Marple`s Final Cases and Two
Other Stories
Mrs McGinty`s Dead
Murder at the Vicarage
Murder in Mesopotamia
Murder in the Mews / Dead Man`s
Mirror
Murder is Easy
Murder is Easy / Easy to Kill
Murder on Board
Murder on the Links
1972
1942
Murder on The Nile
Murder on the Orient Express /
Murder on the Calais Coach
N or M
Nemesis
One, Two, buckle My Shoe /
The Patriotic Murder /
An Overdose of Death [1941]
Ordeal by Innocence
Parker Pyne Investigates / Mr.
Parker Pyne, Detective
Partners in Crime
Passenger to Frankfurt
Peril At End House
Peril at End House
Poems
Poirot Early Cases
Poirot Investigated
Słonie mają dobrą pamięć
Noc i ciemność
Hotel na wybrzeżu /
Zło czai się wszędzie /
Zło, które żyje pod słońcem
Pięć małych świnek
14
N
N
N
P
N
1930
1969
1938
Chleb olbrzyma
Wigilia Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
R
N
N
1955
Entliczek pentliczek
N
1933
Śmierć lorda Edgware`a
N
1936
1979
Śmiertelna klątwa i dwa inne opowiadania
P
SS
1952
1949
1936
1937
Pani McGinty nie żyje
Morderstwo na plebanii
Morderstwo w Mezopotamii
Morderstwo w zaułku
N
P
N
SS
1993
1939
1974
1923
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
P
N
N
1946
1933
Morderstwo na polu golfowym / Mordestwo w
zaułku ?
Śmierć na Nilu
Morderstwo w Orient Ekspresie
1941
1971
1940
Piąta kolumna działa… / N czy M
Nemezis / Przeznaczenie
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
N
N
N
1958
1932
Próba niewinności
Parker Pyne na tropie
N
SS
1929
1970
1932
1940
1973
1974
1924
Śledztwo na cztery ręce
Pasager do Frankfurtu
Samotny dom
Samotny dom
N
N
N
P
SS
SS
Wczesne sprawy Poirota
Poirot prowadzi śledztwo
P
N
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
41
109
110
42
43
44
45
46
47
48
49
50
124
51
52
111
101
53
102
54
112
55
56
57
57
58
59
60
61
62
63
64
15
Postern of Fate
Problem at Pollensa Bay
Regatta Mystery and Other Stories
Rule of Three
Sad Cypress
Sleping Murder
Sparkling Cyanide /
Remembered Death
Spider`s Web [sztuka teatralna
przerobiona na powieść przez Ch.
Osborne`a
Star over Bethlehem
Taken at the Float /
There Is a Tide
Ten Little Niggers /
And Then Were None /
Ten Little Indians [1940]
The A.B.C. Murders /
The Alphabet Murders /
The Big Four
The body in the Library
The burden [M.W.]
The Clocks
The Floating Admiral
1973
1991
1939
1962
1940
1976
1945
Tajemnica Wawrzynów
Kłopoty w Pollensa Bay
Zerwane zaręczyny
Uśpione morderstwo
Rosemary znaczy pamięć
N
SS
SS
P
N
N
N
1954
Pajęczyna
P
1965
1948
Gwiazdy nad Betlejem
Pora przypływu
N
1939
Dziesięciu Murzynków
N
1936
A…B…C…
N
1927
1942
1956
1963
1931
Wielka Czwórka
Noc w bibliotece
Brzemię
Przyjdż i zgiń
(Współautorstwo z członkami Detection
Club)
N
N
R
N
-
The Golden Ball and Other Stories
The Harlequin Tea Set and Other
Stories
The Hollow
The Hollow /
Murder after Hours
The Hound of Death
The Labour of Hercules
The Listerdale Mystery
The Man in the Brown Suit
The Mirror Crack`d from Side to
Side /The Mirror Crack`d
The Mousetrap
The Moving Finger
The Moving Finger
The Murder at the Vicarage
The Murder in the Three Acts /
Three Acts Tragedy
The Murder of Roger Ackroyd
The Mysterious Affair At Styles
The Mysterious Mr. Quin
The Mystery of the Blue Train
The Pale Horse
The Patient
1971
1997
Serwis do herbaty Arlekin i inne opowiadania
SS
SS
1951
1946
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi [1954]
P
N
1933
1947
1934
1924
1962
Świadek oskarżenia ???
Dwanaście prac Herkulesa
Tajemnica lorda Listerdale`a
Mężczyzna w brązowym garniturze
Zwierciadło pęka w odłamków stos [1963]
SS
SS
SS
N
N
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Morderstwo na plebanii
Tragedia w trzech aktach
P
N
N
N
N
1952
1942
1942
1930
1934
1926
1920
1930
1928
1961
1962
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Tajemnicza historia w Stylet
Tajemniczy pan Quin
Zagadka błękitnego ekspresu
Tajemnica Bladego Konia / Blady Koń
N
N
SS
N
N
P
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
121
65
66
67
68
113
115
69
70
71
72
114
73
74
74
126
116
75
117
The Rats
The Rose and the Yew Tree [M.W.]
The Scoop and Behind the Screen
The Secret Adversary
The Secret of Chimneys
The Seven Dials Mystery
The Sittafort Mystery /
The Murder at Hazelmoor
The Thirteen Problems / The
Tuesday Club Murders
The Under Dog and Other Stories
The Unexpected Guest
They Came to Baghdad
They Do It With Mirrors /
Murder with Mirrors
Third Girl
Three Blind Mice
Three Blind Mice and Other Stories
/ The Mousetrap and Other Stories
Towards Zero
Towards Zero
Unexpected Guest
Unexpected Guest [sztuka teatr.
Przerobiona na powieść przez Ch.
Osborne`a
Unfinished portrait
Verdict
While the Lights Last and Other
Stories
Why Didn`t They Ask Evans? /
The Boomerang Clue
Witness for the Prosecution
Witness for the Prosecution and
Other Stories
1962
1947
1931
1922
1925
1929
1931
Róża i cis
16
P
R
N
N
N
N
1932
Tajemniczy przeciwnik
Tajemnica rezydencji ‘Chimneys’
Tajemnica siedmiu zegarów
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Trzynaście zagadek
SS
1951
1958
1951
1952
Niespodziewany gość
Spotkanie w Bagdadzie
Strzały w Stonygates
SS
P
N
N
1966
1925
1950
Trzecia lokatorka
Pułapka na myszy
Pułapka na myszy
N
P
SS
1944
1956
1923
1958
Godzina zero
Godzina zero
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość
N
P
N
P
1934
1958
1997
Niedokończony portret
Dopóki starczy światła I inne opowiadania
R
P
SS
1934
Dlaczego nie Evans?
N
1953
1948
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia i inne opowieści
P
SS
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
17
Agatha Christie: angielskie tytuły wydanych książek w bibliotekach świata wg alfabetu
Kolumna:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
-
The Library of Congres USA
Deutsche Bibliothek Frankfurt am Main
The Library of University of Cambridge
Helveticat Szwajcaria
Bayerische Staatsbibliothek
Staatsbibliothek Berlin PK
Amazon de
Blackwell`s UK
Barnes & Noble.com
The Library of Oxfort University
Used Book Central Search
Abebooks.com
Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
Amazon.com
A View On Cities Media Store. Christie Agatha Books.
KOD Tytuł oryginału
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
11
12
13
14
15
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Podstawowe tytuły z kodem
1
2
25
3
4
123
5
120
127
36
47
6
7
8
124
9
10
11
129
12
13
122
14
15
4.50 from Paddington
A carribbean Mystery (The…)
A holiday for Murder
A Murder is Announced
A Pocket Full of Rye
Absent in the spring [M.W.]
After the Funeral
Agatha Christie`s Poirot Book
3 [1991]
An Autobiography
An Overdose of Death
And Then Were None
Appointment with Death
At Bertram`s Hotel
Black Coffe
Burden [M.W.]
By the Pricking of my Thumbs
Cards on the Table
Cat Among the Pigeons
Come, tell me how sou live
Crooked House
Curtain: Poirot`s Last Case
Daughter`s a Daughter
Dean Man`s Folly
Death Comes at the End
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
16
16
17
18
100
19
30
20
21
22
23
5
125
24
101
25
26
26
102
27
103
28
53
5
25
29
23
104
30
31
33
32
33
1
70
34
35
36
37
105
38
106
39
40
107
Death in the Air
Death in the Clouds
Death on the Nile
Destination Unknown
Double Sin and other Stories
[ss]
Dumb Witness {Poirot}
Easy to Kill
Elephant Can Remember
Endless Night
Evil under the Sun
Five Little Pigs
Funerals Are Fatal
Giant`s bread [M.W.]
Hallowe`en Party
Harlequin Tea Set and Other
Stories [ss]
Hercule Poirot`s Christmas
Hickory, Dickory, Dock
Hikory, Dickory, Death
Hound of Death and Other
Stories [ss]
Lord Edgware Dies
Miss Marple`s Final Cases and
Two Other Stories [ss]
Mrs McGinty`s Dead
Murder after Hours
Murder at the Gallop
Murder for Christmas
Murder in Mesopotamia
Murder in Retrospect
Murder in the Mews
[ss]
Murder is Easy
Murder on Board
Murder on the Calais Coach
Murder on the Links
Murder on the Orient Express
Murder She Said
Murder with Mirrors
N or M
Nemesis
One, Two, buckle My Shoe
Ordeal by Innocence
Parker Pyne investigates [ss]
Partners in Crime
Partners in Crime
[ss]
Passenger to Frankfurt
Peril at End Mouse
Poirot investigates
[ss]
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
18
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
19
108
41
109
110
44
121
42
43
18
44
45
119
46
47
47
48
118
48
49
50
75
51
52
111
53
54
112
55
56
56
128
57
68
58
59
60
61
62
63
64
36
Poirot Loses a Client
Poirot`s Early Case [ss]
Postern of Fate
Problem at Pollensa Bay [ss]
Regatta Mystery and Other
Stories [ss]
Remembered Death
Rose and the yew tree [M.W.]
Sad Cypress
Sleping Murder
So Many Steps to Death
Sparkling Cyanide
Spider`s Web
Star over Betleem
Taken at the Flood
Ten Little Indians
Ten Little Niggers
The A.B.C. Murders
The Adventure of the
Christmas Pudding [ss]
The Alphabet Murders
The Big Four
The body in the Library
The Boomerang Clue
The Clocks
The Floating Admiral
The Golden Ball and Other
Stories [ss]
The Hollow
The Labours of Hercules
The Listerday Mystery and
Other Stories
[ss]
The Man in the Brown Suit
The Mirror Crack`d
The Mirror Crack`d from Side
to Side
The Mousetrap & selected
plays
The Moving Finger
The Murder at Hazelmoor
The Murder at the Vicarage
The Murder in the Three Acts
The Murder of Roger Ackroyd
The Mysterious Affair At
Styles
The Mysterious Mr, Quin
The Mystery of the Blue Train
The Pale Horse
The Patriotic Murders
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
65
66
67
68
46
69
70
71
27
113
59
72
114
73
115
74
126
1
116
75
117
The Secret Adversary
The Secret of Chimneys
The Seven Dials Mystery
The Sittafort Mystery
There Is a Tide
They Came to Bagdad
They Do It With Mirrors
Third Girl
Thirteen At Dinners
Thirteen Problemss
[ss]
Three Acts Tragedy
Three Blind Mice
Three Blind Mice and Other
Stories [ss]
Towards Zero
Under Dog and Other Stories
[ss]
Unexpected Guest
Unfinished portrait [M.W.]
What Mrs. McGillicuddy Saw
While the Light Lasts and
Other Stories [ss]
Why Didn`t They Ask Evans?
Witness for the Prosecution
[ss]
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
20
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Drugorzędne tytuły bez kodu
[Works]
13 clues for Miss Marple; A
collection of mystery stories
A Miss Marple duo
A Mysterious Affair
A talent to deceive
Adventure of the Egyptian
Tomb
Affaire Prothero
Afternoon at the seaside
Agarha Christie Gift Pack
Agatha Christie Book
Agatha Christie Boxed Set
2003
Agatha Christie by Agatha
Christie
Agatha Christie Crime Pack
Agatha Christie Detectives
Agatha Christie Four Stories
Agatha Christie Gift Coll.
Agatha Christie hour
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Agatha Christie MAY 60 MIX
BIN
Agatha Christie Mixed Prepact
Agatha Christie Mysteries
Agatha Christie omnibus Vol.
1-4
Agatha Christie Poirot`s Bk2
Agatha Christie Reader Vol. 3
Agatha Christie Seven Deadly
Sins
Agatha Christie: 5 Classic
Murder Mysteries
Agatha Christie: The Woman
and her Mysteries
Agatha Christie; 5 Complete H
Pot Cha Riv
Agatha Christie`s Best Loved
Sleuth 4 Vol.(Boxed)
Akhnaton A Play in three Act
Alibi
Best Detective Stories
Best of Poirots
Blood will tell
X
Bound to talk Agatha Christie
Box Agatha Christie Murder
By
Christie 18 [24,32]-copy
mixed prepack [pack]
Christie Christmas 4 tape pack
Christie Murder
Collected Works
Complete Parker Pyne, Private
Eye
Country House Murders
Curtain X
Death by Drowning and Other
Stories
Death man`s mirror
X
English crime stories of today
Five Complete Hercule Poirot
Novels
Five Complete Miss Marple
Novels
Five Miss Marple Mysteries
Five Poirot Mysteries
Four-and-twenty Blackbirds
Gift
Go back for murder, a play
Going Places
21
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Haus of Lurking Death
Hercule Poirot Gift Set
Hercule Poirot, master
detective
Hercules Poirot casebook
Hercules Poirot, The Complete
Short Stories
Huset I Hickory Road
Incredible Inspector Poirot
Joan Hickson as Miss Marple
Investigates
Le Valon, play
Love from a Stranger, a play
Make mine murder
Masterpieces of Murder
Miss Marple Collection
Miss Marple Gift Set
Miss Marple meets murder
Miss Marple Omnibus
Miss Marple quartet
Miss Marple quintet
Miss Marple Short Stories
Miss Marple Stories
Miss Marple, The Complete
Short Stories
More Murder Most Cozy:
More Mysteries in the Classic
Tradition
Mr. Brown
Mr. Parker Pyne Detective
Murder at Little Green House
Murder at the Manor
Murder by the box
Murder international
Murder is a Noun
Murder ist our midst
Murder on the Canadian
Express
Murder on the Nile; A play in
three Acts
Murder preferred…
Murder she wrote (USA)
Murderers Abroad
Murder-go-round
Musique barbare
My flower Garden
Mystery at Little Green House
New Supernutrition
Nursery rhyme murders…
22
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Patient a play in one act
Philomel Cottage and Other
Stories
Pocket
Poems
Poirot Four Classic Cases
Poirot in the Orient Omnibus
Poirot quintet
Poirot, The Comlete Ariadne
Oliver
Poirot, The Complete Battles
of Hastings
Poirot, The French Collection
Poirot: The Post War Years
Postmark: Murder
Rats a play in one act
Remembrance
Scoop and behind the Screen
Selected Stories, by Agatha
Christie
Sing a Song of Sixpence and
Other Stories
Snack Attack Mystery
Spies among us
Starring Miss Marple
Statutes on Intellectual
Property
Stories from Poirot
Investigates
Stories of Detection and
Mystery, Level 5
Surprise Endings by Hercule
Poirot
Surprise Surprise !
Tales of crime and detectives
Tea for Two
Telon
The live and crimes of Agatha
Christie
The Accident and Other
Stories
The Adventure of the Egyptian
Tomb
The Affair at the Bungalow
The Affair at the Ping Pearl
The Affair at the Victory Ball
The Agatha Christie
companion
The Agatha Christie hour
X
23
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
The Agatha Christie Library 3
Vol Set
The Agatha Christie Mystery
Collection
The Agatha Christie Omnibus
The Agatha Christie who`s is
who
The Apples of Hesperides
The Arcadian Deer
The Bedside, bathub &
armchair companion to A.C.
The Best of Hercule Poirot
The Best of Miss Marple
The Bloodstained Pavement
and Other Stories
The Blue Geranium
The Call of Wings
The Capture of Cerberus
The Christmas Tragedy and
the Four Suspects
The Collected Short Stories
The Complete Miss Marple
The Complete Quin and
Satterthwaite Love Detectives
The Complete Superintendent
Battle Boxed Set
The Complete Tommy and
Tuppence
The Flock of Geryon
The Fontana book of great
horror stories
The Four Suspects
The gentle art of murder
(USA)
The Girdle of Hypolita
The Herb of Death and Other
Stories
The Horses of Diomedes
The Incredible Miss Marple
The Incredible Theft
The Kiddnapped Prime
Minister
The Love Detectives
The Mouse trap and Other
Plays
The mousetrap & other plays
The Mousetrap, a play in 2
acts
The Mystery of Hunter`s
24
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Lodge
The Mystery of the Bagdad
Chest
The Mystery of the Spanish
Chest
The Mystery of the Spanish
Shawl
The Perils of Poirot
The Poisonous Pen of A.C.
The Queen of the day
The Red Signal and Other
Stories
The road of dream: a masque
from Italy
The Scoop & behind the
screen
The Sunningdale mystery
The Tape Measure Murder
The Thumbmark of St. Peter
The Triangle of Rhodes
The Tuesday Club Murders
The unexpected guest, a play
The Veiled Lady and the third
Floor Flat
The Veiled Lady and the
Third-Floor Flat
Thirteen Clues for Miss
Marple
Thirteen for Luck
Three Poirot Dramas
Three Puzzles for Poirot
Tid wartet
Triple threat, exploits of …
Two thrillers
Verdict
Verdict, a play in two acts
Walking on the Land
Wasp`s Nest and Other Stories
25
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Christie Agatha: Synonimy tytułów angielskich
KOD
1
5
16
18
19
23
25
26
27
30
33
36
44
46
47
48
53
56
59
70
75
17
68
113
105
59
104
54
Tytuł podstawowy wg alfabetu
Tytuł synonim
Tytuł synonim
4.50 from Paddington
After the Funeral
Death in the Clouds
Destnation Unknown
Dumb Witness (Poirot),
Five Little Pigs
Hercule Poirot`s Christmas
Hickory, Dickory, Dock
Lord Edgware Dies
Murder is Easy
Murder on the Orient Express
One, Two, buckle My Shoe
Sparkling Cyamide
Taken at the Flood
Ten Little Niggers
The A.B.C. Murders
The Hollow
The Mirror Crack`d from Side to
Side
The Murder in the Three Acts
They Do It With Mirrors
Why Didn`t They Ask Ewans?
Death on the Nile
The Sittaford Mystery
The Thirteen Problems
Parker Pyne Investigates
Three Act Tragedy
Murder in the Mews
The Labours of Hercules
While the Light Lasts
What Mrs.Gillicuddy Saw!
Funeral Are Fatal
Death in the Air
So Many Steps to Death
Poirot Loses a Client
Murder in Retrospect
Murder for Christmas
Hickory, Dickory, Death
Thirteen at Dinner
Easy to Kill
Murder on the Calais Coach
The Patriotic Murders
Remembered Death
There Is a Tide
Ten Little Indians
The Alphabet Murders
Murder after Hours
The Mirror Crack`d
Murder She Said
Murder at the Gallop
The Man in the Brown Suit
Three Blind Mice and Other
Stories
A holiday for Murder
An Overdose of Death
And Then Were None
Three-Act Tragedy
Murder with Mirrors
The Boomerang Clue
Murder on the Nile
Murder at Hazelmoor
The Tuesday Club Murders
Thirteen Problems
Mr. Parker Pyne Detective
Murder in Three Acts
Dead Man`s Mirror
The Labors of Hercules
The Harlequin Tea Set and Other
Stories
Mystery of the Mill House
The Mousetrap and Other Stories
26
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
27
Agata Christie; podstawowe tytuły angielskie oraz polskie odpowiedniki wg alfabetu
A.- Powieści kryminalne -[ kod 1 – 75]
B. – Krótkie opowiadania oraz inne: oznaczone - [ss] – [kod powyżej 100]
KOD
Tytuł angielski
Rok
wyd.
1974
1931
1961
1997
1979
31
52
100
101
103
104
106
109
111
114
115
117
128
1
1
1
48
48
127
25
Murder on Board
The Floating Admiral
Double Sin and other Stories [ss]
Harlequin Tea Set and Other Stories [ss]
Miss Marple`s Final Cases and Two Other
Stories [ss]
Murder in the Mews
[ss]
Partners in Crime
[ss]
Problem at Pollensa Bay [ss]
The Golden Ball and Other Stories [ss]
Three Blind Mice and Other Stories [ss]
Under Dog and Other Stories [ss]
Witness for the Prosecution [ss]
The Mousetrap & selectet Plays
Murder She Said
4.50 from Paddington
What Mrs. McGillicuddy Sawl
The Alphabet Murders
The A.B.C. Murders
An autobiography Agatha Christie
Hercule Poirot`s Christmas
1937
1929
1991
1971
1950
1951
1948
1950
1061
1957
1957
1966
1936
1977
1938
104
106
109
111
114
115
117
128
1
1
1
48
48
127
25
25
Murder for Christmas
1938
25
A holiday for Murder
1947
124
125
122
8
110
75
75
9
12
116
54
47
47
The burden
Giant`s bread
Daughter`s a Daughter
Black Coffe
Regatta Mystery and Other Stories [ss]
Why Didn`t They Ask Evans?
The Boomerang Clue
By the Pricking of my Thumbs
Crooked House
While the Light Lasts and Other Stories
The Labours of Hercules
Ten Little Niggers
And Then Were None
31
52
100
101
103
[ss]
1934
1939
1934
1935
1968
1949
1997
1947
1039
1940
Tytuł polskiego przekładu wg alfabetu
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
A…B... C...
A…B…C…
Autobiografia Agatha Christie
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
Brzemię
Chleb olbrzyma
Córka jest córką
Czarna kawa
Detektywi w słuzbie miłości
Dlaczego nie Evans?
Dlaczego nie Evans?
Dom nad kanałem
Dom zbrodni
Dopuki starczy światła ?
Dwanaście prac Herkulesa
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
KOD
25
25
124
125
122
8
110
75
75
9
12
116
54
47
47
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
47
26
26
73
119
7
22
Ten Little Indians
Hickory, Dickory, Dock
Hikory, Dickory, Death
Towards Zero
Star over Betleem
At Bertram`s Hotel
Evil under the Sun
120
2
10
4
11
13
55
58
32
3
30
30
29
33
33
35
126
53
53
19
19
74
21
50
129
45
28
105
39
34
23
23
36
36
36
5
5
5
18
Ten little nigers
A carribbean Mystery (The…)w
Cards on the Table
A Pocket Full of Rye
Cat Among the Pigeons
Curtain: Poirot`s Last Case
The Man in the Brown Suit
The Murder at the Vicarage
Murder on the Links
A Murder is Announced
Murder is Easy
Easy to Kill
Murder in Mesopotamia
Murder on the Calais Coach
Murder on the Orient Express
Nemesis
Unfinished portrait
The Hollow
Murder after Hours
Dumb Witness {Poirot}
Poirot Loses a Client
Unexpected Guest
Endless Night
The body in the Library
Come, tell me how sou live
Spider`s Web
Mrs McGinty`s Dead
Parker Pyne investigates [ss]
Passenger to Frankfurt
N or M
Five Little Pigs
Murder in Retrospect
One, Two, buckle My Shoe
The Patriotic Murder
An Overdose of Death
After the Funeral
Funerals Are Fatal
Murder at the Gallop
Destination Unknown
1965
1955
1955
1944
1965
1941
1964
1936
1953
1959
1975
1924
1930
1923
1950
1939
1939
1936
1934
1934
1971
1946
1954
1937
1937
1958
1967
1942
1954
1952
1934
1970
1941
1942
1942
1940
1941
1953
1953
1953
1963
1954
Dziesięciu Murzynków
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Godzina zero
Gwiazda nad Betlejem
Hotel ‘Bertram’
Hotel na wybrzeżu /
Zło czai się wszędzie /
Zło, które żyje pod słońcem
I nie było już nikogo
Karaibska tajemnica
Karty na stół
Kieszeń pełna żyta
Kot wśród gołębi
Kurtyna
Mężczyzna w brązowym garniturze
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na polu golfowym
Morderstwo odbędzie się…
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w Mezopotamii
Morderstwo w Orient Ekspresie
Morderstwo w Orient Ekspresie
Nemezis
Niedokończony portret
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niemy świadek
Niemy świadek
Niespodziewany gość
Noc i ciemność
Noc w bibliotece
Odpowiedzcie jak tam żyjecie
Pajęczyna
Pani McGinty nie żyje
Parker Pyne na tropie ?
Pasager do Frankfurtu
Piąta kolumna działa… / N czy M
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Podróż w nieznane
28
47
26
26
73
119
7
22
120
2
10
4
11
13
55
58
32
3
30
30
29
33
33
35
126
53
53
19
19
74
21
50
129
45
28
105
39
34
23
23
36
36
36
5
5
5
18
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
66
67
68
So Many Steps to Death
Poirot investigates
[ss]
Taken at the Flood
There Is a Tide
Ordeal by Innocence
The Clocks
Three Blind Mice
Appointment with Death
Remembered Death
Sparkling Cyanide
The rose and the yew tree
Absent in the spring
Peril at End House
Partners in Crime
Elephant Can Remember
Lord Edgware Dies
Thirteen At Dinners
Death on the Nile
Death in the Air
Death in the Clouds
They Came to Bagdad
Murder with Mirrors
They Do It With Mirrors
Hound of Death and Other Stories [ss]
The Pale Horse
The Adventure of the Christmas Pudding [ss]
The Listerday Mystery and Other Stories
[ss]
The Secret of Chimneys
The Seven Dials Mystery
The Murder at Hazelmoor
68
The Sittafort Mystery
1931
41
61
62
65
59
59
71
113
43
108
49
24
60
63
15
Postern of Fate
The Mysterious Affair At Styles
The Mysterious Mr, Quin
The Secret Adversary
The Murder in the Three Acts
Three Acts Tragedy
Third Girl
Thirteen Problemss
[ss]
Sleping Murder
Poirot`s Early Case [ss]
The Big Four
Hallowe`en Party
The Murder of Roger Ackroyd
The Mystery of the Blue Train
Death Comes at the End
1973
1920
1930
1922
1934
1935
1966
1932
1976
1974
1928
1969
1926
1928
1944
18
107
46
46
37
51
72
6
44
44
121
123
40
38
20
27
27
17
16
16
69
70
70
102
64
118
112
1955
1924
1948
1948
1958
1963
1925
1938
1945
1945
1932
1929
1972
1932
1933
1937
1935
1935
1951
1952
1952
1961
1960
1934
1925
1929
1931
29
Podróż w nieznane
Poirot prowadzi śledztwo
Pora przypływu
Pora przypływu
Próba niewinności
Przyjdż i zgiń
Pułapka na myszy
Randez-vous ze śmiercią
Rosemary znaczy pamięć
Rosemary znaczy pamięć
Róża i cis
Samotna wiosna /Samotna/
Samotny dom
Śledztwo na cztery ręce
Słonie mają dobrą pamięć
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć na Nilu
Śmierć w chmurach
Śmierć w chmurach
Spotkanie w Bagdadzie
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Świadek oskarżenia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica gwiazdkowego puddingu
Tajemnica lorda Listerdale`a
18
107
46
46
37
51
72
6
44
44
121
123
40
38
20
27
27
17
16
16
69
70
70
102
64
118
112
Tajemnica rezydencji ‘Chimneys’
Tajemnica siedmiu zegarów
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnica Wawrzynów
Tajemnicza historia w Styles
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy przeciwnik
Tragedia w trzech aktach
Tragedia w trzech aktach
Trzecia lokatorka
Trzynaście zagadek
Uśpione morderstwo
Wczesne sprawy Poirota
Wielka Czwórka
Wigilia Wszystkich Świętych
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zagadka błękitnego ekspresu
Zakończeniem jest śmierć
66
67
68
68
41
61
62
65
59
59
71
113
43
108
49
24
60
63
15
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
57
14
42
56
56
The Moving Finger
Dean Man`s Folly
Sad Cypress
The Mirror Crack`d from Side to Side
The Mirror Crack`d
1942
1956
1940
1962
1963
Zatrute pióro
Zbrodnia na festynie
Zerwane zaręczyny
Zwierciadło pęka w odłamków stos
Zwierciadło pęka w odłamków stos
30
57
14
42
56
56
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
31
Agata Christie; podstawowe tytuły angielskie oraz polskie odpowiedniki wg kodu
A.- Powieści kryminalne -[ kod 1 – 75]
B. – Krótkie opowiadania oraz inne: oznaczone - [ss] – [kod powyżej 100]
KOD
Tytuł angielski
Rok
Tytuł polskiego przekładu
1
1
1
2
3
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21
22
4.50 from Paddington
Murder She Said
What Mrs. McGillicuddy Sawl
A carribbean Mystery (The…)w
A Murder is Announced
A Pocket Full of Rye
After the Funeral
Funerals Are Fatal
Murder at the Gallop
Appointment with Death
At Bertram`s Hotel
Black Coffe
By the Pricking of my Thumbs
Cards on the Table
Cat Among the Pigeons
Crooked House
Curtain: Poirot`s Last Case
Dean Man`s Folly
Death Comes at the End
Death in the Air
Death in the Clouds
Death on the Nile
Destination Unknown
So Many Steps to Death
Dumb Witness {Poirot}
Poirot Loses a Client
Elephant Can Remember
Endless Night
Evil under the Sun
1957
1061
1957
1964
1950
1953
1953
1953
1963
1938
1965
1934
1968
1936
1959
1949
1975
1956
1944
1935
1935
1937
1954
1955
1937
1937
1972
1967
1941
23
23
24
25
Five Little Pigs
Murder in Retrospect
Hallowe`en Party
A holiday for Murder
1942
1942
1969
1947
25
Hercule Poirot`s Christmas
1938
25
Murder for Christmas
1938
26
26
27
Hickory, Dickory, Dock
Hikory, Dickory, Death
Lord Edgware Dies
1955
1955
1932
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
Karaibska tajemnica
Morderstwo odbędzie się…
Kieszeń pełna żyta
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Randez-vous ze śmiercią
Hotel ‘Bertram’
Czarna kawa
Dom nad kanałem
Karty na stół
Kot wśród gołębi
Dom zbrodni
Kurtyna
Zbrodnia na festynie
Zakończeniem jest śmierć
Śmierć w chmurach
Śmierć w chmurach
Śmierć na Nilu
Podróż w nieznane
Podróż w nieznane
Niemy świadek
Niemy świadek
Słonie mają dobrą pamięć
Noc i ciemność
Hotel na wybrzeżu / Zło czai się wszędzie / Zło, które żyje pod słońcem
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Wigilia Wszystkich Świętych
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże Narodzenie
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Śmierć lorda Edgware`a
KOD
1
1
1
2
3
4
5
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
17
18
18
19
19
20
21
22
23
23
24
25
25
25
26
26
27
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
27
28
29
30
30
31
32
33
33
34
35
36
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
46
47
47
47
48
48
49
50
51
52
53
53
54
55
56
56
57
58
59
59
60
61
62
Thirteen At Dinners
Mrs McGinty`s Dead
Murder in Mesopotamia
Easy to Kill
Murder is Easy
Murder on Board
Murder on the Links
Murder on the Calais Coach
Murder on the Orient Express
N or M
Nemesis
An Overdose of Death
One, Two, buckle My Shoe
The Patriotic Murder
Ordeal by Innocence
Partners in Crime
Passenger to Frankfurt
Peril at End House
Postern of Fate
Sad Cypress
Sleping Murder
Remembered Death
Sparkling Cyanide
Spider`s Web
Taken at the Flood
There Is a Tide
And Then Were None
Ten Little Indians
Ten Little Niggers
The A.B.C. Murders
The Alphabet Murders
The Big Four
The body in the Library
The Clocks
The Floating Admiral
Murder after Hours
The Hollow
The Labours of Hercules
The Man in the Brown Suit
The Mirror Crack`d
The Mirror Crack`d from Side to Side
The Moving Finger
The Murder at the Vicarage
The Murder in the Three Acts
Three Acts Tragedy
The Murder of Roger Ackroyd
The Mysterious Affair At Styles
The Mysterious Mr, Quin
1933
1952
1936
1939
1939
1974
1923
1934
1934
1941
1971
1953
1940
1941
1958
1929
1970
1932
1973
1940
1976
1945
1945
1954
1948
1948
1940
1965
1039
1936
1966
1928
1942
1963
1931
1954
1946
1947
1924
1963
1962
1942
1930
1934
1935
1926
1920
1930
Śmierć lorda Edgware`a
Pani McGinty nie żyje
Morderstwo w Mezopotamii
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo na polu golfowym
Morderstwo w Orient Ekspresie
Morderstwo w Orient Ekspresie
Piąta kolumna działa… / N czy M
Nemezis
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
Próba niewinności
Śledztwo na cztery ręce
Pasager do Frankfurtu
Samotny dom
Tajemnica Wawrzynów
Zerwane zaręczyny
Uśpione morderstwo
Rosemary znaczy pamięć
Rosemary znaczy pamięć
Pajęczyna
Pora przypływu
Pora przypływu
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
A…B…C…
A…B... C...
Wielka Czwórka
Noc w bibliotece
Przyjdż i zgiń
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Dwanaście prac Herkulesa
Mężczyzna w brązowym garniturze
Zwierciadło pęka w odłamków stos
Zwierciadło pęka w odłamków stos
Zatrute pióro
Morderstwo na plebanii
Tragedia w trzech aktach
Tragedia w trzech aktach
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Tajemnicza historia w Styles
Tajemniczy pan Quin
32
27
28
29
30
30
31
32
33
33
34
35
36
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
44
45
46
46
47
47
47
48
48
49
50
51
52
53
53
54
55
56
56
57
58
59
59
60
61
62
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
63
64
65
66
67
68
The Mystery of the Blue Train
The Pale Horse
The Secret Adversary
The Secret of Chimneys
The Seven Dials Mystery
The Murder at Hazelmoor
1928
1961
1922
1925
1929
1931
68
The Sittafort Mystery
1931
69
70
70
71
72
73
74
75
75
100
101
102
103
They Came to Bagdad
Murder with Mirrors
They Do It With Mirrors
Third Girl
Three Blind Mice
Towards Zero
Unexpected Guest
The Boomerang Clue
Why Didn`t They Ask Evans?
Double Sin and other Stories [ss]
Harlequin Tea Set and Other Stories [ss]
Hound of Death and Other Stories [ss]
Miss Marple`s Final Cases and Two Other
Stories [ss]
Murder in the Mews
[ss]
Parker Pyne investigates [ss]
Partners in Crime
[ss]
Poirot investigates
[ss]
Poirot`s Early Case [ss]
Problem at Pollensa Bay [ss]
Regatta Mystery and Other Stories [ss]
The Golden Ball and Other Stories [ss]
The Listerday Mystery and Other Stories
[ss]
Thirteen Problemss
[ss]
Three Blind Mice and Other Stories [ss]
Under Dog and Other Stories [ss]
While the Light Lasts and Other Stories [ss]
Witness for the Prosecution [ss]
The Adventure of the Christmas Pudding [ss]
Star over Betleem
Ten little nigers
The rose and the yew tree
Daughter`s a Daughter
Absent in the spring
The burden
Giant`s bread
Unfinished portrait
An autobiography Agatha Christie
Come, tell me how sou live
1951
1952
1952
1966
1925
1944
1958
1935
1934
1961
1997
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
Zagadka błękitnego ekspresu
Tajemnica Bladego Konia
Tajemniczy przeciwnik
Tajemnica rezydencji ‘Chimneys’
Tajemnica siedmiu zegarów
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Spotkanie w Bagdadzie
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Trzecia lokatorka
Pułapka na myszy
Godzina zero
Niespodziewany gość
Dlaczego nie Evans?
Dlaczego nie Evans?
Świadek oskarżenia
1979
1937
1934
1929
1924
1974
1991
1939
1971
1934
33
63
64
65
66
67
68
68
69
70
70
71
72
73
74
75
75
100
101
102
103
Tajemnica lorda Listerdale`a
104
105
106
107
108
109
110
111
112
1932 Trzynaście zagadek
1950
1951
1997 Dopuki starczy światła ?
1948
1960 Tajemnica gwiazdkowego puddingu
Gwiazda nad Betlejem
I nie było już nikogo
Róża i cis
Córka jest córką
Samotna wiosna /Samotna/
Brzemię
Chleb olbrzyma
Niedokończony portret
Autobiografia Agatha Christie
Odpowiedzcie jak tam żyjecie
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
Parker Pyne na tropie ?
Poirot prowadzi śledztwo
Wczesne sprawy Poirota
Detektywi w słuzbie miłości
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
34
Agata Christie: tytuły czterojęzyczne [angielskie wg alfabetu]
KOD
Tytuł oryginału
angielskiego
Tytuł przekładu
polskiego
Tytuł przekładu
francuskiego
Tytuł przekładu
niemieckiego
1
4.50 from Paddington
4.50 z Paddington
Le train de 16 h 50
2
A carribbean Mystery
Karaibska tajemnica
25
A holiday for Murder
3
A Murder is
Announced
Boże Narodzenie
Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo odbędzie
się…
16 Uhr 50 ab
Paddington
Karibische Affaire
/Miss Marple
Karibisches Sommer
Hercule Poirot
Weihnachten
4
A Pocket Full of Rye
Kieszeń pełna żyta
5
After the Funeral
Po pogrzebie
36
An Overdose of Death
47
And Then Were None
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Dziesięciu Murzynków
6
Appointment with
Death
Randez-vous ze śmiercią
Rendez-vous avec la
mort
7
8
9
Hotel ‘Bertram’
Czarna kawa
Dom nad kanałem
A l`Hotel Bertram
10
At Bertram`s Hotel
Black Coffe
By the Pricking of my
Thumbs
Cards on the Table
Karty na stół
Cartes sur table
11
Cat Among the Pigeons
Kot wśród gołębi
Le chat et le pigeons
12
13
Crooked House
Curtain: Poirot`s Last
Case
Dean Man`s Folly
Dom zbrodni
Kurtyna
Death Comes at the
End
Death in the Air
Zakończeniem jest
śmierć
Śmierć w chmurach
14
15
16
Le Noel d`Hercule
Poirot
Ein Mord wird angekundigt / Miss Marple:
Der Tater lasst bitten
Das Geheimnis der
Goldmine / Miss
Marple: Das Geheimnis der Amseln
Der
Wachsblumenstrauss
Dix petits negros
Zbrodnia na festynie
La mort n`est pas une
fin ?
La mort dans les
nuages
Und dann geb`s keines
mehr / Zehn kleine
Negerlein
Der Tod wartet /
Rendezvous mit einer
Leiche
Bertrams Hotel
Black coffee
Lauter reizende alte
Damen
Karten on the table /
Mit offenen Karten
Die Katze im
Taubenschlag
Das krumme Haus
Vorhang
Wiedersehen mit Mrs.
Oliver
Rachende Geister
Tod in den Wolken
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
16
Death in the Clouds
Śmierć w chmurach
17
18
100
Śmierć na Nilu
Podróż w nieznane
21
22
Death on the Nile
Destination Unknown
Double Sin and other
Stories [ss]
Dumb Witness {Poirot}
Elephant Can
Remember
Endless Night
Evil under the Sun
23
Five Little Pigs
Niemy świadek
Słonie mają dobrą
pamięć
Noc i ciemność
Hotel na wybrzeżu /
Zło czai się wszędzie /
Zło, które żyje pod
słońcem
Pięć małych świnek
5
Funerals Are Fatal
Po pogrzebie
24
Hallowe`en Party
Wigilia Wszystkich
Świętych
101
Harlequin Tea Set and
Other Stories [ss]
Hercule Poirot`s
Christmas
19
20
25
53
5
Hickory, Dickory,
Dock
Hickory, Dickory,
Death
Hound of Death and
Other Stories [ss]
Lord Edgware Dies
Miss Marple`s Final
Cases and Two Other
Stories [ss]
Mrs McGinty`s Dead /
Blood will Tell
Murder after Hours
Murder at the Gallop
25
Murder for Christmas
29
Murder in
Mesopotamia
Murder in Retrospect
26
26
102
27
103
28
23
Boże Narodzenie
Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Entliczek pentliczek
La mort dans les
nuages
Mort sur le Nil
Destination inconnue
Une Memoire
d`elephant
Le Noel d`Hercule
Poirot
Der ballspielende Hund
Elefanten vergessen
nicht
Mord nach Mass
Das Bose unter der
Sonne oder Ratzel um
Arlena
Hercule Poirots
Weihnachten
Die Kleptomanin
Temoin a charge
Dreizehn bei Tisch
Die Morder-Maschen
Mrs MacGinty est
morte
Vier Frauen und ein
Mord
Das Eulenhaus
Der
Wachstblumenstrauss
Hercule Poirot
Weihnachten
Meurtre en
Mesopotamie
Cinq petits cochon
Mord in Mesopotamien
/ Eine Frau in Gefahr
Das unvollendete
Bildnis ???
Niedziela na wsi
Po pogrzebie
Boże Narodzenie
Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w
Mezopotamii
Pięć małych świnek
Der Tod auf dem Nil
Der unheimliche Weg
Die Kleptomanin
Śmierć lorda Edgware`a
Pani McGinty nie żyje
Tod in den Wolken
Das unvollendete
Bildnis
Der
Wachstblumenstrauss
Schneewittchen-Party
Entliczek pentliczek
Świadek oskarżenia
35
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
30
Murder in the Mews
[ss]
Murder is Easy
30
Easy to Kill
31
33
Murder on Board
Murder on the Calais
Coach
32
Murder on the Links
33
104
Morderstwo w zaułku
Morderstwo to nic
trudnego
Morderstwo to nic
trudnego
Un meurtre est-il facile
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Le crime de l`OrientExpress
Le crime du golf
Murder on the Orient
Express
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo w Orient
Ekspresie
1
Murder She Said
4.50 z Paddington
Le train de 16 h 50
70
34
Murder with Mirrors
N or M
Strzały w Stonygates
Piąta kolumna działa… /
N czy M
N ou M ?
35
Nemesis
Nemezis
Nemesis
36
One, Two, buckle My
Shoe
Ordeal by Innocence
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Próba niewinności
Parker Pyne
investigates [ss]
Partners in Crime
Parker Pyne na tropie ?
37
105
38
106
39
40
107
19
108
41
Partners in Crime
[ss]
Passenger to Frankfurt /
An Extravaganza
Peril at End House
Poirot investigates / Mr.
Parker Pyne, Detective
[ss]
Poirot Loses a Client
Poirot`s Early Case /
Hercule Poirot`s Early
Case [ss]
Postern of Fate
Un meurtre est-il facile
Le crime de l`OrientExpress
Śledztwo na cztery ręce
36
Hercule Poirot schlaft
nie
Das Sterben in
Wychwood
Das Sterben in
Wychwood
Mord im Orientexpress
/ Der rote Kimono / Die
Frau in Kimono
Mord auf dem
Golfplatz
Mord im Orientexpress
/ Der rote Kimono / Die
Frau in Kimono
16 Uhr 50 ab
Paddington
Fata Morgana
Rotkappchen und der
bose Wolf / Das Haus
der Mrs. Perenna
Das Schicksal in
Person
Das Geheimnis der
Schnallenschuhe
Todlicher Irrtum oder
Feuerprobe der
Unshuld / Feuerprobe
der Unschuld !
Die Buchse der
Pandora
Die Buchse der
Pandora
Pasager do Frankfurtu
Passager pour Francfort
Samotny dom
La Maison du peril
Poirot prowadzi śledztwo
Les enquetes d`Hercule
Poirot
Das Haus an der Dune /
Eine Frau in Gefahr
Poirot rechnet ab / Hercule Poirot rechnet ab
Niemy świadek
Wczesne sprawy Poirota
?
Temoin muet
Der ballspielende Hund
Tajemnica Wawrzynów
After schutz vor Scharfsin nicht / Die geheimnisvolle Botschaft
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
44
45
Problem at Pollensa
Bay [ss]
Regatta Mystery and
Other Stories [ss]
Remembered Death
Sad Cypress
Sleeping Murder
So Many Steps to
Death
Sparkling Cyanide
Spider`s Web
46
47
Taken at the Flood
Ten Little Indians
Pora przypływu
Dziesięciu Murzynków
47
Ten Little Niggers
Dziesięciu Murzynków
48
The A.B.C. Murders
A…B…C…
118
Tajemnica gwiazkowego
puddingu
A…B... C...
Christmas Pudding
48
The Adventure of the
Christmas Pudding [ss]
The Alphabet Murders
49
50
The Big Four
The body in the Library
Wielka Czwórka
Noc w bibliotece
Les Quatre
Un cadaver dans la
bibliotheque
75
51
52
111
The Boomerang Clue
The Clocks
The Floating Admiral
The Golden Ball and
Other Stories [ss]
The Hollow
The Labours of
Hercules
Dlaczego nie Evans?
Przyjdż i zgiń
Purquoi pas Evans ?
The Listerday Mystery
and Other Stories
[ss]
The Man in the Brown
Suit
The Mirror Crack`d
Tajemnica lorda
Listerdale`a
109
110
44
42
43
18
53
54
112
55
56
Detektywi w służbie
miłości
Rosemary znaczy pamięć
Zerwane zaręczyny
Uśpione morderstwo
Podróż w nieznane
Je ne suis pas coupable
Rosemary znaczy pamięć
Pajęczyna
Niedziela na wsi
Dwanaście prac
Herkulesa
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Le flux et le reflux
A.B.C. Contra Poirot
Les travaux d`Hercule
Poirot
L`homme au complet
marron
Le miroir se brisa
37
Blausaure
Morphium
Ruhe unsanft
Blausaure
Im Spinnennetz / Wie
in einen Spinnennetz
Der Todeswirbel
Letztes Weekend / Und
dann gabst keine mehr /
Zehn kleine Negerlein
Letztes Weekend / Und
dann gabst keine mehr /
Zehn kleine Negerlein
Die Morde des Herrn
ABC
Ein diplomatischer
Zwischenfall
Die Morde des Herrn
ABC / Der ABCFahrplan
Die grossen Vier
Die Tote in der Bibliothek / Das Ratzel der
Tanzerin / / Miss
Marple: Das Ratsel der
Tanzerin
Ein Schritt ins Leere
Auf doppelter Spur
Das Eulenhaus
Die ersten und die
letzten Arbeiten des
Herkules / Die Arbeiten
des Herkules
Morderblumen
Der Mann im braunen
Anzug
Mord im Spiegel oder
Dummheit ist gefartlich
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
56
The Mirror Crack`d
from Side to Side
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Le miroir se brisa
57
68
The Moving Finger
The Murder at
Hazelmoor
La plume empoisonne
58
The Murder at the
Vicarage
The Murder in the
Three Acts / Three Act
Tragedy
The Murder of Roger
Ackroyd
The Mysterious Affair
At Styles
Zatrute pióro
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego
stolika
Morderstwo na plebanii
59
60
61
Zabójstwo Rogera
Ackroyda
Tajemnicza historia w
Styles
Le meutre de Roger
Ackroyd
Le mysterieuse affaire
de Styles
Tajemniczy pan Quin
Le mysterieux Mr.
Quin
Le train bleu
64
36
The Patriotic Murder
65
The Secret Adversary
/66
The Secret of Chimneys Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
67
68
The Seven Dials
Mystery
The Sittafort Mystery
46
69
There Is a Tide
They Came to Bagdad
Tajemnica siedmiu
zegarów
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego
stolika
Pora przypływu
Spotkanie w Bagdadzie
70
They Do It With
Strzały w Stonygates
63
Zagadka błękitnego
ekspresu
Tajemnica Bladego
Konia [1961]
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Tajemniczy przeciwnik
/ Mord im Spiegel /
Dummheit ist
gefahrlich / Miss
Marple: Die Botschaft
der Madonna
Mord im Spiegel oder
Dummheit ist gefartlich
/ Mord im Spiegel /
Dummheit ist
gefahrlich / Miss
Marple: Die Botschaft
der Madonna
Die Schattenhand
Das Geheimnis von
Sittafort
Mord im Pfarrhaus /
Mord in`t Pastorenhaus
Nikotin
Tragedia w trzech aktach
The Mysterious Mr,
Quin
The Mystery of the
Blue Train
The Pale Horse
62
38
Le cheval pale
Le secret de Chimneys
Le flux et le reflux
Rendez vous a Bagdad
Alibi / The murder of
Roger Ackroyd
Das fehlende Gied in
der Kette / Das geheimnisvolle Verbrechen in
Styles
Der seltsame Mr. Quin
Der blaue Express
Das fahle Pferd
Das Geheimnis der
Schnallenschuhe
Ein gafahrlicher
Grgener / Die Abenteurer G.m.b.H.
Die Memoiren des Grafen / Die Memoiren des
Ministers
Der letzte Joker / 7
Uhren
Das Gehemnis von
Sittafort
Der Todeswirbel
Sie kamen nach
Bagdad
Fata Morgana
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
71
27
113
59
72
114
73
Mirrors
Third Girl
Thirteen At Dinners
Thirteen Problemss
(The) / The Tuesday
Club Murders [ss]
Three Acts Tragedy
Three Blind Mice
Three Blind Mice and
Other Stories [ss]
Towards Zero
123
Under Dog and Other
Stories [ss]
Unexpected Guest
What Mrs.
McGillicuddy Sawl
While the Light Lasts
and Other Stories [ss]
Why Didn`t They Ask
Evans?
Witness for the
Prosecution [ss]
Daughter`s a Daughter
Star over Bethleem
Agathe Christie`s
Poirot Book 3 [1991]
The rose and the yew
tree
Absent in the spring
124
125
126
The burden
Giant`s bread
Unfinished portrait
127
An autobiography
115
74
1
116
75
117
122
119
120
121
129
17
Verdict
Travel crime ?
Come, tell me how you
live
The mousetrap
Hercule Poirot, Miss
Marple and …
The Nemean lion
Red Mountain, Agatha
Christie, and love
Murder on the Nile
Trzecia lokatorka
La troisieme fille
Śmierć lorda Edgware`a
Trzynaście zagadek
Tragedia w trzech aktach
Pułapka na myszy
Drame en trois actes
Godzina zero
L`heure zero
Niespodziewany gość
4.50 z Paddington
39
Die vergessliche
Morderin
Dreizehn bei Tisch
Der DienstagabendKlub / Die verschwundenem Goldbarren
Nikitin
Kurz vor Mitternacht /
Kurtz von Null
Ein unerwarhter Gast
Dopóki starczy światła ?
Dlaczego nie Evans?
Pourquoi Pas Evans ?
Ein Schritt ins Leere
Zeugin der Anklage
Córka jest córką
Gwiazdy nad Betlejem
Obligacje za milion
dolarów
Róża i cis
Sie ist meine Tochter
Es begab sich aber…
Samotna wiosna
[Samotna]
Brzemię
Chleb olbrzyma
Niedokończony portret
Ein Fruhling ohne Dich
/ Verdranger Verdacht
Spates Gluck
Singendes Glas
Das unvollendete
Portrat
Meine gute alte Zeit
Die Rose und die Eibe
Autobiografia Agathy
Christie
Odpowiedzcie jak tam
żyjecie
Śmierć na Nilu
Mort sur le Nil
Das Urteil
Karibische Affaire
Erinerung an
gluckliche Tage
Die Mausefalle
Hercule Poirot, Miss
Marple und …
Der nemeische Lowe
Unter der Haut / Al
Masarik
Mord an Bord / Der
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
40
Tod auf dem Nil
128
43
Hercule Poirot
Casebook
Miss Marples Last Case
Miss Marple, The
Complete Short Stories
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
41
Agata Christie: tytuły czterojęzyczne [wg kodu]
KOD
Tytuł oryginału
angielskiego
Tytuł przekładu
polskiego
Tytuł przekładu
francuskiego
1
Hercule Poirot
Casebook
Hercule Poirot, Miss
Marple and …
Miss Marple, The
Complete Short Stories
Red Mountain, Agatha
Christie, and love
The mousetrap
The Nemean lion
Travel crime ?
Verdict
4.50 from Paddington
4.50 z Paddington
Le train de 16 h 50
1
Murder She Said
4.50 z Paddington
Le train de 16 h 50
1
What Mrs.
McGillicuddy Sawl
A carribbean Mystery
4.50 z Paddington
Le train de 16 h 50
3
A Murder is
Announced
Morderstwo odbędzie
się…
4
A Pocket Full of Rye
Kieszeń pełna żyta
5
After the Funeral
Po pogrzebie
5
Funerals Are Fatal
Po pogrzebie
5
Murder at the Gallop
Po pogrzebie
6
Appointment with
Death
Randez-vous ze śmiercią
Rendez-vous avec la
mort
7
8
9
At Bertram`s Hotel
Black Coffe
By the Pricking of my
Thumbs
Cards on the Table
Hotel ‘Bertram’
Czarna kawa
Dom nad kanałem
A l`Hotel Bertram
Balack Coffe
Karty na stół
Cartes sur table
2
10
Tytuł przekładu
niemieckiego
Hercule Poirot, Miss
Marple und …
Karaibska tajemnica
Unter der Haut / Al
Masarik
Die Mausefalle
Der nemeische Lowe
Karibische Affaire
Das Urteil
16 Uhr 50 ab
Paddington
16 Uhr 50 ab
Paddington
16 Uhr 50 ab
Paddington
Karibische Affaire
/Miss Marple
Karibisches Sommer
Ein Mord wird angekundigt / Miss Marple:
Der Tater lasst bitten
Das Geheimnis der
Goldmine / Miss
Marple: Das Geheimnis der Amseln
Der
Wachsblumenstrauss
Der
Wachstblumenstrauss
Der
Wachstblumenstrauss
Der Tod wartet /
Rendezvous mit einer
Leiche
Bertrams Hotel
Black coffee
Lauter reizende alte
Damen
Karten on the table /
Mit offenen Karten
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
11
Cat Among the Pigeons
Kot wśród gołębi
12
13
Crooked House
Curtain: Poirot`s Last
Case
Dean Man`s Folly
Dom zbrodni
Kurtyna
16
Death Comes at the
End
Death in the Air
Zakończeniem jest
śmierć
Śmierć w chmurach
16
Death in the Clouds
Śmierć w chmurach
17
17
Death on the Nile
Murder on the Nile
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
La mort n`est pas une
fin ?
La mort dans les
nuages
La mort dans les
nuages
Mort sur le Nil
Mort sur le Nil
18
18
Podróż w nieznane
Podróż w nieznane
Destination inconnue
Destination inconnue
Der ballspielende Hund
Der ballspielende Hund
Elefanten vergessen
nicht
Mord nach Mass
Das Bose unter der
Sonne oder Ratzel um
Arlene
23
Five Little Pigs
Niemy świadek
Niemy świadek
Słonie mają dobrą
pamięć
Noc i ciemność
Hotel na wybrzeżu /
Zło czai się wszędzie /
Zło, które żyje pod
słońcem
Pięć małych świnek
Temoin muet
Temoin muet
Une Memoire
d`elephant
21
22
Destination Unknown
So Many Steps to
Death
Dumb Witness {Poirot}
Poirot Loses a Client
Elephant Can
Remember
Endless Night
Evil under the Sun
Cinq petits cochon
23
Murder in Retrospect
Pięć małych świnek
Cinq petits cochon
24
Hallowe`en Party
25
A holiday for Murder
Le Noel d`Hercule
Poirot
Hercule Poirot
Weihnachten
25
Hercule Poirot`s
Christmas
Le Noel d`Hercule
Poirot
Hercule Poirots
Weihnachten
25
Murder for Christmas
Le Noel d`Hercule
Poirot
Hercule Poirot
Weihnachten
26
Hickory, Dickory,
Death
Hickory, Dickory,
Wigilia Wszystkich
Świętych
Boże Narodzenie
Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Boże Narodzenie
Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Boże Narodzenie
Herkulesa Poirot /
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Entliczek pentliczek
Das unvollendete
Bildnis
Das unvollendete
Bildnis
Schneewittchen-Party
14
15
19
19
20
26
Le chat et le pigeons
42
Zbrodnia na festynie
Entliczek pentliczek
Die Katze im
Taubenschlag
Das krumme Haus
Vorhang
Wiedersehen mit Mrs.
Oliver
Rachende Geister
Tod in den Wolken
Tod in den Wolken
Der Tod auf dem Nil
Mord an Bord / Der
Tod auf dem Nil
Der unheimliche Weg
Der unheimliche Weg
Die Kleptomanin
Die Kleptomanin
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
30
Dock
Lord Edgware Dies
Thirteen At Dinners
Mrs McGinty`s Dead /
Blood will Tell
Murder in
Mesopotamia
Easy to Kill
30
Murder is Easy
31
32
Murder on Board
Murder on the Links
33
27
27
28
29
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć lorda Edgware`a
Pani McGinty nie żyje
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo to nic
trudnego
Morderstwo to nic
trudnego
Mrs MacGinty est
morte
Meurtre en
Mesopotamie
Un meurtre est-il facile
Un meurtre est-il facile
Le crime du golf
Murder on the Calais
Coach
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo w Orient
Ekspresie
33
Murder on the Orient
Express
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Le crime de l`OrientExpress
34
N or M
Piąta kolumna działa… /
N czy M
N ou M ?
35
Nemesis
Nemezis
Nemesis
36
An Overdose of Death
36
36
One, Two, buckle My
Shoe
The Patriotic Murder
37
Ordeal by Innocence
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Próba niewinności
38
Partners in Crime
Śledztwo na cztery ręce
39
Pasager do Frankfurtu
Passager pour Francfort
40
Passenger to Frankfurt /
An Extravaganza
Peril at End House
Samotny dom
La Maison du peril
41
Postern of Fate
Tajemnica Wawrzynów
42
43
43
44
44
Sad Cypress
Miss Marples Last Case
Sleeping Murder
Remembered Death
Sparkling Cyanide
Zerwane zaręczyny
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Rosemary znaczy pamięć
Rosemary znaczy pamięć
Le crime de l`OrientExpress
Je ne suis pas coupable
43
Dreizehn bei Tisch
Dreizehn bei Tisch
Vier Frauen und ein
Mord
Mord in Mesopotamien
/ Eine Frau in Gefahr
Das Sterben in
Wychwood
Das Sterben in
Wychwood
Mord auf dem
Golfplatz
Mord im Orientexpress
/ Der rote Kimono / Die
Frau in Kimono
Mord im Orientexpress
/ Der rote Kimono / Die
Frau in Kimono
Rotkappchen und der
bose Wolf / Das Haus
der Mrs. Perenna
Das Schicksal in
Person
Das Geheimnis der
Schnallenschuhe
Das Geheimnis der
Schnallenschuhe
Das Geheimnis der
Schnallenschuhe
Todlicher Irrtum oder
Feuerprobe der
Unshuld / Feuerprobe
der Unschuld !
Die Buchse der
Pandora
Das Haus an der Dune /
Eine Frau in Gefahr
After schutz vor Scharfsin nicht / Die geheimnisvolle Botschaft
Morphium
Ruhe unsanft
Ruhe unsanft
Blausaure
Blausaure
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
45
Spider`s Web
Pajęczyna
46
46
47
Taken at the Flood
There Is a Tide
And Then Were None
Pora przypływu
Pora przypływu
Dziesięciu Murzynków
Le flux et le reflux
Le flux et le reflux
Dix petits negros
47
Ten Little Indians
Dziesięciu Murzynków
Dix petits negros
47
Ten Little Niggers
Dziesięciu Murzynków
Dix petits negros
48
The A.B.C. Murders
A…B…C…
A.B.C. Contra Poirot
48
The Alphabet Murders
A…B... C...
A.B.C. Contra Poirot
49
50
The Big Four
The body in the Library
Wielka Czwórka
Noc w bibliotece
Les Quatre
Un cadaver dans la
bibliotheque
51
52
53
53
54
The Clocks
The Floating Admiral
Murder after Hours
The Hollow
The Labours of
Hercules
Przyjdż i zgiń
55
The Man in the Brown
Suit
The Mirror Crack`d
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
L`homme au complet
marron
Le miroir se brisa
56
The Mirror Crack`d
from Side to Side
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Le miroir se brisa
57
The Moving Finger
Zatrute pióro
La plume empoisonne
56
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Dwanaście prac
Herkulesa
Les travaux d`Hercule
Poirot
44
Im Spinnennetz / Wie
in einen Spinnennetz
Der Todeswirbel
Der Todeswirbel
Und dann geb`s keines
mehr / Zehn kleine
Negerlein
Letztes Weekend / Und
dann gabst keine mehr /
Zehn kleine Negerlein
Letztes Weekend / Und
dann gabst keine mehr /
Zehn kleine Negerlein
Die Morde des Herrn
ABC
Die Morde des Herrn
ABC / Der ABCFahrplan
Die grossen Vier
Die Tote in der Bibliothek / Das Ratzel der
Tanzerin / / Miss
Marple: Das Ratsel der
Tanzerin
Auf doppelter Spur
Das Eulenhaus
Das Eulenhaus
Die ersten und die
letzten Arbeiten des
Herkules / Die Arbeiten
des Herkules
Der Mann im braunen
Anzug
Mord im Spiegel oder
Dummheit ist gefartlich
/ Mord im Spiegel /
Dummheit ist
gefahrlich / Miss
Marple: Die Botschaft
der Madonna
Mord im Spiegel oder
Dummheit ist gefartlich
/ Mord im Spiegel /
Dummheit ist
gefahrlich / Miss
Marple: Die Botschaft
der Madonna
Die Schattenhand
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
The Murder at the
Vicarage
The Murder in the
Three Acts / Three Act
Tragedy
Three Acts Tragedy
The Murder of Roger
Ackroyd
The Mysterious Affair
At Styles
Morderstwo na plebanii
64
The Mysterious Mr,
Quin
The Mystery of the
Blue Train
The Pale Horse
65
The Secret Adversary
66
The Secret of Chimneys Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
67
The Seven Dials
Mystery
The Murder at
Hazelmoor
58
59
59
60
61
62
63
68
Tragedia w trzech aktach
Drame en trois actes
Tragedia w trzech aktach
Zabójstwo Rogera
Ackroyda
Tajemnicza historia w
Styles
Drame en trois actes
Le meutre de Roger
Ackroyd
Le mysterieuse affaire
de Styles
Tajemniczy pan Quin
Le mysterieux Mr.
Quin
Le train bleu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Tajemnica Bladego
Konia [1961]
Tajemniczy przeciwnik
Tajemnica siedmiu
zegarów
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego
stolika
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego
stolika
Spotkanie w Bagdadzie
68
The Sittafort Mystery
69
They Came to Bagdad
70
70
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
71
Murder with Mirrors
They Do It With
Mirrors
Third Girl
72
73
74
75
75
100
101
Le cheval pale
Le secret de Chimneys
45
Mord im Pfarrhaus /
Mord in`t Pastorenhaus
Nikotin
Nikitin
Alibi / The murder of
Roger Ackroyd
Das fehlende Gied in
der Kette / Das geheimnisvolle Verbrechen in
Styles
Der seltsame Mr. Quin
Der blaue Express
Das fahle Pferd
Ein gafahrlicher
Grgener / Die Abenteurer G.m.b.H.
Die Memoiren des Grafen / Die Memoiren des
Ministers
Der letzte Joker / 7
Uhren
Das Geheimnis von
Sittafort
Das Gehemnis von
Sittafort
Rendez vous a Bagdad
Sie kamen nach
Bagdad
Fata Morgana
Fata Morgana
Trzecia lokatorka
La troisieme fille
Die vergessliche
Morderin
Three Blind Mice
Towards Zero
Pułapka na myszy
Godzina zero
L`heure zero
Unexpected Guest
The Boomerang Clue
Why Didn`t They Ask
Evans?
Double Sin and other
Stories [ss]
Harlequin Tea Set and
Niespodziewany gość
Dlaczego nie Evans?
Dlaczego nie Evans?
Purquoi pas Evans ?
Pourquoi Pas Evans ?
Kurz vor Mitternacht /
Kurtz von Null
Ein unerwarhter Gast
Ein Schritt ins Leere
Ein Schritt ins Leere
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
122
123
Other Stories [ss]
Hound of Death and
Other Stories [ss]
Miss Marple`s Final
Cases and Two Other
Stories [ss]
Murder in the Mews
[ss]
Parker Pyne
investigates [ss]
Partners in Crime
[ss]
Poirot investigates / Mr.
Parker Pyne, Detective
[ss]
Poirot`s Early Case /
Hercule Poirot`s Early
Case [ss]
Problem at Pollensa
Bay [ss]
Regatta Mystery and
Other Stories [ss]
The Golden Ball and
Other Stories [ss]
The Listerday Mystery
and Other Stories
[ss]
Thirteen Problemss
(The) / The Tuesday
Club Murders [ss]
Three Blind Mice and
Other Stories [ss]
Under Dog and Other
Stories [ss]
While the Light Lasts
and Other Stories [ss]
Witness for the
Prosecution [ss]
The Adventure of the
Christmas Pudding [ss]
Star over Bethleem
Agathe Christie`s
Poirot Book 3 [1991]
The rose and the yew
tree
Daughter`s a Daughter
Absent in the spring
124
The burden
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
Świadek oskarżenia
46
Temoin a charge
Die Morder-Maschen
Morderstwo w zaułku
Hercule Poirot schlaft
nie
Parker Pyne na tropie ?
Poirot prowadzi śledztwo
Les enquetes d`Hercule
Poirot
Die Buchse der
Pandora
Poirot rechnet ab / Hercule Poirot rechnet ab
Wczesne sprawy Poirota
?
Kłopoty w Polensa Bay
Detektywi w służbie
miłości
Tajemnica lorda
Listerdale`a
Morderblumen
Trzynaście zagadek
Der DienstagabendKlub / Die verschwundenem Goldbarren
Dopóki starczy światła
Swiadek oskarżenia
Tajemnica
gwiazdkowego puddingu
Gwiazdy nad Betlejem
Obligacje za milion
dolarów
Róża i cis
Córka jest córką
Samotna wiosna
[Samotna]
Brzemię
Zeugin der Anklage
Christmas Pudding
Ein diplomatischer
Zwischenfall
Es begab sich aber…
Die Rose und die Eibe
Sie ist meine Tochter
Ein Fruhling ohne Dich
/ Verdranger Verdacht
Spates Gluck
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
125
126
Giant`s bread
Unfinished portrait
Chleb olbrzyma
Niedokończony portret
127
An autobiography
Autobiografia Agathy
Christie
128
129
The Mousetrap ....
Come, tell me how you
live
Odpowiedzcie jak tam
żyjecie
47
Singendes Glas
Das unvollendete
Portrat
Meine gute alte Zeit
Die Mausefalle
Erinerung an
gluckliche Tage
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
48
Wykaz tytułów niemieckich wg alfabetu [wypis z tabeli tytułów czterojęzycznych]
KOD
Tytuł niemiecki wg alfabetu
31
39
52
72
100
101
102
105
108
109
110
111
114
115
116
120
1
16 Uhr 50 ab Paddington
67
41
7 Uhren
After schutz vor Schar-fsin nicht
Al Masarik
60
51
7
8
44
Alibi
Auf doppelter Spur
Bertrams Hotel
Black coffee
Blausaure
22
53
64
61
4
36
Das Bose unter der Sonne oder Ratzel um Arlena
Das Eulenhaus
Das fahle Pferd
Das fehlende Gied in der Kette
Das Geheimnis der Goldmine
Das Geheimnis der Schnallenschuhe
Tytuł angielski
Hercule Poirot Casebook
Miss Marple, The Complete Short
Stories
Murder on Board
Passenger to Frankfurt / An
Extravaganza
The Floating Admiral
Three Blind Mice
Double Sin and other Stories [ss]
Harlequin Tea Set and Other Stories
[ss]
Hound of Death and Other Stories [ss]
Parker Pyne investigates [ss]
Poirot`s Early Case / Hercule Poirot`s
Early Case [ss]
Problem at Pollensa Bay [ss]
Regatta Mystery and Other Stories [ss]
The Golden Ball and Other Stories
[ss]
Three Blind Mice and Other Stories
[ss]
Under Dog and Other Stories [ss]
While the Light Lasts and Other
Stories [ss]
Agathe Christie`s Poirot Book 3
4.50 from Paddington / What Mrs.
McGillicuddy Sawl / Murder She Said
The Seven Dials Mystery
Postern of Fate
Red Mountain, Agatha Christie, and
love
The Murder of Roger Ackroyd
The Clocks
At Bertram`s Hotel
Black Coffe
Sparkling Cyanide / Remembered
Death
Evil under the Sun
The Hollow / Murder after Hours
The Pale Horse
The Mysterious Affair At Styles
A Pocket Full of Rye
One, Two, buckle My Shoe / The
Patriotic Murder / An Overdose of
KOD
31
39
52
72
100
101
102
105
108
109
110
111
114
115
116
120
1
67
41
60
51
7
8
44
22
53
64
61
4
36
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
68
61
68
Das Geheimnis von Sittafort
Das geheimnisvolle Verbrechen in Styles
Das Gehemnis von Sittafort
40
34
12
50
35
30
23
126
48
19
Das Haus an der Dune
Das Haus der Mrs. Perenna
Das krumme Haus
Das Ratzel der Tanzerin
Das Schicksal in Person
Das Sterben in Wychwood
Das unvollendete Bildnis
Das unvollendete Portrat
Das Urteil
Der ABC- Fahrplan
Der ballspielende Hund
63
113
Der blaue Express
Der Dienstagabend - Klub
18
67
55
33
62
17
6
46
18
5
Der inheimliche Weg
Der letzte Joker
Der Mann im braunen Anzug
Der nemeische Lowe
Der rote Kimono
Der seltsame Mr. Quin
Der Tod auf dem Nil
Der Tod wartet
Der Todeswirbel
Der unheimliche Weg
Der Wachsblumenstrauss
65
54
38
106
54
33
41
49
11
26
Die Abenteurer G.m.b.H.
Die Arbeiten des Herkules
Die Buchse der Pandora
Die Buchse der Pandora
Die ersten und die letzten Arbeiten des Herkules
Die Frau in Kimono
Die geheimnisvolle Botschaft
Die grossen Vier
Die Katze im Taubenschlag
Die Kleptomanin
128
66
66
48
Die Mausefalle
Die Memoiren des Grafen
Die Memoiren des Ministers
Die Morde des Herrn ABC
103
Die Morder-Maschen
Death
The Murder at Hazelmoor
The Mysterious Affair At Styles
The Sittafort Mystery
Peril at End House
N or M
Crooked House
The body in the Library
Nemesis
Murder is Easy / Easy to Kill
Five Little Pigs / Murder in Retrospect
Unfinished portrait
Verdict
The Alphabet Murders
Dumb Witness {Poirot}/ Poirot Loses
a Client
The Mystery of the Blue Train
Thirteen Problemss (The) / The
Tuesday Club Murders [ss]
So Many Steps to Death
The Seven Dials Mystery
The Man in the Brown Suit
The Nemean lion
Murder on the Orient Express
The Mysterious Mr, Quin
Death on the Nile / Murder on the Nile
Appointment with Death
Taken at the Flood / There Is a Tide
Destination Unknown
After the Funeral / Funerals Are Fatal
/ Murder at the Gallop
The Secret Adversary
The Labours of Hercules
Partners in Crime
Partners in Crime
[ss]
The Labours of Hercules
Murder on the Orient Express
Postern of Fate
The Big Four
Cat Among the Pigeons
Hickory, Dickory, Dock / Hickory,
Dickory, Death
The mousetrap
The Secret of Chimneys
The Secret of Chimneys
The A.B.C. Murders / The Alphabet
Murders
Miss Marple`s Final Cases and Two
49
68
61
68
40
34
12
50
35
30
23
126
48
19
63
113
18
67
55
33
62
17
6
46
18
5
65
54
38
106
54
33
41
49
11
26
128
66
66
48
103
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
121
57
50
71
113
Die Rose und die Eibe
Die Schattenhand
Die Tote in der Bibliothek
Die vergessliche Morderin
Die verschwundenem Goldbarren
27
Dreizehn bei Tisch
56
Dummheit ist gefahrlich
118
Ein diplomatischer Zwischenfall
123
65
3
75
Ein Fruhling ohne Dich
Ein gafahrlicher Grgener
Ein Mord wird angekundigt
Ein Schritt ins Leere
74
40
20
129
119
70
Ein unerwarhter Gast
Eine Frau in Gefahr
Elefanten vergessen nicht
Erinerung an gluckliche Tage
Es begab sich aber…
Fata Morgana
37
107
Feuerprobe der Unschuld !
Hercule Poirot rechnet ab
104
25
Hercule Poirot schlaft nie
Hercule Poirot, Miss Marple und …
Hercule Poirots Weihnachten
45
2
10
73
73
9
47
127
2
4
50
3
56
Im Spinnennetz
Karibische Affaire
Karten on the table
Kurtz von Null
Kurz vor Mitternacht
Lauter reizende alte Damen
Letztes Weekend
Meine gute alte Zeit
Miss Marple Karibisches Sommer
Miss Marple: Das Geheimnis der Amseln
Miss Marple: Das Ratsel der Tanzerin
Miss Marple: Der Tater lasst bitten
Miss Marple: Die Botschaft der Madonna
10
17
32
Mit offenen Karten
Mord an Bord
Mord auf dem Golfplatz
Other Stories [ss]
The rose and the yew tree
The Moving Finger
The body in the Library
Third Girl
Thirteen Problemss (The) / The
Tuesday Club Murders [ss]
Lord Edgware Dies / Thirteen At
Dinners
The Mirror Crack`d from Side to Side
/ The Mirror Crack`d
The Adventure of the Christmas
Pudding [ss]
Absent in the spring
The Secret Adversary
A Murder is Announced
Why Didn`t They Ask Evans? / The
Boomerang Clue
Unexpected Guest
Peril at End House
Elephant Can Remember
Come, tell me how you live
Star over Bethleem
They Do It With Mirrors / Murder
with Mirrors
Ordeal by Innocence
Poirot investigates / Mr. Parker Pyne,
Detective [ss]
Murder in the Mews
[ss]
Hercule Poirot, Miss Marple and …
Hercule Poirot`s Christmas / Murder
for Christmas / A holiday for Murder
Spider`s Web
A carribbean Mystery
Cards on the Table
Towards Zero
Towards Zero
By the Pricking of my Thumbs
Ten Little Indians / Ten Little Niggers
An autobiography
A carribbean Mystery
A Pocket Full of Rye
The body in the Library
A Murder is Announced
The Mirror Crack`d from Side to Side
/ The Mirror Crack`d
Cards on the Table
Murder on the Nile
Murder on the Links
50
121
57
50
71
113
27
56
118
123
65
3
75
74
40
20
129
119
70
37
107
104
25
45
2
10
73
73
9
47
127
2
4
50
3
56
10
17
32
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
33
Mord im Orientexpress
58
56
Mord im Pfarrhaus
Mord im Spiegel
56
Mord im Spiegel oder Dummheit ist gefartlich
29
58
21
112
Mord in Mesopotamien
Mord in`t Pastorenhaus
Mord nach Mass
Morderblumen
42
59
Morphium
Nikotin
107
Poirot rechnet ab
15
6
34
43
Rachende Geister
Rendezvous mit einer Leiche
Rotkappchen und der bose Wolf
Ruhe unsanft
24
122
69
125
124
128
60
16
37
47
Schneewittchen-Party
Sie ist meine Tochter
Sie kamen nach Bagdad
Singendes Glas
Spates Gluck
The Mousetrap...
The murder of Roger Ackroyd
Tod in den Wolken
Todlicher Irrtum oder Feuerprobe der Unshuld
Und dann gabst keine mehr
Unter der Haut
123
28
13
45
14
47
Verdranger Verdacht
Vier Frauen und ein Mord
Vorhang
Wie in einen Spinnennetz
Wiedersehen mit Mrs. Oliver
Zehn kleine Negerlein
117
Zeugin der Anklage
Murder on the Orient Express /
Murder on the Calais Coach
The Murder at the Vicarage
The Mirror Crack`d from Side to Side
/ The Mirror Crack`d
The Mirror Crack`d / The Mirror
Crack`d from Side to Side
Murder in Mesopotamia
The Murder at the Vicarage
Endless Night
The Listerday Mystery and Other
Stories
[ss]
Sad Cypress
The Murder in the Three Acts / Three
Act Tragedy
Poirot investigates / Mr. Parker Pyne,
Detective [ss]
Death Comes at the End
Appointment with Death
N or M
Sleeping Murder / Miss Marples Last
Case
Hallowe`en Party
Daughter`s a Daughter
They Came to Bagdad
Giant`s bread
The burden
Die Mausefalle
The Murder of Roger Ackroyd
Death in the Air / Death in the Clouds
Ordeal by Innocence
Ten Little Indians / Ten Little Niggers
/ And Then Were None
Red Mountain, Agatha Christie, and
love
Absent in the spring
Mrs McGinty`s Dead / Blood will Tell
Curtain: Poirot`s Last Case
Spider`s Web
Dean Man`s Folly
Ten Little Indians / Ten Little Niggers
/ And Then Were None
Witness for the Prosecution [ss]
51
33
58
56
56
29
58
21
112
42
59
107
15
6
34
43
24
122
69
125
124
128
60
16
37
47
123
28
13
45
14
47
117
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
52
A.C. Wykaz tytułów francuskich wg alfabetu [wypis z tabeli tytułów czterojęzycznych]
KOD
1
2
3
4
5
5
5
8
9
12
13
14
19
21
22
23
24
25
26
26
27
27
31
36
36
36
37
38
41
43
43
44
44
45
47
Tytuł francuski wg alfabetu
Tytuł angielski
Verdict
Travel crime ?
The mousetrap
Hercule Poirot, Miss Marple and …
The Nemean lion
Red Mountain, Agatha Christie, and love
Hercule Poirot Casebook
Miss Marple, The Complete Short Stories
What Mrs. McGillicuddy Sawl
A carribbean Mystery
A Murder is Announced
A Pocket Full of Rye
After the Funeral
Funerals Are Fatal
Murder at the Gallop
Black Coffe
By the Pricking of my Thumbs
Crooked House
Curtain: Poirot`s Last Case
Dean Man`s Folly
Dumb Witness {Poirot}
Endless Night
Evil under the Sun
Five Little Pigs
Hallowe`en Party
Murder for Christmas
Hickory, Dickory, Dock
Hickory, Dickory, Death
Lord Edgware Dies
Thirteen At Dinners
Murder on Board
An Overdose of Death
One, Two, buckle My Shoe
The Patriotic Murder
Ordeal by Innocence
Partners in Crime
Postern of Fate
Sleeping Murder
Miss Marples Last Case
Remembered Death
Sparkling Cyanide
Spider`s Web
Ten Little Indians
KOD
1
2
3
4
5
5
5
8
9
12
13
14
19
21
22
23
24
25
26
26
27
27
31
36
36
36
37
38
41
43
43
44
44
45
47
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Ten Little Niggers
The Clocks
The Floating Admiral
Murder after Hours
The Hollow
The Murder at the Vicarage
The Murder in the Three Acts / Three Act Tragedy
The Secret Adversary
The Seven Dials Mystery
The Murder at Hazelmoor
The Sittafort Mystery
Murder with Mirrors
They Do It With Mirrors
Three Blind Mice
Unexpected Guest
Double Sin and other Stories [ss]
Harlequin Tea Set and Other Stories [ss]
Miss Marple`s Final Cases and Two Other Stories
[ss]
Murder in the Mews
[ss]
Parker Pyne investigates [ss]
Partners in Crime
[ss]
Poirot`s Early Case / Hercule Poirot`s Early Case
[ss]
Problem at Pollensa Bay [ss]
Regatta Mystery and Other Stories [ss]
The Golden Ball and Other Stories [ss]
The Listerday Mystery and Other Stories
[ss]
Thirteen Problemss /The Tuesday Club Murders [ss]
Three Blind Mice and Other Stories [ss]
Under Dog and Other Stories [ss]
While the Light Lasts and Other Stories [ss]
Witness for the Prosecution [ss]
Star over Bethleem
Agathe Christie`s Poirot Book 3 [1991]
The rose and the yew tree
Daughter`s a Daughter
Absent in the spring
The burden
Giant`s bread
Unfinished portrait
An autobiography
47
51
52
53
53
58
59
65
67
68
68
70
70
72
74
100
101
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
7
48
10
118
A.l`Hotel Bertram
A.B.C. contre Poirot
Cartes sur table
Christmas Pudding
Come, tell me how you live
At Bertram`s Hotel
The A.B.C. Murders / The Alphabet Murders
Cards on the Table
The Adventure of the Christmas Pudding [ss]
53
47
51
52
53
53
58
59
65
67
68
68
70
70
72
74
100
101
103
104
105
106
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
7
48
10
118
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
23
18
47
59
42
73
55
40
16
15
57
71
11
64
33
Cinq petits cochon
Destination inconnue
Dix petits negros
Drame en trois actes
Je ne suis pas coupable
L`heure zero
L`homme au complet marron
La Maison du peril
La mort dans les nuages
La mort n`est pas une fin ?
La plume empoisonne
La troisieme fille
Le chat et le pigeons
Le cheval pale
Le crime de l`Orient- Express
32
46
60
56
Le crime du golf
Le flux et le reflux
Le meutre de Roger Ackroyd
Le miroir se brisa
61
62
25
/66
63
1
107
Le mysterieuse affaire de Styles
Le mysterieux Mr. Quin
Le Noel d`Hercule Poirot
Le secret de Chimneys
Le train bleu
Le train de 16 h 50
Les enquetes d`Hercule Poirot
49
54
29
17
28
34
35
39
75
Les Quatre
Les travaux d`Hercule Poirot
Meurtre en Mesopotamie
Mort sur le Nil
Mrs MacGinty est morte
N ou M ?
Nemesis
Passager pour Francfort
Pourquoi Pas Evans ?
69
6
102
19
50
30
20
Rendez vous a Bagdad
Rendez-vous avec la mort
Temoin a charge
Temoin muet
Un cadaver dans la bibliotheque
Un meurtre est-il facile
Une Memoire d`elephant
Murder in Retrospect
Destination Unknown / So Many Steps to Death
And Then Were None
Three Acts Tragedy
Sad Cypress
Towards Zero
The Man in the Brown Suit
Peril at End House
Death in the Clouds / Death in the Air
Death Comes at the End
The Moving Finger
Third Girl
Cat Among the Pigeons
The Pale Horse
Murder on the Orient Express / Murder on the Calais
Coach
Murder on the Links
Taken at the Flood / There Is a Tide
The Murder of Roger Ackroyd
The Mirror Crack`d from Side to Side / The Mirror
Crack`d
The Mysterious Affair At Styles
The Mysterious Mr, Quin
Hercule Poirot`s Christmas / A holiday for Murder
The Secret of Chimneys
The Mystery of the Blue Train
4.50 from Paddington / Murder She Said
Poirot investigates / Mr. Parker Pyne, Detective
[ss]
The Big Four
The Labours of Hercules
Murder in Mesopotamia
Death on the Nile / Murder on the Nile
Mrs McGinty`s Dead / Blood will Tell
N or M
Nemesis
Passenger to Frankfurt / An Extravaganza
Why Didn`t They Ask Evans? / The Boomerang
Clue
They Came to Bagdad
Appointment with Death
Hound of Death and Other Stories [ss]
Poirot Loses a Client
The body in the Library
Murder is Easy / Easy to Kill
Elephant Can Remember
54
23
18
47
59
42
73
55
40
16
15
57
71
11
64
33
32
46
60
56
61
62
25
/66
63
1
107
49
54
29
17
28
34
35
39
75
69
6
102
19
50
30
20
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
55
A.C. Wykaz tytułów polskich wg alfabetu [wypis z tabeli tytułów czterojęzycznych]
KOD
31
52
100
101
106
114
115
1
48
127
63
25
Tytuł polski wg alfabetu
4.50 z Paddington
A…B…C…
Agatha Christie
Autobiografia Agathy Christie
Błękitny Expres
Boże Narodzenie Herkulesa Poirot
55
110
75
Brzemię
Chleb olbrzyma
Córka jest córką
Czarna kawa
Czerwony sygnał [Audio]
Człowiek w bronzowym garniturze
Detektywi w służbie miłości
Dlaczego nie Evans?
9
12
12
116
54
47
Dom nad kanałem
Dom przestępców
Dom zbrodni
Dopóki starczy światła ?
Dwanaście prac Herkulesa
Dziesięciu Murzynków
26
Entliczek pentliczek
73
119
7
22
47
Godzina zero
Gwiazdy nad Betlejem
Hotel ‘Bertram’
Hotel na wybrzeżu
I nie było już nikogo
124
125
122
8
Tytuł angielski
Verdict
Travel crime ?
Hercule Poirot, Miss Marple and …
Red Mountain, Agatha Christie, and love
Hercule Poirot Casebook
Miss Marple, The Complete Short Stories
Murder on Board
The Floating Admiral
Double Sin and other Stories [ss]
Harlequin Tea Set and Other Stories [ss]
Partners in Crime
[ss]
Three Blind Mice and Other Stories [ss]
Under Dog and Other Stories [ss]
4.50 from Paddington / What Mrs.
McGillicuddy Saw / Murder She Said
The A.B.C. Murders / The Alphabet Murders
Agatha Christie
An autobiography
The Mystery of the Blue Train
Hercule Poirot`s Christmas / Murder for
Christmas / A holiday for Murder
The burden
Giant`s bread
Daughter`s a Daughter
Black Coffe
KOD
31
52
100
101
106
114
115
1
48
127
25
124
125
122
8
The Man in the Brown Suit
Regatta Mystery and Other Stories [ss]
Why Didn`t They Ask Evans? / The
Boomerang Clue
By the Pricking of my Thumbs
55
110
75
Crooked House
While the Light Lasts and Other Stories [ss]
The Labours of Hercules
Ten Little Indians / Ten Little Niggers / And
Then Were None
Hickory, Dickory, Dock / Hickory, Dickory,
Death
Towards Zero
Star over Bethleem
At Bertram`s Hotel
Evil under the Sun
And Then Were None/ Ten Littre Indians / Ten
12
116
54
47
9
26
73
119
7
22
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
55
58
32
3
30
25
Karaibska tajemnica
Karty na stół
Kieszeń pełna żyta
Kłopoty w Pollensa Bay
Kot wśród gołębi
Kurtyna
Lew z Nemei
Mężczyzna w brązowym garniturze
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na polu golfowym
Morderstwo odbędzie się…
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w Boże Narodzenie
29
33
Morderstwo w Mezopotamii
Morderstwo w Orient Ekspresie
104
34
35
126
53
19
74
21
50
120
129
Morderstwo w zaułku
N czy M
Nemezis
Niedokończony portret
Niedziela na wsi
Niemy świadek
Niespodziewany gość
Noc i ciemność
Noc w bibliotece
Obligacje za milion dolarów
Odpowiedzcie jak tam żyjecie
Ogar śmierci [Audio]
Ostatni seans [Audio]
Pajęczyna
Pani McGinty nie żyje
Parker Pyne na tropie ?
Pasager do Frankfurtu
Piąta kolumna działa…
Pięć małych świnek
Pierwsze, drugie… zapnij mi obuwie
2
10
4
109
11
13
45
28
105
39
34
23
36
5
Po pogrzebie
18
107
Podróż w nieznane
Poirot prowadzi śledztwo
46
37
35
51
128
Pora przypływu
Próba niewinności
Przeznaczenie
Przyjdż i zgiń
Pułapka na myszy
Little Niggers
A carribbean Mystery
Cards on the Table
A Pocket Full of Rye
Problem at Pollensa Bay [ss]
Cat Among the Pigeons
Curtain: Poirot`s Last Case
The Nemean lion
The Man in the Brown Suit
The Murder at the Vicarage
Murder on the Links
A Murder is Announced
Murder is Easy / Easy to Kill
Hercule Poirot`s Christmas / Murder for
Christmas / A holiday for Murder
Murder in Mesopotamia
Murder on the Orient Express / Murder on the
Calais Coach
Murder in the Mews
[ss]
N or M
Nemesis
Unfinished portrait
The Hollow / Murder after Hours
Dumb Witness {Poirot}/ Poirot Loses a Client
Unexpected Guest
Endless Night
The body in the Library
Agathe Christie`s Poirot Book 3 [1991]
Come, tell me how you live
56
2
10
4
109
11
13
55
58
32
3
30
25
29
33
104
34
35
126
53
19
74
21
50
120
129
Spider`s Web
Mrs McGinty`s Dead / Blood will Tell
Parker Pyne investigates [ss]
Passenger to Frankfurt / An Extravaganza
N or M
Five Little Pigs / Murder in Retrospect
One, Two, buckle My Shoe / An Overdose of
Death / The Patriotic Murder
After the Funeral / Funerals Are Fatal / Murder
at the Gallop
Destination Unknown / So Many Steps to Death
Poirot investigates / Mr. Parker Pyne, Detective
[ss]
Taken at the Flood / There Is a Tide
Ordeal by Innocence
45
28
105
39
34
23
36
The Clocks
The mousetrap ...
51
128
5
18
107
46
37
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
72
6
44
121
123
40
38
20
27
17
16
103
Pułapka na myszy
Randez-vous ze śmiercią
Rosemary znaczy pamięć
Róża i cis
Samotna wiosna [Samotna]
Samotny dom
Śledztwo na cztery ręce
Słonie mają dobrą pamięć
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć na Nilu
Śmierć w chmurach
Śmiertelna klątwa
103
69
70
117
102
53
64
63
118
112
/66
67
68
Śmiertelna klątwa
Spotkanie w Bagdadzie
Strzały w Stonygates
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Sześć pudełek zapałek
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Błękitnego Expresu
Tajemnica gwiazkowego puddingu
Tajemnica lorda Listerdale`a
Tajemnica rezydencji ‘Chimneys’
Tajemnica siedmiu zegarów
Tajemnica Sittafort
41
68
Tajemnica Wawrzynów
Tajemnica wirującego stolika
61
62
65
59
Tajemnicza historia w Styles
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy przeciwnik
Tragedia w trzech aktach
71
113
Trzecia lokatorka
Trzynaście zagadek
43
108
Uśpione morderstwo
Wczesne sprawy Poirota
49
24
60
63
118
15
57
14
Wielka Czwórka
Wigilia Wszystkich Świętych
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka geiazdkowego puddingu
Zakończeniem jest śmierć
Zatrute pióro
Zbrodnia na festynie
57
Three Blind Mice
Appointment with Death
Sparkling Cyanide / Remembered Death
The rose and the yew tree
Absent in the spring
Peril at End House
Partners in Crime
Elephant Can Remember
Lord Edgware Dies / Thirteen At Dinners
Death on the Nile / Murder on the Nile
Death in the Clouds / Death in the Air
Miss Marple`s Final Cases and Two Other
Stories [ss]
72
6
44
121
123
40
38
20
27
17
16
103
They Came to Bagdad
They Do It With Mirrors / Murder with Mirrors
Witness for the Prosecution [ss]
Hound of Death and Other Stories [ss]
69
70
117
102
The Pale Horse
64
The Adventure of the Christmas Pudding [ss]
The Listerday Mystery and Other Stories [ss]
The Secret of Chimneys
The Seven Dials Mystery
The Sittafort Mystery / The Murder at
Hazelmoor
Postern of Fate
The Sittafort Mystery / The Murder at
Hazelmoor
The Mysterious Affair At Styles
The Mysterious Mr, Quin
The Secret Adversary
The Murder in the Three Acts / Three Act
Tragedy
Third Girl
Thirteen Problemss (The) / The Tuesday Club
Murders [ss]
Sleeping Murder / Miss Marple Last Case
Poirot`s Early Case / Hercule Poirot`s Early
Case [ss]
The Big Four
Hallowe`en Party
The Murder of Roger Ackroyd
The Mystery of the Blue Train
118
112
/66
67
68
Death Comes at the End
The Moving Finger
Dean Man`s Folly
15
57
14
41
68
61
62
65
59
71
113
43
108
49
24
60
63
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
42
22
22
111
56
Zerwane zaręczyny
Zło czai się wszędzie
Zło, które żyje pod słońcem
Złoty róg I inne opowiadania
Zwierciadło pęka w odłamków stos
Sad Cypress
Evil under the Sun
Evil under the Sun
The Golden Ball and Other Stories [ss]
The Mirror Crack`d from Side to Side / The
Mirror Crack`d
58
42
22
22
111
56
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
59
A.C. angielskie tytuły krótkich opowiadań wg alfabetu
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
KOD Tytuł polski
17
100
100
Bożonarodzeniowa przygoda
Gniazdo os
Gwiazda Zachodu
Kradzież królewskiego rubinu
Podwójny ślad
Przegrany gość
Tragedia w Marsdon Manor
Azyl
Narzędzie zbrodni / Szpilka
Śmiertelna klątwa / Klątwa starej stróżki
Tragedia w Boże Narodzenie
Owocna niedziela
Wypadek
Pod Dzwonkami i Błazeńskim strojem
Bożonarodzeniowa przygoda
Lustro nieboszczyka
Wypadek na moście
Śmierć na Nilu
Dwadzieścia cztery kosy
Szaleństwo Greshawa
Aleja Arlekina
Czy masz wszystko, czego ci potrzeba
Skąd ten ogród masz, ach skąd ?
Sztaby złota
Jane szuka pracy
Kwiat magnolii
Złoto Manksów
Opowiadanie panny Marple
104
107
109
Motyw i okazja
Przygoda pana Eastwooda
Morderstwo w zaułku
Najukochańszy pies
Parker Pyne na tropie
Domek „Pod Słowikami”
Poirot prowadzi śledstwo
Kłopoty w Pollensa Bay
Zagadka na morzu
Tytuł angielski wg alfabetu
A Christmas Tragedy
A Frutiful Sunday
Accident
At the Bells and Motley
Christmas Adventure
Dead Man`s Mirror
Death by Drowning
Death on the Nile
Double Sin
Double sin and Other Stories
Four-and-twenty Blackbirds
Greenshaw`s Folly
Harlequin Lane
Heve You Got Everything You Want?
How Does Your Garden Grow ?
In a Glass Darkly
Ingots of Gold
Jane in search of a Job
Magnolia Blossom
Manx Gold
Miss Marple Tells a Story
Miss Marple`s Final Case
Motive vs. Opportunity
Mr. Eastwood`s Adventure
Murder in the Mews
Next to a Dog
Parker Pyne Investigates
Philomel Cottage
Poirot and the Regatta Mystery
Poirot Investigates
Problem At Pollena Bay
Problem At Sea / Poirot at the Crime in Cabin 66
Sanctuary
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
Piosenka za sześć pensów
SOS
Dziwny żart / Ukryty skarb
Łabędzi śpiew
Dom ze snu
Aktorka
118
Przygoda Johnniego Waverleya
Perypetie z tanim mieszkaniem
Tajemnica gwiazkowego puddingu
Zagadka gwiazdkowego puddingu
Tajemnica egipskiego grobowca
Sprawa włoskiego arystokraty
Gwiazda Zachodu
Tajemnica egipskiego grobowca
Wypadek w bungalowie
Morderstwo na Balu Zwycięstwa
Jabłka Hesperyd
Łania ceryntyjska
Stajnie Augiasza
Ptak ze złamanym skrzydłem
Krew na ulicy
Błękitne geranium
Zew skrzydeł
Pojmanie Cerbera
Sprawa dozorcy
Sprawa urzędnika z City
Sprawa niezadowolonego małżonka
Sprawa niezadowolonego żołnierza
Sprawa zmartwionej damy
Sprawa żony w średnim wieku
Zaginiony testament
Idealna służąca / Doskonała pokojówka
Sprawa bogatej kobiety
Pan Quin przybywa
Dama do towarzystwa
Byk kreteński
Martwy Arlekin
Zniknięcie pana Davenheima
Sen
Na krawędzi
Dzik z Erymantu
Sing a Song of Sixpence
SOS
Strange Jest
Swan Song
Tape-Measure Murder
The House of Dream
The Actress
The Adventure of Cheap Flat
The Adventure of Clapham Cook
The Adventure of Johnnie Waverly
The Adventure of the Cheap Flat
The Adventure of the Christmas Pudding
The Adventure of the Christmas Pudding
The Adventure of the Egyptian Tomb
The Adventure of the Italian Noblesman
The Adventure of the Western Star
The Adwenture of the Egyptian Tomb
The Affair at the Bungalow
The Affair at the Victory Ball
The Apples of Hesperides
The Arcadian Deer
The Augean Stables
The Bird with the Broken Wing
The Bloodstained Pavement
The Blue Geranium
The Call of Wing
The Capture of Cerverus
The Case of the Caretaker
The Case of the City Clerk
The Case of the Discontented Husband
The Case of the Discontented Soldier
The Case of the Distressed Lady
The Case of The Middle-Aged Wife
The Case of the Missing Will
The Case of the Perfect Maid
The Case of the Rich Woman
The Chocolate Box
The Coming of Mr. Quin
The Companion
The Cornish Mistery
The Cretan Bull
The Dead Harlequin
The Disappearance of Mr. Devenheim
The Double clue
The Dream / The Three Strange Points
The Dressmaker`s Doll
The Edge
The Erymanthian Boar
60
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
Twarz Heleny
Stado Gerionesa
Czterech podejrzanych
Ten czwarty
Wrota Bagdadu
Cyganka
Pas Hipolity
Dziewczyna z pociągu
Złoty róg
Serwis do herbaty Arlekin
Ziele śmierci
Klacze Diomedesa
Ogar śmierci
Dom w Szirazie
Świątynia Astarte
Niewiarygodna kradzież
Kradzież w hotelu Grand Metropolitan
Porwanie premiera
54
112
Dwanaście prac Herculesa
Lampa
Ostatni seans
Hydra lernejska
Tajemnica lorda Listerdae`a
Samotny bożek
Detektywi w służbie miłości
Człowiek z morza
Metamorfoza Edwarda Robinsona
62
Kradzież obligacji za milion dolarów
Pułapka na myszy I inne opowiadania
Tajemniczy pan Quin
Tajemnica Hunter`s Lodge
Tajemnica bagdadzkiego kufra
Tajemnica bagdadzkiego kufra
Tajemnica błękitnej wazy
Lew z Nemei
Wyrocznia delficka
Cena uczciwości
Ekspress do Plymouth
Szmaragd radży
Czerwony sygnał
Gwiazda Zaranna
Kradzież w hotelu Grand Metropolita
61
The Face of Helen
The Flock of Geryon
The Four Suspects
The Fourth Man
The Gate of Baghdad
The Gipsy
The Girdle of Hyppolita
The Girl in the Train
The Golden Ball
The Harlequin Tea Set
The Herb of Death
The Horses of Diomedes
The Hound of Death
The House At Shiraz
The Idol House of Astarte
The Incredible Theft
The Jewel Robbery At the Grand Metropolitan
The Kidnapped Prime Minister
The King of Clubs
The Labors of Hercules
The Lamp
The Last seance / The Stolen Ghost
The Lemesourier Inheritance
The Lernean Hydra
The Listerday Mystery
The Lonely God
The Lost Mine
The Love Detectives
The Man from the Sea
The Manhood of Edward Robinson
The Market Basing Mystery
The Milion Dolar Bond Robbery
The Mousetrap and Other Stories
The Mysterious Mr. Quin
The Mystery of Hunter`s Lodge
The Mystery of the Bagdad Chest
The Mystery of the Bagdad Chest / The Mystery
of the Spanish Chest / The Mistery of the Spanish
Shawl
The Mystery of the Blue Jar
The Nemean Lion
The Oracle At Delphi
The Pearl of Price
The Plymouth Express
The Rajah`s Emerald
The Red Signal
The Regatta Mystery
The Rewel Robbery At the Grand Metropolitan
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Drugi gong
Cień na szybie
Znak na niebie
Dusza krupiera
Dziwny przypadek sir Artura
.Carmichaela
Ptaki stymfalijskie
Mieszkanie na trzecim piętrze
Tragedia w Mardson Manor
Trójkąt na Rodos
Klub Wtorkowych Spotkań
Zbrodnia i ryby
115
102
113
116
117
Głos w ciemności
Świadek oskarżenia
Na końcu świata
Trzynaście zagadek
Dopóki starczy światła
Radio
Otoczony ścianą
Świadek oskarżenia
Żółty irys
The Second Gong
The Shadow on the Glass
The Sign in the Sky
The Soul of the Croupier
The Strange Case of Sir Arthur Carmichael
The Stymphalean Birds
The Submarine Plans
The Third-Floor Flat
The Tragedy at Mardson Manor
The Triangle of Rhodes
The Tuesday Night Club
The Tumb Mark of St. Peter
The Under Dog and Other Stories
The Veiled Lady
The Voice in the Dark
The Witness for the Prosecution
The Word`s End
Thirteen Problems
Wasps`Nest
While the Light Lasts
Wireless / Where There`s a Will
Within a Wall
Wittnes for the Prosecution and Other Stories
Yellow Iris / Hercule Poirot and the Sixth Chair
A.C. polskie nazwy - tytuły krótkich opowiadań wg alfabetu
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
KOD Tytuł polski wg alfabetu
100
100
Tytuł angielski
Double Sin
Double sin and Other Stories
In a Glass Darkly
Miss Marple`s Final Case
Poirot and the Regatta Mystery
Sanctuary
Tape-Measure Murder
62
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
115
116
54
Aktorka
Aleja Arlekina
Azyl
Błękitne geranium
Bożonarodzeniowa przygoda
Bożonarodzeniowa przygoda
Byk kreteński
Cena uczciwości
Cień na szybie
Cyganka
Czerwony sygnał
Człowiek z morza
Czterech podejrzanych
Czy masz wszystko, czego ci potrzeba
Dama do towarzystwa
Detektywi w służbie miłości
Dom w Szirazie
Dom ze snu
Domek „Pod Słowikami”
Dopóki starczy światła
Drugi gong
Dusza krupiera
Dwadzieścia cztery kosy
Dwanaście prac Herculesa
Dziewczyna z pociągu
Dzik z Erymantu
Dziwny przypadek sir Artura
.Carmichaela
Dziwny żart / Ukryty skarb
Ekspress do Plymouth
Głos w ciemności
Gniazdo os
Gwiazda Zachodu
Gwiazda Zachodu
The Adventure of Cheap Flat
The Adventure of Clapham Cook
The Chocolate Box
The Cornish Mistery
The Double clue
The Dressmaker`s Doll
The King of Clubs
The Lemesourier Inheritance
The Lost Mine
The Market Basing Mystery
The Submarine Plans
The Under Dog and Other Stories
The Veiled Lady
Wasps`Nest
The Actress
Harlequin Lane
The Blue Geranium
Christmas Adventure
The Cretan Bull
The Pearl of Price
The Shadow on the Glass
The Gipsy
The Red Signal
The Man from the Sea
The Four Suspects
Heve You Got Everything You Want?
The Companion
The Love Detectives
The House At Shiraz
The House of Dream
Philomel Cottage
While the Light Lasts
The Second Gong
The Soul of the Croupier
Four-and-twenty Blackbirds
The Labors of Hercules
The Girl in the Train
The Erymanthian Boar
The Strange Case of Sir Arthur Carmichael
Strange Jest
The Plymouth Express
The Voice in the Dark
The Adventure of the Western Star
63
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
109
104
107
Gwiazda Zaranna
Hydra lernejska
Idealna służąca / Doskonała pokojówka
Jabłka Hesperyd
Jane szuka pracy
Klacze Diomedesa
Klub Wtorkowych Spotkań
Kłopoty w Pollensa Bay
Kradzież królewskiego rubinu
Kradzież obligacji za milion dolarów
Kradzież w hotelu Grand Metropolita
Kradzież w hotelu Grand Metropolitan
Krew na ulicy
Kwiat magnolii
Lampa
Lew z Nemei
Lustro nieboszczyka
Łabędzi śpiew
Łania ceryntyjska
Martwy Arlekin
Metamorfoza Edwarda Robinsona
Mieszkanie na trzecim piętrze
Morderstwo na Balu Zwycięstwa
Morderstwo w zaułku
Motyw i okazja
Na końcu świata
Na krawędzi
Najukochańszy pies
Narzędzie zbrodni / Szpilka
Niewiarygodna kradzież
Ogar śmierci
Opowiadanie panny Marple
Ostatni seans
Otoczony ścianą
Owocna niedziela
Pan Quin przybywa
Parker Pyne na tropie
Pas Hipolity
Perypetie z tanim mieszkaniem
Piosenka za sześć pensów
Pod Dzwonkami i Błazeńskim strojem
Podwójny ślad
Poirot prowadzi śledstwo
Pojmanie Cerbera
Porwanie premiera
Przegrany gość
Przygoda Johnniego Waverleya
Przygoda pana Eastwooda
The Regatta Mystery
The Lernean Hydra
The Case of the Perfect Maid
The Apples of Hesperides
Jane in search of a Job
The Horses of Diomedes
The Tuesday Night Club
Problem At Pollena Bay
The Milion Dolar Bond Robbery
The Rewel Robbery At the Grand Metropolitan
The Jewel Robbery At the Grand Metropolitan
The Bloodstained Pavement
Magnolia Blossom
The Lamp
The Nemean Lion
Dead Man`s Mirror
Swan Song
The Arcadian Deer
The Dead Harlequin
The Manhood of Edward Robinson
The Third-Floor Flat
The Affair at the Victory Ball
Murder in the Mews
Motive vs. Opportunity
The Word`s End
The Edge
Next to a Dog
The Incredible Theft
The Hound of Death
Miss Marple Tells a Story
The Last seance / The Stolen Ghost
Within a Wall
A Frutiful Sunday
The Coming of Mr. Quin
Parker Pyne Investigates
The Girdle of Hyppolita
The Adventure of the Cheap Flat
Sing a Song of Sixpence
At the Bells and Motley
Poirot Investigates
The Capture of Cerverus
The Kidnapped Prime Minister
The Adventure of Johnnie Waverly
Mr. Eastwood`s Adventure
64
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
17
102
117
118
112
62
113
Ptak ze złamanym skrzydłem
Ptaki stymfalijskie
Pułapka na myszy I inne opowiadania
Radio
Samotny bożek
Sen
Serwis do herbaty Arlekin
Skąd ten ogród masz, ach skąd ?
SOS
Sprawa bogatej kobiety
Sprawa dozorcy
Sprawa niezadowolonego małżonka
Sprawa niezadowolonego żołnierza
Sprawa urzędnika z City
Sprawa włoskiego arystokraty
Sprawa zmartwionej damy
Sprawa żony w średnim wieku
Stado Gerionesa
Stajnie Augiasza
Szaleństwo Greshawa
Szmaragd radży
Sztaby złota
Śmierć na Nilu
Śmiertelna klątwa / Klątwa starej stróżki
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Świątynia Astarte
Tajemnica bagdadzkiego kufra
Tajemnica bagdadzkiego kufra
Tajemnica błękitnej wazy
Tajemnica egipskiego grobowca
Tajemnica egipskiego grobowca
Tajemnica gwiazkowego puddingu
Tajemnica Hunter`s Lodge
Tajemnica lorda Listerdae`a
Tajemniczy pan Quin
Ten czwarty
Tragedia w Boże Narodzenie
Tragedia w Mardson Manor
Tragedia w Marsdon Manor
Trójkąt na Rodos
Trzynaście zagadek
Twarz Heleny
Wrota Bagdadu
Wypadek
Wypadek na moście
65
The Bird with the Broken Wing
The Stymphalean Birds
The Mousetrap and Other Stories
Wireless / Where There`s a Will
The Lonely God
The Dream / The Three Strange Points
The Harlequin Tea Set
How Does Your Garden Grow ?
SOS
The Case of the Rich Woman
The Case of the Caretaker
The Case of the Discontented Husband
The Case of the Discontented Soldier
The Case of the City Clerk
The Adventure of the Italian Noblesman
The Case of the Distressed Lady
The Case of The Middle-Aged Wife
The Flock of Geryon
The Augean Stables
Greenshaw`s Folly
The Rajah`s Emerald
Ingots of Gold
Death on the Nile
The Witness for the Prosecution
Wittnes for the Prosecution and Other Stories
The Idol House of Astarte
The Mystery of the Bagdad Chest
The Mystery of the Bagdad Chest / The Mystery
of the Spanish Chest / The Mistery of the Spanish
Shawl
The Mystery of the Blue Jar
The Adventure of the Egyptian Tomb
The Adwenture of the Egyptian Tomb
The Adventure of the Christmas Pudding
The Mystery of Hunter`s Lodge
The Listerday Mystery
The Mysterious Mr. Quin
The Fourth Man
A Christmas Tragedy
The Tragedy at Mardson Manor
The Triangle of Rhodes
Thirteen Problems
The Face of Helen
The Gate of Baghdad
Accident
Death by Drowning
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
Wypadek w bungalowie
Wyrocznia delficka
Zagadka gwiazdkowego puddingu
Zagadka na morzu
Zaginiony testament
Zbrodnia i ryby
Zew skrzydeł
Ziele śmierci
Złoto Manksów
Złoty róg
Znak na niebie
Zniknięcie pana Davenheima
Żółty irys
66
The Affair at the Bungalow
The Oracle At Delphi
The Adventure of the Christmas Pudding
Problem At Sea / Poirot at the Crime in Cabin 66
The Case of the Missing Will
The Tumb Mark of St. Peter
The Call of Wing
The Herb of Death
Manx Gold
The Golden Ball
The Sign in the Sky
The Disappearance of Mr. Devenheim
Yellow Iris / Hercule Poirot and the Sixth Chair
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
67
Polskie wydania przekładów Agaty Christie [każdy tytuł wg roku wydania]
KOD Tytuł polski
Rok
Tłumacz
Wydawca
Str. ISBM
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette cop.
W. Dolnośląskie
Czytelnik
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
Racocki i Ska
270
270
270
261
249
244
249
249
249
241
806
Prószyński
592 8371802706
Hachette cop.
317 2846340013
Hachette cop.
444 2846340021
Hachette L.P.
308 8371643984
Hachette L.P.
436 8371843909
W.Dolnośląskie
Bibl.Gazety Pomorskiej Toruń
Phantom Press
166 8370236677
148 -
265
195
408
324
256
1
1
1
1
1
48
48
48
48
48
48
127
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
A…B…C…
A…B…C…
A…B…C…Murders
A…B…C…
A…B…C…
A…B…C…
Autobiografia , Agatha
Christie [T. 1-2]
1993
1996
2000
2003
1955
1961
1995
1997
2000
2001
1994
127
Autobiografia / Agatha
Christie
1998
127
Autobiografia / Agatha
Christie T1
2000
127
Autobiografia / Agatha
Christie T2
2000
127
Autobiografia / Agatha
Christie T1
2004
127
Autobiografia / Agatha
Christie T2
2004
Agatha Christie
Błękitny Express
1999
1939
Cioska Tomasz
Cioska Tomasz
Cioska Tomasz
Cioska Tomasz
Dehnel Wanda
Dehnel Wanda
Dehnel Wanda
Dehnel Wanda
Dehnel Wanda
Dehnel Wanda
T.1- Lechowska
Teresa
T.2 –Konikowska
Magdalena
Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
Czyrek Aleksandra
Maliniak Zofia
Boże Narodzenie Herkulesa
Poirot /
Brzemię [M.W.]
Brzemię [M.W.]
Chleb olbrzyma [M.W.]
Chleb olbrzyma [M.W.]
Cień na zasłonie
1992
Jabłońska Barbara
1998
2004
1998
2001
1934
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
Maliniak Zofia
Córka jest córką [M.W.]
Córka jest córką [M.W.]
Córka jest córką
[M.W.][Audio]
Cyganka [Audio]
1997
2001
2000
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
Dom W.Rebis
Prószyński
Dom W.Rebis
Prószyński
Wyd.
Współczesne
Dom W.Rebis
Prószyński
Z.N. i W.Z.N.
2004
Kukuła Janusz
Wyd. RTW
63
25
124
124
125
125
122
122
122
837023304x
837023304x
837023304x
8371847270
8370234437
8370234437
8370234437
8371840500
8386379006
239 8370751067
8371205287
8373377700
8371205562
8372558930
-
271 8371204728
192 8372558612
6
kaset
płyta CD
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
68
[Reżyser]
8
8
8
8
8
8
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa [Audio]
Czerwony sygnał [Audio]
1998
1999
2001
2002
2004
2000
2004
55
1933
110
110
110
110
75
75
75
75
75
75
75
9
9
9
9
12
12
12
12
12
116
116
116
54
Człowiek w bronzowym garniturze [w Library of Congres
USA]
Człowiek w bronzowym
garniturze
Detektywi w służbie miłości
Detektywi w służbie miłości
Detektywi w służbie miłości
Detektywi w służbie miłości
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans?
Dom nad kanałem
Dom nad kanałem
Dom nad kanałem
Dom nad kanałem [Audio]
Dom przestępców
Dom zbrodni
Dom zbrodni
Dom zbrodni
Dom zbrodni
Dopuki starczy światła
Dopuki starczy światła
Dopuki starczy światła
Dwanaście prac Herkulesa
54
54
54
54
47
47
47
47
47
47
Dwanaście prac Herkulesa
Dwanaście prac Herkulesa
Dwanaście prac Herkulesa
Dwanaście prac Herkulesa
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
55
Chądzyńska Beata
Chądzyńska Beata
Chądzyńska Beata
Chądzyńska Beata
Janusz Kukuła
[Reżyser]
1934
Maliniak Zofia
1997
1998
2001
2001
1995
1996
1997
1998
2001
2003
1994
2001
2003
2004
2002
1992
1999
2001
2001
2001
1999
2001
2004
1988
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Polak Anna
Rajkowska Anna
Rajkowska Anna
Rajkowska Anna
Rajkowska Anna
Michałowska Mira
Michałowska Mira
Michałowska Mira
Jesionek Grażyna
1992
1998
2002
2003
1960
1992
1993
1999
2000
2001
Jesionek Grażyna
Jesionek Grażyna
Jesionek Grażyna
Jesionek Grażyna
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W.Dolnośląskie
Z.N. I W.Z.N.
Wyd. RTW
133
136
136
163
5.
1
8371802382
8373370641
8373370641
8373841245
kaset
płyta CD
Swiat
239 -
Wyd.
Współczesne
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
Z.N. I W.Z.N.
Phantom Press
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
W.Dolnośląskie
Hachette L.P.
Prószyński
Prószyński
W.Dolnośląskie
Krajowa Ag.
Wyd.
Phantom Press
W.Dolnośląskie
Hachette cop.
W.Dolnośląskie
Iskry
Iskry
Iskry
Prószyński
Hachette cop.
Hachette
289 173
173
176
192
238
238
238
238
257
191
237
178
246
178
7
190
216
213
216
216
148
148
182
282
8371800312
8371800312
8372558175
8370238726
8385661751
8385661751
8385661751
8385661751
8376238491
8373375635
8385661751
8372556996
8373840540
8373376003
kaset
8370753507
8370237088
8371840187
8370237088
8371840187
8371804366
8372558590
8373840834
8303022318
223
317
293
316
289
233
233
173
215
215
8370752624
8370236448
8371841914
8370236448
8320713943
8320713943
8371802099
284634003x
284634003x
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
47
47
26
26
Dziesięciu Murzynków
Dziesięciu Murzynków
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
2001
2002
1991
1994
26
26
26
73
73
73
73
73
73
73
73
73
119
7
7
22
47
47
47
47
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Gwiazda nad Betlejem
Hotel ‘Betram’
Hotel ‘Betram’
Hotel na wybrzeżu
I nie było już nikogo
I nie było już nikogo
I nie było już nikogo
I nie było już nikogo
1996
1997
2001
1994
1995
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2004
1996
1993
1996
1947
1999
2001
2004
2004
2
2
Karaibska tajemnica
Karaibska tajemnica
1992
1998
2
Karaibska tajemnica
2000
2
Karaibska tajemnica
2001
2
Karaibska tajemnica
2003
10
Karty na stół
1938
10
10
10
Karty na stół
Karty na stół
Karty na stół
1993
1996
2001
10
Karty na stół
2002
10
4
4
Karty na stół
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
2004
1968
1997
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Ambros Aleksandra
Mencwel Anna,
Ambros Aleksandra
Ambros Aleksandra
Ambros Aleksandra
Ambros Aleksandra
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Bańkowska Anna
Kubat Jan
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Baumann Stanisław
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Chrząstowski Roman
Polak Anna
Gołaczyńska
Magdalena
Gołaczyńska
Magdalena
Gołaczyńska
Magdalena
Gołaczyńska
Magdalena
Barthówna Fryderyka
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
i Delinowska
Bogumiła
Bockenheim Krystyna
i Delinowska
Bogumiła
Bockenheim Krystyna
Dehnel Jan Tadeusz
Dehnel Jan
69
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Świat Książki
173
173
237
380
8372559724
8373371117
8370231756
8371290543
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette [Paryż]
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
Hachette cop,
Prószyński
PAX
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Wyd. AVIR
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Mediasat Poland
Kolekcja Gazety
Wyborczej
Phantom Press
W. Dolnośląskie
237
237
219
206
206
206
206
206
230
206
213
150
55
243
243
224
174
173
173
158
8370231756
8370231756
284634163x
8385661786
8385661786
8385661786
8385661786
8372552762
8370238076
8373370323
8371841671
8373377174
8321116043
8370233066
8370233066
8373376542
8373376542
8373376542
8389651580
8497895479
W. Dolnośląskie
217 837023657x
Hachette
214 8371841221
Prószyński
154 8372569023
190 8370751768
217 837023657x
Wyd. Uniwersum W-a.
W. Dolnosląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
232 8370233058
234 8370233058
234 8370233058
Hachette L.P.
229 8371840063
W. Dolnośląskie
Czytelnik
Prószyński
234 8379233058
268 177 8371807937
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
70
1998
2002
2003
2004
1995
1996
2000
2002
2002
2004
1978
2000
2001
2002
2003
2004
1995
Dehnel Jan
Dehnel Jan
Dehnel Jan
Dehnel Jan Tadeusz
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Szeryńska Anna
Szeryńska Anna
Szeryńska Anna
Szerczyńska Anna
Szeryńska Anna
Szeryńska Anna
Długajczyk Beata
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Prószyński
Hachette [Paryż]
Prószyński
Czytelnik
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Hachette cop.
Prószyński
177
177
223
168
264
264
264
181
261
181
207
187
187
187
217
214
284
1996
Długajczyk Beata
Prószyński
284 8386669616
1998
Długajczyk Beata
Prószyński
284 3866696168
1999
Długajczyk Beata
Prószyński
284 3866696168
2002
Długajczyk Beata
W. Dolnośląskie
279 8370239250
2003
Długajczyk Beata
Hachette cop.
293 837184736x
2004
Długajczyk Beata
Prószyński
215 8373376755
1960
1993
1997
2000
2001
2003
2004
1999
Komarnicka Wacława
Komarnicka Wacława
Komarnicka Wacława
Komarnicka Wacława
Komarnicka Wacława
Komarnicka Wacława
Komarnicka Wacława
Zaus Jan S.
Czytelnik
Phantom Press
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Prószyński
Hachette cop.
Prószyński
W. Dolnośląskie
309
330
289
289
199
277
199
217
2001
Zaus Jan S.
W. Dolnośląskie
217 8370238610
2003
Zaus Jan S.
Hachette cop.
228 8371847351
3
3
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo odbędzie się
Morderstwo odbędzie się
1974
2001
Czytelnik
Hachette L.P.
305 278 8371840586
3
3
3
Morderstwo odbędzie się…
Morderstwo odbędzie się…
Morderstwo odbędzie się
1993
1996
2004
Dehnel Jan Tadeusz
Stawinowska-Dehnel
Wanda
Dehnel Jan Tadeusz
Dehnel Jan Tadeusz
Dehnel Jan Tadeusz
Phantom Press
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
340 9370754511
291 8370235050
291 - ?
4
4
4
4
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
55
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
58
58
32
32
32
8371807937
8373370919
8373840494
8373376534
8370234127
8370234127
8370234127
8373372024
8371840551
837337602x
8372556083
8372559678
8373371125
8370239927
8371847440
8386669616
8370754279
8370235972
8370237972
8372559325
8371847262
8373376526
8370237479
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
71
1997
1998
1999
2001
2002
2003
1995
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Woyda Grażyna
Milcarz Andrzej
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
Prószyński
W.Dolnoślaskie
184
184
184
233
245
184
226
1998
Milcarz Andrzej
W.Dolnoślaskie
226 8370234860
2000
Milcarz Andrzej
W.Dolnoślaskie
226 8370234860
2001
Milcarz Andrzej
Hachette L.P.
211 8371841469
2002
Milcarz Andrzej
Prószyński
151 8373372504
29
29
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Mezopotamii
Morderstwo w Mezopotamii
1994
1996
Prószyński
Prószyński
245 8385661239
245 8385661239
29
Morderstwo w Mezopotamii
1997
Prószyński
245 8385661239
29
Morderstwo w Mezopotamii
1999
Prószyński
245 8372553629
29
Morderstwo w Mezopotamii
2000
Prószyński
246
29
Morderstwo w Mezopotamii
2001
W. Dolnośląskie
271 8370238238
29
Morderstwo w Mezopotamii
2003
Prószyński
192 8373374906
33
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie + Pani McGinty nie
żyje
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w zaułku
Morderstwo w zaułku
Morderstwo w zaułku
Morderstwo w zaułku
N czy M ?
N czy M ?
N czy M ?
N czy M ?
N czy M ?
1991
Gepferd Elźbieta
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Wiśniewska-Walczyk
Anna
Wiśniewska-Walczyk
Anna i Życieńska Ewa
W. Dolnośląskie
277 8370231748
Świat książki
406 8371290071
Wiśniewska-Walczyk
Anna
Wiśniewska-Walczyk
Anna
Wiśniewska-Walczyk
Anna
Zaus Jan Stanisław
Zaus Jan Stanisław
Zaus Jan Stanisław
Zaus Jan Stanisław
W. Dolnośląskie
276 8370237649
Hachette
261 2846340005
W. Dolnośląskie
276 8370231748
Phantom Press
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
Iskry
Hachette L.P.
Prószyński
Iskry
Prószyński
251
275
275
275
270
227
183
270
183
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
33
33
33
33
104
104
104
104
34
34
34
34
34
1994
1999
2001
2003
1993
1998
2001
2002
1956
2002
2002
1992
1998
Tarnowska Krystyna
Tarnowska Krystyna
Tarnowska Krystyna
Tarnowska Krystyna
8371897953
8371897953
8371897953
837023870x
8371840713
8373374310
8370234860
8370753841
8370236510
8370236510
8371840470
8371840071
8373371141
8320713676
8371802153
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
34
34
35
N czy M ?
N czy M ?
Nemezis
2000
2004
1997
35
Nemezis
2004
126
1998
2004
Malarecka Bogumiła
53
53
53
53
53
53
53
19
19
Nie dokończony portret
[M.W.]
Nie dokończony portret
[M.W.]
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niemy świadek
Niemy świadek
Tarnowska Krystyna
Tarnowska Krystyna
Gołaczyńska
Magdalena
Gołaczyńska
Magdalena
Malarecka Bogumiła
19
Niemy świadek
19
Niemy świadek
74
74
74
74
74
21
21
21
21
21
21
21
21
21
50
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość [Audio]
Niespodziewany gość
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc w bibliotece
50
Noc w bibliotece
50
Noc w bibliotece
50
Noc w bibliotece
50
Noc w bibliotece
120
Obligacje za milion dolarów
126
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1993
1999
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Polak Anna
Beata Hrycak,
Rojkowska Anna
2001 Beata Hrycak,
Rojkowska Anna
2003 Beata Hrycak,
Rojkowska Anna
2000 Bańkowska Anna
2000 Bańkowska Anna
2001 Bańkowska Anna
2001 Bańkowska Anna
2004 Bańkowska Anna
1995 Mencwel Anna
1996 Mencwel Anna
1997 Mencwel Anna
1999 Mencwel Anna
2001 Mencwel Anna
2001 Mencwel Anna
2002 Mencwel Anna
2003
2004 Mencwel Anna
1947 Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
1993 Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
1997 Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
2001 Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
2003 Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
1993 Makownik Jacek
72
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
184 8373376771
184 8373376771
259 837023612x
Prószyński
174 8373377123
Dom. Wyd.
Rebis
Prószyński
368 8371205805
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W, Dolnośląskie
Prószyński
Hachette
Prószyński
Phantom Press
W. Dolnośląskie
236
236
236
258
236
263
192
253
340
W. Dolnośląskie
304 8370237231
Hachette
291 8371847254
Prószyński
Prószyński
Z.N.i W.Z.N.
Prószyński
Hachette
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Hachette L P.
W, Dolnośląskie
109
112
4.
109
167
214
214
214
214
214
212
199
Mencwel Anna
Wyd. AVIR
164 8373376968
196 -
Phantom Press
233 8370755364
W. Dolnośląskie
202 8370235883
Hachette L P
213 8371840101
W. Dolnośląskie
202 8370235883
Phantom Press
264 8370759729
264 8373377735
8371800622
8371800622
8372557128
8370238807
837337421?
8371847157
8373376739
8370755275
8370237231
8372557683
8372558752
kasety
8372558752
8371847386
8386669381
8386669381
8386669381
8372554897
837255983x
8371841140
8370239811
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
45
45
45
45
45
28
28
28
28
105
105
105
Ogar śmierci [Audio]
Opowiedzcie, jak tam żyjecie
Ostatni seans [Audio]
Pajęczyna
Pajęczyna
Pajęczyna
Pajęczyna
Pajęczyna [Audio]
Pani McGinty nie żyje
Pani McGinty nie żyje
Pani McGinty nie żyje
Pani McGinty nie żyje
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
2004
1999
2004
2001
2002
2003
2004
2002
1991
1995
2000
2000
1992
1993
1999
105
Parker Pyne na tropie
2003
105
Parker Pyne na tropie
2004
39
Pasager do Frankfurtu
1994
39
Pasager do Frankfurtu
1995
39
Pasager do Frankfurtu
1997
39
Pasager do Frankfurtu
2000
39
Pasager do Frankfurtu
2002
34
1992
1998
23
23
Piąta kolumna działa… / N
czy M
Piąta kolumna działa… / N
czy M
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Białoń-Chalecka
Magda
Białoń-Chalecka
Magda
Białoń-Chalecka
Magda
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Tarnowska Krystyna
1957
1992
23
23
23
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
1996
1997
1999
23
Pięć małych świnek
2000
23
Pięć małych świnek [3-e w.]
2001
23
Pięć małych świnek
2003
23
Pięć małych świnek
2004
129
34
Kukuła Janusz
Adamska Ewa
73
Wyd. RTW
Prószyński
Wyd. RTW
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Z.N. i W.Z.N.
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette [Paryż]
1
212
1
135
135
135
145
4
255
255
246
Phantom Press
Phantom Press
W. Dolnośląskie
186 8370753280
209 8370237371
Prószyński
142 8373374434
W. Dolnośląskie
209 8370237371
W. Dolnośląskie
258 8370233562
W. Dolnośląskie
258 8370233562
W. Dolnośląskie
258 8370233562
W. Dolnośląskie
258 8370233562
Hachette
246 8371847165
Phantom Press
237 8370750982
Tarnowska Krystyna
W. Dolnośląskie
230 8370236367
Kulczycka Izabella
Kulczycka-Dąmbska
Izabela
Kulczycka Izabella
Kulczycka Izabella
Kulczycka-Dąmbska
Izabella
Kulczycka-Dąmbska
Izabella
Kulczycka-Dąmbska
Izabella
Kulczycka-Dąmbska
Izabella
Kulczycka-Dąmbska
Izabella
Czytelnik
Phantom Press
206 220 8370015352
W. Dolnośląskie
W.Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
258 8370235387
258 8370235247
258 8370239387
Hachette cop.
243 837184722x
W.Dolnośląskie
258 8370235387
Hachette cop.
243 837184722x
Prószyński
182 837337597x
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Życieńska Ewa
Życieńska Ewa
Życieńska Ewa
płyta CD
8371804350
płyta CD
8372559945
8373372601
8373375694
8373840842
kasety
8370231837
8370231837
2846340048
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
36
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
1992
36
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
1998
36
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
2001
36
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
2003
5
5
5
5
5
18
18
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Podróż w nieznane
Podróż w nieznane
1994
1995
1997
2000
2005
1993
1999
18
Podróż w nieznane
2001
18
Podróż w nieznane
2002
107
107
46
46
46
46
Poirot prowadzi śledztwo
Poirot prowadzi śledztwo
Pora przypływu
Pora przypływu
Pora przypływu
Pora przypływu
1999
2003
1992
1995
2001
2002
37
37
37
37
37
37
37
35
51
51
51
51
51
72
72
72
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Przeznaczenie
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Pułapka na myszy
Pułapka na myszy
Pułapka na myszy
Radio [mowa]
Randez-vous ze śmiercią
1995
1997
2000
2001
2003
2003
2004
1992
1994
1995
2000
2002
2003
1992
1998
2004
2004
1972
6
Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
Rojkowska Anna
Rojkowska Anna
Rojkowska Anna
Rojkowska Anna
Rojkowska Anna
Polak Anna
Białoń-Chalecka
Agata
Białoń-Chalecka
Agata
Białoń-Chalecka
Agata
Kaliszewicz Brygida
Kaliszewicz Brygida
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Stalinowska-Dehnel
Wanda
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Strupińska Monika
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Drakowska Adela
Drakowska Adela
Woyda Grażyna
Dehnel Tadeusz Jan
74
W.Dolnośląskie
230 8370236367
W.Dolnośląskie
230 8370236367
Hachette cop.
214 8371847300
W.Dolnośląskie
W. Dolnoślaskie
W.Dolnośląskie
W.Dolnośląskie
Prószyński
Phantom Press
W. Dolnośląskie
259
260
259
259
184
191
243
W. Dolnoślaskie
243 8370237126
Hachette L.P.
231 8371841272
Prószyński
Hachette cop.
W. Dolnośląskie
W. Dolnoślaskie
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
166
199
257
257
257
261
8372555605
8371847254
8370232078
8370232078
8370232078
8371841434
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette [Paryż]
W. Dolnośląskie
Prószyński
W. Dolnośląskie
Phantom Press
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette L.P
W. Dolnośląskie
Phantom Press
Prószyński
Prószyński
Wyd. RTW
Czytelnik
249
249
249
246
272
182
249
190
272
272
249
262
272
8370234674
8370234674
8370234674
8371840667
837023321x
8373373985
8370234674
8370752551
837023321x
837023321x
8370234674
837184087x
837023321x
156
142
1
223
837180217x
8373376011
płyta CD
-
837023352x
837023352x
837023352x
837023352x
8373378456
8370755119
8370237126
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
6
6
6
Randez-vous ze śmiercią
Randez-vous ze śmiercią
Randez-vous ze śmiercią
1992
1997
2001
6
6
44
44
121
121
Randez-vous ze śmiercią
Randez-vous ze śmiercią
Rosemary znaczy pamięć
Rosemary znaczy pamięć
Róża i cis [M.W.]
Róża i cis [M.W.]
2002
2004
1996
2004
1996
1997
121
123
123
Róża i cis [M.W.]
Samotna
Samotna wiosna [M.W.]
2002
2004
1998
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
40
40
40
40
40
38
38
38
38
38
Samotny dom
Samotny dom
Samotny dom
Samotny dom
Samotny dom
Śledztwo na cztery ręce
Śledztwo na cztery ręce
Śledztwo na cztery ręce
Śledztwo na cztery ręce
Śledztwo na cztery ręce +
Karty na stół
1956
1997
1999
2000
2003
1994
1994
2002
2004
1996
Michałowska Mira
Michałowska Mira
Michałowska Mira
20
20
20
20
27
27
27
27
27
27
17
17
17
17
17
17
16
Słonie mają dobrą pamięć
Słonie mają dobrą pamięć
Słonie mają dobrą pamięć
Słonie mają dobrą pamięć
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć w chmurach
1995
1998
2000
2002
1993
1997
2000
2001
2002
2004
1977
1995
1997
2000
2001
2004
1992
16
Śmierć w chmurach
1996
75
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Stawiniwska-Dehnel
Wanda
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Bihl Agnieszka
Sparkling Cyamide
Phantom Press
W. Dolnośląskie
Hachette
189 8370752616
209 8370235689
214 837184090x
Prószyński
W.Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
147
209
252
252
Malarecka Bogumiła
Dom. Wyd.
Rebis
Prószyński
Prószyński
Dom. Wyd.
Rebis
Czytelnik
Prószyński
Prószyński
271 8371203950
Prószyński
Swiat Książki
W. Dolnośląskie
Hachette
W. Dolnośląskie
Świat Książki
196 8373374078
276
263
276
394
8370233260
8371841590
8370233260
837129199x
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
Phantom Press
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
Prószyński
W. Dolnośląskie
Czytelnik
W. Dolnośląskie
222
222
222
211
328
259
261
261
181
261
301
335
837023464x
837023464x
837023464x
8371847130
8370755135
8370236243
8370236243
8371840349
8373371613
8370236243
8370234135
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
Prószyński
W. Dolnośląskie
335
319
235
256
8370234135
8371840020
8373377492
8370232396
W. Dolnośląskie
256 8370232396
Michałowska Mira
Pożarowszczyk Alicja
Pożarowszczyk Alicja
Pożarowszczyk Alicja
Pożarowszczyk Alicja
Pożarowszczyk Alicja
i Bockenheim
Krystyna
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Rychlik Grażyna
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Gutowska Urszula
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Billi Natalia
Billi Natalia
Billi Natalia
Billi Natalia
Billi Natalia
Billi Natalia
Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
8373371842
8370235689
8370235530
8370235530
178 8373370722
159 8373377514
237 8371205813
174 196 8371800983
196 8372554757
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
16
Śmierć w chmurach
16
Śmierć w chmurach
103
103
103
103
69
69
69
69
70
70
70
70
70
102
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa i inne
opowiadania
Spotkanie w Bagdadzie
Spotkanie w Bagdadzie
Spotkanie w Bagdadzie
Spotkanie w Bagdadzie
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Świadek oskarżenia
102
Świadek oskarżenia
1996
102
Świadek oskarżenia
1998
102
Świadek oskarżenia
1999
102
Świadek oskarżenia
1999
102
Świadek oskarżenia
2001
102
Świadek oskarżenia
2002
102
Świadek oskarżenia
2002
102
53
64
64
64
64
64
64
64
64
64
Świadek oskarżenia [Audio]
Sześć pudełek zapałek
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Bladego Konia
[mowa]
Tajemnica Błękitnego
2004
1947
1996
1997
1999
2000
2000
2001
2003
2004
2001
Mencwel Anna
Mencwel Anna
Mencwel Anna
Mencwel Anna
Długajczyk Beata
Długajczyk Beata
Długajczyk Beata
Długajczyk Beata
Długajczyk Beata
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Malinowska Dorota
Świeściak Tadeusz
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
2002
Pasierska Hanna
63
2000
Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
2003 Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
1996 Bihl Agnieszka
1997 Bihl Agnieszka
2001 Bihl Agnieszka
2003 Bihl Agnieszka
1991
1995
2001
2004
1994
1997
1999
2002
2003
1995
76
W. Dolnośląskie
257 8370232396
W. Dolnośląskie
257 8370232396
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Prószyński
Hachette cop.
133
133
108
164
8370235247
8370235247
8372558248
8371847149
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette
W. Dolnośląskie
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
Prószyński
266
266
251
266
199
199
199
306
158
8370231799
8370231799
2846340056
8370231799
8385661697
8385661697
8385661697
837023920x
8373375627
Prószyński
244 838666911x
Prószyński
244 838666911x
Prószyński
244 8372559473
W. Dolnośląskie
246 8370239439
Prószyński
248 8373376984
Wyd. RTW
Wyd. AVIR
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
1
233
257
257
257
płyta CD
8370235204
8370235204
8370235204
Prószyński
Prószyński
Hachette cop.
W. Dolnośląskie
Z.N.i W.Z.N.
172
171
246
257
7
8372556466
837337034x
8371847246
8370235204
kaset
Hachette L.P.
275 8372840799
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
118
118
112
112
112
66
Expresu
Tajemnica gwiazdkowego
puddingu
Tajemnica gwiazdkowego
puddingu
Tajemnica lorda Listerdale`a
Tajemnica lorda Listerdale`a
Tajemnica lorda Listerdale`a
Tajemnica pałacu Chimney
77
1997
Bockenheim Krystyna
W. Dolnośląskie
259 8370236286
2002
Bockenheim Krystyna
Hachette L .P.
244 9371841752
1997 Drakowska Adela
2000
2003 Drakowska Adela
1936 Rafałowicz-Radwanowa Maria
1992 Gutowska Urszula
W. Dolnośląskie
246 8370235743
Hachette cop.
Płomień
246 8371847289
275 -
W. Dolnośląskie
315 8370231950
1997
Gutowska Urszula
W. Dolnośląskie
315 8370231990
2000
Gutowska Urszula
W. Dolnośląskie
315 8370231950
2002
Gutowska Urszula
Hachette L.P.
260 8371840632
1993
W. Dolnośląskie
265 8370232906
W. Dolnośląskie
265 8370232906
Hachette
259 8371840950
Prószyński
255 8385660209
67
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica siedmiu zegarów
67
Tajemnica siedmiu zegarów
1995
67
Tajemnica siedmiu zegarów
2002
68
1995
1996
Biernacka Maria A.
Prószyński
255 8385660209
1997
Biernacka Maria A.
Prószyński
255 8385660209
1999
Biernacka Maria A.
Prószyński
255 8372554811
68
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnica Sittafort /
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Biernacka Maria A.
2001
Biernacka Maria A.
Prószyński
255 8372559554
68
Tajemnica Sittafort
2002
Biernacka Maria A.
W. Dolnośląskie
253 8370239781
68
Tajemnica Sittafort
2002
Biernacka Maria A
Hachette
275 8371840152
68
Tajemnica Sittafort /
2004
Biernacka Maria A.
Prószyński
190 8373377204
41
41
41
68
61
61
61
61
61
Tajemnica Wawrzynów
Tajemnica Wawrzynów
Tajemnica Wawrzynów
Tajemnica wirującego stolika
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
1997
2003
2004
1964
1966
1992
1996
1998
2001
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
W. Dolnośląskie
Prószyński
Hachette L.P.
Czytelnik
Iskry
Iskry
Iskry
Prószyński
280
208
261
266
195
212
212
158
66
66
66
66
68
68
68
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
8370235980
8372558868
8371847394
8320713951
8320713951
837180850x
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
61
61
61
61
62
62
62
62
65
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy przeciwnik
2001
2002
2003
2003
1993
1998
2001
2002
1936
65
65
65
65
Tajemniczy przeciwnik
Tajemniczy przeciwnik
Tajemniczy przeciwnik
Tajemniczy przeciwnik
1939
1992
1992
1994
65
65
Tajemniczy przeciwnik
Tajemniczy przeciwnik
1996
1997
65
65
Tajemniczy przeciwnik
Tajemniczy przeciwnik
1998
1999
65
65
Tajemniczy przeciwnik
Tajemniczy przeciwnik
2000
2001
59
59
59
59
71
71
71
71
71
71
71
113
113
113
113
43
Tragedia w trzech aktach
Tragedia w trzech aktach
Tragedia w trzech aktach
Tragedia w trzech aktach
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzynaście zagadek
Trzynaście zagadek
Trzynaście zagadek
Trzynaście zagadek
Uśpione morderstwo
1992
1996
2000
2002
1969
1996
1997
1998
2001
2003
2003
1994
1996
2000
2004
1995
43
Uśpione morderstwo
1995
43
Uśpione morderstwo
1997
43
Uśpione morderstwo
1999
43
Uśpione morderstwo
2002
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Piotrowska Elwira ?
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Zawisza-Krasucka
Janina
78
Hachette L.P.
W. Dolnośląskie
Prószyński
Phantom Press
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette cop
Płomień
211
206
160
330
297
297
278
269
837184154x
8373840311
8373374329
8385432051
8370236782
8370236782
8371841035
-
[nieznany]
Phantom Press
W. Dolnośląskie
Prószyński
268
253
284
8370751377
838566131x
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Prószyński
284 838566131x
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Prószyński
284 8372554978
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Mencwel Anna
Mencwel Anna
Mencwel Anna
Mencwel Anna
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Weiss Maria
Prószyński
302 8372554978
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette
Czytelnik
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Hachette L.P.
W. Dolnośląskie
244
243
243
229
287
241
241
241
241
270
260
245
Weiss Maria
Weiss Maria
Minczewska-Przeczek
Anna
Minczewska-Przeczek
Anna
Minczewska-Przeczek
Anna
Minczewska-Przeczek
Anna
Minczewska-Przeczek
Anna
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Prószyński
245 8370233821
245 8370233821
229 8386669543
Prószyński
229 8386669543
Prószyński
229 8386669543
Prószyński
231 8386669543
W. Dolnośląskie
227 8370239730
Rychlik Grażyna
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
8370231926
8370231926
8370231926
8371841191
837180184x
837180184x
8371805063
8372559783
837384015x
837184722x
8370233821
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
43
Uśpione morderstwo
2003
43
Uśpione morderstwo
2004
43
Uśpione morderstwo 2-ie w.
1996
108
108
Wczesne sprawy Poirota
Wczesne sprawy Poirota
2001
2002
108
49
49
49
49
24
24
24
24
60
60
60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
63
63
Wczesne sprawy Poirota
Wielka Czwórka
Wielka Czwórka
Wielka Czwórka
Wielka Czwórka
Wigilia Wszystkich Świętych
Wigilia Wszystkich Świętych
Wigilia Wszystkich Świętych
Wigilia Wszystkich Świętych
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
Zagadka błękitnego ekspresu
[Audio]
Zagadka gwiazdkowego
puddingu
Zagadka nocy
Zakończeniem jest śmierć
Zakończeniem jest śmierć
Zakończeniem jest śmierć
Zakończeniem jest śmierć
Zakończeniem jest śmierć
Zakończeniem jest śmierć
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
2004
1996
1998
2001
2003
1993
1998
2001
2001
1956
1992
2000
2001
2004
1996
1997
1998
2000
2001
2002
2003
2004
2004
Zakrzewski Jan
Zakrzewski Jan
Zakrzewski Jan
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
Pasierska Hanna
1993
118
15
15
15
15
15
15
57
57
57
57
57
57
57
1936
1993
1997
1999
2000
2002
2003
1956
1993
1999
2001
2001
2003
2005
Minczewska-Przeczek
Anna
Minczewska-Przeczek
Anna
Minczewska-Przeczek
Anna
79
Hachette
230 8371847343
Prószyński
168 8373377182
Prószyński
231 8386669543
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
304 837023475?
304 8370238475
291
196
196
193
196
280
231
246
231
306
304
235
270
200
269
269
269
269
198
200
266
200
1
Złotowska Magdalena
Hachette
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
Phantom Press
W. Dolnośląskie
Hachette
W. Dolnośląskie
Iskry
Iskry
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
W. Dolnośląskie
Prószyński
Z.N.i W.Z.N. +
Prószyński
Phantom Press
Chylińska Dominika
Chylińska Dominika
Chylińska Dominika
Płomień
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
270
238
238
238
8370232612
8370232612
8370232612
Chylińska Dominika
Chylińska Dominika
Kulczycka Izabela
Kulczycka Izabela
Kulczycka Izabela
Kulczycka Izabela
Kulczycka Izabela
Kulczycka Izabela
Kulczycka Izabela
Hachette L.P.
W. Dolnośląskie
Czytelnik
Phantom Press
Prószyński
Prószyński
Hachette L.P.
Prószyński
W. Dolnośląskie
230
238
207
285
199
199
228
199
187
8371840055
8370232612
8370753361
8372552045
837337079x
837184042x
8373374213
8373841873
Rojkowaka Anna,
Mielcarz Andrzej
Rojkowaka Anna
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Bartosik Jolanta
Masłowski Krzysztof
Masłowski Krzysztof
Masłowski Krzysztof
Masłowski Krzysztof
8371847424
8386868821
8386868821
8370238688
8373370331
8385432825
8370236626
837184106x
8370236626
832071365x
8372555877
8370238564
8373377212
8386669465
8386868465
8386669465
8372557284
8373376747
8373376747
8373840680
8373376747
Płyta CF
270 8370755011
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
14
14
14
42
42
42
42
42
42
22
22
Zbrodnia na festynie
Zbrodnia na festynie
Zbrodnia na festynie
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zło czai się wszędzie
Zło czai się wszędzie
1996
2001
2002
1966
1992
1995
1997
2003
2004
1971
2002
22
22
22
22
56
Zło czai się wszędzie
Zło czai się wszędzie
Zło, które żyje pod słońcem
Zło, które żyje pod słońcem
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
56
56
56
56
56
56
56
56
80
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette
Czytelnik
W, Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Hachette
W. Dolnośląskie
Czytelnik
Hachette
215
215
213
238
234
234
234
230
234
239
213
8370235557
8370235557
8371847181
837023240x
837023340x
837023340x
8371847327
837923240x
8371841116
2003
2004
1993
1996
1994
Milcarz Andrzej
Milcarz Andrzej
Milcarz Andrzej
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Stawińska-Dehnel
Wanda
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Stawiński Marian
Stawiński Marian
Gepferd Elźbieta
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Prószyński
214
214
237
237
231
8373840435
8373840435
9370232582
9370232582
8384661336
1996
Gepferd Elźbieta
Prószyński
231 8384661336
1997
Gepferd Elźbieta
Prószyński
231 8384661336
1998
Gepferd Elźbieta
Prószyński
231 8385661336
1999
Gepferd Elźbieta
Prószyński
231 8384661336
2000
Gepferd Elźbieta
W. Dolnośląskie
253 8370238173
2002
Gepferd Elźbieta
Hachette
245 8371841515
2003
Gepferd Elźbieta
Prószyński
232 8373374868
2004
Gepferd Elźbieta
W. Dolnośląskie
253 8370238173
[M.W.] = Mary Westmacott –utwory pisane pod tym pseudonimem przez Christie Agathę!
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
81
Polskie wydania przekładów Agaty Christie wg Wydawcy [każdy tytuł wg roku] wydania]
KOD Tytuł polski
Rok
Tłumacz
Wydawca
Str. ISBM
Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
268 148 -
1956 Michałowska Mira
1956 Kulczycka Izabela
1957 Kulczycka Izabella
1960 Komarnicka Wacława
1961 Dehnel Wanda
1964 Dehnel Tadeusz Jan
1966 Dehnel Tadeusz Jan
1968 Dehnel Jan Tadeusz
1969 Dehnel Tadeusz Jan
1971 Dehnel Tadeusz Jan
1972 Dehnel Tadeusz Jan
1974 Dehnel Jan Tadeusz
1977 Billi Natalia
1978 Szeryńska Anna
1997 Malarecka Bogumiła
1998 Malarecka Bogumiła
1998 Malarecka Bogumiła
1997 Malarecka Bogumiła
1998 Malarecka Bogumiła
[nieznany]
Bibl.Gazety Pomorskiej Toruń
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Czytelnik
Dom W.Rebis
Dom W.Rebis
Dom W.Rebis
Dom.W.Rebis
Dom.W.Rebis
174
207
206
309
244
266
238
268
287
239
223
305
301
207
271
265
408
271
368
1998
Dom.W.Rebis
237 8371205813
36
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
1992
121
65
113
17
8
102
Róża i cis [M.W.]
Tajemniczy przeciwnik
Trzynaście zagadek
Śmierć na Nilu
Czarna kawa
Świadek oskarżenia
65
102
Tajemniczy przeciwnik
Świadek oskarżenia
28
40
64
112
15
61
61
21
65
63
Pani McGinty nie żyje
Samotny dom
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica lorda Listerdale`a
Zakończeniem jest śmierć
Tajemnicza historia w Styles
Tajemnicza historia w Styles
Noc i ciemność
Tajemniczy przeciwnik
Błękitny Express
1996
1996
1996
1997 Billi Natalia
1998
1998 Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
1998
1999 Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
2000
2000
2000 Bockenheim Krystyna
2000
2000
2001 Dehnel Tadeusz Jan
2001
2003
1939
1939 Maliniak Zofia
40
57
23
58
48
68
42
4
71
22
6
3
17
13
122
124
125
121
126
Samotny dom
Zatrute pióro
Pięć małych świnek
Morderstwo na plebanii
A…B…C…
Tajemnica wirującego stolika
Zerwane zaręczyny
Kieszeń pełna żyta
Trzecia lokatorka
Zło czai się wszędzie
Randez-vous ze śmiercią
Morderstwo odbędzie się
Śmierć na Nilu
Kurtyna
Córka jest córką [M.W.]
Brzemię [M.W.]
Chleb olbrzyma [M.W.]
Róża i cis [M.W.]
Nie dokończony portret
[M.W.]
Samotna wiosna [M.W.]
123
Malarecka Bogumiła
8371204728
8371205287
8371205562
8371203950
8371205805
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
47
2
Dziesięciu Murzynków
Karaibska tajemnica
2001
2001
33
2001
6
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Randez-vous ze śmiercią
69
24
37
39
Spotkanie w Bagdadzie
Wigilia Wszystkich Świętych
Próba niewinności
Pasager do Frankfurtu
2001
2001
2001
2002
38
67
Śledztwo na cztery ręce
Tajemnica siedmiu zegarów
2002
2002
68
Tajemnica Sittafort
2002
59
14
22
Tragedia w trzech aktach
Zbrodnia na festynie
Zło czai się wszędzie
2002
2002
2002
56
2002
11
53
19
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Kot wśród gołębi
Niedziela na wsi
Niemy świadek
43
Uśpione morderstwo
42
74
108
73
55
Zerwane zaręczyny
Niespodziewany gość
Wczesne sprawy Poirota
Godzina zero
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Kurtyna
Pani McGinty nie żyje
Entliczek pentliczek
Tajemniczy pan Quin
Autobiografia / Agatha
Christie T1
13
28
26
62
127
127
Autobiografia / Agatha
Christie T2
47
23
Dziesięciu Murzynków
Pięć małych świnek
54
Dwanaście prac Herkulesa
Hachette
Hachette
215 284634003x
214 8371841221
Hachette
261 2846340005
Hachette
214 837184090x
Hachette
Hachette
Hachette
Hachette
251
246
246
246
Hachette
Hachette
263 8371841590
259 8371840950
Hachette
275 8371840152
Hachette
Hachette
Hachette
229 8371841191
213 8371847181
213 8371841116
Hachette
245 8371841515
2002 Bockenheim Krystyna
2003 Bartosik Jolanta
2003 Beata Hrycak,
Rojkowska Anna
2003 Minczewska-Przeczek
Anna
2003 Dehnel Tadeusz Jan
2004 Bańkowska Anna
2004 Rojkowaka Anna
2002 Madaliński Michał
2003 Długajczyk Beata
Hachette
Hachette
Hachette
261 8371840551
263 8371847157
291 8371847254
Hachette
230 8371847343
Hachette
Hachette
Hachette
Hachette cop,
Hachette cop.
230
167
291
213
293
8371847327
8371847386
8371847424
8371841671
837184736x
2004 Szeryńska Anna
2000 Życieńska Ewa
2001 Ambros Aleksandra
2002 Bihl Agnieszka
2000 Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
2000 Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
2000 Chrząstowski Roman
2000 Kulczycka-Dąmbska
Izabella
2002 Jesionek Grażyna
Hachette cop.
Hachette [Paryż]
Hachette [Paryż]
Hachette cop
Hachette cop.
214
246
219
278
317
8371847440
2846340048
284634163x
8371841035
2846340013
Hachette cop.
444 2846340021
Hachette cop.
Hachette cop.
215 284634003x
243 837184722x
Hachette cop.
293 8371841914
2001
Chrząstowski Roman
Gołaczyńska
Magdalena
Wiśniewska-Walczyk
Anna
Stawiniwska-Dehnel
Wanda
Mencwel Anna
Masłowski Krzysztof
Bockenheim Krystyna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Pożarowszczyk Alicja
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Biernacka Maria A
82
Mencwel Anna
Milcarz Andrzej
Stawińska-Dehnel
Wanda
Gepferd Elźbieta
2846340056
837184106x
8371840667
8371847165
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
1
58
32
23
4.50 z Paddington
Morderstwo na plebanii
Morderstwo na polu
golfowym
Pięć małych świnek
2003
2003
2003
Cioska Tomasz
Komarnicka Wacława
Zaus Jan S.
83
Hachette cop.
Hachette cop.
Hachette cop.
261 8371847270
277 8371847262
228 8371847351
Kulczycka-Dąmbska
Izabella
2003 Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
2003 Kaliszewicz Brygida
2003 Bihl Agnieszka
Hachette cop.
243 837184722x
Hachette cop.
214 8371847300
Hachette cop.
Hachette cop.
199 8371847254
164 8371847149
2003
2003
2002
Bockenheim Krystyna
Drakowska Adela
Bockenheim Krystyna
Hachette cop.
Hachette cop.
Hachette L .P.
246 8371847246
246 8371847289
244 9371841752
2001
Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
Mencwel Anna
Bockenheim Krystyna
Dehnel Wanda
Rajkowska Anna
Rajkowska Anna
Stawinowska-Dehnel
Wanda
Milcarz Andrzej
Hachette L P
213 8371840101
Hachette L P.
Hachette L.P
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
212
262
241
213
216
278
Hachette L.P.
211 8371841469
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
261
319
228
229
8371840349
8371840020
837184042x
8371840063
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
245
275
227
231
8371840713
8371840470
8371840071
8371841272
Hachette L.P.
261 8371841434
Hachette L.P.
Hachette L.P.
211 8371847130
275 8372840799
2003
36
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
107
103
50
Poirot prowadzi śledztwo
Śmiertelna klątwa i inne
opowiadania
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica lorda Listerdale`a
Tajemnica gwiazdkowego
puddingu
Noc w bibliotece
21
51
48
12
12
3
Noc i ciemność
Przyjdż i zgiń
A…B…C…
Dom zbrodni
Dom zbrodni
Morderstwo odbędzie się
2001
2002
2001
2001
2001
2001
25
2001
27
17
57
10
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć na Nilu
Zatrute pióro
Karty na stół
2001
2001
2001
2002
30
104
34
18
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w zaułku
N czy M ?
Podróż w nieznane
2002
2002
2002
2002
46
Pora przypływu
2002
20
63
Słonie mają dobrą pamięć
Tajemnica Błękitnego
Expresu
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnicza historia w Styles
Zakończeniem jest śmierć
Trzecia lokatorka
Autobiografia / Agatha
2002
2002
Gutowska Urszula
Billi Natalia
Kulczycka Izabela
Bockenheim Krystyna
i Delinowska
Bogumiła
Woyda Grażyna
Zaus Jan Stanisław
Tarnowska Krystyna
Białoń-Chalecka
Agata
Stalinowska-Dehnel
Wanda
Bihl Agnieszka
Pasierska Hanna
2002
Gutowska Urszula
Hachette L.P.
260 8371840632
2002
2002
2003
2004
Dehnel Tadeusz Jan
Chylińska Dominika
Dehnel Tadeusz Jan
Konikowska
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
Hachette L.P.
211
230
260
308
64
112
118
66
61
15
71
127
8371841140
837184087x
8371840500
8371840187
8371840187
8371840586
837184154x
8371840055
837184722x
8371643984
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Christie T1
Magdalena,
Lechowska Teresa
Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
Bihl Agnieszka
127
Autobiografia / Agatha
Christie T2
2004
41
34
60
47
61
47
34
61
60
47
61
54
Tajemnica Wawrzynów
N czy M ?
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Dziesięciu Murzynków
Tajemnicza historia w Styles
Dziesięciu Murzynków
N czy M ?
Tajemnicza historia w Styles
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Dziesięciu Murzynków
Tajemnicza historia w Styles
Dwanaście prac Herkulesa
2004
1956
1956
1960
1966
1992
1992
1992
1992
1993
1996
1988
47
I nie było już nikogo
2004
Chrząstowski Roman
119
25
1996
1992
Kubat Jan
Jabłońska Barbara
1992
1992
1992
1992
1992
Polak Anna
Jesionek Grażyna
Polak Anna
23
Gwiazda nad Betlejem
Boże Narodzenie Herkulesa
Poirot /
Dom przestępców
Dwanaście prac Herkulesa
Karaibska tajemnica
Parker Pyne na tropie
Piąta kolumna działa… / N
czy M
Pięć małych świnek
35
72
6
65
58
3
104
19
50
Przeznaczenie
Pułapka na myszy
Randez-vous ze śmiercią
Tajemniczy przeciwnik
Morderstwo na plebanii
Morderstwo odbędzie się…
Morderstwo w zaułku
Niemy świadek
Noc w bibliotece
120
105
18
27
62
24
118
Obligacje za milion dolarów
Parker Pyne na tropie
Podróż w nieznane
Śmierć lorda Edgware`a
Tajemniczy pan Quin
Wigilia Wszystkich Świętych
Zagadka gwiazdkowego
12
54
2
105
34
1992
Chrząstowski Roman
Dehnel Tadeusz Jan
Chrząstowski Roman
Tarnowska Krystyna
Chrząstowski Roman
Dehnel Tadeusz Jan
Jesionek Grażyna
Tarnowska Krystyna
Kulczycka-Dąmbska
Izabela
1992 Strupińska Monika
1992
1992 Dehnel Tadeusz Jan
1992 Rychlik Grażyna
1993 Komarnicka Wacława
1993 Dehnel Jan Tadeusz
1993 Zaus Jan Stanisław
1993 Polak Anna
1993 Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
1993 Makownik Jacek
1993
1993 Polak Anna
1993 Rychlik Grażyna
1993 Piotrowska Elwira ?
1993 Masłowski Krzysztof
1993 Złotowska Magdalena
84
Hachette L.P.
436 8371843909
Hachette L.P.
Iskry
Iskry
Iskry
Iskry
Iskry
Iskry
Iskry
Iskry
Iskry
Iskry
Krajowa Ag.
Wyd.
Mediasat Poland
Kolekcja Gazety
Wyborczej
PAX
Phantom Press
261
270
306
289
195
233
270
212
304
233
212
282
8371847394
8320713943
8320713676
8320713951
832071365x
8320713943
8320713951
8303022318
158 8389651580
8497895479
55 8321116043
239 8370751067
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
190
223
190
186
237
Phantom Press
220 8370015352
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
190 8370752551
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
Phantom Press
189
253
330
340
251
253
233
8370753507
8370752624
8370751768
8370753280
8370750982
8370752616
8370751377
8370754279
9370754511
8370753841
8370755275
8370755364
264 8370759729
191
328
330
280
270
8370755119
8370755135
8385432051
8385432825
8370755011
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
57
66
puddingu
Zatrute pióro
Tajemnica pałacu Chimney
65
Tajemniczy przeciwnik
75
73
29
70
65
Zagadka nocy
Dlaczego nie Evans?
Godzina zero
Morderstwo w Mezopotamii
Strzały w Stonygates
Tajemniczy przeciwnik
56
75
73
55
21
102
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Dlaczego nie Evans ?
Godzina zero
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Noc i ciemność
Świadek oskarżenia
1993 Kulczycka Izabela
1936 Rafałowicz-Radwanowa Maria
1936 Zawisza-Krasucka
Janina
1936
1994 Madaliński Michał
1994 Madaliński Michał
1994 Gepferd Elźbieta
1994 Długajczyk Beata
1994 Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
1994 Gepferd Elźbieta
Phantom Press
Płomień
285 8370753361
275 -
Płomień
269 -
Płomień
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
270
237
206
245
199
284
Prószyński
231 8384661336
1995
1995
1995
Prószyński
Prószyński
Prószyński
238 8385661751
206 8385661786
284 8386669616
1995 Mencwel Anna
1995 Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
1995 Biernacka Maria A.
Prószyński
Prószyński
214 8386669381
Prószyński
255 8385660209
1995
Prószyński
229 8386669543
Prószyński
229 8386669543
Prószyński
Prószyński
Prószyński
238 8385661751
206 8385661786
284 8386669616
43
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Uśpione morderstwo
43
Uśpione morderstwo
1995
75
73
55
1996
1996
1996
29
Dlaczego nie Evans ?
Godzina zero
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Morderstwo w Mezopotamii
21
102
Noc i ciemność
Świadek oskarżenia
68
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Trzecia lokatorka
Uśpione morderstwo 2-ie w.
68
71
43
49
63
56
110
75
73
Wielka Czwórka
Zagadka błękitnego ekspresu
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Detektywi w służbie miłości
Dlaczego nie Evans ?
Godzina zero
85
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Długajczyk Beata
Minczewska-Przeczek
Anna
Minczewska-Przeczek
Anna
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Długajczyk Beata
1996
8385661751
8385661786
8385661239
8385661697
838566131x
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
1996 Mencwel Anna
1996 Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
1996 Biernacka Maria A.
Prószyński
245 8385661239
Prószyński
Prószyński
214 8386669381
244 838666911x
Prószyński
255 8385660209
1996
1996
Dehnel Tadeusz Jan
Minczewska-Przeczek
Anna
1996 Bartosik Jolanta
1996 Pasierska Hanna
1996 Gepferd Elźbieta
Prószyński
Prószyński
241 837180184x
231 8386669543
Prószyński
Prószyński
Prószyński
196 8386868821
269 8386669465
231 8384661336
1997
1997
1997
Prószyński
Prószyński
Prószyński
173 8371800312
238 8385661751
206 8385661786
Woyda Grażyna
Madaliński Michał
Madaliński Michał
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
4
30
29
Kieszeń pełna żyta
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w Mezopotamii
1997
1997
1997
53
21
40
70
68
1997
1997
1997
1997
1997
65
Niedziela na wsi
Noc i ciemność
Samotny dom
Strzały w Stonygates
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemniczy przeciwnik
71
43
Trzecia lokatorka
Uśpione morderstwo
63
56
Zagadka błękitnego ekspresu
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Autobiografia / Agatha
Christie
127
30
29
Detektywi w służbie miłości
Dlaczego nie Evans ?
Kieszeń pełna żyta
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Morderstwo to nic trudnego
N czy M ?
Pułapka na myszy
Tajemnicza historia w Styles
Trzecia lokatorka
Wielka Czwórka
Zagadka błękitnego ekspresu
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Czarna kawa
Dopuki starczy światła
Dziesięciu Murzynków
Godzina zero
I nie było już nikogo
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w Mezopotamii
53
21
129
107
Niedziela na wsi
Noc i ciemność
Opowiedzcie, jak tam żyjecie
Poirot prowadzi śledztwo
110
75
4
55
30
34
72
61
71
49
63
56
8
116
47
73
47
55
Dehnel Jan
Woyda Grażyna
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Bartosik Jolanta
Mencwel Anna
Michałowska Mira
Długajczyk Beata
Biernacka Maria A.
1997
86
Prószyński
Prószyński
Prószyński
177 8371807937
184 8371897953
245 8385661239
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
236
214
196
199
255
Prószyński
284 838566131x
8371800622
8386669381
8371800983
8385661697
8385660209
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
1997 Dehnel Tadeusz Jan
1997 Minczewska-Przeczek
Anna
1997 Pasierska Hanna
1997 Gepferd Elźbieta
Prószyński
Prószyński
241 837180184x
229 8386669543
Prószyński
Prószyński
269 8386868465
231 8384661336
1998
Prószyński
592 8371802706
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
173
238
177
284
8371800312
8385661751
8371807937
3866696168
1998 Woyda Grażyna
1998 Tarnowska Krystyna
1998 Drakowska Adela
1998
1998 Dehnel Tadeusz Jan
1998 Bartosik Jolanta
1998 Pasierska Hanna
1998 Gepferd Elźbieta
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
184
183
156
158
241
196
269
231
8371897953
8371802153
837180217x
837180850x
8371805063
8386868821
8386669465
8385661336
1999 Chądzyńska Beata
1999 Michałowska Mira
1999 Chrząstowski Roman
1999 Madaliński Michał
1999 Chrząstowski Roman
1999 Długajczyk Beata
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
133
148
173
206
174
284
8371802382
8371804366
8371802099
8372552762
8373376542
3866696168
1999
1999
Prószyński
Prószyński
184 8371897953
245 8372553629
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
236
214
212
166
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
Konikowska
Magdalena,
Lechowska Teresa
Woyda Grażyna
Madaliński Michał
Dehnel Jan
Długajczyk Beata
Woyda Grażyna
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Bartosik Jolanta
Mencwel Anna
Adamska Ewa
Kaliszewicz Brygida
8371800622
8372554897
8371804350
8372555605
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
40
70
102
Samotny dom
Strzały w Stonygates
Świadek oskarżenia
68
65
Tajemnica Sittafort /
Tajemnica wirującego stolika
Tajemniczy przeciwnik
43
Uśpione morderstwo
57
56
65
Zatrute pióro
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Tajemniczy przeciwnik
13
29
Kurtyna
Morderstwo w Mezopotamii
2000
2000
34
53
74
74
64
60
63
125
122
8
110
75
9
116
47
73
47
13
58
74
21
45
103
102
N czy M ?
Niedziela na wsi
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość
Tajemnica Bladego Konia
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zagadka błękitnego ekspresu
Chleb olbrzyma [M.W.]
Córka jest córką [M.W.]
Czarna kawa
Detektywi w służbie miłości
Dlaczego nie Evans ?
Dom nad kanałem
Dopuki starczy światła
Dziesięciu Murzynków
Godzina zero
I nie było już nikogo
Kurtyna
Morderstwo na plebanii
Niespodziewany gość [Audio]
Noc i ciemność
Pajęczyna
Śmiertelna klątwa
Świadek oskarżenia
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
64
68
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica Sittafort /
2001
2001
65
Tajemniczy przeciwnik
2001
71
Trzecia lokatorka
2001
87
1999 Michałowska Mira
1999 Długajczyk Beata
1999 Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
1999 Biernacka Maria A.
Prószyński
Prószyński
Prószyński
196 8372554757
199 8385661697
244 838666911x
Prószyński
255 8372554811
1999
Prószyński
284 8372554978
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
1999 Minczewska-Przeczek
Anna
1999 Kulczycka Izabela
1999 Gepferd Elźbieta
Prószyński
231 8386669543
Prószyński
Prószyński
199 8372552045
231 8384661336
2000
Prószyński
Zakrzewski Jan, Krasnodębska Ewa
Szeryńska Anna
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Tarnowska Krystyna
Bartosik Jolanta
Bańkowska Anna
Bańkowska Anna
Bockenheim Krystyna
Zakrzewski Jan
Pasierska Hanna
Malarecka Bogumiła
Malarecka Bogumiła
Chądzyńska Beata
Woyda Grażyna
Madaliński Michał
Bańkowska Anna
Michałowska Mira
Chrząstowski Roman
Madaliński Michał
Chrząstowski Roman
Szeryńska Anna
Komarnicka Wacława
Bańkowska Anna
Mencwel Anna
Bańkowska Anna
Bihl Agnieszka
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
Bockenheim Krystyna
Biernacka Maria A.
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
Dehnel Tadeusz Jan
Prószyński
Prószyński
187 8372556083
246
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
184
236
109
112
172
235
269
324
192
136
176
257
178
148
173
206
173
187
199
109
214
135
108
244
Prószyński
Prószyński
171 837337034x
255 8372559554
Prószyński
302 8372554978
Prószyński
241 8372559783
8373376771
8372557128
8372557683
8372558752
8372556466
8372555877
8372557284
8372558930
8372558612
8373370641
8372558175
8376238491
8372556996
8372558590
8372559724
8373370323
8373376542
8372559678
8372559325
8372558752
837255983x
8372559945
8372558248
8372559473
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
34
53
45
6
121
27
102
Zagadka błękitnego ekspresu
Zatrute pióro
Czarna kawa
Dziesięciu Murzynków
Kieszeń pełna żyta
Kot wśród gołębi
Kurtyna
Morderstwo w Boże
Narodzenie
N czy M ?
Niedziela na wsi
Pajęczyna
Randez-vous ze śmiercią
Róża i cis [M.W.]
Śmierć lorda Edgware`a
Świadek oskarżenia
63
75
2
Zagadka błękitnego ekspresu
Dlaczego nie Evans ?
Karaibska tajemnica
30
29
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w Mezopotamii
45
105
Pajęczyna
Parker Pyne na tropie
37
40
70
41
61
49
57
56
Próba niewinności
Samotny dom
Strzały w Stonygates
Tajemnica Wawrzynów
Tajemnicza historia w Styles
Wielka Czwórka
Zatrute pióro
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Noc i ciemność
Brzemię [M.W.]
Dom nad kanałem
Godzina zero
I nie było już nikogo
Kieszeń pełna żyta
Kot wśród gołębi
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Morderstwo na plebanii
N czy M ?
Nemezis
63
57
8
47
4
11
13
25
21
124
9
73
47
4
11
55
58
34
35
88
2001 Pasierska Hanna
2001 Kulczycka Izabela
2002 Chądzyńska Beata
2002 Chrząstowski Roman
2002 Dehnel Jan
2002 Bockenheim Krystyna
2002 Szerczyńska Anna
2002 Milcarz Andrzej
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
198
199
136
173
177
181
187
151
8373376747
837337079x
8373370641
8373371117
8373370919
8373372024
8373371125
8373372504
2002 Tarnowska Krystyna
2002 Bartosik Jolanta
2002 Bańkowska Anna
2002 Dehnel Tadeusz Jan
2002 Malarecka Bogumiła
2002 Bihl Agnieszka
2002 Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
2002 Pasierska Hanna
2003 Madaliński Michał
2003 Gołaczyńska
Magdalena
2003 Woyda Grażyna
2003 Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
2003 Bańkowska Anna
2003 Białoń-Chalecka
Magda
2003 Bockenheim Krystyna
2003 Michałowska Mira
2003 Długajczyk Beata
2003 Bihl Agnieszka
2003 Dehnel Tadeusz Jan
2003 Bartosik Jolanta
2003 Kulczycka Izabela
2003 Gepferd Elźbieta
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
183
236
135
147
178
181
248
8373371141
837337421?
8373372601
8373371842
8373370722
8373371613
8373376984
Prószyński
Prószyński
Prószyński
200 8373376747
191 8373375635
154 8372569023
Prószyński
Prószyński
184 8373374310
192 8373374906
Prószyński
Prószyński
135 8373375694
142 8373374434
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
182
196
158
208
160
196
199
232
8373373985
8373374078
8373375627
8372558868
8373374329
8373370331
8373374213
8373374868
2004 Mencwel Anna
2004 Malarecka Bogumiła
2004 Bańkowska Anna
2004 Bańkowska Anna
2004 Chrząstowski Roman
2004 Dehnel Jan Tadeusz
2004 Bockenheim Krystyna
2004 Długajczyk Beata
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
164
195
178
150
173
168
181
215
8373376968
8373377700
8373376003
8373377174
8373376542
8373376534
837337602x
8373376755
2004
2004
2004
Prószyński
Prószyński
Prószyński
199 8373376526
184 8373376771
174 8373377123
Komarnicka Wacława
Tarnowska Krystyna
Gołaczyńska
Magdalena
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
53
23
Nie dokończony portret
[M.W.]
Niedziela na wsi
Pięć małych świnek
72
123
17
68
Pułapka na myszy
Samotna
Śmierć na Nilu
Tajemnica Sittafort /
2004 Bartosik Jolanta
2004 Kulczycka-Dąmbska
Izabella
2004 Drakowska Adela
2004 Malarecka Bogumiła
2004 Billi Natalia
2004 Biernacka Maria A.
43
Uśpione morderstwo
2004
60
63
5
127
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zagadka błękitnego ekspresu
Po pogrzebie
Autobiografia , Agatha
Christie [T. 1-2]
55
Człowiek w bronzowym garniturze [w Library of Congres
USA]
Śledztwo na cztery ręce
Śledztwo na cztery ręce +
Karty na stół
126
38
38
2004
Malarecka Bogumiła
Prószyński
264 8373377735
Prószyński
Prószyński
192 8373376739
182 837337597x
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Prószyński
142
159
235
190
Prószyński
168 8373377182
Prószyński
Prószyński
Prószyński
Racocki i Ska
200
200
184
806
Swiat
239 -
Swiat Książki
Świat Książki
394 837129199x
Świat Książki
380 8371290543
Świat książki
406 8371290071
1992 Dehnel Tadeusz Jan
2001 Bartosik Jolanta
2002 Mencwel Anna
1993 Bockenheim Krystyna
1995 Rojkowska Anna
1995 Dehnel Tadeusz Jan
1995 Milcarz Andrzej
W, Dolnośląskie
W, Dolnośląskie
W, Dolnośląskie
W. Dolnosląskie
W. Dolnoślaskie
W. Dolnoślaskie
W. Dolnoślaskie
234
258
199
232
260
257
226
1998
Milcarz Andrzej
W. Dolnoślaskie
226 8370234860
2000
Milcarz Andrzej
W. Dolnoślaskie
226 8370234860
W. Dolnoślaskie
243 8370237126
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
249 8370234437
237 8370231756
277 8370231748
Minczewska-Przeczek
Anna
2004 Zakrzewski Jan
2004 Pasierska Hanna
2005 Rojkowska Anna
1994 T.1- Lechowska
Teresa
T.2 –Konikowska
Magdalena
1933
1994
1996
26
Entliczek pentliczek
1994
33
Morderstwo w Orient
Ekspresie + Pani McGinty nie
żyje
Zerwane zaręczyny
Niedziela na wsi
Noc i ciemność
Karty na stół
Po pogrzebie
Pora przypływu
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Podróż w nieznane
1994
42
53
21
10
5
46
25
25
25
18
48
26
33
A…B…C…
Entliczek pentliczek
Morderstwo w Orient
Ekspresie
89
2001
Pożarowszczyk Alicja
Pożarowszczyk Alicja
i Bockenheim
Krystyna
Mencwel Anna,
Ambros Aleksandra
Wiśniewska-Walczyk
Anna i Życieńska Ewa
Białoń-Chalecka
Agata
1955 Dehnel Wanda
1991 Ambros Aleksandra
1991 Wiśniewska-Walczyk
Anna
8373376011
8373377514
8373377492
8373377204
8373377212
8373376747
8373378456
8386379006
837023240x
8370238807
8370239811
8370233058
837023352x
8370232078
8370234860
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
28
69
46
16
Pani McGinty nie żyje
Spotkanie w Bagdadzie
Pora przypływu
Śmierć w chmurach
66
65
59
1
7
67
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemniczy przeciwnik
Tragedia w trzech aktach
4.50 z Paddington
Hotel ‘Betram’
Tajemnica siedmiu zegarów
15
22
39
Zakończeniem jest śmierć
Zło, które żyje pod słońcem
Pasager do Frankfurtu
1993
1993
1994
51
38
113
5
48
11
28
39
Przyjdż i zgiń
Śledztwo na cztery ręce
Trzynaście zagadek
Po pogrzebie
A…B…C…Murders
Kot wśród gołębi
Pani McGinty nie żyje
Pasager do Frankfurtu
1994
1994
1994
1994
1995
1995
1995
1995
37
51
20
17
69
67
Próba niewinności
Przyjdż i zgiń
Słonie mają dobrą pamięć
Śmierć na Nilu
Spotkanie w Bagdadzie
Tajemnica siedmiu zegarów
1995
1995
1995
1995
1995
1995
42
1
26
7
10
11
3
23
44
16
Zerwane zaręczyny
4.50 z Paddington
Entliczek pentliczek
Hotel ‘Betram’
Karty na stół
Kot wśród gołębi
Morderstwo odbędzie się…
Pięć małych świnek
Rosemary znaczy pamięć
Śmierć w chmurach
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
103
64
59
Śmiertelna klątwa
Tajemnica Bladego Konia
Tragedia w trzech aktach
1996
1996
1996
90
1991 Życieńska Ewa
1991 Mencwel Anna
1992 Dehnel Tadeusz Jan
1992 Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
1992 Gutowska Urszula
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
255
266
257
256
W. Dolnośląskie
315 8370231950
1992
1992
1993
1993
1993
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
244
270
243
265
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
238 8370232612
237 9370232582
258 8370233562
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
272
276
245
259
249
264
255
258
837023321x
8370233260
8370233821
837023352x
8370234127
8370231837
8370233562
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
249
272
222
335
266
265
8370234674
837023321x
837023464x
8370234135
8370231799
8370232906
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
234
270
237
243
234
264
291
258
252
256
837023340x
837023304x
8370231756
8370233066
8370233058
8370234127
8370235050
8370235387
8370235530
8370232396
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
133 8370235247
257 8370235204
243 8370231926
Mencwel Anna
Cioska Tomasz
Bockenheim Krystyna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Chylińska Dominika
Stawiński Marian
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Bockenheim Krystyna
Pożarowszczyk Alicja
Weiss Maria
Rojkowska Anna
Dehnel Wanda
Bockenheim Krystyna
Życieńska Ewa
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bihl Agnieszka
Billi Natalia
Mencwel Anna
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Dehnel Tadeusz Jan
Cioska Tomasz
Ambros Aleksandra
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Dehnel Jan Tadeusz
Kulczycka Izabella
Bihl Agnieszka
Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
Bihl Agnieszka
Bockenheim Krystyna
Mencwel Anna
8370231837
8370231799
8370232078
8370232396
8370231926
837023304x
8370233066
8370232906
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
14
22
48
26
58
35
Zbrodnia na festynie
Zło, które żyje pod słońcem
A…B…C…
Entliczek pentliczek
Morderstwo na plebanii
Nemezis
1996
1996
1997
1997
1997
1997
50
Noc w bibliotece
1997
39
Pasager do Frankfurtu
1997
37
6
27
103
64
118
Próba niewinności
Randez-vous ze śmiercią
Śmierć lorda Edgware`a
Śmiertelna klątwa
Tajemnica Bladego Konia
Tajemnica gwiazdkowego
puddingu
Tajemnica lorda Listerdale`a
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica Wawrzynów
Zakończeniem jest śmierć
Zerwane zaręczyny
Pięć małych świnek
Po pogrzebie
Karaibska tajemnica
112
66
41
15
42
23
5
2
104
34
20
62
24
54
36
Morderstwo w zaułku
Piąta kolumna działa… / N
czy M
Słonie mają dobrą pamięć
Tajemniczy pan Quin
Wigilia Wszystkich Świętych
Dwanaście prac Herkulesa
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
19
Dom zbrodni
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Niemy świadek
105
Parker Pyne na tropie
23
Pięć małych świnek
12
32
33
1997
1997
1997
1997
1997
1997
Milcarz Andrzej
Stawiński Marian
Dehnel Wanda
Ambros Aleksandra
Komarnicka Wacława
Gołaczyńska
Magdalena
Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Bockenheim Krystyna
Dehnel Tadeusz Jan
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
1997
1997
Drakowska Adela
Gutowska Urszula
91
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
215
237
249
237
289
259
W. Dolnośląskie
202 8370235883
W. Dolnośląskie
258 8370233562
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
249
209
259
133
257
259
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
246 8370235743
315 8370231990
1997 Bihl Agnieszka
1997 Chylińska Dominika
1997 Dehnel Tadeusz Jan
1997 Kulczycka Izabella
1997 Rojkowska Anna
1998 Gołaczyńska
Magdalena
1998 Zaus Jan Stanisław
1998 Tarnowska Krystyna
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
280
238
234
258
259
217
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
275 8370236510
230 8370236367
1998
1998
1998
1998
1998
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Masłowski Krzysztof
Jesionek Grażyna
Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
Rajkowska Anna
Zaus Jan S.
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
222
297
231
317
230
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
216 8370237088
217 8370237479
Wiśniewska-Walczyk
Anna
1999 Beata Hrycak,
Rojkowska Anna
1999 Białoń-Chalecka
Magda
1999 Kulczycka-Dąmbska
Izabella
W. Dolnośląskie
276 8370237649
W. Dolnośląskie
340 8370237231
W. Dolnośląskie
209 8370237371
W. Dolnośląskie
258 8370239387
1999
1999
1999
8370235557
9370232582
8370234437
8370231756
8370235972
837023612x
8370234674
8370235689
8370236243
8370235247
8370235204
8370236286
8370235980
8370232612
837023340x
8370235247
837023352x
837023657x
837023464x
8370236782
8370236626
8370236448
8370236367
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
18
Podróż w nieznane
1999
64
15
1
48
73
2
Tajemnica Bladego Konia
Zakończeniem jest śmierć
Agatha Christie
4.50 z Paddington
A…B…C…
Godzina zero
Karaibska tajemnica
1999
1999
1999
2000
2000
2000
2000
11
58
39
Kot wśród gołębi
Morderstwo na plebanii
Pasager do Frankfurtu
2000
2000
2000
37
51
20
27
17
16
Próba niewinności
Przyjdż i zgiń
Słonie mają dobrą pamięć
Śmierć lorda Edgware`a
Śmierć na Nilu
Śmierć w chmurach
2000
2000
2000
2000
2000
2000
66
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tragedia w trzech aktach
Trzynaście zagadek
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Po pogrzebie
Detektywi w służbie miłości
Karty na stół
2000
59
113
56
5
110
10
30
29
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo to nic trudnego
Morderstwo w Mezopotamii
104
19
Morderstwo w zaułku
Niemy świadek
46
62
108
49
24
60
14
12
Pora przypływu
Tajemniczy pan Quin
Wczesne sprawy Poirota
Wielka Czwórka
Wigilia Wszystkich Świętych
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zbrodnia na festynie
Dom zbrodni
32
W. Dolnośląskie
243 8370237126
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
257
238
166
270
249
230
217
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
264 8370234127
289 8370237972
258 8370233562
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
249
249
222
261
335
257
W. Dolnośląskie
315 8370231950
2000 Mencwel Anna
2000 Weiss Maria
2000 Gepferd Elźbieta
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
243 8370231926
245 8370233821
253 8370238173
2000
2001
2001
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
259 837023352x
192 8370238726
234 8370233058
W. Dolnośląskie
217 8370238610
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
233 837023870x
271 8370238238
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
275 8370236510
304 8370237231
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
257
297
304
193
231
270
215
216
2001
2001
2001
Białoń-Chalecka
Agata
Bockenheim Krystyna
Chylińska Dominika
Czyrek Aleksandra
Cioska Tomasz
Dehnel Wanda
Madaliński Michał
Gołaczyńska
Magdalena
Bockenheim Krystyna
Komarnicka Wacława
Śliwa Leszek I Pelech
Anna
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Bihl Agnieszka
Bihl Agnieszka
Billi Natalia
Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
Gutowska Urszula
92
Rojkowska Anna
Woyda Grażyna
Bockenheim Krystyna
i Delinowska
Bogumiła
Zaus Jan S.
Woyda Grażyna
Zakrzewski Jan, Ewa
Krasnodębska
2001 Zaus Jan Stanisław
2001 Beata Hrycak,
Rojkowska Anna
2001 Dehnel Tadeusz Jan
2001 Bihl Agnieszka
2001
2001
2001 Masłowski Krzysztof
2001 Zakrzewski Jan
2001 Milcarz Andrzej
2001 Rajkowska Anna
8370235204
8370232612
8370236677
837023304x
8370234437
8370238076
837023657x
8370234674
8370234674
837023464x
8370236243
8370234135
8370232396
8370232078
8370236782
837023475?
8370238688
8370236626
8370238564
8370235557
8370237088
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
23
Pięć małych świnek [3-e w.]
36
Pierwsze, drugie… zapnij mi
obuwie
55
70
102
Mężczyzna w brązowym
garniturze
Strzały w Stonygates
Świadek oskarżenia
68
2001
93
Kulczycka-Dąmbska
Izabella
2001 Zaus Jan Stanisław I
CiechanowskaSudymont Irena
2002 Długajczyk Beata
W. Dolnośląskie
258 8370235387
W. Dolnośląskie
230 8370236367
W. Dolnośląskie
279 8370239250
2002
2002
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
306 837023920x
246 8370239439
Tajemnica Sittafort
Długajczyk Beata
Woyda Grażyna,
Malinowska Dorota
2002 Biernacka Maria A.
W. Dolnośląskie
253 8370239781
43
Uśpione morderstwo
2002
W. Dolnośląskie
227 8370239730
108
Wczesne sprawy Poirota
2002
W. Dolnośląskie
304 8370238475
9
4
13
33
2003
2003
2003
2003
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
246
223
217
276
50
Dom nad kanałem
Kieszeń pełna żyta
Kurtyna
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Noc w bibliotece
W. Dolnośląskie
202 8370235883
37
51
16
Próba niewinności
Przyjdż i zgiń
Śmierć w chmurach
2003
2003
2003
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
272 837023321x
272 837023321x
257 8370232396
61
71
63
15
22
54
10
3
45
105
Tajemnicza historia w Styles
Trzecia lokatorka
Zagadka błękitnego ekspresu
Zakończeniem jest śmierć
Zło czai się wszędzie
Dwanaście prac Herkulesa
Karty na stół
Morderstwo odbędzie się
Pajęczyna
Parker Pyne na tropie
2003
2003
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
206
270
266
238
214
316
234
291
145
209
8373840311
837384015x
8373840680
8370232612
8373840435
8370236448
8379233058
-?
8373840842
8370237371
37
44
38
27
69
64
113
42
22
56
Próba niewinności
Rosemary znaczy pamięć
Śledztwo na cztery ręce
Śmierć lorda Edgware`a
Spotkanie w Bagdadzie
Tajemnica Bladego Konia
Trzynaście zagadek
Zerwane zaręczyny
Zło czai się wszędzie
Zwierciadło pęka w
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
2004
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
249
252
276
261
266
257
245
234
214
253
8370234674
8370235530
8370233260
8370236243
8370231799
8370235204
8370233821
837923240x
8373840435
8370238173
2003
Minczewska-Przeczek
Anna
Rojkowaka Anna,
Mielcarz Andrzej
Bańkowska Anna
Dehnel Jan
Szeryńska Anna
Wiśniewska-Walczyk
Anna
Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
Bockenheim Krystyna
Bockenheim Krystyna
Zaus Jan S.,
CiechanowskaSudymont Irena
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Pasierska Hanna
Chylińska Dominika
Dehnel Tadeusz Jan
Jesionek Grażyna
Bockenheim Krystyna
Dehnel Jan Tadeusz
Bańkowska Anna
Białoń-Chalecka
Magda
Bockenheim Krystyna
Sparkling Cyamide
Pożarowszczyk Alicja
Bihl Agnieszka
Mencwel Anna
Bockenheim Krystyna
Weiss Maria
Dehnel Tadeusz Jan
Dehnel Tadeusz Jan
Gepferd Elźbieta
8373840540
8373840494
8370239927
8370231748
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
8
116
6
57
22
50
53
odłamków stos
Czarna kawa
Dopuki starczy światła
Randez-vous ze śmiercią
Zatrute pióro
Hotel na wybrzeżu
Noc w bibliotece
Ogar śmierci [Audio]
Ostatni seans [Audio]
Radio [mowa]
Świadek oskarżenia [Audio]
Karty na stół
2004
2004 Michałowska Mira
2004 Dehnel Tadeusz Jan
2005 Kulczycka Izabela
1947 Baumann Stanisław
1947 Sicińska-Gałuszkowa
Edyta
1947 Świeściak Tadeusz
2004 Kukuła Janusz
[Reżyser]
2004 Janusz Kukuła
[Reżyser]
2004 Kukuła Janusz
2004
2004 Woyda Grażyna
2004 Malinowska Dorota
1938 Barthówna Fryderyka
Cień na zasłonie
1934
Maliniak Zofia
Człowiek w bronzowym
garniturze
Niespodziewany gość
Córka jest córką
[M.W.][Audio]
Czarna kawa [Audio]
Tajemnica Bladego Konia
[mowa]
Dom nad kanałem [Audio]
Pajęczyna [Audio]
Zagadka błękitnego ekspresu
[Audio]
1934
Maliniak Zofia
Sześć pudełek zapałek
Cyganka [Audio]
Czerwony sygnał [Audio]
102
10
55
74
122
8
64
9
45
63
94
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
W. Dolnośląskie
Wyd. AVIR
Wyd. AVIR
163
182
209
187
224
196
Wyd. AVIR
Wyd. RTW
233 1
płyta CD
Wyd. RTW
1
płyta CD
1
1
1
1
płyta CD
płyta CD
płyta CD
płyta CD
-
2001 Bańkowska Anna
2000 Malarecka Bogumiła
Wyd. RTW
Wyd. RTW
Wyd. RTW
Wyd. RTW
Wyd. Uniwersum W-a.
Wyd.
Współczesne
Wyd.
Współczesne
Z.N .i W.Z.N.
Z.N. i W.Z.N.
4.
6
kasety
kaset
2000
2001
Z.N. i W.Z.N.
Z.N. i W.Z.N.
5.
7
kaset
kaset
Z.N. i W.Z.N.
Z.N. i W.Z.N.
Z.N. i W.Z.N. +
Prószyński
7
4
1
kaset
kasety
Płyta CF
Chądzyńska Beata
Bockenheim Krystyna
2002 Bańkowska Anna
2002 Bańkowska Anna
2004 Pasierska Hanna
[M.W.] = Mary Westmacott –utwory pisane pod tym pseudonimem przez Christie Agathę!
8373841245
8373840834
8370235689
8373841873
-
256 289 -
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
95
Christie Agatha: polskie przekłady w bibliotekach
Kolumna:
1234567891011121314151617181920-
Biblioteka Jagielońska Kraków
„
Narodowa W-a
„
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Centrum informacji o książce CIK
Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Książnica Pomorska w Szczecinie
Biblioteka Śląska w Katowicach
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
„
„
Zielonogórskiego
„
Akademii Bydgoskiej
„
Publiczna m. st. Warszawy
„
Uniwersytetu Łódzkiego
„
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
„
im. Piłsudxkiego w Łodzi
„
Miejska Publiczna w Tarnowie
„
Wojewódzka w Krakowie
Książnica Beskidzka Bielsko-Biała
Biblioteka Miejska w Gdyni
Uwaga: - znak [M.W.] oznacza, że książkę wydano pod pseudonimem ‘Mary Westmacott’
- „ [Audio] oznacza, że jest to dokument dźwiękowy
KO
D
Tytuł przekładu
Rok
1
1
1
1
48
48
48
48
48
48
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
4.50 z Paddington
A…B…C…
A…B…C…
A…B…C…
A…B…C…
A…B…C…
A…B…C… {H.]
Agatha Christie
Autobiografia Agatha
Christie
Autobiografia Agatha
Christie T 1
Autobiografia Agatha
1993 X X
X
X X
X X
X X
X
1996
X
2000
X
X
2003
X
1955
X
X X
X
1961
X
1995 X X
X X
X
X
X X
1997
X
X
2000
X X
X X X
2001
X X
X X
1999
X
1998 X X X X X X X X X X
X X
X X X
127
127
127
1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000
2004
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
X
X X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
127
127
127
63
25
124
124
125
125
122
122
122
8
8
8
8
8
8
8
55
55
110
110
110
110
75
75
75
75
75
Christie T 1
Autobiografia Agatha
Christie T 2
Autobiografia Agatha
Christie T 2
Autobiografia.Agatha
Christie T 1-2
Błękitny Express
Boże Narodzenie
Herkulesa Poirot
Brzemię [M.W.]
Brzemię [M.W.]
Chleb olbrzyma
[M.W.]
Chleb olbrzyma
[M.W.]
Córka jest córką
[M.W.]
Córka jest córką
[M.W.]
Córka jest córką
[M.W.] [Audio]
Cyganka [Audio]
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa
Czarna kawa [Audio]
Czerwony sygnał
[Audio]
Człowiek w bronzowym garniturze [x1]
Człowiek w bronzowym garniturze
Detektywi w służbie
miłości
Detektywi w służbie
miłości
Detektywi w służbie
miłości
Detektywi w służbie
miłości
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
96
2000
X
2004
X X
1994 X X X
1939
1992
X X X X
X
X
X
1998 X X
2004 X
1998 X X
X
X X
X X X X X X
X X X X
X X
X X
X X X
X
X X X
X
1997 X X
2001 X X
X
X X
X X
X
X X
2001 X X
X
X
X X
X
X
2000
X X X
X
X
X
X
2004
1998
X
1999 X X X
X X X X X X
2001
X
X X
2002
2003
X
2004
X
2000
X
2004
X
X X
X
X
X
X
X
X
1933
1934
1997 X X
X
X
X
X
X X X
1998 X X X
X X X X X
X X
X
2001 X X X X
X X X X X
X X
X
2003
1994 X X X
X X X
1995
1996 X X X
X X
1997
1998 X X X X
X X
X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
75
75
9
9
9
9
12
12
12
12
116
116
116
54
54
54
54
54
47
47
47
47
47
47
47
26
26
26
26
26
26
73
73
Dlaczego nie Evans ?
Dlaczego nie Evans ?
Dom nad kanałem
Dom nad kanałem
Dom nad kanałem
Dom nad kanałem
[Audio]
Dom przestępców
Dom zbrodni
Dom zbrodni
Dom zbrodni [H.]
Dopóki starczy
światła
Dopóki starczy
światła
Dopóki starczy
światła
Dwanaście prac
Herkulesa
Dwanaście prac
Herkulesa
Dwanaście prac
Herkulesa
Dwanaście prac
Herkulesa
Dwanaście prac
Herkulesa
Dziesięciu
Murzynków
Dziesięciu
Murzynków
Dziesięciu
Murzynków
Dziesięciu
Murzynków
Dziesięciu
Murzynków
Dziesięciu
Murzynków
Dziesięciu
Murzynków
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Entliczek pentliczek
Godzina zero
Godzina zero
2001
2003
2001
2003
2004
2002
X X X X
X X
X X X
X X X
X X X X X X X
X
X X X X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X
X X
X
X
X X
X X
X X
1992 X X X
X X X X X X
1999 X X X
X X X
X
2001
X X X
X
2001
1999
X
X X
2001
97
X
X X
X X
X
X
X
X X X X
X X
X X
2004
X X
1988 X X X
X
X X X X X X
1992 X X
X X
1998
X X X X
X X
X
X
X
X
X X X
X X
2002
X
2003
1960
X
X
X
1992 X X X
X
X
1993 X X X
X
1999 X X X X
X
X X
X
X
X X X X X
X X
X X X
2000
X
2001
X
X X
2002
X
X
1991 X
X
1994 X X X
1996
1997
2000
2001
1994 X X X
1995
X
X X X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
73
73
73
73
73
73
73
119
7
7
7
7
22
120
120
2
2
2
2
2
10
10
10
10
10
4
4
4
4
4
4
11
11
11
11
11
11
13
13
13
13
13
13
55
55
55
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Godzina zero
Gwiazda nad
Betlejem
Hotel ‘Betram’
Hotel ‘Betram’
Hotel ‘Betram’
Hotel ‘Betram’
Hotel na wybrzeżu
I nie było już nikogo
I nie było już nikogo
Karaibska tajemnica
Karaibska tajemnica
Karaibska tajemnica
Karaibska tajemnica
Karaibska tajemnica
Karty na stół
Karty na stół
Karty na stół
Karty na stół
Karty na stół
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kieszeń pełna żyta
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi
Kot wśród gołębi [H.]
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Kurtyna
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Mężczyzna w
1996
1997
1999
2000
2001
2002
2004
1996
X X X
X X X X
X X X X
X X X
X
X X X
X X X
1993
1996
2000
2001
1947
2001
2004
1992
1998
2000
2001
2003
1993
1996
2001
2002
2004
1968
1997
1998
2001
2002
2003
1995
1996
2000
2002
2004
2002
1978
2000
2001
2002
2003
2004
1995
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
98
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X X X X X X
X X X
X
X X X
X
X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X
X
X X
X
X X
X X X
X X X
X
X
X
X X X
X X X
X
X X X
X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X
X
X X X X X X X X X X
X X X
X X X X X X
X
X X
X X
X
X X X X
X X
X X X
X X X X X
X X X X X
X
X X
X
X
X X X
X X X X X X
X
X
X X X X X X X X
X X X X
X X
X X
X
X X
X X X X
X X
X
X
X
X
X X
X X X X X
X
X X X
1996 X X
1998 X X X
X
X X
X X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X X
X
X X X X
X X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X X X X X X
X
X
X X
X X
X
X
X X X X
X
X X
X
X
X
X X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
55
55
55
55
55
55
58
58
58
58
58
58
58
32
32
32
3
3
3
3
3
3
30
30
brązowym garniturze
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Mężczyzna w
brązowym garniturze
Morderstwo na
plebanii
Morderstwo na
plebanii
Morderstwo na
plebanii
Morderstwo na
plebanii
Morderstwo na
plebanii
Morderstwo na
plebanii
Morderstwo na
plebanii
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo na polu
golfowym
Morderstwo odbędzie
się…
Morderstwo odbędzie
się…
Morderstwo odbędzie
się…
Morderstwo odbędzie
się…
Morderstwo odbędzie
się…
Morderstwo odbędzie
się…
Morderstwo to nic
trudnego
Morderstwo to nic
trudnego
1999
X
99
X
2001
X X
X
2002 X X X
X
X X X X X X
X X
X
X
2003
2004
X
2005
1960
X
X
1993 X X X
X
X X X
X
1997 X X X
X X X X X
2000
X
X
X X
X
X
2001 X X X X X X X X X X
X X
X X X
2003
X
2004 X X X
X
1999 X X X
X
2001
X
X X
X
X
X X
X
X
1974
X X
X
1993 X X X
X X X X
1996 X
X X X X X X
X
2001
X
X X X
X X
X
X
2003
X X
X
2004
X
1997 X X X X
X X X
1998 X x X
X X X
X
X
X X X X
X
X
X X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
29
29
29
29
29
29
29
29
33
33
33
33
33
33
104
Morderstwo to nic
trudnego
Morderstwo to nic
trudnego
Morderstwo to nic
trudnego
Morderstwo to nic
trudnego
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w Boże
Narodzenie
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w
Mezopotamii
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w Orient
Ekspresie
Morderstwo w zaułku
1999 X X X
X
2001 X X X
X X X X
X X
X X X X X
X X
2002
X
2003 X X
X X X X
1995 X X X
X
X X X X
X X
2000
X
2001
X X
X X
X
X X
X
X
X
X X X
X
X
X X
X X X X X X
2004
X X
X
X X X X X
X X
X
1994 X
X X
1996 X X X X X
X X
X
1997
X X
1999
X X
2000
X
2001 X X X X
X X
X X
X
X
X
1999
X X
X
X X X
2000
X
2001
X X
2003
X
X
X X
X
X
X
1994
X
X X
X X X X X
X X
X
X
2003 X X X X X X X X X X
1993 X X X
X X
X
1994 X X X
1991
X X
X
X X
1998
2002 X X X
100
X X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
104
104
104
34
34
34
34
34
34
35
35
35
126
126
53
53
53
53
53
53
53
19
19
19
19
74
74
74
74
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
50
50
50
50
50
50
120
Morderstwo w zaułku
Morderstwo w zaułku
Morderstwo w zaułku
N czy M ?
N czy M ?
N czy M ?
N czy M ?
N czy M ?
N czy M ? [H]
Nemezis
Nemezis
Nemezis
Nie dokończony
portret [M.W.]
Nie dokończony
portret [M.W.]
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niedziela na wsi
Niemy świadek
Niemy świadek
Niemy świadek
Niemy świadek
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość
Niespodziewany gość
[Audio]
Niespodziewany gość
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność
Noc i ciemność [H]
Noc w bibliotece
Noc w bibliotece
Noc w bibliotece
Noc w bibliotece
Noc w bibliotece
Noc w bibliotece
Obligacje za milion
1998
2001
2002
1956
1992
1998
2002
2005
2002
1997
2002
2004
1998
X X X
X X X
X
X
X
X
X X X
X X X
X X X X
X X X
X
X
X X X
1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1993
1999
2001
2003
2000
2001
2001
2004
1995
1996
1997
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2001
1947
1993
1997
1999
2001
2003
1993
X
X
X
X X X X
X X X
X
X
X X X X
X
X
X X
X X X
X X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X X
X
X X
X
X X X X
X X
X X X X X X
X
X X
X
X X
X
X
X
X X
2004 X
X X
101
X
X X
X
X X
X
X X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X X
X
X X X
X X
X X
X
X
X
X X X
X X X
X X X
X
X X X X X X
X X X
X X X X
X
X
X X X X X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X X X
X
X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X
X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X X X
X X X
X X X
X X
X X X
X
X X X
X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X X
X X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
128
128
45
45
45
45
45
28
28
28
28
105
105
105
105
105
105
105
39
39
39
39
39
39
34
23
23
23
23
23
23
23
dolarów
Ogar śmierci
[Audio]
Opowiedzcie, jak tam
żyjecie
Opowiedzcie, jak tam
żyjecie [Audio]
Ostatni seans
[Audio]
Pajęczyna
Pajęczyna
Pajęczyna
Pajęczyna
Pajęczyna [Audio]
Pani McGinty nie
żyje
Pani McGinty nie
żyje
Pani McGinty nie
żyje
Pani McGinty nie
żyje
[Paryż]
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
Parker Pyne na tropie
Pasager do
Frankfurtu
Pasager do
Frankfurtu
Pasager do
Frankfurtu
Pasager do
Frankfurtu
Pasager do
Frankfurtu
Pasager do
Frankfurtu
Piąta kolumna działa
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
2004
102
X
1999 X X X X
X X X X X
X X X
X X X X
X
1999
X
2004
2001 X
X
2002
2003 X X X
2004
2002
X
1991 X
1995
X X X
X
X X
X X X
X X
X
X
X X X X X X
X
2000
X X
X X X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X X
2000
X
1992
1993
1999
2000
2001
2003
2004
1994
X X X
X
X X X
X
X X X X
X
X X X
X X X X X
X
X
X X X X
X X X
X
X X X
X X X X X X
1995
X X
1997
X
2000
X
X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
2002
X
2004
1947
1957
X
1992 X X X
1996 X X X
1997
1999
2000
2001
X
X
X
X X X X X
X X X
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
23
23
36
36
36
36
5
5
5
5
5
18
18
18
18
107
107
46
46
46
46
37
37
37
37
37
37
35
51
51
51
51
51
72
72
72
72
6
6
6
Pięć małych świnek
Pięć małych świnek
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Pierwsze, drugie…
zapnij mi obuwie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Po pogrzebie
Podróż w nieznane
Podróż w nieznane
Podróż w nieznane
Podróż w nieznane
Poirot prowadzi
śledztwo
Poirot prowadzi
śledztwo
Pora przypływu
Pora przypływu
Pora przypływu
Pora przypływu
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Próba niewinności
Przeznaczenie
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Przyjdż i zgiń
Pułapka na myszy
Pułapka na myszy
Pułapka na myszy
Pułapka na myszy
Radio [Audio]
Randez-vous ze
śmiercią
Randez-vous ze
śmiercią
Randez-vous ze
2003
2004 X
X X
1992 X X
X
1998 X X X
X
X
X X
X
X
X X X X X
2001
103
X X X
X X X
X
X
X
2003
1994
1995
1997
2000
2002
1993
1999
2001
2002
1999
X
X X X
X X X X X X
X
X
X X
X
X
X X X
X
X X X X X
X X
X
X X X X
X X X X X
X
X
X X X
X X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X X X
X X
2003
1992
1995
2001
2002
1995
1997
2000
2001
2003
2004
1992
1994
1995
2000
2002
2003
1992
1998
2004
2005
2004
1972
X
X
X X X
X X X X
X
X
X
X X X
X X X
X
X
X
X X X X X X X X
X X
X X X
X X X
X X
X
X X X
X X X X
X
X
X
X
X
X
X X X X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X X X
X X X
X X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
1992 X X X
1997 X X X
X X X X X
X
X X X X
X
X X
X X X
X X X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
6
6
6
44
121
121
121
123
123
40
40
40
40
40
40
38
38
38
38
38
20
20
20
20
27
27
27
27
27
śmiercią
Randez-vous ze
śmiercią
Randez-vous ze
śmiercią
Randez-vous ze
śmiercią
Rosemary znaczy
pamięć
Róża i cis [M.W.]
Róża i cis [M.W.]
Róża i cis [M.W.]
Samotna
Samotna wiosna
[M.W.]
Samotny dom
Samotny dom
Samotny dom
Samotny dom
Samotny dom
Samotny dom
Śledztwo na cztery
ręce
Śledztwo na cztery
ręce
Śledztwo na cztery
ręce
Śledztwo na cztery
ręce
Śledztwo na cztery
ręce
Słonie mają dobrą
pamięć
Słonie mają dobrą
pamięć
Słonie mają dobrą
pamięć
Słonie mają dobrą
pamięć
Śmierć lorda
Edgware`a
Śmierć lorda
Edgware`a
Śmierć lorda
Edgware`a
Śmierć lorda
Edgware`a
Śmierć lorda
Edgware`a
104
2001
2002
X
X
X
X
2004
1996 X X X
1996
1997 X X
2002
X
2004
1998
X
X X
X X X X X
X X
X
X X X
X
X X X X
X
X
X
X X
1956
1997 X X X X
1999 X X X
2000
2002
2003 X X X X
1994
X
X
X X
X
X
X X X
X
X
X X X X
X X
X
X
X X
X X
X
X X X
X X
X
X X X
X
X
X X
1996
X X
X
X X X
X X
X
2000
X
2002
X
2004
X
1995 X X X
X X X X X X
X X
X
X X
1998
X X
X
2000
X X
X
2002
X
1993 X X X
1997 X X X
X X X
X
X X
X X X X X
2000
X
2001
X X
2002 X X X X X X X X X X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
27
17
17
17
17
17
17
17
16
16
16
16
16
103
103
103
103
103
103
69
69
69
69
69
70
70
70
70
70
70
70
102
102
102
102
102
102
102
102
53
Śmierć lorda
Edgware`a
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć na Nilu
Śmierć w chmurach
Śmierć w chmurach
Śmierć w chmurach
Śmierć w chmurach
Śmierć w chmurach
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa
Śmiertelna klątwa
Spotkanie w
Bagdadzie
Spotkanie w
Bagdadzie
Spotkanie w
Bagdadzie
Spotkanie w
Bagdadzie
Spotkanie w
Bagdadzie
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Strzały w Stonygates
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia
[Audio]
Sześć pudełek
zapałek
105
2004
1977
1995
1997
2000
2001
2001
2004
1992
1996
2000
2002
2003
1996
1997
2001
2001
2003
2004
1991
X
X X
X X X
X
X
X X X X
X
X
X X X
X X X
X
X
X X
X
X
X X
X X X
X
X
X
X X
X X
X X X
X X X X
X
X
X
X X X X
X X X
X
X
X X X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X X
X
X X X X
X X
X
X X X X X X
2000
X
2004
X
X X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X X X X X
X
X
X X
X
X X X X X X
X
X
X X X
X X
X
X X X X X X
X
X
X X X X X X
X
X X
X
X X X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2001
1947
X X
X
X X
X
1995
1994
1996
1997
1999
2000
2002
2003
1995
1996
1998
1999
2001
2002
2005
2004
X
X
X X
X
X X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
64
64
64
64
64
64
64
64
64
63
118
118
112
112
112
66
66
66
66
66
66
67
67
67
Tajemnica Bladego
Konia
Tajemnica Bladego
Konia
Tajemnica Bladego
Konia
Tajemnica Bladego
Konia
Tajemnica Bladego
Konia
Tajemnica Bladego
Konia
Tajemnica Bladego
Konia
Tajemnica Bladego
Konia [Audio]
Tajemnica Bladego
Konia [mowa]
Tajemnica Błękitnego
Expresu [H]
Tajemnica
gwiazdkowego
puddingu
Tajemnica
gwiazdkowego
puddingu
Tajemnica lorda
Listerdale`a
Tajemnica lorda
Listerdale`a
Tajemnica lorda
Listerdale`a
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica rezydencji
‘Chimneys’
Tajemnica siedmiu
zegarów
Tajemnica siedmiu
zegarów
Tajemnica siedmiu
1996 X X X
X X X X
1997
X
1999
X
106
X X
X X
X
X
2000 X X X X X X X X X X
2000
X X
X X X
X
X
2003
2004
X
X
2000
X
2001
X
2002
X
1997 X X X
X X X X
2002
X
X X X X
X X
1997 X X X
2000
X X
X X
X X X X X X
X
X X
X
2003
1992 X X X
X
X
X X
X
1995
X
2000
X X
2000
X
1993 X X X
X
X
1997
2002
X X X
X
X
X
X X
X X X X
X
1994
X
1995
X X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
67
67
68
68
68
68
68
68
68
68
41
41
41
68
61
61
61
61
61
61
61
61
62
62
62
62
65
65
65
65
zegarów
Tajemnica siedmiu
zegarów
Tajemnica siedmiu
zegarów [H]
Tajemnica Sittafort
Tajemnica Sittafort
Tajemnica Sittafort
Tajemnica Sittafort
Tajemnica Sittafort
Tajemnica Sittafort
Tajemnica Sittafort
Tajemnica Sittafort
[H]
Tajemnica
Wawrzynów
Tajemnica
Wawrzynów
Tajemnica
Wawrzynów
Tajemnica
wirującego stolika
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemnicza historia
w Styles
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy pan Quin
Tajemniczy
przeciwnik
Tajemniczy
przeciwnik
Tajemniczy
przeciwnik
Tajemniczy
2001
107
X
X X
2002
1995
1996
1997
1999
2001
2002
2004
2002
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X X X X
X
X
X X X
X X
X
X X X
X
X
X X X X X X
X
X X X
X X X X X X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X X
X X X
X
X
X
1997 X X X
X X X
2003 X X X
X X X X X
2004
X
X X
X
X X
X
X X
X X
1964
X
X
1966
X
X X
1992 X X X
X
X
X X
X
X
1996
2001
X
X X X X X
]
X
X X
X X
X X
X
2001
2002
X
2003
X
X
X X
1993 X X X
1998 X X X
2001
2002
1939
X
X X
X
X X X
X
X X
1992
X
1994 X X X
X X
X
1998 X X X X
1996
X
X
X
X X
X X
X
X
X
X X
X
X X X X
X
X
X X X X
X
X X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
65
65
65
65
65
59
59
59
59
71
71
71
71
71
71
71
113
113
113
113
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
108
108
108
108
przeciwnik
Tajemniczy
przeciwnik
Tajemniczy
przeciwnik
Tajemniczy
przeciwnik
Tajemniczy
przeciwnik
Tajemniczy
przeciwnik
Tragedia w trzech
aktach
Tragedia w trzech
aktach
Tragedia w trzech
aktach
Tragedia w trzech
aktach
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzecia lokatorka
Trzynaście zagadek
Trzynaście zagadek
Trzynaście zagadek
Trzynaście zagadek
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
Uśpione morderstwo
2-gie wydanie
Wczesne sprawy
Poirota
Wczesne sprawy
Poirota
Wczesne sprawy
Poirota
Wczesne sprawy
Poirota
1997 X X X
1998
108
X X X
X
X X
X
X X X X
X
X
X
X
X X
X X
X X X
X
1999 X X X
2000
2001
X X
1992 X X X
X X
X X X X X X
1996
X
2000
X X
X
X
X
X
2002
1969
1996
1997
1998
2001
2003
2003
1994
1996
2000
2004
1995
1996
1996
1997
1999
2001
2002
2003
2004
1996
X
X X X X X X X X
X X X
X X
X X X
X X X X
X
X X
X X X
X X X X X
X X
X X X
X X X X
X
X X
X X
X X X
X
X X X
X X
X
X
X
X X X
X X X
X
X X X
X X X X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
2001 X X X
X
X
X X
X
X X
2002
X X
2003
X
2004
X
X
X
X X
X
X X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
49
49
49
49
49
24
24
24
60
60
60
60
60
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
118
15
15
15
Wielka Czwórka
Wielka Czwórka
Wielka Czwórka
Wielka Czwórka
Wielka Czwórka
Wigilia Wszystkich
Świętych
Wigilia Wszystkich
Świętych
Wigilia Wszystkich
Świętych
Zabójstwo Rogera
Ackroyda
Zabójstwo Rogera
Ackroyda
Zabójstwo Rogera
Ackroyda
Zabójstwo Rogera
Ackroyda
Zabójstwo Rogera
Ackroyda
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu
Zagadka błękitnego
ekspresu [Audio]
Zagadka błękitnego
ekspresu [Wyd.2]
Zagadka
gwiazdkowego
puddingu
Zakończeniem jest
śmierć
Zakończeniem jest
śmierć
Zakończeniem jest
1996
1998
2001
2001
2003
1993
X X X
X X X X X X
X X X
X X X X X
X X X X X X X X X X
X
X X X
X X X
X X
X X X
X X X X X
1998 X X X
1956
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X X
X X
X X X
X X X X X
2001
109
X
X
X
X X X
X X
X
X
X
X
1992 X X X
X X X X X
2000 X X X X
X X X X X
X X
X X X X
X X X X X X
X X
X
X
X X
X
2001 X x X
2005
X X
X
X
1996 X X X X X X X X X X
1997
X
1998 X X X
X X X X X
X
X X
2000
X
X
2001
X
X
2002
X
2003
X X
X X
X
X
2004
X
X
2004
X
1996 X
1993 X X X
1993 X X X
X
X X
X
X X X X X
1997
X
1999
X
X
X
X X
X
X X X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
15
15
57
57
57
57
57
57
14
14
14
14
42
42
42
42
42
42
42
22
22
22
22
22
22
22
56
56
56
56
56
56
56
śmierć
Zakończeniem jest
śmierć
Zakończeniem jest
śmierć
Zakończeniem jest
śmierć
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zatrute pióro
Zbrodnia na festynie
Zbrodnia na festynie
Zbrodnia na festynie
Zbrodnia na festynie
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zerwane zaręczyny
Zło czai się wszędzie
Zło czai się wszędzie
Zło czai się wszędzie
[H]
Zło czai się wszędzie
Zło, które żyje pod
słońcem
Zło, które żyje pod
słońcem
Zło, które żyje pod
słońcem
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
110
2000
2002
X
2003
X
1956
1993
1999
2001
2003
2005
1996
2001
2001
2002
1966
1992
1995
1997
2000
2003
2004
1971
2003
2002
X X
X
X
X X X
X
X X X
X X X X X X X X X X
X X
X X X X X X X
X
X X X
X X X X X
X X
X
X
X X
X
X
X X
X X
X
X X
X X
X
X
X X X
X X
X
X
X
X X X
X
X X X X X X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X X
2004
1993 X X X
X X X X X
1996
X
X
X
1994 X X X
X X X X X X
X X
X
1994 X
1996 X X
X
X
2000
X
X
X
X
X X X X X
X
X
X X
1997 X X X
X
X
X
1998 X
X X X X X
1999 X X X
X X X
X
X X
2000 X X X
X X X X X
X X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
56
56
56
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
Zwierciadło pęka w
odłamków stos
111
2002
2003 X X X X X X X
X
X X
X X
2004
X
X
Uwaga [x1] – książka znajduje się w Library of Congres USA]
A.C. - Zasoby książek w językach: angielskim, niemieckim, i francuskim w polskich
bibliotekach
Kolumna:
1234567891011121314151617181920-
Biblioteka Jagiellońska Kraków
„
Narodowa W-a
„
UMK Toruń
Centrum informacji o książce CIK
Biblioteka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
Książnica Pomorska w Szczecinie
Biblioteka Śląska w Katowicach
Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego
„
Uniwersytetu Zielonogórskiego
„
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
„
Publiczna m. st. Warszawy
„
Uniwersytetu Łódzkiego
„
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach
„
im. Piłsudskiego w Łodzi
“
Miejska Publiczna w Tarnowie
“
Wojewódzka w Krakowie
Książnica Beskidzka Bielsko-Biała
Biblioteka Miejska w Gdyni
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
KOD
27
1
3
3
5
127
127
36
47
6
6
33
7
7
8
9
10
11
118
12
13
15
16
16
17
67
18
18
19
56
30
20
22
Tytuł
!3 at dinner
13 for luck
4.50 from Paddington
A murder is announced
A pocked full of rye
After the Funeral
Afternoon at the seaside
[Play]
An Autobiography
An autobiography / Agatha
Christie
An overdose of death
And then there were none
Appointment with death
Appointment with death
[Audio]
Asesinato en el Orient
Express
At Bertram`s Hotel
At Bertram`s Hotel
Best detective stories
Black coffee
By the Pricking of my
Thumbs
Cards on the table
Cat among the pidgeon
Christmas pudding
Crooked house
Curtain
Death comes as the end
Death in the air
Death in the clouds
Death on the Nile
Den forsvunne domprost
Der letzte Joker
Destination inconnue
Destination unknown
Docloren mister en pasient
Dumb witness
Dummheit ist gefahrlich
E troppo fasile
Easy to kill
Elephants can remember
Evil under the sun
1
2
3 4
5
6 7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
112
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
23
24
25
26
55
57
33
32
112
25
1
27
27
103
17
105
28
68
58
29
33
104
30
17
33
33
33
34
35
36
37
37
105
38
39
40
108
Five little pigs
Hallowe`en party
Hercule Poirot`s Christmas
Hickory, dickory dock
Jeux de glaces
L`uomo vesito di marrone
La maison du Peril
La plume empoisonne
Lauter reizende alte Damen
Le Club du mardi continue
Le crime de l`OrientExpress
Le crime du golf
Le mystere de Listerdale
Le Noel d`Hercule Poirot
Le train de 16 heures 50
Lord Edgware dies
Lord Edgware dies [Audio]
Masterpieces of murder
Miss Marple`s final cases
Mort sur le Nil
Mr. Parker Pyne, detective
Mr. Quin en voyage
Mrs. McGinty`s dead
Murder at Hazelmoor
Murder at the vicarage
[Audio]
Murder in Mesopotamia
Murder in the Calais Coach
Murder in the mews
Murder is easy
Murder on the Nile [Play]
Murder on the Orient
Express
Murdo en la Orienta
Ekspreso
Mysteriet pa Monte Carlo
ekspressen
N or M?
Nemesis
One, two buckle my shoe
Ordeal by innocence
Ordeal by innocence
Parker Pyne investigates
Partners in crime
Passenger to Frankfurt
Peril at end house
Podvigi Geralda
Poirot early cases
X
X
X
X
113
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
108
107
41
6
42
43
44
45
46
48
118
49
50
75
52
53
102
54
112
56
57
58
60
61
62
63
64
65
65
66
67
68
Poirot early cases [Audio]
Poirot investigates
Postern of fate
Remembrance
Rendezvous mit einer Leiche
Sad cypress
Sleeping murder
Sort knekt
Sparkling cyanide
Spider`s web [Play]
Taken at the flood
Tales of crime and
detectives
The ABC Murder
The Adventure of the
Christmas pudding
The big four
The blind mice and other...
The body in the library
The boomerang clue
The floating admiral aut
The Fontana book of great
horror stories
The hollow
The hound of death
The labour of Hercules
The Listerdale mystery
The mirror crack`d from side
to side
The mousetrap [Play]
The moving finger
The murder at the vicarage
The murder of Roger
Ackroyd
The mysterious affair at
styles
The mysterious Mr. Quin
The mystery of the blue train
The Mystery of the Egyptian
Tomb
The pale horse
The patient [Play]
The Queen of the day
The rats [Play]
The secret adversary
The secret adversary [Audio]
The secret of Chimneys
The seven dials mystery
The Sittaford mystery
X
114
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
68
113
74
117
69
70
71
59
37
73
30
1
75
117
[Audio]
The Sittafort mystery
The thirteen problems
The unexpected guest [Play]
The witness for the
prosecution [Play]
They came to Bagdhad
They do it with mirror
Third girl
Three act tragedy
Todlicher Irrtum oder
Feuerprobe der Unschuld
Towards zero
Un meutre est-il facile ?
Vaoran vankyra talo
What Mrs. McGillicuddy
saw
Why didn`t they ask Evans ?
Witness for the prosecution
115
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
116
Christie Agatha: Sztuki teatralne wg alfabetu
L.p.
Tytuł
Rok
Źródło lub inna nazwa
1.
2.
3.
Afternoon At the Seaside
Akhnaton
Alibi
1962
1973
1928
4.
1943
5.
6.
7.
8.
And Then There Were
None
Appointment with Death
Black Coffee
Cards on the Table
Daughter`s A Daughter, A
9.
Fiddlers Three
1972
Jednoaktówka. Patrz „Rule of Three”
Sztuka napisana oryginalnie w 1937, opublikowana w 1973.
Na podstawie powieści „The Murder of Roger Ackroyd” z 1926.
Nazwa zmieniona na The Fatal Alibi.
“Ten Little Niggers” z 1939, zmieniona na “And Then There
Were None” a w USA na Ten Little Indians.
“Appointment with Death” z 1938
Sztuka napisana oryginalnie.
Adaptacja przez Leslie Darbon z powieści „Cards on the Table”
Sztuka napisana oryginalnie pod pseudonimem Mary Westmacot.
Przerobiona w 1952 na powieść “A Daughter`s A Daughter”.
Sztuka napisana oryginalnie, na podstawie nie opublikowanej
Fiddlers Five.
Sztuka oparta na powieści “The Hollow” z 1946.
Adaptacja przez Franka Vospela z krótkiego opowiadania
“Philomel Cottage”.
Adaptacje przez Christie z jej słuchowiska radiowego z 1947 roku
i krótkiego opowiadania „Three Blind Mice”.
Adaptacja przez Mole Charlies I Barbarę Toy z powieści z 1930
roku „Murder At the Vicarage”.
Na podstawie powieści “A Murder is Annonced”.
Adaptacja przez Clive Extona powieści z 1939 roku “Murder is
Easy”.
Na podstawie powieści “Death on the Nile” z 1937 roku. W USA
grana pod nazwą Hidden Horizon.
Adaptacja przez Arnolda Ridley`a z powieści z 1932 roku “Peril at
End House”.
Napisana oryginalnie, składa się z trzech jednoaktówek – The
Rats, The Patient i Afternoon At the Seaside.
Napisana oryginalnie.
Jednoaktówka. Patrz „Rule of Three”
Jednoaktówka. Patrz „Rule of Three”
Adaptacja przez Christie i Geralda Vernera powieści z 1944 roku
„Towards Zero”.
Napisana oryginalnie.
Napisana oryginalnie. Próba zmiany nazwy na “No Fields of
Amaranth” nie powiodła się.
Sztuka, oparta na krótkim opowiadaniu z 1933 roku pod tym
samym tytułem.
1945
1934
1981
1937
10. Hollow, The
11. Love From a Stranger
1951
1936
12. Mousetrap, The
1952
13. Murder at the Vicarage
1949
14. Murder is Announced, A
15. Murder is Easy
1977
1993
16. Murder on the Nile
1946
17. Peril at End House
1940
18. Rule of Three
1962
19.
20.
21.
22.
Spider`s Web
The Patent
The Rats
Towards Zero
1954
1962
1962
1956
23. Unexpected Guest
24. Verdict
1958
1958
25. Witness for the Prosecution 1953
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
117
Krótkie notki przeglądowe powyższych sztuk:
Poz.1- Opened May 15th, 1928 at Prince of Wales Theatre, London, with Charles Laughton playing Poirot. Laughton
also played Poirot in the 1932 New York stage production retitled The Fatal Alibi. The plot centers on the efforts of
Hercule Poirot to solve the murder of local squire Roger Ackroyd who is found murdered in his s
tudy with the doors all locked from the inside
Poz. 2 - Opened May 15th, 1928 at Prince of Wales Theatre, London, with Charles Laughton playing Poirot. Laughton
also played Poirot in the 1932 New York stage production retitled The Fatal Alibi. The plot centers on
he efforts of Hercule Poirot to solve the murder of local squire Roger Ackroyd who is found murdered in his study with the
doors all locked from the inside.
Poz. 3 - Opened November 17, 1943, St. James Theatre, London as Ten Little Niggers. Opened in New York at the
Broadhurst Theatre on June 27, 1944 as Ten Little Indians. The story of ten people-- all strangers to each other-- who
are invited to an island and begin to die, one by one. Christie decided the stage called for a "happy ending" and revised
accordingly. The many film versions of this story use the play as the source, not the darker novel
Poz. 4 - Opened at London's Piccadilly Theatre on March 31, 1945. Christie removed Poirot from the adaptation of her
novel and changed the murderer as well. The plot still centers on the murder of Mrs. Boynton, a cruel and overbearing
family matriarch, and is set amid the ancient ruins of Petra. Joan Hickson, who would later become a popular television
Miss Marple, was a member of the original cast.
Poz. 5 - Opened at the Embassy Theatre in London on December 8, 1930, with film star Francis L. Sullivan playing
Poirot. Poirot and Hastings are summoned to a Surrey country house by a world-renowned physicist who fears that
someone is trying to steal his formula for a weapon critical to the defense of England. Christie later decided that Poirot's
character
was
too
"overpowering"
for
the
stage
and
deleted
him
from
other
adaptations.
Poz. 6 - Opened December 9, 1981 at the Vaudeville Theatre, London. The plot centers on an evening of bridge
attended by two of Christie's sleuths-- Mrs. Ariadne Oliver and Superintendent Battle-- that comes to an abrupt halt when
the their host, the millionaire Mr. Shaitana, is killed. Following in Christie's footsteps, Leslie Darbon removed the character
of Hercule Poirot-- as well as that of Colonel Race-- from her adaptation of the novel
Poz 7 - Never performed. A wry and sympathetic portrayal of a mother-daughter relationship in which sacrificial love
has disastrous consequences
Poz. 8 - First toured in 1971 as Fiddlers Five. Revised and given a new title, it re-opened on August 1, 1972 at the
Yvonne Arnaud Theatre, Guilford, Surrey. Christie's final play, which she wrote when she was over 80, combines comedy
and crime. It toured for several weeks, but failed to find a London theatre
Poz. 9 - Opened June 7, 1951 at the Fortune Theatre in London. Again, Christie removed Poirot from her stage
adaptation. The play follows the investigation of a prominent physician, whose personal life was decidedly less
distinguished than his professional one
Poz. 10 - Opened March 31, 1936 at the New Theatre, London. Centers on a wealthy young woman's fears that her new
husband may be trying to murder her. Frank Vosper not only wrote the adaptation but starred in the original production.
Reportedly the third act had playgoers fainting from anxiety!
Poz. 11 - Opened November 25, 1952 at the Ambassadors Theatre, London. The fabled Mousetrap-- the longest
continuously-running play in history-- can still be seen today at St. Martin's Theatre in London's West End where it moved
in 1974. The compelling plot centers on a snowbound inn whose guests are terrorized by a murderer bent on revenge
Poz. 12 - Opened December 16, 1949 at the Playhouse in London. The murder of the widely disliked Colonel Protheroe
in the village of St. Mary Mead leaves everyone-- including the vicar and his very young wife-- suspects. Miss Marple's
first stage appearance.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
118
Poz. 13 - Opened September 21, 1977 at the Vaudeville Theatre, London. A Miss Marple play that centers on identifying
who placed a newspaper announcement of an upcoming murder and then proceeded to commit the crime
Poz. 14 - Premiered at the Duke of York's Theatre in London on Febuary 23, 1993. Centers on the efforts of a retired
policeman, recently returned from India to England, to uncover a series of murders in a tranquil English village. The play
has not been Publisher
Poz. 15 - Opened at the Ambassadors Theatre in London on March 19, 1946. Renamed Hidden Horizon, it opened at
the Plymouth Theatre in New York on September 19, 1946. The tale of a murder aboard the luxury steamer Karnak as it
travels up the Nile River originally featured Hercule Poirot. Christie removed Poirot from the stage adaptation of her novel
as well as several of the novel's choicest suspects. Other characters had their names and personalities altered and the
ending differs markedly from the novel
Poz. 16 - Opened May 1, 1940, at the Vaudeville Theatre, London. Hercule Poirot investigates a series of murder
attempts on the young and pretty mistress of an eerily imposing family mansion
Poz. 17 - Opened December 20, 1962 at the Duchess Theatre in London. Rule of Three is comprised of three one-act
plays--The Rats, The Patient, and Afternoon at the Seaside. In The Rats, a widow and her lover are trapped in a
deserted apartment by her late husband's best friend who suspects she had something to do with her recent
bereavement. In The Patient, a paralyzed young woman tries desperately to communicate the name of her attacker to
the police before he or she returns and finishes the job. In Afternoon at the Seaside, a cat burglar has made off with
Lady Beckman's emerald necklace. Inspector Foley pursues the thief hiding within the large cast of vacationers
assembled at the Little-Slypping-On-Sea
Poz. 18 - Opened December 13, 1954 at the Savoy Theatre, London. This lighthearted comedy-thriller was written
expressly for then-popular British actress Margaret Lockwood. Lockwood played the role of a diplomat's wife who finds
she has to dispose of an unexpected corpse in the library before her husband brings an important foreign politician home
to
dinner.
Poz. 19 - Opened at the old St. James Theatre September 4, 1956. The story of Superintendent Battle's investigation
into the sinister events at a seaside house was jointly adapted for the stage by Christie and Gerald Verner. Like the book,
the setting is in Christie's beloved West Country and the play adds an extra twist just before the final curtain.
Poz. 20 - Opened August 12, 1958 at the Duchess Theatre, London. A twisting tale of a sadistic, wheelchair-bound
husband whose wife is found holding a gun over his dead body. With its murder victim mischievously based on her own
brother and its taut dialogue and surprising plot, this is one of Christie's best plays.
Poz. 21 - Opened May 22, 1958 at the Strand Theatre in London. The story of the idealistic Professor Karl Hendryk who
has an invalid wife and an irresistible attraction for women. When an infatuated young student poisons his wife, Professor
Hendryk holds by his ideals of compassion and forgiveness and refuses to turn her in-- with disastrous results. Although it
was not successful, Christie considered this her best play after Witness for the Prosecution. She wanted to call it No
Fields
of
Amaranth
but
was
overruled.
Poz. 22 - Opened October 28, 1953, at London's Winter Garden Theatre. A courtroom drama centering on the trial of a
young man-- accused of murdering a wealthy elderly woman whom he had befriended-- and the refusal of his wife to
corroborate his alibi.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Christie Agatha: Sztuki teatralne wg roku premiery:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Alibi
Black Coffee
Love From a Stranger
Daughter`s A Daughter, A
Peril at End House
And Then There Were None
Appointment with Death
Murder on the Nile
Murder at the Vicarage
Hollow, The
Mousetrap, The
Witness for the Prosecution
Spider`s Web
Towards Zero
Unexpected Guest
Verdict
Afternoon At the Seaside
Rule of Three
The Patent
The Rats
Fiddlers Three
Akhnaton
Murder is Announced, A
Cards on the Table
Murder is Easy
1928
1934
1936
1937
1940
1943
1945
1946
1949
1951
1952
1953
1954
1956
1958
1958
1962
1962
1962
1962
1972
1973
1977
1981
1993
(Zabójstwo Rogera Ackroyda)
Czarna kawa
Domek “Pod Słowikami”
Córka jest córką
Samotny Dom
I nie było już nikogo
Rendez-vous ze śmiercią
Śmierć na Nilu
Morderstwo na plebanii
Niedziela na wsi
Pułapka na myszy
Świadek oskarżenia
Pajęczyna
Godzina zero
Niespodziewany gość
X
X [3 jednoaktówki pod tytułem Rule of Three
X
X
Aknaton
Morderstwo odbędzie się
Karty na stół
Morderstwo to nic trudnego
119
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Agatha Christie: filmy
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Tytuł
Rok
Ten Little Indians
Appointment With Death
Ordeal By Innocence
Evil Under The Sun
The Mirror Crack'd
Death On The Nil
Ten Little Indians
Murder On The Orient Express
Endless Night
Ten Little Indians (The Alphabet Murders )
Murder Ahoy!
Murder Most Foul
Murder At The Gallop
Murder She Said
Spider's Web
Witness for the Prosecution
Love From a Stranger
And Then There Were None
Love From A Stranger
Lord Edgware Dies
Black Coffee
Alibi
The Passing of Mr. Quinn
Die Abenteuer G.m.b.H / The secret Adversary
1989
1988
1984
1982
1980
1978
1975
1974
1972
1966
1964
1964
1963
1962
1960
1957
1947
1945
1937
1934
1931
1931
1928
1928
A.C. – Polskie tytuły – nazwy synonimiczne
Kod
Tytuł
Tytuł
25
22
22
34
68
35
123
12
47
118
53
Boże narodzenie Herkulesa Poirot
Zło czai się wszędzie
Zło czai się wszędzie
N. czy M ?
Tajemnica Sittafort
Nemezis
Samotna wiosną
Dom zbrodni
Dziesięciu murzynków
Tajemnica gwiazdkowego puddingu
Niedziela na wsi
Morderstwo w Boże Narodzenie
Zło które żyje pod słońcem
Hotel na wybrzeżu
Piąta kolumna działa…
Tajemnica wirującego stolika
Przeznaczenie
Samotna
Dom przestępców
I nie było już nikogo
Zagadka gwiazdkowego puddingu
Sześć pudełek zapałek
120
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
121
A.C. - Powieści i ważniejsze opowiadania – podział tematyczny
Powieści z Poirotem:
L.p.
KOD Tytuł – nazwa polskiego przekładu
1.
2.
3.
48
8
26
A.B.C.
Czarna kawa
Entliczek, pentliczek
4.
5.
6.
7.
8.
10
11
13
32
25
9.
10.
11.
12.
13.
14.
29
33
53
19
28
36
Karty na stół
Kot wśród gołębi
Kurtyna
Morderstwo na polu golfowym
Morderstwo w Boże Narodzenie / Boże
Narodzenie Herculesa Poirot
Morderstwo w Mezopotamii
Morderstwo w Orient Ekspresie
Niedziela na wsi
Niemy świadek
Pani McGinty nie żyje
Pierwsze, drugie … zapnij mi obuwie
15.
16.
23
5
Pięć małych świnek
Po pogrzebie
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
46
51
6
40
20
27
17
16
61
59
Pora przypływu
Przyjdź i zgiń
Rendez-vous ze śmiercią
Samotny dom
Słonie mają dobrą pamięć
Śmierć Lorda Adgware`a
Śmierć na Nilu
Śmierć w chmurach
Tajemnicza historia w Styles
Tragedia w trzech aktach
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
71
49
24
60
63
14
42
22
112
104
108
Trzecia lokatorka
Wielka Czwórka
Wigilia Wszystkich Świętych
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Zagadka Błękitnego Ekspresu
Zbrodnia na festynie
Zerwane zaręczyny
Zło, które żyje pod słońcem
Tajemnica lorda Listerdale`a
Morderstwo w Zaułku
Wczesne sprawy Poirota
Tytuł – nazwa oryginału angielskiego
A.B.C. Murders / The Alphabet Murders
Black Cofce
Hickory, Dickory, Dock / Hickory, Dickory,
Death
Cards on the Table
Cat Among the Pidgeon
Curtain: Poirot`s Last Case
Murder on the Links
Hercule Poirot`s Christmas / Murder for
Christmas / A holiday for Murder
Murder in Mesopotamia
Murder on the Orient Express
The Hollow / Murder after Hours
Dumb Witness (Poirot) / Poirot Loses a Client
Mrs. McGinty`s Dead
One, Two, bucle My Shoe / The Patrioric Murder
/ An Overdose of Death
Five Littre Pigs / Murder in Retrospect
After the Funeral / Funeral Are Fatal / Murder at
the Gallop
Taken At the Flood / There is a Tide
The Clock
Appointment with Death
Peril at End House
Elephant Can Remember
Lord Edgware Dies / Thirteen At Dinners
Death on the Nile
Death in the Clouds / Death in the Air
The Mysterious Affair At Styles
The Murder in the Three Acts / Three Acts
Tragedy
Third Girl
The Big Four
Hallowe`en Party
The Murder of Roger Ackroyd
The Mystery of the Blue Train
Dean Man`s Folly
Sad Cypres
Evil under the Sun
The Listerdale Mystery
Murder of the Mews
Poirot Elary Cases
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
122
Powieści z panną Marple:
38.
1
4.50 z Paddington
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
7
2
4
58
3
35
50
72
70
43
57
56
Hotel Bertram
Karaibska tajemnica
Kieszeń pełna żyta
Morderstwo na plebanii
Morderstwo odbędzie się
Nemezis
Noc w bibliotece
Pułapka na myszy
Strzały w Stonygates
Uśpione morderstwo
Zatrute pióro
Zwierciadlo pęka w odłamków stos
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
103
113
118
113
110
128
100
Śmiertelna klątwa
Trzynaście zagadek
Tajemnica gwiazdkowego puddingu
Trzynaście zagadek
Pułapka na myszy
4.50 from Paddington / Murder She Said / What
Mrs. McGillicuddy Sawl
At Bertram`s Hotel
A carribbean Mystery
A Pocket Full of Rye
The Murder At the Vicarage
A Murder is Announced
Nemezis
The body in the Library
Three Blind Mice
Murder with Mirrors / They Do It With Mirrors
Sleping Murder
The Moving Finger
The Mirror Crack`d from Side to Side / The
Mirror Crack`d
Miss Marple Final Cases
The Thirteen Problems
The Adventure of the Christmas Pudding
The Tuesday Club Murders
Regatta Mystery
The Mousetrap …
Double Sin
Powieści z nadinspektorem Battle`em:
58.
59.
60.
61.
62.
73
10
30
66
67
Godzina zero
Karty na stół
Morderstwo to nic trudnego
Tajemnica rezydencji Chimneys
Tajemnica siedmiu zegarów
Towards Zero
Cards on the Table
Murder is Easy / Easy to kill
The Secret of Chimneys
The Seven Dials Mystery
Powieści z Beresfordami:
63.
64.
65.
66.
67.
9
34
38
41
65
Dom nad kanałem
N czy M ? [Piąta kolumna działa…]
Śledztwo na cztery ręce
Tajemnica Wawrzynów
Tajemniczy przeciwnik
By the Pricking of my Thumbs
N or M
Partners in Crime
Postern of Fate
The Secret Adversary
Powieści psychologiczno-obyczajowe pisane pod pseudonimem Mary Westmacott:
68.
69.
70.
124 Brzemię
125 Chleb olbrzyma
122 Córka jest córką
The burden
Giant`s Bread
Daughter`s a Daughter
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
71.
72.
73.
126 Niedokończony portret
121 Róża i cis
123 Samotna / Samotna wiosną
123
Unfinished portrait
Rose and the yew tree
Absent in the spring
Powieści szpiegowskie:
74.
75.
76.
39 Pasażer do Frankfurtu
18 Podróż w nieznane
68 Tajemnica siedmiu zegarów
Passenger to Frankfurt
Destination Unknown / So Many Steps to Heath
The Seven Dials Mystery
Krótkie opowiadania z Poirotem
77.
104
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
100
107
118
54
128
Poirot prowadzi śledstwo
Tajemnica gwiazkowego puddingu
Dwanaście prac Herculesa
Pułapka na myszy I inne opowiadania
115
117
Świadek oskarżenia
Morderstwo w zaułku / Lustro
nieboszczyka ???
Dead Man`s Mirror
Double sin and Other Stories
Poirot Investigates
The Adventure of the Christmas Pudding
The Labors of Hercules
The Mousetrap and Other Stories
The Regatta Mystery
The Under Dog and Other Stories
Wittnes for the Prosecution and Other Stories
Opowiadania:
86.
87.
88.
89.
90. 100
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
Bożonarodzeniowa przygoda
98.
Drugi gong
99.
Dwadzieścia cztery kosy
100.
Ekspress do Plymouth
101.
Gniazdo os
102.
Gwiazda Zachodu
103.
Kradzież królewskiego rubinu
104.
Kradzież obligacji za milion dolarów
105.
Kradzież w hotelu Grand Metropolitan
The Adventure of Cheap Flat
The Adventure of Clapham Cook
The Chocolate Box
The Cornish Mistery
Double Sin
The King of Clubs
The Lemesourier Inheritance
The Lost Mine
The Market Basing Mystery
Poirot and the Regatta Mystery
The Veiled Lady
The Second Gong
Four-and-twenty Blackbirds
The Plymouth Express
The Milion Dolar Bond Robbery
The Jewel Robbery At the Grand Metropolitan
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
106.
Lustro nieboszczyka
Mieszkanie na trzecim piętrze
107.
108.
Morderstwo na Balu Zwycięstwa
109. 104 Morderstwo w zaułku
110.
Niewiarygodna kradzież
111.
Podwójny ślad
Porwanie premiera
112.
113.
Przegrany gość
Przygoda Johnniego Waverleya
114.
115.
Sen
116.
Skąd ten ogród masz, ach skąd ?
117.
Sprawa włoskiego arystokraty
118.
Tajemnica bagdadzkiego kufra
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
Tajemnica egipskiego grobowca
Tajemnica Hunter`s Lodge
Tragedia w Marsdon Manor
Trójkąt na Rodos
Zagadka gwiazdkowego puddingu
Zagadka na morzu
Zniknięcie pana Devenheima
Żółty irys
Dead Man`s Mirror
The Third-Floor Flat
The Affair at the Victory Ball
Murder in the Mews
The Incredible Theft / The Submarine Plans
The Kidnapped Prime Minister
The Adventure of Johnnie Waverly
The Dream / The Three Strange Points
How Does Your Garden Grow ?
The Adventure of the Italia Noblesman
The Mystery of the Bagdad Chest / The Mystery
of the Spanish Chest / The Mystery of the
Spanish Shawl
The Adwenture of the Egyptian Tomb
The Mystery of Hunter`s Lodge
The Triangle of Rhodes
The Adventure of the Christmas Pudding
Problem At Sea / Poirot at the Crime in Cabin 66
The Disapperance of Mr. Devenheim
Yellow Iris / Hercule Poirot and the Sixth Chair
The Double clue
The King of Clubs
The Submarine Plans
Wasps`Nest
Cykl „Dwanaście prac Herkulesa” [Labor of Hercules]
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
Byk kreteński
Dzik z Erymantu
Hydra lernejska
Jabłka Hesperyd
Klacze Diomedesa
Lew z Nemei
Łania ceryntyjska
Pas Hipolity
Pojmanie Cerbera
Ptaki stymfalijskie
Stado Gerionesa
Stajnie Augiasza
124
The Cretan Bull
The Erymanthian Boar
The Lernean Hydra
The Apples of Hesperides
The Horses of Diomedes
The Nemean Lion
The Arcadian Deer
The Girdle of Hyppolita
The Capture of Cerverus
The Stymphalean Birds
The Flock of Geryon
The Augean Stables
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
125
Opowiadania:
143. 113 Cykl: Trzynaście zagadek
1. Klub Wtorkowych Spotkań
144.
145.
2. Świątynia Astarte
146.
3. Sztaby złota
147.
4. Krew na ulicy
148.
5. Motyw i okazja
6. Zbrodnia i ryby
149.
150.
7. Błękitne geranium
151.
8. Dama do towarzystwa
152.
9. Czterech podejrzanych
153.
10. Tragedia w Boże Narodzenie
154.
11. Ziele śmierci
12. Wypadek w bungalowie
155.
156.
13. Wypadek na moście
Szaleństwo Greshawa
157.
158.
Azyl
Dziwny żart / Ukryty skarb
159.
160.
Narzędzie zbrodni / Szpilka
161.
Śmiertelna klątwa / Klątwa starej stróżki
162.
Idealna służąca / Doskonała pokojówka
163.
Opowiadanie panny Marple
Thirteen Problems
The Tuesday Night Club
The Idol House of Astarte
Ingots of Gold
The Bloodstained Pavement
Motive vs. Opportunity
The Tumb Mark of St. Peter
The Blue Geranium
The Companion
The Four Suspects
A Christmas Tragedy
The Herb of Death
The Affair at the Bungalow
Death by Drowning
Greenshaw`s Folly
Strange Jest
The Case of the Perfect Maid
Miss Marple Tells a Story
Inne:
164.
75
165.
166.
12
47
Dlaczego nie Evans ?
Dom zbrodni / Dom przestępców
I nie było już nikogo / Dziesięciu
Murzynków [żołnierzyków]
167. 55 Mężczyzna w brązowym garniturze
168. 31 Murder on Board
169. 74 Niespodziewany gość
170. 21 Noc i ciemność
171. 45 Pajęczyna
172. 39 Pasażer do Frankfurtu
173. 18 Podróż w nieznane
174. 37 Próba niewinności
175. 44 Rosemary znaczy pamięć
176. 69 Spotkanie w Bagdadzie
177. 64 Tajemnica Bladego Konia
178. 68 Tajemnica Sittaford / Tajemnica
wirującego stolika
179. 15 Zakończeniem jest śmierć
180. 102 Ogar Śmierci
181. 62 Tajemniczy pan Quin
Why Didn`t They Ask Evans? / The Boomerang
Clue
Crooked Mouse
Ten Littre Niggers / Ten Littre Indians / And
Then Were None
The Man in the Brown Suit
Unexpected Guest
Endless Night
Spider`s Web
Passenger to Frankfurt
Destination Unknown / So Many Steps to Death
Ordeal by Innocence
Sparking Cyanide / Remembered Heath
They Came to Bagdad
The Pale Horse
The Sittafort Mystery / The Murder at Hazelmoor
Heath Comes At the End
The Hund of Death
The Mysterious Mr. Quin
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
Zbiory opowiadań:
182.
Parker Pyne na tropie
1. Sprawa żony w średnim wieku
183.
184.
2. Sprawa niezadowolonego żołnierza
185.
3. Sprawa zmartwionej damy
186.
4. Sprawa niezadowolonego małżonka
187.
5. Sprawa urzędnika z City
6. Sprawa bogatej kobiety
188.
189.
7. Czy masz wszystko, czego ci potrzeba
190.
8. Wrota Bagdadu
191.
9. Dom w Szirazie
192.
10. Cena uczciwości
193. 17 11. Śmierć na Nilu
12. Wyrocznia delficka
194.
195.
196. 62 Tajemniczy pan Quin
197.
1. Pan Quin przybywa
2. Cień na szybie
198.
199.
3. Pod Dzwonkami i Błazeńskim strojem
200.
4. Znak na niebie
201.
5. Dusza krupiera
202.
6. Na końcu świata
7. Głos w ciemności
203.
204.
8. Twarz Heleny
205.
9. Martwy Arlekin
10. Ptak ze złamanym skrzydłem
206.
207.
11. Człowiek z morza
208.
12. Aleja Arlekina
209.
210.
Detektywi w służbie miłości
211. 109 1. Kłopoty w Pollensa Bay
212.
2. Drugi gong
213.
3. Żółty irys
214.
4. Serwis do herbaty Arlekin
215.
5. Gwiazda Zaranna
216.
6. Detektywi w służbie miłości
217.
7. Najukochańszy pies
218.
8. Kwiat magnolii
219.
220. 112 Tajemnica lorda Listerdae`a
221. 112 1. Tajemnica lorda Listerdae`a
222.
2. Domek „Pod Słowikami”
223.
3. Dziewczyna z pociągu
224.
4. Piosenka za sześć pensów
225.
5. Metamorfoza Edwarda Robinsona
226.
6. Wypadek
7. Jane szuka pracy
227.
Parker Pyne Investigates (1932)
The Case of The Middle-Aged Wife
The Case of the Discontented Soldier
The Case of the Distressed Lady
The Case of the Discontented Husband
The Case of the City Clerk
The Case of the Rich Woman
Heve You Got Everything You Want?
The Gate of Baghdad
The House At Shiraz
The Pearl of Price
Death on the Nile
The Oracle At Delphi
The Mysterious Mr. Quin
The Coming of Mr. Quin
The Shadow on the Glass
At the Bells and Motley
The Sign in the Sky
The Soul of the Croupier
The Word`s End
The Voice in the Dark
The Face of Helen
The Dead Harlequin
The Bird with the Broken Wing
The Man from the Sea
Harlequin Lane
The Love Detectives
Problem At Pollena Bay
The Second Gong
Yellow Iris
The Harlequin Tea Set
The Regatta Mystery
The Love Detectives
Next to a Dog
Magnolia Blossom
The Listerday Mystery (1934)
The Listerday Mystery
Philomel Cottage
The Girl in the Train
Sing a Song of Sixpence
The Manhood of Edward Robinson
Accident
Jane in search of a Job
126
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
228.
8. Owocna niedziela
9. Przygoda pana Eastwooda
229.
230. 111 10. Złoty róg
231.
11. Szmaragd radży
232.
12. Łabędzi śpiew
233.
234. 102 Świadek oskarżenia / Ogar śmierci
235. 102 1. Świadek oskarżenia
236.
2. Ogar śmierci
237.
3. Czerwony sygnał
238.
4. Ten czwarty
239.
5. Cyganka
6. Lampa
240.
241.
7. Radio
242.
8. Tajemnica błękitnej wazy
243.
9. Dziwny przypadek sir Artura
…..Carmichaela
10. Zew skrzydeł
244.
245.
11. Ostatni seans
246.
12 SOS
247.
248. 107 Poirot prowadzi śledztwo
1. Gwiazda Zachodu
249.
250.
2. Tragedia w Mardson Manor
251.
3. Perypetie z tanim mieszkaniem
4. Tajemnica Hunter`s Lodge
252.
253.
5. Kradzież obligacji za milion dolarów
254.
6. Tajemnica egipskiego grobowca
7. Kradzież w hotelu Grand Metropolita
255.
256.
8. Porwanie premiera
257.
9. Zniknięcie pana Davenheima
258.
10. Sprawa włoskiego arystokraty
259.
11. Zaginiony testament
260.
261. 116 Dopóki starczy światła
262.
1. Dom ze snu
263.
2. Aktorka
264.
3. Na krawędzi
265.
4. Bożonarodzeniowa przygoda
266.
5. Samotny bożek
267.
6. Złoto Manksów
268.
7. Otoczony ścianą
269.
8. Tajemnica bagdadzkiego kufra
270. 116 9. Dopóki starczy światła
271.
272.
273.
127
A Frutiful Sunday
Mr. Eastwood`s Adventure
The Golden Ball
The Rajah`s Emerald
Swan Song
The Witness for the Prosecution and Other
Stories / The Hound of Death (1933)
The Witness for the Prosecution
The Hound of Death
The Red Signal
The Fourth Man
The Gipsy
The Lamp
Wireless / Where There`s a Will
The Mystery of the Blue Jar
The Strange Case of Sir Arthur Carmichael
The Call of Wing
The Last seance / The Stolen Ghost
SOS
Poirot investigates
The Adventure of the Western Star
The Tragedy at Mardson Manor
The Adventure of the Cheap Flat
The Mystery of Hunter`s Lodge
The Milion Dolar Bond Robbery
The Adventure of the Egyptian Tomb
The Rewel Robbery At the Grand Metropolitan
The Kidnapped Prime Minister
The Disappearance of Mr. Devenheim
The Adventure of the Italians Noblesman
The Case of the Missing Will
While the Light Lasts
The Mouse of Dream
The Actress
The Edge
Christmas Adventure
The Lonely God
Manx Gold
Within a Wall
The Mystery of the Bagdad Chest
While the Light Lasts
Miss Marple`s Final Case (1979)
Sanctuary 1979
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
Strange Jest 1934
Tape-Measure Murder 1961
The Case of the Caretaker 1935
The Case of the Perfect Maid 1941
Miss Marple Tells a Story 1969
The Dressmaker`s Doll 1954
In a Glass Darkly 1959
Kłopoty w Pollensa Bay
Kłopoty w Pollensa Bay
Drugi gong
Żółty irys
Serwis do herbaty Arlekin
Gwiazda zaranna
Detectywi w służbie miłości
Najukochańszy pies
Kwiat magnolia
Problem at Pollensa Bay (1991)
Problem at Pollensa Bay 1936
The Second Gong 1932
Yellow Iris 1937
The Harlequin Tea Set 1971
The Regatta Mystery 1936
The Love Detectives 1926
Next to a Dog 1929
Magnolia Blossom 1925
Morderstwo w zaułku
Trójkąt n aRodos
Lustro nieboszczyka
Niewiarygodna kradzież
Murder in the Mews 1937
Triangle at Rhodes
Dead Man`s Mirror
The Incredible Theft
Zbiór opowiastek i wierszy o tematyce gwiazdkowej:
296. 119 Gwiazda nad Betlejem
Star over Betleem
Autobiograficzne:
297. 127 Autobiografia
298. 129 Opowiedzcie, jak tam żyjecie
299. 126 Niedokończony portret
An autobiography
Come, and tell me how you live
Unfinished portrait
128
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
129
A.C. - Notki do wydań polskich
127
Autobiografia
Wielka Agatha Christie, światowej sławy autorka powieści detektywistycznych, zabrała się za opisanie
swojego długiego życia, mając dobrze po siedemdziesiątce. Błyskotliwa inteligencja, poczucie humoru, a także
bogata wyobraźnia, która powołała do życia barwne postacie Herkulesa Poirot i panny Marple - i tym razem nie
zawiodły pisarki. Agatha Christie prezentuje czytelnikom w tej książce najciekawszą historię, jaką
kiedykolwiek napisała - opowiada o swoim życiu. To zdarzyło się naprawdę. Gdy miała siedemdziesiąt pięć lat,
skończyła pisać swój życiorys, gdyż jak to ujęła: "To właściwy, jak sądzę, moment, żeby przestać. Dlatego, że
jeśli chodzi o życie, to jest to już wszystko, co się da o nim powiedzieć". Wydana pośmiertnie "Autobiografia"
ma większość zalet najlepszych utworów pisarki, łącznie z umiejętnością stawiania czytelnika wobec trudnych
do rozwiązania zagadek, których w tej książce można znaleźć więcej niż w niejednej powieści angielskiej
mistrzyni literatury kryminalnej.
124
Brzemię
Historia życia dwóch sióstr - Laury i młodszej o dziesięć lat Shirley - została opisana przez Agathę
Christie z niezmierną przenikliwością, świadczącą o jej głębokiej znajomości ludzkich spraw.
Laura, od małego daremnie łaknąca miłości, jaką rodzice nie są w stanie jej obdarzyć, znajduje cel życia w
opiece nad młodszą siostrą. Chciałaby odsunąć od Shirley wszystko, co mogłoby sprawić jej jakikolwiek ból.
Wydaje jej się, że wie najlepiej, jak Shirley powinna pokierować swoim życiem.
Czy jednak można w pełni zrozumieć drugiego człowieka, pojąć, co jest dla niego najważniejsze, i
wpływając na jego los - jednocześnie go nie zniszczyć?
125
Chleb olbrzyma
Vernon Deyre zapowiada się na wybitnego muzyka, ale za jego talent ktoś będzie musiał zapłacić
cierpieniem - rodzina, a przede wszystkim dwie kobiety jego życia: jedna, którą on kocha, i druga, która kocha
jego. Aby móc stworzyć dzieło swego zycia, Vernon musi podjąć dramatyczną decyzję, której konsekwencji
nie jest w stanie przewidzieć. Czy cena, jaką musi zapłacić nie okaże się za wysoka?
122
Córka jest córką
Nie wszyscy zapewne wiedzą, że Agatha Christie, mistrzyni precyzyjnej intrygi kryminalnej,
obdarzona niezwykle ciętym dowcipem, jest również autorką pełnych spokojnego wdzięku romansów. Pod
pseudonimem Mary Westmacott opublikowała sześć niebanalnych powieści dla pań. Były to dla niej książki
ważne.
8
Czarna kawa
Sir Claud Amory, światowej sławy naukowiec, opracowuje wzór na nowy, śmiercionośny
materiał wybuchowy. Przekonany, że ktoś z domowników próbuje wykraść ten wzór, wzywa na pomoc
Herkulesa Poirota. Niestety, słynny detektyw przybywa za późno: koperta ze wzorem ginie, a sir Claud zostaje
otruty... Jedną z podejrzanych jest synowa zmarłego, młoda i piękna Lucia, z pochodzenia Włoszka. Czy ona
okaże się drugą Lukrecją Borgią?
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
75
130
Dlaczego nie Evans
Ten mecz miał makabryczny finał: Bobby Jones szukal zagubionej pileczki golfowej, a zamiast
niej odkrył u stóp urwiska umierającego mężczyznę, który zdążył wyszeptać tylko: "Dlaczego nie Evans?"
Bobby odnalazł przy zwłokach fotografię nieznanej kobiety. Jedno krótkie zdanie, jedno zdjęcie - to bardzo
mało. Lecz Bobby wkrótce przekona się, że wie i tak za wiele...
9
Dom nad kanałem
Na odziedziczonym po zmarłej ciotce obrazie Tuppence Beresford rozpoznaje dom, który widziała
kiedyś z okna pociągu. Dom wydaje się dziwnie tajemniczy i mimo uroku całego obrazu, dość złowrogi.
Zmarła ciotka otrzymała obraz w prezencie od współ pensjonariuszki z domu starców - lekko sfiksowanej pani
Lancaster, którą krewni zabrali rzekomo do domu i po której ślad zaginął.
Tuppence rozpoczyna prywatne śledztwo i także znika bez śladu. Zaniepokojony mąż rusza na
poszukiwania, które z pewnością zostaną uwieńczone sukcesem, państwo Beresfordowie są bowiem
utalentowanymi detektywami; to oni przecież rozwikłali zagadkę N czy M, Tajemniczego przeciwnika czy
domu Pod Wawrzynami.
116
Dopóki starczy światła
Agatha Christie ma w swoim dorobku siedemdziesiąt dziewięć powieści, autobiografię, sześć
romansów, wydanych pod pseudonimem Mary Westmacott, pamiętnik z udziału wyprawy archeologicznej do
Syrii, dwa tomiki poezji, wiersze i opowiastki dla dzieci, kilkanaście sztuk teatralnych i radiowych oraz około
stu pięćdziesięciu opowiadań. Prezentowane w tym zbiorku, z paroma wyjątkami, od chwili pierwodruku nie
były wznawiane. Są to zarówno opowiadania kryminalne, jak i piękne, poetyckie romanse; jak pisze autor
"Przedmowy" Tony Medawar, "prawdziwa uczta dla koneserów".
54
Dwanaście prac Herkulesa
To kolejny fantastycznie napisany kryminał, którego z czystym sumieniem pisarze , czytelnicy i
krytycy wszelkiej racji, zaliczyć możemy do utworów literackich, które czyta się bez wysiłku a zawarta w nich
treść bawi nas i dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń.
Dlatego też często powracamy do lektur kryminalnych Agathy Christie co ma też oczywiście miejsce w
przypadku Dwunastu prac Herkulesa. A utwór to nader interesujący, napisany przez autorkę jednym
"pociągnięciem pióra", o nieszablonowej konstrukcji, z zachowaniem bezwzględnych wymogów estetycznych,
zmuszający nas do smakowania wręcz celebracji każdego napisanego słowa.
Myliłby się ten, kto by sądził, że rozwiąże zagadki intryg, kradzieży i zabójstw li tylko przerzucając strony
lub od niechcenia spoglądając na okładkę. Choć w dwunastu różnych odsłonach pokazuje się nam legandarny
bohater Herkules Poirot, to każda z nich stanowi odrębną historię i śmiało mogłaby się stać - gdyby tylko taki
był zamiar autorki- fundamentem nie jednego lecz wielu kryminałów.
Ale nie w tych okolicznościach! Koniecznym było poświęcić klilka doskonałych pomysłów, aby stworzyć
jeden genialny obraz suma sumarum, który niby z lotu ptaka pozwala czytelnikowi ogarnąć obszar działań
detektywa aż po sam horyzont fikcja-rzeczywistość. Herkules Poirot niepostrzeżenie przenika w nasz świat,
zanika różnica między czytającym, czytaniem a tematem czytania, czytelnik staje się detektywem. Zamiar
autorki o zamianie ról czytelnika i bohatera utworu, odniesie skutek w każdym wypadku!
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
47
131
Dziesięciu murzynków / I nie było już nikogo
Jeden z najbardziej znanych kryminałów mistrzyni tego gatunku. Tajemniczy 'ktoś' zaprasza na
weekend na słynną Wyspę Murzynków dziesięć zupełnie różnych osób, zapowiadając wypoczynek i masę
atrakcji. W przygotowanych dla siebie pokojach znajdują tekst dziecięcego wierszyka o dziesięciu
Murzynkach, które po kolei znikały. Nie wiedzą, że…
Powieść ta, uważana za jedną z najlepszych w dorobku Agathy Christie, znana była dotąd polskim
czytelnikom pod tytułem „Dziesięciu Murzynków”. Na życzenie wnuka pisarki (a zarazem prezesa Agatha
Christie Ltd, spółki dysponującej prawami autorskimi) został on zmieniony i dostosowany do zasad
poprawności politycznej. Z tego właśnie powodu Murzynków zastępujemy Żołnierzykami.
Dziesięć obcych sobie osób otrzymuje niespodziewanie zaproszenie na odizolowaną od świata Wyspę
Żołnierzyków. Na każdego z gości czeka w pokoju tekst starego dziecinnego wierszyka. Niebawem się okaże,
że i los czeka ich ten sam, ale kto im go zgotował i czym sobie na to zasłużyli?
73
Godzina zero
Godzina zero to zgodnie z tezą starego kryminologa chwila, do której prowadzą zarówno działania
zaplanowane przez mordercę, jak i splot przypadkowych zdarzeń i losów ludzi. Tak więc śmierć ogary
następuje w godzinie zero, ale odliczanie zaczyna się w chwili zaplanowania przestępstwa.
2
Karaibska tajemnica
Panna Marple, dzięki hojności swego kochającego siostrzeńca Raymonda, wypoczywa w
luksusowym pensjonacie na jednej z wysp karaibskich. Tak egzotyczne otoczenie bynajmniej nie oszałamia
starszej pani: gdy zostaje zamordowany emerytowany pułkownik, stary, nieszkodliwy nudziarz, panna Marple
rozpoczyna prywatne śledztwo, swoim zwyczajem porównując ludzi i sytuacje do znanych sobie osób i
wydarzeń z sennego miasteczka St Mary Meade... I jak zwykle rozwiązuje niezwykle zagmatwaną zagadkę.
10
Karty na stół
Pan Shaitana kolekcjonuje tabakierki, przedmioty pochodzące ze starożytnego Egiptu i...
morderców. Nie skazańców, ale morderców doskonałych, którym nigdy nie dowiedziono zbrodni. Pewnego
dnia zaprasza Herkulesa Poirota na swoje spotkanie z żywymi ozdobami swojej kolekcji. Zanim jednak wieczór
dobiegł końca, goście znajdują gospodarza zasztyletowanego przez jednego ze swoich ''okazów''.
4
Kieszeń pełna żyta
Bogaty przedsiębiorca z londyńskiego City, właściciel wspaniałej rezydencji, ginie otruty
jagodami cisa. Zbrodniarz nie poprzestaje jednak na jednym morderstwie. W żmudnym śledztwie inspektorowi
Scotland Yardu pomaga nieoceniona panna Marple.
11
Kot wśód gołębi
Kolejny porywający kryminał cenionej autorki, którego pełna zwrotów akcja rozgrywa
pomiędzy Europą i Bliskim Wschodem. Już na samym początku okazuje się, że może zdarzyć się coś łączącego
znaną szkołę dla panien w Meadowbank z rewolucją w Ramacie...
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
132
W pawilonie sportowym ekskluzywnej szkoły dla dziewcząt zostaje zamordowana
nauczycielka gimnastyki. Wkrótce potem w tym samym miejscu ginie następna osoba. Ktoś najwyraźniej szuka
czegoś w szafkach ze sprzętem sportowym. Sprawą zajmuje się wywiad wojskowy, podejrzewa się bowiem, że
tym "czymś", czego poszukuje zbrodniarz, są klejnoty szejka pewnego islamskiego państwa, który zginął w
podejrzanych okolicznościach. A jego kuzynka i niedoszła małżonka jest uczennicą szkoły w Meadowbank...
Klejnoty odnajduje czternastoletnia Julia i bardzo rozsądnie zwraca się o pomoc do Herkulesa Poirota.
Tymczasem pada następny trup, a księżniczka Shaista zostaje porwana...
13
Kurtyna
Akcja powieści Kurtyna, wydanej w 1975 roku, tuż przed śmiercią autorki, zamyka cykl
książek o genialnym małym Belgu, który zawsze powtarzał, że "nie popiera zbrodni". Opada kurtyna, która
poszła w górę w 1920 roku, kiedy ukazała się po raz pierwszy Tajemnicza historia w Styles: Herkules
Poirot rozwiązując swą ostatnią zagadkę i tym razem sam wymierza sprawiedliwość; umiera, pokonany
wiekiem i chorobą, ale jak zwykle zwycięski. Mon ami - to są jego ostatnie słowa, zwrócone do przyjaciela,
kapitana Hastingsa, wiernego kronikarza jego dokonań.
55
Mężczyzna w brązowym garniturze
T ym razem zagadkę rozwiązuje młoda dziewczyna
.
Jest przypadkowym świadkiem zagadkowej śmierci w londyńskim metrze. Odziedziczona po ojcu
archeologu umiejętność logicznego rozumowania , spostrzegania i stawiania hipotez nasuwa jej
przypuszczenie, że za śmiercią tą kryje się coś niezwykłego.
Chęć znalezienia się w samym środku przygody staje się faktem. Poszukując człowieka w brązowym
garniturze udaje się w podróż statkiem aż do Afryki Południowej. W czasie oceanicznej podróży natrafia na
trop diamentowej afery.
Ale czy na pewno poszukiwany przez londyńską policję mężczyzna jest mordercą? Na statku na pewno
jest
morderca,
ale
kto
nim
jest?
Bohaterkę czeka wiele przygód i niemiłych niespodzianek; jest więziona, bierze udział w pościgu.
Wszystkim tym wydarzeniom jak cień towarzyszy mężczyzna w brązowym garniturze. Kim jest, śmiertelnym
zagrożeniem czy przyjacielem w potrzebie.
58
Morderstwo na plebanii
Kiedy proboszcz St Mary Meade znalazł w swym gabinecie zwłoki pułkownika Protheroe,
w miasteczku zawrzało od plotek. Kiedy zaś aż dwie osoby przyznały się jednocześnie do zastrzelenia
pułkownika, prowadząca śledztwo policja zupełnie już nie wiedziała, co myśleć. Nawet panna Marple,
miejscowy detektyw w spódnicy, miała aż siedmioro podejrzanych.
Przedstawiła jednak w końcu właściwe rozwiązanie zagadki, wprawiając w zdumienie pastora i naczelnika
policji oraz ratując życie pewnemu nieszczęśliwemu młodzieńcowi, którego tajemnicę również rozgryzła.
Przed panną Marple bowiem, jak uznali pastorostwo, nic się nie ukryje. Ale w gruncie rzeczy jest przemiła...
Klubie Książki Księgarni Krajowej
3
Morderstwo odbędzie się
Akcja kryminału toczy się w XX - wiecznej Anglii. W jednej z angielskich gazet pojawia
się nietypowe ogłoszenie z informacją opisującą dokładnie miejsce i godzinę morderstwa, które ma nastąpić i
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
133
rzeczywiście ma miejsce. Prowadzone śledztwo ma wyjaśnić kto był autorem ogłoszenia a kto mordercą.
Wartka akcja obfituje w niespodzianki i zagadki, wszystko jednak prowadzi do rozwiązania łamigłówki.
30
Morderstwo to nic trudnego
To zbyt straszne, proszę pani. Kości to coś, czego nigdy nie mogłam znieść. Wszystko, tylko
nie kościotrup. 1 to tu, w ogrodzie, tuż obok mięty i innych ziół. Ach, tak mi wali serce, mam takie palpitacje,
że z trudem łapię oddech. 1 jeśli mogłabym... mam taką zuchwałą prośbę, gdybym dostała kropelkę brandy...
25
Morderstwo w Boże Narodzenie
We wspaniałej rezydencji Gorston Hall zbiera się przed Bożym Narodzeniem cała rodzina
bogatego Simeona Lee, złośliwego starca, tyranizującego otoczenie. W Wigilię Simeon Lee zostaje
zamordowany - ktoś poderżnął mu gardło.
Szef miejscowej policji prosi o pomoc w śledztwie bawiącego w okolicy Herkulesa Poirot. Goście i
domownicy Gorston Hall zachowują się podejrzanie. Poirot ma wątpliwości, czy wszyscy są naprawdę tymi, za
których się podają. A motyw? Czy była to zemsta za wyrządzoną przed laty krzywdę? Czy zwyczajna chęć
zysku? Strach? Nienawiść? Szare komórki małego Belga tym razem muszą się porządnie napracować. Klubie
Książki Księgarni Krajowej
29
Morderstwo w Mezopotamii
W zamkniętym na klucz pokoju zostaje zamordowana żona szefa ekspedycji
archeologicznej, prowadzącej wykopaliska w Mezopotamii. Piękna pani, słodka i subtelna, od pewnego czasu
czegoś się obawiała. Zagadek wciąż przybywa. Na szczęście w pobliżu bawi przejazdem niestrudzony
podróżnik i genialny detektyw, Herkules Poirot...
Którejś nocy Zobaczyłam jego twarz! Ale to była maska śmierci. Usłyszałam pukanie w szybę. Puk, puk,
puk. Ujrzałam za oknem trupią, wykrzywioną, wyszczerzoną maskę. Zaczęłam krzyczeć...
33
Morderstwo w Orient Ekspres
W środku nocy Orient Express wpada w zaspy śnieżne. Na kilka dni zostają
odcięci od świata. W zamkniętym od wewnątrz przedziale znajdują podróżni zasztyletowanego mężczyznę.
Dlaczego wszyscy pasażerowie kłamią podczas przesłuchania? Prawda jest tak dziwna, że nawet Poiroitowi
trudno w nią uwierzyć.
34
N czy M ?
Boję się strzelać ? powtórzył Haydock bezradnie. Ale w tej samej chwili huknął strzał. Kobieta
zachwiała się i upadła, nie wypuściwszy Betty z objęć. Mężczyźni podbiegli do niej. Pani Sprout trzymała w
ręku dymiący rewolwer. Dygotała gwałtownie, źrenice miała rozszerzone. Jak automat przeszła kilka kroków i
stanęła. Tomasz ukląkł przy ciałach. Obrócił je ostrożnie. Zobaczył twarz kobiety, spostrzegł niezwykłe,
posępne piękno jej rysów. Oczy otworzyły się, spojrzały na niego i zaszły mgłą. Westchnąwszy cicho, kobieta
umarła, postrzelona śmiertelnie w głowę.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
35
134
Nemezis
Znana ze zdolności detektywistycznych panna Jane Marple niespodziewanie otrzymuje list
od dawnego znajomego, bogatego finansisty Jasona Rafiela. Umierający pan Rafiel prosi ją o wyjaśnienie
pewnej zagadki kryminalnej sprzed lat. Proponuje wysokie honorarium - dwadzieścia tysięcy funtów. Mimo że
zleceniodawca nie ujawnia żadnych bliższych szczegółów sprawy, starsza dama decyduje się podjąć wyzwanie.
Jedyną wskazówką jest dziwny „prezent” od pana Rafiela, który przed śmiercią opłacił pannie Marple
wycieczkę po angielskich starych rezydencjach. Czyżby wśród uczestników znajdował się zabójca? Ale kto jest
ofiarą? Stopniowo okazuje się, że zmarły celowo pokierował biegiem wydarzeń w taki sposób, aby
naprowadzić pannę Marple na trop popełnionej przed laty ponurej zbrodni.
126
Niedokończony portret
Larraby, wzięty malarz portrecista, postanawia użyć innego środka wyrazu i opisać historię Celii, pięknej,
młodej kobiety, przypadkowo spotkanej na egzotycznej wyspie. Krok po kroku poznajemy zawikłane losy
tajemniczej kobiety. Jak zakończy się ta niezwykła historia?
53
Niedziela na wsi
Herkules Poirot jest niezadowolony. W wietrzny jesienny dzień zaproszono go na aperitif do ogrodu.
Słynny detektyw wolałby usiąść przed kominkiem w przytulnym salonie. Humor pogorszył mu się jeszcze
bardziej, kiedy zobaczył przygotowaną jakby specjalnie dla niego scenę: na brzegu basenu leżał w teatralnej
pozie młody mężczyzna, nad nim, z rewolwerem w ręce, stała krępa kobieta, do wody spływały krople
czerwonej farby.
Takich niespodzianek nie należy robić gościowi zaproszonemu na obiad do bardzo angielskiej wiejskiej
siedziby... bo też, w rzeczy samej, nie była to zaaranżowana scena. Poirot patrzył na człowieka, z którego
uchodziły resztki życia.
74
Niespodziewany gość
Nocą zabłąkany podróżny trafia do obcego domu. Niemal na progu natyka się na zwłoki mężczyzny w
fotelu inwalidzkim. Obok stoi z pistoletem w dłoni młoda kobieta. Morderczyni? W tej pokrętnej, jak na
Agathę Christie przystało, historii o niegodziwości, perfidii i prawdziwych ludzkich tragediach sprawca nie
zostaje ujęty, a jednak sprawiedliwości staje się zadość.
21
Noc i ciemność
Autorka przedstawiła perypetie bohaterów w nowym, zaskakującym ujęciu. Wszystko zaczęło się od
złowieszczej wróźby starej Cyganki...Michael Rogers, prosty chłopak, zawsze marzył o bogatej, pięknej żonie,
wspaniałym domu i zakosztowaniu wszelkich uroków życia. Udało mu się te marzenia zrealizować-ale
cygańska »
-
Ogar śmierci
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
135
Słuchowisko na płycie CD. Występują: Andrzej Ferenc, Krzysztof Kołbasiuk, Joanna Sobieska, Krystyna
Królówna i Krzysztof Gosztyła
129
Opowiedzcie , jak tam żyjecie
W latach trzydziestych, będąc już dobrze znaną pisarką, Agatha Christie przez kilka sezonów towarzyszyła
swemu mężowi, Maxowi Mallowanowi, w pracach archeologicznych w Syrii i Iraku. Znajomi często
wypytywali ją o to dziwne życie – a ona odpowiedziała na ich pytanie w lekkiej, niefrasobliwej książce.
106
Pajęczyna
Klarysa Hailsham – Brown, młoda żona wysokiego urzędnika Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
uwielbia płatać gościom figle. Nic więc dziwnego, że gdy pewnego dnia wpada w prawdziwe kłopoty, nikt nie
traktuje jej poważnie. Ostatecznie jednak trzej dżentelmeni o nieskazitelnej reputacji ulegają argumentom swej
pechowej gospodyni i przystają na ryzykowny plan, w którym stawką jest kariera jej męża…
105
Parker Pyne na tropie
Pewnego dnia poranne londyńskie gazety wydrukowały w rubryce „Osobiste” intrygujące ogłoszenie: „Czy
jesteś szczęśliwy? Jeżeli nie, zasięgnij rady pana Parkera Pynea, 17 Richmond Street”…
Jego autor całe życie zajmował się statystyką. Doszedł do wniosku, że ludzkie nieszczęścia można
zakwalifikować do pięciu kategorii, a postawiwszy właściwą diagnozę, łatwo dobrać odpowiednią terapię…
23
Pięć małych świnek
Herkules Poirot przyjmuje zlecenie rekonstrukcji wydarzeń sprzed szesnastu lat. Na prośbę fascynującej
Karli Lemarchant ma ponownie zbadać okoliczności śmierci jej ojca, słynnego malarza masa Crale’a,
otrutego cykutą. Przed laty sprawa wydawała się zupełnie oczywista, a wszelkie dowody wskazywały na pozór
bezsprzecznie, że morderstwa dopuściła się żona Crale’a, Karolina, zazdrosna o jego młodziutką kochankę. Ale
profesjonalizm Poirota opiera się przecież na zasadzie, że nie ma niezbitych dowodów…
Czas nie tylko goi rany, zaciera również ślady zbrodni. Z tego właśnie względu sprawa, z którą Karla
Lemarchant zwróciła się do Herkulesa Poirot, była wyjątkowo trudna. Dotyczyła ona tajemniczych
okoliczności, w których szesnaście lat wcześniej zginął ojciec Karli, wybitny malarz Amasy Crale.
Otruto go cykutą, a winą za zabójstwo obarczono wdowę po nim, Karolinę. Pani Crale zmarła po roku w
więzieniu, pozostawiając list, który stał się powodem wznowienia śledztwa. W liscie tym udowadniała swoją
niewinność. Wkrótce Poirot dotrze do pięciu osób podejrzanych o zapomniane zabójstwo…
5
Po pogrzebie
Na pogrzeb bogatego właściciela Enderby Hall przyjechała cała rodzina. Niektórzy jej członkowie nie
widzieli się całe lata, ale wszyscy z niecierpliwością oczekują otwarcia testamentu. Już po jego odczytaniu
jedna z kuzynek wysuwa przypuszczenie, że »
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
107
136
Poirot prowadzi śledztwo
Nie istnieje sprawa, której nie rozwiązałby ulubiony detektyw Agathy Christie i jej czytelników,
Hercules Poirot. Kradzież klejnotów znanej aktorki czy obligacji bankowych, podejrzana śmierć człowieka,
który wysoko ubezpieczył się na życie, tajemnica zadziwiająco taniego mieszkania, seria zagadkowych zgonów
wśród egipskich piramid, porwanie premiera Anglii czy sprytne ukrycie testamentu - wszystko to jest
wyzwaniem dla sławnego detektywa i jego szarych komórek. Posługując się wyłącznie nimi, rozszyfrowuje
wszelkie tajemnice, odnajduje skradzione lub zaginione przedmioty i ludzi, winnych oddaje w ręce
sprawiedliwości, czasem chwałę pozostawiając innym i kryjąc się w cieniu. Jego wierny przyjaciel i kronikarz
kapitan Hastings nie pozwala nam jednak zapomnieć, dzięki czyjemu umystowi prawda wyszła na jaw.
72
Pułapka na myszy
Przy Culver Street 74 w Londynie popełniono morderstwo. Poszukiwany jest mężczyzna, który pojawił się
w pobliżu miejsca zbrodni, nucąc melodię Trzy ślepe myszki. Policja spodziewa się kolejnych zabójstw.
6
Rendez-vous ze śmiercią
Młodzi Boyntonowie byli całkowicie zdominowani przez macochę - złą kobietę, opanowaną patologiczną
żądzą władzy; za młodu była strażniczką więzienną - teraz jak w więzieniu trzyma swoją rodzinę, odmawiając
pasierbom spadku po ojcu i swobody. Tyrania pani Boynton wypaczyła charaktery jej ofiar - najmłodsza córka
ma początki schizofrenii. „Trzeba ją zabić” - słyszy Hercules Poirot pewnej nocy w Jerozolimie.
W czasie wycieczki po Ziemi Świętej pani Boynton umiera. Czy to śmierć naturalna, czy morderstwo?
Poirot ma dwadzieścia cztery godziny na rozwiązanie zagadki.
121
Róża i cis
Isabella Charteris jest śliczna, skromna i cicha, niby średniowieczna święta. Żyje w zamku St Loo, gdzie
czas upływa jej na oczekiwaniu księcia z bajki. Z takim mężczyzną zamierza spędzić resztę życia. John Gabriel
to bohater wojenny, który nie kryje się ze swoim oportunizmem i ma zamiar zrobić karierę polityczną.
Zrządzeniem losu ich drogi krzyżują się w kluczowej dla Gabriela chwili życia - podczas kampanii przed
wyborami do parlamentu, w której bierze udział jako kandydat laburzystów. Czy uczucie, które między nimi
wybuchnie będzie spełnieniem ich marzeń?
123
Samotna
Joan Scudamore wracz z Bagdadu, gdzie bawiła u córki. Podczas niespodziewanej przerwy w podróży
spędza kilka dni w pustym zajeździe, zdana wyłącznie na własne towarzystwo i absolutną bezczynność. Te
okoliczności sprawiają, że Joan pierwszy raz w życiu zastanawia się nad sobą, nad swoją rolą żony i matki, i z
bólem, acz niechętnie przyznaje, że je życie i postępki były dalekie od doskonałości...
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
40
137
Samotny dom
W Samotnym Domu w St. Loo, gdzie mieszka pewna młoda dziewczyna, zaczynają dziać się dziwne i
niepokojące rzeczy. Ktoś dybie na życie panny Nick. Herkules Poirot i jego wierny przyjaciel Hastings próbują
ustrzec ją przed śmiercią.
Zerwałem się z fotela z okrzykiem przerażenia. Drżącą ręką wskazałem na okno. Twarz, Poirot! krzyknąłem. - Ktoś przycisnął twarz do szyby. Straszną twarz! O, nie ma jej już, ale widziałem ją wyraźnie!
Poirot podszedł do okna i otworzył je. - Nie ma nikogo - powiedział w zamyśleniu. - Czy jesteś pewny, że coś
widziałeś?
69
Spotkanie w Bagdadzie
Świeżo wyrzucona z pracy stenotypistka spotyka uroczego, niezwykle przystojnego chłopca. Miłość od
pierwszego wejrzenia i natychmiastowe rozstanie... Rezolutna dziewczyna podąża za ukochanym do Bagdadu.
Nie spodziewa się, że wraz z nim trafi w sam środek afery politycznej i kryminalnej, ani że - ryzykując życiem
- odegra główna rolę w likwidacji międzynarodowej organizacji przestępczej
70
Strzały w Stonygates
Bohaterką "Strzałów w Stonygates" jest panna Marple. Spełniając obietnicę, jaką złożyła przyjaciółce z
ławy szkolnej, przyjeżdża odwiedzić ją w wiejskiej posiadłości. Nagle pada strzał. Każdy z siedmiorga
domowników miał motyw, by zabić. Sprawę utrudnia fakt, że do rezydencji przylega dom poprawczy, w
którym mieszka dwustu młodocianych przestępców.
17
Śmierć na Nilu
Sir Claud Amory, światowej sławy naukowiec, opracowuje wzór na nowy, śmiercionośny materiał
wybuchowy. Przekonany, że ktoś z domowników próbuje wykraść ten wzór, wzywa na pomoc Herkulesa
Poirota. Niestety, słynny detektyw przybywa za późno: koperta ze wzorem ginie, a sir Claud zostaje otruty...
Jedną z podejrzanych jest synowa zmarłego, młoda i piękna Lucia, z pochodzenia Włoszka. Czy ona okaże się
drugą Lukrecją Borgią?
16
Śmierć w chmurach
Dla pasażerów samolotu lecącego z Paryża do Croydon zwykła podróż okazuje się koszmarem - w trakcie
lotu popełniono bowiem morderstwo. Winny jest któryś z pasażerów. Słynny detektyw musi rozwikłać tę
zagadkę, chociażby po to, by oczyścić samego siebie.
103
Śmiertelna klątwa
Tomik opowiadań, przedstawiających kolejne detektywistyczne sukcesy panny Jane Marple, sympatycznej,
nieśmiałej starszej pani z małego miasteczka St. Mary Mead. Tajemnicze wypadki, które urozmaicają
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
138
monotonię prowincjonalnego leniwego życia, są zbyt trudne do rozwiązania dla policji. Ale panna Marple
potrafi rozwikłać nawet najtrudniejszą zagadkę, każde bowiem wydarzenie da się porównać z innym, z historią,
która wydarzyła się w przeszłości, a wówczas wysnucie właściwych wniosków jest już dziecinnie proste! Kim
był mężczyzna, który szukał schronienia w kościele? Dlaczego doskonałość jest zawsze podejrzana? Gdzie
ukryto cenny spadek? Spytajcie panny Marple!
102
Świadek oskarżenia
Świadek oskarżenia" to zbiór 12 opowiadań. Spotykamy się tu nie tylko z pomysłowymi przestępcami i
sprytnymi detektywami, ale także z parapsychologią oraz seansami spirytystycznymi.
-
Tajemnica błękitnej wazy
Słuchowisko na płycie CD. Występują: Marian Opania, Andrzej Ferenc, Krzysztof Kołbasiuk,
Joanna Sobieska, Krzysztof Gosztyła
112
Tajemnica lorda Listerdale`a
To dziwny gość-powiedział Rupert, wskazując na zamknięte drzwi.-Jest w nim coś osobliwego coś...
-Podejrzanego?wtrąciła
pani
St
Vincent,
uśmiechając
się
lekko.
-Ależ mamo, skąd wiedziałaś, co chcę powiedzieć? - zapytał z całkowitą powagą Rupert
-Przecież to twoje ulubione określenie, kochanie. Wszystko dla ciebie jest podejrzane. Zapewne sądzisz, że to
Quentin pozbawił życia lorda Listerdale`a i ukrył jego ciało pod podłogą?"
68
Tajemnica Sittafort
Zasypana śniegiem Anglia. Maleńka wioska Sittaford zostaje odcięta od reszty świata. Podczas seansu
spirytystycznego przy wirującym stoliku gość z zaświatów uprzedza, że kapitan Trevelyan zostanie
zamordowany.
Wkrótce znaleziono ciało. Inspektor Narracott, który przybywa, aby wyjaśnić sprawę, staje
przed nie lada zagadką.
41
Tajemnica Wawrzynów
Państwo Beresfordowie postanawiają po przejściu na emeryturę spędzić resztę życia w spokojnej,
przytulnej nadmorskiej wiosce...
61
Tajemnicza historia w Styles
Co to znaczy? Dlaczego doktor Bauerstein był... Taki dziwny? - Wie pani, co mi się zdaje? - Co takiego? Proszę posłuchać - rozejrzałem się, czy nikt nie może nas usłyszeć i zniżyłem głos. - Myślę, że to trucizna i że
doktor Bauerstein jest podobnego zdania…
Kolejne śledztwo Herkulesa Poirota opisuje jego wierny przyjaciel Hastings, znany wielbicielom
małego Belga między innymi z „Tajemniczej historii w Styles”. Czy czwarty baron Edgware zginął dlatego, że
odmawiał żonie rozwodu? Ale przecież wreszcie się zgodził! A może odziedziczenie tytułu lordowskiego było
dla Ronalda Marsha wystarczającym motywem do popełnienia zbrodni?
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
139
Sprawa wikła się coraz bardziej, są nowe ofiary; nawet inspektor Scotland Yardu zaczyna wątpić w talent
Poirota. Jakże się myli! Szare komórki ekscentrycznego detektywa nigdy nie zawodzą.
62
Tajemniczy pan Quin
Pan Quinn usiadł. Lampa z czerwonym kloszem rzucała barwne światło na jego kraciastą marynarkę i
pozostawiała w cieniu jego twarz, co sprawiało wrażenie, jakby nosił maskę. - Smutna historia - powiedział. Nader smutna i szokująca tragedia. Bardzo intrygującą czyni ją brak motywu
Tajemniczy pan Quin, przebiegły pan Pyne i najwspanialszy detektyw świata
Herkules Poirot tym razem jako obrońcy zakochanych.
- Carter! - Zawołal ochrypłym głosem Barton Russell. - Zawsze cię podejrzewałem. Iris była w tobie
zakochana. Zamierzała z tobą wyjechać. Ale ty nie chciałeś dopuścić do skandalu z uwagi na swą drogocenną
karierę,
więc
ją
otrułeś.
Zawiśniesz
za
to
na
szubiennicy,
ty
draniu!
- Spokój! - zażądał stanowczym, autorytatywnym głosem Poirot. - Sprawa nie jest zakończona. Ja, Herkules
Poirot, mam coś do powiedzenia.
65
Tajemniczy przeciwnik
Agatha Christie autorka kilkudziesięciu niezwykle poczytnych powieści kryminalnych, zręcznie
operujących psychologicznymi poszlakami, wyróżniających się logiką i precyzyjną konstrukcją sensacyjnej
intrygi. Stworzyła oryginalne postacie, które na trwałe weszły do literatury: niezwykle bystrą i uroczo
staroświecką pannę Jane Marple oraz ekscentrycznego Belga, Herkulesa Poirot – najsłynniejszego detektywa
od czasów Sherlocka Holmesa.
W „Tajemniczym przeciwniku”, poznajemy nowych bohaterów – Tommy`ego i Tuppence. Para młodych
detektywów-amatorów wpada na trop międzynarodowego spisku, którego celem jest upadek rządu
brytyjskiego.
71
Trzecia lokatorka
Pewnego dnia w mieszkaniu Herkulesa Poirot zjawia się młoda dziewczyna z prośbą o poradę "w sprawie
morderstwa, które prawdopodobnie popełniła", ale po krótkiej rozmowie ze słynnym detektywem rezygnuje z
jego pomocy, gdyż, według niej, jest on za stary. Myli się jednak! Szare komórki małego Belga nadal są
niezawodne. Śledztwo ujawnia potworną intrygę, uknutą przez ludzi, którzy są ucieleśnieniem Zła.
Bo nie zawsze pamiętam, gdzie byłam, co się ze mną działo. Raz stałam na korytarzu pod drzwiami... Pod jej
drzwiami! W ręku trzymałam coś... Nie mam pojęcia, skąd ja to wzięłam. Ona szła w moją stronę, ale ja byłam
bliżej, spostrzegłam, że zmienna się nagle, twarz ma zupełnie inną... Zmieniła się nagle w inną osobę…
113
Trzynaście zagadek
Trzynaście zagadek kryminalnych zadawanych sobie przez zgromadzone towarzystwo. Wszystkie te
opowiadania łączy fakt, że trafne rozwiązania niezmiennie znajduje panna Marple.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
43
140
Uśpione morderstwo
To zbyt straszne, proszę pani. Kości to coś, czego nigdy nie mogłam znieść. Wszystko, tylko nie kościotrup.
1 to tu, w ogrodzie, tuż obok mięty i innych ziół. Ach, tak mi wali serce, mam takie palpitacje, że z trudem
łapię oddech. 1 jeśli mogłabym... mam taką zuchwałą prośbę, gdybym dostała kropelkę brandy...
49
Wielka czwórka
Herkules Poirot przeciw tajemniczej organizacji, która zamierza przejąć władzę nad światem. Mnożą się
niezwykłe wydarzenia, niebezpieczeństwo wciąż rośnie. Mały Belg jest o włos od śmierci. Ale od czegóż każdy
sławny detektyw ma brata bliźniaka.
63
Zagadka błękitnego Expresu
Za pięć, za dziesięć minut, monsieur, będziemy w Lyonie.' '- Mój Boże! - w przyćmionym świetle twarz
Van Aldina wydawała się blada i zmęczona.- Gdzieś o tej porze moja biedna Ruth została zamordowana.'
Siedział nieruchomo, wpatrzony wprost przed siebie. Jego usta skrzywiły się lekko, gdy powrócił myślami do
tragedii, która okryła smutkiem całe jego życie.
15
Zakończeniem jest śmierć
Coś poruszyło się za belami płócien. Henet odwróciła głowę i nagle zwalił się na nią wielki stos płótna,
kneblując jej usta i nos. Nieubłagana ręka owinęła materiał wokół jej ciała, bandażując ją jak nieboszczyka, aż
przestała walczyć.
57
Zatrute pióro
Ktokolwiek pisze te rzeczy, wykazuje ogromną dozę przebiegłości rzekłem powoli. Bo ona chytra, proszę
pana, bardzo chytra! - rzekł Graves. Kuta na cztery nogi, powiedziałbym nawet. Nigdy bym nie przypuszczał,
że któraś z tutejszych prowincjuszek będzie taka pomysłowa! Graves chrząknął.
Zdaje się, że
wypowiedziałem się dostatecznie jasno. Listy te zostały napisane przez kobietę... wykształconą. Cooo? Przez
damę?
14
Zbrodnia na Festynie
Doskonała powieść kryminalna Autorki, w której zakończenie jak zwykle jest zaskakujące i
niespodziewane. Na pewno spełni oczekiwania wszystkich miłośników tej pisarki.
42
Zerwane zaręczyny
Jakże opatrznościowa dla Elinor wydaje się śmierć pięknej Mary. Za jednym zamachem pozbyła się
rywalki do serca ukochanego i otrzymała duży spadek, który - w świetle odkryć Herkulesa Poirota - należał się
zmarłej dziewczynie. Niestety, szczęście nie trwa długo : Elinor staje przed sądem oskarżona o morderstwo z
premedytacją i nikt - ani sławny detektyw, ani nawet narzeczony - nie wierzy w jej niewinność.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
22
141
Zło czai się wszędzie
Zwróciła uwagę na dziwnie nienaturalny układ rozpostartych rąk. Uprzytomniła sobie, że to ciało nie
ułożyło się na żwirze, lecz zostało rzucone. Dobiegł ją głos Patryka: szept pełen grozy. Wielki Boże! Ona, ona
nie żyje - wyjąknął, gdy przyklęknąwszy obok Arleny dotknął jej dłoni i ramion. W podobnych chwilach czas
jak gdyby zatrzymuje się w miejscu.
55
Zwierciadło pęka w odłamków stos
Panna Jane Marple bardzo się nudzi. Lekarz zabronił jej pracy w ogródku i spacerów, zalecił jednak dla
rozrywki rozwiązanie jakiejś zagadki kryminalnej. I oto nadarza się okazja. Na przyjęciu w rezydencji
amerykańskiej gwiazdy filmowej zostaje otruta jedna z zaproszonych pań...
Jej wzrok, spoglądający ponad ramieniem rozmówczyni, zdawał się skupiać gdzieś w połowie schodów.
Patrzyła, a w wyrazie jej twarzy było coś tak upiornego, że pani Bautry odruchowo podążyła za jej wzrokiem.
Co dostrzegła, że spogląda tak wściekle?
49
Wielka czwórka
Jeszcze nigdy dotąd Herkules Poirot nie miał do czynienia z tak potężnym i groźnym przeciwnikiem. Teraz
belgijski detektyw zmierzy się z czwórką najniebezpieczniejszych przestępców świata, grupą, która – by
osiągnąć nieograniczoną władzę – nie cofnie się przed żadną podłością. Mnożą się zamachy Ne życie Poirota,
nic jednak nie jest w stanie powstrzymać wielkiego detektywa. Z narażeniem życia służy mu z pomocą w
śledztwie powracający z Argentyny kapitan Hastings, przyjaciel z dawnych lat.
Jeśli przyjaciele nie zdołają pokrzyżować planów przestępcom, Wielka Czwórka zapanuje nad światem…
120
Obligacje za milion dolarów
Przedstawiciele banków w Londynie i Szkocji wysyłają statkiem do Nowego Jorku obligacje za milion
dolarów. Przewozi je i eskortuje Philips Ridgeway, siostrzeniec jednego z dyrektorów banku. Podczas podróży
obligacje zostają skradzione i natychmiast po przybyciu do portu, a nawet wcześniej, pojawiają się na rynku.
Pomimo dokładnej rewizji wszystkich pasażerów opuszczających pokład, nie udaje się wskazać sprawcy.
Podejrzenie pada na Philipa Ridgewaya. Z zarzutów może oczyścić go jedynie Herkules Poirot. Geniusz
wielkiego detektywa – przedstawiony jeszcze raz, w dziesięciu opowiadaniach…
?
Dama w woalce.
Herkulesa Poirot odwiedza piękna dziewczyna. Ubrana jest elegancko, ale z prostotą, kapelusz z gęstą
koronkową woalką skrywa jej twarz, lecz na nogach kobieta ma tanie, nie pasujące do reszty ubioru buty.
Podaje się za narzeczoną księcia Southshire. Lady Millicent, prosi o pomoc w bardzo osobistej sprawie…
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
110
142
Detektywi w służbie miłości
Tajemniczy pan Quin, przebiegły pan Pyne i najwspanialszy detektyw świata Herkules Poirot tym razem
jako obrońcy zakochanych
.
- Carter! - Zawołał ochrypłym głosem Barton Russel. - Zawsze cię podejrzewałem. Iris była w tobie zakochana.
Zamierzała z tobą wyjechać. Ale ty nie chciałeś dopuścić do skandalu z uwagi na swą drogocenną karierę, więc
ją
otrułeś.
Zawiśniesz
za
to
na
szubienicy,
ty
draniu!
- Spokój! - zażądał stanowczym, autorytatywnym głosem Poirot. - Sprawa nie jest zakończona. Ja, Herkules
Poirot, mam coś do powiedzenia.
55
Mężczyzna w brązowym garniturze
Tym razem "Królowa Kryminału" - Agatha Christie - kolejną zagadkę kryminalną daje do rozwiązania
młodej dziewczynie.
Bohaterka staje się przygodnym świadkiem śmierci w londyńskim metrze, następnie, podczas podróży statkiem
do Afryki, natrafia na trop diamentowej afery, jest więziona i potem bierze udział w pościgu. Wszystkim tym
wydarzeniom jak cień towarzyszy mężczyzna w brązowym garniturze.
37
Próba niewinności
Pewnego listopadowego dnia w Sunny Point doszło do kolejnej kłótni o pieniądze między Rachel
Argyle a Jacko - najmłodszym z pięciorga jej adoptowanych dzieci. W kilka godzin później znaleziono ją
martwą, a pieniądze z jej biurka zniknęły. Wkrótce policja zatrzymała Jacko i znalazła przy nim pieniądze. Nie
przyznał się jednak do morderstwa i twierdził uparcie, że ma pewne alibi, bo tego wieczoru zabrał go
autostopem kierowca na szosie do Drymouth. Kierowcy nie odnaleziono, a Jacko został osądzony i skazany na
karę więzienia, gdzie wkrótce zmarł.
I oto pewnego dnia w Sunny Point zjawia się ów bezskutecznie niegdyś poszukiwany świadek, Artur Calgary,
aby potwierdzić niewinność Jacko...
27
Śmierć lorda Edgware`a
Kolejne śledztwo Herkulesa Poirota opisuje jego wierny przyjaciel Hastings, znany wielbicielom małego
Belga między innymi z „Tajemniczej historii w Styles”.
Czy czwarty baron Edgware zginął dlatego, że odmawiał żonie rozwodu? Ale przecież wreszcie się zgodził! A
może odziedziczenie tytułu lordowskiego było dla Ronalda Marsha wystarczającym motywem do popełnienia
zbrodni?
Sprawa wikła się coraz bardziej, są nowe ofiary; nawet inspektor Scotland Yardu zaczyna wątpić w talent
Poirota. Jakże się myli! Szare komórki ekscentrycznego detektywa nigdy nie zawodzą.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
64
143
Tajemnica Bladego konia
Czy można zadawać śmierć na odległość, za pomocą magii czy siły woli? A może przy użyciu nieznanych
jeszcze nauce promieni? Trzy niemłode kobiety, mające w okolicy opinię czarownic, utrzymują, że tak. Po
wiosce krążą niepokojące opowieści o szatańskich misteriach, odbywających się w domu Pod Bladym Koniem.
Ale jest przecież wiek XX! Mark Easterbrook i jego przyjaciółka Ginny postanawiają zbadać sprawę
tajemniczych zgonów. Nagle Ginny zapada na dziwną chorobę...
60
Zabójstwo Rogera Ackroyda
Roger Ackroyd, bogaty biznesmen, zostaje pewnej nocy zasztyletowany w swym gabinecie. Kilka dni
wcześniej umiera śmiercią samobójczą dama, którą Ackroyd zamierzał poślubić. Policja jest zupełnie bezradna
wobec skomplikowanej zagadki. Na szczęście niedawno osiadły w miasteczku Herkules Poirot wpada na jeden
ze swych "małych pomysłów". Rozwiązanie przyprawia o prawdziwy wstrząs nie tylko mieszkańców sennego
King's Abbot, ale też rzesze czytelników na całym świecie oraz znawców literatury kryminalnej
32
Morderstwo na polu golfowym
Kolejny klasyczny kryminał mistrzyni gatunku. Zabójca w celu zmylenia policji zaplanował zamordowanie
samego siebie. Czy detektyw Poirot i tym razem rozwikła zagadkę?
104
Morderstwo w zaułku
Przez chwilę wszyscy stali w wejściu i patrzyli do środka. W gabinecie paliło się światło. Przy ścianie z
lewej strony stało wielkie, solidne, mahoniowe biurko. Bokiem do biurka siedział masywny mężczyzna ze
zwieszoną głową. Cała jego postać przechylona była na prawą stronę fotela, a prawa ręka zwisała bezwładnie.
Tuz poniżej, na dywanie, leżał mały błyszczący pistolet
39
Pasażer do Frankfurtu
Na lotnisku we Frankfurcie tajemnicza kobieta zwraca się do sir Stafforda Nye o pomoc w niebezpiecznej
misji. Z narażeniem własnego życia młody dyplomata odkrywa mroczny świat międzynarodowej intrygi, której
celem jest dominacja nad światem...
18
Podróż w nieznane
-Czy nie straciła pani odwagi, madame? - cicho zapytał doktor Barron. - Czy może chciałaby pani pobiec
za swoją amerykańską przyjaciółką i razem z nią wrócić do świata, który pani porzuciła? - A czy mogłabym to
zrobić, nawet gdybym chciała? - zapytała Hilary. - Nie wiadomo...
37
Próba niewinności
Arthur Calgary na tropie zbrodni popełnionej w małym miasteczku. Ślady prowadzą go jednak nie tylko do
zaskakującego finału śledztwa ale i pięknej Hester, która powoli odkrywa w sobie uczucie - co ważne odwzajemnione przez naszego bohatera...
44
Rosemary znaczy pamięć
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
144
Iris Marle myślała o swojej siostrze Rosemary. Przez niemal rok świadomie próbowała odsunąć od siebie
wspomnienia. Nie chciała pamiętać. Było to zbyt bolesne, zbyt przerażające! Sina twarz, konwulsywnia
zaciśnięte palce... Kontrast między tym a wesołą, kochaną Rosemary z poprzedniego dnia..."
38
Śledztwo na cztery ręce
Na górze pani Honeycoutt otworzyła pierwsze drzwi. Tommy i Tuppence szli tuż za nią. Naraz gospodyni
cofnęła się, gwałtownie chwytając powietrze. Na sofie leżała nieruchomo kobieta w gronostajach i czerni. Jej
twarz piękna, bezduszna twarz dużego, uśpionego dziecka, była nietknięta. Rana znajdowała się na skroni..." fragment powieści.
27
Śmierć lorda Edgware`a
Kolejny fascynująca powieść tej niezwykle poczytnej autorki. Już na początku pokojówka znajduje w
bibliotece ciało pana domu z nożem wbitym w kark tuż przy nasadzie włosów. Wśród niezliczonych poszlak
detektyw Poirot z niezwykłą wprawnością łączy odpowiednie wątki, by na końcu ukazać czytelnikowi
zaskakujące rozwiązanie.
103
Śmiertelna klątwa
Tomik opowiadań, przedstawiających kolejne detektywistyczne sukcesy panny Jane
Marple, sympatycznej, nieśmiałej starszej pani z małego miasteczka St Mary Mead. Tajemnicze
wypadki, które urozmaicają monotonię prowincjonalnego leniwego życia, są zbyt trudne do
rozwiązania dla policji. Ale panna Marple potrafi rozwikłać nawet najtrudniejszą zagadkę, każde
bowiem wydarzenie da się porównać z innym, z historią, zapamiętaną w przeszłości, a wówczas
wysnucie wniosków właściwych jest już dziecinnie proste! Kim był mężczyzna, który szukał
azylu w kościele? Dlaczego doskonałość jest zawsze podejrzana? Gdzie ukryto cenny spadek?
Spytajcie panny Marple!
118
Tajemnica gwiazdkowego puddingu
"Herkules Poirot wszedł do sypialni. Był to przestronny pokój, ogrzewany kaloryferami.
Podchodząc do wielkiego łoża z baldachimem, zauważył leżącą na poduszce kopertę. Otworzył
ją i wyjął kartkę. Była na niej notatka, napisana krzywymi drukowanymi literami. "Nie jedz ani
kęsa puddingu. Ktoś, kto Ci dobrze życzy." Herkules Poirot podniósł brwi, wpatrując się w
list..."
108
Wczesne sprawy Poirota
' - Nie mógł się sam zastrzelić. Musiałby owinąć prawą rękę wokół głowy. Niewykonalne. - W
ręce ściskał pistolet? A propos, gdzie on jest? Lekarz ruchem głowy wskazał na stół. - Nie
ściskał pistoletu w dłoni - sprostował. - Miał broń w ręce, ale palce nie były na niej zaciśnięte. Została włożona później. To oczywiste - powiedziała inspektor, oglądając broń.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
145
A.C. Notki do wydań angielskich
13 for Luck
".for the millions of Agatha Christie fans who treasure the tops in murder, mystery and
brillant detection. .for the avid followers of Miss Christie's great quartet of sleuths: the suave Hercule Poirot,
the determined Miss Marple, the unflappable Harley Quinn and the indomitable Mr. Parker Pyne. .for the most
fascinating collection of murderers, felons and odious miscreants that have ever appeared in Agatha Christie's
spellbinding books. "
1
4.50 from Paddington
Published by Collins for The Crime Club. Miss Marple once again pits her
wits against the confusing details and clues about this murder on a moving train.
Returning from shopping Mrs McGillicuddy's train is overtaken and for some minutes the two trains proceed
side by side. In a first class carriage of the second train Mrs. McGillicuddy sees a man strangling a woman..
Then the second train gathers speed and vanishes into the night. Who was the woman? who was the man? And
why is the body not found for so long? As Mrs. McGillicuddy is going to stay with her old friend Miss Marple,
you may be sure that these questions all get answered - in the end.
Elspeth McGillicuddy was not usually given to hallucinations. So when she witnesses what appears to be a
murder on a train that no-one else sees, no-one reports and no corpse is found she turns to her old friend, Jane
Marple, for help
For an instant the two trains ran together, side by side. In that frozen moment, Elspeth witnessed a murder.
Helplessly, she stared out of her carriage window as aman remorselessly tightened his grip around a woman's
throat. The body crumpled. Then the other train drew away. But who, apart from Miss Marple, would take her
seriously? After all, there were no suspects, no other witnesses.. and no corpse.
2
A carribbean Mystery
3
A Murder is Announced The date for murder was advertized in the Gazette. Everyone thought it was a
harmless game. And so on the night of October 29, the neighbors dropped by, just out of curiosity. Then as the
clock chimed 6:30, the room went dark. A gun exploded! A body fell! A woman screamed! When the lights
went back on, a man was found lying on the floor. He was wrapped in a black cloak. He wore a black mask and
he lay in a pool of blood--dead.".
A Jane Marple Murder Mystery."I'll go lie down, I think," said Miss Bunner. "I'll take a couple of aspirin & try
& h ave a nice sleep." Miss Bunner had a very nice sleep indeed. She never woke up again!
The notice in the Chipping Cleghorn Gazette was rather small, but it served admirably well - by sundown
everyone was gathered at Little Paddocks for sherry and a game of murder. But alas, the murder was far too
Real
4
A Pocked full of Rye
. The wealthy Rex Fortescue falls dead at a normal tea shortly after
partaking of the fare, and when the only clue is rye in his pocket, Miss Marple uses the old nursery rhyme.
. . The murdered man's widow was a beauty. She'd never lack for men, Jane Marple observed. Was that what
made her smil
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
146
The clue to a triple murder appears to be buried in a not-so-innocent children's verse. It's up to sleuth Miss Jane
Marple to decipher the rhyme and reason behind the crime in what the New York Times has hailed as "the best
of the novels starring Miss Marple.
The well-known mystery author presents one of her most famous sleuths, the inimitable Miss Marple, as she
follows the trail of a murderer who seems to be very fond of nursery rhyme.
A Jane Marple Murder Mystery.The murdered man's widow was a beauty. She'd never lack for men, Jane
Marple obser ved. Was that what made her smile through her tears--or was it her late husband's money?
When Rex Fortescue falls dead after taking a sip of his midday tea, it is obvious to most that his drink was
poisoned. But when rye is found in one of his pockets, the reasons are not so obvious. Miss Marple must dissect
an old nursery rhyme to solve the wealthy man's puzzling poisoning.
Rex Fortescue was at the office, balancing the books. His wife was having tea in the parlour. The maid was
doing the laundry..But where were the blackbirds? There are some baffling similarities between the rhyme and
a nasty series of murders, and it takes all Miss Marple's ingenuity to add them together.
5
After the FuneralAfter The Funeral They remembered Cora's tactless remark the next day when she
was found murdered with an axe - a case for Hercule Poirot Softback. fair.
Cora Lansquenet said it was as well they had hushed up her brothers death.. after all he was murdered wasn't
he?.
While the heirs to the Abernethie family fortune gather to hear their beloved patriarch's will read aloud, the
dead man's sister is crying foul and Hercule Poirot wonders if she mi. Please.
6
Appointment with Death
7
At Bertram's Hotel Something is going on behind the closed doors of Bertram's Hotel, where few of
the aristocratic guests are who they seem. And when a sudde..
During a vacation in London, Miss Marple becomes suspicious of the other guests in her too dignified West
End hotel.
A Jane Marple Murder Mystery.Bertram's Hotel was an exquisitely cozy pocket of bygone English pleasures.&
very expe nsive peace. Miss Jane Marple was old enough to appreciate its discreet, pampering comforts-& wise
enough in the ways of evil to sense that something was wrong, terribly wrong in this soft & legendary haven of
English respectability.
8
Black Coffee Sir Claud Amory has discovered the formula for a new powerful explosive, which is
stolen by one of the large household of relatives and friends. Locking everyone in the library, Sir Claud
switches off the lights to allow the thief to replace the formula on the table, no questions asked.When the lights
come on, however, he is dead., "Libro en Inglés / Book in English".
9
By The Pricking of my ThumbBbs Tommy and Tuppence Beresford visit their elderly aunt and inherit
a mysterious house, black magic and near death for Tuppence.
By the pricking of my thumbs.. There was nothing remarkable about Mrs. Lancaster's departure from the Sunny
Ridge establishment for elderl..
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
147
After Tommy and Tuppence Beresford visit Tommy's cantankerous aunt in her nursing home, the couple is
plagued by a strange inheritance, black magic, and danger.
While visiting Sunny Ridge Rest Home, Tommy and Tuppence Beresford decide to investigate the ramblings of
an old woman about a body hidden behind the fireplace.
10
Cards on Table
It was the match-up of the century: four sleuths--Superintendent Battle of
Scotland Yard; Mrs. Ariadne Oliver, famed writer..
Hercule Poirot, along with three other top detectives, is invited to a bridge party where they are challenged to
spot four murderers.
When Hercule Poirot accepts an invitation to an evening of dinner and cards, he's aware that four of the other
guests are murderers. During the course of the evening, one of them strikes and Poirot must ascertain who
would have the gall to murder the host.
A Poirot mystery where he must try to work out who amongst the guests at a evening of card playing killed the
host.
" A game of bridge in which all four players were successful murderers.a corpse that sat by the fireplace while
the game went on.."
11
Cat Among the Pidgeons
Poirot works a triple murder.
12
C Crooked House The old man suffered from diabetes. He had regular injections of insulin - until
someone switched the insulin for eserine. An..
Criminologist Charles Hayward becomes a special assistant to Scotland Yard when his fiancTe's grandfather is
murdered, and her entire family comes under suspicion.
Agatha Christie is more than the most popular mystery writer of all time. In a career that spans over half a
century, her name is synonymous with brilliant deception, ingenious puzzles, and the surprise denouement. By
virtually inventing the modern mystery novel she has earned her title as the Queen of Crime. Curious? Then
you're invited to read..
Who filled the hypo with poison to murder an old man? His wife, with secrets of her own? His sons? His
daughters-in-law? His sister-in-law? His grandchildren? All had motives, but who had done the deed?.
13
CurtainCCase The house guests at Styles seemed perfectly pleasant to Captain Hastings, so it came as a
shock to him when Poirot declared that one of them was a five-times murderer. The ageing detective was
crippled with arthritis, but had his deductive instincts finally deserted him?.
Poirot returns to Styles - scene of his first case. Superb vintage Christie with a gripping, cunning, devious plot
and a stunning climax.
Poirot and his long time faithful friend, Captain Hastings, are reunited at Styles, the scene of their first case
many years ago. Poirot tells Hastings that "X", a serial killer, is amongst the guests at the house - but he will not
reveal who he suspects until it is too late.. Written in the 1940's, this book was not published until 1975, one
year before Miss Christie's death.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
14
Dean Man`s Folly
15
Death Comes at the End
148
16
D Heath in the Clouds
When Madame Giselle, the well-known Parisian moneylender, is poisoned
aboard the air liner Prometheus, all the other passengers become murder suspects.
Twenty-one people have boarded the Prometheus at France's Le Bourget airport for a routine, one-day flight to
London. But what begins as an ordinary excursion over the English Channel turns into a most extraordinary
case of murder when a female passenger is shot with the venom-tipped dart of a Sourth African blowpipe. Even
more bizarre is tha the the killing could go completely unnoticed by any other passengers-including Hercule
Poirot, the brilliant Belgian detective, sitting not fifteen feet from the victim.
When a woman is murdered with the venom-dipped dart of a South African blow-gun on a routine flight over
the English Channel, none of the other passengers witness anything, including Hercule Poirot, who had been
fifteen feet away from the victim. Reissue. About the AuthorAgatha Christie is the most popular mystery writer
of all time. In a career that spans over half a century, her name is synonymous with brilliant deception,
ingenious puzzles, and the surprise denouement. By virtually inventing the modern mystery novel she earned
her title as the Queen of Crime.Book Description High-flying mystery and suspense via Christie and Poirot!
17
Death on the Nile The tranquility of a cruise along the Nile was shattered by the discovery that
Linnet Ridgeway had been shot through the head. Luckily Hercule Poirot is aboard.
A dream honeymoon cruise for Simon and Linnet Doyle turns into a nightmare when Linnet is found shot dead.
One of the ships passengers is Jacqueline de Bellefort, Simons jealous ex-fiance, and she has already confessed
to Hercule Poirot that she wants revenge for Linnet stealing Simon from her. However, when two more murders
are committed, Hercule Poirot, with the help of his friend Colonel Race, begins to see that no one on the ship is
as straightforward as they first seemed.
18
Destination Unknown
American scientist Thomas Betterton, the discoverer of ZE Fission, has
vanished, and only his wife's sudden vacation to Morocco seems to hold the key to the scientist's mysterious.
Hilary Craven wants to die.. a man prevents her and asks her to help his organization, with a probability of
death in her task. She agrees and sets out to find Olive Bettertons husband.. having adventures on the way.
Hilary Craven found herself caught up in a unique organisation which arranged the escape of scientific geniuses
to a Destination Unknown..
Lovely red-haired Hillary Craven wanted to take her life. Then a man entered the picture. And after he told her
the strange story of a disappearing scientists, Hillary agreed to take on another woman's identity-and a daring
secret mission into the African desert-without the slightest chance of coming back alive!.
19
Dumb Witness {Poirot}
Miss Arundell was rich. Miss Arundell was elderly. Miss Arundell had
two nieces and a nephew, all of whom badly wanted money. They all spen..
When Hercule Poirot discovered the truth of the Dog's Ball incident, he became convinced that Emily Arundell
did not die from natural causes. Who, then, was responsible for the death of this rich spinster? Could it be: the
slightly wanton Theresa, her spendthrift brother Charles, Wilhelmina Lawson, the seemingly meek companion,
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
149
Bella Tanios - married to a Greek doctor her aunt distrusted, or those irritating Tripps with their infernal
seances? Unlike Poirot the murderer forgot the tongue of the dumb witness.
20
Elephant Can Remember
21
Endless Night
Donât get cheated out of a great shopping experience! Compare our lifetime
ratings with our overall star rating and discover why we have the highest number of return customers in the
industry!.
A loving young couple runs afoul of a local gypsy and receives a warning to stay off Gipsy's Acre. The love
turns to terror, and terror to murder in a final monstrous twist that will amaze even the cleverest of readers..
Agatha Christie goes Gothic when a young coupole runs afoul of a local gypsy and receives a worning to stay
off Gipsy's Acre. Love turns to terror and terror turns to murder most foul in a final, monstrous twist that will
amaze even the most careful reader
'If you know what's good for you, you'll get out of here now and you won't come back.' But Michael Rogers and
his bride, Ellie, were determ..
After fulfilling his dream of marrying a beautiful heiress and living in a beautiful home, Michael Rogers finds
his life plagued by death and a deadly curse.
22
Evil under the Sun Belgian detective Hercule Poirot interrupts his vacation on Smugglers' Island to
help the local police investigate the murder of an attractive woman.
a group of people holidaying at the Jolly Roger Hotel on an island off Cornwall.. a body..and Hercule Poirot on
holiday!.
Holidaying at an exclusive island resort, Hercule Poirot is fascinated to discover that a number of the guests
sense the presence of evil which they attribute to the beautiful Arlena Marshall. When Arlena is found strangled
on a lonely beach the suspects include Linda Marshall, Arlena's unhappy step-daughter; Captain Marshall, her
long-suffering husband; Patrick Redfern, her current paramour and Christine Redfern, his jealous wife.
Hercule Poirot finds a quiet seaside hotel the setting for blackmail, voodoo and murder!"
" The Reverend Stephen Lane turned to Hercule Poirot and said : " That woman is evil through and through.
Don't you feel the presence of evil all around you?"
23
Five Little Pigs
A classic murder mystery solved by Poirot.
Sixteen years after a jealous wife is convicted of murdering her womanizing painter husband, their daughter,
Carla, hires Hercule Poirot to clear her mother's name and identify the…
None This little pig went to market, this little pig stayed at home. The jingle ran constantly through Poirot's
mind.
"Beautiful Caroline Crale was convicted of poisoning her husband, yet there were five other suspects: Philip
Blake (the stockbroker) who went to market; Meredith Blake (the amateur herbalist) who stayed at home; Elsa
Greer (the three-time divorcee) who had roast beef; Cecilia Williams (the devoted governess) who had none;
and Angela Warren (the disfigured sister) who cried 'wee wee wee' all the way home.".
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
150
A boastful little girl at a party announces tat she witnessed a murder, a murder that the police insist never took
place. But when the same little girl is found drowned later that night, there is every reason to believe her.
24
Hallowe`en Party Mystery writer Ariadne Oliver has been invited to Woodleigh Common, where a
Hallowe'en party is under way for a group of local adolescents..
At a Hallowe'en party, a young girl tells mystery novelist Ariadne Oliver of a murder she once witnessed.
Before the party's end, the girl is found drowned. Oliver takes the case post-haste to Hercule Poirot, who
discovers unsolved murder cases, disappearances, kidnapping, and still more murder. Can the fastidious
Frenchman uncover the killer before more bodies appear?.
25
Hercule Poirot`s Christmas A man is killed in his house with his family gathered all around. the door
has been locked and they can hear the noise of a struggle in the room.. when they open the door they find him
dead.. but alone!.
When cruel, tyrannical, and rich Simon Lee is found dead in his locked bedroom, Hercule Poirot must put his
skills to the test to solve the crime and prevent another.
Hercule Poirot mystery; previously titled "A Holiday for Murder" and "Murder for Christmas";
"On the night before Christmas, cruel, tyrannical, rich Simeon Lee is found in his locked bedroom with his
throat cut. Now Hercule Poirot must put his deductive powers to the test to solve one of his most chilling cases
- and to prevent a clever killer from spilling more blood.".
26
Hockory, Dickory, Dock An illustrated collection of familiar nursery rhymes introduces a
supporting cast of cats, mice, geese, pigs, dogs, and chickens to join in the fun.
When Miss Lemon, Hercule Poirot's impeccable secretary, presents him with a freshly typed letter with three
mistakes in it, he realizes that something is seriously wrong.
Hercule Poirot is helping his secretary's sister discover the odd goings on at her student boarding house.. stolen
items that don't make sense, then a murder occurs.. who is behind all the thefts and what do they have to do
with the murders?.
27
13 at Dinner Curtain-time for a Killer - Life was a turbulent romantic drama for beautiful actress Jane
Wilkinson. But now Satan seemed to be writing the script. The actress's aristocratic husband lay brutally slain,
Jane was cast in the unwanted role of star suspect, and the only person to whom she could turn for help was the
one least likely to believe her innocence-t he inimitable Hercule Poirot himself. Never had Poirot had a more
beguiling client or a more bewildering puzzle as in this case where corpses littered the sinister scene and new
murder waited ever-eager in the wings.`
27
Lord Edgware Dies Shortly after his young actress wife discloses her desire to be rid of him, wealthy
and slightly eccentric Lord Edgware is killed.
Jane Edgware approached Poirot to try to help her get rid of her jusband by divorce.. the day after he had
visited him lord Edgware was found dead, stabbed in the back of the neck.
Previously published as Thirteen at Dinner. Lady Jane Edgware confides to Hercule Poirot that she would do
anything to escape her miserable marriage - on the very day her husband is found stabbed to death. Luckily she
has an alibi, or does she?
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
151
28
Mrs McGinty`s Dead
The case was far too tidy. Mrs. McGinty, a domestic, was dead and James
bentley, her roomer, was convicted. But what to make of a murder in which neither the victim nor the accused
had enemies or animosities? When Belgian detective par excellence Hercule Poirot began investigating, he
found only dead ends until someone made an attempt on his life! Were too many questions being asked in
peaceful Broadhinny?
Ingram After an old woman's boarder is found guilty of her murder and sentenced to death, a retired police
officer comes to Hercule Poirot and admits that he thinks the convicted man is innocent.
The case was far too tidy. Mrs. McGinty, a domestic, was dead - and James Bentley, her roomer, was
convicted. But what to ma..
Himself the victim of an abortive murder attempt, Hercule Poirot struggles to save an innocent man from being
executed by trying to find the person who killed a wealthy and well-li.
Legendary Belgian detective Hercule Poirot solves the challenging and shocking case of the death of Mrs.
McGinty, an elderly housekeeper found murdered, supposedly by her quiet boarder.
29
Murder in Mesopotamia Hercule Poirot is summoned to solve a case involving the murder of a
seductive woman accompanying a scientific party investigating the secrets of ancient Babylon.
Nurse Amy Leatheran had a most unusual patient. Louise, according to her husband, celebrated archaeologist
Dr. Leidner, suffered from 'nerv..
Louise Leidner is receiving a series of threatening letters.. but is she sending them to herself? they have been
following her around the world for a long time.. then they stopped.. but now they have started again.. and with a
promise of death!.
Detective Hercule Poirot is called to solve the murder of an archaelogist's wife at a dig in Iraq.
A Hercule Poirot mystery in which he solves a case of ancient evil and modern terror, and unmasks a murderer
who seemingly struck from beyond the grave . . .
30
Murder is Easy
Sleuths
Fiction Mystery Detective Traditional British Police Procedural England Women
Luke Fitzwilliam could not believe Miss Pinkerton's wild allegation that a multiple murderer was at work in the
quiet English village of Wychwood..or her speculation that the local doctor was next to go.
An elderly woman is on her way to Scotland Yard to report several murders in her village. "It is very to kill, so
long as no one suspects you", she tells the man she meets on the train.
"A retired police officer, an old lady who knew too much, an antique dealer with a taste for witchcraft and a
multiple murderer.."
31
Murder on Board Includes three murder mysteries: "The Mystery of the Blue Train," "Death in the
Air," and "What Mrs. McGillicuddy Saw!"
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
152
32
Murder on the Links
Poirot struggles to make sense of a bizarre assortment of clues strewn
halfway around the globe by a cunning murderer.
A Hercule Poirot Murder Mystery.The sand traps of the millionaire Renauld's fabulous course feared by
golfers--& now o ne had become a fatal hazard for the legendary owner himself. Blood stained the sand where
Renauld's butchered body was found. Hercule Poirot could not resist the challenge of a tournament of death w/
a brilliant, mocking killer. As the count of corpses mounted, Poirot fell further & further behind--& only a
desperate masterstroke could save the great detective from the most humiliating defeat of h is career.
A wealthy gentleman has been found murdered on the green. With no shortage of suspects in the dead man's
family tree, Poirot has his work cut out for him.
A Morris and Sullivan Mystery. John Morris just wants to enjoy the golf, the golfers, and the elegant social
swirl of the Masters. But a dead publishing mogul is making that difficult and soon Morris has another death on
his hands. Now Morris himself must find out who is on a killing spree at Augusta - before the champion's green
jacket comes up the color of blood.
33
Murder on the Orient Express
The consummate murder writer gives us another puzzle to solve.
The best-loved and best-known of all of Agatha Christie's Hercule Poirot mysteries-the story of one thrillingly
exotic journey, one brutally stabbed victim, and seventeen extremely suspicious suspects.
The Orient Express stands snow bound, but by morning two of its passengers are dead. Poirot investigates.
En route to Paris, Belgian detective Hercule Poirot has booked winter passage on the fabled Orient Express.
Among the curious assortment of..
Snowbound in the Balkan hills, the passengers on the Orient Express awaken to the shocking news that one of
their number had been viciously murdered in the night. Poirot has to find the killer who is still on the train
before he kills again.
"Detective Hercule Poirot never refused an interesting case but his services were certainly not for sale. When
Mr. Ratchett approached him in the dining car, he spurned the American's generous offer. But when Ratchett
was found dead the next morning, Poirot responded with alacrity. Mysterious clues clouded the crime, but one
fact was abundantly clear--with the train trapped in a heavy Balkan snowdrift, the killer could not escape!"
34
N or M ?
A classic Tommy and Tuppence mystery from Dame Agatha.. The final words of the
dying man..the code names of Hitler's most dangerous age..
Famous sleuths Tommy and Tuppence Beresford become involved in one of their most baffling cases in the
tense, early days of WW2.
Agatha Christie, england fiction private people character fictitious beresford married investigators Tuppence &
Tommy.
The cryptic last words of a dying government agent lead Tommy and Tuppence Beresford to a seaside resort
that seems less than hospitable.
Tommy is asked to help track down a fifth columnist in a sleepy seaside resort during the war.. Tuppence is
NOT asked to help out.. but does so anyway!.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
153
The final words of the dying man.the code names of Hitler's most dangerous agent.. A Tommy and Tuppence
WWII spy mystery.
35
Nemesis
A Miss Jane Marple mystery Mass market
Agatha Christie, england fiction women jane character fictitious detectives marple.
'Now a fifteen-year-old Rotorian girl has learned of the dire threat that Nemesis poses to Earth's people--but she
is prevented from warning them. Soon she will realize that Nemesis endangers Rotor as well. And soon it will
be up to her alone to save both Earth and Rotor as--drawn inexorably by Nemesis, the death star--they hurtle
toward certain disaster.'
36
One, Two, buckle My Shoe In an investigation that begins to point toward international intrigue and
terrorism, Hercule Poirot searches for his dentist's murderer.
From The Magpie Rhyme to "One Old Oxford Ox Opening Oysters" here is a lively collection of 19 counting
rhymes with bright witty illustrations for children of all ages, 22pp in all
None Poirot dislikes his dentist. One of his patients like Mr Morley even less.
Hercule Poirot visits the dentist.. and hours later he is found dead..
"By the time he had killed three or four, the mothers knew it was true from the moment their children wee
discovered missing. One two three four five six seven...The Chocolate Man caressed the dirty canvas of Peter
Hubert's sneaker. He ran his finger inside, the lining was worn. Peter's mother used to slide this sneaker onto
her son's foot; often it stuck at the heel. The Cocolate Man liked to think that maybe that was true. The mother's
hand, firm on the heel of the foot, the boy's face laughing, his foot squirming out of reach..."
37
Ordeal by Innocence
Dr. Arthur Calgary, the one man who could prove Jack Argyle's
innocence, came forward at last-too late to save the young man convicted of the brutal murder.
While serving a life sentence for killing his mother, Jacko Argyle dies. Two years later a stranger claims he was
with Jacko at the time of his mother's death. So why aren't the Argyles more pleased to see him? And if Jacko
didn' t murder his mother, who did?
38
Partners in Crime She was at his mercy. But beautiful Josie Reynolds wasn't about to admit to
murder, no matter how much detective Jack Stryker wanted the c..
When that extraordinary couple, Tommy and tuppence Beresford, take over a near-bankrupt detective agency,
they are warned by..
Taking over a near-bankrupt detective agency, Tommy and Tuppence Beresford tackle a Russian Bolshevik
conspiracy utilizing the methods of the world's greatest detectives, including.
36
Hours, A killer is walking free. An innocent woman stands accused. One detective will decide her fate."
She was at his mercy. But beautiful Josie Reynolds wasn't about to admit to murder, no matter how much
detective Jack Stryker wanted the conviction. Still, the rugged lawman could be pretty persuasive."
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
154
39
Passenger to Frankfurt
When a mysterious young woman at Frankfurt Airport asks for his
assistance, Sir Stafford Nye works--with little concern for his own safety--to uncover a conspiracy for global
domination.
Sir Stafford Nye suffered from a somewhat dubious reputation among his colleagues in the upper reaches of the
Foreign Office. Not that his..
A tale of international intrigue, conspiracy, betrayal, and murder unfolds from the brief encounter at a Frankfurt
airport between Sir Stafford Nye and a mysterious woman who had b…
If Sir Stafford Nye had not accepted the beautiful young woman's challenge & let her steal his scarlet-lined cl
oak, they would not-together-have entered a sinister world of intrigue and death!
40
Peril at End House Nick Buckley--the charming, beautiful "last of the Buckleys"--occupies the
isolated family estate called End House and is convinced that a mysterious guardian spirit has recently r…
Some one tries to shoot a young girl in the grounds of the Majestic Hotel where Hercule Poirot is staying.. it is
the third near death experience she has had in three days…
" Three near-fatal accidents in three days. "
The remote hotel could have been an ideal retreat for detective Hercule Poirot-if he hadn't met a frenzied
woman running for her life. When the young mistress of End House nearly meets her end three times in three
days, Hercule Poirot arrives on the scene to prevent, and then solve, a murder.
41
Postern of Fate
In this ingenious puzzler-the last novel Agatha Christie ever wrote-Tommy and
Tuppence Beresford buy a home and find they have acquired a mystery which includes an unsolved murder.
They discover a clue to a killer's identity within the pages of a children's storybook.
In this ingenious puzzler-the last novel Agatha Christie ever wrote-Tommy and Tuppence Beresford discover a
clue to a killer's identity wit..
The discovery of a hidden cache of children's books in their new house prompts Tommy and Tuppence
Beresford to investigate a long-concealed crime.
"A dangerous trail of clues leads inexorably to a long-ago murder."
42
43
Sad Cypres
Sleeping Murder
'A puzzle that is tortuous, surprising and finally satisfying'
Originally published the year of Agatha Christie's death, Sleeping Murder is a novel as legendary as its lead
character..
44
Sparkling Cyanide Rosemary Barton's birthday party ended in tragedy. As she sipped her champagne,
she slumped across the table - dead.
A year after Rosemary's death, six people--her long-suffering husband, her devoted secretary, her lovers, and a
betrayed wife--think about her murder, but only one is responsible f…
Six people sit around a table laid for seven.. six nervous people waiting in fear for something to happen.. each
one remembers the scene at that same table exactly one year before.. the night the seventh had sprawled dead
on the table!.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
155
Agatha Christie is more than the most popular mystery writer of all time. In a career that spans over half a
century, her name is synonymous with brilliant deception, ingenious puzzles, and the surprise denouement. By
virtually inventing the modern mystery novel she has earned her title as the Queen of Crime. Curious Then
you're invited to read. A year after Rosemary's death, six people--her loving sister, her long-suffering husband,
her devoted secretary, her lovers, and a betrayed wife--think about her murder, but only one of them is
responsible for her death.
45
Spider`s Web Clarissa, the young wife of a foreign office diplomat, delights in tweaking the
sensibilities of her more serious friends by playing a game…
"When novelist Fletcher Sims decided to rent the garage apartment of a Georgia university professor, he
imagined his landlady to be a doddering white-haired matron. ButSilvia Fitzpatrick took him by surprise.."
When Clarissa stumbles upon a corpse in her drawing room, she decides that she must dispose of it before her
husband arrives with an important foreign dignitary and persuades her t…
This third and last of Christie's plays to be novelized by Osborne--following Black Coffee (1998) and The
Unexpected Guest (1999)--betrays its origins in its crisp dialogue and smooth action.
46
Taken at the Flood When a young bride becomes a widow--and inherits a fortune--two weeks after
her wedding, Hercule Poirot visits the sleepy village and tries to determine if the event is related to…
Gordon Cloade is killed in an air-raid on London. He has left no will and his vast fortune passes to his young
wife Rosaleen. But five other people have been promised a share in that fortune - five people who desperately
need the money. Now it can only become theirs if Rosaleen should happen to die before them. There are five
people with a strong motive for murder - and violent murder is committed. But Rosaleen is not the victim.
Death in the Blitz. Five people with a strong motive for murder, and violent murder is committed.
47
Ten Little Niggers Ten people are invited to a fabulous mansion on Nigger Island off the coast of
Devon. Though they all have something to hide, they arrive hopefully on a glorious summer evening..But soon
a series of extraordinary events take place: the island is suddenly bathed in a most sinister light..panic grips the
visitors one, by one..by one, by one.
Filmed in 1974 as " And Then There Were None" possibly inspired by a visit by Agatha to Bigbury on Sea and
Burgh Island where the Hotel has a Suite named after her . This book is no longer published with this title.
48
The A.B.C. Murders
for Poirot indeed.
A is for Andover and Mrs Ascher battered to death. B is for. A challenge
Twisty book. A is for Mrs. Ascher - fatally attacked in Andover. B is for Betty Barnard - stranged in the beach
in Bexhill. C is for Sir Ca…
Hercule Poirot's mastery of detective skills is tested by a mysterious correspondent who predicts and then
executes alphabetical murders.
"One of the greatest mysteries ever written, a masterwork of violence, plot and superb detection on the part of
Hercule Poirot.."
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
156
49
The Big Four Agatha Christie, england fiction books private large character fictitious type investigators
Poirot Hercule.
This was the most fearsome challenge in Hercule Poirot's long career - as the greatest detective himself
admitted. Against him were aligned…
Four men including a master murderer match wits in a diabolical effort to control the earth.
Hercule Poirot Mystery. Four men were out to rule the earth. One was a fabulously powerful Oriental, one a
diabolically brilliant French scientist one an incredibly wealthy American. The 4th--and most dangerous--was a
master murderer whose identity was cloaked…
Four men were out to rule the earth. The fiendish quartet had every instrument of destruction at their disposal to
carry out their plans - and only one man stood in their way. Fortunately, that one man was Hercule Poirot.
50
The body in the Library 'You think a second murder?' Sir Henry Clithering asked Miss Marple.
Why not? When anyone has committed one murder he doesn't shrink from a…
When the body of a beautiful blonde woman is discovered in the library of Gossington Hall in the quiet village
of St. Mary Mead, Jane Marple baits a trap to catch the killer.
Miss Marple takes a vacation: set at Gossington Hall. Miss Marple finds the thread linking all the clues!
From FileHer old friend Mrs. Bantry has called Miss Marple in again. It seems that the body of a dead blonde
lies on the library floor, much to the chagrin of the servants. Miss Marple is only too happy to help, as there's
nothing she likes better than nosing around in other people's business. Stephanie Cole manages just the right
tone for this breezy story of English village life of sixty years ago. Taking you back to a simpler time and place,
Cole performs with a chatty intimacy that lets you feel you might be at the next table overhearing (in true Miss
Marple fashion) some intriguing goings-on. A wonderful diversion for a long car ride or a quiet winter evening.
51
The Clocks As instructed, stenographer Sheila Webb let herself into the house at 19 Wilbraham
Crescent. It was then that she made a grisly discovery: the body of a man sprawled across the living room floor.
What intrigued Poirot was that Sheila remembered having heard a clock strike three o'clock.
"Master sleuth Hercule Poirot has time on his hands: four clocks, all set at 4.13, and all left at the scene of a
murder. In the tidy sitting room, Detective Inspector Hardcastle examines the assembled witnesses for clues - a
blind lady, a young secretary and an innocent passer-by. Poirot must find them first..but will he have time ?".
52
The Floating Admiral
A story by G. K. Chesterton, Dorothy L Sayers, Vicotr Whitechurch,
G.D.H. & M. Cole, Henry Wade, Agatha Christie, John Rhode, Milward Kennedy, Ronald A. Knox, Freeman
Wills Crofts, Edgar Jepson, Clemence Dane and Anthony Berkeley. Each of these authors contribute a chapter.!
Collaborative effort of members of the Detection Club in 1931. A round-robin of a crime, spiced by their
individual styles. Christie, Sayers, Victor L. Whitchurch, Cole, Chesterton, Henry Wade, John Rhode, Milward
Kennedy, Ronald,Knox, Freeman Crofts, Edgar Jepson, Clemence Dane, and Anthony Berkeley.
13 authors have each written one chapter: Chesterton, Canon Whitechurch, G.D.H. and M. Cole, Henry Wade,
Agatha Christie, John Rhode, Milward Kennedy, Dortohy Sayers, Ronald Knox, Freeman Crofts, Edgar Jepson,
Clemence Dane, Anthony Berkeley.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
157
53
The Hollow A mock murder, staged to tease the great detective, becomes reality, with the victim
gasping the name "Henrietta" before dying in the swimming pool. Poirot's enquiries reveal a complex web of
romantic attachments. It seems everyone in the drama is a suspect - and each a victim of love.
Lucy Angkatell invited Hercule Poirot to lunch. To tease the detective, her guests stage a mock murder beside
the swimming pool. Unfortunately, the victim plays the scene for real. As his blood drips into the water, he
gasps one final word: 'Henrietta'.
54
The Labours of Hercules Hercule Poirot has been responsible for ridding society of some of its most
unpleasant monsters. So, in the period before he retires, he makes up his mind to accept just 12 more cases - his
self-imposed "labours".
Hercule Poirot takes on his final cases, all of which will resemble the require Herculean feats in order to
succeed. But whereas the Greek hero was blessed with gargantuan strength, Poirot's only weapon against these
monsters will be his brilliant powers of deduction.
55
The Man in the Brown Suit
Pretty, young Anne came to London looking for adventure. In fact,
adventure comes looking for her - and finds her immediately at Hyde Park Corner tube station. Anne is present
on the platform when a thin man, reeking of mothballs, loses his balance and is electrocuted on the rails.
The suave and debonair Colonel Race must solve a question, not of accidental death or suicide, but murder or
double murder…
56
The Mirror Crack`d from Side to Side One minute, silly Heather Badcock had been gabbling on
about her movie idol, the glamorous Marina Gregg. The next, Heather suffered a massive seizure. But who was
the deadly poison really intended for?
57
The Moving Finger A series of vicious poison-pen letters destroys a village's quiet charm, eventually
causing one recipient to commit suicide. Agatha Christie considered this novel one of her best: ""I find that
another one I am really pleased with is The Moving Finger. It is a great test to reread what one has written some
seventeen or eighteen years before. One's view changes. Some do not stand the test of time, others do."
The placid village of Lymstock seemed the perfect place for Jerry to recuperate from his accident, under the
care of his sister, Joanna; then the poison pen letter arrived, viciously alleging illicit sexual activity between
Jerry and Joanna; even more shocking, obscene mail had been turning up all over the village; when a suicide
results, the town is thrown into shock; the vicar, the doctor, the servants are all on the verge of accusing one
another, when help arrives from an unexpected quarter; the vicar's houseguest is none other than the spinster
detective.
58
The Murder at the Vicarage
JournalLinnett Ridgeway has almost everything: youth, beauty,
brains, and money. Then her best friend Jackie brings her handsome fianc, Simon Doyle, to visit and asks
Linnett to give him a job. Now Linnett and Simon are on their honeymoon, a cruise up the Nile. When Linnett
is killed, Jackie is the obvious suspect, but she couldn't have done it. It seems like an insolvable crime, until the
famous detective Hercule Poirot starts to investigate. have the wrong person locked up. So when he is found
shot, no one is terribly surprised, and nearly everyone in the town of St. Mary Mead is a suspect. Amidst this
uproar, the famed Miss Marple attempts carefully and shrewdly to trap the murderer.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
158
59
The Murder in the Three Acts
"Hercule Poirot declared he had retired from his career as the
greatest detective of them all. Nothing would lure the master sleuth back into the arena of crime..".
A Hercule Poirot mystery. The masterful detective stages a dinner party of his own, at which Death is the guest
of honor.
The Reverend Stephen Babbington seldom imbibes, but at a gala thrown by actor Sir Charles Cartwright, he
indulges in a cocktail and falls over dead. Since there is no trace of poison or foul play, the case is closed . . .
until an identical death at a London party arouses the suspicions of Hercule Poirot. Also published as Murder in
Three Acts. Description A cocktail party ends in murder, but who did it. Why and for that matter, how no real
cause of death has been established. It's a real baffler and it's prompting Hercule Poirot to ask another
question..who's next – ?
"The cast included an egocentric actor, a cynical young journalist, and an exceedingly clever beauty who
played one against the other. Standing quietly in the wing was the inimitable Hercule Poirot.".
60
The Murder of Roger Ackroyd
A murder in a small English village leads Hercule Poirot into a
strange mystery involving a determined, curious spinster, the local doctor, and a wide range of suspects with
possib…
"The peaceful English village of King's Abbot was stunned. First the attractive widow Ferrars died from an
overdose of veronal. Not twenty-four hours later, Roger Ackroyd - the man she had planned to marry - was
murdered. It was a baffling, complex case involving blackmail, suicide, and violent death, a case that taxed all
Hercule Poirot's 'little grey cells' before he reached one of the most startling conclusions of his fabled career..".
61
The Mysterious Affair At Styles Styles Court should have been left to John Cavendish. Instead it
went to his stepmother who promptly married a fortune-hunter. When she was murdered the suspects were her
family and closest friends. Fortunately, Hercule Poirot found some intriguing clues - a shattered coffee-cup, an
old envelope, a fragment of fabric, a splash of candle grease - to help him solve the mysterious affair at Styles.
Here is the famous first case that launched the legendary career of Hercule Poirot. Agatha Christie's brilliant and eccentric - detective steps out of retirement .. and into the shadows of a classic mystery. The victim: a
wealthy heiress. Thes suspects: her fortune-hunting husband, her jealous relatives, her hired companion. The
solution: a deadly scheme that can only be revealed bby the master detective himself.. Hercule Poirot.
62
The Mysterious Mr. Quin It was a typical New Year's Eve house party until a mysterious stranger
arrived after midnight. Who was this Mr Quin and why did his presence have such a profound effect on Eleanor
Portal, the woman with the dyed-black hair?.
He comes from nowhere - and disappears when his work is done. But a visit from Mr Harley Quin, Mr
Satterthwaite soon learns, means there is danger in store - and tragedy in the background.
From the most popular mystery writer of all time comes the story of the enigmatic Mr. Harley Quinn- who
sparks new life into a quiet New Year's Eve party by unmasking a murderer.
63
The Mystery of the Blue Train
At Cook's, Katherine discovered that she had to queue for her ticket
to the Riviera. Everyone seemed to be going there - including the man in front of her. He turned aside abruptly
and she stepped into his place. In some vague way the man's face was familiar to her. Where had she seen him
before? Ah yes, it was the Savoy outside her room this morning. She glanced over her shoulder, made uneasy
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
159
by some nameless thing. The man was standing in the doorway staring at her. A cold shiver passed over
Katherine; she had a haunting sense of sadness, of impending tragedy.
Intrigue upon the Blue Train with Poirot on the case of the missing famous Heart of Fire ruby which seems to
curse those who possess it. Classic Poirot.
Hercule Poirot mystery. Heiress and owner ot the Heart of Fire ruby, is murdered on a train bound for the South
of France.
" A man with a mask, rubies too fabulous to wear, an unhappy couple each having an affair..a case of murder
for Hercule Poirot."
64
The Pale Horse
"A list of names is found in the pocket of a murdered priest- An ominous pattern
appears. Every person on that list was either already dead-or it is suspected, marked for murder!".
On the late Father Gorman's body is found a list of names, mysterious in that the people listed have nothing in
common; yet when Mark Easterbrook inquires into their circumstances, he begins to uncover a connection
between them, and an ominous pattern.
The Pale Horse is a converted Tudor Inn tucked away in an English village, inhabited by the local witch, a
learned female occultist and an inane medium draped in saris and beads.Mark Easterbrook dismissed them as
harmless fools - until he learned about the gang that specialised in the removal of rich, unwanted relatives.
65
The Secret Adversary
Crowley.
The first of 5 mysteries featuring Tommy Beresford and Tuppence
Author's second book. Very lightly foxed to a few preliminary pages and to the fore-edges, else very good
copy. As the Lusitania is sinking, an American who is carrying secret papers gives them to a young American
woman and asks her to take the papers to England. Once she is in England she is to place an advertisement for
the American. If he doesn't answer the ad she is to assume that he was lost at sea and immediately deliver the
papers to the American Ambassador in England. The man survives, but the girl disappears, along with the
papers. Now, five years later, the fate of England's postwar recovery depends upon the missing papers. In their
first appearance, Tuppence and Tommy Beresford are hired to find the secret documents.
66
The Secret of Chimneys
Another Superintendent Battle and Bundle Brent mystery.
Non series mystery, sequel to The Secret Of Chimneys. Seven clocks ticking ominously in a suicide's room and
a dying friend whose last words are 'seven dials' lead dapper Jimmy Thesiger and his irrepressible girlfriend to
a Soho club.
Anthony Cade, master of intrigue and adventure, is caught up in a mysterious web of assassination, blackmail
and double-cross. Among the clues - or could they be red herrings? - are stolen love letters, a precious
manuscript, a revolutionary group called Comrades of the Red Hand, and a fabulous jewel which holds the key
to a sinister international conspiracy..
67
The Seven Dials Mystery Peril by sevens.seven clocks ticking ominously in a suicide's room and a
dying friend whose last words are 'seven dials' lead dapper Jimmy Thesiger and his irrepressible friend 'Bundle'
Brent to a Soho club. There they learn of the Seven Dials Society: seven masked conspirators who meet in a
secret room to talk about stealing scientific secrets - and about hushing up both the murders.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
160
Bill Eversleigh, and Superintendent Battle in hot pursuit of the murderer. "This is a thriller, but it is a gay one
and as amusing as anything Agatha Christie has yet written."
As a practical joke, houseguests at the country estate of Sir Oswald Coote put eight alarm clocks under fellow
guest Gerry Wade's bed, only to find a missing clock and a dead man.
68
The Sittafort Mystery
Why had the worldly and elegant widow, Mrs. Willet, and her beautiful
daughter, Violet, come halfway around the world to live at Sitta- ford House? What had drawn them to this
bleak place where they knew no one, and no one knew them? Inspector Narracott knew their story was a fabric
of lies, yet the truth remained elusive as he moved into a labyrinth of strange decep- tion, following the
twisting, turning trail of a diabolical killer. Then he made a shocking discovery and a grisly new vista of horror
opened up before the Inspector's eyes. .
The Sittaford House has new tenants, a widow and her daughter who cause the whole town to wonder what
they're up to. When a seance at Sittaford summons a spirit who claims that the house's owner has been
murdered, a snowstorm descends upon before anyone can verify this ghostly premonition. Murder at
Hazelmoor (British title: The Sittaford Mystery) opens on a wintry afternoon at the large mansion known as
Sittaford House. The entertainment for the day is a seance which suggests that Captain Trevelyan, owner of the
house, may be dead. The Captain has leased his home to a Mrs. Willett and her daughter Violet. These South
African women had been so insistent on spending a typical British winter in the home that they convinced
Trevelyan to move into a smaller home in nearby Exhampton. Major Burnaby, a friend of Trevelyan's, is
present at the seance. Although he does not believe in spiritualism, he decides to check up on his friend and
finds that Trevelyan has been murdered. From this intriguing beginning the story moves to Trevelyan's sister,
two nephews, and niece, all of whom had motive and opportunity to commit the crime. Also, a convict has
escaped from a nearby prison and is added to the list of suspects along with the mysterious Willetts. Christie
weaves the murder beautifully into the novel's second plot which is the unexplained presence of the Willetts in
Sittaford. This book, notable for its outstanding description of the stark and isolated setting, also introduces a
gimmick that Christie will use again in her novella.
69
They Came to Bagdad
A job with a mysterious organization, three words uttered by a dying man,
and Victoria is caught in the relentless coil of international intrigue.
70
They Do it With Mirrors Miss Marple stays at a friends house when an attempt is made on the life
of her friends husband. Can Marple protect her friend and help the police unmask a brutal, and possibly
deranged, killer?
Jane Marple Senses Danger When She Visits A Friend Living In A Victorian Mansion Which Doubles As A
Rehabilitation Centre For Delinquents. Her Fears Are Confirmed When A Mysterious Visitor Is Found Shot
Dead In Another Part Of The Building. :
When Miss Marple Goes To Stay With Her Frail Old Friend Carrie-louise At Her Sprawling Victorian Gothic
Mansion, An Attempt Is Made On The Life Of Carrie-louise's Husband And Her Stepson Is Murdered. Miss
Marple Vows To Do All She Can To Protect Her Friend And Stop Any More Brutal Killings.
Disguised as a decayed gentlewoman, Miss Marple stays in a country house - with two hundred juvenile
delinquents and seven heirs to an old lady's fortune. One of them is a murderer - a murderer with a talent for
being in two places at once.
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
161
71
Third Girl Norma Restarick was the 'third girl', who walked in on Poirot's breakfast and announced
that she 'may have committed a murder'. Then she walked out and left the detective to battle his own way to the
truth.
Why does young Norma Restarick think she might have committed murder? And why are her two roommates
utterly unconcerned when she's missing from the flat? Then she is discovered in a daze, next to the body of her
artist boyfriend . . .
" A brilliant puzzler, in which the mighty Poirot disentangles one of Mrs. Christie's finest plots.."
Light edgewear Detective Poirot is hurled into a baffling mystery when a young London girl announces that she
may have committed a murder
72
Three Blind Mice Three single girls shared the same London flat. The first worked as a secretary,
the second was an artist, and the third - who came to Poirot for help, then disappeared - believed she was a
murderer.
Hercule Poirot tries desperately to save a kidnapped child- Miss Jane Marple goes beyond the grave to protect a
dead man's heirs from disaster- and Mr. Harley Quin tracks down a cunning killer- in an ingenious anthology of
whodunits.
73
Towards Zero
A failed suicide attempt, a wrongful accusation of theft against a schoolgirl, and
the romantic life of a famous tennis player - is there a connection? At the seaside home of an elderly widow,
events come to a head and a murder plan unfolds - can Superindendent Battle foil it?
74
Unexpected Guest In 1999 Charles Osborne adapted this story--originally written by Christie as a
play in 1958--as a mystery novel. A man who experiences car trouble goes to a house for help. Here he
discovers a murdered man; and, a woman holding a recently fired gun.
After the success of "Black Coffee", which he adapted from a Christie play in 1998, the author followed with
adapting this play which was originally written in 1958 and set in Scotland. A motorist slides into a ditch and
seeks help at a nearby house, where he walks in to discover a woman holding a recently fired gun and a dead
man in a wheelchair.
This is a suspense/mystery novel about a man who runs his car off into a ditch. The man go's to the nearest
house for help only to find a murdered man in a wheel chair, and a woman standing over him with a gun.
75
Why Didn`t They Ask Evans?
This unabridged Agatha Christie mystery features the young
adventurers Lady 'Frankie' Derwent and Bobby Jones.
While playing an erratic round of golf, Bobby Jones slices a ball over the edge of a cliff. His ball is lost, but on
the rocks below he finds the crumpled body of a dying man. With his final breath the man opens his eyes and
says, "Why didn't the ask Evans?",
Haunted by these words, Bobby and his vivacious companion, Frankie, set out to solve a mystery that will bring
them into mortal danger.
100 Double Sin and other Stories
In one of London's most elegant shops, a decorative doll in green
velvet adopts some rather human-and sinister-traits.. A country gentleman is questioned about a murder that has
yet to be committed.. In summoning spirits, a medium is drawn closer to the world of the dead than she ever
imagined possible.. In a small country church, a dying man's final word, sanctuary, becomes both an elegy and
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
162
a clue to a crime. Only the Queen of Crime could have conceived such delicious treats for mystery lovers. Only
the inimitable Hercule Poirot and Miss Marple, could solve them with such chilling perfection.
113 The Thirteen Problems 13 Lethal bits of luck..turn into a dozen-and-one ingenious mystery solutions
when the incredible Miss Marple pieces together a variety of crimes (ranging from modest blackmail to coldblooded murder), astounding the police, amazing her neighbors, and challenging the reader right up to the end."
Jerzy GRONAU - Wędrówki po BIBLIOGRAFII Agathy CHRISTIE
A.C – Źródła opracowania
1. - Agatha Christie Autobiografia tom 1 i 2 Wyd. Rachocki i s-ka Pruszków 1994
2. - Katalogi polskich bibliotek z Internetu
3. - Katalogi bibliotek zagranicznych z Internetu
4. - Oferty sprzedawców książek z Internetu
5. - Wydruki komputerowe na temat Agathy Christie
6. - Polska bibliografia Wydawnictw Ciągłych
7. - Polski Przewodnik Bibliograficzny
8. - Urzędowy Wykaz Druków do 1939
9. - Bibliografia Polska 1900- 1939
10. – Wykaz Druków Nieperiodycznych
163

Podobne dokumenty