kampania promocyjna województwa kujawsko – pomorskiego

Transkrypt

kampania promocyjna województwa kujawsko – pomorskiego
KAMPANIA PROMOCYJNA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO
PODCZAS 42 ZJAZDU EUROPEJSKIEGO TOWARZYSTWA
KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ W WARSZAWIE
W dniach 16 – 19 maja br. w Warszawie odbędzie się 42 doroczny Zjazd Europejskiego
Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej. Jest to znaczące dla środowiska medycznego
wydarzenie, które stanowi przede wszystkim przegląd aktualności w zakresie kardiologii
dziecięcej.
Podczas trwania tego corocznego spotkania moŜliwe będzie prowadzenie kampanii
promocyjnej i marketingowej naszego regionu. Województwo Kujawsko – Pomorskie
wybrane zostało razem z czterema innymi do zaprezentowania swoich walorów i potencjału turystycznego, gospodarczego czy inwestycyjnego. Prezentacja Województwa Kujawsko –
Pomorskiego podczas tak prestiŜowego spotkania
przynieść moŜe wiele korzyści dla
inwestycji naszego regionu
Ta forma promocji zewnętrznej skierowana jest zarówno do samorządów, jak i podmiotów
gospodarczych działających na terenie naszego Województwa. Do wszystkich tych, którzy
chcą rozpropagować własną markę, wizerunek czy nawiązać nowe kontakty.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
z Prezesem Kongresu - Panią Prof. Wandą Kawalec, Al. Dzieci Polskich 20 04-730
Warszawa, tel. (0-22) 815-73-70, fax. (0-22) 815-73-65, e-mail [email protected]
lub organizatorem Kongresu – Biurem Kongresów First Class ul. Nowowiejska 5,
00-643 Warszawa, tel. (0-22) 57-87-155, 825-29-05, fax. (0-22) 57-87-159, e-mail
[email protected] .
Jednocześnie wszystkie podmioty, które zdecydują się wziąć udział w kampanii prosimy
o powiadomienie o tym fakcie tut. Centrum : ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz,
tel./ fax. (0-52) 3460356, e-mail – [email protected] w terminie do 10 marca 2007r.